close

Enter

Log in using OpenID

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

embedDownload
5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές
Αδιάβροχος ελαστικός τσιμεντοειδής σοβάς
24 αποχρώσεων - Λείος
HYDROSTOP PLASTER ΕLASTIC
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20 °C και 65% R.H.)
Μορφή - Χρώμα
Τσιμεντοειδές κονίαμα - Υπόλευκο
Aποχρώσεις
12 ανεξίτηλες
Τοξικό/εύφλεκτο (κατά ΕΝ 88/379)
Όχι
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος
1,20 ± 0,05 kg/lt
Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος
1,70 ± 0,05 kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου
0,8 mm
Απαίτηση σε νερό
5,5 lt σε 25 kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής
Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή
Από -35 °C έως +90 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο
2 ώρες
Μέγιστο πάχος εφαρμογής
έως 5mm/στρώση
Χρόνος στεγνώματος
30min
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή 28 ημερών κατά EN 1015-11 σε:
• κάμψη
2,00±1,00 Ν/mm²
• θλίψη
7,00±1,00 Ν/mm²
Αντοχή 28 ημερών κατά EN 1015-12 σε:
• πρόσφυση
≥1,0±0,10 Ν/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c)
κατά EN 1015-18
≤0,1 kg/m²min0,5
ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007.
Eλαστικός αδιάβροχος αυτοκαθαριζόμενος σοβάς τελικής στρώσης κοκκομετρίας έως 0,8mm με ελαστικές και
υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας o οποίος μόνο με την προσθήκη νερού είναι έτοιμος για εσωτερική
και εξωτερική χρήση.
Ειναι ιδανικός για απαιτητικές κατασκευές και εξασφαλίζει μακροχρόνια
αντοχή. Διατίθεται λευκός.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:
CSIII/W2, κατά ΕΝ 998-1.
Το HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
χρησιμοποιείται εύκολα σε προετοιμασμένες τοιχοποιίες από σοβά βασικής στρώσης από σκυρόδεμα, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν σε
τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες, καθώς επίσης και σε τοιχοποϊία απο ξύλο ή λαμαρίνα αφού προηγηθεί η επάλειψή τους με το χαλαζιακό αστάρι
DUROSTICK DS-260.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550
• Υψηλή ελαστικότητα
• Άρρηκτη πρόσφυση
• Ανεμπόδιστη διαπνοή
• Υδρατμοπερατότητα
• Αυτοκαθαριζόμενος
• Αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας
• Δεν απορροφά τους ρύπους της
ατμόσφαιρας
• Δε ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς
• Εξομάλυνση ανωμαλιών έως 5mm
ανά στρώση
• Iδανικό για το ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
THERMOSEAL αντί του παστώδους
σοβά
• Δυνατότητα εφαρμογής πάνω από
ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής
στρώσης.
• Φιλικό προς το περιβάλλον.
• Εφαρμόζεται στη θέση της μαρμαροκονίας.
• Eξαιρετικά ανταγωνιστικότερος σε
σχέση με τους δαπανηρούς παστώδεις σοβάδες.
• Συμμετέχει στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων
THERMOSEAL της DUROSTICK ως ως
σοβάς τελικής στρώσης το οποίο έχει
πιστοποιηθεί από το κοινοποιημένο
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο OIB με αριθμό
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προετοιμασία επιφάνειας: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο
από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και να
διαβρέχεται επιμελώς.
Για καλύτερης ποιότητας αποτέλεσμα
πριν την εφαρμογή του HYDROSTOP
PLASTER ELASTIC το υπόστρωμα
ασταρώνεται με το αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων HYDROSTOP
PLASTER PRIMER προς αποφυγή αφυδάτωσης και ανομοιογενούς στεγνώματος.
Εφαρμογή: Αδειάζουμε το
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC σε
δοχείο με νερό, στο οποίο έχει προηγηθεί ανάμειξη της χρωστικής σκόνης DUROCOLOR POWDER-P βάσει
του χρωματολογίου, υπολογίζοντας
5,0-5,5 lt νερού/σακί και αναδεύουμε
με δράπανο χαμηλών στροφών έως
ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος.
Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για
5-10 λεπτά και ανακατεύουμε περιοδικά.
Ο σοβάς διαστρώνεται με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα σε πάχος έως
0,5cm.
Αφού ο σοβάς «τραβήξει» ακολουθεί
τρίψιμο της επιφανείας με πλαστικό
τριβίδι ή σκληρό αφρώδες τριβίδι σοβάδων.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,5 kg/m²/ ανά mm πάχους στρώσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Xρωματίζεται με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή
πούδρας DUROCOLOR POWDER - P σε 12 επιλεγμένες
ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις
Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες σε ξηρούς και
σκιερούς χώρους για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
262
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Νο 1
x1
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΛΕΥΚΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΙΑΣΕΜΙ
Χαρτόσακος 25 kg σε παλέτα 1500 kg
Νο 1
x3
ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ
Νο 3
x1
Νο 3
x3
ΚΟΧΥΛΙ
Νο 5
x1
ΑΪΒΟΡΙ
x1
ΧΑΡΑΥΓΗ
Νο 7
x1
ΠΑΠΥΡΟΣ
Νο 2
Νο 2
x3
MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
Νο 4
x1
ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ
Νο 4
x3
ΑΝΘΟΝΕΡΟ
Νο 6
x1
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ
Νο 8
x1
ΚΡΙΝΟΣ
Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος
οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση
Προσοχή: Κατά τη διαδικασία του τελικού τριψίματος θα πρέπει το τριβίδι να είναι ελαφρά νοτισμένο και όχι υπερβολικά υγρό καθώς υπάρχει
κίνδυνος τοπικών αποχρωματισμών της τελικής
επιφάνειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ανά m2
σε σύστημα θερμοπρόσοψης
Υλικά
Κόστος
ULTRACOLL THERMO
(1η στρώση)
1,74 €
ULTRACOLL THERMO
(2η στρώση)
1,16 €
Υαλόπλεγμα DS-4160
0,94 €
HYDROSTOP PLASTER PRIMER
0,21 €
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
2,80 €
Χρωστικές DUROCOLOR
POWDER-P
0,60 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Να μην αναδεύεται σε μπετονιέρα
• Δεν συνίσταται η χρήση μηχανήματος εκτόξευσης σοβάδων καθώς και η προσθήκη βελτιωτικών ρητινών.
• Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των +5°C και μεγαλύτερες των +35°C .
• Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να
προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες,
τη βροχή και τον παγετό.
• Τα εργαλεία να καθαρίζονται αμέσως μετά τη
χρήση τους με νερό.
Σε αντίθετη περίπτωση ο καθαρισμός γίνεται
μόνο με μηχανικά μέσα.
•Ποσότητες των 1.800 kg παραδίδονται έτοιμες
χρωματισμένες.
•Σε περίπτωση συμπληρώματος ενός έργου,
υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αντίστοιχης
χρωστικής σε σκόνη DUROCOLOR POWDER-P,
που προσφέρεται σε σακουλάκια 250 gr.
• To προϊόν μετά την πλήρη σκλήρυνσή του είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.
Υλικά εφαρμογής
ΣΥΝΟΛΟ
7,45 €/m2
σε σοβά τελικής στρώσης
Υλικά εφαρμογής
HYDROSTOP PLASTER PRIMER
0,21 €
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
2,80 €
Χρωστικές DUROCOLOR
POWDER-P
0,60 €
ΣΥΝΟΛΟ
3,61 €/m2
5. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος της διογκωμένης
ή εξηλασμένης πολυστερίνης καθώς και τα εργατικά εφαρμογής.
εικ. 1
εικ. 2
263
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
838 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content