close

Enter

Log in using OpenID

2013.godina - Zupanijska bolnica Cakovec

embedDownload
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, I.G.Kovačića 1e
Čakovec, prosinac 2012.
PLAN NABAVE
ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2013. godinu
Red
broj
1.
2.
3.
KONTO
PREDMET NABAVE
PLANIRANA
VRIJEDNOST
NABAVE
MATERIJAL
43.080.000
3222 LIJEKOVI
3222 UGRADBENI MATERIJAL
2.1. pločice
2.2. vijci
2.3. proteze za kuk
2.4. proteze za koljeno
2.5. intraokularne leće
2.6. mrežice
2.7. čavli
2.8. proteze vaskularne
3222 MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
3222 3.1. ZAVOJNI MATERIJAL
3.1.1. flasteri
3.1.2. komprese
3.1.3. mikropore
3.1.4. navlake pvc
3.1.5.staničevina
3.1.6.zavoji
3.1.7. vata, vatiranci
3.1.8. tamponada jodoform
3.1.9. podgipsana čarapa,elastična antitrombo č.
3.1.10. retex platno
3.1.11. obloge za rane
3.1.12. ostali zavojni materijal (podloge, ulošci...)
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
NABAVE
VRSTA
POSTUPKA
JAVNE
NABAVE
CPV
BROJ
CPV
NAZIV
UGOVOR ILI
OKVIRNI
SPORAZUM
39.063.260
17.300.000
1.600.000
17.125.000
1.600.000
220.000
200.000
550.000
420.000
80.000
45.000
25.000
60.000
220.000
200.000
550.000
420.000
80.000
45.000
25.000
60.000
13.400.000
11.605.860
1.040.000
866.600
50.000
360.000
70.000
45.000
28.000
153.000
70.000
25.000
17.000
32.000
140.000
50.000
40.000
288.000
56.000
36.000
22.400
131.800
56.000
20.000
13.600
25.600
137.200
40.000
1
3222 3.2. DIJALIZA POTROŠNI MATERIJAL
3.2.1. bikarbonatne kapsule
3.2.2. filteri za dijalizu
3.2.3. igle za dijalizu
3.2.4. linije za dijalizu
3.2.5. kateteri
3.2.6. otopina za dijalizu
3.2.7. sol tabletirana
3.2.8. ostali potrošni – dijaliza (test trake,setovi)
3222 3.3. RTG POTROŠNI MATERIJAL
3.3.1. rtg filmovi i kemikalije
3.3.2. igle za angiografiju, ostale igle za rtg
3.3.3. šprice za injektor,ct
3.3.4. ostali RTG potrošni materijal
3222 3.4. TESTOVI I POTROŠNI M. ZA KLINIČKI L.
3.4.1. testovi za biokem.analizator
3.4.2. testovi za imunokemiju
3.4.3. testovi za hematološki brojač
3.4.4. testovi HERBOS
3.4.5. testovi za ispitivanje hemostaza
3.4.6. reagensi za plinski analizator
3.4.7. testovi opiates, trudnoću
3.4.8. materijal za ABS analizator
3222 3.5. TESTOVI I POT.MAT. - TRANSFUZIJA
3.5.1. testovi SIMENS reag.za serologiju
3.5.2. serumi za krvne grupe
3.5.3. mikrokartice LISS COMBS
3.5.4. testovi za koagulacije
3.5.5. reagensi za imunohematologiju
3.5.6. ostali mat. i pribor (test TPHA sifilis, igle,pipete,
3222 filteri)
3.6. LABORATORIJSKI MATERIJAL
3.6.1. bris štapići,četkice
3.6.2. čaša pvc
3.6.3. igle za vacutainer
3.6.4. kutije (septum,stol,stalak za epruvete, pipete)
3.6.5. pipete, nastavci za pipete
3.6.6. stakla pokrovna, predmetna
3.6.7. vacutainer sistemi
3.6.8. ostali laboratorijski materijal
2.100.000
2.087.200
244.000
1.200.000
27.000
380.000
16.000
170.000
33.000
30.000
244.000
1.200.000
27.000
380.000
15.800
170.000
26.400
24.000
180.000
153.550
60.000
1.000
75.000
44.000
48.800
1.000
60.000
43.750
2.700.000
2.160.000
1.431.000
550.000
480.000
10.000
54.000
120.000
15.000
40.000
1.144.800
440.000
384.000
8.000
43.200
96.000
12.000
32.000
1.200.000
960.000
305.000
60.000
280.000
440.000
100.000
15.000
244.000
48.000
224.000
352.000
80.000
12.000
450.000
363.600
10.000
25.000
66.000
20.000
25.000
47.000
200.000
57.000
8.000
20.000
52.800
16.000
20.000
37.600
160.000
49.200
2
3222 3.7. OPERACIJSKI ŠIVAČI MATERIJAL I PRIBOR
3222 3.8. OPERACIJSKI POTROŠNI MAT.
3.8.1. kvačice
3.8.2. cement
3.8.3. stapler crijevni
3.8.4. punjenja za stapler
3.8.5. prekrivke
3.8.6. surgicel
3.8.7. igle razno
3.8.8. set artroskopski
3.8.9. set za hemeroidektomiju
3.8.10. sidra
3.8.11. rezači
3.8.12. steri drap
3.8.13. kateteri
3.8.14. nož (keraton,kirurški,sk.tum.), škare
3.8.15. elektrode
3.8.16. svrdla
3.8.17. osteovit
3.8.18. cijevi, nastavci za artroskopsku pumpu
3.8.19. obloga za ranu hemostatska
3.8.20.UZV nož (jednokratni pribor)
3.8.21.držač ručni za instrumente
3.8.22. žice
3.8.23. pincete i hvatalice
3.8.24.ostali oper.potrošni mat.(odvijač za bušilicu,sonde…)
3222 3.9. DEZINFICIJENSI
3222 3.10. KEMIKALIJE (OTOPINE)
3.10.1. alkohol apsolutni
3.10.2. alkohol concentrat 96%
3.10.3 aqua purificata
3.10.4. CO2 absorber
3.10.5. hemacolor 1,2,3
3.10.6. lanolin
3.10.7. MAY grunwald reag.
3.10.8. parafin (peraplast,histoplast)
3.10.9. xylol (ksilen)
3.10.10. benzin medicinski
3.10.11 canada balsam
3.10.12. ostale kemikalije (acid boricum,acetonum...)
3222 3.11. OPĆI MEDICINSKI POTR.MAT.
550.000
1.500.000
550.000
1.337.550
50.000
20.000
120.000
120.000
170.000
70.000
45.000
70.000
15.000
120.000
50.000
10.000
40.000
50.000
75.000
25.000
15.000
86.000
20.000
200.000
35.000
15.000
20.000
59.000
50.000
20.000
120.000
120.000
136.000
70.000
40.550
56.000
15.000
120.000
40.000
8.000
40.000
40.000
69.800
20.000
15.000
68.800
20.000
160.000
28.000
12.000
16.000
52.400
310.000
170.000
248.000
136.000
17.000
16.000
7.000
8.000
7.000
8.000
4.000
10.000
16.000
5.000
9.000
63.000
13.600
12.800
5.600
6.400
5.600
6.400
3.200
8.000
12.800
4.000
7.200
50.400
3.200.000
2.743.360
3
3.11.1. balon kateter
3.11.2. boce,,raspršivači, dispenz.,dozatori
3.11.3. indikatori (parni, autoklav,duo spore, trake..)
3.11.4. conectori
3.11.5. cijevi razno(respirator,silk,spiralna...)
3.11.6. dren,drenaža
3.11.7. inject.za skleroz.
3.11.8. elektroda EKG
3.11.9. elektrode ostale
3.11.10. nastavci za spirometar
3.11.11. papir za sterilizator
3.11.12. filteri
3.11.13. igle pvc
3.11.14. igle za punkciju
3.11.15. igle za biopsiju
3.11.16. igle za EMG
3.11.17. kanile-braunile
3.11.18. kapa EEG s elektrodom
3.11.19. kateteri
3.11.20. lancete
3.11.21. maske
3.11.22. mini spike (igla za doziranje)
3.11.23. nožići
3.11.24. pretvarač tlaka
3.11.25. kliješta za biopsiju
3.11.26.manžeta za tlakomjer,ostale manž.,pumpica
3.11.27. nastavci za aparate
3.11.28. navlaka za cipele pvc, kameru, jastuk, rtg,...
3.11.29. speculum vaginalni jednokratni
3.11.30. nebulizer s maskom
3.11.31. ogrtači
3.11.32. papir za dij.aparate
3.11.33. perfuzor + oprema(sist.)
3.11.34. platno gumirano
3.11.35. pleurocan set
3.11.36. pregača pvc
3.11.37. posude razno
3.11.38. skalpeli,omče,pilice
32.000
1.000
80.000
60.000
17.500
9.000
28.000
67.000
5.000
6.000
39.000
95.000
43.000
17.000
9.000
6.500
137.000
19.000
70.000
17.000
60.000
25.000
85.000
10.000
22.000
10.000
21.000
24.000
13.000
35.000
39.000
52.000
30.000
6.000
9.000
25.000
8.500
23.000
32.000
800
64.000
48.000
14.000
7.200
22.400
53.600
4.000
4.800
31.200
76.000
34.959
15.800
7.900
5.200
137.000
15.200
66.000
13.600
48.481
20.000
68.000
8.000
17.600
8.000
17.800
19.200
10.400
35.000
31.200
41.600
26.500
4.800
7.200
20.500
7.200
18.400
4
3.11.39. rukavice
3.11.40. sistemi bebi
3.11.41. sistemi za infuziju, transfuziju
3.11.42. set za sukciju
3.11.43. sistem za kisik
3.11.44. sonde razno
3.11.45. set picco za invaz.mjerenja
3.11.47. žarulje za aparate,baterije
3.11.48. rukavac zaštitni
3.11.49. bubrežnjak pvc
3.11.50. sistemi za infuzijsku pumpu
3.11.51. steri green
3.11.52. senzori
3.11.53. set za enteralnu pumpu
3.11.54. stezaljke za pupkovinu
3.11.55. set za mjerenje CVP
3.11.56.valvula
3.11.57. šprice pvc
3.11.58. šprica pro-vent plinska s iglom
3.11.59. vrečice za urin
3.11.60. toplomjer
3.11.61. set-transfer (tur,transofix)
3.11.62. tubus trahealni, tubus airway
3.11.63. tube za hranjenje
3.11.64. trake (ljepljive,za fiksiranje...)
3.11.65. kateteri, uvodnice
3.11.66. estractor,umjetni nosevi
3.11.68. kanila – set za traheotomiju
3.11.69. senzor za anesteziju
3.11.70. kazeta biopsijska
3.11.71. kazeta s vodikovim peroksidom
3.11.72. vakum terapija (pribor za sanac.rane neg.tlakom)
3.11.73. igle za spinalnu punkciju
3.11.74. prekrivači, grijači
3.11.75. venozni set
3.11.76. set za drenažu
3.11.77. odvajač vlage
3.11.78. vrećice za sterilizaciju
3.11.79. ostali potrošni materijal
460.000
4.000
95.000
85.000
35.000
45.000
26.000
9.000
56.000
22.000
210.000
14.000
36.000
15.000
6.000
14.000
17.000
120.000
37.000
38.000
24.000
20.000
23.000
10.000
18.000
59.000
20.000
31.500
51.000
17.000
63.000
90.000
70.000
10.000
9.800
9.000
7.500
8.000
59.700
368.000
3.200
76.000
72.000
32.000
39.450
26.000
7.610
44.800
17.600
205.200
14.000
28.800
15.000
4.800
11.200
17.000
105.400
29.600
38.000
19.200
16.000
23.000
9.500
14.400
55.200
18.200
31.500
48.500
13.600
50.400
81.000
56.700
8.000
9.800
9.000
6.000
6.400
47.760
5
4.
3222 MEDICINSKI PLINOVI
250.000
250.000
220.000
30.000
220.000
30.000
5.
4.1. kisik
4.2. dušik,oxydul dušični
3221 UREDSKI MATERIJAL
500.000
400.000
5.000
15.000
13.000
6.000
20.000
57.000
35.000
45.000
75.000
10.000
18.000
4.000
14.000
13.000
170.000
4.000
12.000
10.400
4.800
16.000
45.600
28.000
36.000
60.000
8.000
14.400
3.200
11.200
10.400
136.000
6.
5.1. etikete barcod,transfuzija
5.2. raspored terapije, službe
5.3. temperaturna lista
5.4. brojevi za novorođenčad
5.5. matični listovi – povijest bolesti
5.6. medicinske tiskanice
5.7. tiskanice
5.8. kancelarijski materijal i pribor
5.9. papir fotokopirni
5.10. fascikli,mape
5.11. faksimil,datumar,žig,jastuk za žig
5.12. diskete, cd i ostali mediji
5.13. papir ostali
5.14. riboni, trake, tinte
5.15. toneri za printer
3221 MAT. I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
350.000
280.000
18.000
10.000
80.000
45.000
45.000
14.000
45.000
50.000
21.000
10.000
12.000
14.400
8.000
64.000
36.000
36.000
11.200
36.000
40.000
16.800
8.000
9.600
7.
6.1. navlaka za mop
6.2. pribor za čišćenje (četke,metle,spužve…)
6.3. deterđ.za pranje rublja
6.4. sredstva za čišćenje podova i površina
6.5. sredstvo za pranje suđa
6.6. sredstvo za čišćenje sanitarija
6.7. sred za čišćenje medicinskih aparata
6.8. vreće za smeće
6.9. kanta pvc
6.10. sredstva za pranje stakla
6.11. ostalo (omekšivač,štirka,tepihe…)
3221 MAT. ZA HIGIJENSKE POTREBE
300.000
240.000
30.000
217.000
45.000
8.000
24.000
173.600
36.000
6.400
7.1. sapun
7.2. papirnati ručnici
7.3. papir toalet
7.4. ostali mat.,dispenzer plivasept
6
8.
3222 NAMIRNICE
8.1. POVRĆE SVJEŽE I PRERAĐENO
8.1.1. krumpir
8.1.2. lisnato povrće
8.1.3. zeljasto povrće
8.1.4. lukovičasto povrće
8.1.5. mahunarke
8.1.6. plodasto povrće
8.1.7. ostalo korjenasto povrće
8.1.8. ostalo(đuveđ,šampinjoni...)
8.2. VOĆE SVJEŽE I PRERAĐENO
8.2.1 svježe voće
8.2.2. prerađeno voće
8.3. MESO I MESNE PRERAĐEVINE
8.3.1. juneće
8.3.2. svinjsko
8.3.3. pileće
8.3.4. riba
8.3.5. paštete
8.3.6. hrenovke, kobasice
8.3.7. sušeno meso
8.3.8. salame
8.4. MLIJEKO I MLJEČNE PRERAĐEVINE
8.4.1. mlijeko
8.4.2. sir,vrhnje,jogurt,namazi
8.4.3. ostale mlječne prerađevine(puding, kreme…)
8.5. JAJA
8.6. KRUH I PRERAĐEVINE OD ŽITA
8.6.1. kruh
8.6.2. mlinarski proizvodi
8.6.3. žitarice (riža,heljda,ječam, proso…)
8.6.4. tjestenina
8.7. DODATAK JELIMA
8.8. MED
8.9. MARMELADA, DŽEM
8.10. ŠEĆER
8.11. ULJE
8.12. SOL
8.13. ČAJ I KAVOVINE
8.14. GOTOVE JUHE
8.15. SOKOVI, VODA
2.000.000
1.658.400
240.000
192.000
65.000
15.000
55.000
10.000
15.000
40.000
30.000
10.000
52.000
12.000
44.000
8.000
12.000
32.000
24.000
8.000
100.000
70.000
30.000
650.000
80.000
520.000
80.000
150.000
220.000
55.000
30.000
43.000
12.000
60.000
64.000
120.000
176.000
44.000
24.000
34.400
9.600
48.000
470.000
406.000
150.000
310.000
10.000
150.000
248.000
8.000
45.000
250.000
36.000
217.000
140.000
25.000
20.000
65.000
129.000
20.000
16.000
52.000
46.000
30.000
14.000
45.000
59.000
5.000
30.000
4.000
4.000
36.800
24.000
11.200
40.910
53.690
4.000
24.000
3.200
3.200
56.000
24.000
7
9.
10.
8.16. KEKSI
8.17. MIRODIJE
3221 OSTALI MATERIJAL ZA RED.POSL.
9.1. tekstilni materijal
9.2. dugmad
9.3. baterijski uložak,lampa
9.4. materijal za šivanje
9.5. sol tabletirana
9.6. ostali potrošni materijal
3225 SITNI INVENTAR
3221 10.1. SLUŽBENA RADNA ODJEĆA
3225 10.2. SITNI INVENTAR MEDICINSKI
10.2.1. komprese
10.2.2. ogrtači operacijski
10.2.3. plahte
10.2.4. navlake
10.2.5. dozatori
10.2.6. hvatalice rano
10.2.7. iglodržači
10.2.8. kalupi za parafin
10.2.9. kliješta razno
10.2.10. kuke razne
10.2.11. ovlaživači kisika
10.2.12. pincete razno
10.2.13. posude
10.2.14. sito za sterilizaciju
10.2.15. stalci
10.2.16. škare razno
3225 10.3. SITNI INVENTAR OPĆI
3225 10.4. AUTO GUME
11.
3224
3224
3224
3224
MAT. I DIJEL.ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ
11.1. MAT. ZA LIČENJE
11.2. ZIDARSKI MATERIJAL
11.3.STOLARSKI MATERIJAL
11.3.1. pločasti proizvodi (paneli, iveral, radne plohe…)
11.3.2. rezana građa, vratna krila
11.3.3. trake
11.3.4. okovi i prbor za namještaj (brave,cilindri, vijci noge…)
11.3.5. ostali stolarski mat. (ljepila, sitni alat, gurtne…)
4.000
4.000
3.200
3.200
130.000
104.000
50.000
8.000
22.000
3.000
34.000
13.000
40.000
6.400
17.600
2.400
27.200
10.400
330.000
264.000
50.000
210.000
40.000
168.000
20.000
15.000
20.000
30.000
12.000
15.000
10.000
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
16.000
12.000
16.000
24.000
9.600
12.000
8.000
6.400
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
60.000
10.000
48.000
8.000
920.000
736.000
30.000
120.000
183.000
24.000
96.000
146.400
85.000
12.000
25.000
44.000
17.000
68.000
9.600
20.000
35.200
13.600
8
3224 11.4. ELEKTROMATERIJAL
11.4.1. armature, svjetiljke
11.4.2. kanali, cijevi, kablovi, žice
11.4.3. utičnice, utikači, prekidači, osigurači
11.4.4. fluoroscentne cijevi, žarulje, grla
11.4.5.sklopke
11.4.6. ventilatori
11.4.7. ostali elek. mat. ( el. ventili, stopice, razvodne kut…)
3224 11.5.VODOINSTAL. I BRAVARSKI MAT.
11.5.1. cijevi, brtvila
11.5.2. sanitarije, pribor
11.5.3. ostali mat. (ventili, koljena, čepovi, vijci, manđete…)
11.6. OSTALI TEHNIČKI MAT.
3224 (gume za kolica, kotači, svrdla, ljepila…)
3224 11.7. REZERVNI DIJELOVI
11.7.1. dijelovi za kompjutere
11.7.2. rezervni dijelovi za medicinsku oprema
11.7.3. rezervni dijelovi za klima uređaje
11.7.4. rezervni dijelovi ostalo
3224 11.8. AUTOMATERIJAL
12.
3223 EL.ENERGIJA
12.1. električna energija
12.2. plin
12.3. benzin
USLUGE
1.
3232 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA
1.1.Zamjena stakala
1.2.Popravci i montaže na građ. objektima
1.3.Ostalo
2.
3232 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE OPREME
2.1. odr. strojeva za pranje,sušenje i peglanje rublja
2.2. odr. programa i računalne opreme
2.3. odr. uređaja za hlađenje
2.4. odr. strojeva za pranje posuđa
2.5. rekonstrukcija lifta
2.6. servis i odr. fotokopirnih aparata
2.7. servis i odr. agregata
2.8. odr. kotlovnice
215.000
172.000
28.000
29.000
33.000
44.000
32.000
15.000
34.000
22.400
23.200
26.400
35.200
25.600
12.000
27.200
85.000
68.000
11.000
41.000
33.000
8.800
32.800
26.400
27.000
250.000
21.600
200.000
10.000
190.000
15.000
35.000
8.000
152.000
12.000
28.000
10.000
8.000
6.000.000
2.000.000
3.890.000
110.000
4.800.000
1.600.000
3.112.000
88.000
6.840.000
5.662.000
220.000
70.000
75.000
75.000
176.000
56.000
60.000
60.000
2.240.000
170.000
570.000
80.000
20.000
220.000
13.000
23.000
90.000
1.792.000
136.000
456.000
64.000
16.000
176.000
10.400
18.400
72.000
9
3.
4.
3232
3231
5.
6.
7.
8.
3231
3233
3234
3234
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3234
3236
3236
3236
3239
3239
2.9. servis ostale nemedicinske opreme
2.10.odr. uređaja za hemodijalizu
2.11.odr. RTG aparata
2.12.odr. UZV opreme
2.13.odr. opreme u JIL-u
2.14.odr. laparoskopskih stupova, artroskopa,endoskopa
2.15.odr. anestezioloških aparata
2.16.odr. i popravak monitora za vit.funk.
2.17.odr. respiratora, aspiratora
2.18.odr. bronhoskopa i spirometra
2.19.odr. uređaja za EEG i EMNG
2.20.odr. opreme u koronarnoj jedinici
2.21.odr. laboratorijske opreme
2.22.odr. videogastroskopa, videokolonoskopa
2.23. servis i održavanje CT
2.24. servis i odr. sustava za sterilizaciju
2.25. popravak i odr. inkubatora
2.26. odr. i popravak EKG aparata
2.27. održavanje i popravak uroloških ap.
2.28. popravak i odr. opreme u operaciji
2.29. popravak infuzijskih pumpi
2.30.odr. ostale med.opreme
2.31.servis i popravak dizala
2.33.usluga provjere i popravka instalacija
2.34.usluge inspekcije i ispitivanja aparata
2.35.god. održavanje skloništa
2.36.popravak i odr.pumpi
2.37. odr.sistema za med. plinove
TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE PRIJEVOZ.SR.
USLUGE TELEFONA, TELEFAXA
OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU
(Internet,poštarina…)
USLUGE PROMIĐBE I INFORMIRANJA
KOMUNALNE USLUGE - VODA
KOMUNALNE USLUGE - SMEĆE
OSTALE KOMUNALNE USL.
(dimnjačar,deratizacija,vodoinstalaterske usluge …)
ZDRAVSTVENE USLUGE OBVEZNI I
PREV.PREGLEDI
LABORATORIJSKE USLUGE
OSTALE ZDR. USLUGE (SURADNE UST., SANIT. PREG.)
USLUGE ČUVANJA IMOVINE
USLUGE ODRŽ. OKOLIŠA,PRANJA ,ČIŠ.
70.000
70.000
30.000
30.000
40.000
75.000
45.000
40.000
15.000
10.000
10.000
55.000
15.000
14.000
15.000
50.000
50.000
25.000
25.000
60.000
45.000
60.000
100.000
50.000
5.000
5.000
20.000
25.000
40.000
260.000
56.000
56.000
24.000
24.000
32.000
60.000
36.000
32.000
12.000
8.000
8.000
44.000
12.000
11.200
12.000
40.000
40.000
20.000
20.000
48.000
36.000
48.000
80.000
40.000
4.000
4.000
16.000
20.000
32.000
208.000
40.000
20.000
500.000
350.000
32.000
16.000
400.000
280.000
25.000
100.000
50.000
1.550.000
150.000
220.000
20.000
80.000
40.000
1.240.000
120.000
176.000
10
15.L
16.
17.
18.
3239
3239
3292
3431
USLUGE ISPITIVANJA I PUNJENJA APARATA
OSTALE USLUGE
(grafičke,tiskarske,projekti,registracije)
PREMIJE OSIGURANJA
USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA
OPREMA
1.
2.
4224 MEDICINSKA OPREMA
1.1.Ginekološki UZV
1.2.Klizni mikrotom
1.3.Videogastroskop
1.4.Operacijska lampa u ortopedskoj sali
1.5.Holter EKG
1.6.Kinetek za rame
1.7. Bronhoskop za intubaciju
1.8. Nadogradnja kirurškog endo stupa
1.9. Pedijatrijski gastroduodenoskop
1.10. Pasivni anti dekubitalni madraci za bol.krevete
4227 OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
2.1. Automobil za prijevoz krvi
2.2. Stroj za dekontaminaciju prostora
2.3. Informatička oprema
UKUPNO NABAVA ZA 2013. GODINU
50.000
50.000
950.000
25.000
40.000
40.000
950.000
20.000
1.700.000
1.360.000
1.400.000
600.000
45.000
115.000
120.000
25.000
48.000
47.000
200.000
150.000
50.000
300.000
90.000
150.000
60.000
1.120.000
480.000
36.000
92.000
96.000
20.000
38.400
37.600
160.000
120.000
40.000
240.000
72.000
120.000
48.000
51.620.000
46.085.260
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
460 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content