Σάββατο 15-10-2011

3
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
“ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ”
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο Παγκρήτιο Συνέδριο για την Ψυχική Υγεία με θέμα «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
αναγνώριση και αντιμετώπιση των πιο συχνών ψυχικών διαταραχών, ενώ παράλληλα ο ιατρός γενικής ιατρικής αποτελεί
το πρώτο σημείο επαφής του ασθενούς με ψυχική διαταραχή με το σύστημα υγείας. Στην Κρήτη έχουμε αρκετούς λόγους
που αποτελούν συνάμα πρόκληση και πηγή αισιοδoξίας.
Πρώτον, το 2006 έκλεισε το Ψυχιατρείο στη Σούδα και πολλοί ασθενείς με μείζονες ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζονται
πλέον στην κοινότητα. Δεύτερον, στην Κρήτη έχει αναπτυχθεί ένα καλά οργανωμένο δίκτυο Κέντρων Υγείας και μια
σημαντική Πανεπιστημιακή δομή, αυτή της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης. Τρίτον, η γεωγραφική αυτονομία του νησιού ευνοεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με
ψυχιατρικά νοσήματα να θεραπεύονται μέσα στα πλαίσια του νησιού χωρίς τη δυνατότητα για παραπομπή σε άλλες δομές
Ψυχικής Υγείας της χώρας μας.
Αυτοί οι λόγοι ήταν αρκετοί για την ανάληψη πρωτοβουλίας οργάνωσης ενός προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση
των γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων ιατρών και υγειονομικών της ΦΠΥ και στην ενίσχυση της διεπιστημονικής
συνεργασίας και του συντονισμού ανάμεσα στους επαγγελματίες της ΠΦΥ και της Ψυχικής Υγείας. Αυτό αποτελεί μια
ιδιαίτερη πρόκληση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι διαθέσιμοι πόροι είναι μειωμένοι,
αλλά και σπάνιοι. Φιλοδοξούμε το συνέδριο που απευθύνεται σε Ψυχιάτρους, Ιατρούς Γενικής Ιατρικής, Ψυχολόγους,
Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Επισκέπτες Υγείας και σε όλους τους εργαζόμενους στους Τομείς Ψυχικής
Υγείας και ΠΦΥ να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση αυτών των στόχων.
Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου
Αλέξανδρος N. Βγόντζας Χρήστος Λιονής
Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Πανεπιστημίου Κρήτης
Παρασκευή 14-10-2011
11:00-14:00
Εγγραφές
14:00-15:30
Ο Ρόλος του Ιατρού Γενικής Ιατρικής στην Ανίχνευση και στη Διαχείριση της Άνοιας
Προεδρείο: Τσολάκη Μ., Τζιράκη Χ.
•
Σκαρμέας Ν. «Οι Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προκλήσεις στην Άνοια και
ο Ρόλος του Ιατρού Γενικής Ιατρικής»
•
Τσολάκη Μ. «Ο Ρόλος των Βιολογικών Δεικτών στην Διάγνωση της Άνοιας»
•
Σίμος Α. «Η Χρήση Ανιχνευτικών Εργαλείων Γνωστικής Έκπτωσης στην
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη»
•
Αργυριάδου Σ. «Εμπειρίες και Προκλήσεις στην Αντιμετώπιση Ασθενών με
Άνοια στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα”
15:30-16:30
Χρήση Ουσιών και Αλκοόλ. Η Αντιμετώπιση στην Κοινότητα
Προεδρείο: Μαλλιώρη Μ.
•
Σβορώνος Κ. «Κλινικές Οδηγίες για την Αντιμετώπιση της
Διαταραχής Χρήσης Ουσιών στην ΠΦΥ»
•
Φωτόπουλος Δ. «Ποιός Τελικά είναι Εξαρτημένος από το Αλκοόλ; Διάγνωση και Αντιμετώπιση του Αλκοολισμού»
16:30-17:00 Διάλειμμα καφέ
17:00- 18:30 Συμπτώματα, Εκδηλώσεις και Κλινική Διαχείριση των πιο Σοβαρών Ψυχικών Διαταραχών στην ΠΦΥ Προεδρείο & Εισαγωγικά Σχόλια: Σακελλαρόπουλος Π.
•
Βαλεργάκη Ν. - Χριστόπουλος A. «Αντιμετώπιση Ασθενή με
Διέγερση στην Π.Φ.Υ - Επικοινωνία και Συνεργασία με τους Ειδικούς»
•
Προκοπιάδου Δ. «Η Σχιζοφρένεια και η Διπολική Διαταραχή στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
•
Καναβάκης Μ. «Επείγουσες Καταστάσεις στην Κοινότητα. Σύνδεση με Κέντρα Υγείας »
18:30- 19:00 Χαιρετισμοί Συνεδρίου
19:00 -20:30 Ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς
Προεδρείο: Βγόντζας Α., Λιονής Χ.
•
Τζανακάκη - Μελισσάρη Μ. (Εντεταλμένη Σύμβουλος για Θέματα Ψυχικής
Υγείας, Περιφέρειας Κρήτης)
•
Συγγελάκη Δ. (Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και
Αλληλεγγύης)
•
Κορτσιδάκη Ι. (Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
Νομού Ηρακλείου «Αλληλεγγύη»)
•
Κλινάκης Απ. (Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης)
•
Εκπρόσωπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
•
Εκπρόσωπος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου
20:30 Κλείσιμο ημέρας
Σάββατο 15-10-2011
9:00-9:30 Οικονομική Κρίση και Κατάθλιψη: Αποτελέσματα ΠανελλαδικήςΈρευνας
Προεδρείο: Βγόντζας Α.
•
Οικονόμου- Λαλιώτη Μ.
9:30-10:30 Οικογένεια και Ψυχική Νόσος
Προεδρείο: Οικονόμου- Λαλιώτη Μ.
•
Οικονόμου - Λαλιώτη Μ. «Ψυχική Νόσος και Στίγμα: Η Επίδραση στην Οικογένεια».
•
Νομίδου Ε. Εκπρόσωπος ΠΟΣΟΨΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία)
•
Εκπρόσωποι Τοπικών Συλλόγων Φίλων και Συγγενών Ψυχικά Ασθενών
10:30-11:30
Παιδοψυχιατρική και ΠΦΥ
Προεδρείο: Στεφανουδάκης Μ.
•
Πινακουλάκη Ι. «Το Κακοποιημένο - Παραμελημένο Παιδί»
•
Μποτζάκης Ε. «Το Άτακτο Παιδί»
Κλινικό Φροντιστήριο* 10:30 - 11:30 (Η Αίθουσα θα ανακοινωθεί)
Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής για τον Ιατρό Γενικής Ιατρικής (Μπαλαμούτσου Σ.)
11:30-12:00
Διάλειμμα καφέ
12:00-13:00 Συμπτώματα, Εκδηλώσεις και Κλινική Διαχείριση των πιο Συνηθισμένων Ψυχικών Διαταραχών
στην ΠΦΥ
Προεδρείο: Λιονής Χ.
•
Καρκανιάς Α. «Άγχος και κατάθλιψη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
•
Μαυρογιαννάκη Μ. «Ο Ρόλος του Ιατρού Γενικής Ιατρικής στην Έγκαιρη
Διάγνωση, Αντιμετώπιση και Ολοκληρωμένη Φροντίδα των πιο Κοινών Ψυχικών
Διαταχών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
13:00-14:30
Συνοσηρότητα-Πολλαπλή Νοσηρότητα και Ψυχική Διαταραχή: η Ανάγκη της Διεπαγγελματικής και Διεπιστημονικής Συνεργασίας
Προεδρείο: Μπούμπας Δ., Παναγιωτάκης Σ.
•
Λιονής Χ. «Η Έννοια της Πολλαπλής Νοσηρότητας και Συνοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Ποιά η Σχέση τους με τις Ψυχικές Διαταραχές;»
•
Μπατίκας Αντ. «Ζακχαρώδης Διαβήτης και Ψυχικές Διαταχές: Ο Ρόλος του Ιατρού Γενικής Ιατρικής»
•
Κούτρα Αικ. «Ο ρόλος του Ψυχολόγου στην ΠΦΥ: Εμπειρικά Δεδομένα από την Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Δήμου Ηρακλείου»
•
Μιχελαράκης Ε. «Η Εκπαίδευση Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού στην Αναγνώριση και Αντιμετώπιση των Ψυχιατρικών και Ψυχολογικών Επιπλοκών κατά τη Νοσηλεία Παθολογικών Περιστατικών»
Κλινικό Φροντιστήριο* 13:00-14:00 (Η Αίθουσα θα ανακοινωθεί)
Η Χρήση των Ψυχοφαρμάκων απο τον Ιατρό Γενικής Ιατρικής (Μπούρας Ν.) 14:30-15:30
Διάλειμμα γεύμα
Δορυφορικό Συμπόσιο 14:30-15:30
Η Τήρηση της Θεραπείας των Ψυχωτικών Ασθενών: Γιατί δεν είναι μια Απλή Υπόθεση…
•
Φωτόπουλος Δ. «H Σχέση Ασθενών και Ψυχιάτρων με Στόχο την Εδραίωση της Θεραπευτικής Συμμαχίας»
•
Κακκαβάς Π. «H Έγκαιρη και Συνεχής Θεραπεία ως Καθοριστικοί Παράγοντες της Έκβασης στη Σχιζοφρένεια»
Το Δορυφορικό Συμπόσιο υποστηρίζεται από την JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL SACI
Σάββατο 15-10-2011
15:30-16:00 Αυτοκτονία στην Κρήτη
Προεδρείο: Μιχαλοδημητράκης M., Βγόντζας Α.
•
Καστανάκη Αν., Μιχαλοδημητράκης Μ., Βγόντζας Α.
16:00-16:30 Ο «Δύσκολος» Ασθενής
Προεδρείο: Κούδας Β.
•
Σακελλαρόπουλος Π., Βγόντζας A.
16:30-17:00
Εκπαίδευση των Ειδικευομένων στη Γενική Ιατρική στο Αντικείμενο της Ψυχιατρικής: Είναι Επαρκής;
Προεδρείο: Λιονής Χ., Μπίτσιος Π.
•
Φιλαλήθης Αν. «Η Εκπαίδευση των Ιατρών Γενικής Ιατρικής στην Ψυχιατρική: Στόχοι, Περιεχόμενο και Μέσα»
Κλινικό Φροντιστήριο* 16:30-17:30 (Η Αίθουσα θα ανακοινωθεί)
Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία στην ΠΦΥ. Πού και Πώς; (Καραταράκη Μ.)
17:00-17:30 Διάλειμμα καφέ
17:30-18:15
Πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ και Πορεία Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης
Προεδρείο: Κατσικάρου Στ.
•
Μπούρας Ν. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Ψυχική Υγεία: Αξιολόγηση και Προοπτικές»
18:15-19:45
Υπηρεσίες Υγείας, Φάρμακο και Ψυχική Νόσος
Προεδρείο: Καρατσής Π.
•
Κυριόπουλος Ι. «Πολιτική Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία»
•
Σουλιώτης Κ. «Σκέψεις και Προτάσεις για τη Διαχείριση των Ψυχικών Διαταραχών από την Κοινωνική Ασφάλιση»
•
Μερκούρης Μπ. Π. «Γενικός / Οικογενειακός Γιατρός και Ασθενής με Ψυχικές Διαταραχές»
19:45
Κλείσιμο του Συνεδρίου
•
Στεφανής Κ.
* Στα Κλινικά Φροντιστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
λόγο περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων
3
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
Αργυριάδου Στέλλα PhD, Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Διευθύντρια Κ.Υ. Χρυσούπολης Καβάλας
Βαλεργάκη Νέλλη
Ψυχίατρος, Διευθύντρια Ψυχιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Βγόντζας Αλέξανδρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Κρήτης, Δ/ντης Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ
Δημόπουλος Αντώνης Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Κακκαβάς Παναγιώτης Ψυχίατρος
Καραταράκη Μαρία PsychD, Κλινική Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.
Καστανάκη Αναστασία
MSc, Κλινική Ψυχολόγος, Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
Καναβάκης Μανώλης
Ψυχίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Ν. Λασιθίου
Κατσικάρου Σταυρούλα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Καρατσής Πανίκος
M.D., MSc, PhD, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, Διοικητής 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
Καρκανιάς Αθανάσιος Δ/ντης ΕΣΥ, Ψυχιατρικού Τομέα ΓΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Κλινάκης Απόστολος Δ/ντης Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
Κορτσιδάκη Ιωάννα
Επ. Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής, πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Νομού Ηρακλείου «Αλληλεγγύη»
Κούδας Βασίλειος MSc, Ψυχίατρος, Επιμελητής Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ
Κούτρα Αικατερίνη
Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μιου Κρήτης, Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ηρακλείου
Κυριόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής, Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ (Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας)
Λιονής Χρήστος
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής
Παν/μιο Κρήτης, Δ/ντης Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής ΠαΓΝΗ
Μαλλιώρη Μένη
Αν. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Παν/μίου Αθηνών – ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ, Mέλος ΔΣ EMCDDA (Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών & Τοξικομανίας)
Μαυρογιαννάκη Μαρίνα Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής
Μποδοσάκης Πρόδρομος
Δ/ντης ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ)
Μερκούρης
Μιχαλοδημητράκης Μανώλης
Ιατροδικαστής, Παν/μιο Κρήτης
Μιχελαράκης Ευτύχιος Ψυχολόγος, Καθηγητής Εφαρμογών Σχολής Eπαγγελμάτων Υγείας, ΤΕΙ Κρήτης
Μπατίκας Αντώνης
Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Υπεύθυνος Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης ΕΛΕΓΕΙΑ,
Επιμελητής Κέντρου Υγείας Περάματος
Μπούμπας Δημήτριος Καθηγητής Γενικής Παθολογίας Παν/μιο Κρήτης
Μπούρας Νίκανδρος
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Institute of Psychiatry, Κing’s College London
Μποτζάκης Μανώλης
Παιδοψυχίατρος, Επιμ A’ Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ
Μπαλαμούτσου Σοφία
CPsychol, MBACP (accrd), Ψυχολόγος
Μπίτσιος Παναγιώτης Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Τομέας Ψυχιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μίου Κρήτης
Νομίδου Ελένη Εκπρόσωπος ΠΟΣΟΨΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία)
Οικονόμου - Λαλιώτη Μαρίνα
Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος «Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη» του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.
Παναγιωτάκης Συμεών Παθολόγος - Γηρίατρος, Επιμελητής Α’ Παθολογική Κλινική ΠαΓΝΗ
Πινακουλάκη Ιωάννα Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, Γ. Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο-
Πανάνειο
Προκοπιάδου Δήμητρα Επιμελήτρια Α΄ Γενικής Ιατρικής ΠΙ Πεζών - ΚΥ Αρκαλοχωρίου, MSc of General Practice, Yποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής Παν/μιου Κρήτης, Μέλος του Δικτύου Έρευνας στη Γενική Ιατρική στην Κρήτη
Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης Καθηγητής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής, Μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης
Σβορώνος Κωνσταντίνος
Ψυχίατρος, Yπεύθυνος Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ Ηρακλείου
Σίμος Παναγιώτης
Καθηγητής Εξελικτικής Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας Παν/μίου Κρήτης
Σκαρμέας Νικόλαος
Επικ. Καθηγητής Νευρολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Στεφανής Κωνσταντίνος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ακαδημαϊκός
Στεφανουδάκης Εμμανουήλ
Κλινικός Ψυχολόγος, Πρόσεδρο Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η., Βενιζέλειο - Πανάνειο Γ. Ν. Ηρακλείου
Σουλιώτης Κυριάκος Λέκτορας Πολιτικής και Οικονομικών Υγείας Παν/μιου Πελοποννήσου, Πρόεδρος ΟΠΑΔ (Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), - Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Συγγελάκη Δέσποινα Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Τζανακάκη - Μελισσάρη Μαρία Εντεταλμένη Σύμβουλος για Θέματα Ψυχικής Υγείας, Περιφέρειας Κρήτης
Τζιράκη Χαρίκλεια
Professor οf Medicine, Hebrew University οf Jerusalem
Τσολάκη Μαγδαληνή Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Π.Θ. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer
Φανουράκη Αντωνία
Αντιπρόεδρος «Σύλλογος Ροδαυγή» Μοίρες Δήμος Φαιστού
Φιλαλήθης Αναστάσιος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και Προγραμματισμού Υπηρεσιών Υγείας Παν/μιο Κρήτης
Φωτόπουλος Δήμος MD, MSSc, Ψυχίατρος, Υπεύθυνος Σ.Σ. Ενηλίκων - Μονάδας Εφήβων Ρεθύμνου ΟΚΑΝΑ
Χριστόπουλος Αλέξανδρος Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Εισηγητής/τρια απο την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου
Εισηγητής/τρια από τοπικούς Συλλόγους Φίλων και Συγγενών Ψυχικά Ασθενών
Εισηγητής από Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης
Eπιμέλεια και σχεδιασμός προγράμματος
Αλέξανδρος Ν. Βγόντζας, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Οργάνωση Συνεδρίου
Καραταράκη Μαρία
Μπάστα Μαρία
Αναστασίου Φωτεινή
Ανδριανάκη Μαρία
Μπατίκας Αντώνιος
Κούδας Βασίλης
Οργάνωση-γραμματεία συνεδρίου:
Conference Development & Planning
Sbokos s.a
Λ. Δημοκρατίας 51, 713 06 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810 229712 εσωτ. 54
Fax: 2810 225431
e-mail: [email protected]
http://www.conference.gr & www.sbokos.com
3
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ
(έως και 10/09/11)
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ
(από 11/09/11)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ψυχίατροι, Γενικοί Ιατροί
60 €
80 €
40 €
Ιατροί άλλων ειδικοτήτων
50 €
60 €
25 €
Άλλοι Επαγγελματίες (Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές,
Κοιν. Λειτουργοί, Επ. Υγείας κτλ.)
40 €
50 €
20 €
Ειδικευόμενοι
20 €
30 €
15 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Φοιτητές (πτυχιακοί & μεταπτυχιακοί)
/Σπουδαστές
ΔΩΡΕΑΝ
Μέλη τοπικών φορέων (μη επαγγελματίες υγείας)
Κόστος συμμετοχής σε κλινικό φροντιστήριο με περιορισμένες θέσεις 15-20 ατόμων:
Εγγραφές μέχρι 30 Σεπτεμβρίου: 10 €
Εγγραφές από 01 Οκτωβρίου: 20 €
Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Συνεδριακό υλικό (φάκελος, πρόγραμμα, πληροφοριακό υλικό)
Καφέ στα διαλείμματα
Πιστοποιητικό παρακολούθησης