close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik Tohatsu motora 2012.xlsx

embedDownload
Cjenik 2012
Elektronski
brojač okretaja
Automatsko
mješanje ulja
Alternator 12V
Elektro start +
oprema
Odvojeni
spremnik 25L
Odvojeni
spremnik 13L
5.130
1
5.534
M3.5B2 S
2,6
1
6.508
M3.5B2 L
2,6
1
M5BD S
3,68
1
M5BD L
3,68
M8B S
5,9
Električno
podizanje
motora
1
1,85
Jednoručna
komanda +
oprema
1,85
M2.5A2 L
Integrirani
spremnik
M2.5A2 S
Motor - Tip
N-L
Broj cilindara
N-L-R mjenjač
outboards
kW
mjenjač
CJENIK 2012
MPC KUNA
2 - taktni motori
1
2
6.881
8.103
8.660
12.440
M8B L
5,9
2
12.673
M8B EPS
5,9
2
17.027
M8B EPL
5,9
2
17.221
M9.8B S
7,2
2
13.006
M9.8B L
7,2
2
13.219
M9.8B EPS
7,2
2
17.954
18.166
15.130
M9.8B EPL
7,2
2
M9.9D2 S
7,3
2
M9.9D2 L
7,3
2
15.839
M9.9D2 EPS
7,3
2
18.954
M9.9D2 EPL
7,3
2
19.515
M15D2 S
11,1
2
16.681
M15D2 L
11,1
2
17.165
M15D2 EPS
11,1
2
20.498
M15D2 EPL
11,1
2
21.023
M18E2 S
13,8
2
19.729
M18E2 L
13,8
2
20.565
M18E2 EPS
13,8
2
24.083
M18E2 EPL
13,8
2
24.919
M25H S
18,4
2
21.167
M25H L
18,4
2
21.789
M25H EPS
18,4
2
25.113
M25H EPL
18,4
2
25.546
M30H S
22,1
2
22.070
M30H L
22,1
2
22.791
M30H EPS
22,1
2
25.758
M30H EPL
22,1
2
28.804
M40C S
29,4
2
25.502
M40C L
29,4
2
26.688
M40C EPS
29,4
2
30.640
M40C EPL
29,4
2
M40D2 EPOS
29,4
3
M40D2 EPOL
29,4
3
M40D2 EPTOS
29,4
3
M40D2 EPTOL
29,4
3
M50D2 EPOS
36,8
3
M50D2 EPOL
36,8
3
M50D2 EPTOS
36,8
3
31.588
31.037
31.247
36.258
37.767
38.000
38.613
41.712
M50D2 EPTOL
36,8
3
42.167
M60C EPTOL
44,2
3
54.446
M70C EPTOL
51,5
3
56.447
M90A EPTOL
66,2
3
59.524
M120A2 EPTOL
88,3
4
65.975
M140A2 EPTOL
103,0
4
77.082
standard
⃝
opcija
S Kratka osovina
T Power trim i tilt
L Duga osovina
O Automixing
E Elektrostart
SS Odvojeni spremnik kratka osovina
P Jedno. komanda
SL Odvojeni spremnik duga osovina
Cijena Fco Motomariner d.o.o.
Zadrzavamo pravo promjene cijena, modela i tehnckih podataka bez prethodne obavijesti.
Prodaja: Motomariner d.o.o.
Milutina Baraca 19
51000 Rijeka
Croatia
Referent: Igor Frankola
Tel:+385 51 685 428
Sve cijene podrazumijevaju standardni propeler. Snaga prema ICOMIA normi na propeleru.
Mob: +385 98 982 23 63
e-mail: [email protected]
Cjenik 2012
EU2006,
CARB2008,
EPA2006
standard
Elektronski
brojač okretaja
Automatsko
mješanje ulja
Električno
podizanje
motora
Jednoručna
komanda +
oprema
Alternator 12V
Elektro start +
oprema
Odvojeni
spremnik 25L
Odvojeni
spremnik 12L
Integrirani
spremnik
N-L-R mjenjač
mjenjač
N-L
Broj cilindara
Motor - Tip
kW
outboards
MPC
KUNA
4 - taktni motori
MFS2.5B S
1,85
1
7.116
MFS2.5B L
1,85
1
7.272
MFS3.5B S
2,6
1
7.370
MFS3.5B L
MFS4C S
2,6
2,9
1
7.532
1
8.245
MFS4C L
2,9
1
8.601
MFS5C S
3,7
1
8.682
MFS5C L
3,7
1
9.055
MFS5C SS
3,7
1
8.862
MFS5C SL
3,7
1
9.242
MFS6C SS
4,4
1
9.816
MFS6C SL Sail Pro
4,4
1
10.707
MFS6C SUL Sail Pro
4,4
1
11.079
MFS8A3 S
5,9
2
15.314
MFS8A3 L
5,9
2
15.844
MFS8A3 EFL
5,9
2
18.749
MFS8A3 EPS
5,9
2
18.578
MFS8A3 EPL
5,9
2
19.125
MFS8A3 EPTS
5,9
2
24.407
MFS8A3 EPTL
5,9
2
24.988
MFS9.8A3 S
7,3
2
16.361
MFS9.8A3 L
7,3
2
16.944
MFS9.8A3 EFS
7,3
2
18.991
MFS9.8A3 EFL
7,3
2
19.574
MFS9.8A3 EPS
7,3
2
19.185
MFS9.8A3 EPL
7,3
2
19.750
MFS9.8A3 EPTS
7,3
2
25.610
MFS9.8A3 EPTL
7,3
2
26.193
MFS15C S
11,1
2
20.929
MFS15C L
11,1
2
21.504
MFS15C EFS
11,1
2
23.081
MFS15C EPS
11,1
2
23.825
MFS15C EFL
11,1
2
23.635
MFS15C EPL
11,1
2
24.397
MFS15C EPTL
11,1
2
29.193
MFS20C S
14,7
2
22.431
MFS20C L
14,7
2
23.021
MFS20C EFS
14,7
2
24.808
MFS20C EFL
14,7
2
25.380
MFS20C EPS
14,7
2
25.184
MFS20C EPL
14,7
2
25.773
MFS20C EPTL
14,7
2
31.153
MFS25B S
18,4
3
27.309
MFS25B L
18,4
3
27.876
MFS25B EPS
18,4
3
30.355
MFS25B EPL
18,4
3
30.905
MFS25B EPTS
18,4
3
36.396
MFS25B EPTL
18,4
3
36.979
MFS30B S
22,1
3
28.251
MFS30B L
22,1
3
28.837
MFS30B EFL
22,1
3
30.848
MFS30B EPS
22,1
3
31.401
MFS30B EPL
22,1
3
31.971
MFS30B EPTS
22,1
3
37.651
MFS30B EPTL
22,1
3
38.254
TLDi motori
MD30B EPTOL
29,4
3
48.978
MD40B2 EPTOS
29,4
3
48.392
MD40B2 EPTOL
29,4
3
MD50B2 EFTOL
36,8
3
50.285
46.896
MD50B2 EPTOS
36,8
3
49.404
MD50B2 EPTOL
36,8
3
51.979
MD75C2 EPTOL
55,2
3
74.365
MD90C2 EPTOL
66,2
3
78.398
MD115A EPTOL
84,6
4
82.796
MD115A EPTOUL
84,6
4
84.681
standard
S Standardna osovine
L Duga osovina
⃝
opcija
SL Odvojeni spremnik duga osovina
SUL Odvojeni spremnik ultra duga osovina
UL Ultra duga osovina
E Električni starter
SS Odvojeni spremnik kratka osovina
P Daljinsko upravljanje
F Upravljačka ručica na motoru
O Automatsko mješanje ulja
T Power trim i tilt
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content