Λıλıπούπολη - Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

$9 +9460FJ *:9;1<9 &[email protected]
!"#$" «%"%"&'(&'%)» *)+,-#;
•
!"#$% $& '"&(µ&) $*+ ,%-#" ./01-&, #1)234,1$&, #/,1.)#5$& 6#" * µ#$"7 $*+ &/($#$* 6#"
1&40,1%1,8*.
•
!"#$% &" '#)#6$9),+ $*+ .'&0- µ,:74& ;,#$)"62 ,-8"#<.)&-.
•
!"#$% ;,=)95#µ, 2$" 9$#- & 6#4($,)&+ $)21&+ -# :-=)"5$&(- µ, $* µ,:74* #0$9 5$":µ9 $*+
5(:')&-*+ ,44*-"69+ 8*µ"&0):%#+, $25& $# 1#"8"7 $&0 >&05"6&( ?'&4,%&0 =+
50µµ,$.'&-$,+ 25& 6#" $# 0124&"1# =+ ;,#$.+.
•
!"#$% 9$#- µ,:74* 1)264*5* -# $* 8"#56,075&0µ, µ, $* µ&)<9 ,-2+ µ"6)&( µ"&(@"6#4 µ, $#
1#"8"7 $&0 >&05"6&( ?'&4,%&0.
•
!"#$% $# 6&µµ7$"# 1&0 –µ, 8056&4%# ,%-#" #49;,"#- ,1"4./#µ, 1#)#µ.-&0- ,/#"),$"67
,1%6#")# 6#" 5*µ,)"-7.
•
!"#$% #1,0;(-,$#" ,/’ %5&0 5, 1#"8"7 6#" ,-94"6& 6&"-2.
•
!"#$% $,4"67, .'&0µ, $* !"#"$%&$%#' µ.5# µ#+ 5#- 3%=µ# 9 76&05µ#, 6" ,%-#" #12 $#
1)7:µ#$# 1&0 µ#+ .'&0- 6#;&)%5,".
HB58D51210 87
%0;0C92C9;7
(. )*+,-. - (. )*/+%0-
,(.#-"*$'(+,:
A* /01234567 894 6:9;1<94 6#" 25&0+ 645=>1;[email protected] µ#+ 3&9;*5#- µ, 67;, $)21&.
61 µ0D µ9460F931D8G0FI CDG=68D67
A&0+ A951<@ 8B5 CD0>0E5 1&0 3&9;*5#-.
A&- F. *C4G=;D89 :"# $* µ,$#<&)7 $=- µ&05"6B- &):7-=-.
A&- F. $60=FD;9 :"# $&- $,'-"62 ,/&14"5µ2 1&0 1#),%',.
A&- F. $694µ=57 #12 $& ?(44&:& !&-.=- :"# $* '&)*:%# $&0.
A*- FD. +CDGF92H94-+DGFI :"# $"+ '&)&:)#<%,+ 5$& 1+/2*#"3%&+3%/+%, $& 4+"5,'$",6 7*#.
6#" $& µ#6":"[email protected]
M4G0DFI 24 +DN94 2012
[email protected] #<3946D $K:[email protected]
ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Το 1975 ο Μάνος Χατζιδάκις ανέλαβε τη διεύθυνση του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας.. Ανάμεσα στα σχέδιά του ήταν η δημιουργία μιας παιδικής εκπομπής, την οποία
ανέθεσε στη προσωπική του φίλη Ρεγγίνα Καπετανάκη. Η τελευταία, με τη βοήθεια της
παιδοψυχολόγου Ελένης Βλάχου, κατασκεύασαν ένα αρχικό πλάνο του κόσμου της
«Λιλιπούπολης» που οργάνωσαν και παρουσίασαν στον Χατζιδάκι. Εκείνος ενθουσιάστηκε με
την ιδέα και έδωσε την άδεια και την προστασία του στη νέα σειρά, που ξεκίνησε να εκπέμπεται
καθημερινά το 1976. Η εκπομπή ήταν μουσικά επενδυμένη με συνθέσεις από τους νέους
καλλιτέχνες Δημήτρη Μαραγκόπουλο, Λένα Πλάτωνος, Νίκο Κυπουργό και Νίκο
Χριστοδούλου. Οι ευφάνταστοι στίχοι των τραγουδιών ανήκαν στην ευρηματικότατη Μαριανίνα
Κριεζή, ενώ τα τραγούδια ερμήνευαν οι Σπύρος Σακκάς, Σαβίνα Γιαννάτου, Αντώνης
Κοντογεωργίου και Νένα Βενετσάνου.
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΡΙΝΗΣ: Βιβιάννα Βραχλιώτη
ΜΠΙΞ ΜΠΙΞ: Νίκος Παπαγεωργίου
ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ: Αλέξανδρος Καρατσώλης
ΧΙΟΝΑΤΗ: Δέσποινα Μούσσα
ΔΡ ΔΡΑΚΑΤΩΡ: Θοδωρής Χύτης
ΟΦΗ-ΣΟΦΗ: Χαρά Νούτση-Σάντσεζ
ΔΥΣΤΡΟΠΟΠΙΓΚΑΣ: Πυθαγόρας Κωτσούλας
ΠΙΠΙΝΕΖΑ: Ειρήνη Μπακόλα
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ: Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος
ΧΑΡΧΟΥΔΑΣ: Αντώνης Ζιάκας
ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ: Βασιλική Τσιακάλου, Μαρία Δενδρινού, Γερασίμη Νασοθύμιου, Αθηνά Πολίτη,
Γιώργος Κλάπας, Στράτος Λαινάς, Κώστας Γκολάκος
ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΑΦΕ: Στέλλα Αναγνώστου
ΡΟΖΑ ΡΟΖΑΛΙΑ: Νεφέλη Κουλούρη
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΧΟΡΟΥ: Μαρίνα Νούσια, Μελίνα Παπασταύρου, Κατερίνα Σαρδελή, Έλενα Τσουμάνη
Αρχικά η σειρά απευθύνονταν σε πολύ μικρά παιδιά και δεν είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς το
σοβαρό κοινό του Τρίτου Προγράμματος έκρινε αυστηρά την προσπάθεια και η
ακροαματικότητα ήταν χαμηλή. Η ίδια η δημιουργός της ήταν της γνώμης πως έπρεπε να
σταματήσει, κάτι που έβρισκε αντίθετο τον Χατζιδάκι, ο οποίος θεωρούσε την σειρά αξιόλογη.
Εκείνη την περίοδο εισχώρησε στην συγγραφική ομάδα της σειράς η Άννα Παναγιωτοπούλου, η
οποία προσέφερε έναν πιο θεατρικό λόγο στα κείμενα. Την περίοδο εκείνη η εκπομπή αρχίζει να
ανεβαίνει σε ακροαματικότητα, ενώ το ακροατήριό της άρχισε να διευρύνεται σε διάφορες
ηλικιακές κατηγορίες. Ταυτόχρονα ο χαρακτήρας της γινόταν περισσότερο πολιτικός. Η
Μαριανίνα Κριεζή αναφέρει χαρακτηριστικά πως «...άρχισαν οι ήρωες να αποκτούν χαρακτήρα.
Άρχισε να αλλάζει η θεματολογία. Η "Λιλιπούπολη" πήρε πολιτική διάσταση, συνέβαιναν
γεγονότα, γίνονταν εκλογές όπως τις κάνουν οι μεγάλοι».
Μικρά και μεγάλα παιδιά λάτρεψαν τον κόσμο της Λιλιπούπολης και τα καμώματα των
κατοίκων της. Η Λιλιπούπολη ήταν μια "παιδική" -όχι όμως παιδιάστικη- εκπομπή, καμωμένη
"για παιδιά και έξυπνους μεγάλους", η οποία λατρεύτηκε, αλλά και πολεμήθηκε, ίσως επειδή
ασκούσε κριτική χωρίς διακρίσεις σε πρόσωπα και θεσμούς. Οι παραλληλισμοί των τόπων δεν
είναι τυχαίοι: Ο Νίκος Δήμου σημείωνε στο περιοδικό "Επίκαιρα" το 1979 ότι «το βουνό
Λιλιμπάγια θα μπορούσε να είναι ο Όλυμπος, ενώ το Πόρτο Λίλι θα μπορούσε να είναι ο Πειραιάς.
... Τα πρόσωπα έχουν, επίσης, εμφανείς συμβολισμούς: ο Δήμαρχος Χαρχούδας είναι ο πονηρός
πολιτικάντης που εξαπατά τους πολίτες του με δήθεν υπηρεσίες που "εξυπηρετούν" τον πολίτη (ενώ
στην πραγματικότητα τον απομυζούν), φτιάχνει και ξαναφτιάχνει τη "λεωφόρο Γαλάζιας
Πεταλούδας" (εμφανής παραλληλισμός της κατασκευής της Λεωφόρου Συγγρού εκείνη την
εποχή)».
Ανάμεσα στους ηθοποιούς που ακούγονταν στην σειρά ήταν οι Βασίλης Μπουγιουκλάκης, Άννα
Παναγιωτοπούλου, Σταμάτης Φασουλής, Λευτέρης Βογιατζής, Σαπφώ Νοταρά, Λυδία
Κονιόρδου, Αλέκα Παΐζη, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ράνια Οικονομίδου, Πέπη
Οικονομοπούλου, Μίνα Αδαμάκη, Θόδωρος Μπογιατζής, Νίκος Τσιλούνης, Σταύρος
Μερμήγκης, Λάμπρος Τσάγκας και Μίμης Χρυσομάλλης.
ΣΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ:
ΣΑΞΟΦΩΝΟ: Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος
ΠΙΑΝΟ: Κέιλεμπ Σπυράλατος, και η συνάδελφος Αθηνά Τσάνταλη
ΣΟΛΟ ΦΩΝΗ: Χριστίνα Ζάκα, Ευρύκλεια Τσίμα, Βαγγέλης Κανιώρης,
Θοδωρής Χύτης, Πυθαγόρας Κωτσούλας
ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ: Ειρήνη Μπακόλα, Νίκος Παπαγεωργίου,
ΒΙΟΛΙ: Αλέξανδρος Σισμανίδης
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: Λάμπρος Σκαμπαρδώνης
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ: Βιβιάννα Βραχλιώτη
ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ: Δημήτρης Φούντογλου
ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ: Αλέξανδρος Καρατσώλης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ: Νίκος Παπαγεωργίου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΣΟ: Πυθαγόρας Κωτσούλας
ΝΤΡΑΜΣ: Νίκος Πουτέτσης
ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ: Χρήστος Ροπόκης
ΣΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ:
Βιβιάννα Βραχλιώτη, Κώστας Γκολάκος, Μαρία Δενδρινού, Αντώνης Ζιάκας, Γιώργος Καλδάνης, Γιώργος Κλάπας,
Στράτος Λαινάς, Δέσποινα Μούσσα, Ειρήνη Μπακόλα, Γερασίμη Νασοθύμιου, Χαρά Νούση-Σάντσες, Αθηνά
Πολίτη, Αναστασία Ντάγια, Βασιλική Τσιακάλου.
Στην παράσταση ακούγονται τα τραγούδια: 1) Σήμα ραδιοφωνικού σταθμού Λιλιπούπολης, 2) Ρόζα - Ροζαλία ή το Ροζ
Χρώμα, 3) Το χρυσαλιφούρφουρο, 4) Λαέ της Λιλιπούπολης, 5) Ο Ύμνος της Λιλιπούπολης, 6) Μια αρκούδα καφέ ή
το Καφέ Χρώμα, 7) Αντίο Λιλιπούπολη, 8) Το πριγκηπικό βαλς
ΜΟΥΣΙΚΗ: Νίκος Κυπουργός, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Λένα Πλάτωνος
ΣΤΙΧΟΙ: Μαριανίνα Κριεζή,
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ: Θωμάς Κοντογιώργης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ & ΣΚΗΝΙΚΩΝ: Όλα τα παιδιά
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τάσος Κολυδάς, Βασιλική Σχοινά
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ: Κατερίνα Μαυροδή
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλική Σχοινά, Αθηνά Τσάνταλη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κοσμάς Μαρκής