YΓΕΙΑΣ YΓΕΙΑΣ - Πανεπιστήμιο Πατρών

7
www.healthcongress.gr
o
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ
YΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
14-17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η Υγεία και
οι Υπηρεσίες Υγείας
μετά το Μνημόνιο
14 - 17 Δεκεμβρίου 2011
Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης
Οργανωτικά Θέματα & Συντονισμός Συνεδρίου
www.CandC-group.com
E . [email protected]
Τ . 210 68 89 130
Φ. 210 68 44 777
www.healthcongress.gr
Πιερίας 1Α, 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ
Association Management
Professional Congress Organiser
Events & Destination Management
Strategy & Communication
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.
Χαιρετισμός Προέδρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Οργανωτική Επιτροπή .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6
Φορέας Eπιστημονικής Υποστήριξης ..
Επιστημονική Επιτροπή .. ..
.. ..
.. ..
.. .. ..
.. .. .. ..
..
..
.. ..
..
..
.. 6
.. .. .. .. ..
.. 7
Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
Επιτροπή Αξιολόγησης Υποβληθεισών Εργασιών ..
.. ..
.. ..
.. ..
..
.. 8
Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οργανωτικά Θέματα & Συντονισμός Συνεδρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γενικές Πληροφορίες .. ..
..
.. ..
.. ..
..
.. .. .. ..
..
..
..
9
9
10
Επιστημονικό Πρόγραμμα .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11
Κατάλογος Προέδρων - Συντονιστών - Εισηγητών .. ..
..
Συμμετοχή στο Συνέδριο ..
..
.. .. .. .. .. .. . 25
Διαγωνισμός Συνεδρίου ..
..
Ειδικά Φροντιστήρια ..
.. ..
..
..
.. .. .. .. ..
.. .. .. ..
..
..
.. .. .. .. .. . 16
.. .. .. .. ..
. 18
Περιλήψεις Εργασιών .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27
Διαμονή ..
.. ..
..
.. ..
.. ..
..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
..
..
.. ..
..
..
..
.. 31
.. .. .. .. .. .. . 33
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών: Λήξη προθεσμίας Α΄ περιόδου προεγγραφών:
Λήξη προθεσμίας Β΄ περιόδου προεγγραφών:
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011
3
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση,
τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 17
Δεκεμβρίου 2011 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Μετά τη θετική ανταπόκριση και τη μεγάλη προσέλευση των επιστημόνων υγείας στα
Συνέδρια που προηγήθηκαν, ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας με την πραγματοποίηση του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου επιχειρεί
τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των δεδομένων, που προκύπτουν στον υγειονομικό
τομέα, μετά την εφαρμογή του Μνημονίου.
Ειδικότερα το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην αναδιαμόρφωση
των πολιτικών ελέγχου και αξιολόγησης στον υγειονομικό τομέα, με την αναδιάταξη
των υπηρεσιών υγείας, της φαρμακευτικής αγοράς, τον επαναπροσδιορισμό της
ασφάλισης υγείας, τα όρια της κρατικής παρέμβασης στον υγειονομικό τομέα, υπό το
πρίσμα των ευρύτερων ανακατατάξεων και της οικονομικής συγκυρίας.
Η επιστημονική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει Συμπόσια, Εργαστήρια,
Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Στρογγυλές Τράπεζες, όπου θα συζητηθούν εξειδικευμένα
θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από τον
ελληνικό και διεθνή χώρο, σε συνεργασία με οργανισμούς, υπηρεσίες και πανεπιστήμια
αναγνωρισμένου κύρους. Η διεξαγωγή Ειδικών Φροντιστηρίων που απευθύνονται
σε νέους επαγγελματίες υγείας, εκτιμούμε ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην
επιστημονική κατάρτιση και ενημέρωσή τους. Επιπλέον, η διαδραστική συμμετοχική
συνεδρία παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν και να
συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου ακόμα και εκτός του συνεδριακού χώρου.
Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση της
Οργανωτικής Επιτροπής και να συμμετάσχετε ενεργά στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για
τη Διοίκηση, τα Οικονομικά τις Πολιτικές Υγείας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Κυριόπουλος
Καθηγητής, Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
5
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Γιάννης Κυριόπουλος
Επίτιμος Πρόεδρος:
Άρης Σισσούρας
Αντιπρόεδρος:
Ιωακείμ Σιγάλας
Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Προγράμματος: Ελπίδα Πάβη
Αντιπρόεδρος Διεθνών Υποθέσεων:
Κώστας Αθανασάκης
Γενικός Γραμματέας:
Γιάννης Ροτζιώκος
Ειδικός Γραμματέας:
Όλγα Οικονόμου
Μέλη: Σπυρίδων Αποστολόπουλος
Ανδρέας Καρταπάνης
Βασίλης Κοντοζαμάνης
Ανάργυρος Μαριόλης
Ειρήνη Οικονομίδου
Αθανάσιος Παπαμίχος
Ελισάβετ Πετσετάκη
ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τομέας Οικονομικών της Υγείας
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 11521
Τηλ.: 210 6435328, 213 2010239
Fax: 210 6449571
E-mail: [email protected]
6
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Γιάννης Τούντας
Μέλη
Panos Kanavos
Μάριος Λαζανάς
Ιωάννης Αλαμάνος
Βασίλειος Μακρόπουλος
Λίλα Αντωνοπούλου
Μινέρβα Μελπομένη Μαλλιώρη
Αλκιβιάδης Βατόπουλος
Νικόλαος Μανιαδάκης
Κώστας Βλάσσης
Μποδοσάκης-Πρόδρομος
Μερκούρης
Παναγιώτης ΓαργαλιάνοςΚακολύρης
Φωτούλα Μπαμπάτσικου
Τίνα Γκαράνη
Ιωάννης Μπολέτης
Γιάννης Δημολιάτης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Ιωάννης Ευδοκιμίδης
Γεώργιος Ντουνιάς
Αθανάσιος Ζάβρας
Αναστασία Ρουμελιώτη
Μάμας Θεοδώρου
Δημήτρης Σκουτέλης
Κλέα Κατσουγιάννη
Κυριάκος Σουλιώτης
Εμμανουήλ Κογεβίνας
Ιωάννης Στουρνάρας
Χαρούλα Κολέτση-Κουνάρη
Γεώργιος Τσάκος
Ξενοφών Κοντιάδης
Γιάννης Υφαντόπουλος
Βασίλειος Κοντός
Ειρήνη Φαφαλιού
Δημήτριος Κούβελας
Άγγελος Χατζάκης
Χαρίλαος Κουτής
Χρήστος Χατζηχριστοδούλου
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
7
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημοσθένης Αγραφιώτης
Γεώργιος Κρεατσάς
Νικόλαος Βακάλης
Τζένη Κρεμαστινού
Διονύσιος-Αλέξανδρος Βερέττας
Τζέφρεϋ Λέβετ
Πάνος Γκούμας
Κωνσταντίνος Μαλίζος
Βασίλειος Γολεμάτης
Τρύφων Μπεαζόγλου
Χαράλαμπος Γώγος
Παναγιώτης Μπεχράκης
Απόστολος Δόλγερας
Σωτήριος Α. Ράπτης
Οδυσσέας Ζώρας
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Νικόλαος Κατσίρης
Γεώργιος Τσαλίκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόεδρος
Ελπίδα Πάβη
Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Ζάβρας
Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Γραμματικόπουλος
Μέλη
Ελευθέριος Θηραίος
Ελευθερία Καραμπλή
Έλλη Ιωαννίδη-Καπόλου
Νικόλαος Οικονόμου
Βίκυ Παπανικολάου
Αναστάσιος Σκρουμπέλος
Εμμανουήλ Συμβουλάκης
Βασιλική Τσιάντου
8
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόεδρος
Χρήστος Λιονής
Αντιπρόεδρος
Ελένη Γελαστοπούλου
Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Κουλιεράκης
Μέλη
Εμμανουήλ Βελονάκης
Κυριάκος Σουλιώτης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
www.CandC-group.com
E . [email protected]
Τ . 210 68 89 130
Φ. 210 68 44 777
www.healthcongress.gr
Πιερίας 1Α, 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ
Association Management
Professional Congress Organiser
Events & Destination Management
Strategy & Communication
9
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 14-17 Δεκεμβρίου 2011, στο Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολουθούν κάθε χρόνο περίπου 2.000 συμμετέχοντες
εκ των οποίων Ακαδημαϊκοί, Ερευνητές, Διευθυντικά στελέχη, Ιατροί, Φαρμακοποιοί,
Νοσηλευτές, Εργαζόμενοι νοσοκομείων και μονάδων κοινωνικής φροντίδας, Στελέχη
επιχειρήσεων (φαρμακευτικών εταιρειών, βιοϊατρικής τεχνολογίας, ιατρικού
εξοπλισμού, κλινικών, διαγνωστικών κέντρων), Ιδιωτικοί φορείς, Φοιτητές, Πολιτικοί,
Δημοσιογράφοι.
ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.
ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της υγείας.
ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ (BADGES)
Οι κάρτες (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του συνεδρίου και είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση
καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Τα
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου
την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου κατόπιν συμπλήρωσης της Φόρμας Αξιολόγησης
του Συνεδρίου.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί κέντρο παράδοσης και δοκιμής
παρουσιάσεων. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν σε αυτόν το χώρο το υλικό
των εισηγήσεών τους (CDs, USB-key) τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της
ομιλίας τους.
Στις συνεδριακές αίθουσες προβλέπονται τα εξής οπτικοακουστικά μέσα:
• Ηλεκτρονικός υπολογιστής
• Data video projector (PowerPoint Presentation)
• Laser pointer
10
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Προσυνεδριακή Ημέρα)
ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Conference Room 1
09.00- 09.30
Conference Room 3
Conference Room 2
MC 3.5
Εγγραφές Φροντιστηρίων
09.30-10.00
10.00 -10.30
10.30 -11.00
11.00- 11.30
11:30 -12.00
12.00 -12.30
12.30 -13.00
13.00 -13.30
13.30- 14.00
14.00- 14.30
14.30- 15.00
15.00 -15.30
15.30 -16.00
16.00- 16.30
16.30 -17.00
17.00 -17.30
12
Φροντιστήριο 1
Το Audit στις
Υπηρεσίες Υγείας
Φροντιστήριο 2
Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση
και Διαχείριση
Φαρμακευτικής
Φροντίδας
Φροντιστήριο 3
Προηγμένες Σπουδές
στην Οικονομική
αξιολόγηση της
Βιοιατρικής &
Φαρμακευτικής
Τεχνολογίας Υγείας
Φροντιστήριο 4
Σύνταξη Ερευνητικών
Προτάσεων και
Πρωτοκόλλων για τις
Επιστήμες Υγείας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Νίκος Σκαλκώτας
09.00-09.30
09.30-10.00
MC 3
MC 2
Εγγραφές Συνεδρίου- Έναρξη λειτουργίας Γραμματείας
Έναρξη Εργασιών - Εισαγωγή Συνεδρίου
10.00-10.30
10.30-11.00
Ελεύθερες Ανακοινώσεις
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
Στρογγυλό Τραπέζι
«Η Ανασυγκρότηση του
Νοσοκομειακού Χάρτη σε
συνθήκες Οικονομικής Κρίσης»
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Στρογγυλό Τραπέζι
«Οι επιπτώσεις της Οικονομικής
και Κοινωνικής Κρίσης στην
Υγεία»
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
Διάλεξη
"Socio Economic Burden of
Arthritis"
Debate
«Η μετά το μνημόνιο εποχή
φέρνει το χώρο της υγείας και το
σύστημα υπηρεσιών της σε ένα
ανώτερο επίπεδο υγειονομικής
απόδοσης (αποτελεσμάτων
στο Health Status), θεσμικής
ανασυγκρότησης και ορθολογικής
διαχείρισης»
Διαδραστική Συμμετοχική
Συνεδρία
«Μνημόνιο»
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
Συνεδρία
«Operations Management
and Demand-based
approaches to healthcare
outcomes and cost - benefits
research»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
15.00-15.30
15.30-16.00
με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων
Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας
Ελεύθερες
Ανακοινώσεις
«Αδυναμίες υπάρχοντος
συστήματος Προμηθειών
Υγείας»
12.30-13.00
13.00-13.30
Εισήγηση
Ελεύθερες
Ανακοινώσεις
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Τελετή Έναρξης
20.00-20.30
Εναρκτήρια Διάλεξη
20.30-21.00
Δεξίωση Υποδοχής
13
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Νίκος Σκαλκώτας
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12:00
12.00 -12.30
MC 3
Στρογγυλό
Τραπέζι
«Δείκτες - Από
τη ρητορική
στις μετρήσεις:
Η μέτρηση
της Πολιτικής
Υγείας με βάση
τις ποσοτικές
εκτιμήσεις»
Στρογγυλό Τραπέζι
«Μεταρρυθμίσεις στην
Διανομή, την Αξιολόγηση
και την Αποζημίωση στην
Φαρμακευτική Πολιτική»
Συνεδρία
«Πρόγραμμα εφαρμογής
του διπλογραφικού στα
νοσοκομεία»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
13.00 -13.30
14.00- 14.30
Στρογγυλό
Τραπέζι
«Η Εφαρμογή
του Χάρτη στην
Πολιτική Υγείας:
Συγχωνεύσεις και
ΕΟΠΥΥ»
Δορυφορικό Συμπόσιο
14.30- 15.00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
15.00 -15.30
15.30 -16.00
16.00- 16.30
16.30 -17.00
17.00 -17.30
17.30 -18.00
18.00 -18.30
18.30 -19.00
19.00 -19.30
14
POSTER AREA
Εγγραφές Συνεδρίου- Έναρξη λειτουργίας Γραμματείας
12.30- 13.00
13.30- 14.00
MC 2
Στρογγυλό Τραπέζι
«ΕΟΠΥΥ: Κοινό
Ταμείο αποζημίωσης
ή ολοκληρωμένο
ιατροασφαλιστικό
σχήμα?»
Διάλεξη
«Η δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη: 2009-2012»
Συμπόσιο
με την ευγενική χορηγία της
Pfizer Hellas
«Η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ
και η διαχείριση των
υγειονομικών πόρων στην
ιατρική και φαρμακευτική
περίθαλψη»
Workshop
«Εκτίμηση των μη
συνταγογραφούμενων
φαρμάκων στην
πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας
και μετάφραση της
θεωρίας σχεδιασμένης
συμπεριφοράς σε
παρεμβάσεις – The
OTCSOCIOMED Project»
Συνεδρία Νέων
Επιστημόνων
Παρουσίαση
Αναρτημένων
Ανακοινώσεων
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Νίκος Σκαλκώτας
09.00-09.30
09.30-10.00
Εγγραφές Συνεδρίου- Έναρξη λειτουργίας Γραμματείας
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
Στρογγυλή Τράπεζα Διοικητών
«Προβλήματα, Προκλήσεις και Προοπτικές
στη Διοίκηση των Νοσοκομείων στην εποχή του Μνημονίου»
11.30-12.00
12.00-12.30
Διάλεξη
12.30-13.00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
13.00-13.30
Διάλεξη
13.30-14.00
14.00-14.30
Τελετή λήξης – Απονομή Βραβείων
14.30-15.00
15
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ*
Βασίλης Αγγουράς
Διοικητής, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Γενικό
Νοσοκομείο Καρπενησίου, Γενικό Νοσοκομείο
Άμφισσας
Κώστας Αθανασάκης
Οικονομολόγος της Υγείας, Ερευνητής,
Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Βασίλειος Βασκαντήρας
Γενικός Διευθυντής, Euromedica Ιόνιος
Γενική Κλινική Κέρκυρας, Κέρκυρα
Μύρων Γαλενιανός
Οικονομολόγος, MSc, Επιστημονικός
Συνεργάτης, Κλινική Κοινωνικής &
Οικογενειακής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Κρήτη
Γεώργιος Δουμουλάκης
Οικονομολόγος Υγείας, Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής, MedΝet Hellas, Αθήνα
Ελευθέριος Θηραίος
Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Κέντρο
Υγείας Βάρης, Αθήνα
Ανδρέας Καρταπάνης
Γενικός Διευθυντής Ομίλου «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα
Ελευθερία Καραμπλή
Οικονομολόγος Της Υγείας, Ερευνήτρια,
Τομέας Οικονομικών Της Υγείας, Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Κωνσταντίνος Κατσιαμπάνης
Διευθυντής Ιατρικού Ελέγχου, Accurate
Health Auditing & Consulting Α.Ε., Αθήνα
Εμμανουήλ Κογεβίνας
Καθηγητής, Τομέας Υγιεινής Διατροφής και
Βιοχημείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
Αθήνα
Γιάννης Κυριόπουλος
Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ, Καθηγητής, Τομέας
Οικονομικών Της Υγείας, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Απόστολος Λέτσιος
Διοικητής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου,
Πάτρα
16
Χρήστος Λιονής
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Δ/ντής Κλινικής Κοινωνικής
και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αθανάσιος Λοπατατζίδης
Σύμβουλος Διοίκησης, Βιοϊατρική, Αθήνα
Νικόλαος Μανιαδάκης
Καθηγητής, Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, Αθήνα
Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης
Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Γενικής
Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ), Θεσσαλονίκη
Χρύσανθος Μητρόπουλος
Ταμίας ΔΣ Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών
Επιστημών & Υγείας, Αθήνα
Παναγιώτης Μινογιάννης
Διοικητής και Πρόεδρος ΔΣ, Αντικαρκινικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας,
Αθήνα
Βασίλης Μπαρδής
Γενικός Επιχειρησιακός και διοικητικός
Διευθυντής Ομίλου, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΑΕ, Αθήνα
Αλέξης Μπένος
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη
Πασχάλης Μπουχώρης
Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΑΣΩ, Αθήνα
Όλγα Οικονόμου
Διοικητής, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο, Αθήνα
Ελπίδα Πάβη
Επιμελήτρια, Τομέας Οικονομικών της
Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
Αθήνα
Μαρία Παπαδακάκη
Κοινωνική λειτουργός, MPH, Υποψήφια
Διδάκτωρ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ*
Γιώργος Παπαδόπουλος
Διοικητής, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Γεννηματάς», Αθήνα
Αθανάσιος Παπαμίχος
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών
Υγείας, Αθήνα
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
Ιατρός-Υγειονολόγος, Ψυχίατρος/ Πρόεδρος ΔΣ,
Accurate Health Auditing & Consulting A.E.,
Αθήνα
Σάββας Ρομπόλης
Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Αναστασία Ρουμελιώτη
Καθηγήτρια, Τομέας Επιδημιολογίας και
Βιοστατιστικής, Αναπληρωτής Κοσμήτωρ,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Έφη Σίμου
Επιστημονική Συνεργάτης Τομέας
Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Άρης Σισσούρας
Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας,
Μονάδα Σχεδιασμού και Πολιτικής Υγείας,
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Αναστάσιος Σκρουμπέλος
Οικονομολόγος της Υγείας, Ερευνητής,
Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Κυριάκος Σουλιώτης
Λέκτορας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
Βασιλική Τσιάντου
Οικονομολόγος της Υγείας, Ερευνήτρια,
Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Γιάννης Υφαντόπουλος
Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και
Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Βασίλης Φραγκουλάκης
Ερευνητικός Συνεργάτης, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Tom Bowen
Director, Balance of Care Group, UK
Sylvia Elkhuizen
Assistant Professor, Institute of Health
Policy and Management, Erasmus
University, Netherlands
Raquel Faubel
Senior Researcher, Joint Research Unit
in Biomedical Engineering, IIS-Life and
Polytechnic University of Valencia, Spain
Paul Forte
Director, Balance of Care Group, UK Lawrence Peter King
Reader in Sociology, Faculty of Social &
Political Sciences, Cambridge
Uwe Konerding
Senior Researcher, Trimberg Research
Academy (TRAc), University of Bamberg,
Germany
Paul Lillrank
Professor, Quality Management and Service
Engineering, Aalto University, Finland
Tomi Malmström
Project Manager, Researcher, Institute of
Health Care Engineering, Management
and Architecture, Aalto University,
Finland
Paulus Torkki
Researcher, Institute of Health Care
Engineering, Management and
Architecture, Aalto University, Finland
Jan Vissers
Professor, Institute of Health Policy and
Management, Erasmus University,
Netherlands
* Βάσει προσκλήσεων έως 30/09/11 (ημερομηνία εκτύπωσης)
17
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 14 Δεκεμβρίου 2011
Το Audit στις Υπηρεσίες Υγείας
Ημερομηνία:
Διάρκεια:
Αίθουσα:
Διάρκεια:
Συντονιστής:
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011
10.00 – 17.30
CONFERENCE ROOM 1
7,5 ώρες
Αθανάσιος Παπαμίχος
Σκοπός Φροντιστηρίου
Το φροντιστήριο έχει ως σκοπό να αναδείξει την σημασία των διαφορετικών
εφαρμογών του Audit στις υπηρεσίες υγείας μέσα από μια ανάλυση των καινοτόμων
προσεγγίσεων και μηχανισμών στην παροχή υγείας (managed care), των οποίων το
Audit αποτελεί και βασικό συστατικό στοιχείο, αλλά και μέσα από την παρουσίαση
των συγκεκριμένων εργαλείων και μεθοδολογιών κλινικού ελέγχου (Clinical Audit)
που εφαρμόζονται διεθνώς και στη χώρα μας.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης
Το φροντιστήριο θα καλύψει τα παρακάτω θεματικά πεδία:
• Οι εφαρμογές του Audit στα σύγχρονα συστήματα υγείας – η χρήση εργαλείων και
τεχνικών Audit στην οργανωμένη φροντίδα υγείας (managed care)
• Ο κλινικός έλεγχος (Clinical Audit) ως μέσο καθιέρωσης της τεκμηριωμένης
ιατρικής (evidence based medicine).
• οικονομικός έλεγχος της χρήσης υπηρεσιών υγείας: προεκτάσεις στις εφαρμοζόμενες
ιατρικές πρακτικές και στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
• Εφαρμοζόμενες τεχνικές Audit και μέθοδοι εκτίμησης αποτελεσμάτων με κλινικούς
και οικονομικούς όρους.
Πληθυσμός στόχος
• Επαγγελματίες από τον ιατρικό και ασφαλιστικό χώρο, ερευνητές στο αντικείμενο
της οργάνωσης και αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας.
Μέθοδοι εκπαίδευσης
• Θεωρία και άσκηση σε μικρές ομάδες.
• Εκπαιδευτικό υλικό
• Σημειώσεις με τίτλο: «Εφαρμογές και αποτελέσματα του Audit στις υπηρεσίες
υγείας»
• Χρήσιμες ιστοσελίδες
18
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 14 Δεκεμβρίου 2011
Διάρθρωση φροντιστηρίου:
10.00 - 11.00
• Η εξέλιξη των συστημάτων υγείας και η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας τους με την βοήθεια
συγκεκριμένων εργαλείων και τεχνικών οργανωμένης περίθαλψης (managed care).
• Η Ιατρική και οικονομική διαχείριση υγειονομικών και ασφαλιστικών
προγραμμάτων υγείας.
Δουμουλάκης Γιώργος
11.00 -12.00
Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των
νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit)
στα Νοσοκομεία.
Παπαμίχος Αθανάσιος
12.00 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 14.30
• Η έννοια και οι εφαρμογές της τεκμηριωμένης ιατρικής.
• Κύριες πηγές τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής (evidence based medicine) – Κατευθυντήριες οδηγίες / ιατρικά πρωτοκόλλα / ορθες κλινικές
πρακτικές
Μέθοδοι και προβλήματα αναζήτησης, Εξάσκηση σε Η/Υ
Θηραίος Λευτέρης
14.30 - 15.15
• Εφαρμογές του Audit στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
• Οικονομική και Κλινική προσέγγιση Λοπατατζίδης Θανάσης
15.15 – 16.00
Εφαρμογές του Audit στην Ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα.
Παπασπυρόπουλος Σωτήρης
16.00 – 17.00
Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων και ανάλυση του τρόπου διαχείρισης τους
Κατσιαμπάνης Κώστας
17.00 – 17.30
Εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την άσκηση κλινικού και οικονομικού
ελέγχου στις υπηρεσίες υγείας. Παρουσίαση ειδικών εφαρμογών
λογισμικού.
Παπαμίχος Αθανάσιος, Δουμουλάκης Γιώργος, Λοπατατζίδης Θανάσης
19
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 14 Δεκεμβρίου 2011
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Διαχείριση
Φαρμακευτικής Φροντίδας
Ημερομηνία:
Διάρκεια:
Αίθουσα:
Διάρκεια:
Συντονίστρια:
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011
10.00 – 17.30
CONFERENCE ROOM 3
7,5 ώρες
Όλγα Οικονόμου
Σκοπός Φροντιστηρίου:
Το Φροντιστήριο έχει ως στόχο να αναδείξει:
• την σημασία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλες τις συνιστώσες
της διαχείρισης της φαρμακευτικής φροντίδας , ποιοτικές και οικονομικές
• την παρουσίαση και ανάλυση των σύγχρονων εργαλείων φαρμακοθεραπείας και την
αποτύπωση τους στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας
• την επίδραση στην διαχείριση της φαρμακευτικής φροντίδας των Οργανωτικών
και Λειτουργικών μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση των Νοσοκομείων . Δίκτυα
Νοσοκομείων.
Διάρθρωση φροντιστηρίου:
• Κλινική Διακυβέρνηση στις Υπηρεσίες Υγείας: Από την Πρωτοβάθμια στην
Τριτοβάθμια Περίθαλψη
• Εφαρμογή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων: Κατευθυντήριες Οδηγίες
• Έλεγχος και αξιολόγηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
• Θετική και αρνητική λίστα: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
• Συνταγογραφηση των καινοτόμων φαρμάκων και η επίδραση τους στην φαρμακευτική
δαπάνη.
• Μέτρα συγκράτησης Δαπάνης και αντικατάστασης φαρμάκων
• Κατάρτιση νοσοκομειακού συνταγολογίου και διενέργεια διαγωνισμών
• Ορθολογική συνταγογράφηση και θεραπευτική ισοδυναμία
• Οργανωτικές και Λειτουργικές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση των Νοσοκομείων και
στη διαχείριση φαρμακευτικής δαπάνης. Δίκτυα Νοσοκομείων
• Ανάλυση εγκυκλίων για το φάρμακο: Από την θεωρία στην Πράξη.
• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και Φαρμακευτικές Δαπάνες.
• Εργαλεία άσκησης ελέγχου και αξιολόγησης στις υπηρεσίες υγείας
• Εφαρμογή DRG΄S στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ιατρικός φάκελος
• Πρακτικές, αποτελέσματα και προοπτικές της Φαρμακευτικής Πολιτικής στην
Ελλάδα. Ο ρόλος των λειτουργών υγείας
20
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 14 Δεκεμβρίου 2011
Προηγμένες Σπουδές στην Οικονομική αξιολόγηση
της Βιοιατρικής & Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Υγείας
Ημερομηνία: Διάρκεια: Αίθουσα: Διάρκεια: Συντονιστής: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011
10.00 – 17.30
CONFERENCE ROOM 2
7,5 ώρες
Κώστας Αθανασάκης
Σκοπός Φροντιστηρίου:
Σε συνέχεια της εμπειρίας και της επιτυχίας διεξαγωγής του φροντιστηρίου στο
πλαίσιο του Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις
Πολιτικές Υγείας, το παρόν short course θα επιχειρήσει να εμβαθύνει περαιτέρω σε
ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής των σύγχρονων τεχνικών οικονομικής αξιολόγησης
της τεχνολογίας υγείας, με έμφαση στην κατασκευή, ανάπτυξη και χρήση των
πιθανοθεωρητικών υποδειγμάτων (μοντέλων), αλλά και χρήσης των ανωτέρω σε
ζητήματα αποζημίωσης και τιμολόγησης της τεχνολογίας υγείας.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης
Αναλυτικά, το φροντιστήριο θα παρουσιάσει και θα εξοικειώσει το ακροατήριο με
τη θεωρητική προσέγγιση των βασικών αρχών της οικονομικής αξιολόγησης, όπως
διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον της έρευνας των υπηρεσιών υγείας. Εν
συνεχεία θα πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής ανάλυση των υπολογιστικών τεχνικών οι
οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή μιας οικονομικής αξιολόγησης, με ιδιαίτερη
εστίαση στα ντετερμινιστικά και πιθανοθεωρητικά δένδρα αποφάσεων, στα μοντέλα
Markov και στις πιθανοτικές (probabilistic) τεχνικές ανάλυσης ευαισθησίας. Στη βάση
αυτή θα παρουσιαστεί η μέθοδος ανάπτυξης ενός μοντέλου Markov και μιας πιθανοτικής
ανάλυσης ευαισθησίας σε περιβάλλον MS Excel με τη συμμετοχή του ακροατηρίου.
Παράλληλα, για πρώτη φορά, θα επιχειρηθεί και η παρουσίαση του δημοφιλούς
λογισμικού κατασκευής υποδειγμάτων οικονομικής αξιολόγησης TreeAge.
Το φροντιστήριο θα εκκινήσει και θα ολοκληρωθεί με δυο ειδικές ομιλίες σε επίκαιρα
ζητήματα που άπτονται της οικονομικής αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας. Στις
ομιλίες αυτές θα αναλυθούν
• ο ρόλος της οικονομικής αξιολόγησης στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας, στη
χώρα μας αλλά και διεθνώς, καθώς και
• τ ο μέλλον της οικονομικής αξιολόγησης, με έμφαση σε πρακτικές από τον Ευρωπαϊκό
χώρο, οι οποίες αναμένεται να βρουν εφαρμογή στην Ελλάδα κατά τα επόμενα χρόνια
21
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 14 Δεκεμβρίου 2011
Πληθυσμός στόχος
Το φροντιστήριο απευθύνεται σε επιστήμονες οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τις
στοιχειώδεις αρχές της οικονομικής αξιολόγησης και επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ζητήματα
πρακτικής εφαρμογής, αλλά και χρήσης της στη διαδικασία αποζημίωσης και τιμολόγησης
της τεχνολογίας υγείας. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες μπορεί να αποτελούν στελέχη
ιδιωτικών εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην υγεία (φαρμακευτικές εταιρίες,
εταιρίες βιο-ιατρικής τεχνολογίας κ.ά.), στελέχη δημοσίων οργανισμών του υγειονομικού
τομέα (Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας) ακαδημαϊκοί – ερευνητές με συναφές αντικείμενο
και φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο της έρευνας υπηρεσιών υγείας.
Διάρθρωση φροντιστηρίου:
10.00 - 10.45
Η συμβολή της οικονομικής αξιολόγησης στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων πολιτικής υγείας
Γιάννης Κυριόπουλος
10.45 - 12.15
Η Οικονομική Αξιολόγηση σήμερα: βασικά στοιχεία θεωρίας
Κώστας Αθανασάκης
12.15 - 12.30 Διάλειμμα
12.30 - 14.00
Η Οικονομική Αξιολόγηση σήμερα: εφαρμοσμένες υπολογιστικές τεχνικές
Βασίλης Βασκαντήρας
14.00 - 15.30
Ανάπτυξη ενός μοντέλου Markov και μιας πιθανοτικής ανάλυσης
ευαισθησίας σε περιβάλλον MS Excel
Βασίλης Φραγκουλάκης
15.30 - 15.45 Διάλειμμα
15.45 - 16.30
Το λογισμικό TreeAge ως εργαλείο εφαρμοσμένης οικονομικής αξιολόγησης
Κώστας Αθανασάκης
16.30 - 17.30
Το μέλλον της οικονομικής αξιολόγησης: μαθήματα από τον Ευρωπαϊκό
χώρο και εφαρμογές στην Ελλάδα
Νίκος Μανιαδάκης
22
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 14 Δεκεμβρίου 2011
Σύνταξη Ερευνητικών Προτάσεων και Πρωτοκόλλων για
τις Επιστήμες Υγείας
Ημερομηνία: Διάρκεια: Αίθουσα: Διάρκεια: Συντονιστής: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011
10.00 – 17.30
CONFERENCE ROOM 2
7,5 ώρες
Χρήστος Λιονής
Σκοπός:
Το φροντιστήριο έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τους θεματικούς
τομείς και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους και να τους προετοιμάσει σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν
για να συντάξουν και να υποβάλουν μια ερευνητική πρόταση για χρηματοδότηση. Το
φροντιστήριο επιδιώκει να βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευόμενων στη σύνταξη
ερευνητικών προτάσεων και να τους καταστήσει ικανούς να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς
και εθνικούς πόρους σε ανταγωνιστικά προγράμματα.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης:
Το φροντιστήριο θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Γνωριμία με Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης (ερευνητικά
πεδία/τομείς, προϋποθέσεις συμμετοχής, μηχανισμοί χρηματοδότησης, διαδικασία
αξιολόγησης, διαδικασία τεχνικών/επιστημονικών διαπραγματεύσεων, κ.α)
2. Σύνταξη ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση (επιστημονική τεκμηρίωση,
μεθοδολογία, κ.α.)
3. Σύνταξη προϋπολογισμού ερευνητικής πρότασης (κατηγορίες δαπανών, ποσοστά
χρηματοδότησης, αμοιβές ερευνητών, κ.α.)
4. Διαδικασία υποβολής ερευνητικής πρότασης (λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων
υποβολής, κ.α.)
5. Φροντιστηριακές ασκήσεις (ομαδικές και ατομικές ασκήσεις στη σύνταξη πρωτοκόλλου,
σύνταξη προϋπολογισμού, κ.α.)
Πληθυσμός στόχος:
Επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας, ερευνητές όλων των επιστημονικών
αντικειμένων
Διάρκεια / διάρθρωση:
Συνολική διάρκεια: 7 ώρες και 30’
• 3 ώρες διάλεξη-θεωρία
• 3 ώρες εκπαιδευτικές ασκήσεις
• 3 ενδιάμεσα διαλείμματα διάρκειας 30’
23
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 14 Δεκεμβρίου 2011
Εκπαιδευτικό υλικό:
• Εγχειρίδιο οδηγιών σύνταξης και υποβολής ερευνητικών προτάσεων
• Χρήσιμες ιστοσελίδες
• Εκπαιδευτικές ασκήσεις
Εκπαιδευτές:
Χρήστος Λιονής
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δ/ντής Κλινικής
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μαρία Παπαδακάκη
Κοινωνική λειτουργός, MPH, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης
Μύρων Γαλενιανός
Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
24
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Προεγγραφές
Προεγγραφές μεμονωμένων συνέδρων μπορούν να γίνουν σε δύο περιόδους:
Α΄ Περίοδος: έως και τις 24 Οκτωβρίου 2011
Β΄ Περίοδος: έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2011
Οι προεγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν με αποστολή του Δελτίου εγγραφής
στο e-mail ή στο φαξ του Τμήματος Εγγραφών της εταιρείας οργάνωσης του
συνεδρίου. Το Δελτίο Εγγραφής είναι διαθέσιμο στο website του Συνεδρίου: www.healthcongress.gr
Εγγραφές
Μετά τις 7 Δεκεμβρίου 2011, εγγραφές θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του
συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
του συνεδρίου.
Δικαίωμα Συμμετοχής
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ (Προσυνεδριακή ημέρα 14/12/2011)
Τίτλοι Φροντιστηρίων
Προηγμένες Σπουδές στην Οικονομική αξιολόγηση της Βιοιατρικής &
Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Υγείας
Κόστος
100 €
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Διαχείριση Φαρμακευτικής Φροντίδας
100 €
Σύνταξη Ερευνητικών Προτάσεων και Πρωτοκόλλων για τις Επιστήμες Υγείας
100 €
Το Audit στις Υπηρεσίες Υγείας
ΣΥΝΕΔΡΙΟ (15- 17/12/2011)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ
(έως και 24/10/11)
Σύνεδροι
€ 120
Φοιτητές - Σπουδαστές**
€ 30
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές*
€ 50
100 €
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ
(από 25/10/11 έως και
07/12/11)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (από
14/12/11 έως και 17/12/11)
€ 70
€ 90
€ 150
€ 40
€ 160
€ 40
Σημειώσεις:
*Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας το «πάσο» τους ή βεβαίωση από το πανεπιστημιακό ίδρυμα
στο οποίο φοιτούν.
**Οι συμμετέχοντες φοιτητές-σπουδαστές είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας το «πάσο» τους ή το τρίπτυχο από το
πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.
25
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ
Σύνεδροι
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
•
Συνεδριακό υλικό
•
Είσοδος στην έκθεση
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με μόρια
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές
Φοιτητές
Σπουδαστές
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου
•
•
•
Διαλείμματα καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου
•
•
•
Συμμετοχή στη δεξίωση υποδοχής
•
•
•
Τρόπος Πληρωμής
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας (VISA,
MASTERCARD, AMEX), με την αποστολή του Δελτίου Εγγραφής (μέσω e-mail ή φαξ).
Εντός τριών (3) ημερών από πραγματοποίηση της εγγραφής και την ταυτόχρονη
καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση εγγραφής.
Σε περίπτωση που δε λάβετε τη σχετική επιστολή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε
με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
Ακυρώσεις Εγγραφών - Αλλαγές Ονομάτων
Ακυρώσεις και αντικαταστάσεις* ονομάτων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγγραφης
ενημέρωσης προς την Εταιρεία Οργάνωσης του συνεδρίου, με παρακράτηση €50,
μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2011.
Με την παρέλευση της 12ης Νοεμβρίου 2011 καμία ακύρωση ή αντικατάσταση δε θα
γίνεται δεκτή και θα παρακρατείται το συνολικό καταβληθέν ποσό εγγραφής.
Επιστροφές χρημάτων που πιθανόν προκύψουν από ακυρώσεις, θα καταβάλλονται
στους δικαιούχους ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του συνεδρίου.
* Θα γίνονται δεκτές μόνο εγγράφως στην Εταιρεία Οργάνωσης του συνεδρίου με τη συμπλήρωση και υποβολή του Δελτίου Εγγραφής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
C&C International Group of Companies
Πιερίας 1Α, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 6889 130
Φαξ: 210 6844 777
e-mail Εγγραφών: [email protected]
26
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν προφορικές και αναρτημένες
ανακοινώσεις στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας
• Οικονομικά της Υγείας
• Πολιτικές Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
• Οικονομική Αξιολόγηση Φαρμάκου Τεχνολογίας Υγείας
• Ιστορία και Φιλοσοφία της Υγείας • Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας
• Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας • Επιδημιολογία / Δημόσια Υγεία
• Δίκαιο της Υγείας και Βιοηθική
• Πληροφορική Υγείας
27
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, (14 Οκτωβρίου
2011), δε θα γίνονται δεκτές.
•Α
παραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης της κάθε εργασίας αποτελεί
η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον του συγγραφέα που θα
παρουσιάσει την εργασία
•Κ
άθε συγγραφέας έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο μίας εργασίας ενώ μπορεί να
συμμετέχει σε περισσότερες
•Ε
ντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η Εταιρεία
Οργάνωσης του Συνεδρίου θα αποστείλει, ηλεκτρονικά, βεβαίωση παραλαβής στον
υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της
σχετικής βεβαίωσης, μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρακαλούμε
όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, C&C.
•Τ
α αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπεύθυνους
για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2011.
•Α
πόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μία
εβδομάδα μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (21 Οκτωβρίου
2011). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται δεκτή η
απόσυρση αυτών και οι περιλήψεις θα δημοσιεύονται, ανάλογα με την τελική τους
αξιολόγηση, στα έντυπα ή/και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Όλες οι ανακοινώσεις - προφορικές και αναρτημένες - που θα κατατεθούν για
παρουσίαση και δημοσίευση στο Συνέδριο, θα υποβληθούν σε επιστημονική
αξιολόγηση από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Όλες οι ανακοινώσεις και τα
posters που θα επιδοκιμασθούν για παρουσίαση, θα δημοσιοποιηθούν στο Βιβλίο
Περιλήψεων ή / και στο site του Συνεδρίου. Για το λόγο αυτό, συνιστάται προς τους
συγγραφείς να υποβάλλουν ιδιαίτερα προσεγμένα κείμενα, ως προς το πειραματικό
υλικό, την τεκμηρίωση, τη γραφή και την παρουσίαση.
Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα, καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης
των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την ειδική επιστημονική
επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.
28
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια παρουσίασης των ανακοινώσεων θα καθοριστεί στις παραμονές
του Συνεδρίου και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργασιών. Συνίσταται η χρήση
ευκρινών γραμματοσειρών ικανοποιητικού μεγέθους και η αποφυγή συσσώρευσης
μεγάλου αριθμού πληροφοριών σε μία σελίδα διαφάνειας, ώστε να είναι δυνατή η
ανάγνωση και από τις τελευταίες θέσεις των αιθουσών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (POSTER)
Η Έκθεση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων θεωρείται ένα πολύ σημαντικό μέρος του
Συνεδρίου. Είναι ένας τρόπος για άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα
σε όσους ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα θέματα, έργα ή προγράμματα. Ο σωστός
και προσεκτικός σχεδιασμός των posters είναι πολύ σημαντικός για την επίτευξη του
στόχου αυτού.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες για την
προετοιμασία της παρουσίασης των Αναρτημένων Ανακοινώσεών τους:
1. Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.
2. Σε κάθε Αναρτημένη Ανακοίνωση θα αναγράφεται η θεματική ενότητα, στην οποία
ανήκει καθώς επίσης ο τίτλος (κατά προτίμηση στην κορυφή) και το/τα όνομα/τα
του /των συγγραφέα/ων.
3. Οι προτεινόμενες διαστάσεις για τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις είναι 80 εκατοστά πλάτος
και 190 εκατοστά ύψος.
4. Η
Αναρτημένη Ανακοίνωση πρέπει να είναι σε ομοιογενές και ομοιόμορφο υλικό και
δεν πρέπει να αποτελείται από περισσότερα από τρία κομμάτια (κατά προτίμηση
να είναι σε ενιαίο υλικό ανάρτησης).
5. Οι συγγραφείς των Αναρτημένων Ανακοινώσεων πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε
περίπτωση αποδοχής των εργασιών τους, θα παρουσιάσουν τα posters τους σε
συγκεκριμένο χρόνο, o οποίος ανακοινώνεται στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και
στη διάρκεια του οποίου η Επιτροπή Αξιολόγησης θα παρίσταται.
29
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Προφορικές Ανακοινώσεις
Συζήτηση: την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters)
Ανάρτηση:
Συζήτηση:
Παραλαβή:
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 από τις 08:00 έως τις 11:30
την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 από τις 11:30 έως τις 13:00
Στο χώρο όπου θα διεξαχθεί το Συνέδριο, θα υπάρχει χώρος για την ανάρτηση των
ανακοινώσεων. Κάθε πλαίσιο ανάρτησης ανακοινώσεων θα φέρει τον κωδικό αριθμό
της αντίστοιχης περίληψης.
Οι συγγραφείς μπορούν να αναρτήσουν τις εργασίες τους στις προβλεπόμενες, με
βάση τον κωδικό αριθμό, θέσεις παρουσίασης, αφού προμηθευτούν τα απαιτούμενα
υλικά για την ανάρτηση των ανακοινώσεων από την Γραμματεία του Συνεδρίου.
Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραλαβή των αναρτημένων
ανακοινώσεων μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, ο οργανωτής δεν
φέρει ευθύνη για την απώλεια ή καταστροφή αυτών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
C&C International Group of Companies
Πιερίας 1Α, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 6889 130
Φαξ: 210 6844 777
e-mail Εργασιών: [email protected]
30
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα
Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, θεσμοθέτησε τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη
βράβευση τριών (3) ερευνητικών εργασιών του Συνεδρίου.
Βραβείο
Χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, θα απονεμηθεί στην καλύτερη ερευνητική εργασία, η
οποία θα αναφέρεται σε θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και θα έχει εκπονηθεί από
Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Α΄ Έπαινος
Χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ, θα απονεμηθεί στη δεύτερη καλύτερη ερευνητική
εργασία, η οποία θα αναφέρεται σε θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και θα έχει
εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Β΄ Έπαινος
Χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, θα απονεμηθεί στην τρίτη καλύτερη ερευνητική εργασία,
η οποία θα αναφέρεται σε θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και θα έχει εκπονηθεί
από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Προϋποθέσεις
1) Πρωτότυπη ερευνητική εργασία, η οποία προέρχεται από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή
άλλο Εκπαιδευτικό ή Ερευνητικό Ινστιτούτο, που θα έχει συλλέξει ερευνητικό υλικό ή
δεδομένα την τελευταία πενταετία και θα έχει υψηλή συνάφεια με τα αντικείμενα του
Συνεδρίου και θα ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του περιοδικού «Κοινωνία,
Οικονομία και Υγεία», στο οποίο οι βραβευμένες εργασίες πρόκειται να δημοσιευθούν.
2) Η εργασία αυτή να μην έχει δημοσιευτεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε Ελληνικό ή
ξενόγλωσσο περιοδικό ή για βράβευση σε άλλο διαγωνισμό.
3) Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας ή ο κύριος ερευνητής να είναι ηλικίας έως 40 ετών με
Ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα.
4) Το κείμενο να αποσταλεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2011 σε τρία αντίτυπα και σε
ισάριθμα CD-ROM και να μην ξεπερνά τις 5000 λέξεις.
31
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Υποβολή των ερευνητικών εργασιών
Η υποβολή των ερευνητικών εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document (3
αντίγραφα) και σε ισάριθμα CD-ROM (ηλεκτρονική μορφή) που θα αποσταλούν με
ενισχυμένο φάκελο από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας στην παρακάτω διεύθυνση:
C&C International Group of Companies
Πιερίας 1Α, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 6889 130, Φαξ: 210 6844 777
e-mail Εργασιών: [email protected]
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας
Διαγωνισμός Συνεδρίου
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από επιτροπή Ελλήνων καθηγητών, η οποία έχει συσταθεί
από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν με
τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα καταταχθούν με βάση τη σειρά τους. Τα
κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:
• Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος
• Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητά τους
• Η δυνητική συνεισφορά στην πολιτική υγείας στη χώρα μας
• Η προοπτική συνέχιση της έρευνας
Απονομή των βραβείων
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου.
Κατά την απονομή θα πρέπει απαραίτητα να είναι παρών τουλάχιστον ένας εκ των
συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας.
32
ΔΙΑΜΟΝΗ
Για τη διαμoνή των συνέδρων έχουν εξασφαλισθεί δωμάτια στο ξενοδοχείο Airotel
Alexandros.
Οι κρατήσεις διαμονής για τους μεμονωμένους συνέδρους (ιδιώτες που επιθυμούν
έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών) μπορούν να πραγματοποιηθούν με αποστολή
του Δελτίου Διαμονής στην Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
Το Δελτίο Διαμονής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.healthcongress.gr
Οι εταιρείες ή ιδιώτες που επιθυμούν έκδοση τιμολογίου παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
Σε περίπτωση που η κράτηση αφορά σε γκρουπ (άνω των 5 δωματίων), παρακαλούμε
όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου:
C&C International Group of Companies
Πιερίας 1Α, 14451 ΜεταμόρφωσηΑττικής
Τηλ. 210 6889100
Φαξ. 210 6844777 (υπ’ όψιν Τμήματος Φιλοξενίας)
E-mail (Φιλοξενία): [email protected]
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
AIROTEL ALEXANDROS
200 m
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ANA ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
90€
ΔΙΚΛΙΝΟ
90€
Περιλαμβανόμενες υπηρεσίες διαμονής:
• Πρωινό buffet καθημερινά
• ΦΠΑ
33
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ*
•Ακυρώσεις διαμονής έως τις 31/10/2011 θα γίνονται δεκτές με παρακράτηση € 30.
•Σε περίπτωση ακύρωσης διαμονής από 01/11/2011 έως 11/11/2011 παρακρατείται το
κόστος μιας (1) διανυκτέρευσης.
•Σε περίπτωση ακύρωσης διαμονής μετά τις 12/11/2011 παρακρατείται το 100% του
καταβληθέντος ποσού.
* ισχύουν για μεμονωμένες κρατήσεις. Για κρατήσεις γκρουπ παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα φιλοξενίας
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η ως άνω διαδικασία κρατήσεων καθώς και οι όροι ακυρώσεων /αλλαγών ισχύουν
μόνο για μεμονωμένες κρατήσεις (κρατήσεις ιδιωτών ή εταιρειών για κάτω από 5
δωμάτια).
Τυχόν επιστροφές χρημάτων που θα προκύψουν λόγω αλλαγής κράτησης/ ακυρώσεων
κλπ, θα πραγματοποιηθούν δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση μη άφιξης την προβλεπόμενη ημερομηνία check-in και εφόσον δεν
έχει γίνει σχετική ενημέρωση από τον συμμετέχοντα προς την Εταιρεία Οργάνωσης
του Συνεδρίου για καθυστερημένη άφιξη, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να
αποδεσμεύσει το δωμάτιο χωρίς προειδοποίηση, μετά από 24 ώρες. Τα καταβληθέντα
ποσά δεν επιστρέφονται.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης ή πρόωρης αναχώρησης, το καταβληθέν ποσό
σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη κράτηση δε θα επιστρέφεται.
Επίσημη ώρα check in 14.00 / Επίσημη ώρα check out 12.00
34
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
35
www.CandC-group.com
E . [email protected]
Τ . 210 68 89 130
Φ. 210 68 44 777
www.healthcongress.gr
Πιερίας 1Α, 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ
Association Management
Professional Congress Organiser
Events & Destination Management
Strategy & Communication