close

Enter

Log in using OpenID

1. BICS - Udruženje Kardiologa u Bosni i Hercegovini

embedDownload
UDRUŽENJE KARDIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE
ASSOCIATION OF CARDIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Radna grupa za interventnu kardiologiju
Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine
1. BICS
1. BOSANSKOHERCEGOVA^KI
INTERVENTNI KARDIOLO[KI
SIMPOZIJUM
22. i 23. februar 2013. , Hotel “BRISTOL” Sarajevo
ORGANIZACIONI ODBOR:
Prim Dr Ibrahim Terzić, Predsjednik
Doc Dr Sci Mehmed Kulić
Prof Dr Sci Midhat Nurkić
Mr sci Dr Darko Markota
Dr sci Dr Ramiz Hajrić
Doc Dr sci Jasmin Čaluk
Prim Dr Muhamed Spužić
Mr sci Dr Zrinko Prskalo
Mr sci Dr Svetozar Srdić
Dr Neno Dobirjević
INTERNACIONALNI
ORGANIZACIONI ODBOR :
Prof Dr Marko Noč
Prof Dr Milan Nedeljković
Doc Dr sci Zdravko Babić
Prof Dr Jacob Bergsland
Prof Dr Sci Vasil Velchev
Prof Dr Asgrimur Rognarsson
Dr Jurij Clemenz
PROGRAM
PETAK, 22.2. 2013. GODINE
13:00
Dolazak, smještaj i registracija učesnika
14:00 - 15:00
Ručak u restoranu hotela Bristol
15:00 - 15:15
Prigodna ceremonija otvaranja Simpozijuma i pozdravni govori
- I. Terzić - Dobrodošlica
- E. Raljević, Predsjednik Udruženja kardiologa UKBiH
- R. Mesihović, Min. Zdravlja Federacije BiH,
- R. Škrbić, Min. Zdravstva RS-a, ev. Zamjenik Ministra
- V. Bevanda, Predsjedavajući Min. Vijeća, Otvaranje Simpozijuma
1. BOSANSKOHERCEGOVA^KI INTERVENTNI KARDIOLO[KI SIMPOZIJUM
I sesija “Interventna kardiologija u BiH”
Radno Predsjedništvo - S. Srdić, M. Spužić, R. Hajrić, J. Čaluk, D. Markota
15:15 - 15:30
Interventna kardiologija u BiH - overview,
I. Terzić, BHC Tuzla,
15:30 - 15:45
KCU Sarajevo, Prezentacija centra i prikaz slučaja,
M. Spužić, M. Kulić, KCUS Sarajevo
15:45 - 16:00
UKC Tuzla, Prezentacija centra i prikaz slučaja,
M. Nurkić, R. Hajrić, UKC Tuzla
16:00 - 16:15
KC Banjaluka, Prezentacija centra i prikaz slučaja,
S. Srdić, N. Dobrijević, KC Banja luka
16:15 - 16:30
Centar za srce BiH, Tuzla, Prezentacija centra i prikaz slučaja,
J. Čaluk, A. Delić, BHC, Tuzla
16:30 - 16:45
Sveučilišna Bolnica Mostar, Prezentacija centra i prikaz slučaja,
D. Markota, Z. Prskalo, SB Mostar
16:45 - 17:00
Diskusija
Kafe pauza
II sesija - Prezentacije centara iz inozemstva
Radno Predsjedništvo - M. Noč, M. Nedeljković, J. Bergsland, I. Terzić
17:30 - 17:45
Invited lecture and Case report - PCI,
A.Ragnarsson , Norway
17:45 - 18:00
Case illustrated invasive strategy for ACS,
V. Velchev, Bulgaria
18:00 - 18:15
Surgical treatment of Coronary arteries disease - updates,
J. Bergsland, Norway
18:15 - 18:30
Invited lectures and Case report - PCI,
M. Noč, Slovenija
18:30 - 18:45
Invited lectures and Case report - PCI,
M. Nedeljković, Srbija
18:45 - 19:00
PCI in NSTEMI patients - Case reports,
Z. Babić, Hrvatska
1. BOSANSKOHERCEGOVA^KI INTERVENTNI KARDIOLO[KI SIMPOZIJUM
Diskusija - završetak I radnog dana
19:15 - 19:45
- Osnivačka Skupština Fondacije SFL Bosne i Hercegovine
- Imenovanje rukovodećih tijela SFL fondacije i SFL inicijative BiH
- Usvajanje radnih dokumenata - Statuti, Pravilnici i sl.
20:00
Svečana večera uz tradicionalnu bosansku muziku
Restoran “LIGHTS” Grbavica
SUBOTA, 23.02. 2013. godine
I Sesija - Savremeni pristup tretmanu infarkta miokarda
Radno Predsjedništvo- M. Nurkić, V. Velchev, A. Ragnarsson, Z. Babić
09:00 - 09:15
Regional Network in the Treatment of Patients with Acute
Myocardial Infarction in Slovenia - M. Noč, Slovenia
Regionalna mreža u tretmanu pacijenata sa infarktom miokarda
u Sloveniji - M. Noč, Slovenija
09:15 - 09:30
Regional Network of Primary PCI in the Treatment STEMI
Patients in Croatia - Z. Babić, Croatia
Regionalna mreža primarne PCI u tretmanu pacijenata sa
STEMI infarktom u Hrvatskoj - Z. Babić, Hrvatska
09:30 - 09:45
SFL Initiative in Serbia, Perspectives and Development
Directions - M. Nedeljković, Serbia
SFL inicijativa - Perspektive i pravci razvoja - M. Nedeljković, Srbija
09:45 - 10:00
14 Years of Experience in the Treatment of Patients With Acute
Myocardial Infarction in Norway - A. Ragnarsson, Norway
14 godišnje iskustvo u tretmanu pacijenata sa infarktom
miokarda u Norveškoj - A.Ragnarsson, Norveška
10:00 - 10:15
SFL Bulgaria - obstacles and developments - V. Velchev, Bulgaria
SFL Bugarska - Prepreke u razvoju programa - V.Velčev, Bugarska
10:15 - 10:30
Treatment of Patients With Acute Myocardial Infarction in
Bosnia and Herzegovina - M. Nurkić, I. Terzić, Bosnia and Herzegovina
Tretman pacijenata sa infarktom miokarda u
Bosni i Hercegovini - M. Nurkić, I. Terzić, Bosna i Hercegovina
10:30 - 10:45
Satelitski simpozijum - Terapija visokom dozom statina
prije PCI “Pfizer”
M. Kulić, KCUS Sarajevo
1. BOSANSKOHERCEGOVA^KI INTERVENTNI KARDIOLO[KI SIMPOZIJUM
Kafe pauza
II sesija Prehospitalni tretman infarkta miokarda
Radno Predsjedništvo - S. Softić, D. Pavlović, M. Kulić
11:15 - 11:30
Satelitski simpozijum - “Novosti u antiagregacionoj terapiji
„Astra Zeneca”
J. Čaluk, BHC, Tuzla
11:30 - 11:40
Savremeni tretman infarkta miokarda
R. Hajrić, UKC, Tuzla
11:40 - 11:50
ERC CAS - demo - ACS - Arrest scenario: Demonstracija
inicijalnog tretmana ACS i postupak CPR sa ROSC-om H. Alihodžić, L. Kuluglija-Memišević - HP Tuzla, H. Havić - KB Bihać
11:50 - 12:00
Smjernice i vještine ERC-a u prehospitalnom tretmanu STEMI
H. Alihodžić - HP Tuzla
12:00 - 12:10
Organizacija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć
Kantona Sarajevo
S. Softić-Taljanović, Sarajevo, HMP Sarajevo
12:10 - 12:20
Prehospitalni tretman akutnog infarkta miokarda
A. Komilija, Sarajevo, HMP, Sarajevo
Kafe pauza
Radno Predsjedništvo - S. Bijedić, M. Spužić, I. Terzić
12:35 - 12:45
Prehospitalni tretman ACS – STEMI u Hitnoj pomoci Gračanica
E. Bektić, HP Gračanica
12:45 - 12:55
Mogućnosti i način prehospitalnog tretmana ACS-STEMI
u Zeničkom kantonu
K. Spahić, HP Zenica
12:55 - 13:05
Iznenadna srčana smrt na području općine Živinice
E. Omerkić, HP Živinice
13:15 - 13:25
Prikaz slučaja u tretmanu infarkta miokarda - PPCI
M. Spužić - KCU Sarajevo, D. Markota - SB Mostar
13:25 - 13:35
Prijedlog formiranja mreže u tretmanu infarkta miokarda
u Bosni i Hercegovini
M. Kulić - KCU Sarajevo
1. BOSANSKOHERCEGOVA^KI INTERVENTNI KARDIOLO[KI SIMPOZIJUM
13:35 - 13:45
Završna riječ / Take Home Message
I. Terzić - BHC Tuzla
13:45 - 14:30
Ručak
Završetak simpozijuma
Ispraćaj gostiju
14:30 - 16:00
Sjednica Predsjedništva Udruženja kardiologa
Bosne i Hercegovine
Organizaciju BICS-a pomogli:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
1 144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content