Προϊόντικός Κατάλογος

Η επιστήμη
στη διάθεση
του pest control
προϊοντικός κατάλογος
Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, σε μορφή κέρινου
κύβου 20gr, με Bromadiolone δραστική ουσία, με ιδιαίτερα
ελκυστικό για τα τρωκτικά άρωμα, καθώς επίσης και με μεγάλη
ανθεκτικότητα σε περιβάλλον με υγρασία. Επιπλέον, εξαιτίας του
σχήματός του, προσφέρει γωνίες και επιφάνειες που τα τρωκτικά
συνηθίζουν ιδιαίτερα να ροκανίζουν.
Διαθέσιμο σε συσκευασία 8 kg & 10 kg
Τωρα και σε blister με 6 δολώματα
Χειμάρας 3, 143 43 Ν. Χαλκηδόνα,
τηλ.: 210 20 27 960, fax: 210 20 16 199
e-mail: [email protected]
www.apolimantikiproducts.gr
Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. | Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 124645/18-11-2008 | Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777
προφίλ
Η Απολυμαντική Products διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων η οποία είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης
εμπειρίας που έχει αποκομίσει από το 1975 καθώς και της έγκυρης πληροφόρησης, για τις εξελίξεις της
αγοράς, η οποία της παρέχεται από συνεργασίες με οίκους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Τα προϊόντα είναι καινοτόμα, με νέες δραστικές ουσίες και ανταγωνιστικές τιμές, που εξυπηρετούν
απόλυτα τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία σε όλο το φάσμα των εργασιών του.
Στόχος της εταιρίας αποτελεί η διάθεση προϊόντων που προσφέρουν αποτελεσματικές και άμεσες λύσεις
οι οποίες επιτυγχάνονται με σωστή ενημέρωση για τα προϊόντα καθώς και για τον ορθό τρόπο χρήσης τους.
Ο προϊοντικός κατάλογος της Απολυμαντικής Products δημιουργήθηκε για τη σωστή και άμεση εξυπηρέτηση
των συνεργατών - πελατών της.
περιεχόμενα
σελ. 3
01. μυοκτόνα
σελ. 7
02. εντομοκτόνα δημόσιας υγείας
σελ. 19
03. απολυμαντικά – αποσμητικά
σελ. 21
04. οικολογικά προϊόντα
σελ. 25 05. α) υποκαπνιστικά β) θερμή μέθοδος
σελ. 27 06. εξοπλισμός
σελ. 31
07. μέσα ατομικής προστασίας
Εγγυημένη Σύνθεση: Bromadiolone 0,005% β/β, Βοηθητικές Ουσίες: 99,994% β/β (περιέχει πικραντικό παράγοντα)
*
Ιδιαίτερ
τικό κα
α ελ κ υ σ
ό
ι δρ αστικ
Το COLBROM PASTA είναι ένα ισχυρό αντιπηκτικό
τρωκτικοκτόνο 2ης γενιάς σε μορφή πάστας με πολύ
ελκυστικό για τα τρωκτικά άρωμα.
Το COLBROM PASTA παραμένει ελκυστικό για παρατεταμένη
περίοδο και αρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για
να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση. Αυτό έχει ως
συνέπεια τη γρήγορη εξόντωση των τρωκτικών ακόμα και σε
χώρους με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τροφές.
Διαθέσιμο σε συσκευασία 5 kg & 20 kg
και σε σακουλάκι 200gr
Χειμάρας 3, 143 43 Ν. Χαλκηδόνα,
τηλ.: 210 20 27 960, fax: 210 20 16 199
e-mail: [email protected]
www.apolimantikiproducts.gr
Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. | Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 123579/04-12-2007 | Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777
01.
μυοκτόνα
Κ
ριτήρια για την επιλογή των μυοκτόνων ήταν η αποτελεσματικότητα και η ελκυστικότητά τους. Συμπεράσματα τα οποία βγήκαν από
πειραματικά δεδομένα δικά μας καθώς και συνεργαζόμενων εταιριών εφαρμογής.
01.
μυοκτόνα
κωδ. 01-01 COLBROM PASTA (Bromadiolone 0,005%)
Ένα σύγχρονο μυοκτόνο σε μορφή πάστας με πολύ ελκυστικό για τα τρωκτικά άρωμα.
Παραμένει ελκυστικό για παρατεταμένη περίοδο και αρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα
τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση. Αυτό έχει ως συνέπεια τη γρήγορη
εξόντωση των τρωκτικών ακόμα και σε χώρους με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τροφές.
κωδ. 01-02 MEGALON BLOCK (Bromadiolone 0,005%)
σε 20 gr ή 6 gr
Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, σε μορφή κέρινου κύβου 20 gr, με Bromadiolone
δραστική ουσία, με ιδιαίτερα ελκυστικό για τα τρωκτικά άρωμα, καθώς επίσης και με
μεγάλη ανθεκτικότητα σε περιβάλλον με υγρασία. Επιπλέον, εξαιτίας του σχήματός του,
προσφέρει γωνίες και επιφάνειες που τα τρωκτικά συνηθίζουν ιδιαίτερα να ροκανίζουν.
κωδ. 01-03 STORM (Flocoumafen 0,005%)
Το STORM είναι αποτελεσματικό κατά όλων των αρουραίων και ποντικιών στην Ευρώπη,
ακόμα και των πιο ανθεκτικών. Μία μόνο μπουκιά αρκεί για να σκοτώσει. Και επειδή,
σκοπίμως, παίρνει 3 με 4 μέρες για να δράσει, οι αρουραίοι δεν ξέρουν ότι έχουν
δηλητηριαστεί και έτσι ούτε αυτοί ούτε οι άλλοι γίνονται διστακτικοί απέναντι στο δόλωμα.
κωδ. 01-04 NOTRAC BLOCK (Bromadiolone 0,005%)
σε 28 gr ή 5 gr
Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο δόλωμα, ενός μόνο γεύματος, υψηλής προσελκυστικότητας
που περιέχει bromadiolone. Καταπολεμά αποτελεσματικά ποντικούς και αρουραίους
καθώς και πληθυσμούς τρωκτικών που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε άλλα τρωκτικοκτόνα.
(6)
κωδ. 01-05 KLERAT (Brodifacoum 0,005%)
Τρωκτικοκτόνο σκεύασμα που περιέχει brodifacoum, αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενός
μόνο γεύματος. Αρκεί δηλαδή μία λήψη του δολώματος από ποντικούς ή αρουραίους για
να τους εξολοθρεύσει μετά από κάποιες ώρες ή λίγες μέρες.
Κυκλοφορεί σε δύο μορφές δολώματος:
α) Μπλε κέρινους κύβους για χρήση σε χώρους εκτεθειμένους σε υγρασία και
β) Κόκκινα σύμπηκτα αλέσματος δημητριακών (pellets ή γαριδάκια)
για χρήση σε κλειστούς χώρους
κωδ. 01-06 RACUMIN (Coumetetralyl 0,0375%)
Τρωκτικοκτόνο δόλωμα. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών και
των αρουραίων, δρα προκαλώντας εσωτερική αιμορραγία. Μία μόνο λήψη δίνει καλό
αποτέλεσμα, προκαλεί ανώδυνο θάνατο ώστε να μην ειδοποιούνται για τον κίνδυνο τα
υπόλοιπα ποντίκια της αποικίας τους.
Κυκλοφορεί σε δύο μορφές:
α) Φρέσκο δόλωμα
β) Άλεσμα δημητριακών
κωδ. 01-07 ARISTOCAT (Clorophacinon 0,005%)
Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων μέσα και γύρω από κτίρια,
σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια, πλοία, αγρούς. Έχει αντιπηκτική δράση και
προκαλεί το θάνατο των ποντικών μετά από επανειλημμένες λήψεις σε 3-5 ημέρες λόγω
εσωτερικής αιμορραγίας, χωρίς πόνους, τα δε πτώματα τους μουμιοποιούνται.
(7)
02.
εντομοκτόνα δημόσιας υγείας
Η
Απολυμαντική Products διαθέτει μια ευρεία γκάμα εντομοκτόνων προϊόντων, τα οποία έχει εφαρμόσει σε αρκετές περιπτώσεις
γνωρίζοντας έτσι άριστα το φάσμα δράσης τους, τον τρόπο εφαρμογής
τους καθώς και την αποτελεσματικότητά τους.
02
εντομοκτόνα
πυρεθροειδή
κωδ. 02-01 FENDONA 6SC (Alphacypermethrin 6%)
Το Fendona 6 SC έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η δραστική του ουσία να βρίσκεται
σε αιώρηση μέσα σε διάλυμα νερού. Το γεγονός ότι το νερό είναι ο κύριος φορέας του
προϊόντος, του δίνει τη δυνατότητα να παραμείνει <<άοσμο>>, να μην λερώνει και να μην
χρωματίζει τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Επίσης η ταχύτατη εντομοτοξική του
δράση, σε συνδυασμό με την ισχυρή του προσκόλληση σε όλα τα είδη των επιφανειών, το
καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματικό και με παρατεταμένη διάρκεια δράσης.
κωδ. 02-02 ΤΕΝOPA (Alphacypermethrin & Flufenoxuron)
Το Tenopa είναι παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας με μεγάλη υπολειμματική
διάρκεια. Είναι νέας γενιάς και διαθέτει δύο δραστικές ουσίες, ακμαιοκτόνο πυρεθροειδές
(alphacypermethrin) και ένα ρυθμιστή ανάπτυξης (flufenoxuron), οπότε καλύπτει όλο
τον κύκλο του εντόμου.
κωδ. 02-03 SOLFAC 10WP, 50EW & SOLFAC AUTOMATIC
SPRAY
Πυρεθροειδές εντομοκτόνο υγειονομικής σημασίας σε τρείς μορφές, για την καταπολέμηση ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων με υπολειμματικούς ψεκασμούς επιφανειών
σε κατοικημένους χώρους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
κωδ. 02-04 K-OTHRINE 2,5 WP (Deltamethrin 2,5%)
Πυρεθροειδές εντομοκτόνο υγειονομικής σημασίας που καταπολεμά: κατσαρίδες, μύγες,
κουνούπια, μυρμήγκια, έντομα κενών αποθηκών και έντομα αποθηκευμένου σταριού.
Χρησιμοποιείται μόνο για ψεκασμό επιφανειών. Η διάρκεια δράσης του μπορεί να φτάσει
τους 6 μήνες και εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες και την απορροφητικότητα των
επιφανειών που θα ψεκαστούν καθώς και από τη συχνότητα καθαρισμού τους.
κωδ. 02-05 PESGUARD ALPHA 5FL (Esfenvalerate 5,23%)
Το Pesguard είναι ένα φάρμακο με καινούρια δραστική. Έχει εξαιρετική δράση σε
βαδιστικά έντομα , με κύρια χαρακτηριστικά τη γρήγορη κατάρριψη αυτών (Knox down)
και τη μεγάλη ερεθιστικότητα (flush out). Λόγω του ότι είναι νέο προϊόν, τα έντομα δεν
έχουν αποκτήσει ανθεκτικότητα.
( 10 )
02 εντομοκτόνα
κωδ. 02-06 DOBOL MICROCAP (Bifenthrine 3%)
Η μορφή του σκευάσματος (μικροκάψουλες) προσφέρει στο δραστικό συστατικό
μακροβιότητα λόγω της αντοχής του σε αντίξοα και ρυπαρά περιβάλλοντα. Επιπλέον
επιτρέπεται η εφαρμογή του σε χώρους πρασίνου (αλέες, θάμνους, διακοσμητικά φυτά
και χλοοτάπητες).
κωδ. 02-07 ICON CS (Lambda-cyhalothrin 2,5%)
Δραστικό εντομοκτόνο σε μορφή αιωρήματος
μικροκαψουλών για την
αποτελεσματικότερη εξόντωση εντόμων υγειονομικής σημασίας εξαιτίας του ειδικού
σχεδιασμού των μικροκαψουλών. Η δραστική ουσία του Icon CS προστατεύεται από
το φως και το PH και παραμένει ενεργή για μεγάλη χρονική διάρκεια ακόμα και σε
εφαρμογές υπαίθρου λόγω της έγκλεισής της στις μικροκάψουλες.
κωδ. 02-08 IMPERATOR 25 EC (Permethrin 2,5%)
Το Imperator είναι πολύ αποτελεσματικό εναντίον όλων των εντόμων υγειονομικής
σημασίας. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης και υψηλό βαθμό ασφαλείας για τον άνθρωπο
και τα άλλα θερμόαιμα.
κωδ. 02-09 AQUAPY EW (Pyrethrins 3%)
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση εντόμων σε χώρους αποθήκευσης
τροφίμων (σιτηρών, δημητριακών, ρυζιού, αλεύρων) καθώς και στη βιομηχανία καπνού.
κωδ. 02-10 K-OBIOL 0,6 ULV (Deltamethrin 0,6%)
Ετοιμόχρηστο υγρό υπερμικρού όγκου. Πυρεθροειδές εντομοκτόνο με μεγάλο φάσμα
δράσης στα έντομα των αποθηκευμένων σπόρων δημητριακών. Μεγάλη διάρκεια δράσης
που φθάνει τους 8 μήνες και δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στην βλαστική ικανότητα
των σπόρων και στον καταναλωτή.
κωδ. 02-11 IANOS 25 EC (Permethrin 2,5%)
Εντομοκτόνο, πυρεθρινοειδές επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση μυγών, κουνουπιών
και κατσαρίδων. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των επιλεγμένων επιφανειών και ομοιόμορφη
διαβροχή της επιφάνειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους περισσότερους τύπους ψεκαστήρων.
κωδ. 02-12 TRIANOS 2.5 EC (Deltamethrin 2,5%)
Εντομοκτόνο, πυρεθρινοειδές με δράση επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση
ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων, για οικιακή και βιομηχανική χρήση από επαγγελματίες
χρήστες άμεσης και υπολειμματικής δράσης.
( 12 )
dobol
02 εντομοκτόνα
εντομοκτόνα σε μορφή gel
κωδ. 02-13 VICTOR GEL (Imidacloprid 2,15%)
Το Victor Gel αποτελεί μια καινοτόμο μορφή τυποποίησης της δραστικής ουσίας imidacloprid
με επιβραδυνόμενη δράση (suspended action®) η οποία διασφαλίζει ότι το έντομο στόχος
συνεχίζει να τρέφεται με το δόλωμα χωρίς να είναι σε θέση να το συνδέσει με αιτία που οδηγεί
τελικά στη θανάτωσή του.
κωδ. 02-14 GOLIATH GEL (Fipronil 0,05%)
Περιέχει Fipronil μία μοναδική εντομοκτόνο δραστική ουσία εναντίον όλων των σημαντικών
ειδών κατσαρίδας σε χαμηλές δόσεις. Εξασφαλίζει γρήγορη και ολοκληρωτική καταπολέμηση
μέσα σε 24 ώρες. Το ζελέ Goliath Gel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των κατσαρίδων
σε οικιακούς χώρους, περιοχές χειρισμού τροφίμων και δημόσια κτίρια.
κωδ. 02-15 MAXFORCE WIC GEL (Imidacloprid 2,15%)
Ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή τζελ (gel) για τον έλεγχο των κατσαρίδων σε κλειστούς
χώρους.
κωδ. 02-16 SERPA GEL ULTRA (Imidacloprid 2,09%)
Νέο ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή τζελ (gel) με ανθεκτική σύσταση που το διατηρεί
ελκυστικό για αρκετό διάστημα με σκοπό την ολοκληρωτική εξόντωση των κατσαριδών
όπου και εάν βρίσκονται. Είναι άοσμο, μη τοξικό, μη ερεθιστικό, διατηρεί σταθερή τη
σύνθεση και την προσελκυστικότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
εντομοκτόνα σε μορφή καπνού
κωδ. 02-17 DOBOL FUMIGATOR (Cyphenothrin 7,2%)
Το Dobol FU αποτελεί μια τεχνολογικά καινοτόμο διαδικασία για την καταπολέμηση ιπτάμενων,
βαδιστικών και αρθροπόδων εντόμων σε χώρους αποθηκών, οι οποίες δεν περιέχουν τρόφιμα.
Η εξολόθρευση των εντόμων προκαλείται από την απελευθέρωση της εντομοκτόνου ουσίας
(cyphenothrin) σε μορφή καπνού.
( 14 )
goliath
02 εντομοκτόνα
ρυθμιστές ανάπτυξης - προνυμφοκτόνα
κωδ. 02-18 DU DIM (Diflubenzuron)
Παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης για την
καταπολέμηση προνυμφών ιπτάμενων εντόμων (κουνουπιών και μυγών). Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της δραστικής ουσίας με την διάσταση των μορίων της στα 2-5
μικρά, προσδίδουν στο σκεύασμα μεγάλη διάρκεια δράσης. Επίσης, η εστίαση της δράσης
του στην αναστολή της παραγωγής της χιτίνης των εντόμων, το καθιστά προϊόν χαμηλής
τοξικότητας στον άνθρωπο , τα οικόσιτα ζώα και τους οργανισμούς μη στόχους.
DU DIM 15 SC (υγρό): Το σκεύασμα σε μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος
(150gr. δραστικής ανά λίτρο προϊόντος) μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορα ψεκαστικά
μηχανήματα (κανονικού, μικρού, και υπερμικρού όγκου). Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε
μεγάλες επιφάνειες, όπως νερά ορυζώνων, λίμνες, κανάλια, φρεάτια.
DU DIM 2 DT (δισκία):
Το σκεύασμα σε μορφή δισκίων (20 gr. δραστικής ανά
λίτρο προϊόντος) έχει μελετηθεί ειδικά για εφαρμογές σε νερά κλειστών υδραυλικών
συστημάτων (κυρίως φρεάτια), τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Αυτού
του είδους το σκεύασμα έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τεχνικές υιοθετημένες από
τη φαρμακοβιομηχανία και λόγω του ότι είναι αναβράζον, διασκορπά τη δραστική ουσία
ομοιόμορφα σε όλο τον όγκο του νερού στο οποίο εφαρμόζεται.
DU DIM 2 GR (κοκκώδες): Το κοκκώδες σκεύασμα (20gr δραστικής ανά κιλό
προϊόντος) είναι ιδανικό και για εφαρμογές σε μικρές επιφάνειες συλλογής νερού
(ανθοδοχεία, λάστιχα) αλλά και για μεγάλες επιφάνειες λιμναζόντων υδάτων. Επίσης, ο
αναβρασμός του σκευάσματος επιτρέπει το διασκορπισμό της δραστικής σε όλο τον όγκο
του νερού, στο οποίο εφαρμόζεται.
κωδ. 02-19 VECTOBAC SL
Είναι εκλεκτικό προνυμφοκτόνο κουνουπιών υψηλής βιολογικής δράσης,
αποτελεσματικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των προνυμφών. Η δράση του εκδηλώνεται
σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή και δεν αφήνει τοξικά υπολείμματα. Δεν βλάπτει τους
ωφέλιμους θηρευτές όπως ψάρια και έντομα.
( 16 )
02 εντομοκτόνα
εντομοκτόνα για μύγες
κωδ. 02-20 AGITA 10WG (Thiamethoxan 10%)
Περιέχει τη δραστική ουσία θειαμεθοξάμη που ανήκει στην κατηγορία των
νεονικοτινοειδών. Σκοτώνει τις μύγες με αξιοσημείωτα άμεσα και μακράς διάρκειας
αποτελέσματα καθώς έχει και μεγάλη υπολειμματική δράση. Οι κόκκοι του Agita
διαλύονται εύκολα στο νερό και με την προσθήκη μόνο νερού είναι έτοιμο για χρήση
είτε με ψεκασμό είτε καλύτερα με επίχρισμα. Επίσης, περιέχει ζάχαρη και την ουσία z-9
tricozene που διεγείρει τις φερομόνες και δίνει το σήμα στις μύγες να συγκεντρωθούν.
κωδ. 02-21 MUSCID (Acetamiprid)
Στην κατηγορία των σκευασμάτων για την καταπολέμηση των ενηλίκων σταδίων της
μύγας συμπεριλαμβάνονται δύο νέα σκευάσματα σε μορφή υδατοδιαλυτή (ψεκασμός και
επίχρισμα), το MUSCID 83 SG και σε μορφή ετοιμόχρηστου δολώματος το MUSCID 5 GB.
Αναλυτικότερα, τα σκευάσματα περιέχουν τη νέας γενιάς δραστική ουσία Acetamiprid,
που ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών. Το Acetamiprid δρα δια επαφής και
κατάποσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου, δεσμεύοντας τους νικοτινικούς
υποδοχείς της ακετυλοχολίνης.
MUSCID 83 SG (Acetamiprid 8,3%):
Η μορφή του σκευάσματος επιτρέπει
‘καθαρές’ εφαρμογές (δεν λερώνει) και με μεγάλη διάρκεια δράσης τους θερμούς μήνες
του χρόνου.
MUSCID 5 GB (Acetamiprid 0,495%): Παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας σε
μορφή ετοιμόχρηστου κοκκώδους δολώματος. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
κατά την παρουσία των ζώων στους στάβλους με τρόπο ώστε να μην είναι προσβάσιμο
σ’ αυτά.
κωδ. 02-22 QUICK BAYT (Ιmidacloprid 0,5%)
Αποτελεσματική καταπολέμηση της μύγας σε οικιακούς χώρους, βιομηχανικές και
κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, με πολύ ελκυστική σύνθεση σκευάσματος. Εφαρμόζεται ως
ετοιμόχρηστο κοκκώδες δόλωμα ή επίχρισμα (με πινέλο) σε επιφάνειες που κάθονται
οι μύγες.
οργανοφωσφορικά
κωδ. 02-23 ACTELLIC 50EC
Το Actellic 50EC είναι ένα οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο που καταπολεμά τα έντομα
αποθηκών. Διατίθεται στις εξής συκευασίες: 50 ml, 200 ml, 500 ml και 25 lt.
κωδ. 02-24 PIRIMIPHOS (Methyl 22,5%)
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο σε μορφή καπνογόνου, παρεμποδιστής χολινεστεράσης,
για χρήση σε αποθήκες και αποθηκευμένα προϊόντα (για καταπολέμηση εντόμων
αποθηκών), σε κλειστούς χώρους, άδειες αποθήκες, βιομηχανικούς χώρους και σε
θερμοκήπια λαχανικών.
( 18 )
Muscid
®®
03.
απολυμαντικά – αποσμητικά
H
απολύμανση είναι στις μέρες πια απαιτούμενη για πολλούς χώρους (Νοσοκομεία, Βιομηχανίες τροφίμων κ.λπ.). Η λίστα των απολυμαντικών αναφέρεται σε προϊόντα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. τα
οποία εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε κρίσιμους χώρους.
03.
απολυμαντικά - αποσμητικά
κωδ. 03-01 LYSOFORMIN SPEΖIAL (Παράγωγα γουανιδίνης 2,9 β/β
xλωριούχο διδεκυλ-διμεθυλ-αμμώνιο 9,8 β/β)
Απολυμαντικό ευρέως φάσματος κατά των ιών (συμπεριλαμβανομένου HIV-AIDS)
μυκητών και βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένου Tbc.). Εφαρμόζεται σε επιφάνειες,
ιματισμό, εργαλεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, ξενοδοχεία, πλοία καθώς επίσης και σε
χώρους παρασκευής φαγητού (κουζίνες, βιομηχανίες τροφίμων). Ευκολία στη χρήση και
οικονομία εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται αραιωμένο 20-133 φορές. Το Lysoformin
είναι από τα πιο φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα, γιατί είναι βιοδιασπώμενο.
κωδ. 03-02 DYNACHEM 2105
Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού και απολύμανσης. Καθαρίζει και απολυμαίνει
ταυτόχρονα. Αποτελεσματικό στον έλεγχο θετικών Gram και αρνητικών Gram μικροβίων.
Με τη χρήση του αποτρέπεται η ανάπτυξη σαλμονέλας, σταφυλόκοκκου, ψευδομονάδων,
του ιού Α2 γρίπης, ηπατίτιδας Β, λετζιονέλας κ.α.
κωδ. 03-03 DALCO 100
Απολυμαντικό αποσμητικό αντισηπτικό διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του
χλωρίου CLO2, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δραστικό στην καταπολέμηση ευρέως
φάσματος βακτηρίων - μυκήτων - ζυμών - άλγεων και άλλων μικροβιακών παραγόντων.
Είναι άοσμο - άχρωμο και δεν αφήνει καμιά οσμή σε τρόφιμα ή επιφάνειες ή χώρους.
Η αίσθηση μετά από ψεκασμό στο χώρο είναι καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος.
κωδ. 03-04 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΑΛΙ
Από ισχυρό ελαστικό πλαστικό, διαστάσεων 80x60 cm και 100χ80 cm, ιδανικό για την
αποφυγή μικροβίων κατά την είσοδο των εργαζομένων σε χώρους παραγωγής τροφίμων.
Τοποθετείται στην είσοδο των χώρων παραγωγής και εμποτίζεται με απολυμαντικό
υγρό. Διαθέτει προεξοχές που εξασφαλίζουν καλύτερο καθαρισμό των υποδημάτων,
δεν γλιστρά και φέρει συμπαγείς άκρες για αποφυγή απορροής του απολυμαντικού
διαλύματος. Έχει μακρόχρονη χρήση χάρη στον εύκολο καθαρισμό του και τη δυνατότητα
αντικατάστασης του απολυμαντικού υγρού.
κωδ. 03-05 DYNACHEM FRESHEN
Βιολογικό βιοχημικό προϊόν εξουδετέρωσης δυσοσμίας. Με επιλεκτικές καλλιέργειες
για την καταπολέμηση των εστιών δυσοσμίας από οργανικούς ρύπους. Με επιταχυνόμενη
δράση και αυξημένη βιοκινητικότητα που συνήθως προκύπτουν σε λύματα αμμωνίας,
μερκαπτανών και αμινών. Είναι ακίνδυνο και φιλικό πρός το περιβάλλον με άμεσα
αποτελέσματα διαρκείας. Το προϊόν είναι βιοδιασπώμενο.
κωδ. 03-06 DYNACHEM 1007
Βιολογικό υγροποιητικό λιπαρών για λιποπαγίδες και σηπτικές δεξαμενές. Ιδανικό για
την διάσπαση λιπών και έλεγχο των οσμών. Βοηθά ώστε να διατηρηθούν οι σωληνώσεις
καθαρές. Είναι ακίνδυνο και φιλικό προς το περιβάλλον.
( 22 )
04.
οικολογικά προϊόντα
H
νέα τάση παγκόσμια στο κομμάτι του Pest Control είναι η χρήση
οικολογικών μεθόδων αντιμετώπισης εντόμων και τρωκτικών.
Η αποτελεσματικότητα των οικολογικών προϊόντων καθώς επίσης και
η φιλικότητά τους πρός τον άνθρωπο και το περιβάλλον αυξάνουν συνεχώς τη χρήση τους και το πεδίο εφαρμογών τους.
04.
οικολογικά προϊόντα
παγίδες για αντιμετώπιση τρωκτικών
κωδ. 04-01 TAVOLA REFIL
Κολλητικές παγίδες για την αντιμετώπιση των τρωκτικών. Το υλικό κατασκευής του
από αδιάβροχο mdf, αυξάνει το βάρος του με αποτέλεσμα την αύξηση της δυνατότητας
σύλληψης μεγαλύτερων και περισσότερων τρωκτικών. (μικρό και μεγάλο μέγεθος).
κωδ. 04-02 ECO TRAP ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ
ΜΕ ΝΕΟ
Ο
ΕΛΚΥΣΤΙΚ
ΑΡΩΜΑ
Παγίδα για ποντίκια και σκορπιούς με τροφοελκυστική ουσία και κολλητική επιφάνεια,
έτοιμη για χρήση. Η ιδανικότερη λύση για τη συστηματική παρακολούθηση της εμφάνισης
και της ανάπτυξης των τρωκτικών σε χώρους όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, πλοία, κατοικίες.
Διατίθεται σε 2 συσκευασίες (μικρό και μεγάλο μέγεθος).
κωδ. 04-03 TOPI STOP
Χάρτινη κολλώδης παγίδα, με ελκυστικό άρωμα, ειδική και για τις παγίδες σύλληψης
τρωκτικών multicatch.
κωδ. 04-04 ECO GLUE
Μία νέα σύνθεση ισχυρής κόλλας που εφευρέθηκε για να γίνει η πλέον ενδεδειγμένη παγίδα
για την εξολόθρευση των ποντικών και αρουραίων. Είναι πατενταρισμένο οικολογικό προϊόν,
τελείως άοσμο, ακίνδυνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού με ασφάλεια.
κωδ. 04-05 HAVAHART
Παγίδα εγκλωβισμού ζώων όπως γάτες, σκυλιά, κατασκευασμένη από μεταλλικό δίχτυ,
υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Είναι διπλής
εισόδου και χρησιμοποιείται για απομάκρυνση ζώων σε super markets, βιομηχανίες
τροφίμων, αποθήκες κ.λπ. Δεν τραυματίζουν το ζώο.
( 24 )
κωδ. 04-06 PLACEBLO
Tο προϊόν αυτό είναι ένα ξεχωριστό δόλωμα για την ανίχνευση των τρωκτικών.
Αποτελείται από μια συμπαγή μάζα δημητριακών και άλλων τροφοελκυστικών ουσιών.
Είναι κατάλληλο για ευαίσθητες περιοχές για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη τρωκτικών
και σε ποιο βαθμό υπάρχουν αυτά.
κωδ. 04-07 POWER CAT
Πλαστικές παγίδες ποντικών με έτοιμο δόλωμα μακράς διαρκείας για προσέλκυση των
ποντικιών. Οπλίζουν πολύ εύκολα, έχουν μεγάλη ευαισθησία στο παραμικρό ακούμπισμα
του ποντικού, κλείνουν και τον παγιδεύουν. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες (μικρό και
μεγάλο μέγεθος)
κωδ. 04-08 STOP MOUSE-RAT
Λάστιχο για κάλυψη κενών σε ράμπες, πόρτες κ.λπ. με σκοπό την ολοκληρωμένη
προστασία από τρωκτικά, έντομα κ.α.
για αντιμετώπιση εντόμων
κωδ. 04-09 ECO TRAP για κατσαρίδες
Οικολογική παγίδα για κατσαρίδες με φερομονικό χαπάκι και κολλητική επιφάνεια.
Η καλύτερη λύση για τη συστηματική παρακολούθηση εμφάνισης και ανάπτυξης του
εντόμου σε χώρους όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, πλοία και κατοικίες.
κωδ. 04-10 FLY PAPERS
Κολλητική κορδέλα με ελκυστικό άρωμα, ιδανική για παγίδευση ιπτάμενων εντόμων
(μύγες-κουνούπια). Τοποθετείται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και είναι
εντελώς ακίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
κωδ. 04-11 RESCUE για μύγες
Παγίδα για μύγα και σφήγκα με τροφοελκυστική ουσία αναλόγως το έντομο. Δυνατότητα
παγίδευσης από 20.000 έως 40.000 μύγες. Τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους και
αποτελεί ιδανική λύση για στάβλους, πάρκα, κήπους, κατασκηνώσεις κ.λπ. Διατίθεται σε
μεγάλη και μικρή συσκευασία.
( 25 )
04. οικολογικά προϊόντα
παγίδες εντόμων
(φερομονικές-τροφοελκυστικές)
κωδ. 04-12 ΣΦΗΚΟΠΑΓΙΔΑ
Κίτρινη πλαστική παγίδα για σφήκες με τροφοελκυστικό δόλωμα. Χρησιμοποιείται σε
εξωτερικούς χώρους.
κωδ. 04-13 ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ANOBIΙDI
Παγίδα για τον έλεγχο των εντόμων lasioderma serricone και stegobium paniceum
ανάλογα με τη φερομόνη. Το πρώτο έντομο προσβάλλει τα καπνά, ενώ το δεύτερο το
βρίσκουμε σε τρόφιμα όπως μακαρόνια, σιμιγδάλι, μπαχαρικά και βότανα.
κωδ. 04-14 ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ για ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ
Παγίδα για τον έλεγχο των εντόμων plodia sp και ephestia sp τα οποία προσβάλλουν
ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, σοκολάτες, κακάο, άλευρα και καπνόφυλλα.
κωδ. 04-15 ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ για TRIBOLIUM
Παγίδα για τον έλεγχο του εντόμου που προσβάλλει άλευρα, ξερά φρούτα, ξηρούς
καρπούς, σπόρους κ.λπ. Συνιστάται σε κυλινδρόμυλους και γενικότερα χώρους
επεξεργασίας αλεύρων.
κωδ. 04-16 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ
Κολλητική επιφάνεια στην οποία μπορούν να εφαρμοσθούν φερομόνες για διάφορα
έντομα. Έχει μεγάλη κολλητική επιφάνεια και είναι πολύ εύκολη στη χρήση.
κωδ. 04-17 ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ GEL
Eιδική παγίδα για την τοποθέτηση σκευασμάτων gel. Κρατάει το gel πιο φρέσκο άρα
και πιο ελκυστικό. Αποφεύγουμε να λερώνουμε το χώρο και έχουμε τη δυνατότητα
χαρτογράφησης αυτού.
( 26 )
05.
α) υποκαπνιστικά
β) Θερμή μέθοδος
M
ια σειρά δύσκολων προβλημάτων αντιμετωπίζεται με τη χρήση
υποκαπνιστικών. Η Απολυμαντική Products, διαθέτει τα ανάλογα προϊόντα καθώς και τον εξοπλισμό για τη χρήση τους και έχει τη δυνατότητα λόγω της πολυετής εμπειρίας της στον τομέα του FUMIGATION να
προτείνει λύσεις για πλήρη αντιμετώπιση προβλημάτων.
05.
α) υποκαπνιστικά
Για την καταπολέμηση ακάρεων, εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων και ξυλοφάγων εντόμων
(σαράκι-τερμίτες), γίνεται εφαρμογή αεριών όπως είναι η φωσφίνη.
ΦΩΣΦΙΝΗ:
Η φωσφίνη (PH3) αποτελεί το δραστικό συστατικό που εκλύεται από τις στερεές μορφές aluminium
ή magnesium phosphide όταν έρθουν σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Καταπολεμά όλα τα
στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (ακμαίο-προνύμφη-αυγό) χωρίς να επιφέρει καμία
αλλοίωση των οργανοληπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.
Η εφαρμογή της απαιτεί ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και επίβλεψη Γεωπόνου ή Χημικού,
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης όπως ορίζονται από τη Νομοθεσία.
Η διάρκεια έκλυσης του αερίου φωσφίνης είναι 72-96 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας
και υγρασίας.
Η φωσφίνη χρησιμοποιείται για την απεντόμωση προϊόντων όπως: σιτηρά, ξηροί καρποί, ελαιούχοι
σπόροι, ελαιοπλακούντες και λοιπές ζωοτροφές, καπνά και κατεργασμένα προϊόντα αυτών,
αποξηραμένα φρούτα, προϊόντα άλεσης και μεταποίησης σιτηρών, προϊόντα βαμβακιού και ξυλείας.
Χρησιμοποιείται επίσης για την καταπολέμηση τρωκτικών σε αγρούς.
κωδ. 05-01 FUMITOXIN
Υποκαπνιστικό σκεύασμα φωσφορούχου αργιλίου για απεντόμωση αποθηκευτικών χώρων: σιλό,
αποθήκες, πλοία. Σε μορφή δισκίων 3gr.
κωδ. 05-02 QUICKPHOS
Η ποιότητα των κόκκων και των αλεύρων εξαρτάται από την ορθή καταπολέμηση των επιβλαβών
οργανισμών κατά την αποθήκευση. To Quickphos χρησιμοποιείται για τον υποκαπνισμό ευρέου
φάσματος πρώτων υλών και μεταποιημένων προϊόντων. Αυτές περιλαμβάνουν σιτάρι, κακάο,
φασόλια, καρύδια, σπόροι, ζωοτροφές, τσάι, καφές, φύλλα καπνού, αλεύρι, επεξεργασμένα
μπαχαρικά και αποξηραμένα φρούτα.
β) θερμή μέθοδος (heat treatment)
Καταπολέμηση εντόμων με θερμική επεξεργασία. Πρωτοποριακή οικολογική μέθοδος απεντόμωσης
για κοριό, ψείρα, σαράκι, Plodia και Lasioderma Serricone.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
Μύλους
Παρασκευαστήρια τροφίμων-χώρους παραγωγής
Ξενοδοχεία
Οικίες
Μεμονωμένες εφαρμογές βιομηχανικού εξοπλισμού.
( 28 )
06.
εξοπλισμός
Η
επιλογή των προϊόντων εξοπλισμού έγινε με βάση τις ανάγκες
του επαγγελματία. Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται για την αντοχή τους
στη χρόνια και σκληρή χρήση, για την ευκολία εφαρμογής καθώς επίσης και για τις λύσεις που δίνουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
06.
εξοπλισμός
FOGGER ULV (ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ)
κωδ. 06-02 NEBULO
Eξαιρετικά ευέλικτος και ο ιδανικός εξοπλισμός για την εφαρμογή με εντομοκτόνα,
απολυμαντικά, αποσμητικά ακόμη και με επιθετικές χημικές ουσίες. Το μέγεθος των
σταγονιδίων μπορεί να ρυθμίζεται αυξάνοντας ή μειώνοντας τη ροή του διαλύματος.
Πεδία εφαρμογής: Νοσοκομεία, Βρεφοκομεία, Σχολεία, θερμοκήπια, χώρους αποθήκευσης,
εγκαταστάσεις αναψυχής, κ.α..
κωδ. 06-03 NEBUROTOR
Το NEBUROTOR είναι η εξέλιξη και η περαιτέρω ανάπτυξη του NEBULO, προκειμένου να
διευκολυνθεί η λειτουργία και ο χειρισμός του. Η συσκευή είναι τεχνικά εξοπλισμένη
ακριβώς όπως το NEBULO. Επιπλέον όμως ,το NEBUROTOR είναι εγκατεστημένο σε
ένα πάνελ, μέσω του οποίου η συσκευή μπορεί να κάνει αυτόματη περιστροφή μεταξύ
(τουλάχιστον) 90° και 360°
Τα NEBUROTOR μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στον τοίχο, με τη βοήθεια ενός
στηρίγματος τοίχου. Αν ρυθμιστεί σε μια περιστροφή 180 °, η απόσταση ψεκασμού μπορεί
να διπλασιαστεί. Ως περαιτέρω αξεσουάρ, προσφέρουμε επίσης ένα «χρονόμετρο», με το
οποίο μπορείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή με αυτόματο ψεκασμό!
Το NEBUROTOR είναι εξοπλισμένο με μια απείρως ρυθμιζόμενη μέτρηση ροής. Αυτό
κάνει δυνατή την έξοδο από 5 έως το πολύ 250 ml / min (0.3-15L / h). Ακόμη και με τη
μεγαλύτερη απόδοση, το μέγεθος σταγονιδίου εξακολουθεί να είναι κάτω των 30μ.
THERMO - FOGGER
Το Ιgeba thermal fog generator μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους με την παραγωγή ενός πυκνού εντομοκτόνου σε μορφή καπνού.
Δρα αμέσως, καταστρέφοντας αποτελεσματικά, τα ιπτάμενα και βαδιστικά έντομα.
κωδ. 06-04 IGEBA TF 34
Φορητή συσκευή θερμού νεφελοψεκασμού 5 lt με ακτίνα δράσης 40 μ.
κωδ. 06-05 IGEBA TF W-60
Φορητή συσκευή θερμού νεφελοψεκασμού 5 lt με ακτίνα δράσης 60 μ.
κωδ. 06-06 IGEBA 95 HD
Φορητή συσκευή θερμού νεφελοψεκασμού 5 lt με ακτίνα δράσης 60 μ.
( 30 )
ΒΑΙΤ GUNS
κωδ. 06-07ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΔΟΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΖΕΛ, GOLIATH,
MAXFORCE, SERPA ULTRA 30gr,
VIKTOR GEL.
κωδ. 06-08ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΔΟΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΖΕΛ, GOLIATH,
MAXFORCE, SERPA ULTRA 30gr,
VIKTOR GEL
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
κωδ. 06-09 ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
Κινήτηρας MITSUBISHI 6 HP
Αντλία: UDOR VITOR
Σωλήνας: Περιστρεφόμενος σε αλουμίνιο, 50 m και πίεση 50 Bar με πιστόλι ραντίσματος.
Συμπληρώνεται με σωλήνα 100 m αντί 50 m.
κωδ. 06-10 HOZELOCK
Ψεκαστήρας τύπου πλάτης Killaspray®
Η δεξαμενή έχει ειδικό περίγραμμα για να ταιριάζει στην πλάτη και διατίθεται με ιμάντες
μεταφοράς. Ο σχεδιασμός του εσωτερικού της αντλίας είναι πρωτοπόρος στην κλάση
του και προσφέρει τη μέγιστη απόδοση με την ελάχιστη δύναμη, ενώ η εργονομική λαβή
ψεκασμού είναι υψηλής αντοχής και μειώνει ακόμα περισσότερο την αναγκαία δύναμη.
( 31 )
06. εξοπλισμός
ψεκαστήρες
κωδ. 06-11 MESTO INOX 5lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ: 5 lt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 lt
ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: 6 BAR
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟΥ: 4,5 kg
Μεταφέρεται στην πλάτη ή στο χέρι.
κωδ. 06-12 MESTO INOX 10 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ: 10 lt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 13 lt
ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: 6 BAR
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟΥ: 5,6 kg
Μεταφέρεται στην πλάτη ή στο χέρι.
κωδ. 06-13 MESTO BUGSI
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ: 1,5 lt
ΒΑΡΟΣ: 500 gr
Δυνατότητα περιστροφής ψεκασμού 360°
κωδ. 06-14 MESTO VERIS ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ: 5 lt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 lt
ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: 3 BAR
ΒΑΡΟΣ: 1,5 kg
κωδ.
06-15 BERTANI 5LT
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ: 5 lt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 lt
ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: 5 BAR
κωδ.
06-16 HOZELOCK 5LT
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ: 5 lt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 lt
ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: 5 BAR
( 32 )
07.
μέσα ατομικής προστασίας
Έ
να από τα σημαντικότερα θέματα για τους χρήστες προϊόντων Pest
Control είναι τα μέσα ατομικής προστασίας. Η επιλογή των προϊόντων
αυτών έγινε με ιδιαίτερη προσοχή και με βασικά κριτήρια:
α) την προστασία της υγείας του χρήστη και
β) να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα η χρήση τους τα εκάστοτε συνεργεία
Pest Control.
07.
μέσα ατομικής προστασίας
κωδ. 07-01 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πανοραμικά γυαλιά Αγγλικής κατασκευής από μαλακό PVC με τέσσερις βαλβίδες
αερισμού, αντιθαμβωτικά, για προστασία από σκόνες, υγρά, χημικά κ.λπ.
κωδ. 07-02 ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Κατασκευασμένες από φυσικό αντιαλλεργικό ελαστικό νεοπρενίου, με πολύ καλή προσαρμογή σ’ όλα τα σχήματα προσώπου, με πανοραμική οθόνη και με ευρύ οπτικό πεδίο.
Διαθέτουν διάφραγμα ομιλίας και επιτρέπουν την άνετη χρήση κράνους και γυαλιών.
Έχουν δυνατότητα να δεχθούν φίλτρα για τοξικές ουσίες ή φίλτρα συνδυασμού. Ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές και παρέχουν απόλυτη ασφάλεια.
κωδ. 07-03 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Κατασκευασμένη από αντιαλλεργικό ελαστικό νεοπρενίου. Εξοπλίζεται με ένα φίλτρο
για τοξικές ουσίες και σκόνες. Το σχήμα τους είναι ειδικά μελετημένο για την τέλεια
προσαρμογή σε οποιοδήποτε σχήμα προσώπου, επιτρέπουν δε τη χρήση γυαλιών.
κωδ. 07-04 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μάσκες φιλτραρίσματος αβλαβών και τοξικών ουσιών, πολύ ελαφριές, με ελαστικούς
ιμάντες κεφαλής, με ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης και επιπλέον με αφρώδη ταινία για παροχή
στεγανότητας, με χαμηλή αντίσταση αναπνοής.
κωδ. 07-05 ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Μάσκες φιλτραρίσματος αβλαβών και τοξικών ουσιών, πολύ ελαφριές, με ελαστικούς
ιμάντες κεφαλής, με ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης και επιπλέον με αφρώδη ταινία για παροχή
στεγανότητας, με χαμηλή αντίσταση αναπνοής.
κωδ. 07-06 ΦΙΛΤΡΑ ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣΚΩΝ
Κατασκευασμένα από συνθετική ρητίνη ή από αλουμίνιο. Ιδιαίτερα ελαφρά, ώστε να μην
κουράζουν το χρήστη, βιδωτά για τέλεια εφαρμογή με τη μάσκα προσώπου. Τα φίλτρα
αερίων περιέχουν ενεργό άνθρακα σε κοκκώδη μορφή και είναι κατάλληλα για χρήση
σε χημικά τοξικά αέρια και ατμούς στις βασικές κατηγορίες Α2, Β2, Ε2, Κ1 και στους
συνδυασμούς αυτών. Τα φίλτρα συνδυασμού είναι κατασκευασμένα από ένα στρώμα
ενεργού άνθρακα και από ένα φίλτρο σωματιδίων (Ρ2 ή Ρ3).
κωδ. 07-07 ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ
Φόρμα ολόσωμη από πολυπροπυλένιο αντιστατική.
( 34 )
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ
Νέα σύνθεση σε μορφή gel
για τον πιο αποτελεσματικό
έλεγχο των κυριότερων ειδών της
κατσαρίδας
L
E
G
R
O
T
C
VI
%
5
1
.
2
d
clopri
Imida
.12
008/31.12
/18.08.2
3
6
νες
5
χ
12
έ
:
ρασιτ
ορίας
ου σε ε
κυκλοφ
τ
ς
ης
ή
η
σ
ή
ισ
η
ρ
λ
ρ
πώ
ίες χ σ
Αρ. Έγκ
εύεται η να με τις οδηγ
ρ
77
ο
γ
7
3
α
9
π
7
Α
ύμφω
210-7
πάντα σ ηλητηριάσεων:
α
ν
ό
τ
κ
τα βιο
ντρου ∆
οποιείτε
Τηλ. Κέ
Χρησιμ
ΓΙΑ
ΔΥΝΟ
ΕΠΙΚΙΝ ΛΛΟΝ
Α
ΠΕΡΙΒ
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα, Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία - Τηλ.: 2310-784931-6, Fax: 2310-780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας
www.alfagro.gr
∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΕΠΕ
Χειμάρας 3, Αθήνα Τ.Κ. 143 43, τηλ.: 210 20.27.960, fax: 210 20.16.199
e-mail: [email protected], www.apolimantikiproducts.gr
ΤΟ
ΑΘΗΝΑ: Χειμάρας 3, 143 43 Ν. Χαλκηδόνα,
τηλ.: 210 20 27 960, fax: 210 20 16 199
e-mail: [email protected]
www.apolimantikiproducts.gr