close

Enter

Log in using OpenID

7. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU

embedDownload
14. i 15. studeni 2014.
Four Points by Sheraton
Panorama Zagreb
PRELIMINARNI PROGRAM
7. SIMPOZIJ I
GODIŠNJI SASTANAK
HRVATSKOG DRUŠTVA
ZA INTERNISTIČKU
ONKOLOGIJU HLZ-a
PETAK 14.11.2014.
08.30-08.35 Pozdravna riječ
08.35-10.35Novosti u bazičnim
istraživanjima u onkologiji
■
■
■
■
■
■
U
loga i potencijal regulacije imunoloških
mehanizama u novim terapijama raka
/ Z. Dembić, Norveška
Nove paradigme o metastazama / K. Pavelić
C
linical Significance of Circulating DNA and
microRNA in the Blood of Cancer Patients
/ H. Schwarzenbach, Hamburg
S
olid tumors, dissemination and tumor stem
cells / M. Balić, Graz
J etrene metastaze kolorektalnog podrijetla –
novi pogled na patogenezu /
R. Dobrila-Dintinjana
P
rimjena nanotehnologije i RNA interferencije
u onkologiji / D. Županc
10.35-10.50 Pauza za kavu
10.50-11.45
■
■
■
A
SCO highlights / izvješće s godišnjeg
sastanka Američkog društva za kliničku
onkologiju održanog u Chicagu / S. Pleština
E
CCO / ESMO highlights / izvješće
s kongresa Europskog društva za
internističku onkologiju održanog u
Amsterdamu / N. Dedić Plavetić
5
th World Congress IFHNOS and Annual
AHNS Meeting highlights / Z. Rakušić
11.45-12.15Osobitosti prijavljivanja nuspojava
u onkologiji / V. Macolić-Šarinić,
D. Krnjić, N. Mirošević – Skverce
12.15-13.10 Satelitski simpozij / Roche /
13.10-14.05 Ručak
14.05-15.00 Satelitski simpozij / Sanofi-Aventis /
15.00-16.00Sekcija u spomen
prim.dr. Rudolfa Tomeka
■
■
■
Uloga CA 125 u liječenju uznapredovalog
raka jajnika / R. Zorica
Hipertenzija povezana s bevacizumabom
kao biomarker kod liječenja metastatskog
karcinoma debelog crijeva / J. Pinjatela
Neoadjuvantno liječenje solidnih tumora –
neopravdano zapostavljen pristup liječenju /
T. Silovski
16.00-16.30
Predstavljanje knjige Medicinska /
Internistička onkologija / S. Bešlija,
D. Vrbanec
16.30-16.50 Pauza za kavu
16.50-17.20 Mini simpozij / Novartis /
17.20-17.45Dijagnostika i liječenje
kardiomiopatija uzrokovanih
kemoterapijom /
A. Barac, Washington
17.45-18.30Nuspojave novih sistemskih
terapija
■
Anti EGF terapija / I. Bilić
■
Nuspojave TKI / M. Gnjidić
Nuspojave inhibitora angiogeneze / Ž. Vojnović
■
GODIŠNJA SKUPŠTINA
VEČERA
SUBOTA 15.11.2014.
08.45-10.25Novosti u liječenju solidnih
tumora
■
Novosti u liječenju melanoma / D. Herceg
■
Novosti u liječenju GI tumora / B. Belev
■
■
■
Novosti u liječenju karcinoma pluća /
B. Čučević
Primjena imunoterapije danas u liječenju
solidnih tumora / S. Kurbel
Update cancer Cachexia /
H. J. Seitz, Hamburg
10.25-10.40 Pauza za kavu
10.40-11.35 Rak dojke
■
■
Lezije bradavice dojke / J. Jakić-Razumović
Novosti u sistemskoj terapiji raka dojke /
D. Vrbanec
■
Prikaz novih smjernica u liječenju raka dojke /
ESMO, ASCO / T. Badovinac
11.35-11.55 Biosimilari / B. Belev
12.00-12.15 Onkološka farmacija / K. Meier
12.15-13.10 Satelitski simpozij / Merck /
13.10-14.05 Ručak
14.05-15.00 Satelitski simpozij / Amgen /
15.00-15.50Dileme i kontroverze u
liječenju GI tumora
■
■
■
Adjuvantno liječenje karcinoma želuca / J. Grah
Mucinozni tumori GI trakta – terapijski pristup
/ M. Vidović
Rak rektuma – multidisciplinarni pristup /
M. Pavlović
15.50-16.10 Pauza za kavu
16.10-17.30 P
sihosocijalni aspekti u
onkologiji
■
■
■
■
Psihosocijalni distres kod onkološkog
bolesnika / Lj. Vazdar
Sindrom profesionalnog sagorijevanja u
onkologa / R. Šeparović
Sadašnja i buduća problematika u palijativnoj
skrbi – perspektiva hospicija / Z. Lončar
Okrugli stol: Kontinuitet zdravstvene
skrbi onkološkog bolesnika – iskustva iz
svakodnevnog rada
Sudionici:
Zoran Lončar (anesteziolog, Klinika za
traumatologiju, Hrvatski centar za palijativnu
skrb)
Ljiljana Hoić (med. sestra, Mobilni palijativni tim
grada Zagreba)
Igor Fedešin-Grahovac (duhovnik, Hrvatski
centar za palijativnu skrb)
Vilim Kolarić (dr.med. Bolnica Klenovnik)
Med. sestra za planirani otpust (KZT)
17.30-18.30Prikaz izabranih slučajeva
liječenja onkoloških bolesnika
Sudionici: B. Belev, D. Trivanović,
D. Opačić, F. Grubišić-Čabo,
M. Čonkaš
Prikaz izabranih postera
Zatvaranje sastanka
8. RADNI SASTANAK
GRUPE ZA ONKOLOŠKU
FARMACIJU BOLNIČKE
SEKCIJE HFD-a
ČETVRTAK 13.11.2014
14.00-18.30 Predkongresna radionica
V. Pavlica, D. Vrbanec, R. Šeparović, M. Skelin,
Ž. Babić:
Kritičko čitanje kliničkih studija
Maksimalni broj sudionika je 36, a za ostale zainteresirane biti će naknadno organizirana radionica.
PETAK 14.11.2014
Program 7. simpozija i godišnjeg sastanka
Hrvatskog društva za internističku
onkologiju HLZ-a
SUBOTA 15.11.2014.
08.30-11.30Radionica
Ž. Krznarić, D. Kuruc, R. Šeparović,
M. Skelin, T. Govorčinović, M. Kranjec-Šakić,
D. Arbanas, V. Pavlica:
Ljekarničko savjetovanje onkološkog bolesnika
vezano uz enteralnu prehranu
12.15-13.10 Satelitski simpozij / Merck /
13.15-14.05Ručak
14.05-15.00 Satelitski simpozij / Amgen /
15.00-18.00
■ Novi lijekovi u onkologiji / D. Vrbanec
■ Šećerna bolest i karcinom – uzrok ili
posljedica / D. Rahelić
■ Onkološki ljekarnik član multidisciplinarnog
tima: analiza medikacijskih pogrešaka kao
rezultat nadzora nad kemoterapijom u
svakodnevnom radu / D. Kuruc, V. Pavlica
■ Sigurna primjena antineoplastičnih lijekova
kao rezultat sustavnog razvoja centralne
priprave AL / L. Gajski, V. Pavlica
■ Prikaz postupaka za dekontaminaciju prilikom
istjecanja citotoksičnih lijekova / A. Toplak
■ Dose-dense terapija: definicija i klinička
primjena / V. Pavlica, R. Šeparović
■ Savjetovanje onkološkog bolesnika vezano
uz oralnu primjenu AL i suportivne terapije
vezano za bolničko i javno ljekarništvo /
M. Koroman, D. Arbanas, S. AntolovićGavrić, V. Pavlica
■ Prikaz studentske prakse onkološkog
ljekarništva / V. Pavlica, R. Šeparović,
M. Skelin
Zatvaranje sastanka
ORGANIZATORI SASTANKA
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za internističku
onkologiju HLZ-a
Radna grupa za onkološku farmaciju sekcije
za bolničku ljekarničku djelatnost HFD-a
Farmaceutsko – biokemijski fakultet
European Society of Oncology
Pharmacy (ESOP)
Hrvatska ljekarnička komora
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Vesna Bačić-Vrca, Ivan Bilić,
Borislav Belev, Branka Čučević,
Zlatko Dembić, Renata Dobrila-Dintinjana,
Tihana Govorčinović, Davorin Herceg,
Martina Kranjec Šakić, Sven Kurbel,
Klaus Meier, Vesna Pavlica,
Stjepko Pleština, Marko Skelin,
Robert Šeparović, Dragan Trivanović,
Željko Vojnović, Damir Vrbanec,
Darko Županc
TAJNIK
Dr. sc. Borislav Belev
Zavod za internističku onkologiju
Klinika za onkologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12
10000 Zagreb
Tel.: 01/2388 725 ili 2388 155
Fax.: 01/2376 030
e-mail: [email protected]
Prijava i prezentacija
radova/postera
e-mailom: [email protected] ili [email protected]
gmail.com, a ako nije moguće onda poštom tajniku.
Radove/postere treba predati na gore navedenu
adresu do 02.11.2014. Kod slanja e-mail verzije sažetka,
isti može imati ukupno 2200 znakova uključujući i
razmake i naslov, te autore. Koristiti Times new roman
veličine 10 pt. Kod pismenog slanja sažetka dimenzije
polja u kojima je tekst napisan moraju iznositi 17,5x13
cm (tekst poslati na formatiranoj disketi u Wordu za
Windowse). Svi prihvaćeni radovi bit će prezentirani u
obliku postera, a sažeci objavljeni u Zborniku. Posteri
će biti izloženi u dvorani hotela Four Points 14. i 15.
studenog 2014. godine. Veličina postera je 100x70 cm.
Izložbe
Tijekom održavanja godišnjeg sastanka biti će
postavljene izložbe proizvoda farmaceutske industrije
uz mogućnost dobivanja svih potrebnih obavijesti.
Kotizacija
Kotizacija za sudionike i magistre farmacije iznosi 1000 kn,
specijalizante i medicinske sestre 600 kn, a jednodnevna
600 kn. Kotizacija za liječnike na stažu iznosi 200 kn.
Kotizacija uključuje prisustvovanje na predavanjima
i popratnim izložbama, bodove liječničke komore,
osvježenje u stankama, kompletni društveni program.
Kotizacija za osobe u pratnji iznosi 400,00 kn. Cijena
predkongresne radionice za farmaceute koja će se
održati 13.11.2014. iznosi 500,00 KN do 02.11.2014.,
a nakon toga 600,00 kn.
STRUČNE OBAVIJESTI
Registracija, rezervacija
smještaja i izložbenog prostora
Prof. dr. sc. Damir Vrbanec
Zavod za internističku onkologiju
Klinika za onkologiju, KBC Zagreb
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel.: 01/2388 155
Fax: 01/2376 030
e-mail: [email protected]
O-TOURS d.o.o., Gajeva 6/1, 10000 Zagreb
ID kod HR-AB-01-080086189
www.otours.hr
Tel.: 01/ 4921 720
Fax: 01/48 13 010
Osoba za kontakt: Ivana Rešetar, Ena Grigic
E-mail: [email protected]
[email protected]
MJESTO I VRIJEME
ODRŽAVANJA SASTANKA
Four Points by Sheraton
Panorama Zagreb
14. i 15. studeni 2014.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 583 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content