close

Enter

Log in using OpenID

"Dnevni avaz", 26.10.2014.

embedDownload
"Dnevni avaz", 26.10.2014.
Pomoć kolega iz Slovenije
Pomoć kolegama iz poplavljenih područja od strane Sindikata obrazovanja Slovenije(SVIZ)
Na poziv Sindikata obrazovanja Federacije BiH u zvaničnoj posjeti boravi zvanična delegacija Sindikata
obrazovanja Slovenije na čelu sa predsjednicom sindikata Slovenije g-djom Jelkom Velički i članicom
Glavnog odbora g-djom Marijanom Kolar
Tom prilikom su posjetile kolege koje su pretrpjele štete tokom majskih poplava u Olovu, Maglaju,
Željeznom polju i Tuzli te uručile novčanu pomod u ukupnom iznosu od 10000 Eura.
Spisak ljudi koji su dobili pomod:
Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja federacije BiH:
1. Mevla Imamović - 1250 Eura
2. Amer i Esma Ahmić - 1250 Eura
3. Edhem Mihmić - 2500 Eura
Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH:
1. Azra Pašić - 1000 Eura
2. Ervina Biberović - 1000 Eura
3. Samira Mujkanović - 1000 Eura
4. Šefika Mahmić - 1000 Eura
5. Sanja Petrović - 1000 Eura
Tokom sutrašnjeg dana posjetit de i Posavski kanton gdje de uručiti školski pribor u vrijednosti 1500Eura
za djecu naših članova sindikata, poplavljenih u maju.
I ovim putem se zahvaljujemo članovima i rukovodstvu sindikata obrazovanja Slovenije na iskazanoj
sindikalnoj solidarnosti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content