Πληροφορικής - erasmus - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ERASMUS
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1
University of Rousse - (Βουλγαρία)
ΣΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
http://www.ru.acad.bg/index_en.ph
p
Καθηγητής
(Τηλ. 2651 0 08801)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Prof. ST. SMRIKAROVA
Head of Dept. Computer Systems &
Technologies, E-mail:
[email protected] - University
Erasmus Office, e-mail: [email protected]
ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(MΗΝΕΣ)
Computer
Science
Π
2
10
Computer
Science
Π
Μ
Δ
3
18
ruse.bg, [email protected]
Université Louis Pasteur
Strasbourg - (Γαλλία)
2
http://www-ulp.u-strasbg.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=
7848
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2012/13 → 11/05/12
Εαρ. εξάμ. 2012/13 → 01/10/12
ΧΡ. ΝΙΚΟΥ, Επικ. Καθηγητής
(Τηλ. 26510 08802)
M. Pierre Graebling, Departmental
Coordinator, e-mail:
[email protected] Office for the International Affairs, email: [email protected]
strasbg.fr, [email protected],
[email protected],
[email protected]
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Λεωνίδας Παληός, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 08807, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση
ηλεκτρονικής εγγραφής (online application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι
θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει
των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας
αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ERASMUS
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Université Bordeaux 1 / Sciences
Technologies - (Γαλλία)
3
http://www.u-bordeaux1.fr/
http://www.ubordeaux1.fr/international.html
ΧΡ. ΝΙΚΟΥ, Επικ. Καθηγητής
(Τηλ. 26510 08802)
Universität Karlsruher
Karlsruher Institute of Technology 4
(Γερμανία)
ΣΠ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Λέκτορας
http://www.kit.edu/index.php
http://www.intl.kit.edu/english/inde
x.php
(Τηλ. 26510 08812)
Direction des relations internationales
(DRI), e-mail: [email protected]
Computer
Science
Π
4
40
Prof. Dr. Dorothea Wagner, e-mail:
[email protected], International
Students Office (IStO), e-mail:
[email protected], [email protected],
[email protected]
Informatics,
Computer
Science
Π
Μ
Δ
2
12
Assoc. Prof. Ev. Papadopoulou, Faculty
of Informatics, e-mail:
[email protected] - Service
for International Relations and Mobility,
e-mail: [email protected]
Informatics,
Computer
Science
Π
Μ
Δ
6
36
Università della Svizzera Italiana (Ελβετία)
5
http://www.usi.ch/
http://www.usi.ch/en/presentazione
-studiare/mobilita-programmiscambio.htm
Λ. ΠΑΛΗΟΣ,
Αναπλ. Καθηγητής
(Τηλ. 2651 0 8807)
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Λεωνίδας Παληός, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 08807, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση
ηλεκτρονικής εγγραφής (online application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι
θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει
των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας
αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ERASMUS
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Universidad de Alicante - (Ισπανία)
6
http://www.ua.es
http://sri.ua.es/en/movilidad/
http://sri.ua.es/en/movilidad/erasm
us/ua-students.html
http://sri.ua.es/en/movilidad/exchan
ges/incoming-students.html
Online application
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 11/06/13
Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,
Επικ. Καθηγητής
(Τηλ. 2651 0 08814)
Elena Marti
Mobility Office,
E-mail: [email protected]
Computer
Science
Π
2
12
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 01/11/13
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε
απευθείας με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Λεωνίδας Παληός, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 08807, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση
ηλεκτρονικής εγγραφής (online application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι
θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει
των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας
αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ERASMUS
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8
Universidad Politécnica de
Madrid, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales - (Ισπανία)
http://www.upm.es/institucional
Κ. ΜΠΛΕΚΑΣ
Επικ. Καθηγητής
(Τηλ. 2651 0 08816)
Prof. Isabel Ortiz, Departmental
Coordinator of E.T.S.I. Industriales –
UPM, e-, e-mail:
[email protected] – Erasmus
Institutional Coordinator, e-mail:
[email protected]
Control
Engineering
Π
Μ
1
10
Computer
Science
Π
2
10
10
Università dell’ Insubria
(Ιταλία)
9
http://www.uninsubria.it
http://www3.uninsubria.it/pls/unins
ubria/consultazione.mostra_pagina?i
d_pagina=5092
International Office, E-mail:
Ε. ΠΙΤΟΥΡΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια
(Τηλ. 26510 08811)
[email protected]
[email protected]
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 15/06/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 15/11/13
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Λεωνίδας Παληός, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 08807, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση
ηλεκτρονικής εγγραφής (online application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι
θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει
των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας
αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ERASMUS
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
University of Łódź - (Πολωνία)
10
http://www.uni.lodz.pl
http://iso.uni.lodz.pl/
http://iso.uni.lodz.pl/erasmus/progr
ammes
ΧΡ. ΝΙΚΟΥ, Επικ. Καθηγητή
(Τηλ. 26510 08802)
Dr. E. GALEWSKA, Faculty of
Mathematics, e-mail:
[email protected], Erasmus
Office, e-mail: [email protected],
Mathematics,
Informatics
Π
Μ
1
10
Mathematics,
Informatics
Π
Μ
1
9
[email protected],
[email protected]
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 30/06/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 15/12/13
Universitatea din Bucuresti (Ρουμανία)
11
http://www.unibuc.ro/ro/index.pl
http://www.unibuc.ro/n/organizare/
erasmus/proi/eras-mobi-stud-si-cadrdida/
ΧΡ. ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ, Καθηγητής του
Τμήματος Μαθηματικών
(Τηλ. 26510 08273)
Mrs Alina Balasa, Erasmus responsible,
e-mail: [email protected],
[email protected]
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Λεωνίδας Παληός, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 08807, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση
ηλεκτρονικής εγγραφής (online application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι
θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει
των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας
αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.