ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΕΡΤΑ
Σ 19
7
3
Ι
ΛΗΝ ΚΗ Ε
ΥΠ
ΕΛ
ΙΡΕΙΑ
ΣΗ
ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
15
ο
ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Θεσσαλονίκη 5 – 7 Μαρτίου 2015
Makedonia Palace Hotel
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ειδ. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
:
:
:
:
:
:
Σ. Δούμα
Γ. Στεργίου
Π. Ζεμπεκάκης
Μ. Δούμας
Θ. Μακρής
A. Aχείμαστος
Ρ. Καλαϊτζίδης
Π. Σαραφίδης
Κ. Τσιούφης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
A. Αχείμαστος
Δ. Βλαχάκος
Σ. Δούμα
Μ. Δούμας
Ν. Ζακόπουλος
Χ. Ζαμπούλης
Π. Ζεμπεκάκης
Ρ. Καλαϊτζίδης
Α. Λαζαρίδης
Θ. Μακρής
Δ. Παπαδόπουλος
Π. Σαραφίδης
Γ. Στεργίου
Κ. Τσιούφης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Γραμματεία της Ε.Ε.Υ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Βασ. Σοφίας 111
115 27 Αθήνα
Τ: 210 6469358, F: 210 6400767
E: [email protected]
Πλ. Ναυαρίνου 3
546 22 Θεσσαλονίκη
Τ/F: 2310 225508
E: [email protected]
Γραμματεία Συνεδρίου
Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246
E: [email protected], W: www.diastasitravel.com
Χαιρετισμός Δ.Σ. ΕΕΥ
Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης
Με μεγάλη μας χαρά σας καλούμε στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο
της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
Πιστεύουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα θα καλύψει πλήρως
τις ανάγκες, τόσο των ειδικών στο χώρο, όσο και των γιατρών που
αντιμετωπίζουν καθημερινά υπερτασικούς ασθενείς. Βάση του προγράμματος θα αποτελέσουν τα προηγούμενα επιτυχή συνέδρια της
εταιρείας.
Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε oρισμένα βασικά ερωτήματα:
πότε αρχίζουμε θεραπεία, ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας και
ποια φάρμακα θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε ομάδα υπερτασικών
ασθενών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου και των συνυπαρχουσών παθήσεων των υπερτασικών
ασθενών, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και συναφή θέματα,
όπως υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, κολπική μαρμαρυγή και
ασθενών με βλάβη οργάνων-στόχων. Θα υπάρχουν ενδιαφέροντα
θέματα τα οποία θα καλυφθούν υπό τη μορφή στρογγυλών τραπεζιών, διαλέξεων, αντιπαραθέσεων και δορυφορικών συμποσίων.
Το συνέδριό μας απευθύνεται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
που ασχολούνται με τη διάγνωση και θεραπεία των υπερτασικών
ασθενών. Η υπέρταση συχνά συνυπάρχει και με άλλους παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου και άλλες παθήσεις, γι’ αυτό αποτελεί
«καυτό» θέμα για καρδιολόγους, νεφρολόγους, παθολόγους, γενικούς γιατρούς, ενδοκρινολόγους και νευρολόγους.
Πιστεύουμε, ότι το επιστημονικό πρόγραμμα θα καλύψει όλους
και περιμένουμε την ενεργό συμμετοχή όλων σας σε αυτό το συνέδριο.
Με τιμή
Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΕΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΔΟΥΜΑ
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης
Χαιρετισμός του Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γενικές Πληροφορίες
Τόπος – Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, Makedonia
Palace Hotel από 5 έως 7 Μαρτίου 2015.
Τελετή Έναρξης
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 και ώρα 20.00
Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Για τους ξένους
προσκεκλημένους ομιλητές θα είναι η Αγγλική ενώ δεν θα υπάρχει
ταυτόχρονη μετάφραση.
Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015
14.00 – 20.00
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 07.30 – 14.30
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 08.30 – 14.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
Δικαίωμα Συμμετοχής
Ειδικοί ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί
Νοσηλευτές/ Φοιτητές
100 €
80 €
Δωρεάν
Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν
Φ.Π.Α. 23%
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση εργασιών του Συνεδρίου
• Τσάντα με το έντυπο υλικό
• Προσκλήσεις για Τελετή Έναρξης και τη δεξίωση υποδοχής
• Καφέ – αναψυκτικό στα διαλείμματα
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης*
*Οι νοσηλευτές/φοιτητές έχουν δικαίωμα δωρεάν εγγραφής που περιλαμβάνει την ελεύθερη παρακολούθηση των επιστημονικών εργασιών
και χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης χωρίς μόρια.
4
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
Μόρια
Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με 13 Μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά
μόνο σε ιατρούς σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS (Doc
2012/30).
Προβολή Παρουσιάσεων
Οι αίθουσες θα είναι εφοδιασμένες για προβολή μόνο μέσω Η/Υ (Powerpoint). Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν και να ελέγχουν
την παρουσίασή τους το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της Συνεδρίας.
Έκθεση Ιατρικών Προϊόντων
Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και βιβλίων.
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η παρακάτω κοινωνική
εκδήλωση:
Τελετή έναρξης
: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, ώρα 20.00
Δεξίωση υποδοχής : Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, ώρα 21.00
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
5
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
* Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του Πιστοποιητικού είναι
η παρακολούθηση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος
(βάσει εγκυκλίου του ΕΟΦ).
Εξαιρούνται τα Δορυφορικά Συμπόσια και οι Δορυφορικές Ομιλίες.
15
ο
ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι 
16.00 – 18.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Πρόεδροι: Α. Αχείμαστος – Μ. Δούμας
ΠΕΜΠΤΗ
5
Συζητητές – Παρουσίαση περιστατικών
Α. Τριανταφύλλου, Μ. Ποικιλίδου, Β. Νικολαΐδου
18.00 – 19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Υπέρταση και συνοδοί παράγοντες κινδύνου
Προεδρείο: Α. Καραγιάννης, Π. Ζεμπεκάκης
Υπέρταση και παχυσαρκία
Π. Ζεμπεκάκης
Υπέρταση και σακχαρώδης διαβήτης
Α. Τσάπας
Υπέρταση και δυσλιπιδαιμία
Β. Άθυρος
19.30 – 20.00 ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Α. Λαζαρίδης
Μη ωσμωτική αποθήκευση νατρίου στο δέρμα.
Ώρα για αλλαγή της κλασσικής παθοφυσιολογίας;
Π. Σαραφίδης
20.00 – 21.00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Χαιρετισμοί – Προσφωνήσεις
Επίσημη Εναρκτήρια Ομιλία
Προεδρείο: Σ. Δούμα
Η πορεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία.
Η πολιτική και πολιτιστική της διάσταση
Α. Κοτταρίδη
21.00
Δεξίωση Υποδοχής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
1
4η Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα, 2 Κέντρο Υπέρτασης
STRIDE-7, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία,
Αθήνα
02. ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Μ. Ποικιλίδου, Μ. Γιαβροπούλου, Μ. Αντωνίου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Γ. Κλαδάς, Π. Χαλκιά, Δ. Παντελίδου, Ι. Γιώβος, Π. Ζεμπεκάκης
Κέντρο ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, Α´ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
03. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Κ. Τζιόμαλος, Σ. Μπουζιανά, Μ. Σπανού, Σ. Κωστάκη, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Γιάμπατζης, Σ. Αγγελοπούλου, Φ. Κωνσταντάρα, Χ. Σαββόπουλος, Α. Χατζητόλιος
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
04. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Α. Κόλλιας, Σ. Λαγού, Μ. Ζενιώδη, Γ.Σ. Στεργίου
Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΝΝΘΑ ‘Η
Σωτηρία’, Αθήνα.
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01. ΣΧΕΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΜΕ 24ΩΡΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
E. Ανδρεάδης1, Γ. Κολυβάς1, Γ. Αγαλιώτης1, A. Κόλλιας2, Α. Αχείμαστος2, Γ.Σ. Στεργίου2
6
08.00 – 10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Β. Κώτσης, Ι. Ζαρίφης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
05. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΓΝΑ “Η ΕΛΠΙΣ”
Α. Σαμέντζας, Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Παπαγιάννης, Δ. Παπασάικας,
Β. Μουντάκη, Α. Tρίκας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ “Η ΕΛΠΙΣ”
06. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΕΤΩΝ
Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Κ. Δημητριάδης, Π. Βαλεντή, Α. Μίλκας,
Γ. Λιατάκης, Ε. Κούτρα, Δ. Τούσουλης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
10.00 – 11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Μέθοδοι αξιολόγησης της αρτηριακής πίεσης
Προεδρείο: Δ. Παπαδογιάννης, Ν. Ζακόπουλος
Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο εξωτερικό
ιατρείο
Ε. Ανδρεάδης
Η 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης
Ε. Μανιός
Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι
Γ. Στεργίου
11.30 – 12.00 Διάλειμμα
12.00 – 13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Αγγειακές αλλοιώσεις στην αρτηριακή υπέρταση
Προεδρείο: Α. Αχείμαστος, Α. Χατζητόλιος
Η κλινική σημασία της πίεσης παλμού και
της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος
Χ. Βλαχόπουλος
10
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
Μέθοδοι αξιολόγησης της σκληρίας των αρτηριών
Α. Πρωτογέρου
Η κλινική σημασία της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας
Ε. Γκαλιαγκούση
Αντιδιαβητική αγωγή με αναστολείς DPP-4. Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και ιδιότητες της Λιναγλιπτίνης
Θ. Αλεξανδρίδης
14.00 – 15.00 Μεσημβρινή διακοπή – Ελαφρύ γεύμα
15.00 – 17.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Δ. Παπαδόπουλος, Β. Σαχπεκίδης
07. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Α. Τριανταφύλλου1, Π. Ανυφαντή2, Ξ. Ζαμπούλης3, Γ. Τριανταφύλλου1, Ε. Γκαλιαγκούση2, Ε. Γαβριηλάκη1, Β. Γκόλιας1 , Κ. Πετίδης2, Σ.
Δούμα1
1
Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 2 Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, 3 Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας Κρήτης
08. Η ΣYΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΥΓΙΕΙΝΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ
Α. Βαμβάκης, Ε. Γκαλιαγκούση, Ε. Γαβριηλάκη, Α. Τριανταφύλλου,
Γ. Τριανταφύλλου, Β. Νικολαΐδου, Σ. Δούμα
Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Παπαγεωργίου Γ.Ν.Θ.
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεραπευτικές προκλήσεις στο ΣΔτ2: Νεώτερες προοπτικές στην αντιμετώπιση του Σ. Διαβήτη τύπου 2
στην καθημερινή κλινική πρακτική
Προεδρείο: Α. Καραγιάννης
6
13.30 – 14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
(χορηγός BOEHRINGER INGELHEIM)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
09. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Α. Σαμέντζας, Γ. Σιώνης, Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Παπαγιάννης,
Γ. Μπλαζάκης, Α. Πασχάλης, Π. Στουγιάννος, Α. Tρίκας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6
Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ “Η ΕΛΠΙΣ”
10. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΜΕ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ enligHTN I
Κ. Δημητριάδης, Κ. Τσιούφης, Α. Κασιακόγιας, Γ. Λιατάκης, Φ. Λάγιου, Δ. Νταραχάνη, Α. Αραγιάννης, Δ. Τούσουλης
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
11. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΗΜΩΣΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Γ. Τριανταφύλλου1, Π. Ανυφαντή2, Α. Τριανταφύλλου1, Ξ. Ζαμπούλης3, Χ. Τρακατέλλη 2, Ε. Γκαλιαγκούση1, Σ. Δούμα1
1
Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 2 Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, 3 Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας Κρήτης
12. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΜΙΑ
ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Κ. Δημητριάδης, Γ. Λιατάκης, Θ. Καλός,
Ε. Κούτρα, Α. Μίλκας, Δ. Τούσουλης
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
12
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
17.00 – 18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Υπέρταση και βλάβη οργάνων στόχων
Προεδρείο: Χ. Ζαμπούλης, Χ. Πλιάκος
Αγγειακή εγκεφαλική νόσος
Χ. Σαββόπουλος
Υπέρταση και αμφιβληστροειδοπάθεια
Α. Τριανταφύλλου
18.00 – 18.30 Διάλειμμα
18.30 – 19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση
Προεδρείο: V. Papademetriou
Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Μ. Δούμας
Επεμβατική αντιμετώπιση
Κ. Τσιούφης
19.30 – 20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (χορηγός NOVARTIS)
Προκλήσεις στη βέλτιστη φροντίδα ασθενών με
υπέρταση
Προεδρείο: Σ. Δούμα
Στρατηγική διαχείρισης της υπέρτασης:
Διεθνείς κατευθύνσεις
Θ. Μακρής
Η αξία της συμφέρουσας αντιυπερτασικής αγωγής
για το Σύστημα Υγείας
Π. Σταφυλάς
Οι ανάγκες του υπερτασικού ασθενή: προβληματισμοί
και θεραπευτικές επιλογές στην κλινική πράξη
Γ. Στεργίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6
Περιφερική αρτηριακή νόσος
Β. Κώτσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6
14.30 – 15.30 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS)
Προεδρείο: Ι. Στυλιάδης, Μ. Ποικιλίδου
P1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ STRESS ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (HRV)
Μ. Μυλωνοπούλου1, Π. Μιστυλής2, Ο. Καραμπογιά1, Ι. Τσότρας2,
Ι. Πρωτοψάλτης2, Κ. Κατσάρος3, Σ. Αντωνόπουλος2
1
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Nephrolife Γλυφάδας, 2Β΄Παθολογικό Τμήμα,
Τζάνειο Γ.Ν.Πειραιά, 3Καρδιολογικό Τμήμα, Τζάνειο Γ.Ν. Πειραιά
P2 H ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ
Ε. Μανιός, Ε. Κορομπόκη, Φ. Μίχας, Κ. Λύκκα, Κ. Μανουσόπουλος,
Α. Δημητρίου, Ν. Ζακόπουλος
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
P3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩ-ΜΕΣΟΥ ΧΙΤΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ
Ε. Μανιός, Ε. Κορομπόκη, Φ. Μίχας, Κ. Μανουσόπουλος, Κ. Λύκκα,
Α. Δημητρίου, Ν. Ζακόπουλος
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
P4 24ΩΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΑΖΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΧΕΤΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ-J?
Ε. Μανιός, Ε. Κορομπόκη, Φ. Μίχας, Κ. Μανουσόπουλος, Κ. Λύκκα,
Α. Δημητρίου, Ν. Ζακόπουλος
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
P5 ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μ.Β. Παπαβασιλείου, Δ. Μυτάς, Α. Αναστασοπούλου, Γ. Μουστάκας,
Σ. Πατσιάνης, Μ. Λυκάκη, Κ. Γρηγορίου, Γ. Γκιωνάκης
Σισμανόγλειον ΓΝΑ Καρδιολογικό-Αντιυπερτασικό Ιατρείο
14
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ
P6 ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Μ. Β. Παπαβασιλείου, Α. Αναστασοπούλου, Δ. Μυτάς, Γ. Μουστάκας, Μ. Μπούκη, Ν. Μούσσα, Μ. Λυκάκη, Γ. Γκιωνάκης
Ασκληπιείο Βούλας, Καρδιολογική κλινική, Αθήνα (Ελλάδα)
P8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΒΑΜΠΡΑΔΙΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
K. Δημητριάδης, Κ. Τσιούφης, Γ. Λιατάκης, Ε. Κούτρα, Θ. Καλός, Ε.
Ανδρίκου, Α. Μίλκας, Δ. Τούσουλης
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
P9 Η ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ.
B. Κατσή1, Γ. Βαμβάκου2, Χ. Βαρούνης2, Κ. Αγγέλη3, Θ. Μακρής2, Δ.
Τούσουλης3, Ι. Καλλικάζαρος1.
1
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών-Καρδιολογικό Τμήμα, 2ΓΝΑ Ελενα Βενιζέλου, 3ΓΝΑ Ιπποκράτειο Α΄Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
P10 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Δ. Φλέσσας, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής, Κ. Δημητριάδης, Κ. Θωμόπουλος, Ε. Κυρίτση, Δ. Τούσουλης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
P11 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 48ΩΡΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Α. Καρπέτας1, Π.Α. Σαραφίδης2, Π.Ι. Γεωργιανός1, Γ. Κουτρούμπας3,
Α. Μπίκος1, Α. Πρωτογέρου4, Β. Λιακόπουλος1, Κ. Μαυροματίδης5,
Π. Ζεμπεκάκης1,Α. Παπαγιάννη2, Α.Ν. Λαζαρίδης1
1
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
P7 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Ι. Ζαχαροπούλου, Α. Τσούκας, Μ.Σ. Καλλίστρατος, Ε. Χαμόδρακα, Ν.
Κουρεμένος, Α. Καραμάνου, Α. Σιαμά, Α. Μαρτιναίος, Σ. Παγώνη, Α.
Σκύρλας, Λ.Ε. Πουλημένος, Κ. Κυφνίδης, Α.Ι. Μανώλης
6
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο, Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6
ΑΧΕΠΑ, 2Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη,
3
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο”, 4Τμήμα Υπέρτασης & Εργαστήριο Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Νοσοκομείο “Λαϊκό”,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 5Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
P12 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΦΥΓΜΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ MOBILO-GRAPH KAI SPHYGMOCOR ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Π. Σαραφίδης1, Α. Πρωτογέρου2, Α. Καρπέτας3, Π. Γεωργιανός3, Α.
Μπίκος3, Π. Βακιάνης4, Μ. Τέρση4, Π. Ζεμπεκάκης3, Α. Λαζαρίδης3
1
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, 2Τμήμα Υπέρτασης & Εργαστήριο μελέτης καρδιαγγειακών παθήσεων, Νοσοκομείο Λαϊκό, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α, 3Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 4Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Θεραπευτική”, Θεσσαλονίκη
P13 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Γ. Μακρής1, Α. Τριανταφύλλου1, Π. Ανυφαντή2, Γ. Τριανταφύλλου1,
Β. Νικολαΐδου2, Ε. Μαντζουράνης1, Α. Βαμβάκης2, Ε. Γκαλιαγκούση2,
Σ. Δούμα1
1
Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 2 Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
P14 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Ε. Μαντζουράνης1, Α. Τριανταφύλλου1, Π. Ανυφαντή2, Γ. Τριανταφύλλου1, Χ. Τρακατέλλη1, Ε. Κακαργιά1, Ε. Γκαλιαγκούση2, Σ. Δούμα1
1
Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 2 Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
P15 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΕΕ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α. Ξάνθης, Α. Τσαγκρίδη, Γ. Μάττας, Μ. Ξενικάκης, Α. Μιχαηλίδου,
Α. Βλαχογιάννης
Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
P16 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ
Μ. Β. Παπαβασιλείου, Γ. Μουστάκας, Μ. Μπούκη, Μ. Λυκάκη, Σ.
Πατσιάνης, Ν. Μούσσα, Γ. Γκιωνάκης
Καρδιολογικό-Αντιυπερτασικό Ιατρείο Σισμανόγλειον ΓΝΑ
16
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ
P17 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Μ.Β. Παπαβασιλείου, Μ. Λυκάκη, Γ. Μουστάκας, Σ. Πατσιάνης, Β.
Κακιούζη, Ν. Μούσσα , Κ. Κατσάς, Γ. Γκιωνάκης
1
Clinic for internal disease Intermedica, Nis (SERBIA), 2Ασκληπιείο Βούλας, Καρδιολογική κλινική, Αθήνα (Ελλάδα), 3Clinical Center Serbia, University Belgrade Medical
School, Belgrade (SERBIA), 4Clinical hospital Bezanijska Kosa, University Belgrade
Medical School, Belgrade (SERBIA), 5Clinical Center Nis, University Nis Medical School, Nis (SERBIA), 6Veterans Affairs Medical Center Washington DC, (USA)
P19 ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΣΑΡΤΑΝΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΥΡΙΚΟΥ
ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Α. Παπασπυρόπουλος1, Χ. Γράσσος2, Χ. Λιάκος2, Δ. Μπάμπαλης2
1
Noσοκομείο Νίκαιας Β’ Καρδιολογική Κλινικη, 2Ιατρείο Υπέρτασης ΓΝΑ «ΚΑΤ»
P20 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Α.Α. Χατζηευστρατίου1, Ε. Δημητρέλλος2, Ν. Φώτος3, Γ. Μπαλτόπουλος4, Η. Μπροκαλάκη-Πανανουδάκη4
1
PhD(c), MSc, Rn, 2PhD, CHS, Υπεύθυνος Μονάδας Κλινική Υπέρτασης, Διευθυντής
Ε.Σ.Υ. Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», 3Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
17
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
P18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΙΚΟΥ
ΚΥΜΑΤΟΣ (PWV)ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
D. Lovic1,6, Μ.Σ. Καλλίστρατος2, Α. Σκύρλας2, Λ.Ε. Πουλημένος2, V.
Stojanov3, B. Jakovljevic3, M. Zdravkovic4, G. Koracevic5, Ε. Χαμόδρακα2, Ν. Κουρεμένος2, Ι. Ζαχαροπούλου2, Α. Σιαμά2, Σ. Παγώνη,
Α. Πιτταράς2,6, P. Kokkinos6, Α.Ι. Μανώλης2
6
Σισμανόγλειον ΓΝΑ. Καρδιολογικό-Αντιυπερτασικό Ιατρείο
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι 
09.00 – 10.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Υπέρταση και νεφρική νόσος
Προεδρείο: Κ. Σιαμόπουλος, Π. Πασαδάκης
Είναι απαραίτητος ο χαμηλός στόχος της αρτηριακής
πίεσης;
Δ. Βλαχάκος
ΣΑΒΒΑΤΟ
7
Είναι απαραίτητος ο αποκλεισμός του συστήματος
ρενίνης – αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης;
Ρ. Καλαϊτζίδης
10.00 – 11.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (χορηγός BAYER)
Διαχείριση του θρομβωτικού κινδύνου με
rivaroxaban, σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση
Προεδρείο: Π. Ζεμπεκάκης
Ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και
κολπική μαρμαρυγή
Θ. Μακρής
Ασθενείς με πνευμονική εμβολή
Μ. Δούμας
11.00 – 11.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (χορηγός SERVIER)
Προεδρείο: Α. Καραγιάννης
Βήματα θεραπευτικής προσέγγισης υπερτασικού
ασθενή
Γ. Στεργίου
11.30 – 12.00 Διάλειμμα
18
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
12.00 – 12.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (χορηγός WINMEDICA)
Προεδρείο: Μ. Δούμας
Αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης
σε ασθενείς με υπέρταση, διαβήτη και νεφρική
δυσλειτουργία: Ποια η επιλογή;
Π. Σαραφίδης
12.30 – 13.00 ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Χ. Ζαμπούλης
Old frail hypertensives. Are they overtreated?
A. Benetos
13.00 – 13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (χορηγός MENARINI)
Προεδρείο: Θ. Μακρής
ΣΑΒΒΑΤΟ 7
Η συνδυασμένη αντιυπερτασική αγωγή σύμφωνα
με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες
Μ. Δούμας
13.30 – 14.00 ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Σ. Δούμα
Εθνικό Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Συνταγογράφησης
για την υπέρταση: επιλογές και περιορισμοί
Γ. Στεργίου
14.00 – 15.00 Μεσημβρινή διακοπή – Ελαφρύ γεύμα
15.00 – 17.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Χ. Γράσσος, Κ. Δημητριάδης
13. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Α. Καρπέτας1, Π.Α. Σαραφίδης2, Π.Ι. Γεωργιανός1, Γ. Κουτρούμπας3,
Β. Ράπτης1, Α. Πρωτογέρου4, Χ. Συργκάνης3, Β. Λιακόπουλος1, Π. Ζεμπεκάκης1, Γ. Ευστρατιάδης2, Α.Ν. Λαζαρίδης1
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
19
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
1
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ, 2Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη,
3
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο”, 4Τμήμα Υπέρτασης & Εργαστήριο Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Νοσοκομείο “Λαϊκό”,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
14. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΦΥΓΜΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ
ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 6ΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Κ. Δημητριάδης, Κ. Τσιούφης, Ε. Λιατάκης, Ε. Κούτρα, Θ. Καλός, Ε.
Ανδρίκου, Π. Βαλεντή, Δ. Σταυροπούλου, Δ. Μενδρινός, Δ. Φλέσας,
Δ. Τούσουλης
ΣΑΒΒΑΤΟ
7
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
15. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ enligHTN I
Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής, Α. Κορδαλής, Κ. Δημητριάδης, Α. Κεφαλά, Α. Μίλκας, Δ. Τούσουλης
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
16. ΣΧΕΣΗ 24ΩΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Α. Ντινέρη1, Α. Κόλλιας1, Μ. Ζενιώδη1, Ι. Μωυσσάκης2, Δ. Γεωργακόπουλος3, Γ. Σέρβος3, Α. Βαζαίου4, Στεργίου Γ.Σ.1
1
Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο ‘Σωτηρία’, Αθήνα, 2Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ‘Λαϊκό’, 3Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ‘Παίδων Αγλαΐα Κυριακού’, 4Α’ Παιδιατρική Κλινική,
Νοσοκομείο ‘Παίδων Αγλαΐα Κυριακού’
17. ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Κ. Δημητριάδης, Κ. Τσιούφης, Δ. Λιατάκης, Ε. Κούτρα, Θ. Καλός, Ε.
Ανδρίκου, Α. Μίλκας, Δ. Νταραχάνη, Δ. Τούσουλης
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
18. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΡΤΗΡΙΩΝ-ΦΛΕΒΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Π. Ανυφαντή1, Α. Τριανταφύλλου2, Ξ. Ζαμπούλης3, Γ. Τριανταφύλλου2,
Ε. Γκαλιαγκούση1, Ε. Γαβριηλάκη2, Σ. Δούμα2
20
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
1
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη,
Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 3Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας Κρήτης
2
17.00 – 18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Ειδικές μορφές υπέρτασης
Προεδρείο: Χ. Ζαμπούλης, Α. Λαζαρίδης
Σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον ύπνο
Κ. Θωμόπουλος
Νεφραγγειακή υπέρταση
Κ. Πετίδης
18.00 – 18.30 Διάλειμμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 7
18.30 – 19.00 ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Γ. Στεργίου
The future of blood pressure measurements
E. O’ Brien
19.00 – 19.30 ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Μ. Δούμας
Απονεύρωση του νεφρού: που βρισκόμαστε σήμερα;
V. Papademetriou
19.30 – 20.00 ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Α. Τουρκαντώνης
Order in the guideline chaos
J. Kostis
20.00 – 20.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Συμπεράσματα
Βραβεύσεις εργασιών – Αποτελέσματα προκήρυξης
υποτροφιών και ερευνητικών πρωτοκόλλων από την
ΕΕΥ
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
21
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ 
14.00 – 15.00 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS)
Προεδρείο: Β. Κατσή, Λ. Χατζησταυρή
P21 ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Α.Α. Χατζηευστρατίου1, Κ. Γιακουμιδάκης2, Ν. Φώτος3, Γ. Μπαλτόπουλος4, Η. Μπροκαλάκη-Πανανουδάκη4
PhD(c), MSc, Rn, 2Dr, RN, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισμός», 3Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΣΑΒΒΑΤΟ
7
1
P22 ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ EYSENCK ΣΤΗΝ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
X. Παπαγεωργίου1, E. Κορομπόκη1, E. Μανιός1, Φ. Μίχας1, Δ. Καλλιούρης1, Χαρ. Παπαγεωργίου², Ν. Ζακόπουλος1
1
Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ²Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών
P23 ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ
ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ
X. Παπαπεωργίου1, E. Κορομπόκη1, E. Μανιός, Φ. Μίχας1, Δ. Καλλιούρης1, Χαρ. Παπαγεωργίου², Ν. Ζακόπουλος1
1
Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ²Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών
P24 ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ (HEAL STRESS STUDY) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 553 ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Χ. Δαρβίρη1, Α. Αρτεμιάδης1, Α. Πρωτογέρου 2, Π. Σολδάτος1, Μ. Μίχου1, Ε. Νασοθύμιου2, Χ. Κρανιώτου1, Ε. Καραντζή1, Α. Λιναρδάτου1,
Ε. Βασιλοπούλου1, Γ.Π. Χρούσος1
1
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η Επιστήμη του Στρες & η Προαγωγή της
Υγείας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, 2Μονάδα
Υπέρτασης & Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Ερευνας, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική, Νοσοκομείο Λαϊκό, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
22
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ
P25 ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ (HEAL STRESS STUDY) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 553 ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ:
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Χ. Δαρβίρη1, Π. Σολδάτος1, Α. Αρτεμιάδης1, Α. Πρωτογέρου1, Μ. Μίχου1, Ε. Νασοθυμιου2, Χ. Κρανιώτου1, Ε. Καραντζή1, Α. Λιναρδάτου1,
Ε. Βασιλοπούλου1, Γ.Π. Χρούσος1
1
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η Επιστήμη του Στρες & η Προαγωγή της
Υγείας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, 2Μονάδα
Υπέρτασης & Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Ερευνας, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική, Νοσοκομείο Λαϊκό, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
P26 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χ. Γράσσος1, Β. Σωτήρη2, Π. Αλμαγκουτ2, Δ. Μπάμπαλης1
P27 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SPACELABS KAI ΜΟΒIL-O-GRAPH ΣΕ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κ. Ιμπριάλος1, Α. Λαζαρίδης1, Κ. Αβρανάς1, Ε. Γκαλιαγκούση1, Μ. Δούμας1, Α. Πρωτογέρου3, Έ. Νασοθυμίου3, Β. Άθυρος1, Π. Σαραφίδης2,
Α. Καραγιάννης1
1
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, ΓΠΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη, 2Nεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, ΓΠΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη, 3Κέντρο Υπέρτασης και Ερευνητικό Εργαστήριο Καρδιαγγειακών
Νοσημάτων, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΠΝ «Λαϊκό», Αθήνα
P28 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SPACELABS KAI ΜΟBIL-O-GRAPH ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κ. Ιμπριάλος1, Α. Λαζαρίδης1, Κ. Αβρανάς1, Ε. Γκαλιαγκούση1, Μ. Δούμας1, Α. Πρωτογέρου3, Έ. Νασοθυμίου3, Β. Άθυρος1, Π. Σαραφίδης2,
Α. Καραγιάννης1
1
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, ΓΠΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη, 2Nεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, ΓΠΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη, 3Κέντρο Υπέρτασης και Ερευνητικό Εργαστήριο Καρδιαγγειακών
Νοσημάτων, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΠΝ «Λαϊκό», Αθήνα
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
23
ΣΑΒΒΑΤΟ 7
1
Ιατρείο Υπέρτασης ΓΝΑ “ΚΑΤ”-Καρδιολογικό Τμήμα, 2Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ
P29 ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ DIPPING, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
Ε. Παπακωνσταντίνου, Μ. Ποικιλίδου, Μ. Αντωνίου, Λ. Χατζησταυρή,
Γ. Κλαδάς, Α. Πτηνοπούλου, Π. Ζεμπεκάκης
Κέντρο ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, Α` Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
P30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
Ε. Παπακωνσταντίνου, Μ. Ποικιλίδου, Μ. Αντωνίου, Λ. Χατζησταυρή,
Γ. Κλαδάς, Α. Πτηνοπούλου, Π. Ζεμπεκάκης
ΣΑΒΒΑΤΟ
7
Κέντρο ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, Α` Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
P31 ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΤΩΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. Κατσή1, Γ. Βαμβάκου1, Χ. Βαρούνης1, Κ. Θωμόπουλος1, Γ. Σκαλής1,
Δ. Τούσουλης2 , Ι. Καλλικάζαρος3, Θ. Μακρής1
1
ΓΝΑ Ελενα Βενιζέλου, 2ΓΝΑ Ιπποκράτειο Α΄Πανεπιστημιακή Κλινική, 3ΓΝΑ Ιπποκράτειο Καρδιολογικό Τμήμα
P32 ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ 4-ΕΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Α. Κορδαλής, Κ. Τσιούφης, Α. Κασιακόγιας, Κ. Δημητριάδης, Λ. Νικολοπούλου, Δ. Φλέσσας, Β. Αντωνάκης, Δ. Μενδρινός, Δ. Τούσουλης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
P33 Η ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Β. Κατσή1, Γ. Βαμβάκου1, Χ. Βαρούνης1, Κ. Θωμόπουλος1, Γ. Σκαλής1,,Δ. Τούσουλης2, Ι. Καλλικάζαρος3, Θ. Μακρής1
1
ΓΝΑ Ελενα Βενιζέλου, 2ΓΝΑ Ιπποκράτειο Α΄Πανεπιστημιακή Κλινική, 3ΓΝΑ Ιπποκράτειο Καρδιολογικό Τμήμα
P34 ΟΙ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
Β. Κατσή1, Γ. Βαμβάκου1, Χ. Βαρούνης1, Κ. Θωμόπουλος1, Γ. Σκαλής1,
Δ. Τούσουλης2 , Ι. Καλλικάζαρος3, Θ. Μακρής1
1
ΓΝΑ Ελενα Βενιζέλου, 2ΓΝΑ Ιπποκράτειο Α΄Πανεπιστημιακή Κλινική, 3ΓΝΑ Ιπποκράτειο Καρδιολογικό Τμήμα
24
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ
P35 Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Α. Βαμβάκης, Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γκαλιαγκούση, Α. Τριανταφύλλου,
Γ. Τριανταφύλλου, Β. Νικολαΐδου, Σ. Δούμα
Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Παπαγεωργίου Γ.Ν.Θ.
P36 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Γ. Βαρέτα, Λ. Σιδεράς, Μ. Ευστρατιάδου, Σ. Σταμπουλή, Ν. Πρίντζα,
Ι. Ντότης, Α. Παυλάκη, Φ. Παπαχρήστου
P37 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
Ε. Χαμόδρακα, Μ.Σ. Καλλίστρατος, Ν. Κοντογιάννης, Ι. Ζαχαροπούλου, Ν. Κουρεμένος, Λ.Ε. Πουλημένος, Α. Καραμάνου, Χ. Μανέτος,
Α. Σιαμά, Α. Τσούκας, Α. Σκύρλας, Κ. Κυφνίδης, Σ. Παγώνη, Α.Ι. Μανώλης
Ασκληπιείο Βούλας, Καρδιολογική κλινική, Αθήνα (Ελλάδα)
P38 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Β. Νικολαΐδου, Ε. Γαβριηλάκη, Α. Τριανταφύλλου, Π. Ανυφαντή, Γ.
Τριανταφύλλου, Ε. Γκαλιαγκούση, Ι. Ζωγράφου, Χ. Σαμπάνης, Μ.
Δούμας, Σ. Δούμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
P39 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 24ΩΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
A. Κόλλιας1, Γ. Αγαλιώτης2, E. Ανδρεάδης2, Γ. Κολυβάς2, Α. Αχείμαστος1, Γ.Σ. Στεργίου1
1
Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Αθηνών,
Νοσοκομείο Σωτηρία, Αθήνα, 2 4η Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός,
Αθήνα
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
25
ΣΑΒΒΑΤΟ 7
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IΙ
P40 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗΣ/ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EMERALD
Χ. Βλαχόπουλος1, Β. Γραμματικού2, Ε. Καλλίστρατος2, Α. Καραγιάννης3
1
ΣΑΒΒΑΤΟ
7
Π.Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 1η Καρδιολογική κλινική, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ελλάδα., 2Servier Hellas Pharmaceuticals Ltd, Αθήνα, Ελλάδα., 3Π.Γ.Ν.Θ.
«Ιπποκράτειο», Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
26
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Ε ΤΑΙ ΡΕ Ι Α Υ Π Ε ΡΤΑΣ Η Σ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ευχαριστεί θερμά
για την οικονομική ενίσχυση και τη συμμετοχή τους
στις παρακάτω Φαρμακευτικές Εταιρείες: