close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK Koprivničkih voda

embedDownload
CJENIK
Stranica: 17
CJENIK
Koprivničkih voda
Koprivnica, ožujak 2014.
Izradila: Dubravka Kalamir, dipl.oec.
Odobrio: Josip Pobi, dipl.ing.
SADRŽAJ
A) CJENIK VODNIH USLUGA .............................................................................................................. 4
1.
JAVNA VODOOPSKRBA ................................................................................................................... 4
1.1. CIJENA JAVNE VODOOPSKRBE ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...................................................... 4
1.1.1. Cijena javne vodoopskrbe za poslovne subjekte grada Koprivnice – po m3 ........................................ 4
1.1.2. Cijena javne vodoopskrbe za poslovne subjekte u općinama Drnje, Đelekovec, Hlebine, Legrad,
Rasinja i Sokolovac – po m3 ................................................................................................................... 4
1.1.3. Cijena javne vodoopskrbe za poslovne subjekte u općinama Koprivnički Bregi, Koprivnički
Ivanec i Peteranec – po m3...................................................................................................................... 4
1.2. CIJENA JAVNE VODOOPSKRBE ZA KUĆANSTVA ...................................................................... 5
1.2.1. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva grada Koprivnice – po m3 .................................................... 5
1.2.2. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva grada Koprivnice koja nisu priključena na sustav
odvodnje otpadnih voda – po m3 ............................................................................................................ 5
1.2.3. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva u općinama Drnje, Đelekovec, Hlebine, Legrad, Rasinja
i Sokolovac – po m3 ................................................................................................................................ 5
1.2.4. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva u općinama Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i
Peteranec – po m3 ................................................................................................................................... 6
1.2.5. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva u općinama Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i
Peteranec koja nisu priključena na sustav odvodnje otpadnih voda – po m3 .......................................... 6
1.3. MJESEČNI IZNOS ZA ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ....................................... 7
1.3.1. Mjesečni iznos za održavanje vodoopskrbnog sustava za poslovne subjekte grada Koprivnice i
općina...................................................................................................................................................... 7
1.3.2. Mjesečni iznos za održavanje vodoopskrbnog sustava za kućanstva grada Koprivnice i općina ........ 7
2.
JAVNA ODVODNJA ........................................................................................................................... 8
2.1. CIJENA JAVNE ODVODNJE ZA POSLOVNE SUBJEKTE .............................................................. 8
2.1.1. Cijena javne odvodnje za poslovne subjekte grada Koprivnice – po m3 ............................................. 8
2.1.2. Cijena javne odvodnje za poslovne subjekte u općinama Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec
i Peteranec – po m3 ................................................................................................................................. 8
2.2. CIJENA JAVNE ODVODNJE ZA KUĆANSTVA ............................................................................... 9
2.2.1. Cijena javne odvodnje za kućanstva grada Koprivnice koja su priključena na vodoopskrbni
sustav – po m3 ......................................................................................................................................... 9
2.2.2. Cijena javne odvodnje za kućanstva grada Koprivnice koja nisu priključena na vodoopskrbni
sustav – po članu kućanstva mjesečno.................................................................................................... 9
2.2.3. Cijena javne odvodnje za kućanstva u općinama Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i
Peteranec koja su priključena na vodoopskrbni sustav – po m3 ............................................................. 9
2.2.4. Cijena javne odvodnje za kućanstva u općinama Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i
Peteranec koja nisu priključena na vodoopskrbni sustav – po članu kućanstva mjesečno ..................... 9
2.3. MJESEČNI IZNOS ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA ................. 10
2.3.1. Mjesečni iznos za održavanje sustava odvodnje za poslovne subjekte grada Koprivnice i općina ... 10
2.3.2. Mjesečni iznos za održavanje sustava odvodnje za kućanstva grada Koprivnice i općina ................ 10
3.
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ......................................................................................... 11
3.1. CIJENA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA POSLOVNE SUBJEKTE ............................ 11
3.1.1. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice – Grupa 0 – po m3 ..... 11
3.1.2. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice – Grupa I – po m3 ...... 11
3.1.3. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice – Grupa II – po m3 ..... 11
3.1.4. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice – Grupa III – po m3 ... 11
3.1.5. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice – Grupa IV – po m3 ... 12
3.1.6. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa 0 – po m3 .............................................................................. 12
3.1.7. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa I – po m3 ............................................................................... 12
3.1.8. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa II – po m3 .............................................................................. 12
3.1.9. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa III – po m3 ............................................................................ 13
3.1.10.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa IV – po m3 ............................................................................ 13
3.2. CIJENA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA KUĆANSTVA ............................................. 14
3.2.1. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za kućanstva koja su priključena na vodoopskrbni sustav –
po m3 ..................................................................................................................................................... 14
3.2.2. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za kućanstva koja nisu priključena na vodoopskrbni sustav
– po članu kućanstva mjesečno............................................................................................................. 14
B) CJENIK OSTALIH USLUGA ........................................................................................................... 15
A) CJENIK VODNIH USLUGA
1. JAVNA VODOOPSKRBA
1.1.
CIJENA JAVNE VODOOPSKRBE ZA POSLOVNE SUBJEKTE
1.1.1. Cijena javne vodoopskrbe za poslovne subjekte grada Koprivnice – po m3
1.
2.
3.
4.
Cijena javne vodoopskrbe
PDV
Naknada za korištenje voda
Naknada za razvoj objekata javne vodoopskrbe
UKUPNA CIJENA
5,67 kn
0,74 kn
1,35 kn
2,98 kn
10,74 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
1.1.2. Cijena javne vodoopskrbe za poslovne subjekte u općinama Drnje, Đelekovec,
Hlebine, Legrad, Rasinja i Sokolovac – po m3
1.
2.
3.
4.
Cijena javne vodoopskrbe
PDV
Naknada za korištenje voda
Naknada za zaštitu voda
UKUPNA CIJENA
5,67 kn
0,74 kn
1,35 kn
1,35 kn
9,11 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
1.1.3. Cijena javne vodoopskrbe za poslovne subjekte u općinama Koprivnički
Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec – po m3
1.
2.
3.
Cijena javne vodoopskrbe
PDV
Naknada za korištenje voda
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
5,67 kn
0,74 kn
1,35 kn
7,76 kn
1.2.
CIJENA JAVNE VODOOPSKRBE ZA KUĆANSTVA
1.2.1. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva grada Koprivnice – po m3
1.
2.
3.
4.
Cijena javne vodoopskrbe
PDV
Naknada za korištenje voda
Naknada za razvoj objekata javne vodoopskrbe
UKUPNA CIJENA
3,99 kn
0,52 kn
1,35 kn
0,10 kn
5,96 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
1.2.2. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva grada Koprivnice koja nisu
priključena na sustav odvodnje otpadnih voda – po m3
1.
2.
3.
4.
5.
Cijena javne vodoopskrbe
PDV
Naknada za korištenje voda
Naknada za razvoj objekata javne vodoopskrbe
Naknada za zaštitu voda
UKUPNA CIJENA
3,99 kn
0,52 kn
1,35 kn
0,10 kn
1,35 kn
7,31 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
1.2.3. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva u općinama Drnje, Đelekovec,
Hlebine, Legrad, Rasinja i Sokolovac – po m3
1.
2.
3.
4.
Cijena javne vodoopskrbe
PDV
Naknada za korištenje voda
Naknada za zaštitu voda
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3,99 kn
0,52 kn
1,35 kn
1,35 kn
7,21 kn
1.2.4. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec – po m3
1.
2.
3.
Cijena javne vodoopskrbe
PDV
Naknada za korištenje voda
UKUPNA CIJENA
3,99 kn
0,52 kn
1,35 kn
5,86 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
1.2.5. Cijena javne vodoopskrbe za kućanstva u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec koja nisu priključena na sustav odvodnje
otpadnih voda – po m3
1.
2.
3.
4.
Cijena javne vodoopskrbe
PDV
Naknada za korištenje voda
Naknada za zaštitu voda
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3,99 kn
0,52 kn
1,35 kn
1,35 kn
7,21 kn
1.3.
MJESEČNI IZNOS ZA ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
1.3.1. Mjesečni iznos za održavanje vodoopskrbnog sustava za poslovne subjekte
grada Koprivnice i općina
1.
2.
Održavanje vodoopskrbnog sustava
PDV
UKUPNA CIJENA
38,00 kn
4,94 kn
42,94 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
Cijena se odnosi na sljedeće općine:
1. Općina Drnje
2. Općina Đelekovec
3. Općina Hlebine
4. Općina Koprivnički Bregi
5. Općina Koprivnički Ivanec
6. Općina Legrad
7. Općina Peteranec
8. Općina Rasinja
9. Općina Sokolovac
1.3.2. Mjesečni iznos za održavanje vodoopskrbnog sustava za kućanstva grada
Koprivnice i općina
1.
2.
Održavanje vodoopskrbnog sustava
PDV
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
Cijena se odnosi na sljedeće općine:
1. Općina Drnje
2. Općina Đelekovec
3. Općina Hlebine
4. Općina Koprivnički Bregi
5. Općina Koprivnički Ivanec
6. Općina Legrad
7. Općina Peteranec
8. Općina Rasinja
9. Općina Sokolovac
13,80 kn
1,79 kn
15,59 kn
2. JAVNA ODVODNJA
2.1.
CIJENA JAVNE ODVODNJE ZA POSLOVNE SUBJEKTE
2.1.1. Cijena javne odvodnje za poslovne subjekte grada Koprivnice – po m3
1.
2
3.
4.
Cijena javne odvodnje
PDV
Naknada za zaštitu voda
Naknada za razvoj objekata javne odvodnje
UKUPNA CIJENA
2,56 kn
0,33 kn
0,27 kn
1,58 kn
4,74 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
2.1.2. Cijena javne odvodnje za poslovne subjekte u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec – po m3
1.
2.
3.
Cijena javne odvodnje
PDV
Naknada za zaštitu voda
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
2,56 kn
0,33 kn
0,27 kn
3,16 kn
2.2.
CIJENA JAVNE ODVODNJE ZA KUĆANSTVA
2.2.1. Cijena javne odvodnje za kućanstva grada Koprivnice koja su priključena na
vodoopskrbni sustav – po m3
1.
2.
3.
4.
Cijena javne odvodnje
PDV
Naknada za zaštitu voda
Naknada za razvoj objekata javne odvodnje
UKUPNA CIJENA
0,92 kn
0,12 kn
0,27 kn
0,21 kn
1,52 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
2.2.2. Cijena javne odvodnje za kućanstva grada Koprivnice koja nisu priključena
na vodoopskrbni sustav – po članu kućanstva mjesečno
1.
2.
3.
4.
Cijena javne odvodnje
PDV
Naknada za zaštitu voda
Naknada za razvoj objekata javne odvodnje
UKUPNA CIJENA
5,52 kn
0,72 kn
1,62 kn
1,26 kn
9,12 kn/član
Primjenjuje se od 01.01.2014.
2.2.3. Cijena javne odvodnje za kućanstva u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec koja su priključena na vodoopskrbni sustav –
po m3
1.
2.
3.
Cijena javne odvodnje
PDV
Naknada za zaštitu voda
UKUPNA CIJENA
0,92 kn
0,12 kn
0,27 kn
1,31 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
2.2.4. Cijena javne odvodnje za kućanstva u općinama Koprivnički Bregi,
Koprivnički Ivanec i Peteranec koja nisu priključena na vodoopskrbni sustav
– po članu kućanstva mjesečno
1.
2.
3.
Cijena javne odvodnje
PDV
Naknada za zaštitu voda
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
5,52 kn
0,72 kn
1,62 kn
7,86 kn/član
2.3. MJESEČNI IZNOS ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH
VODA
2.3.1. Mjesečni iznos za održavanje sustava odvodnje za poslovne subjekte grada
Koprivnice i općina
1.
2.
Održavanje sustava odvodnje
PDV
UKUPNA CIJENA
25,00 kn
3,25 kn
28,25 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
Cijena se odnosi na sljedeće općine:
1. Općina Koprivnički Bregi
2. Općina Koprivnički Ivanec
3. Općina Peteranec
2.3.2. Mjesečni iznos za održavanje sustava odvodnje za kućanstva grada Koprivnice
i općina
1.
2.
Održavanje sustava odvodnje
PDV
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
Cijena se odnosi na sljedeće općine:
1. Općina Koprivnički Bregi
2. Općina Koprivnički Ivanec
3. Općina Peteranec
7,00 kn
0,91 kn
7,91 kn
3. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
3.1.
CIJENA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA POSLOVNE SUBJEKTE
3.1.1. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice –
Grupa 0 – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
2,15 kn
0,28 kn
1,85 kn
4,28 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3.1.2. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice –
Grupa I – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
2,15 kn
0,28 kn
3,09 kn
5,52 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3.1.3. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice –
Grupa II – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
2,64 kn
0,34 kn
4,42 kn
7,40 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3.1.4. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice –
Grupa III – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
2,74 kn
0,36 kn
4,95 kn
8,05 kn
3.1.5. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte grada Koprivnice –
Grupa IV – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
2,79 kn
0,36 kn
5,26 kn
8,41 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3.1.6. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama
Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa 0 – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
2,15 kn
0,28 kn
1,50 kn
3,93 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3.1.7. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama
Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa I – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
2,15 kn
0,28 kn
2,47 kn
4,90 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3.1.8. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama
Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa II – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
2,64 kn
0,34 kn
4,07 kn
7,05 kn
3.1.9. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama
Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa III – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
2,74 kn
0,36 kn
4,61 kn
7,71 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3.1.10. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za poslovne subjekte u općinama
Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec – Grupa IV – po m3
1.
2.
3.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
Naknada za razvoj – otplata kredita
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
2,79 kn
0,36 kn
4,94 kn
8,09 kn
3.2.
CIJENA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA KUĆANSTVA
3.2.1. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za kućanstva koja su priključena na
vodoopskrbni sustav – po m3
1.
2.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
UKUPNA CIJENA
2,15 kn
0,28 kn
2,43 kn
Primjenjuje se od 01.01.2014.
3.2.2. Cijena pročišćavanja otpadnih voda za kućanstva koja nisu priključena na
vodoopskrbni sustav – po članu kućanstva mjesečno
1.
2.
Cijena pročišćavanja otpadnih voda
PDV
UKUPNA CIJENA
Primjenjuje se od 01.01.2014.
12,90 kn
1,68 kn
14,58 kn/član
B) CJENIK OSTALIH USLUGA
Redni
broj
Naziv usluge
Jedinica
mjere
1.
Usluga nadzora nad izradom vodovodnog ili
kanalizacijskog priključka kod višestambenih, poslovnih
i stambeno poslovnih objekata
(Usluga se obračunava za svako mjerno ili potrošačko
mjesto.)
kom
Jedinična
cijena
PDV
Ukupna
cijena
100,00
25,00
125,00
140,00
35,00
175,00
100,00
25,00
125,00
100,00
25,00
125,00
Usluga nadzora nad izradom vodovodnog ili
kanalizacijskog priključka za individualne stambene
objekte i upis novog korisnika u poslovni sustav
2.
Voda - ductil, lij.željezo
Voda - PVC, PEHD
kom
Kanalizacija
3.
Usluga strojnog ubušivanja pod tlakom vodovodnog
priključka za višestambene, poslovne, industrijske i
stambeno poslovne objekte za profile od DN 50 - DN 100
mm
kom
1.000,00
250,00
1.250,00
4.
Obrada zahtjeva za priključenje i provjera vodi li se
postupak obustave ili uklanjanja građevine
kom
100,00
25,00
125,00
5.
Izlazak na teren, ucrtavanje i izrada tehničkog rješenja za
nove priključke na vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu
kom
250,00
62,50
312,50
6.
Obrada zahtjeva, izlazak na teren, ucrtavanje, izrada
tehničkog rješenja za postojeći priključak na vodovodnu
ili kanalizacijsku mrežu koji se razdvaja ili premješta na
zahtjev postojećeg korisnika
kom
250,00
62,50
312,50
7.
Izrada ugovora o priključenju
kom
50,00
12,50
62,50
8.
Izdavanje posebnih uvjeta priključenja ili građenja
kom
200,00
50,00
250,00
9.
Izdavanje potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima
priključenja
kom
200,00
50,00
250,00
10.
Izdavanje po zahtjevu geodetskih podataka o vodnim
građevinama u digitalnom ili grafičkom obliku
do 2 km
od 2 km
50,00
25,00
12,50
6,25
62,50
31,25
11.
Distributivni nadzor nad izvođenjem radova uz postojeće
instalacije u nadležnosti Koprivničkih voda
izlazak
100,00
25,00
125,00
12.
Detekcija i iskolčenje položaja podzemnih instalacija u
nadležnosti Koprivničkih voda
sat
100,00
25,00
125,00
13.
Detekcija propuštanja vodovodne mreže ili interne
vodovodne instalacije izvan objekata
sat
250,00
62,50
312,50
500,00
1.000,00
125,00
250,00
625,00
1.250,00
14.
Kontrola ispravnosti vodomjera po ovlaštenoj ustanovi na
zahtjev korisnika
- profili do DN 50
- profili od DN 65 – DN 200
kom
15.
Isključenje korisnika iz javne vodoopskrbne mreže ili
javne odvodnje
- demontaža vodomjera
- građevinski i monterski radovi
kom
100,00
1.000,00
25,00
250,00
125,00
1.250,00
16.
Trošak izlaska vodomontera na teren s namjerom
isključenja
izlazak
100,00
25,00
125,00
17.
Trošak izlaska na teren radnika ovlaštene zaštitarske
tvrtke prilikom isključenja korisnika
izlazak
100,00
25,00
125,00
100,00
1.000,00
25,00
250,00
125,00
1.250,00
100,00
25,00
125,00
1.000,00
250,00
1.250,00
Ponovno uključenje isključenog korisnika
18.
19.
- montaža vodomjera
- građevinski i monterski radovi
Isključenje na zahtjev korisnika - privremeno
kom
kom
- trajno
20.
Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada klj. br. 20 03 04,
muljevi iz septičkih jama, zapremine do 5 m3, s područja
Grada Koprivnice
kom
450,00
58,50
508,50
21.
Zbrinjavanje otpada klj. br. 20 03 04, muljevi iz septičkih
jama
m3
82,00
10,66
92,66
22.
Čišćenje, razbijanje taloga, ispiranje septičkih taložnica i
mastolovaca te pranje sustava odvodnje specijalnim
„canal jet“ vozilom
sat
700,00
175,00
875,00
23.
Strojno pranje javnih površina i cesta
sat
700,00
175,00
875,00
24.
Usluga snimanja kanalizacijskih cjevovoda samohodnom
CCTV inspekcijskom kamerom s izradom snimke na
DVD-u i izradom Izvješća
m
8,50
2,13
10,63
25.
Trošak čišćenja cestovnih kišnih slivnika
kom
177,12
44,28
221,40
26.
Volumetrijski vodomjer s ugrađenim radio modulom za
daljinsko očitanje - kompaktna izvedba, klase točnosti C,
DN 20
kom
698,50
174,63
873,13
27.
Višemlazni vodomjer s mokrim mehanizmom s
ugrađenim radio modulom za daljinsko očitanje kompaktna izvedba, klasa točnosti C, DN 20
kom
605,00
151,25
756,25
28.
Interventna zamjena vodomjera zbog smrzavanja ½'' - ¾''
kom
300,00
75,00
375,00
29.
Interventna zamjena vodomjera zbog smrzavanja 1''
kom
435,00
108,75
543,75
30.
Interventna zamjena vodomjera zbog smrzavanja 5/4''
kom
450,00
112,50
562,50
31.
Mjerenje tlaka u javnoj vodoopskrbnoj mreži digitalnim
manometrom s izradom Izvješća
kom
300,00
75,00
375,00
32.
Mjerenje protoka i tlaka u vodoopskrbnoj mreži za Q/H
krivulju s izradom Izvješća
kn
1.300,00
325,00
1.625,00
Radni sat radnika
VSS
33.
34.
35.
100,00
25,00
125,00
70,00
17,50
87,50
PKV
55,00
13,75
68,75
NKV
50,00
12,50
62,50
SSS
sat
USLUGA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I PRIJEVOZA
- teretno vozilo s dizalicom nosivosti 6 t
sat
300,00
75,00
375,00
- teretno vozilo nosivosti 3 t
sat
250,00
62,50
312,50
- teretno vozilo
km
6,00
1,50
7,50
- prijevoz lakim dostavnim vozilom (tip Berlingo)
km
3,00
0,75
3,75
- rovokopač
sat
300,00
75,00
375,00
- vibro nabijač
sat
100,00
25,00
125,00
- miješalica za beton
sat
50,00
12,50
62,50
- rezačica za asfalt i beton
m
100,00
25,00
125,00
- vibraciona bušilica
sat
30,00
7,50
37,50
- vibro ploča
sat
120,00
30,00
150,00
- bušenje hidrauličnom bušilicom
m
100,00
25,00
125,00
- kompresor i strojni hidraulični čekić
sat
300,00
75,00
375,00
- rad pumpe za ispumpavanje vode
sat
100,00
25,00
125,00
- traktor
sat
120,00
30,00
150,00
- cisterna za odvoz sadržaja iz septičkih jama
sat
250,00
62,50
312,50
- cisterna za odvoz sadržaja iz septičkih jama
km
8,00
2,00
10,00
Usluga licenciranja ovlaštenih izvođača za izvođenje
priključaka na sustav vodoopskrbe i javne odvodnje
kom
1.000,00
250,00
1.250,00
Primjenjuje se od 01.01.2014.
DIREKTOR:
Josip Pobi, dipl.ing.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
371 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content