close

Enter

Log in using OpenID

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

embedDownload
5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές
Αδιάβροχος ελαστικός τσιμεντοειδής σοβάς
24 αποχρώσεων – Γραφιάτο
HYDROSTOP PLASTER ΕLASTIC
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20 °C και 65% R.H.)
Μορφή - Χρώμα
Τσιμεντοειδές κονίαμα - Υπόλευκο
Aποχρώσεις
24 ανεξίτηλες
Τοξικό/εύφλεκτο (κατά ΕΝ 88/379)
Όχι
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος
1,30 ± 0,05 kg/lt
Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος
1,90 ± 0,05 kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου
4 mm
Απαίτηση σε νερό
5,5 lt σε 25 kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής
Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή
Από -35 °C έως +90 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο
2 ώρες
Μέγιστο πάχος εφαρμογής
έως 8mm/στρώση
Χρόνος στεγνώματος
30min
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή 28 ημερών κατά EN 1015-11 σε:
• κάμψη
2,50±1,00 Ν/mm²
• θλίψη
8,00±1,00 Ν/mm²
Ελαστικός αδιάβροχος σοβάς τελικής
στρώσης κοκκομετρίας έως 4mm με
ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας o οποίος μόνο
με την προσθήκη νερού είναι έτοιμος
για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Είναι ιδανικός για απαιτητικές κατασκευές εξασφαλίζοντας μακροχρόνια
αντοχή. Διατίθεται λευκός. Χρωματίζεται σε 24 αποχρώσεις με χρωστικές
σε σακουλάκια 250gr DUROCOLOR
POWDER –P της DUROSTICK.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:
CSIII/W2, κατά ΕΝ 998-1.
ροκονίας.
• Eξαιρετικά ανταγωνιστικότερος σε
σχέση με τους δαπανηρούς παστώδεις σοβάδες.
• Συμμετέχει στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων
THERMOSEAL της DUROSTICK ως ως
σοβάς τελικής στρώσης το οποίο έχει
πιστοποιηθεί από το κοινοποιημένο
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο OIB με αριθμό
ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007..
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
χρησιμοποιείται εύκολα σε προετοιμασμένες τοιχοποιίες από σοβά βασιΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
κής στρώσης από σκυρόδεμα, τούβλα,
• Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικό- τσιμεντόλιθους, πορομπετόν καθώς
τητα κατά DIN 18550
και σε τσιμεντοσανίδες και γυψοσα• Υψηλή ελαστικότητα
νίδες, καθώς επίσης και σε τοιχοπο• Άρρηκτη πρόσφυση
ϊία απο ξύλο ή λαμαρίνα αφού προηγη• Ανεμπόδιστη διαπνοή
θεί η επάλειψή τους με το χαλαζιακό
• Υδρατμοπερατότητα
αστάρι DUROSTICK DS-260.
• Αυτοκαθαριζόμενοs
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας
• Δεν απορροφά τους ρύπους της Προετοιμασία επιφάνειας: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμέατμόσφαιρας
• Δε ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς νο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και
• Εξομάλυνση ανωμαλιών έως 5mm να διαβρέχεται επιμελώς. Για καλύτεανά στρώση
ρης ποιότητας αποτέλεσμα πριν την
• Iδανικό και για το σύστημα θερμο- εφαρμογή του HYDROSTOP PLASTER
πρόσοψης αντί του παστώδους σοβά ELASTIC το υπόστρωμα ασταρώνεται
• Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων με το αστάρι προετοιμασίας έγχρω• Δυνατότητα εφαρμογής πάνω από μων σοβάδων HYDROSTOP PLASTER
ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής PRIMER προς αποφυγή αφυδάτωσης
στρώσης.
και ανομοιογενούς στεγνώματος.
• Φιλικό προς το περιβάλλον.
Εφαρμογή: Για την παρασκευή έγχρω• Εφαρμόζεται στη θέση της μαρμα- μου σοβά αδειάζουμε το HYDROSTOP
Αντοχή 28 ημερών κατά EN 1015-12 σε:
• πρόσφυση
≥1,0±0,10 Ν/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c)
κατά EN 1015-18
≤0,1 kg/m²min0,5
Xρωματίζεται με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή
πούδρας DUROCOLOR POWDER - P σε 24 αποχρώσεις
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Νο 1
x1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΛΕΥΚΟ
Νο 1
x3
ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ
Νο 5
x1
ΑΪΒΟΡΙ
Νο 5
Νο 9
x3
ΑΝΟΙΞΗ
x1
ΚΑΛΑΜΙ
Νο 9
x3
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
2,0 kg/m²/ ανά mm πάχους στρώσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες σε ξηρούς και
σκιερούς χώρους για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
264
Νο 2
x1
ΧΑΡΑΥΓΗ
Νο 2
x3
MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
Νο 3
x1
ΓΙΑΣΕΜΙ
Νο 3
x3
ΚΟΧΥΛΙ
Νο 4
x1
Νο 6
x1
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ
Νο 7
x1
ΠΑΠΥΡΟΣ
Νο 4
x3
Νο 6
x3
ΦΥΣΤΙΚΙ
x1
x1
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ
Νο 7
x3
ΒΕΡΥΚΟΚΟ
Νο 8
Νο 10
Νο 8
x3
Νο 11
x1
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
Νο 12
x1
Νο 10
x3
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Νο 11
x3
ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ
Νο 12
x3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ
Χαρτόσακος 25 kg σε παλέτα 1500 kg
Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος
οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση
ΑΝΘΟΝΕΡΟ
ΚΡΙΝΟΣ
ΚΡΙΘΑΡΙ
ΑΥΡΑ
ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝ
PLASTER ELASTIC σε δοχείο με νερό, στο
οποίο έχει προηγηθεί ανάμειξη της χρωστικής
σκόνης DUROCOLOR POWDER-P βάσει του
χρωματολογίου, υπολογίζοντας 5,0-5,5 lt νερού/σακί και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλό
στροφών έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος.
Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά
και ανακατεύουμε περιοδικά.
Ο σοβάς διαστρώνεται με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα σε πάχος 0,5-0,8cm σε δύο στρώσεις. Αφού ο σοβάς «τραβήξει» ακολουθεί τρίψιμο της επιφανείας με πλαστικό τριβίδι ή
σκληρό αφρώδες τριβίδι σοβάδων (εικ. 1, 2, 3).
Ο σοβάς με υφή χωριάτικου τρίβεται με οριζόντιες, κάθετες ή κυκλικές κινήσεις ανάλογα με
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Προσοχή: Κατά τη διαδικασία του τελικού τριψίματος θα πρέπει το τριβίδι να είναι ελαφρά νοτισμένο και όχι υπερβολικά υγρό καθώς υπάρχει
κίνδυνος τοπικών αποχρωματισμών της τελικής
επιφάνειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ανά m2
σε σύστημα θερμοπρόσοψης
Υλικά εφαρμογής
ULTRACOLL THERMO
(1η στρώση)
1,74 €
ULTRACOLL THERMO
(2η στρώση)
1,16 €
Υαλόπλεγμα DS-4160
0,94 €
HYDROSTOP PLASTER PRIMER
0,21 €
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
2,90 €
Χρωστικές DUROCOLOR
POWDER-P
0,60 €
7,55 €/m2
σε σοβά τελικής στρώσης
Υλικά εφαρμογής
ΣΥΝΟΛΟ
HYDROSTOP PLASTER PRIMER
0,21 €
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
2,90 €
Χρωστικές DUROCOLOR
POWDER-P
0,60 €
3,71 €/m2
Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος της διογκωμένης
ή εξηλασμένης πολυστερίνης καθώς και τα εργατικά εφαρμογής.
εικ. 1
5. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
εικ. 2
Κόστος
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Να μην αναδεύεται σε μπετονιέρα
• Δεν συνίσταται η χρήση μηχανήματος εκτόξευσης σοβάδων καθώς και η προσθήκη βελτιωτικών ρητινών.
• Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των +5°C και μεγαλύτερες των +35°C .
• Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
• Τα εργαλεία να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με νερό. Σε αντίθετη περίπτωση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.
•Ποσότητες των 1.800 kg παραδίδονται έτοιμες
χρωματισμένες.
•Σε περίπτωση συμπληρώματος ενός έργου, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αντίστοιχης χρωστικής
σε σκόνη DUROCOLOR POWDER-P, που προσφέρεται σε σακουλάκια 250 gr.
•To προϊόν μετά την πλήρη σκλήρυνσή του είναι
ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.
Υλικά
εικ. 3
265
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
875 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content