εδώ - Chillbox

ΟΡΟΙ “Chillbox –Activation 1” Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και με υποκατάστημα στην Αθήνα (Μάνου Χατζηδάκη 4, Χαλάνδρι), αναλαμβάνει την οργάνωση προγράμματος με τίτλο “ Chillbox -­‐Activation 1” εφεξής «Το Πρόγραμμα»), για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΛΜΠΟΞ Α.Ε.» που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Δωδώνης αρ. 31 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «ΤΣΙΛΜΠΟΞ»). Στα πλαίσια του παρόντος, η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση του προγράμματος και την ενημέρωση των καταναλωτών για το παρόν πρόγραμμα της ΤΣΙΛΜΠΟΞ στην Ελλάδα. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος. Οι όροι του παρόντος Προγράμματος έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Ευαγγελία Τρέζου-­‐Διαμαντοπούλου, Λυκαβηττού 12, Αθήνα και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκειά του στα web site www.chillbox.gr, www.chillboxcontest.gr, www.chillboxcontest.gr/store, καθώς και στα καταστήματα chillbox που θα συμμετέχουν στον παρόν πρόγραμμα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. H Εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνουν, να μειώσουν τη διάρκεια ή και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάξουν τα δώρα του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο και δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους www.chillbox.gr, www.chillboxcontest.gr και chillboxcontest.gr/store, (εφεξής «Δικτυακοί Τόποι»),καθώς και στα καταστήματα chillbox, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. ΟΡΟΙ 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος συμμετοχής καθορίζεται από την 7/11/2014 μέχρι και την 16/12/2014 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των καταστημάτων ΤΣΙΛΜΠΟΞ και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρείας (εφεξής η «Διάρκεια»). Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους και δεν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ειδικά για τους ανήλικους (άνω των 13 ετών) συμμετέχοντες ορίζεται ότι, έχουν ενημερωθεί οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Πρόγραμμα. H συναίνεση του έχοντος τη γονική μέριμνα απαιτείται τόσο κατά το χρόνο συμπλήρωσης των στοιχείων όσο και κατά το χρόνο παραλαβής των δώρων. Αν κάποιος από τους νικητές του προγράμματος είναι ανήλικος, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβουν μόνον οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού. Σε περίπτωση ρητής 1
2.
3.
4.
5.
άρνησης των γονέων/κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο Πρόγραμμα, θα επέρχεται αυτόματα η ακύρωση της συμμετοχής του. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία και στην ΤΣΙΛΜΠΟΞ για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Η συμμετοχή ωστόσο στο Πρόγραμμα, δύναται να προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Επιπλέον, η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στην διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Περαιτέρω, η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε την συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ΄οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι, η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστική ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Για τη συμμετοχή απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, η ρητή συναίνεση για την τήρηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών στοιχείων που εκουσίως συμπληρώνονται και η αποστολή τους στην ειδική φόρμα είτε από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα είτε από τον υπάλληλο του καταστήματος της CHILLBOX . Με την αγορά προϊόντων από τα καταστήματα chillbox συνολικής αξίας από 4€ και άνω που συνοδεύεται από απόδειξη με μοναδικό αριθμό, όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Τα καταστήματα chillbox που συμμετέχουν στο παρόν Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα : 1 2 Αγ. Παρασκευή Άρτα 3 Βόλος 4 5 Βουλιαγμένη (corner) Δράμα 6 Ερμού 7 Ζωγράφου 8 9 Θεσσαλονίκη (Εύοσμος) Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά) Ηρώων Πολυτεχνείου 4 Νόρμαν 15 & Σκουφά Δημητριάδος 170 Ερμού 1 Ηπείρου 11 Ερμού & Ευαγγελιστρίας 2 Λεωφ. Αλεξάνδρου Στρατάρχου Παπάγου 88 Παύλου Μελά 29 Κομνηνών 78 10 Θεσσαλονίκη (Κούσκουρα) Κούσκουρα 7 11 Ιωάννινα 12 Καβάλα Πλ. Δημοκρατίας & Γούναρη 5 Δαγκλή 2 13 Καλαμάτα Ιατροπούλου 12Α 14 Καρδίτσα 15 Κατερίνη Δ. Τερτίπη & Χατζημήτρου 13 Πλατεία Ελευθερίας 9 16 Κηφισιά Λεβίδου 1Α 17 Κομοτηνή Ελ. Βενιζέλου 5 18 Κρήτη (Ηράκλειο Λιοντάρια) 19 Κρήτη (Χανιά) Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 5 Χάληδων 3-­‐5 2
20 Λάρισα Ασκληπιού 23-­‐Πλατεία Ταχυδρομείου 21 Μαρίνα Φλοίσβου 22 Μαρούσι Μαρίνα Φλοίσβου Κτίριο 6-­‐014 Πλατεία Ευτέρπης 3 23 Ζάκυνθος 31ης Μαΐου -­‐ Τσακασιάνου 2 24 Ν. Ψυχικό 25 Ναύπλιο Δημητρίου Βασιλείου 5 Βασ. Κωνσταντίνου 22 26 Πάτρα Ρήγα Φερραίου 114 27 Πάτρα (corner) Ηρώων Πολυτεχνείου 58 28 Σαντορίνη 29 Σέρρες Κεντρική πλατεία Φηρών Κουντουριώτου & Θηβών 30 Σπάρτη Λυκούργου 118 31 Σπάτα (Smart Park) 32 Τρίπολη Ε. Πουλάκη (Εμπορικό Κέντρο Smart Park) Δαρειώτου 14 & Εθν. Αντίστασης 33 Χαλκίδα Τζιαρντίνι 2 6. Σε περίπτωση που, διαρκούσης του Προγράμματος, κάποιο από τα ανωτέρω καταστήματα σταματήσει την λειτουργία του, τότε το κατάστημα αυτό δεν θα συμμετέχει περαιτέρω στον παρόν Πρόγραμμα. Όσες συμμετοχές όμως έχουν εντωμεταξύ καταχωρηθεί, μέσω αυτών των καταστημάτων, θα είναι ισχυρές. 7. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα α) οι εργαζόμενοι με κάθε είδους σχέση εργασίας (όπως πχ με σύμβαση εξηρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, έργου) στις εταιρείες «ΤΣΙΛΜΠΟΞ Α.Ε..», «CHILLBOX GLOBAL SA», «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ», «WEST ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «AVAKON ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ» και «I.N.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σε δικαιοδόχους (franchisees) καταστημάτων ΤΣΙΛΜΠΟΞ, β) οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ΤΣΙΛΜΠΟΞ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω εργαζομένων και ιδιοκτητών α’ ή β’ βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να λάβει μέρος με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας στα γραφεία της «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», (Μάνου Χατζηδάκη 4, Χαλάνδρι), Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00 δηλώνοντας : α)όνομα, β)επώνυμο, γ)αριθμό κινητού τηλεφώνου και δ)e-­‐mail (προαιρετικά )είτε να αποστείλει ο καθένας σχετικό αίτημα με τα πλήρη ως άνω στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-­‐mail προαιρετικά) ταχυδρομικώς είτε μέσω courier στην εταιρεία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» (Μάνου Χατζηδάκη 4, Χαλάνδρι) με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα: “ Chillbox –Activation 1” . Οι συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να αποστείλουν ο καθένας ταχυδρομικώς είτε μέσω courier σχετικό αίτημα με τα πλήρη ως άνω στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-­‐mail προαιρετικά) στην εταιρεία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» (Μάνου Χατζηδάκη 4, Χαλάνδρι) με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα: “ Chillbox –Activation 1”. . Η κάθε συμμετοχή καταχωρείται μία φορά, αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή και θα ισχύει μόνον για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλήρωση η ημερομηνία παραλαβής της. Ακολούθως, η κάθε συμμετοχή δεν είναι ισχυρή και δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί εκ νέου σε επόμενη κλήρωση. Συμμετοχή που θα παραληφθεί μετά την 16/12/2014 δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 3
8. Κάθε κωδικός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Ο κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς. 9. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν συνολικά τέσσερις (4) κληρώσεις και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν μέρος κατά τα κάτωθι χρονικά διαστήματα : Α)Η 1η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 17/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ. και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα από 7/11/2014 έως 16/11/2014. Β) Η 2η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 27/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ. και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα από 17/11/2014 έως 26/11/2014. Γ) Η 3η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 8/12/2014 και ώρα 11:00 π.μ. οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα από 27/11/2014 έως 6/12/2014. Δ) Η 4η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 17/12/2014 και ώρα 11:00 π.μ. οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα από 7/12/2014 έως 16/12/2014. Από την κάθε κλήρωση θα προκύπτει 1 νικητής και 2 αναπληρωματικοί νικητές. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται στην σελίδα της chillbox στο facebook. Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στον πρόγραμμα πάνω από μία φορά με ισόποσες αποδείξεις αγοράς των προϊόντων chillbox αξίας των 4€ και άνω. Η κάθε απόδειξη αγοράς καταχωρείται μία φορά, αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή και θα ισχύει μόνον για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλήρωση η αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσής της. Ακολούθως, η κάθε απόδειξη αγοράς δεν είναι ισχυρή και δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί εκ νέου σε επόμενη κλήρωση. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Προγράμματος που έχει στη διάθεση της η εταιρεία αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Προγράμματος, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Προγράμματος, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την εταιρεία και την ΤΣΙΛΜΠΟΞ ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά την πάροδο της λήξης του Προγράμματος θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την εταιρεία, την ΤΣΙΛΜΠΟΞ ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της εταιρείας και κατά της ΤΣΙΛΜΠΟΞ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Προγράμματος, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση. 10. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών έχει ως εξής: • κάθε καταναλωτής εάν το επιθυμεί σύμφωνα και με τα όσα εξετέθησαν σε όλες τις ανωτέρω παραγράφους, μπορεί να μεταβεί σε ένα κατάστημα ΤΣΙΛΜΠΟΞ και στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα • Ο πελάτης, εφόσον επιθυμεί σύμφωνα και με τα όσα εξετέθησαν σε όλες τις ανωτέρω παραγράφους, μπορεί να αγοράσει προϊόντα συνολικής αξίας 4€ και άνω, θα λαμβάνει την απόδειξή του και ως επιβράβευση και θα μπορεί να λάβει μέρος σε ένα Πρόγραμμα με τον μοναδικό αριθμό της απόδειξής του 4
•
•
ο υπάλληλος θα είναι συνδεδεμένος με μια διαδικτυακή εφαρμογή και θα καταχωρεί τα στοιχεία του καταναλωτή εκείνη την στιγμή. Ο πελάτης δεν θα μπορεί να προβεί στην καταχώρηση των στοιχείων μέσω υπαλλήλου άλλου καταστήματος, παρά μόνον μέσω του καταστήματος που πραγματοποιήθηκε η αγορά. Επίσης και ο πελάτης θα μπορεί να καταχωρεί τα στοιχεία του στην ιστοσελίδα : www.chillboxcontest.gr. Τα στοιχεία θα καταχωρούνται μετά από αποδοχή των όρων από τον καταναλωτή και θα είναι τα εξής : - Ημερομηνία απόδειξης - Αριθμός απόδειξης - Ποσό απόδειξης - Όνομα - Επώνυμο - Αριθμό κινητού τηλεφώνου - Κατάστημα - E-­‐mail (προαιρετικά) Με την καταχώρηση των ως άνω στοιχείων του καταναλωτή στην εφαρμογή, σε συνδυασμό και με τα όσα εξετέθησαν σε όλες τις παραγράφους ανωτέρω, αυτόματα θα λαμβάνει μέρος σε μια κλήρωση που θα γίνεται (με την μέθοδο της ηλεκτρονικής κλήρωσης), όπως προαναφέρθηκε, κάθε 10 ημερολογιακές ημέρες παρουσία της ως άνω συμβολαιογράφου στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε». Επισημαίνεται ότι, απόδειξη αγοράς που δεν έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή δεν εκλαμβάνεται και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα. 11. Η μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα ( όρος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα), τεκμαίρεται από τη συμπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων. Έτσι, θα ολοκληρώνεται η συμμετοχή του κάθε χρήστη και θα είναι έγκυρη για τη διεκδίκηση των δώρων. Η παροχή των ως άνω προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος και για τους σκοπούς του σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής. Με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες για τους σκοπούς του Προγράμματος. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ θεωρούν ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού του κινητού τηλεφώνου που δηλώνει. Η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ευθύνη των συμμετεχόντων -­‐ χρηστών εκ των άνω αιτιών. 12. Οι νικητές του Προγράμματος θα ανακοινώνονται στην σελίδα της chillbox στο facebook www.facebook.com/ChillboxFrozenYogurt. Με την συμμετοχή στο Πρόγραμμα 5
οι συμμετέχοντες δίδουν την συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους. 13. Οι νικητές που θα αναδεικνύονται κάθε 10ήμερο, θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω δώρα: •
iphone 6-­‐16GB •
Samsung Galaxy 5S-­‐16GB •
Samsung Galaxy Alpha-­‐32GB •
Sony XPERIA Z3-­‐16GB •
Sony XPERIA Z3 compact-­‐16GB •
HTC One (M8)-­‐16GB •
HTC One-­‐32GB •
LG G3-­‐16GB •
LG G FLEX-­‐16GB •
ΝΟΚΙΑ Lumia 1520-­‐32GB •
NOKIA Lumia 930-­‐32GB •
Blackberry Z10-­‐16GB 14. Κατά την παραλαβή των δώρων οι νικητές θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριο, καθώς και να προσκομίζουν την πρωτότυπη απόδειξη, η οποία θα πρέπει να περιέχει τα ίδια στοιχεία με αυτά της καταχώρησης. Οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη, 15. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Μπορούν όμως να αντικατασταθούν στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα με άλλη επιλογή κινητού τηλεφώνου (smartphone) ίδιας ή μικρότερης αξίας με το αρχικά επιλεγμένο δώρο. 16. Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά των εταιρειών από τρίτους, λόγω παράβασης εκ μέρους του οποιονδήποτε δικαιωμάτων τρίτου που μπορεί να προκληθεί από τον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι, η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, κώδικα, κανόνα κλπ.. Οι εταιρείες ουδεμία σχετική ευθύνη φέρουν. 17. Η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα των δώρων (κάθε ευθύνη για αυτά θα ανήκει αποκλειστικά στον κατασκευαστή ή/και διανομέα/αντιπρόσωπο στην Ελλάδα). Ακολούθως, η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν 6
18.
19.
20.
21.
καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, εκτροπές ή αντικαταστάσεις, μη διαθεσιμότητα των δώρων που οφείλονται ενδεικτικά σε τοπικές δημόσιες αργίες ή άλλες καταστάσεις ή γεγονότα που επηρεάζουν την διαθεσιμότητα ή την απόλαυση των δώρων. Η Εταιρεία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» είναι υπεύθυνη να επικοινωνήσει (στα τηλέφωνα και στις διευθύνσεις e-­‐mail που έχουν δηλωθεί στην φόρμα συμμετοχής από τον ίδιο τον νικητή και τους αναπληρωματικούς νικητές) με τον κάθε ένα από τους νικητές των δώρων σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάδειξής τους στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή και να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής των δώρων. Ο νικητής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει στην εταιρεία εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία που ειδοποιήθηκε, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) είτε μέσω e-­‐mail, που θα του υποδειχθούν φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς και της ταυτότητας/διαβατηρίου του, προκειμένου η ΤΣΙΛΜΠΟΞ να προβεί περαιτέρω στην παραγγελία του επιλεγμένου smartphone. Η παραλαβή του δώρου από τους νικητές, θα πραγματοποιείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τηλεφωνική ενημέρωση και e-­‐mail (εάν έχει δηλωθεί), από το κατάστημα που αναγράφεται στην απόδειξη ή από τα ως άνω καταστήματα chillbox. Αν οποιοσδήποτε νικητής αρνηθεί το δώρο του, τότε η Εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή. Σε περίπτωση που η επικοινωνία με το νικητή δεν καταστεί εφικτή για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του εντός του άνω χρονικού διαστήματος, τότε η ΤΣΙΛΜΠΟΞ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και το δώρο θα κερδίσει ο 1ος αναπληρωματικός. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί ή αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του το δώρο θα κερδίσει ο 2oς αναπληρωματικός. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί ή αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η ΤΣΙΛΜΠΟΞ απαλλάσσεται από την καταβολή του δώρου. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. • σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος. • σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή. • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη. • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται και ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνες με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην σελίδα της chillbox στο facebook δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ διατηρούν το δικαίωμα προβολής του Προγράμματος και του ονόματος και της εικόνας των νικητών στα ΜΜΕ και οι νικητές συναινούν ρητώς, ανεπιφυλάκτως και άνευ ανταλλάγματος και παρέχουν τη σχετική εξουσιοδότηση στην Εταιρεία και στην ΤΣΙΛΜΠΟΞ. 7
22. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της ΤΣΙΛΜΠΟΞ παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δε θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των νικητών που αναδείχθηκαν. Η Εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν τα ονόματα και να δημοσιεύουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό τους καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά τους σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρεία και την ΤΣΙΛΜΠΟΞ να αρνηθούν τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσουν. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι ανήλικος άνω των 13 ετών θα πρέπει να διαθέτει την συναίνεση, συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Προγράμματος είναι ανήλικος άνω των 13 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων, ακόμη και αν αυτοί τροποποιηθούν μελλοντικώς. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή τους αποκλειστικής επιλογής της ΤΣΙΛΜΠΟΞ . 23. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ-­‐ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Εν όψει των παραπάνω αναφερομένων, όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: • είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. • Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και το e-­‐ mail (εάν έχει δηλωθεί) είναι ακριβή και αληθή και δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στον ίδιο. • είναι άνω των 18 ετών ή ανήλικος άνω των 13 ετών με την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Πρόγραμμα. H συναίνεση του έχοντος τη γονική μέριμνα απαιτείται τόσο κατά το χρόνο συμπλήρωσης των στοιχείων όσο και κατά το χρόνο παραλαβής των δώρων. Σε περίπτωση που έχει κερδίσει ο ανήλικος το δώρο μπορούν να το παραλάβουν μόνο οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού. • η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω Πρόγραμμα στο οποίο θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά θα έχουν καταχωρηθεί εκουσίως στα συστήματα της ΤΣΙΛΜΠΟΞ και της Εταιρείας • ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες «ΤΣΙΛΜΠΟΞ Α.Ε..» και «WEST ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», τα προσωπικά τους στοιχεία και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (όπως αυτά θα έχουν καταχωρηθεί εκουσίως από τους συμμετέχοντες) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος και την προώθησή του. • παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στις εταιρείες «ΤΣΙΛΜΠΟΞ Α.Ε.» και «WEST ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», για την προβολή του 8
Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (Internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η ΤΣΙΛΜΠΟΞ επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από τη διαδικασία απόδοσης των δώρων. • Παραιτείται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρείας και της ΤΣΙΛΜΠΟΞ σε περίπτωση που κριθεί από αυτές ότι, κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Πρόγραμμα για τους λόγους που αναφέρονται στους όρους. 24. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. Από το Πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας και ηλικίας, ως ανωτέρω (β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης. (γ) Όσοι αποστέλλουν με τη φόρμα συμμετοχής τους υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο. (δ) οι εργαζόμενοι με κάθε είδους σχέση εργασίας (όπως πχ με σύμβαση εξηρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, έργου) στις εταιρείες «ΤΣΙΛΜΠΟΞ Α.Ε..», «CHILLBOX GLOBAL SA», «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ», «WEST ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», .», «AVAKON ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ» και «I.N.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σε δικαιοδόχους (franchisees) καταστημάτων ΤΣΙΛΜΠΟΞ, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ΤΣΙΛΜΠΟΞ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω εργαζομένων και ιδιοκτητών α’ ή β’ βαθμού. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τους γονείς του ή τους κηδεμόνες του απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στην Εταιρεία από την ψευδή αυτή δήλωση. Η ΤΣΙΛΜΠΟΞ διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή να παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, δήλωση ψευδών στοιχείων, αποστολή υβριστικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου με τη φόρμα συμμετοχής κλπ. 25. Αλλαγή Όρων Χρήσης -­‐ Δώρων Η ΤΣΙΛΜΠΟΞ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Πρόγραμμα, να παρατείνει το χρόνο διάρκειάς του κλπ, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την ημερομηνία κλήρωσης, στην ιστοσελίδα της www.chillbοx.gr, στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του Προγράμματος www.chillboxcontest.gr και www.chillboxcontest.gr/store, καθώς και στα καταστήματα chillbox που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί και εγκαίρως γνωστοποιηθεί, το εν λόγω Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες -­‐ υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της εταιρείας και κατά της ΤΣΙΛΜΠΟΞ ούτε νομιμοποιούνται ή 9
δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση των όρων του Προγράμματος θα κατατίθενται επίσης στη Συμβολαιογράφο στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι. 26. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ευαγγελία Τρέζου-­‐Διαμαντοπούλου, Λυκαβηττού 12, Αθήνα και έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη σελίδα του Προγράμματος www.chillbox.gr, στην σελίδα εφαρμογής του Προγράμματος www.chillboxcontest.gr και στην σελίδα www.chillboxcontest.gr/store, καθώς και στα καταστήματά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Πρόγραμμα ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των Όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. 27. Ακύρωση Προγράμματος -­‐ Τροποποίηση Όρων -­‐ Ευθύνη Η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το Πρόγραμμα, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους Όρους ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΤΣΙΛΜΠΟΞ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα. Επίσης η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επισημαίνεται ότι το Facebook σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Προγράμματος ή της εφαρμογής. Σε περίπτωση που οι καταναλωτές αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την εφαρμογή, μπορούν να στέλνουν email στο [email protected] και η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά ή με e-­‐mail. Η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων όσων συμμετέχουν.Η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (π.χ. από σφάλμα, παράλειψη, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση των δεδομένων, διακοπή γραμμής επικοινωνιών, provider, λογισμικού, συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων κ.α.) ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο. Η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν ευθύνονται για την εγκατάσταση εφαρμογών μη συμβατών με τα κινητά τύπου smartphone και τις όποιες ζημιές προκληθούν από μια τέτοια ενέργεια του χρήστη. Η εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την 10
παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Εταιρεία και η ΤΣΙΛΜΠΟΞ υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτούς καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο. 28. Εμπορικά Σήματα -­‐ Πνευματική Ιδιοκτησία Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας και της ΤΣΙΛΜΠΟΞ και στο κώδικα και το λογισμικό της εφαρμογής. 29. Επίλυση Διαφορών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης τυχόν ανακύπτουσας διαφοράς από το παρόν Πρόγραμμα, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 11