close

Enter

Log in using OpenID

5. SIMPOZIJ I GODIŠNJI SASTANAK 5th SYMPOSIUM

embedDownload
ORGANIZATORI SASTANKA
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za internističku onkologiju HLZ-a
Radna grupa za onkološku farmaciju sekcije
za bolničku ljekarničku djelatnost HFD-a
Farmaceutsko – biokemijski fakultet
European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)
Hrvatska ljekarnička komora
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Vesna Bačić-Vrca, Ivan Bilić, Borislav Belev,
Branka Čučević, Zlatko Dembić,
Renata Dobrila-Dintinjana, Davorin Herceg,
Sven Kurbel, Klaus Meier, Vesna Pavlica,
Stjepko Pleština, Rudolf Tomek,
Dragan Trivanović, Željko Vojnović,
Damir Vrbanec, Darko Županc,
Tihana Govorčinović
TAJNIK
Dr. sc. Borislav Belev
Zavod za internističku onkologiju
Klinika za onkologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel.: 01/2388 725 ili 2388 155
Fax.: 01/2376 030
e-mail: [email protected]
STRUČNE OBAVIJESTI
Prof. dr. sc. Damir Vrbanec
Zavod za internističku onkologiju
Klinika za onkologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel.: 01/2388 155
Fax: 01/2376 030
e-mail: [email protected]
[email protected]
MJESTO I VRIJEME
ODRŽAVANJA SASTANKA
Four Points by Sheraton
Panorama Zagreb
od 22. do 25. studenog 2012.
PRIJAVA I PREZENTACIJA RADOVA /
POSTERA
e-mailom: [email protected] ili [email protected]
gmail.com, a ako nije moguće onda poštom tajniku.
Kod slanja e-mail verzije sažetka, isti može imati
ukupno 2200 znakova uključujući i razmake i naslov, te
autore. Koristiti Times new roman veličine 10 pt. Kod
pismenog slanja sažetka dimenzije polja u kojima je
tekst napisan moraju iznositi 17,5x13 cm (tekst poslati
na formatiranoj disketi u Wordu za Windowse). Svi
prihvaćeni radovi bit će prezentirani u obliku postera,
a sažeci objavljeni u Zborniku. Posteri će biti izloženi
u dvorani hotela Panorama Zagreb 23. i 24. studenog
2012. godine. Veličina postera je 100x70 cm. Rok za
predaju radova je 12. 11. 2012.
IZLOŽBE
Tijekom održavanja godišnjeg sastanka biti će
postavljene izložbe proizvoda farmaceutske industrije
uz mogućnost dobivanja svih potrebnih obavijesti.
5. SIMPOZIJ I GODIŠNJI SASTANAK
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a
5th SYMPOSIUM AND ANNUAL MEETING
OF CROATIAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY
OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION
6. RADNI SASTANAK RADNE GRUPE
ZA ONKOLOŠKU FARMACIJU BOLNIČKE SEKCIJE HFD-a
6th WORKING GROUP MEETING
OF ONCOLOGY PHARMACISTS
DRUGA OBAVIJEST
SECOND ANNOUNCEMENT
22. - 25. studeni 2012. Four Points by Sheraton, Panorama Zagreb
REGISTRACIJA, REZERVACIJA SMJEŠTAJA
I IZLOŽBENOG PROSTORA
O-TOURS d.o.o., Gajeva 6/1, 10000 Zagreb
ID kod HR-AB-01-080086189
www.otours.hr
Tel.: 01/ 4921 720 Fax: 01/48 13 010
Osoba za kontakt: Ivana Rešetar
E-mail: [email protected]
PRELIMINARNI PROGRAM
5. SIMPOZIJA I GODIŠNJEG SASTANKA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZa
Četvrtak 22.11.2012
20.00
Dobrodošlica i domjenak
Petak 23.11.2012.
08.30-09.30Novosti u bazičnim istraživanjima u
onkologiji
G enetska sklonost i imunološki nadzor raka
/Z. Dembić, Oslo/
ože li nanotehnologija pomoći onkologiji?
M
/K. Pavelić/
N ew insights in tumor cell glucose metabolism
/H. J. Seitz, Hamburg/
V ažnost genske analize u današnjem liječenju
karcinoma pluća /B. Čučević/
16.40-17.00 Pauza za kavu
17.00-17.50 Rak dojke
oguće posljedice razlika pojavnosti tumorskih
M
tipova DCIS i invazivnog raka dojke
/S. Kurbel, B. Dmitrović/
Z načaj prognostičkih i prediktivnih čimbenika u
raku dojke-naša iskustva /J. Jakić-Razumović/
Trostruko negativan rak dojke /R. Šeparović/
17.50-19.00 Rak dojke
O krugli stol: Sentinel limfni čvor u
ranom raku dojke-terapijske dileme
/M. Stanec, D. Mijatović, R. Žic, J. JakićRazumović, P. Podolski, D. Vrbanec, D. Huić/
Subota 24.11.2012.
08.45-10.15Melanom
B iološka terapija melanoma
/M. Weichenthal, Kiel/
N uspojave biološke terapije melanoma
/N. Dabelić/
Imunoterapija metastatskog melanoma
/S. Pleština/
14.15-14.45 Satelitski simpozij Sanofi-aventis
14.50-16.00ASCO highlights /izvješće s godišnjeg
sastanka Američkog društva za
kliničku onkologiju održanog u
Chicagu /S. Pleština/
15.20-16.45Okrugli stol : prikaz izabranih slučajeva
K valiteta života bolesnika s tumorima glave i
vrata liječenih kemoradioterapijom /T. Herceg/
Voditelj: B. Belev / Sudionici : Ž. Vojnović,
Kemoradioterapija mokraćnog mjehura /M. Solarić/
12.15 -13.15 Satelitski simpozij Novartis
liječenja onkoloških bolesnika
D. Trivanović, M. Vidović
16.45-17.15 Pauza za kavu
12.15-13.15 Satelitski simpozij Roche
13.15-14.15Ručak
O pći principi konkomitantne kemoradioterapije
/J. Grah/
14.15-14.45 Satelitski simpozij
10.50-12.10 Novosti u liječenju solidnih tumora
bolesnica starije životne dobi /Lj. Vazdar/
Debljina i rak /I. Bilić/
K astracijski rezistentan karcinom prostate-novi
pomaci /B. Belev/
Srčani sigurnosni profil trastuzumaba kod
U loga biomarkera u terapijskoj odluci
/N. Dedić-Plavetić/
17.15 -18.15 Prikaz izabranih postera
Novosti u liječenju tumora bubrega /M. Gnjidić/
Neepitelni tumori jajnika /R. Zorica/
13.15-14.15Ručak
11.10 -12.10Konkomitantna kemoradioterapija u
liječenju solidnih tumora
Prehrana i karcinogeneza /R. Dobrila/
C irculating tumor cells as novel biomarkers in
cancer biology /T. Gorges,Hamburg/
N ovosti u liječenju HER2-pozitivnog raka dojke
/D. Zupanc/
10.45-11.10 Pauza za kavu
14.45-15.20 Slobodne teme
A STRO highlights / izvješće s godišnjeg
sastanka Američkog društva za
radioterapijsku onkologiju održanog u
Bostonu/A. Juretić/
16.00-16.40 Način života i rak
09.35-10.25Uloga biomarkera u terapiji solidnih
tumora
10.25-10.50 Pauza za kavu
E SMO highlights /izvješće s kongresa
Europskog društva za internističku
onkologiju održanog u Beču /D. Vrbanec/
10.15- 10.45Soft Tissue Sarcoma-State of the Art
Treatment /T.Brodowicz, Vienna/
N uspojave imunoterapije metastatskog
melanoma /D. Herceg/
KONGRESNA VEČERA
6. RADNI SASTANAK
GRUPE ZA ONKOLOŠKU FARMACIJU BOLNIČKE SEKCIJE HFD-a.
Subota, 24.11.2012.
08.30-09.45 S ustav kvalitete i sigurnost bolesnika
vezano uz pripravu antineoplastičnih
lijekova pod kontrolom bolničkog
ljekarnika
14.45-15.00Farmakoekonomski aspekti priprave
antineoplastičnih lijekova unutar
bolničke ljekarne
D. Vitezić: Farmakoekonomski aspekti središnje
priprave AL
Individualizacija terapije /D. Vrbanec/
15.00-16.45 Stručni i medicinski aspekti nutritivne
potpore onkoloških bolesnika vezano
uz bolničkog ljekarnika
Nadzor nad dozama i ciklusom primjene
terapije /V. Pavlica/
Febrilna neutropenija – današnji stavovi u
liječenju /B. Belev/
Quality management vezano uz sigurnost
bolesnika i središnju pripravu antineoplastičnih
lijekova i značaj središnje priprave
antineoplastičnih lijekova /H. Šobat/
Bijela knjiga o standardima i normativima za
hospicijsku i palijativnu skrb u Europi(preporuke
Europske udruge za palijativnu skrb) /Z. Lončar/
Odobravanje zahtjeva za antineoplastične
lijekove s fonda posebno skupih lijekova HZZO-a
/D. Vukičević/
15.30-15.45 Pauza za kavu
Uloga multidisciplinarnog tima u liječenju
onkološkog bolesnika /D. Vrdoljak/
09.45-10.00 Pauza za kavu
Indikacije za parenteralnu prehrane /Lj. Štefančić/
Tumorska kaheksija /N. Gračić/
10.00-12.30Ljekarnička skrb onkološkog
bolesnika, prikaz slučaja i radionica
/J. Vrbanec, T. Govorčinović, A. Ramić/
Nutritivna skrb paliativnega bolestnika, iskustva
Enote za klinično prehrano OI Ljubljana.
/N. Ratovnik-Kozjek/
12.30-13.15 Satelitski simpozij Novartis
Liječenje maligne boli /L. Fumić-Dunkić/
rasprava
13.15-14.15Ručak
14.15-14.45Satelitski simpozij
KONGRESNA VEČERA
PRELIMINARNI PROGRAM
5. SIMPOZIJA I GODIŠNJEG SASTANKA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZa
Četvrtak 22.11.2012
20.00
Dobrodošlica i domjenak
Petak 23.11.2012.
08.30-09.30Novosti u bazičnim istraživanjima u
onkologiji
G enetska sklonost i imunološki nadzor raka
/Z. Dembić, Oslo/
ože li nanotehnologija pomoći onkologiji?
M
/K. Pavelić/
N ew insights in tumor cell glucose metabolism
/H. J. Seitz, Hamburg/
V ažnost genske analize u današnjem liječenju
karcinoma pluća /B. Čučević/
16.40-17.00 Pauza za kavu
17.00-17.50 Rak dojke
oguće posljedice razlika pojavnosti tumorskih
M
tipova DCIS i invazivnog raka dojke
/S. Kurbel, B. Dmitrović/
Z načaj prognostičkih i prediktivnih čimbenika u
raku dojke-naša iskustva /J. Jakić-Razumović/
Trostruko negativan rak dojke /R. Šeparović/
17.50-19.00 Rak dojke
O krugli stol: Sentinel limfni čvor u
ranom raku dojke-terapijske dileme
/M. Stanec, D. Mijatović, R. Žic, J. JakićRazumović, P. Podolski, D. Vrbanec, D. Huić/
Subota 24.11.2012.
08.45-10.15Melanom
B iološka terapija melanoma
/M. Weichenthal, Kiel/
N uspojave biološke terapije melanoma
/N. Dabelić/
Imunoterapija metastatskog melanoma
/S. Pleština/
14.15-14.45 Satelitski simpozij Sanofi-aventis
14.50-16.00ASCO highlights /izvješće s godišnjeg
sastanka Američkog društva za
kliničku onkologiju održanog u
Chicagu /S. Pleština/
15.20-16.45Okrugli stol : prikaz izabranih slučajeva
K valiteta života bolesnika s tumorima glave i
vrata liječenih kemoradioterapijom /T. Herceg/
Voditelj: B. Belev / Sudionici : Ž. Vojnović,
Kemoradioterapija mokraćnog mjehura /M. Solarić/
12.15 -13.15 Satelitski simpozij Novartis
liječenja onkoloških bolesnika
D. Trivanović, M. Vidović
16.45-17.15 Pauza za kavu
12.15-13.15 Satelitski simpozij Roche
13.15-14.15Ručak
O pći principi konkomitantne kemoradioterapije
/J. Grah/
14.15-14.45 Satelitski simpozij
10.50-12.10 Novosti u liječenju solidnih tumora
bolesnica starije životne dobi /Lj. Vazdar/
Debljina i rak /I. Bilić/
K astracijski rezistentan karcinom prostate-novi
pomaci /B. Belev/
Srčani sigurnosni profil trastuzumaba kod
U loga biomarkera u terapijskoj odluci
/N. Dedić-Plavetić/
17.15 -18.15 Prikaz izabranih postera
Novosti u liječenju tumora bubrega /M. Gnjidić/
Neepitelni tumori jajnika /R. Zorica/
13.15-14.15Ručak
11.10 -12.10Konkomitantna kemoradioterapija u
liječenju solidnih tumora
Prehrana i karcinogeneza /R. Dobrila/
C irculating tumor cells as novel biomarkers in
cancer biology /T. Gorges,Hamburg/
N ovosti u liječenju HER2-pozitivnog raka dojke
/D. Zupanc/
10.45-11.10 Pauza za kavu
14.45-15.20 Slobodne teme
A STRO highlights / izvješće s godišnjeg
sastanka Američkog društva za
radioterapijsku onkologiju održanog u
Bostonu/A. Juretić/
16.00-16.40 Način života i rak
09.35-10.25Uloga biomarkera u terapiji solidnih
tumora
10.25-10.50 Pauza za kavu
E SMO highlights /izvješće s kongresa
Europskog društva za internističku
onkologiju održanog u Beču /D. Vrbanec/
10.15- 10.45Soft Tissue Sarcoma-State of the Art
Treatment /T.Brodowicz, Vienna/
N uspojave imunoterapije metastatskog
melanoma /D. Herceg/
KONGRESNA VEČERA
6. RADNI SASTANAK
GRUPE ZA ONKOLOŠKU FARMACIJU BOLNIČKE SEKCIJE HFD-a.
Subota, 24.11.2012.
08.30-09.45 S ustav kvalitete i sigurnost bolesnika
vezano uz pripravu antineoplastičnih
lijekova pod kontrolom bolničkog
ljekarnika
14.45-15.00Farmakoekonomski aspekti priprave
antineoplastičnih lijekova unutar
bolničke ljekarne
D. Vitezić: Farmakoekonomski aspekti središnje
priprave AL
Individualizacija terapije /D. Vrbanec/
15.00-16.45 Stručni i medicinski aspekti nutritivne
potpore onkoloških bolesnika vezano
uz bolničkog ljekarnika
Nadzor nad dozama i ciklusom primjene
terapije /V. Pavlica/
Febrilna neutropenija – današnji stavovi u
liječenju /B. Belev/
Quality management vezano uz sigurnost
bolesnika i središnju pripravu antineoplastičnih
lijekova i značaj središnje priprave
antineoplastičnih lijekova /H. Šobat/
Bijela knjiga o standardima i normativima za
hospicijsku i palijativnu skrb u Europi(preporuke
Europske udruge za palijativnu skrb) /Z. Lončar/
Odobravanje zahtjeva za antineoplastične
lijekove s fonda posebno skupih lijekova HZZO-a
/D. Vukičević/
15.30-15.45 Pauza za kavu
Uloga multidisciplinarnog tima u liječenju
onkološkog bolesnika /D. Vrdoljak/
09.45-10.00 Pauza za kavu
Indikacije za parenteralnu prehrane /Lj. Štefančić/
Tumorska kaheksija /N. Gračić/
10.00-12.30Ljekarnička skrb onkološkog
bolesnika, prikaz slučaja i radionica
/J. Vrbanec, T. Govorčinović, A. Ramić/
Nutritivna skrb paliativnega bolestnika, iskustva
Enote za klinično prehrano OI Ljubljana.
/N. Ratovnik-Kozjek/
12.30-13.15 Satelitski simpozij Novartis
Liječenje maligne boli /L. Fumić-Dunkić/
rasprava
13.15-14.15Ručak
14.15-14.45Satelitski simpozij
KONGRESNA VEČERA
ORGANIZATORI SASTANKA
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za internističku onkologiju HLZ-a
Radna grupa za onkološku farmaciju sekcije
za bolničku ljekarničku djelatnost HFD-a
Farmaceutsko – biokemijski fakultet
European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)
Hrvatska ljekarnička komora
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Vesna Bačić-Vrca, Ivan Bilić, Borislav Belev,
Branka Čučević, Zlatko Dembić,
Renata Dobrila-Dintinjana, Davorin Herceg,
Sven Kurbel, Klaus Meier, Vesna Pavlica,
Stjepko Pleština, Rudolf Tomek,
Dragan Trivanović, Željko Vojnović,
Damir Vrbanec, Darko Županc,
Tihana Govorčinović
TAJNIK
Dr. sc. Borislav Belev
Zavod za internističku onkologiju
Klinika za onkologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel.: 01/2388 725 ili 2388 155
Fax.: 01/2376 030
e-mail: [email protected]
STRUČNE OBAVIJESTI
Prof. dr. sc. Damir Vrbanec
Zavod za internističku onkologiju
Klinika za onkologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel.: 01/2388 155
Fax: 01/2376 030
e-mail: [email protected]
[email protected]
MJESTO I VRIJEME
ODRŽAVANJA SASTANKA
Four Points by Sheraton
Panorama Zagreb
od 22. do 25. studenog 2012.
PRIJAVA I PREZENTACIJA RADOVA /
POSTERA
e-mailom: [email protected] ili [email protected]
gmail.com, a ako nije moguće onda poštom tajniku.
Kod slanja e-mail verzije sažetka, isti može imati
ukupno 2200 znakova uključujući i razmake i naslov, te
autore. Koristiti Times new roman veličine 10 pt. Kod
pismenog slanja sažetka dimenzije polja u kojima je
tekst napisan moraju iznositi 17,5x13 cm (tekst poslati
na formatiranoj disketi u Wordu za Windowse). Svi
prihvaćeni radovi bit će prezentirani u obliku postera,
a sažeci objavljeni u Zborniku. Posteri će biti izloženi
u dvorani hotela Panorama Zagreb 23. i 24. studenog
2012. godine. Veličina postera je 100x70 cm. Rok za
predaju radova je 12. 11. 2012.
IZLOŽBE
Tijekom održavanja godišnjeg sastanka biti će
postavljene izložbe proizvoda farmaceutske industrije
uz mogućnost dobivanja svih potrebnih obavijesti.
5. SIMPOZIJ I GODIŠNJI SASTANAK
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a
5th SYMPOSIUM AND ANNUAL MEETING
OF CROATIAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY
OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION
6. RADNI SASTANAK RADNE GRUPE
ZA ONKOLOŠKU FARMACIJU BOLNIČKE SEKCIJE HFD-a
6th WORKING GROUP MEETING
OF ONCOLOGY PHARMACISTS
DRUGA OBAVIJEST
SECOND ANNOUNCEMENT
22. - 25. studeni 2012. Four Points by Sheraton, Panorama Zagreb
REGISTRACIJA, REZERVACIJA SMJEŠTAJA
I IZLOŽBENOG PROSTORA
O-TOURS d.o.o., Gajeva 6/1, 10000 Zagreb
ID kod HR-AB-01-080086189
www.otours.hr
Tel.: 01/ 4921 720 Fax: 01/48 13 010
Osoba za kontakt: Ivana Rešetar
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
4 213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content