close

Enter

Log in using OpenID

(2011) 1.Εισαγωγικη Παρουσίαση

embedDownload
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010
2010--2011
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΦΤΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-1-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
∆ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ii. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΖΩΝ – ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
iii. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-2-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
1. Εισαγωγικά – Θεωρία µονοχρωµατικών κυµατισµών βαρύτητας
1ης τάξεως
2. Βασικά χαρακτηριστικά κυµάτων βαρύτητας 1ης τάξεως.
∆ιάδοση του κύµατος σε ρηχά, βαθιά και ενδιάµεσα νερά
3. ∆ιαµόρφωση του κύµατος στις ακτές
διάθλαση, περίθλαση
4. ∆ιαµόρφωση του κύµατος στις ακτές
ανάκλαση, θραύση, αναρρίχηση
5. Γένεση και ανάπτυξη ανεµογενών κυµατισµών. Πρόγνωση
Στατιστική µελέτη κυµατισµών
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-3-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
6. Θαλάσσια κυκλοφορία, τυπολογία ρευµάτων (παλιρροιακά,
ανεµογενή,, κυµατογενή) µαθηµατικά µοντέλα κυκλοφορίας
ανεµογενή
7. Mαθηµατικά µοντέλα µεταφοράς αιωρηµάτων, διαλυµάτων
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-4-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΩΝ
8. Μορφές λιµενικών έργων (παράλληλα και κάθετα στην ακτή)
Κυµατοθραύστες–
Κυµατοθραύστες
– Μώλοι – Βραχίονες -Γέφυρες
Γέφυρες-- Κρηπιδότοιχοι
9. Yδροδυναµικές φορτίσεις βυθισµένων σωµάτων, αγωγών,
επιπέδων µετώπων
10.
10. ∆ιαστασιολόγηση,
∆ιαστασιολόγηση, έλεγχος ευστάθειας στοιχείων λιµενικών
έργων. Έργα µε κατακόρυφα και έργα µε κεκλιµένα πρανή
11
11.. Θεωρίες παράκτιας µεταφοράς και ισοζύγιο φερτών υλών
12.
12. Mορφολογικές αναδράσεις από τα τεχνικά έργα
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-5-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΟΡΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
1030-1200
: ΘΕΩΡΙΑ
1200-1230
: ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
1230-1400
: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο
: 2310 - 995877 ∆ΕΥΤΕΡΑ κ ΤΡΙΤΗ
E-mail
: [email protected]
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-6-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κουτίτας Χρ. (1998): Εισαγωγή στην Παράκτια Τεχνική και τα Λιµενικά Έργα,
Εκδόσεις Ζήτη, Θεσαλονίκη.
Μέµος Κ. (2005): Μαθήµατα Λιµενικών Έργων, Εκδ. Συµµετρία, Αθήνα.
∆ασκαλάκης Ε, (1999). Λιµάνια, θαλάσσια κύµατα και λιµενικά έργα. Αθήνα,
Αθήνα,
Εκδόσεις Άνωση
Dean RG & Dalrymple RA (1984). “Water Wave Mechanics for Engineers and
2, World Scientific
Scientists”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 2,
Press..
Press
Mei CC (1989). “The applied dynamics of ocean surface waves”, Advanced
Series on Ocean Engineering, Vol. 1,
1, World Scientific Press.
Fredsøe J & Deigaard R (1992). “Mechanics of Coastal Sediment Transport”,
Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 3,
3, World Scientific Press.
Nielsen P (1992). “Coastal Bottom Boundary Layers and Sediment
Transport”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 4,
4, World Scientific
Press.
Coastal Engineering Manual (2007). U. S. Army Corps of Engineers
Sawaragi T., (1995): Coastal Engineering - Waves, Beaches, Wave Structure
Interactions, Elsevier, The Netherlands
Robert Sorensen (1997) Basic Coastal Engineering, Springer (Editor)
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-7-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Εισαγωγικά – Θεωρία µονοχρωµατικών κυµατισµών βαρύτητας 1ης τάξεως
Η
η = cos(kx-σt)
2
σ2 = gk tanh(kd)
gT
C=
tanh(kd)
2π
gT 2
L=
tanh(kd)
2π
Στοιχεία περιγραφής κυµατισµών
k = 2π/L
σ = 2π/Τ
Εξισώσεις περιγραφής κυµατισµών
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-8-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Βασικά χαρακτηριστικά κυµάτων βαρύτητας 1ης τάξεως.
∆ιάδοση του κύµατος σε ρηχά, βαθιά και ενδιάµεσα νερά
∆ιάκριση κυµατισµών 1ης τάξεως
σε σχέση µε το βάθος νερού
Θεωρίες ανώτερης τάξης
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-9-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
∆ιαµόρφωση του κύµατος στις ακτές
διάθλαση, περίθλαση
Περίθλαση κυµατισµών
∆ιάθλαση κυµατισµών
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
Περίθλαση κυµατισµών
-1010-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
∆ιαµόρφωση του κύµατος στις ακτές
ανάκλαση, θραύση, αναρρίχηση
Πλήρης ανάκλαση κυµατισµών
Θραύση κυµατισµών
Αναρρίχηση ακτής
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-11
11--
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γένεση και ανάπτυξη ανεµογενών κυµατισµών -Πρόγνωση.
Στατιστική µελέτη κυµατισµών
Χρονοσειρά διακύµανσης της στάθµης ελεύθερης επιφάνειας
U10 
T 
 µοντ έλο 


tD  → πρ όγνωσης  →  H 


 s
F 
 eff 
Μοντέλα πρόγνωσης
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-1212-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Θαλάσσια κυκλοφορία τυπολογία ρευµάτων (παλιρροιακά, ανεµογενή, κυµατογενή)
Μαθηµατικά µοντέλα κυκλοφορίας
Ανεµογενή
Παλιρροιακά
Κυµατογενή
Ρεύµατα πυκνότητας
Παράδειγµα εφαρµογής µαθηµατικού µοντέλου ανεµογενούς κυκλοφορίας
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-1313-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Mαθηµατικά µοντέλα µεταφοράς αιωρηµάτων, διαλυµάτων
Παράδειγµα εφαρµογής µαθηµατικού µοντέλου µεταφοράς και διάχυσης διαλύµατος
Βασικά µεγέθη για την περιγραφή του ανωστικού πλουµίου
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-1414-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Μορφές λιµενικών έργων (παράλληλα και κάθετα στην ακτή)
Κυµατοθραύστες–
Κυµατοθραύστες
– Μώλοι – Βραχίονες - Γέφυρες
Γέφυρες-- Κρηπιδότοιχοι
Μορφολογία στοιχείων παρακτίων τεχνικών έργων
Λιµάνι Θεσσαλονίκης
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
Κυµατοθραύστης
-1515-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Yδροδυναµικές φορτίσεις βυθισµένων σωµάτων, αγωγών, επιπέδων µετώπων
Υδροδυναµικές φορτίσεις από µη θραυόµενο κυµατισµό
Φορτία σε υποβρύχιο αγωγό
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-1616-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
∆ιαστασιολόγηση, έλεγχος ευστάθειας στοιχείων λιµενικών έργων. Έργα µε κατακόρυφα
και έργα µε κεκλιµένα πρανή
Χρήση tetrapods σε λιµενικά έργα
Κυµατοθραύστης µε πρανές ( θωρακισµένο)
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-1717-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Θεωρίες παράκτιας µεταφοράς και ισοζύγιο φερτών υλών
∆ιάκριση χειµερινού και θερινού προφίλ ακτής ανάλογα µε την
καµπυλότητα του κύµατος (⇑
(⇑ τον χειµώνα ⇓ το θέρος)
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
-1818-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Mορφολογικές αναδράσεις από τα τεχνικά έργα
Επίδραση παρακτίων έργων στην µορφολογία της ακτής
Επίδραση κυµατοθραύστη
Mamaia, Μαύρη θάλασσα, Ρουµανία
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20102010-2011
στην µορφολογία της ακτής
-1919-
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
2 948 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content