close

Enter

Log in using OpenID

6. balkanski simpozij o povrću i krumpiru

embedDownload
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet i International Society for Horticultural Science (ISHS)
u suradnji sa:
Sveučilištem J.J. Strossmayer, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Institutom za poljoprivredu i turizam, Poreč
Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima
organiziraju
6. balkanski simpozij o povrću i krumpiru
Organizacijski odbor
Tajana Krička, Hrvatska – predsjednica
Članovi:
Božidar Benko, Hrvatska
Sanja Fabek, Hrvatska
Nina Toth, Hrvatska
Ivanka Žutić, Hrvatska
Sanja Radman, Hrvatska
Josip Borošić, Hrvatska
Vlado Guberac, Hrvatska
Slavko Perica, Hrvatska
Dean Ban, Hrvatska
Marijana Ivanek-Martinčić, Hrvatska
Međunarodni znanstveni odbor
Boro Mioč, Hrvatska – predsjednik
Članovi:
Božidar Benko, Hrvatska
Astrit Balliu, Albanija
Marijana Jakše, Slovenija
Milan Poljak, Hrvatska
Dimitrios Savvas, Grčka
Žarko Ilin, Srbija
Nataša Mirecki, Crna Gora
Gjorgi Martinovski, Makedonija
Lutvija Karić, Bosna i Hercegovina
H. Özkan Sivritepe, Turska
Silvana Nicola, Italija
Nazim Gruda, Njemačka
Diego A. Moreno, Španjolska
Tomaš Lošak, Češka
József Kiss, Mađarska
29. rujan - 2. listopad 2014.
Zagreb, Hrvatska, hotel International
TEME
• Tehnologija proizvodnje
• Kvaliteta proizvoda i čuvanje poslije berbe
• Biljni genetski izvori i oplemenjivanje
• Razmnožavanje bilja
• Zaštita bilja
• Ekonomika proizvodnje i menadžment
SAŽECI I RADOVI
Svi sudionici koji žele usmeno ili posterom prezentirati svoj rad
obvezni su predati sažetak. Treba biti pripremljen prema uputama i
dostavljen Organizacijskom odboru elektroničkom poštom na
[email protected] do 1. svibnja 2014.
Recenzirani radovi bit će objavljeni u časopisu Acta Horticulturae.
Upute za pisanje cjelovitog rada dostupne su na web stranici ISHSa (www.ishs.org/authors). Radovi trebaju biti poslani do 15.
listopada 2014.
VAŽNI DATUMI
• Predaja sažetka: do 1. svibnja 2014.
• Potvrda prihvaćanja sažetka: do 15. lipnja 2014.
• Rana registracija: do 15. srpnja 2014.
• Predaja rada: do 15. listopada 2014.
JEZIK
Službeni jezik Simpozija je engleski i koristit će se u komunikaciji,
prezentacijama na Simpoziju (usmenima i posterima) i
publikacijama.
KOTIZACIJA
Do 15. srpnja 2014.
Poslije 15. srpnja 2014.
Članovi ISHS-a
Ostali
Studenti
Jednodnevna
Osoba u pratnji
400 €
460 €
200 €
150 €
150 €
450 €
510 €
250 €
200 €
150 €
Registraciju
sudjelovanja potrebno je poslati
u
elektronskom obliku na priloženom prijavnom obrascu u
privitku na e-mail [email protected] i [email protected]
najkasnije do 15. rujna 2014.
MJESTO ODRŽAVANJA
Simpozij će se održati u Zagrebu, glavnom
gradu
Republike
Hrvatske,
u
hotelu
International.
Za dodatne informacije obratite se:
doc. dr. sc. Božidar Benko i dr. sc. Sanja Fabek
Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: [email protected], web stranica: http://www.6bsvp.org
Radujemo se Vašem dolasku u Zagreb!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content