Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980

1ο Γενικό Λύκειο
Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου
1950-1980
Ερευνητική Εργασία
Σχολικού Έτους 2011-2012
Τάξη Α
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού
Κινηματογράφου
1950-1980
Οι Μαθητές
Β λ αχ άβ α ς Δημ ήτ ρ ιο ς, Γ κ ό ρ α Χά ι δ ω , Δα σ τ αμ ά ν η ς Ν ίκ ο ς, Δήμ ας
Μ ά ριο ς ,
Δό λ γ ηρ α ς Γ εώ ργ ιο ς , Ζα ρο γ ι άν ν η ς Ί ω ν ας ,
Κ α ρ αν άσ ιο ς Ά ρ ης ,
Κ ατ σ άλ η Ι ω ά ν ν α,
Κ α ρ αθ άν ο υ Μ ιχ α έλ α,
Μ ασ τ ο ρο γ ι άν ν η Ν εφ έλ η - Ι ω άν ν α,
Μ π α τ α κ ό ι α Μ αρί α , Ρ ό β α Χ ρ ισ τ ί ν α, Σ αμ α ρά Σ ο φ ία ,
Σ κ υ β α λ άκ η
Σ εβ α σ τ ή,
Σ τ αυ ράκ η
Χ ρ ισ τ ίν α ,
Σ ιδ η ρά Μ ιχ α έλ α ,
Το λ ιο π ο ύ λ ο υ
Γ εω ργ ί α,
Τ σ ακ μ ακ ο π ο ύ λ ο υ Χ ρυ σ ά ν θ η, Τσ ο γ ι ά ν ν η Λ ύ δ ι α, Χαρ ι ζο π ο ύ λ ο υ Β ικ τ ώ ρ ι α
Επιβλέπουσες Καθηγήτριες
Κ ατ σ ίμ π ο υ ρ α Φ ιλ ι ώ
Λ ιά μπ α Θ ε ο δ ο ύ λα
Ευχαριστούμε θερμά τους συμμαθητές μας Κουρέλα Χρήστο, Σιούμπουρα
Νίκη, και Ψευτογκά Μαντώ για την συμμετοχή τους στην θεατρική παράσταση
που πραγματοποιήθηκε κατά την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας καθώς και
τον σύλλογο καθηγητών για την βοήθεια κατά την πραγματοποίηση της
προετοιμασίας της παράστασης. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους κ. Καράγαλη και
Γιαννούλα Γιώργο για την προετοιμασία των σκηνικών.
2
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1ο ................................................................................................................................................ 6
1. Εισαγωγή ................................................................................................................................................... 6
Ο Ελληνικός Κινηματογράφος ................................................................................................................... 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2ο .............................................................................................................................................. 14
2.1. Δεκαετία 1950-1960 ............................................................................................................................ 14
Ο Μεθύστακας (1950) ............................................................................................................................. 14
Ένα Βότσαλο Στη Λίμνη [1952] ................................................................................................................ 15
Δεσποινίς Ετών 39 [1954]........................................................................................................................ 18
Η Ωραία των Αθηνών [1954] ................................................................................................................... 19
Κυριακάτικο Ξύπνημα [1954] .................................................................................................................. 22
Το Ποντικάκι [1954] ................................................................................................................................. 23
Κάλπικη Λίρα [1955]................................................................................................................................ 24
Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο [1955]................................................................................................... 26
Στέλλα [1955] .......................................................................................................................................... 28
Καφετζού [1956] ...................................................................................................................................... 29
Ο Δράκος [1956] ...................................................................................................................................... 31
Ο Ζηλιαρόγατος [1956] ........................................................................................................................... 32
Τo Κορίτσι Με Τα Μαύρα [1956] ............................................................................................................ 33
Η Θεία Από Το Σικάγο [1957] .................................................................................................................. 35
Λατέρνα Φτώχεια και Γαρύφαλλο [1957] ............................................................................................... 37
Η Κυρά μας η Μαμή [1958] ..................................................................................................................... 38
Μια Ζωή την Έχουμε [1958] .................................................................................................................... 40
Μουσίτσα [1959] ..................................................................................................................................... 42
Ο Ηλίας του 16ου [1959] ......................................................................................................................... 43
Θησαυρός του Μακαρίτη [1959] ............................................................................................................ 45
Το Ξύλο Βγήκε Απ' τον Παράδεισο [1959] .............................................................................................. 47
2.2 Δεκαετία 1960 – 1970 ............................................................................................................................... 50
Ποτέ την Κυριακή (1960) ......................................................................................................................... 50
Μερικοί το προτιμούν κρύο (1962)......................................................................................................... 52
Ο φίλος μου ο Λευτεράκης (1963) .......................................................................................................... 54
Ένα έξυπνο, έξυπνο μούτρο (Ο αχτύπητος) (1964)................................................................................. 55
Λόλα της Τρούμπας (1964)...................................................................................................................... 56
Ο Σακαφλιάς (1965)................................................................................................................................. 58
3
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Μια τρελή τρελή οικογένεια (1965) ........................................................................................................ 59
Κορίτσια για φίλημα (1965) .................................................................................................................... 60
Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965) ................................................................................................ 61
Αχ! Και να 'μουν άντρας (1966)............................................................................................................... 62
Ο Εξυπνάκιας (1966) ............................................................................................................................... 63
Οι κυρίες της αυλής (1966) ..................................................................................................................... 64
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ(1966) ................................................................................................................ 66
Κοντσέρτο για πολυβόλα (1967) ............................................................................................................. 67
Ο Αχόρταγος (1967) ................................................................................................................................. 68
Ο Σπαγγοραμένος (1967) ........................................................................................................................ 68
Νύχτα Γάμου (1967) ................................................................................................................................ 68
Οι θαλασσιές οι χάντρες (1967) .............................................................................................................. 69
Πατέρα κάτσε φρόνιμα (1967) ................................................................................................................ 71
Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι (1967) ..................................................................................................... 73
Ξεριζωμένη Γενιά (1968) ......................................................................................................................... 74
Ο Ρωμιός Έχει Φιλότιμο (1968) ............................................................................................................... 75
Ο Τρελός Τα Έχει 400 (1968) ................................................................................................................... 75
Όλγα Αγάπη Μου (1968) ......................................................................................................................... 76
ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ1968 .......................................................................................................... 77
Ξύπνα Βασίλη (1969) ............................................................................................................................... 78
Το πιο λαμπρό αστέρι (1968) .................................................................................................................. 80
Για ποιον χτυπά η κουδούνα (1968) ....................................................................................................... 82
Eπιχείρησις Απόλλων (1968) ................................................................................................................... 83
Μια κυρία στα μπουζούκια (1968) ......................................................................................................... 86
Οικογένεια Χωραφά (1968)..................................................................................................................... 88
2.3 Δεκαετία 1970-1980 .............................................................................................................................. 89
ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ(1970) ........................................................................................................................ 89
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ(1970) .................................................................................................... 90
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΦΛΕΓΕΤΑΙ(1970) ............................................................................................................... 91
Η ΘΕΙΑ Μ Η ΧΙΠΙΣΣΑ(1970) ...................................................................................................................... 91
Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά (1970) ...................................................................................................... 92
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ(1970) .................................................................................................... 93
ΚΡΙΜΑ…. ΤΟ ΜΠΟΙ ΣΟΥ(1970) ................................................................................................................ 94
Ορατότης Μηδέν (1970).......................................................................................................................... 95
4
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Υπολοχαγος Νατάσσα (1970) .................................................................................................................. 96
Υποβρύχιον: Παπανικολής (1971) ........................................................................................................... 97
ΕΥΔΟΚΙΑ (1971) ....................................................................................................................................... 98
ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ........................................................................................................................................ 100
ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ (1975) ................................................................................................. 101
Ιφιγένεια (1977) .................................................................................................................................... 102
«Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» .......................................................................................................................... 103
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.............................................................................................................................................. 105
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ .................................................................................................................. 105
Βιβλιογραφία – Πηγές ........................................................................................................................... 113
5
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1ο
1. Εισαγωγή
Ο Ελληνικός Κινηματογράφος
Ο κινηματογράφος είναι ένα αγαθό που κρατά κορυφαία θέση στο χώρο του
πολιτισμού. Στην εποχή μας, παρόλο που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουμε την δυνατότητα να
παρακολουθούμε κινηματογραφικές ταινίες της εποχής μας, γυρισμένες με τα πιο καινούρια
τεχνικά μέσα, η παραγωγή ελληνικών ταινιών έχει μειωθεί δραματικά. Έτσι, όλοι νοσταλγούμε τον
«Παλιό Καλό Ελληνικό Κινηματογράφο», τις παλιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες με τις οποίες
μυηθήκαμε οι περισσότεροι στον κόσμο του κινηματογράφου και ιδιαίτερα αυτές που
εμφανίστηκαν κατά την περίοδο της λεγόμενης «Χρυσής Εποχής του ελληνικού Κινηματογράφου»,
οι οποίες έχουν μείνει ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου και αποτελούν θησαυρό για τον
ελληνικό πολιτισμό. Ας γνωρίσουμε όμως καλύτερα την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.
Το ελληνικό κοινό έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον κινηματογράφο στις αρχές
ου
του 20 αιώνα. Συγκεκριμένα οι Αθηναίοι πολίτες πρωτοβλέπουν κινημα-τογράφο το 1897, ενώ το
1907 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αθήνα.
Η ιστορία όμως του ελληνικού κινηματογράφου
ξεκινάει το 1906 με τους αδερφούς Γιαννάκη και Μίλτο
Μανάκια που αρχίζουν να κινηματογραφούν στην ευρύτερη
περιοχή της Μακεδονίας, όταν ακόμα βρίσκεται στην επικράτεια
της καταρρέουσας Οθωμανικής
αυτοκρατορίας.(Εικ. 1.1)
Εικόνα.1.1 Αδελφοί Μανάκια
Μάλιστα η πρώτη τους ταινία,
«Υφάντρες», γυρίστηκε στον τόπο καταγωγής τους, στα Γρεβενά. Οι Μανάκια δημιουργούν ένα
μοναδικής αξίας αρχείο με πάνω από 60 ταινίες συνολικού μήκους 1.500 μέτρων και 12.000
6
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
φωτογραφίες. Το αρχείο αυτό πουλήθηκε σε δύο δόσεις στο «Αρχείο της Μακεδονίας», ένα ίδρυμα
της Δημοκρατίας των Σκοπίων, και στη συνέχεια πέρασαν στην ιδιοκτησία του Ιστορικού Αρχείου
της Μπιτόλια. Οι ανεκτίμητες αυτές καταγραφές μιας εποχής και κάποιων συνθηκών που έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί είχαν μείνει άγνωστες στην Ελλάδα μέχρι σχετικά πρόσφατα. Το ίδιο έτος ο
Γάλλος κινηματογραφιστής Λεόνς, έρχεται από την Αίγυπτο για να δημιουργησει μια μικρού
μήκους ταινία των Ολυμπιακών αγώνων που διεξάχθηκαν τότε, ενώ ένα χρόνο αργότερα
προβάλλεται μια ακόμη ταινία του ίδιου είδους που παρου-σιάζει τα γεγονότα της ελληνικής
Εθνικής επετείου.
Την χρονική περίοδο μεταξύ 1910-1911 γυρίζονται ορισμένες βουβές κωμωδίες μικρού
μήκους, σημαντική από τις οποίες είναι η «Γκόλφω», του
Κώστα Μπαχατώρη, με πρωταγωνίστρια την βεντέτα της
εποχής, Ολυμπία Δαμάσκου. (Εικ. 1.2) Κατά την διάρκεια
των ετών 1912-1916 έχουμε τις πρώτες καθαρά ελληνικές
κινηματογραφικές
παραγωγές,
από
τις
πρώτες
κινηματογραφικές εταιρίες, Αθήνα Φιλμς και Άστυ Φιλμς.
Ταινίες με μεγαλύτερο μήκος και καταλληλότερα τεχνικά
Εικόνα 1.2 Σκηνή από την ταινία «Γκόλφω»
μέσα, ντοκιμαντέρ και ταινίες τύπου μπουρλέσκ κέρδισαν
το ελληνικό κοινό. Οι πιο χαρακτηριστικές ταινίες της περιόδου είναι «Η τύχη της Μαρούλας», «Ο
Βιλλάρ
στα
μπάνια
του
Φαλήρου»
και
«Η
προίκα
της
Αννούλας».
Παράλληλα
κινηματογραφούνται τα πρώτα ζουρνάλ, επίκαιρες ταινίες, τα οποία αναφέρονται στις
δραστηριότητες της βασιλικής οικογένειας («Οι μικροί πρίγκιπες στον κήπο των ανακτόρων») και
του στρατού («Η είσοδος του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη».
Ακολουθούν τα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπου η κινηματογραφική παραγωγή
δεν αναστέλλεται εντελώς αλλά περιορίζεται στα πολεμικά επίκαιρα. Παρά της αντιξοότητες του
πολέμου αναδεικνύονται σημαντικοί Έλληνες σκηνοθέτες (Γεώργιος Προκοπίου, Δημήτρης
Γαζιάδης κ.α.) που γυρίζουν με λίγα πρωτόγονα μηχανικά μέσα, σκηνές από το μέτωπο και την
Μικρασιατική καταστροφή. Αμέσως μετά (1921-1925) γυρίζονται οι ταινίες «Ελληνικό θαύμα»,
στην οποία όμως πρωταγωνιστούσαν Ρώσοι ηθοποιοί, «Το απόπαιδο» και οι ταινίες «Οι γάμοι της
Κιντσίτας» και «Η απαγωγή της Μάρως» όπου πρωταγωνιστούσε ο Μιχαήλ Μιχαήλ. Το 1926
δημιουργείται από τους αδελφούς Γαζιάδη μια νέα εταιρία, η Νταγκ Φιλμς, η οποία ένα χρόνο
7
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
αργότερα παρουσιάζει την πρώτη ταινία της, «Έρως και κύματα», που αποτέλεσε σταθμό για τον
ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος έκτοτε πραγματοποίησε αλματώδη εξέλιξη.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1930, έρχεται μια νέα εποχή,
η εποχή του ηχητικού κινηματογράφου, την οποία το κοινό
υποδέχεται με μεγάλο ενθουσιασμό.
Το 1932 παίζεται στους
κινηματογράφους η πρώτη ομιλούσα ταινία «Ο αγαπητικός της
Βοσκοπούλας», της Ολύμπια Φιλμ σε σκηνοθεσία Δ. Τσακίρη. «Οι
Απάχηδες των Αθηνών» (Εικ.1. 3) με πρωταγωνιστή τον τενόρο της
Λυρικής σκηνής Πέτρο Επιτροπάκη και πρωταγωνίστρια τη Μαίρη
Σαγκάνου, που είναι μια μεταφορά της πετυχημένης οπερέτας του
Νίκου Χατζηαποστόλου, θεωρείται μια από τις πιο αξιόλογες
Εικόνα 1.3
προσπάθειες του ηχητικού κινηματογράφου και η προβολή της συνοδεύεται από τα τραγούδια του
έργου και κάποιους ήχους γραμμένους σε ένα γραμμόφωνο που κρύβεται πίσω από την οθόνη.
ταινία αυτή γνώρισε σημαντική επιτυχία και παρακίνησε την Νταγκ Φιλμς να γυρίσει τη δεύτερη
σημαντική ομιλούσα ταινία της, που είχε τίτ λο «Φίλησέ με Μαρίτσα». Εκείνη, παρά το γεγονός ότι
βρήκε πολύ καλή υποδοχή από το κοινό, ήταν και η τελευταία της Νταγκ Φιλμς. Αμέσως μετά
διαλύθηκε, αδυνατώντας να προσαρμόσει τις εργαστηριακές της εγκαταστάσεις στις απαιτήσεις του
ηχητικού κινηματογράφου, που είχε πια καθιερωθεί. Ο Φιλοποίμην Φίνος εμφανίζεται στο
προσκήνιο της Ελληνικής παραγωγής ιδρύοντας μαζί με συνεταίρους το 1939 στο Καλαμάκι τα
"Ελληνικά Κινηματογραφικά Στούντιο" και γυρίζει την πρώτη του ταινία σαν παραγωγός, αλλά και
σκηνοθέτης, "Το τραγούδι του χωρισμού", που είναι η πρώτη κι η τελευταία που σκηνοθετεί. Εδώ
τελειώνει και η πρώτη περίοδο; του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία όπως καταλαβαίνουμε
χαρακτηρίζεται από τη φιλότιμη αλλά σε χαμηλό επίπεδο δραστηριότητα της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, την ανυπαρξία ειδικευμένων τεχνικών και καλλιτεχνών, την αδιαφορία του κράτους
και την προχειρότητα των μηχανικών μέσων.
Μέσα στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής που ακολουθούν, ο
Φίνος ιδρύει τη "Φίνος Φιλμ" που έμελλε να σφραγίσει την ιστορία του
Ελληνικού κινηματογράφου. (Εικ 1.4). Κατά την περίοδο της κατοχής
Εικόνα 1.4
γυρίζονται δύο σημαντικές ταινίες, «Η φωνή της καρδιάς», το 1943, σε
σκηνοθεσία Δ. Ιωαννόπουλου και «Χειροκροτήματα», 1944, σε σκηνοθεσία
Γ. Τζαβέλα. Και στις δύο εμφανίζεται στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ο νεαρός
8
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
πρωταγωνιστής του θεάτρου Δημήτρης Χορν προκαλώντας αίσθηση. Στην ουσία αυτές οι δύο
ταινίες είναι που εγκαινιάζουν μια νέα πολύ δημιουργική περίοδο για το
ελληνικό σινεμά. Τα “Χειροκροτήματα” αναγγέλλουν το μεγάλο
σκηνοθετικό ταλέντο του Τζαβέλλα που για την επόμενη εικοσαετία
γυρνάει μερικές από τις καλύτερες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Οι
εταιρίες παραγωγής γίνονται συνεχώς περισσότερες. Τη Φίνος Φιλμς,
που εμφανίστηκε πρώτη, καθώς και της Ανζερβός, Νοβάκ ακολουθούν
οι εταιρίες Παρθενών, Μεσόγειος, Π. Μήλας, Λαμπρινός, Τζαλ Φιλμς,
Κ. Κονιτσιώτης, Γκρεγκ Τάλλας, Κώστας Καραγιάννης, Αφοί
Καρατζόπουλοι,
Ψαρράς-Ρουσόπουλοι-Λαζαρίδης,
Δαμασκηνός-
Μιχαηλίδης. Το 1944 η μεγάλη μας τραγωδός Κατίνα Παξινού, τιμάται
Εικόνα1.5 Κατίνα Παξινού
με το Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία "Για ποιόν χτυπάει η
καμπάνα". (Εικ. 1.5) Είναι φανερό ότι αν και η περίοδος της κατοχής εμπόδισε σε μεγάλο βαθμό
την εξέλιξη του κινηματογράφου, έδωσε το υλικό και τα θέματά της στους σεναριογράφους και
τους σκηνοθέτες του μεταπολέμου.
O Β’ Παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει, οι δυσκολίες όμως, συνεχίστηκαν μέχρι το 1950
λόγω των εμφυλίων πολέμων. Από τότε όμως και μετά ο κινηματογράφος χαράζει μια σταθερά
ανοδική πορεία και τραβάει το ενδιαφέρον του κοινού που γεμίζει τις κινηματογραφικές αίθουσες.
Χαρακτηριστικές ταινίες για τον ελληνικό κινηματογράφο έχουμε με το ξεκίνημα της δεκαετίας
του 50: «Πικρό Ψωμί» (1951 σε σκηνοθεσία Γ. Γρηγορίου), «Μαγική πόλη» , «Ο Δράκος»
(1953,1956 σε σκηνοθεσία Ν. Κούνδουρου), «Στέλλα», «Το κορίτσι με τα μαύρα» (1955,1956
σκηνοθεσία Μ. Κακογιάννη), «Η κάλπικη λύρα» (1955 σε σκηνοθεσία Γ.
Τζαβέλα). Την ίδια περίοδο ξεκινάει και η κανονική παραγωγή της Φίνος
φίλμ που δημιουργεί και το ελληνικό σταρ σύστεμ. Στα επόμενα χρόνια
γυρίζονται φίλμ όλων των ειδών και γίνονται μερικά απίστευτα ρεκόρ
εισιτηρίων.
Στην δεκαετία του 1960 που ακολουθεί, ξεκινάει μια λαμπρή
Εικόνα 1. 6 Μ. Χατζιδάκις όσκαρ
πορεία για τον ελληνικό κινηματογράφο, με πιο ώριμη καλλιτεχνικά
κινηματογραφική γλώσσα και φυσικά την εμφάνιση των έγχρωμων
ταινιών. Το 1960, ξεκινάει το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με σκοπό να αναγνωριστούν και να
βραβευθούν οι μεγάλοι καλλιτέχνες του χώρου. Το ίδιο έτος η Μελίνα Μερκούρη βραβεύεται για
την ερμηνεία της στο "Ποτέ την Κυριακή" του Ντασέν, στο φεστιβάλ των Καννών και ο Μάνος
9
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
Χατζιδάκις παίρνει το Όσκαρ τραγουδιού για τα "Παιδιά του Πειραιά" (Εικ. 1.6) . Κατά την
διάρκεια μιας τόσο μεγάλης ανάπτυξη, δεν θα μπορούσαν παρά να δημιουργηθούν πολλές νέες
εταιρίες παραγωγής, οι οποίες ανεβάζουν τον αριθμό των
ταινιών σε μεγάλο αριθμό, συγκρίσιμο μάλιστα με τις διεθνείς
παραγωγές. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει
πλέον διευρύνει τα σύνορα του, πολλές ελληνικές ταινίες
γίνονται γνωστές πέρα από τον ελλαδικό χώρο, βραβεύονται
διεθνώς και Έλληνες ηθοποιοί γίνονται διεθνής σταρ Ο Νίκος
Εικόνα 1. 7 Γοργόνες και μάγκες
Κούνδουρος παίρνει την Αργυρή Άρκτο στο φεστιβάλ του Βερολίνου για τη σκηνοθεσία του στις
"Μικρές Αφροδίτες", το 1963. Ο "Αλέξης Ζορμπάς " του Κακογιάννη, παίρνει 3. Από το επόμενο
έτος βγαίνουν στο προσκήνιο νέοι σκηνοθέτες, που διαθέτουν πάθος, νέες ιδέες, νέα οράματα.
Την ίδια περίοδο ένα νέο είδος αρχίζει να ανθίζει, το
μιούζικαλ. Μερικά από τα χαρακτηριστικότερα ελληνικά μιούζικαλ της
εποχής είναι οι «Γοργόνες και Μάγκες» (1968) (Εικ. 1.7) σε
σκηνοθεσία
Γιάννη
Δαλιανίδη
και
πρωταγωνιστές
τη
Μαίρη
Χρονοπουλου, το Φαίδωνα Γεωργίτση, το Διονύση Παπαγιαννόπουλο,
Εικόνα 1. 8 Η Αλίκη στο ναυτικό
το Βαγγέλη Σειλινό, τη Νόρα Βαλσαμη και τη Μάρθα Καραγιάννη,
καθώς και το
«Ραντεβού Στον Αέρα» (1966) με τη Ρένα
Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά, τη Χλόη Λιάσκου, το Γιάννη Βογιατζή και τη γνωστή για τη
συμμετοχή της σε τέτοιου είδους ταινίες Μάρθα Καραγιάννη. Η Άλικη Βουγιουκλάκη συνεχίζει τα
μιούζικαλ με τις ταινίες «Η Αλίκη Στο Ναυτικό» (1960), (Εικ. 1.8)
«Η
Κόρη μου η Σοσιαλίστρια» (1966), «Το πιο Λάμπρο Αστέρι» (1967)
και
πολλές άλλες. Οι ηθοποιοί που χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή
άνθισης του ελληνικού κινηματογράφου είναι πολλοί. Από τους
άντρες ηθοποιούς ξεχώρισαν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Δημήτρης
Χορν, ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο Μάνος Κατράκης, ο Δημήτρης
Παπαμιχαήλ, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Φαίδων Γεωργίτσης και
άλλοι, ενώ από τους κωμικούς κυρίως ηθοποιούς ο Ντίνος
Εικόνα 1. 9 Α.Βουγιουκλάκη
+ Δ. Παπαμιχαήλ
Ηλιόπουλος, ο Νίκος Σταυρίδης, ο Βασίλης Αυλωνίτης, ο Κώστας Βουτσάς και φυσικά ο Θανάσης
Βέγγος που στη δεκαετία του 60 δημιουργεί φανατικό κοινό με ταινίες όπως «Θου-Βου: φαλακρός
πράκτωρ» και «Πάρε Κόσμε». Από τις γυναίκες ηθοποιούς ξεχώρισαν η Έλλη Λαμπέτη, η Τζένη
Καρέζη, η Μελίνα Μερκούρη, η Έλενα Ναθαναήλ, η Ζωή Λάσκαρη, η Άννα Φόνσου, η Ρένα
10
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Βλαχοπούλου, η Μάρθα Καραγιάννη και φυσικά η Αλίκη Βουγιουκλάκη που μαζί με το Δημήτρη
Παπαμιχαήλ θα λέγαμε πως αποτελούν το κινηματογραφικό ζευγάρι που χαρακτηρίζει περισσότερο
από κάθε άλλο τη «χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου», με τη Βουγιουκλάκη να
«λανσάρει» ένα νέο είδος ενζενί της μεγάλης οθόνης και με το ιδιαίτερο νάζι της και τη συνεχή
επιτυχία της να θεωρείται πλέον «Εθνική Σταρ». (Εικ. 1.9)
Ωστόσο, με το τέλος της δεκαετίας του 60 έρχεται και το τέλος του λαμπρού ελληνικού
κινηματογράφου. Η «Χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου»
ανακόπτεται από την
δικτατορία. Πρώτα από όλα με τη λογοκρισία, αλλά και με την στασιμότητα που επικρατεί σε όλη
την καλλιτεχνική παραγωγή. Πολλοί κινηματογραφικοί συντελεστές
φεύγουν στο εξωτερικό. Οι μόνες μεγάλες παραγωγές που γίνονται αυτή τη
περίοδο είναι του παραγωγού Τζείμς Πάρις που έχουν ιστορικά, πολεμικά,
πατριωτικά θέματα και έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της χούντας
των συνταγματαρχών. Όμως δύο ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, η
«Αναπαράσταση», το 1970, που σαρώνει τα βραβεία στη Θεσσαλονίκη και
οι «Μέρες του '36», το 1972, καθώς επίσης και το "Προξενιό της Άννας"
του Παντελή Βούλγαρη και η Ευδοκία) του Αλέξη Δαμιανού, το 1971
Εικόνα1. 10 Μ. Μερκούρη
δείχνουν από τότε, ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει πολύ μέλλον. Η μεταπολίτευση φέρνει μια
αναγέννηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του κινηματογράφου. Η μεγάλη παραγωγή της
δεκαετίας του 60, δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Παρόλα αυτά νέοι κινηματογραφιστές , ηθοποιοί,
σκηνοθεέτες, σεναριογραφοι, έρχονται για χαράξουν την δική τους πορεία και να δημιουργήσουν.
Το ελληνικό σινεμά μπαίνει σε μια διαφορετική περίοδο. Την μεταπολίτευση τη σφραγίζει ένα
αριστούργημα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, "Ο Θίασος". Όμως αυτή η φόρα που παίρνει ο
κινηματογράφος με τη μεταπολίτευση και την είσοδο νέων δημιουργών, δεν κρατάει για πολύ. Η
τηλεόραση είναι νέο μέσο για την Ελλάδα και η άνοδος της μουδιάζει το κοινό που αποσύρεται
σιγά σιγά από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Η τηλεόραση επίσης απορροφάει πολλούς από τους
δημιουργούς του κινηματογράφου. Η έλλειψη χρημάτων κάνει την κινηματογραφική παραγωγή να
εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Έτσι επικρατεί μια αναρχία και ο
κάθε δημιουργός προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να επιστέψει το ελληνικό κοινό στις
κινηματογραφικές αίθουσες.
Η δεκαετία του 80 μπαίνει με την κυριαρχία του βίντεο. Η μεγαλύτερη παραγωγή σε
βιντεοταινίες με πολύ κακής ποιότητας υλικό γίνεται αυτή τη περίοδο. Το σινεμά μοιάζει να
11
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
περνάει μια περίοδο νάρκης. Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι οι δημιουργοί που επιμένουν και
καταφέρνουν να ξαναβραβευτεί το ελληνικό σινεμά στο εξωτερικό, να ξαναφέρει το κοινό στις
αίθουσες, όπως για παράδειγμα η Μελίνα Μερκούρη (Εικ. 1.10) . Το Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου χρηματοδοτεί τους σκηνοθέτες και τους δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν με
μεγάλη ελευθερία, αλλά όχι στο επίπεδο διανομής. Ενισχύεται συχνά μια εσωστρεφής
συμπεριφορά και οι νέοι σκηνοθέτες «γυρίζουν την πλάτη» στο κοινό το οποίο απαντά αναλόγως.
Αποτέλεσμα θα είναι η παραγωγή ταινιών να αυξηθεί αλλά ο ελληνικός
κινηματογράφος να χάνει όλο και περισσότερο την επαφή με το κοινό του. Οι
αιτίες για το φαινόμενο αυτό βρίσκονται τόσο στην κατάσταση που
διαμορφώθηκε από τους νέους θεσμούς και τη λειτουργία τους όσο και σε
εξωγενείς παράγοντες, όπως η έλευση της τηλεόρασης κι η κυριαρχία του
αμερικανικού κινηματογράφου. Έτσι, την δεκατία του ’80 ελάχιστες ταινίες
κατορθώνουν να κόψουν πάνω από 100.000 εισιτήρια. Τέτοια παραδείγματα
Εικόνα 1.11 Ο άνθρωπος
με το γαρύφαλλο
είναι «Ο Άνθρωπος με το γαρύφαλλο» (Εικ. 1.11) του Ν. Τζήμα το 1980
ή το «Λούφα και Παραλλαγή» του Ν. Περάκη το 1984.
Η δεκαετία του 1990 σημαδεύεται από την είσοδο νέων δημιουργών στο χώρο του
κινηματογράφου, που του ξανάδωσαν την φρεσκάδα που του έλειπε. Μαζί με τους κορυφαίους
δημιουργούς που αποτελούν σταθερές αξίες έκαναν το κοινό να ξαναγαπήσει το σινεμά. Και
παρόλο που οι ελληνικές ταινίες αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα διανομής, ο ελληνικός
κινηματογράφος έχει μπει σε πολύ καλό δρόμο και έχει λαμπρό μέλλον. Ταινίες με αξιόλογο
κινηματογραφικό υλικό, μία από της οποίες είναι η «Ακρόπολις », το 1995, του Παντελή Βούλγαρη
και με κορυφαίους ηθοποιούς όπως ο Λευτέρης Βογιατζής, Σταύρος Παράβας, Κωνσταντίνος
Τζούμας, Δέσπω Διαμαντίδου και Νίκος Πορτοκάλογλου ενώ έχει διακριθεί στα φεστιβάλ
Βαλένθιας , Καΐρου καθώς και στα κρατικά βραβεία. Μια ακόμα ελληνική κινηματογραφική
,πολυβραβευμένη επιτυχία ήταν «Ο κήπος του Θεού» (1994) του Τάκη Σπυριδάκη, που τιμήθηκε
με 8 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και 6 κρατικά βραβεία. Στη δεκαετία του ’90, ένας από
τους σκηνοθέτες που άφησε το προσωπικό του στίγμα, με τις αξιόλογες παραγωγές του στον
ελληνικό κινηματογράφο και συνεχίζει ακόμα και σήμερα, είναι ο Παντελής Βούλγαρης. Ταινίες
όπως «Όλα είναι δρόμος», «Χαρώνειο νόμισμα», «Η τελευταία νανόχηνα», «Βιετνάμ» και τα
«Πέτρινα Χρόνια» παραμένουν κλασικές και διαχρονικές με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό
στον θεατή. Από την άλλη, οι κωμωδίες που προβλήθηκαν τη δεκαετία αυτή με κύριους
πρωταγωνιστές τους Κώστα Τσάκωνα, Στάθη Ψάλτη, Θανάση Βέγγο κλπ. ήταν πολλές. Κωμωδίες,
όπως «ο Εραστής» , «ο Τσάκωνας και οι δρακουλίνες του», «Θανάσης ο βομβιστής» κ.α. Η
αλήθεια είναι, ότι σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, δε σημειώθηκαν αρκετές εμπορικές
12
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
παραγωγές, όμως ακόμα και αυτές οι λίγες που προαναφέρθηκαν ήταν τόσο σπουδαίες και
πρωτοποριακές, που κατάφεραν να επηρεάσουν και τις μετέπειτα γενιές.
Τέλος, από το μέχρι σήμερα παρακολουθήσαμε αρκετές ταινίες όπως: «Πίσω Πόρτα»
(2000), «Σώσε με» (2001), «Σπιρτόκουτο» (2002), «Οι γενναίοι της Σαμοθράκης» (2003),
«Πολίτικη κουζίνα» (2003), «Νύφες» (2004), «Το όνειρο του σκύλου»
(2005), «Ο δρόμος» (2005), «Λούφα και παραλαγγή: Σειρήνες στο
Αιγαίο» (2005), «Αγάπη στα 16» (2005), «Πέντε λεπτά ακόμα» (2006),
«Straight Story» (2006), «Μια μέλισσα τον Αύγουστο» (2007), «Πρώτη
φορά νονός» (2007) «Το γαμήλιο πάρτυ» (2007), «Το φιλί της ζωής»
(2007), «Ψυχραιμία» (2007), «El Greco» (2007), «Alter ego» (2007),
Εικόνα 1.11 Λούφα και
Απαλλαγή» στη στεριά
«Ο Ηλίας του 16ου» (2008), «Πεθαίνω για σένα» (2008), «Μόλις
χώρισα» (2008), «Λούφα και Απαλλαγή» (2008), «Αυστηρώς
κατάλληλο» (2008), «Bank Bang» (2008), «Σούλα Έλα Ξανά» (2009), «Ολα θα πάνε καλά»
(2009), «Νηsos» (2009), «Η Κληρονόμος» (2009), «Χώρα προέλευσης» (2010) , «Νηsos 2: Το
κυνήγι του χαμένου θησαυρού» (2011) , «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες
Εδώ τελειώνει το ταξίδι μας στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, κομμάτι του
λαμπρού μας πολιτισμού. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» στους
ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στην γέννηση του κινηματογράφου και με τον πόθο και την αγάπη
τους για αυτόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πολύτιμο υλικό ταινιών για τον ελληνικό κόσμο.
13
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2ο
2.1. Δεκαετία 1950-1960
Ο Μεθύστακας (1950)
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 1949
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100'
ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Ορέστης Μακρής
Δημήτρης Χορν
Μπίλλυ Κωνσταντοπούλου
Αθανασία Μουστάκα
Νίκος Βλαχόπουλος
Μαρία Γιαννακοπούλου
Κάτια Λίντα
Θάνος Τζενεράλης
Άννα Κυριακού
Γιώργος Βλαχόπουλος
Άννα Ραφτοπούλου
Νίκος Ρίζος
Ζαφειρίνη Γκιουζέπε
Ράλλης Αγγελίδης
Ρένα Στρατηγού
Παύλος Ραφελέτος
Βασίλης Αφεντάκης
Κώστας Ρίζος
Αριστείδης Καρύδης
Αλέκος Αναστασιάδης
Παναγής Σβορώνος
ΣΕΝΑΡΙΟ,ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Τζαβέλλας
ΥΠΟΘΕΣΗ:
Ένας φτωχός τσαγκάρης στην Πλάκα, κάποτε πριν
χρόνια καλός οικογενειάρχης, έχει καταντήσει
μεθύστακας και περίγελο της γειτονιάς εξαιτίας
του χαμού του γιου του στο πόλεμο του 1940.
Όταν η όμορφη κόρη του ερωτεύεται και τα
φτιάχνει με το νεαρό, όμορφο και γοητευτικό προϊστάμενό της, που είναι ένα παιδί
14
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
πλούσιας οικογένειας, κάνει το παν για να ξεπεράσει το πάθος του, να σταθεί σωστός
πατέρας και να μην εκθέσει την κόρη του. Όμως το πάθος του για το αλκοόλ είναι πού
μεγάλο, τόσο που ούτε η αγάπη για την κόρη του δεν μπορεί να το σταματήσει, συν το
γεγονός πως και οι άνθρωποι γύρω του, στην γειτονιά, αντί να τον βοηθήσουν να το
σταματήσει, κάνουν ότι μπορούν για να τον ρίξουν πιο βαθιά στο πάθος του και να γελάνε
μαζί του. Αισθανόμενος το πόσο κακό κάνει στους ανθρώπους γύρο του αποφασίζει να
βάλει τέλος στη ζωή του.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ:
Η ταινία Ο Μεθύστακας προβλήθηκε στις αίθουσες Αθηνών - Πειραιώς - προαστίων το
1950 και έκοψε 304.438 εισιτήρια. Ήρθε στην πρώτη θέση ανάμεσα σε 13 ταινίες.
ΜΟΥΣΙΚΗ: Κώστας Γιαννίδης
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Φώτης Πολυμέρης, Νίκος Παπαδάκης
Ένα Βότσαλο Στη Λίμνη [1952]
ΕΙΔΟΣ: Κωμωδία
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σακελλάριος Αλέκος
ΣΕΝΑΡΙΟ: Σακελλάριος Αλέκος, Γιαννακόπουλος Χρήστος
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μήλας Φιλμ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Λογοθετίδης Βασίλης, Λιβυκού Ίλυα, Πρωτοπαππάς Ευάγγελος,
Λαλοπούλου Μαίρη, Λαμπροπούλου Καίτη, Σταθάτου Ντίνα, Παπαδάκης Μιχάλης,
Ρούσσου Άννα, Στρατηγός Στέφανος, Μωραϊτοπούλου Μπέμπυ, Καρέτας Γιώργος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 95
15
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 151058
Α' ΠΡΟΒΟΛΗ: 8/12/1952
ΥΠΟΘΕΣΗ:
Ο Μανώλης Σκουντρής ένας τσιγκούνης αλλά πιστός σύζυγος, είναι παντρεμένος επί
δώδεκα χρόνια με τη Βέτα, χωρίς ποτέ να της έχει πάρει ούτε ένα δώρο. Ένα βράδυ ο
συνέταΙρος του Γιώργος τον πείθει να βγουν οι δυο τους, με δύο όμορφες
Ελληνοαμερικάνες, την Μάργκαρετ και την Έβελυν και να διασκεδάσουν. Ο Μανώλης,
διαστακτικός στην αρχή, μόλις πιει 2-3 ουισκάκια και μέσα στην πρωτόγνωρη μέθη του,
θα μετατραπέι σε έναν ασυγκράτητο κουβαρντα.
ΣΧΟΛΙΑ:
Πρώτη εμφάνιση: Μαίρη Λαλοπούλου, Άννα Ρούσσου, Μπέμπυ Μωραϊτοπούλου.
Κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης θεατρικής κωμωδίας των Σακελλάριου και
Γιαννακοπούλου, που ερμήνευσε ο Λογοθετίδης στο θέατρο Κεντρικόν. Γυρίστηκε στο
υπερσύγχρονο στούντιο Nassibian της Αιγύπτου. Ξαναγυρίστηκε με πρωταγωνιστή τον
Λάμπρο Κωνσταντάρα, 15 χρόνια μετά, με τον τίτλο "Ο Σπαγγοραμένος".
ΑΤΑΚΕΣ:
ΜΑΝΩΛΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ): Κανένα άλλο φως, δεν είχατε να ανάψετε βρε παιδιά;
ΒΕΤΑ (ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ): Ήρθες Μανώλη;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Γιατί τα φωτάκια;
ΒΕΤΑ: Τι γιατί;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Τα φωτάκια λέω, γιατί; Αμαρτία είναι. Γιατί; Γιατί να καίνε ερήμην τα
φωτάκια, Βέτα μου; Φως είναι αυτό, ρεύμα είναι αυτό, βατ είναι αυτά, κατοστάρες είναι
αυτές. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαρισμός και δεν ξέρουμε που το κάψαμε
το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στον γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως.
ΜΑΝΩΛΗΣ: Τι είναι αυτό Βέτα μου; Ψώνια πάλι;
ΒΕΤΑ: Αμ, δε στα 'πα!
ΜΑΝΩΛΗΣ: Αμ, δε μου τα πες!
ΒΕΤΑ: Αμ θα στα πω!
ΜΑΝΩΛΗΣ: Για πε μου τα!
ΒΕΤΑ: Πριν από λίγο, να δεν είναι ούτε δέκα λεπτά που 'φυγε, ήταν εδώ η Βαγγελίτσα.
ΜΑΝΩΛΗΣ: Ποιά Βαγγελίτσα;
ΒΕΤΑ: Η Βαγγελίτσα, η ξαδέρφη μου. Πόσες φορές σου 'χω πει γι' αυτήν.
ΜΑΝΩΛΗΣ: Η Βαγγελίτσα, ξαδέρφη σου; Ααα! Αυτό το νιάνιαρο που 'χουμε μέσα στη
φωτογραφία με κάτι ξυλοπόδαρα;
ΒΕΤΑ: Νιάνιαρο; Να δεις μια γυναικάρα που έγινε.
ΜΑΝΩΛΗΣ: Μα καλά, αυτή δεν ήταν στην Αμερική;
ΒΕΤΑ: Ε, αυτό σου λέω Μανώλη, ήρθε.
ΜΑΝΩΛΗΣ: Από την Αμερική;
ΒΕΤΑ: Ε, αφού ήταν στην Αμερική, Μανώλη, από πού ήθελες να 'ρθει;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Αυτό να μου πεις, αφού ήταν στην Αμερική από την Αμερική θα 'ρθει, από
πού θα 'ρθει από τα Ιεροσόλυμα; Εμ βέβαια! Κι αυτό εκεί τι είναι;
ΒΕΤΑ: Ααα, ο καήμενος ο θείος, μας έστειλε ένα δωράκι.
16
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΜΑΝΩΛΗΣ: Δωράκι;
ΒΕΤΑ: Ναι, δεν τ' άνοιξα ακόμα. Κάτι λέει για σένα και κάτι για μένα.
ΜΑΝΩΛΗΣ: Και για μένα, είπε και για μένα;
ΒΕΤΑ: Και για σένα!
ΜΑΝΩΛΗΣ: Έχει γούστο λέει, να είναι καμμιά ξυριστική μηχανή, από αυτές τις
ηλεκτρικές, που τις βάζεις στην πρίζα και προυρουουυρου... σε ένα λεπτό σου κάνει το
μάγουλο ταουκιουξού!
ΜΑΝΩΛΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ): Ωχ! ωχ, ωχ, ωχ! Ε, όχι Βέτα μου, όχι κι έτσι! Βρήκαμε
μπόλικο το λάδι και του αλλάξαμε την Παναγία δηλαδή;
ΒΕΤΑ (ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ): Ε, λάδι είναι, λαδερό φαϊ έχουμε, να μη βάλουμε λάδι;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Να βάλουμε Βέτα μου, Να βάλουμε πουλάκι μου, αλλά όχι κι έτσι! Πω πω
πω! Τι είναι αυτό; Τι να το κάνουμε τώρα τόσο λάδι; Άκουσε εδώ παιδάκι μου, άκουσε
εδώ Σοφία: Όσο λάδι περισσέψει, που θα περισσέψει, βάλ' το σε ένα μπουκαλάκι, να
'χουμε να το βάζουμε στις πόρτες να μην τρίζουν.... Γιατί Βέτα μου, ούτε αυτό σ' άρεσε; Τι
δηλαδή να το χύσουμε στον νεροχύτη; Λάδι είναι. 16.800 η οκά! Αμ πώς! Εμ, πώς!
ΒΕΤΑ: Οι γονείς της όμως, θέλανε να πάρει τον Βαρώνο και ο πρίγκηπας.... ξέρεις τώρα
πόσο παθιασμένα αγαπούν οι Τάταροι...
ΜΑΝΩΛΗΣ: Που να ξέρω μωρέ Βέτα μου; Μήπως με έχει αγαπήσει ποτέ κανένας
Τάταρος για να ξέρω;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Δε μου λες Γιώργο. Με συγχωρείς τώρα που ρωτάω, αλλά τα ξέρεις αυτά τα
θέματα, καλύτερα από μένα. Θα... απλώσουμε καθόλου;
ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ): Τι να απλώσουμε;
ΜΑΝΩΛΗΣ: ...δηλαδή, θα... σκαλίσουμε λιγάκι;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Τι να σκαλίσουμε;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Βρε αδερφέ... Θα αρτηθούμε; Αυτό ήθελα να πω...
ΓΙΩΡΓΟΣ: Έλα Μανώλη μου... εμ βέβαια. Άλλωστε, τι πάμε να κάνουμε στο Καλαμάκι;
Να μαζέψουμε αχιβάδες;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Αχ, Παναγία μου... Τα πόδια μου Γιώργο... Τρέμουν τα πόδια μου Γιώργο!
ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ (ΛΙΒΥΚΟΥ): Δύο ουισκάκια τώρα, είναι ό,τι πρέπει. Σας αρέσει το
ουίσκι;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Ναι... Μάλιστα... υπάρχει βέβαια μια μερίς που αντιτίθεται, αλλά... θα
συνέλθει, πού θα πάει;
ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ: Τσίριο...
ΜΑΝΩΛΗΣ: Μανώλη!
ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ: Τσίριο...
ΜΑΝΩΛΗΣ: Μανώλη! Από την Κρήτη, θα είναι αυτή...
ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ: Τσιν - τσιν! Τσίριο...
ΜΑΝΩΛΗΣ: Μανώλη! Πω πω... τι καούρα είναι αυτή; Στο Βεζούβιο βγαίνει αυτό το
πράμα;
ΜΑΝΩΛΗΣ: Και το μετρητό; Τριακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες; Πού πήγαν;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Α, θα είναι αυτά που έδωσες για τα λουλούδια.
ΜΑΝΩΛΗΣ: Τριακόσια δεκαεφτά χιλιάρικα για λουλούδια;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Ναι αλλά πήρες ολόκληρο το πανέρι.
ΜΑΝΩΛΗΣ: Μήπως πήρα και το οικόπεδο;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Ποιό οικόπεδο;
17
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΜΑΝΩΛΗΣ: Που φυτρώνουν τα λουλούδια!
ΓΙΩΡΓΟΣ: Χαλάλι βρε Μανώλη. Ωραίες κοπέλες. Άσπρες - άσπρες!
ΜΑΝΩΛΗΣ: Αμ και οι λιρίτσες μου; Κίτρινες - κίτρινες!
ΠΗΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Multimedia CD-ROM Ελληνικός Κινηματογράφος 1997
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Το Κουτί Με τις Ατάκες, Εκδόσεις Σιούρτης
Δεσποινίς Ετών 39 [1954]
Είδος: Ηθογραφία
Σκηνοθεσία: Σακελλάριος Αλέκος
Σενάριο: Σακελλάριος Αλέκος, Γιαννακόπουλος Χρήστος
Παραγωγή: Μήλας Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Λογοθετίδης
Βασίλης, Λιβυκού
Ίλυα, Στεφανίδου
Σμαρώ, Στρατηγός
Στέφανος, Τζενέραλης Θανάσης,Πρωτοπαππάς Ευάγγελος, Σταθάτου Ντίνα, Ρούσσου Άννα,
Παπαδάκης Μιχάλης.
Διάρκεια: 80
Εισιτήρια: 34005
Α' Προβολή: 13/12/1954
Υπόθεση:
Ο Τηλέμαχος πρέπει πρώτα να παντρέψει την μεγαλύτερη από αυτόν αδελφή του Χρυσάνθη, για να
μπορέσει να παντρευτεί την καλή της καρδιάς του Φωφώ. Και επειδή το ενδιαφέρον των ανδρών
για τη Χρυσάνθη είναι μάλλον ανύπαρκτο, αναλαμβάνουν με τον καλό του φίλο Σταμάτη, να
συντάξουν μια μικρή αγγελία για να την δημοσιεύσουν στην εφημερίδα προς αναζήτηση
υποψηφίων γαμπρών.
Σχόλια:
Το ιδιαίτερα θλιβερό της φινάλε, ενόχλησε τόσο πολύ το κοινό, ώστε στο ρημέϊκ του 1968, "Ο
Ρωμιός έχει Φιλότιμο", που γύρισε ο ίδιος σκηνοθέτης, αντικαταστάθηκε με happy end. Είναι η
τελευταία ταινία του Σακελλάριου / Γιαννακόπουλου, που γυρίστηκε στα υπερσύγχρονα στούντιο
Νάχας του Καϊρου.
Ατάκες:
ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ): Γεια σου Χρυσάνθη.
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ): Γεια. Δεν είναι μέσα ο Τηλέμαχος.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Συγγνώμη αλλά... είδα φως στην τραπεζαρία και...
ΧΡΥΣΑΝΘΗ: Κι όπου βλέπεις φως, πάει να πει πως είναι ο Τηλέμαχος; Για πεταλούδα τον
πέρασες;
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ): Τσάκωσε βρε Χρυσάνθη αυτά τα μηλαράκια...
18
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΧΡΥΣΑΝΘΗ: Από πού τα πήρες πάλι αυτά τα μήλα;
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Από την αρχιεπισκοπή. Πάω και βρίσκω ένα διάκο και του λέω "Σε παρακαλώ
πολύ, με παρουσιάζεις στον Μητροπολίτη;" Μπάινω μέσα και του λέω "Δέσποτα, έχεις καλά
μήλα;"
ΧΡΥΣΑΝΘΗ: Τι κουταμάρες είναι αυτές που λες;
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Ε, μα με ρωτά από που τα πήρα. Μήλα είναι, βρε Χρυσάνθη... από τον μανάβη θα
τα πάρω. Αφού είναι μήλα.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Λοιπόν. Δεσποινίς... Πόσων ετών να βάλουμε;
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Γιατί; Είναι ανάγκη να βάλουμε ετών;
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Βέβαια... απαραιτήτως, βρε Τηλέμαχε.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Βρε να πάρει ο διάολος. Δε μου λες; Συνδυασμός χωράει;
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τι συνδυασμός δηλαδή;
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Ε, να! Να πούμε, δεσποινίς τριάκοντα ετών και επτακοσίων πενήκοντα μηνών...
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Έλα μωρέ, τώρα... Σαχλαμάρες.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Εσύ τι λές; Πόσο σηκώνει;
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Να σου πω... Τα σαράντα, χτυπάνε άσχημα.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Πα, πα, πα, τι λες τώρα...
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Να βάλω τριανταεννέα;
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Όχι... λίγο... λίγο το τριάντα εννέα Σταμάτη μου.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Να βάλω τριάντα εννέα, μισό;
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Αυτό πάλι, είναι σαν πυρετός.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Βρε Σταμάτη, λίγο είναι το τρίαντα εννιά... Δηλαδή... τριανταεννιά είναι και η
Χρυσάνθη, αλλά... προ Χριστού!
ΡΟΚΑΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ): Παντού διακρίνω το χέρι της άξιας νοικοκυράς.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Α...! Από νοικοκυροσύνη αγαπητέ μου, οι Ελληνίδες άλλο τίποτα. Εμείς εδώ στον
τόπο μας, τρία πράγματα βγάζουμε. Σταφίδα, καπνο και νοικοκυρές.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Τη Χρυσάνθη τη γνωρίσατε, φυσικά.
ΚΡΙΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ): Βεβαίως. Και έμεινα κυριολεκτικά ενθουσιασμένος. Είναι, ό,τι
ακριβώς ζητούσα.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Μα είναι και νοστιμούλα. Ξέρετε... έχει πάρει τα μάτια της μητέρας μου.
Αμυγδαλωτά. Και το τούτο, του πατέρα μου.
ΚΡΙΤΩΝ: Ωραίος άνδρας...
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Ο πατέρας μου; Ξέρετε πόσες καρδιές έκαψε με το τούτο του;
Η Ωραία των Αθηνών [1954]
Είδος: Κωμωδία
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Τσιφόρος Νίκος
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Βασιλειάδου Γεωργία, Αυλωνίτης Βασίλης, Φωτόπουλος Μίμης, Σταυρίδης
Νίκος, Βρανά Σπεράντζα,Μαυροπούλου Γκέλυ, Ξενίδης Σταύρος, Μπονασέρα Μαρίκα, Μπίνη
19
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Γκόλφω, Κοντογιάννης Βελισσάριος, Λιάππη Χρυσάνθη, Σεβίλλη Αγγέλα, Χαντάς Μ., Μελλίδης
Γ., Μαλλούσης Γ., Αγγελίδης Ράλλης, Μάτσας Αρτέμης.
Διάρκεια: 78
Εισιτήρια: 80420
Α' Προβολή: 15/3/1954
Πολυμέσα: Αρχεία Video
Υπόθεση:
Ο Ζάχος Μαρκάς, πρόεδρος του
συλλόγου "Πνεύμα και Ηθική" μαθαίνει
από το συμβολαιογράφο Τσιλιμίρδη, ότι
κληρονόμησε ένα μεγάλο ποσό από το
μακαρίτη θείο του, με τον όρο να
παντρευτεί την Αριστέα, τη μεσόκοπη
δεσποινίδα που τον φρόντιζε μέχρι τα
τελευταία του. Όμως ο Ζαχος μόλις
ανακαλύπτει ότι η Αριστέα είναι μια
πανάσχημη και αγράμματη γεροντοκόρη,
σκαρφίζεται να βρει κάποιον άλλο να
την παντρέψει, ούτως ώστε να
παρακάμψει τον όρο της διαθήκης...
Σχόλια:
Με την ταινία αυτή, αρχίζει η μεγάλη μεταπολεμική καριέρα της Γεωργίας Βασιλειάδου. Ύστερα
από τη Σμαρούλα Γιούλη, τονΑλέκο Αλεξανδράκη και τον Μίμη Φωτόπουλο, γίνεται το τέταρτο
πιο αγαπητό πρόσωπο του Ελληνικού Σινεμά, πρωτού ξεκινήσει η περίοδος της λατρείας των
νεαρών και λαμπερών σταρ προς το τέλος της δεκαετίας.
Ατάκες:
ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Θα το νοικιάσεις το δωμάτιο κυρά Αριστέα;
ΑΡΙΣΤΕΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ): Κατά πρώτον δεσποινίς. Και κατά δεύτερον, ναι, θα το νοικάσω, να
αυξήσουμε τα εισοδήματά μας, να βάλουμε και λίγο λίπασμα πάνω μας...
ΖΑΧΟΣ (ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ): Τι θα γίνει λεβέντες; Πάει ο τέταρτος μήνας χωρίς ενοίκιο. Αν δε με
πληρώσετε το συντομότερο, τρώτε κλωτσιά.
ΝΟΤΗΣ (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ): Μας βλέπω φουτμπόλ...
ΖΑΧΟΣ (ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ): Πνεύμα και ηθική! Πνεύμα και ηθική!
ΑΡΙΣΤΕΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ): Μήπως θέλετε να σας φτιάξω κανένα καφέ;
ΝΟΤΗΣ (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ): Της παρηγοριάς;
ΑΡΙΣΤΕΑ: Εδώ, ό,τι θελήσετε, να μου το ζητάτε με όλο το θράσος. Εμείς την φιλοξενία την
έχουμε πετροπαράδοτη.
ΝΟΤΗΣ: Α, ευχαριστούμε.
ΑΡΙΣΤΕΑ: Το σπίτι, το έχω κληρονομήσει από τον μακαρίτη τον πατέρα μου. Βέβαια, θέλει μια
μικρή επισκευή, γιατί όταν βρέχει, τρέχουν τα λύκεια.
20
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΚΟΣΜΑΣ (ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ): Των Ελληνίδων;
ΝΟΤΗΣ: Οι σουλήνες;
ΑΡΙΣΤΕΑ: Οι ινσουλίνες, μάλιστα. Να, ο κύριος, το κατάλαβε.
ΚΟΣΜΑΣ (ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ): Μα είναι τελειόφοιτος. Δεν είπαμε;
ΑΡΙΣΤΕΑ: Κοντά μου, οι νεαροί θα έχουν όλα τα ροκφόρ.
ΚΟΣΜΑΣ: Να την παίξουμε.
ΝΟΤΗΣ: Τι να παίξουμε;
ΚΟΣΜΑΣ: Ποιός θα την πάρει. Κορόνα - γράμματα. Κέρδισες Νότη μου; Την παίρνεις. Έχασα
Νότη μου; Την παίρνεις. Α, όλα κι όλα! Τίμια πράγματα!
(ο κλήρος έπεσε στον Νότη)
ΚΟΣΜΑΣ: Άντε, να ζήσετε και καλούς απογόνους.
ΝΟΤΗΣ: Ναι, άμα γεννήσει, θα σου φυλάξω ένα κανελλί με βούλες.
ΚΟΣΜΑΣ (ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ): Κλασσική ομορφιά, μου λέει. Τον μάγεψε το κάλλος σου!
ΑΡΙΣΤΕΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ): Ε! Από κάλους πια άλλο τίποτις!
ΚΟΣΜΑΣ: Άντε και εγώ κουμπάρος!
ΑΡΙΣΤΕΑ: Να σε ασπαστώ κουμπάρε.
ΚΟΣΜΑΣ: Σιγά, με βρήκες απροετοίμαστο και είσαι και αξούριστη.
ΑΡΙΣΤΕΑ: Σήμερις έτυχε.
ΑΡΙΣΤΕΑ: Εγώ φεύγω τώρα. Και ότι ποθήσετε, ότι επιθυμήσετε, να μου βροντολογήσετε...
ΕΙΔΩΛΟ ΝΟΤΗ: Νότη, σκέψου το. Νότη σώζεσαι. Τέρμα πια οι αλητείες. Θα έχεις το σπιτάκι
σου, τη γυναικούλα σου, τη ζεστασιά σου...
ΝΟΤΗΣ: Γυναίκα είναι αυτή ή πολυομυελίτης;
ΑΡΙΣΤΕΑ: Εγώ, κύριε Νότη μου, είμαι του παρελθόντος αιώνος.
ΝΟΤΗΣ: Το βλέπω.
ΑΡΙΣΤΕΑ: Μου αρέσουν άλλα πράγματα. Τα λουλούδια, τ' αστέρια, η μουσική. Δεν είμαι σαν τις
σημερινές τσιλιμπούρδες. Έγω έχω άλλα σχέδια. Αααααχ!
ΝΟΤΗΣ: Φέρε το φλιτ!
ΖΑΧΟΣ (ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ): Το βραδυ σε θελω ντυμενη γκραν!
ΑΡΙΣΤΕΑ: Γκρανκασα;
ΖΑΧΟΣ: Οχι, γκραν-πρι!
ΑΡΙΣΤΕΑ: Άμα τα φάμε όλα αυτά θα γίνουμε εγγαστρίμυθοι...
ΑΡΙΣΤΕΑ: Θα γίνει το ολοκαύτωμα του ζαρκαδίου...
ΝΟΤΗΣ: Ξέρω ένα μικρό ξενοδοχείο στο Γαλάτσι "Τα Πιτσούνια".
ΑΡΙΣΤΕΑ: Και να κλειστώ σε δωμάτιο με έναν άνδρα;
ΝΟΤΗΣ: Μη φοβάσαι. Θα σβήσω τα φώτα.
ΑΡΙΣΤΕΑ: Και θα 'σαι φρόνιμος;
ΝΟΤΗΣ: Χάρακας!
(και λίγο μετά)
ΝΟΤΗΣ: Κάτσε δω, να κλείσω κάμαρη και περίμενε.
ΑΡΙΣΤΕΑ: Και θα μείνω εδώ, μόνη μου με το σωφέρ;
21
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΝΟΤΗΣ: Δε φοβάται. Σε συνήθισε!
ΖΑΧΟΣ (ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ): Η Ωραία των Αθηνών! Ωρέ πού πάμε ωρέ! Πού πάμε;
Κυριακάτικο Ξύπνημα [1954]
Είδος: Κομεντί
Σκηνοθεσία
/
Σενάριο: Κακογιάννης
Μιχάλης
Παραγωγή: Μήλας
Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Χορν
Δημήτρης, Λαμπέτη
Έλλη, Καββαδία
Τασώ,
Παππάς
Γιώργος, Νοταρά
Σαπφώ,
Παπαγεωργίου
Μαργαρίτα,
Πατεράκη
Χρυσούλα,
Ιορδανίδης
Γιώργος, Φέρρης Κώστας.
Διάρκεια: 91
Εισιτήρια: 103252
Α'
Προβολή: 11/1/1954
Υπόθεση:
Δύο πιτσιρικάδες, κλέβουν τα ρούχα και μαζί το λαχείο μιας νεαρής πωλήτριας στη διάρκεια του
κυριακάτικου μπάνιου της. Το λαχείο θα το αγοράσει ένας φτωχός μουσικός. Όταν το λαχείο
κληρώσει, η πωλήτρια θα θυμηθεί το νούμερο του και θα το διεκδικήσει με επίσμα από τον
μουσικό. Τελικά θα μοιραστούν το ποσό και θα ενώσουν τις ζωές τους.
Σχόλια:
Κυπριακής καταγωγής και από αστική οικογένεια, ο Μιχάλης Κακογιάννης, με μία πορεία
μοιρασμένη ανάμεσα στο θέατρο και στον κινηματογράφο, συνέδεσε το όνομά του με πολλές
ελληνικές ταινίες που πήγαν στο Φεστιβάλ Καννών. Η αρχή γίνεται το 1954 με το «Κυριακάτικο
Ξύπνημα», ταινία επιτυχημένη τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά. Με αυτήν του την ταινία
έδωσε μία άλλη στροφή στην κωμωδία μακριά από τη χοντρή φάρσα της εποχής, ενώ κέρδισε
θετικά σχόλια τόσο από το ελληνικό κοινό όσο και από το κοινό των Καννών, όπου συμμετείχε στο
διαγωνιστικό μέρος. Μάλιστα, η ταινία προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου όπου
κέρδισε και μία διάκριση. Οι ερμηνείες τόσο της Λαμπέτη όσο και του Χορν κέρδισαν όλους τους
Έλληνες κριτικούς της εποχής. Η ταινία διακρίθηκε για το γρήγορο ρυθμό της, για την αφήγηση
και την τεχνική της με αποτέλεσμα η καριέρα του Κακογιάννη να αποκτήσει το καλύτερο ξεκίνημα
που θα μπορούσε.
Η ταινία ήταν παραγγελία του Δημήτρη Χορν, προς τον φίλο του Κύπριο σκηνοθέτη και είχε στόχο
22
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
να διαφημίσει το θεατρικό θίασο που είχε με την Έλλη Λαμπέτη και τον Γιώργο Παππά. Η
παραγγελία καθόριζε, τρεις ισοδύναμους ρόλους, κάτι που τήρησε ο Κακογιάννης. Τα εξωτερικά
γυρίστηκαν στην Αθήνα, ενώ τα εσωτερικά στα στούντιο Νάχας, στο Κάϊρο της Αιγύπτου.
«Ένα καλό φιλμ της σειράς, ένα φιλμ που μπορεί ελεύθερα να ταξιδέψει, να πάει στις Κάννες,
να εμφανιστεί σε Φεστιβάλ, να μην πάρει ασφαλώς, ασφαλέστατα, καμία διάκριση και κανένα
βραβείο, αλλά και να μην ντροπιάσει και τη δύστυχη πατρίδα του, όπως την έχουν ντροπιάσει
όλα ανεξαιρέτως τα προηγούμενα. Και γι’ αυτό μονάχα αποτελεί σταθμό». Ελένη Βλάχου«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
Ατάκες:
ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΣ: Εγώ εσένα, θα σου βγάλω το μάτι!
ΛΑΜΠΕΤΗ: Οι μασκωτίτσες μου!
Το Ποντικάκι [1954]
Εναλλακτικός Τίτλος: Το Κορίτσι Με Τα Λουλούδια
Είδος: Ηθογραφία
Σκηνοθεσία: Τσιφόρος Νίκος
Σενάριο: Ασημακόπουλος Γιώργος
Παραγωγή: Ανζερβός
Πρωταγωνιστούν: Βουγιουκλάκη
Αλίκη, Φωτόπουλος
Μίμης, Παπαγιαννόπουλος
Διονύσης, Ρίζος Νίκος, Διαλυνά Ρίκα,Χριστοφορίδης
Περικλής, Παππάς Κωνσταντίνος, Λευτεριώτης
Γιώργος, Σκλάβος Δημήτρης.
Διάρκεια: 88
Εισιτήρια: 32558
Α' Προβολή: 15/2/1954
Υπόθεση:
Ο Λουκής μετά από μια επιτυχημένη διάρρηξη θα καταφέρει να ξεφύγει από την αστυνομία, χάρη
στη νεαρή ανθοπωλίδα, Κρινιώ, που του συστήνεται ως "Ποντικάκι". Θα την πάρει μαζί τυο στο
κρυσφήγετο του, όπου μένει με τον Βαγγέλη, την Χριστίνα και τον αρχηγό της συμμορίας, Κώστα.
Ο Λούκης θα θελήσει να επανέλθει στον ίσιο δρόμο και θα νοικιάσει ένα δωμάτιο. Θα
προσπαθήσει να ξαναρχίσει τη ζωή του μαζί με το ποντικάκι...
Σχόλια:
Πρώτη εμφάνιση της Αλίκης Βουγιουκλάκης στον κινηματογράφο. Ήταν τότε νέα μαθήτρια της
23
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ο ρόλος ήταν γραμμένος για την Έλλη Λαμπέτη, αλλά
εκείνη τον αρνήθηκε, επειδή γύριζε το Κυριακάτικο Ξύπνημα.
Κάλπικη Λίρα [1955]
Εναλλακτικός Τίτλος: Η Ιστορία μιας Κάλπικης
Λίρας
Είδος: Σπονδυλωτή Ηθογραφία
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Τζαβέλλας Γιώργος
Παραγωγή: Ανζερβός
Πρωταγωνιστούν: Λογοθετίδης Βασίλης, Λιβυκού
Ίλυα, Πρωτοπαππάς
Ευάγγελος, Τζενεράλης
Θάνος, Φωτόπουλος Μίμης,Βρανά Σπεράντζα,
Αγγελίδης Ράλλης, Μακρής Ορέστης, Διανέλλος
Λαυρέντης, Χορν
Δημήτρης, Λαμπέτη
Έλλη,
Τσαπέλης Ζώρας, Φέρμας Νίκος, Πατρικίου Λέλα,
Ταϋγέτη, Μουστάκα Αθανασία, Παναγιωτίδου
Δέσποινα,
Βλαχόπουλος
Γιώργος.
Στο ρόλο του αφηγητή ο Δημήτρης Μυράτ.
Διάρκεια: 121
Εισιτήρια: 211780
Α' Προβολή: 24/1/1955
Υπόθεση:
Ο τελευταίος τυχερός κάτοχος της κάλπικης λίρας αφηγείται την ιστορία της.
Κατασκευαστής της ήταν ο Ανάργυρος Λαμπαδόπουλος, χαράκτης στο επάγγελμα, τίμιος και
φιλότιμος άνθρωπος που έπεσε θύμα του Ντίνου και της Φιφής και έδωσε όλες τις οικονομίες του
για να αγοραστούν οι μηχανές παραχάραξης. Η πρώτη λίρα που κατασκεύασε δεν ξεγέλασε
κανέναν, έτσι μη μπορώντας να τη δώσει πουθενά την ξεφορτώθηκε στον τυφλό ζητιάνο της
γειτονιάς, που και αυτός με τη σειρά του προσπάθησε να ξεγελάσει μια πόρνη, αλλά η μοίρα το
έφερε η λίρα να χαθεί.
Και ποιος τη βρήκε; Ένα ορφανό από πατέρα κοριτσάκι, που αντί να χαίρεται όπως τα άλλα
παιδάκια τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων, αυτό πουλούσε λουλούδια για να βοηθήσει την
άρρωστη μητέρα του. Η χαρά του κοριτσιού μετατρέπεται σε θλίψη όταν δεν μπορεί να δώσει την
κάλπικη λίρα, αλλά στο τέλος θα την πάρει εν γνώση του ο σπιτονοικύρης τους και μέγας ματζίρης,
θέλωντας να κάνει την μοναδική καλή πράξη της ζωής του.
Η κάλπικη λίρα γίνεται έτσι πρωτοχρονιάτικο φλουρί που το κερδίζει ένα φτωχό ζευγάρι εκείνος φτωχός άσημος ζωγράφος και εκέινη πλουσιόπαιδο που τα παράτησε όλα για να ζήσει την
μποέμικη ζωή με τον άνθρωπο που αγαπάει. Ορκίζονται να μην την "χαλάσουν" ποτέ και τη
βαφτίζουν σαν σύμβολο του έρωτά τους. Η φτώχεια και η εξαθλίωση όμως, διώχνουν την κοπέλα
μακριά από τον νεαρό ζωγράφο. Όταν μετά από χρόνια συναντηθούν ξανά, εκείνη παντρεμένη ένα
συμβιβασμένο γάμο, θα αντιληφθούν ότι η λίρα, το σύμβολο της αγάπης τους, ήταν κάλπικη (αλλά
η αγάπη τους δεν ήταν).
24
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Σχόλια:
Ο Γιώργος Τζαβέλλας υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της κατα πολλούς ωραιότερης
Ελληνικής ταινίας. Ένας γαλαξίας αστέρων της εποχής (Λογοθετίδης, Λιβυκού, Φωτόπουλος,
Βρανά, Μακρής, Διανέλλος, Χορν, Λαμπέτη και Μυράτ), συμμετέχει στη σπονδυλωτή ταινία 4
ιστοριών με θέμα της περιπέτειες μιας κάλπικης λίρας.
Η ταινία πειραματίζεται με 4 διαφορετικά είδη ταινίας, όλα προσφιλή εκείνη την εποχή
(ηθογραφία, φαρσοκωμωδία, μελό και αισθηματικό δράμα) και τα καταφέρνει θαυμάσια,
δημιουργώντας ένα αμάγαλμα μικρών ταινιών συνολικής διάρκειας 2 ωρών!
Η ταινία έκανε τον γύρο της Ευρώπης - στη Ρωσία παίχτηκε ταυτόχρονα σε 1000 αίθουσες και ο
Ζορζ Σαντούλ την περιέλαβε στις χίλιες καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου σινεμά. Σημείωσε
ρεκόρ εισιτηρίων της εποχής, με 211.780 εισιτήρια.
Στα γυρίσματα, γεννήθηκε ο έρωτας της Λαμπέτη και του Χορν. Ο δεσμός τους κράτησε 5 χρόνια!
Βραβεία / Διακρίσεις:
Βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Μόσχας
Επίσημη συμμετοχή στo Φεστιβάλ Καννών
Επίσημη συμμετοχή στo Φεστιβάλ Karlovy Vary
Βραβεύτηκε στα Φεστιβάλ Βενετίας και Μπάρι.
Ατάκες:
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ): ..ααα, εσύ είσαι δηλαδή μέγας παλιανθρωπέας!
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ: Εσύ Ανάργυρε [Λουμπαρδόπουλος σ.σ.] χάνεσαι εδώ στην Ελλάδα.
Αν ερχόσουν στην Αμερική...
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ): Ξέρω, ξέρω. Θα είχα γίνει Λουμπ...
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ: Όταν έχεις λεφτά Ανάργυρε μπορείς να αφήσεις τη συνείδησή σου να
κοιμάται μόνη της κι εσύ να κοιμάσαι με την καλύτερη ερωμένη.
ΛΑΜΠΕΤΗ: ..Σ' Αγαπώ..
ΚΥΡΙΑ: Καλέ ποιός πέθανε;;;
ΠΑΙΔΑΚΙ: Δεν ξέρεις κυρά μου;
ΚΥΡΙΑ: Όχι!
ΠΑΙΔΑΚΙ: Εκείνος που είναι μέσ' την κάσα!
ΚΥΡΙΑ: Αει να χαθείς παλιόπαιδο...
25
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο [1955]
Είδος: Ηθογραφία
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Σακελλάριος Αλέκος
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Αυλωνίτης Βασίλης, Φωτόπουλος Μίμης, Καρέζη Τζένη, Αλεξανδράκης
Αλέκος, Τσαγανέας Χρήστος, Βουδούρης Δημήτρης, Κονταρίνης Ερρίκος, Παπαχρήστος Κώστας,
Αγγελίδης Ράλλης, Λινάρδου Νίκη, Λαϊδου Μαίρη, Σαμπάχ Σούλη, Γιαννακοπούλου Λέτα,
Χρυσοπούλου Ρούλα, Μανέλλη Ρέα, Μαργαριτίδου Στέλλα, Φέρμας Νίκος, Χάρμα Λίτσα,
Μυτάκης Ανδρέας, Καρύζης Κωνσταντίνος, Χαρμάς Τόλης, Μεντής Κώστας, Κεφαλόπουλος
Θανάσης, Παπαδόπουλος Γιάννης
Διάρκεια: 86
Εισιτήρια: 126530
Α' Προβολή: 12/12/1955
Υπόθεση:
Ο Παυλάρας κι ο Πετράκης είναι
ίσως οι τελευταίοι λατερνατζήδες.
Ομως, καθώς το επάγγελμα περνά
κρίση, φεύγουν στην επαρχία προς
αναζήτηση καλύτερης τύχης. Η
συνάντησή
τους
με
ένα
πλουσιοκόριτσο που το έχει σκάσει
από το σπίτι του θα αλλάξει τη ζωή
τους για πάντα...
Σχόλια:
Η ταινία αυτή έγινε μεγάλη
εισπραχτική επιτυχία και αγαπήθηκε
πολύ από το κοινό της εποχής.
Μάλιστα
γνώρισε
και
κινηματογραφική
συνέχεια,
δύο
χρόνια αργότερα, με το ίδιο επιτελέιο,
στην ταινία Λατέρνα Φτώχεια και Γαρύφαλλο. Πρώτη κοινή εμφάνιση του Μίμη Φωτόπουλο και
του Βασίλη Αυλωνίτη ως δίδυμο, σαν αυτό που προσπάθησε να φτιάξει παλαιότερα ο Φωτόπουλος
με τον Ηλιόπουλο. Ο Φίνος, είχε πολλούς ενδοιασμούς για την καλλιτεχνική συνεύρεση των δύο
αυτών ηθοποιών, αλλά η επιμονή του Σακελλάριου του βγήκε σε καλό.
Ατάκες:
ΠΕΤΡΑΚΗΣ (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ): Κάτσε βρε αδερφέ μου, γιατί από το σκύψε σκύψε, κοντεύω να
διπλώσω σαν εφημερίδα. Εδώ που τα λέμε, έχει τις οκάδες της.
26
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΠΑΥΛΑΡΑΣ (ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ): Εμένα μου λες; Σαράντα χρόνια την έχω στην πλάτη.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Βαριά και ασήκωτη, αδελφέ μου.
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Πολύ βαριά. Και μετά σου λέει "ελαφρά μουσική"!
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αν δεν υπήρχαν οι λατερνατζήδες, οι χελώνες θα ήταν τα πιο δυστυχισμένα ζώα της
γης.
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Έλα ρε. Ακούμπα την εδώ, να ανασάνεις λίγο.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Έγω ξέρεις τι λέω; Εδώ που έίναι και δροσιά, να σκάψουμε δυό λάκους και να
μπούμε μέσα να πεθάνουμε.
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Πετράκη σου 'χω πει ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να απογοητεύεται.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μονο που ξέρεις το χουι μου . Δε μπορω να κοιμηθω αν δε διαβασω λίγο.
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Να σου δωσω το απολυτήριο του στρατού μου να διαβασεις ??
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Να διαβάσω ειπα ρε Παυλάρα , οχι να μελετήσω αρχαία ελληνική ιστορία .
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Εμείς είμαστε καλλιτέχνες.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Τι καλλιτέχνης, μωρέ. Μ' έχεις πρήξει. Είμαστε καλλιτέχνες επειδή γυρίζουμε το
χερούλι της λατέρνας και βγάζει μουσική; Ε, λατέρνα είναι, μουσική θα βγάλει. Αν ήταν μηχανή
του κιμά, θα έβγαζε κρέας!
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Κοίτα ρε μια επιταγή με φουστάνια, που βρήκαμε στο δρόμο!
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Κοίτα πως πίνουνε νερό, πένηντα... χιλιάρικα!
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Αδελφέ μου, πρώτη φορά βλέπω πενήντα χιλιάρικα μαζεμένα.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Τι έπαθες, ρε;
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Γλίστρησα και έπεσα.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Γιατί δε σηκώνεσαι;
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Γιατί να σηκωθώ; Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις κύριε, σήκω από χάμω,
να πας να πέσεις στο κρεβατάκι σου, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμω, για να πάω να
πέσω πάλι χάμω... δεν υπάρχει λόγος.
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Δεσποινίς, η λατέρνα άμα την αγαπάς, δεν σε κουράζει. Άμα δεν την αγαπάς, σε
κουράζει.
ΚΑΙΤΗ (ΚΑΡΕΖΗ): Εσείς την αγαπάτε;
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Πλατωνικώς!
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μαέστρο. Διάλλειμα 5 δραχμές... 5 λεπτά ήθελα να πω.
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Γιατί;
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αρχίζει η ταληροθεραπεία.
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Δεν το κατάλαβα;
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Το ταληροντούζ που λέγαμε!
(του αδειάζει την κανάτα στο κεφάλι)
ΠΑΥΛΑΡΑΣ: Αμάν, αδελφέ μου, δροσά που πήρα! Δροσά που πήρα, αδελφάκι μου!
(πέφτει νεκρή στην αγκαλιά του)
27
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Στέλλα [1955]
Είδος: Δραματική
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Κακογιάννης Μιχάλης
Παραγωγή: Μήλας Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Μερκούρη Μελίνα, Φούντας Γιώργος, Αλεξανδράκης Αλέκος, Καλογερικού
Χριστίνα, Βέμπο Σοφία, Ζουμπουλάκη Σοφία, Παπαγιαννόπουλος Διονύσης, Καββαδία Τασώ,
Παππά Νίτσα, Κακκαβάς Κώστας, Πατεράκη Χρυσούλα, Πομώνης Γ., Αλεξανδρίδης Γιάννης,
Χαλκούση Ελένη, Μαλιώρης Γεράσιμος, Πιτσίλος Νότης
Διάρκεια: 90
Εισιτήρια: 134142
Α' Προβολή: 21/11/1955
Υπόθεση:
Η
Στέλλα
είναι
τραγουδίστρια
στο
κέντρο
Παράδεισος, που διευθύνει η
Μαρία και έχει δεσμό με τον
Αλέκο,
γόνο
πλούσιας
οικογένειας. Για μια ακόμη φορά,
αυτή θα είναι που θα θέσει τέρμα
στο δεσμό τους, πριν έρθει η
φθορά. Ο Αλέκος θα σκοτωθεί σε
ένα ατύχημα. Η Στέλλα αρχικά θα
αποφύγει την στενή πολιορκία του
ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού,
Μίλτου. Αργότερα θα υποκύψει
στη γοητεία του. Όμως θα θέσει
τους
δικούς
της
όρους
προκειμένου να συνεχιστεί η
σχέση τους.
Σχόλια:
Δεύτερη και καλύτερη παρουσία στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών για
τον Μιχάλη Κακογιάννη με τη γνωστή σε όλους «Στέλλα» του, σε παραγωγή Μήλας Φιλμ. Το
σενάριο είναι του ιδίου και του Ιάκωβου Καμπανέλλη και η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.
Πρόκειται για διασκευή από το θεατρικό έργο του Καμπανέλλη «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια»,
εμπνευσμένο δραματουργικά από το μύθο της Κάρμεν. Ένας άλλος μύθος τραγουδά από τη μεγάλη
οθόνη στο κοινό των Καννών, η Μελίνα Μερκούρη φυσικά που συμπρωταγωνιστεί δίπλα στον
Γιώργο Φούντα. Η ταινία, εκτός φυσικά από τη συμμετοχή της στις Κάννες, έχει κερδίσει και μία
υποψηφιότητα για Όσκαρ ενδυματολογίας και το βραβείο των Αμερικανών Κριτικών καλύτερης
28
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ξένης ταινίας το 1956. Ήταν η τελευταία ταινία της Μήλλας Φιλμ. Η συμβολή του Μάνου
Χατζιδάκι σ' αυτή τη τομή της Ελληνικής μουσικής ήταν τεράστια.
Ο Κακογιάννης με τη «Στέλλα» του και το «κορίτσι με τα μαύρα» χαρακτηρίστηκε ως «ο
μαθητής του Σοφοκλή». Ο τρόπος με τον οποίο στέκεται απέναντι στη Μελίνα Μερκούρη θυμίζει
τραγωδία και Αντιγόνη, και τα σχόλια του ξένου Τύπου στις Κάννες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά για την
ηρωίδα πρότυπο της γυναικείας απελευθέρωσης.
Αυτή ακριβώς η ηρωίδα που διαλέγει το δικό της δρόμο αντιμετώπισης των αντιλήψεών της
ενόχλησε τα αριστερά έντυπα «Αυγή» και «Επιθεώρηση Τέχνης» με αποτέλεσμα να επιτεθούν
σκληρά κατά της ταινίας του Κακογιάννη.
Ατάκες:
ΜΙΛΤΟΣ (ΦΟΥΝΤΑΣ): Στέλλα, φύγε...φύγε, Στέλλα, θα σε σκοτώσω...Στέλλα, δε με
ακούς;...κρατάω μαχαίρι...πες μου πως μετάνιωσες, πως θα με παντρευτείς και το πετάω...Στέλλα,
φύγε...γιατί δε φεύγεις; Γιατί;
ΣΤΕΛΛΑ (ΜΕΡΚΟΥΡΗ): (καθώς τη μαχαιρώνει) Φίλα με, Μίλτο...φίλα με.
ΜΙΛΤΟΣ: Στέλλα, αγάπη μου...
ΣΤΕΛΛΑ: Φίλα με αγάπη μου...
Καφετζού [1956]
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία: Σακελλάριος Αλέκος
Σενάριο: Σακελλάριος Αλέκος,
Ασημακόπουλος Γιώργος
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Βασιλειάδου
Γεωργία , Φωτόπουλος
Μίμης , Αυλωνίτης
Βασίλης , Γιούλη
Σμαρούλα , Χριστοφορίδης
Περικλής , Ζαφειρίου Ελένη ,
Δαμασιώτης Γιώργος , Σαβάτου
Κλωντ , Ασημακοπούλου
Μπεάτα, Φέρμας Νίκος , Μεντής
Κώστας , Λινάρδου Νίκη ,
Μοσχονά Μπέτυ , Αγγελίδης
Ράλλης , Παπαχρήστος Κώστας ,
Ρούσσος Γιάννης , Βελέντζας
Γιώργος
Διάρκεια: 89
Εισιτήρια: 148950
Α' Προβολη: 29/10/1956
29
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Υπόθεση:
Μια πλύστρα σε μια φτωχοσυνοικία των Αθηνών, μετατρέπεται με τη βοήθεια ενός
καφετζή - οδοντίατρου και ενός φίλου του, σε δαιμόνια καφετζού - μέντιουμ. Με την ιδιότητά της
αυτή, θα αποκαταστήσει το καφετζή με την κοπέλα που αγαπά και θα τους φτιάξει ένα
υποερσύγχρονο οδοντιατρείο.
Σχολία:
Η Γεωργία Βασιλειάδου, κάνει τον μοναδικό ρόλο της καριέρας της με κωμικά αλλά και δραματικά
στοιχεία.
Ατάκες:
(Ο Σπύρος βρίσκεται σε ένα απόμερο μέρος με την κοπελιά του, όταν ξαφνικά εμφανίζεται ο Νίκος
Φέρμας ως πλανόδιος πωλητής ξηρών καρπών)
ΠΩΛΗΤΗΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ (ΦΕΡΜΑΣ): Έχω και φυστίκι Αιγίνης πολύ φρέσκο...Έχω και
φυστίκι αράπικο...Παίζω και μονά ζυγά...
ΣΠΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ): Φύγε να χαρείς την καλαθούνα σου που μου έχωσες μες στη
μύτη....
ΣΠΥΡΟΣ: Ρε, θα φύγεις;
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ (ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ): Αυτό (χικ) που μου είπες (χικ) εμένα, αύριο (χικ) να το
θυμηθείς...
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: Τι γίνεται εδώ;
ΣΠΥΡΟΣ: Τίποτα κύριε πόλισμαν. Ο φιλαράκος απο 'δω έχει πιει καμιά πενηνταριά ποτηράκια
παραπάνω...
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: Για πάμε λίγο στο τμήμα όλοι μαζί.
ΣΠΥΡΟΣ: Μισο λεπτό να κλείσω το μαγαζί.
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ (ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ): Αν δραπετεύσει (χικ), είσαι υπεύθυνος...
(Διάλογος μεταξύ μεθυσμένου και ασυνομικού μετά από καυγά του πρώτου με τον Σπύρο)
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ (ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ): Γιατί να μου το πει εμένα αυτό κύριε πόλισμαν;
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: Ε, τι σου είπε;
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ: Δε θυμάμαι. Αλλά γιατί να μου το πει;
ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ: Είναι αλήθεια τόσο καλή, όσο λένε;
ΣΠΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ): Καλή, δε θα πει τίποτα. Αυτή μαντάμ, διαβάζει το φλυτζάνι, όπως
εσείς διαβάζετε εφημερίδα. Σπουδαία καφετζού. Μόνο που μας φεύγει. Πάει σε συνοικία
αριστοκρατική. Βλέπετε, μόνο η καλή κοινωνία ενδιαφέρεται για το μέλλον. Εμείς τα μπατιράκια,
ενδιαφερόμαστε μόνο για τα παρόντα.
ΣΠΥΡΟΣ: Τι κάνουμε 'μεις ρε Καίτη; Η σχέση μας είναι παράνομη σαν κομουνιστικός
ασύρματος.
ΚΑΙΤΗ (ΓΙΟΥΛΗ): Κάνε υπομονή. Σε λίγο θα σε γνωρίσει ο μπαμπάς.
ΣΠΥΡΟΣ: Και τι να με κάνει ο μπαμπάς σου; Έτσι όπως είμαι εγώ, δε θα με θέλει ούτε για σκύλο,
όχι για γαμπρό.
ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ: Ώστε έφυγε η κυρία Φρόσω, ε;
ΣΠΥΡΟΣ: Ναι, η καημένη. Δε μπορούσε βλέπετε να συναγωνιστεί την κυρία Καλλιόπη.
30
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ: Και ποιά είναι η κυρία Καλλιόπη;
ΣΠΥΡΟΣ: Α, η καινούργια καφετζού.
ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ: Καινούργια; Και είναι καλή;
ΣΠΥΡΟΣ: Καταπληκτική! Φτάνει να σας πω ότι έχει σπουδάσει τον καφέ στη Βραζιλία. Στη χώρα
της παραγωγής του. Σκεφτείτε ότι επί τέσσερα χρόνια, ήταν η προσωπική καφετζού του Σάχη της
Περσίας!
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ): Εγώ μαντάμ, ξέρετε, έχω και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σου
βρίσκω αμέσως πόσα τέκνα έχεις!
ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ): Θα 'θελα να μου βρείτε, πού χάθηκε το δαχτυλίδι μου. Ποιός το
πήρε;
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Χέρι έβαλε χέρι στο δαχτυλίδι σας, μαντάμ. Και το έβαλε σε χέρι, που της βάζει
χέρι.
ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ: Και πώς τη λένε την κοπέλα;
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Ααα! Μα εσείς μαντάμ, μέσα σε ένα φλυτζάνι του καφέ, θέλετε να σας διαβάσω
όλους τους Αθλίους του Βίκτορος Ουγκό. Αν ήταν έτσι, δεν έπρεπε να πιείτε τον καφέ σας σε
φλυτζάνι, αλλά σε κουβά.
ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ: Ξέρω ότι σας κουράζω, αλλά κάντε μια προσπάθεια. Σας παρακαλώ. Και με το
αζημίωτο, βέβαια.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Ξέρετε... με κουράζει αυτή η δουλειά. Με κουράζει νοερώς.... Καταλάβατε;
Ο Δράκος [1956]
Είδος: Αστυνομικό
Δράμα
Σκηνοθεσία: Κούνδουρος
Νίκος
Σενάριο: Καμπανέλλης Ιάκωβος
Παραγωγή: Αθηναϊκή
Κινηματογραφική
Εταιρία
Πρωταγωνιστούν: Ηλιόπουλος
Ντίνος,
Παπαγεωργίου
Μαργαρίτα,
Αργύρης
Γιάννης, Βέγγος
Θανάσης,
Βλάχος
Ανέστης, Ντούζος
Ανδρέας, Ζαννίνο, Λεκάκη
Μαρία, Τζανετάκος
Αλέκος,
Τσαχιρίδης
Νίκος,
Ανδριακόπουλος
Θόδωρος,
Νάσος Φρίξος, Σταυρινουδάκης
Κώστας, Βλαχάκης Μανώλης,
Βιοπούλου Ζιζή.
Διάρκεια: 86
Εισιτήρια: 35784
31
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Υπόθεση:
Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ο Θωμάς φεύγοντας από τη δουλειά του με προορισμό το σπίτι, θα
βρεθεί καταδιωκόμενος από την αστυνομία, εξαιτίας της ομοιότητας του με τον καταζητούμενο
Δράκο. Η Κάρμεν τον κρύβει στο νυχτερινό κέντρο του Χοντρού, όπου εργάζεται ως χορεύτρια. Ο
Χοντρός, νομίζοντας ότι είναι ο πραγματικός Δράκος τον μπάζει στο κόλπο που ετοιμάζει χρόνια
για την κλοπή μιας στήλης του Ολυμπίου Διός.
Σχολία:
Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1955, γυρίζεται η Αστυνομική Κωμωδία του Ντίνου Δημόπουλου, Τζο ο
Τρομερός. Στην ταινία, πρωταγωνιστούν το τρίδυμο Ηλιόπουλος - Παπαγεωργίου και Αργύρης. Το
επιτυχημένο τους δέσιμο, έδωσε την έμπνευση στον Ν. Κούνδουρο να τους αξιοποιήσει στην ταινία
του Ο Δράκος. Η μέτρια εμπορική επιτυχία αυτών των ταινιών, θα "χαρίσει" στον Ηλιόπουλο τον
τίτλο του αντι-εμπορικού ηθοποιού, έναν τίτλο που αγωνίστηκε σκληρά να απεμπολίσει ως το
1959, με την πετυχημένη κωμωδία Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, με παρτενέρ μια λαμπερή Τζένη
Καρέζη.
Σε ηλικια μολις 30 (το 1956) ετων, ο Νικος Κουνδουρος γυριζει την δευτερη ταινια του (πρωτη
ηταν η Μαγικη πολη, το 1955), δινοντας ενα ωριμοτατο δειγμα κινηματογραφικου βλεμματος,
λαμβανομενων υποψη των τοτε ελληνικων συνθηκων στο χωρο του θεαματος.
Βραβεία / Διακρίσεις:
Ειδική μνεία στο Φεστιβάλ Βενετίας.
Βραβεύτηκε, στο 1ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ως μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες της
περιόδου 1955 - 1959.
Ο Ζηλιαρόγατος [1956]
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Τζαβέλλας
Γιώργος
Παραγωγή: Ανζερβός
Πρωταγωνιστούν: Λογοθετίδης
Βασίλης , Λιβυκού Ίλυα , Στεφανίδου
Σμαρώ , Κωνσταντάρας
Λάμπρος , Λαμπροπούλου
Καίτη ,Ρίζος Νίκος , Ταϋγέτη ,
Θεοχάρη
Καίτη
, Πρωτοπαππάς
Εύαγγελος , Κουκούλη Αντιγόνη ,
Βλαχόπουλος Γιώργος , Καταπόδης
Παύλος , Καρέτας Γιώργος , Ρώης
32
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Γιώργος , Πομώνης Κώστας , Ρουγγέρρης Μίμης
Διάρκεια: 105
Εισιτήρια: 95421
Α' Προβολή: 10/12/1956
Υπόθεση:
Η Λέλα θέτει σε εφαρμογή, με τη βοήθεια της ξαδέλφης της Μίνας, το σχέδιο της ύπαρξης
ενός φανταστικού εραστή, ελπίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο να αποσπάσει την προσοχή του άνδρα
της Πότη απ'τη δουλειά του, στην σαπουνοβιομηχανία που διευθύνει και να τον φέρει πιο κοντά
της. Ο Πότης "τσιμπάει" αμέσως αφού το ίδιο έπαθε και ο φίλος του Μάρκος με τη γυναίκα του
Κική.
Σχολία:
Κινηματογραφική διασκευή της θεατρικής κωμωδίας "Ο Εραστής Έρχεται" του Γιώργου
Ρούσσου. Κατά τη διάρκεια της προβολής, το κοινό χειροκροτούσε, φαινόμενο σπάνιο στις
κινηματογραφικές αίθουσες.
Ατάκες:
ΠΟΤΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ): (μιλώντας στο τηλέφωνο) ναι... για ξαναπάρ'τους και και ξαναπάρε
με! Για ξαναπάρ'τους και ξαναπάρε με!
ΜΙΝΑ (ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ): Εμ, κοτζάμ κεραίες ξάδερφε!
ΜΑΡΚΟΣ (ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ): Σιωπηλος Ενοχος, Ορσον Ουελς.
ΠΟΤΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ): (Τον μουτζωνει) Ορσε, Ουελς.
ΠΟΤΗΣ: Εεεε!
ΜΑΡΚΟΣ: Εεεεε!
ΠΟΤΗΣ: Εεεεε!
ΜΑΡΚΟΣ: Εεεεε!
ΜΑΡΚΟΣ (ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ): Η κουμπάρα κουμπάρε, μου τα φόρεσε!
ΠΟΤΗΣ: Τι λες μωρέ; γεγονός;
ΜΑΡΚΟΣ: Τετελεσμένον!
ΠΟΤΗΣ: Πω πω! Και που ετετελέσθη;
ΜΑΡΚΟΣ: Σε γκαρσονιέρα!
ΠΟΤΗΣ: Σε γκαρσονιέρα; Σα δε ντρέπεται... Λες και δεν είχατε σπίτι!
Τo Κορίτσι Με Τα Μαύρα [1956]
Ενναλακτικός Τίτλος: A Girl In Black
Είδος: Δραματική
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Κακογιάννης Μιχάλης
33
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Παραγωγή: Ερμής Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Λαμπέτη
Έλλη, Χορν
Δημήτρης, Φούντας
Γιώργος, Ζαφειρίου
Ελένη, Στρατηγός Στέφανος, Περγιάλης Νότης, Βλάχος Ανέστης, Βέγγος Θανάσης, Φέρμας Νίκος.
Διάρκεια: 101
Εισιτήρια: 87552
Α' Προβολή: 19/3/1956
Υπόθεση:
Ο Παύλος και ο Αντώνης φτάνουν στην Ύδρα για να περάσουν μερικές μέρες ξεκούρασης.
Θα νοικιάσουν δωμάτια στο σπίτι της
χήρας Φρόσως, που ζει μαζί με την
κόρη της Μαρίνα και το γιο της
Μήτσο.
Ο
Παύλος
σιγά-σιγά
ανακαλύπτει ότι η οικογένεια είναι
μια ειδική περίπτωση στο νησί,
ανακαλύπτει όμως και την θλιμμένη
ομορφιά της Μαρίνας. Έτσι όταν
έρθει ο καιρός της αναχώρησης,
αποφασίζει να παραμείνει στο νησί
μερικές ακόμη μέρες. Με την Μαρίνα
είναι ερωτευμένοι και άλλοι άνδρες
του νησιού και ανάμεσά τους ο
Χρήστος.
Σχολία:
Τρίτη έξοδος στις Κάννες για τον Μιχάλη Κακογιάννη και «Το κορίτσι με τα μαύρα», με το
οποίο επιστρέφει σε ένα από τα βασικά μοτίβα του, αυτό της καταπίεσης της γυναίκας. Η ταινία
προβάλλεται στο διαγωνιστικό μέρος των Καννών και ο Αντρέ Μπαζέν μιλά για ελληνική
τραγωδία. Αυτή τη φορά στη μουσική βρίσκεται ο Αργύρης Κουνάδης, ενώ έρχεται να προστεθεί
στα δυνατά χαρτιά της ταινίας η σπουδαία φωτογραφία του Γουόλτερ Λασάλι. Εκτός από τη
συμμετοχή της στις Κάννες, τον επόμενο χρόνο παίρνει τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας
της Αμερικανικής Ένωσης Τύπου και το Αργυρό βραβείο Φεστιβάλ Μόσχας.
Παραλειπόμενα:
Με μία πρώτη ματιά φαίνεται ο Κακογιάννης να επιλέγει ηθελημένα την παρουσίαση των
νησιωτών ως τους κακούς της υπόθεσης και των Αθηναίων στο ρόλο των καλών. Εξαιτίας αυτού
του διαχωρισμού, μερίδα του Τύπου κατηγόρησε τον Κακογιάννη για Ρατσιστικές τάσεις, παρόλο
που η στάση αυτή του σκηνοθέτη ήταν καθαρά παραβολική.
Γυρισμένη το 1956 αποκλειστικά στην Ύδρα, κέρδισε τον ελληνικό αλλά και παγκόσμιο
θαυμασμό. Απέσπασε το Ασημένιο Βραβείο στο Φεστιβάλ της Μόσχας, παρουσιάστηκε στο
Φεστιβάλ των Καννών αλλά και βραβεύτηκε με τη Χρυσή Σφαίρα ως η Καλύτερη Ξένη Ταινία από
την Επιτροπή Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Hollywood.
Η ταινία γυρίστηκε με μικρό προϋπολογιμό μέσα σε 8 μόνο εβδομάδες και με τη χρήση μίας
μόνο κάμερας. Η σκηνοθεσία του Κακογιάννη όμως με τη καταπληκτική φωτογραφία, το διαδοχικό
34
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
μοντάζ, τα εξωτερικά πλάνα εξέπλησε όλο τον κινηματογραφικό κόσμο της εποχής και παραμένει
ακόμα και σήμερα σπουδαίο παραδείγμα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Την ταινία ωστόσο
πλαισιώνουν δύο εξαιρετικοί ερμηνευτές: Ο Χορν με τον ιδιαίτερο τρόπο που χρησιμοποιεί την
ελληνική γλώσσα, με κατάφαση που κρύβει αμφιβολία, άψογα αποδίδει έναν χαρακτήρα που
αναζητά τον εαυτό του με δισταγμό αλλά που τελικά ωριμάζει μέσα από την αγάπη και την
τραχύτητα της επαρχίας. Η Ελλη Λαμπέτη με διεισδυτικότητα μεταμορφώνεται από την θλιμμένη
γυναίκα που απαντά (σε διάλογο με τον Παύλο για την χαρά της αγάπης): ‘Μας έχει ρημάξει η
ντροπή, το μίσος, ο θάνατος’, στη δυναμική και παθιασμένη γυναίκα που φωνάζει ‘Γιατί δεν είναι
ντροπή νάγαπάει κανείς. Ντροπή είναι να λέει ψέμματα και να φοβάται’. Ο Δημήτρης Χορν και η
Ελλη Λαμπέτη με την εκφραστικότητα του προσώπου τους αλλά και του σώματός τους μετέφεραν
με απόλυτη φυσικότητα τις σύνθετες εναλλαγές του σεναρίου.
Το Κορίτσι Με Τα Μαύρα, σφραγίζει με την πρωτοπορία της τον ελληνικό κινηματογράφο
μετά τον Εμφύλιο και προσφέρει εναλλακτικές τόσο στην τεχνική όσο και στη σκηνοθεσία που
κυριαρχούσε εκείνη την εποχή. Η φημισμένη σκηνή της διάσωσης των παιδιών από τη βάρκα που
βουλιάζει καθώς και η κηδεία που επακολουθεί αποτελούν τραγικές ειρωνίες διδαγμένες από την
ελληνική αρχαιότητα, ενώ η λιτότητα που τις χαρακτηρίζει παραπέμπει στο αρχαίο ελληνικό
δράμα. Έντονα επηρρεασμένος από τον ιταλικό νεορεαλισμό, ο Κακογιάννης φιλτράρει την
ελληνική ιδιοσυγκρασία και παράδοση και δίνει ένα χαρούμενο τέλος αλλά διακριτικό, με
ρεαλισμό και χωρίς υπερβολές.
Η Θεία Από Το Σικάγο [1957]
Είδος: Κωμωδία
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Σακελλάριος
Αλέκος
Παραγωγή: Φίνος
Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Μακρής
Ορέστης, Βασιλειάδου
Γεωργία, Ζαφειρίου Ελένη, Καρέζη
Τζένη, Μαυροπούλου
Γκέλυ,
Παπαδάτου Νίκη, Παπαγεωργίου
Μαργαρίτα, Ζερβός
Παντελής, Στρατηγός
Στέφανος, Παπαμιχαήλ Δημήτρης,
Δημητρίου
Θόδωρος,
Σκέλας
Λάκης, Παπαχρήστος Κώστας,
Σειληνός
Βαγγέλης,
Πλοιός
Βαγγέλης.
Διάρκεια: 69
Εισιτήρια: 142459
Α' Προβολή: 16/12/1957
35
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Υπόθεση:
Ο Χαρίλαος, απόστρατος αξιωματικός με συντηρητικές ιδέες, μεγαλώνει με στρατιωτική
πειθαρχία τις 4 κόρες του. Παρά την επιθυμία του να τις παντρέψει, δε τις αφήνει να πάνε πουθενά
χωρίς τη συνοδεία του και φυσικά δεν αφήνει κανέναν άνδρα να τις πλησιάσει. Ο έρχομός όμως
της χήρας αδελφής του Καλλιόπης από το Σικάγο θα αλλάξει όχι μόνο τις συνήθειες αλλά και τις
τύχες των 4 ανηψιών της..
Σχόλια:
Δεύτερη συνεχόμενη πρωτειά για την πρωταγωνίστρια Γεωργία Βασιλειάδου ( Η Καφετζού,
1956), η οποία βρισκόταν στο αποκορύφωμα της καριέρας και της δημοτικότητάς της. Ο Ελληνικός
Κιν/φος γέμισε τη δεκαετία του '50, από θείες και θείους εξ Αμερικής, που συμβόλιζαν την
οικονομική βοήθεια που όλοι περίμεναν να πάρουν από την υπερδύναμη, ενώ η μοντέρνα
νοοτροπία τους, συμβόλιζε την επερχόμενη "Αμερικανοποίηση" της ζωής των Ελληνων.
Στην κλασική αυτή ταινία του '50 παρολίγον να είχαμε τη μοναδική συνύπαρξη των δύο
δημοφιλέστερων Ελληνίδων πρωταγωνιστριών: Της Τζένης Καρέζης και της Αλίκης
Βουγιουκλάκη. Όταν όμως η Αλίκη, άκουσε από τα χείλη του Φίνου, που την καλούσε για πρώτη
φορά στο στούντιο του - ότι θα έπαιζε μία από τις κόρες του Μακρή και δεν θα ήταν
πρωταγωνίστρια, αποχώρησε εκνευρισμένη.
Ατάκες:
(ο Χαρίλαος τσακώνεται κατά την είσοδο του στο λεωφορείο)
ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΜΑΚΡΗΣ): Μη σπρώχνεις, παιδί μου.
ΕΠΙΒΑΤΗΣ: Οι πισινοί μου με σπρώχνουνε, κύριε.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Τότε να πεις στος πισινούς σου, να μη σπρώχνουνε, γιατί χάσανε την υπομονή τους
οι μπροστινοί μου.
ΕΠΙΒΑΤΕΣ: Μα μήπως φταίνε και αυτοι; Οι πισινοί τους τους σπρώχνουνε. Έτσι είναι οι ουρές.
Αν ενοχλείστε, πάρτε ταξί.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Τι να σου πω παιδάκι μου; Εγώ φταίω που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.
ΕΥΤΕΡΠΗ (ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ): Μεγαλώσανε τα παιδιά μας Χαρίλαε. Ξέρεις πόσο είναι η Ελένη μας;
Εικοσιέξι. Εικοσιτριών η Κατίνα, είκοσι η Μαρία και δεκαπέντε η Αγγελική.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Ε και λοιπόν;
ΕΥΤΕΡΠΗ: Του χρόνου θα είναι εικοσιεπτά η Ελένη...
ΧΑΡΙΛΛΑΟΣ: Εικοσιτεσσάρων η Κατίνα, εικοσιενός η Μαρία και δεκέξι η Αγγελική.
ΕΥΤΕΡΠΗ: Ακριβώς.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Και τι θες να αποδείξεις μ’ αυτό βρε γυναίκα; Ότι κάθε χρόνο τα κορίτσια μας θα
είναι ένα χρόνο μεγαλύτερα;
ΕΥΤΕΡΠΗ: Όχι, άλλο θέλω να πω.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Τότε αφού θέλεις να πεις άλλο, γιατί λες αυτό που λες και δε λες κατευθείαν το
άλλο, να ησυχάσουμε;
ΕΥΤΕΡΠΗ: Θέλω να πω... Τι σκέφτεσαι για τα κορίτσια μας; Πώς βλέπεις το μέλλον τους;
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Και τι είμαι εγώ για να βλέπω το μέλλον τους, βρε Ευτέρπη; Τσιγγάνα
Τουρκογύφτισα;
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Και πώς τον λένε βρε το χορό που χόρεψε η κόρη του Σωτήρη και
καλοπαντρεύτηκε;
36
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΦΙΛΟΣ: Ροκ εντ ρολ.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Α, μάλιστα.
ΦΙΛΟΣ: Τον ξέρεις στρατηγέ μου;
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Δεν είναι αυτός, που αρπάζει ο καβαλιέρος σαν πεχλιβανής τη ντάμα του, με το
κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω;
ΦΙΛΟΣ: Ακριβώς!
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Ωραίος χορός! Θα ήθελα να τον χορέψω κι εγώ. Αλλά μ’ αυτόν που τον εφηύρε. Να
τον αρπάξω και...
ΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ): Let me Χαρίλαε, let me!
ΕΥΤΕΡΠΗ: Βρε Καλλιόπη, όλα έξω τα έχουν τα κορίτσια!
ΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ): Τι λες καημένη! Αλίμονο από μας που πρέπει να τα
έχουμε όλα μέσα...
ΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Κι όλη αυτή εδώ η παλιατσαρία... γιες γιες, θα φύγει και στη θέση της θα
μπει ένα πολύ ωραίο σαλονάκι, από τα πολύ μοντέρνα... αυτά τα βέρυ, βέρυ... πώς τα λέτε εσείς
εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί;
ΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Η ανηψιά μου κι εγώ είμαστε πολύ στεναχωρημένες γι’ αυτό που συνέβη
κύριε. Είμαστε... πώς το λέτε εσείς εδώ... βέρυ, βέρυ χολοσκασμένες. Αλλά κατ’ αρχήν, να
συστηθούμε. Τ’ όνομα σας;
ΓΑΜΠΡΟΣ 1 (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): Νικόλαος Ζέριγγας. Χάρηκα πολύ!
ΧΑΡΙΛΑΟΣ: Τι να σου πω παιδάκι μου; Αν ύστερα από αυτό που σου έτυχε, χαίρεσαι κιόλας, τι
να σου πω; Ο θεός να σε φυλάει.
Λατέρνα Φτώχεια και Γαρύφαλλο [1957]
Εναλλακτικός Τίλος: Φούστα Κλαρωτή
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Σακελλάριος
Αλέκος
Παραγωγή: Φίνος
Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Αυλωνίτης
Βασίλης, Φωτόπουλος
Μίμης, Καρέζη
Τζένη, Αλεξανδράκης Αλέκος, Διανέλλος
Λαυρέντης,Φέρμας Νίκος, Χριστοφορίδης
Περικλής,
Φυτούση
Ζωή,
Λαούρα, Λινάρδου
Νίκη, Προύσαλης
Αθηνόδωρός,
Φέρμης
Γιάννης,
Χριστοφορίδης Τάκης, Βογιατζής Γιάννης.
Διάρκεια: 82
Εισιτήρια: 113641
37
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Υπόθεση:
Ο Παυλάρας και ο Πετράκης έχουν σπαταλήσει τις 50.000 δραχμές που πήραν πριν δύο
χρόνια από τον πατέρα της Καίτης και συνεχίζουν με την λατέρνα να τριγυρίζουν τους δρόμους της
Αθήνας. Η υγεία του Παυλάρα δεν είναι καλή και ο γιατρός συστήνει ξεκούραση και καλή
διατροφή. Ο Πετράκης κάνει έρανο, ανάμεσα στους φίλους, όμως τα έξοδα είναι πολλά. Πηγαίνει
να ζητήσει την βοήθεια της Καίτης, αλλά αυτή λείπει στο εξωτερικό. Με βαριά καρδιά, κρυφά από
τον Παυλάρα, πουλάει τη λατέρνα.
Σχολία:
Κινηματογραφική συνέχεια της υπερ-επιτυχημένης εμπορικά, για τα δεδομένα της εποχής,
ταινίας του Σακελλάριου, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο (1955). Το κινηματογραφικό τρίο
Αυλωνίτης - Φωτόπουλος - Καρέζη, εκτός από τις δύο αυτές ταινίες, θα πρωταγωνιστήσουν μαζί
άλλη μια φορά, το 1960, στην κωμωδία του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Η Χιονάτη και τα 7
Γεροντοπαλήκαρα.
Η Κυρά μας η Μαμή [1958]
Είδος: Κομεντί
Σκηνοθεσία
/
Σενάριο: Σακελλάριος
Αλέκος
Παραγωγή: Φίνος
Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Βασιλειάδου
Γεωργία, Μακρής
Ορέστης, Παπαμιχαήλ
Δημήτρης, Καλογεροπούλου
Ξένια, Ζαφειρίου
Ελένη,
Δαμασιώτης Γιώργος, Λινάρδου
Νίκη, Ζερβός Παντελής, Πλατής
Νικήτας, Νοταρά Σαπφώ, Ρίζου
Έλσα, Βουτσάς
Κώστας,
Παπαχρήστος
Κώστας, Χριστοφορίδης
Περικλής, Φέρμας
Νίκος,
Τσαγανέα
Νίτσα,
Άλβα
Πόπη, Διανέλλος
Λαυρέντης,
Σκέλας Λάκης, Μεταξά Μαίρη,
Μπατίστα Λουίζα, Λουκέα Χάρις,
Παπαζαφειροπούλου
Λευκή,
Κωνσταντοπούλου Βίκυ, Φλόκας
Νίκος καιΚαϊλας Βασιλάκης.
Διάρκεια: 77
Εισιτήρια: 37094
Α' Προβολη: 1/12/1958
38
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Υπόθεση:
Ο Λυκούργος, γιατρός του ΙΚΑ παίρνει την απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα στην
Λεστινίτσα, το απομονωμένο χωριό της γυναίκας του, με σκοπό να ασκήσει το λειτούργημα του
γιατρού προσφέρωντας τις υπηρεσίες του στους αποκομένους από τον πολιτισμό κατοίκους του.
Φτάνοντας όμως στο χωριό με έκπληξη θα διαπιστώσει ότι η μαμή του χωριού με βότανα και
ματζούνια θεραπεύει τα παντα, απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης όλων των κατοίκων.
Σχολία:
Ο Ορέστης Μακρής, κάνει το δεύτερο επιτυχημένο κωμικό του ρόλο, μετά τη ταινία "Η
Θεία Απ' το Σικάγο". Εδώ ο Σακελλάριος, για... απόδοση δικαιοσύνης, αντιστρέφει τους ρόλους
μεταξύ Βασιλειάδου και Μακρή, σε σχέση με τους εκπροσώπους της προόδου και της
οπισθοδρόμησης της προηγούμενης ταινίας. Πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Ξένιας
Καλογεροπούλου, που μόλις είχε επιστρέψει από το Λονδίνο όπου σπούδαζε.
Επίσης δεύτερη κινηματογραφική εμφάνιση για τον Κώστα Βουτσά (η πρώτη ήταν το 1953,
στην ταινία Ο Μπαμπάς Εκπαιδεύεται) πάλι σε μικρό ρόλο. Η ταινία όμως που θα του χαρίσει την
κινηματογραφική αναγνώριση, θα έρθει 3 χρόνια αργότερα στο ρόλο του Μπίσμπιρα, στη
δραματική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, Ο Κατήφορος (όπου καθιέρωσε κινηματογραφικά και τη
Ζωή Λάσκαρη).
Ατάκες:
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (ΜΑΚΡΗΣ): Ωραίος δρόμος. Μάλιστα. Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος
μέχρι τη Λεστινίτσα, πατριώτη;
ΖΕΡΒΟΣ: Όχι. Παραπάνω χαλάει.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: Α, μάλιστα. Με καθυσήχασες. Τι κακό είναι αυτό. Εμένα που δε με πιάνει η
θάλασσα, μ' έπιασε η ξηρά.
ΚΥΡΑ-ΜΑΜΗ (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ): Δε μου λες; Ποιο δόντι σου πονάει;
ΠΛΑΤΗΣ: Ο απάνω τραπεζίτης.
ΚΥΡΑ-ΜΑΜΗ: Ο αριστερός ή ο δεξιός;
ΠΛΑΤΗΣ: Ο δεξιός.
ΚΥΡΑ-ΜΑΜΗ: Αυτό να μου πεις. Τραπεζίτης κι αριστερός, δε γίνεται.
ΖΕΡΒΟΣ: Ξάδερφε, γρήγορα... Σε χρειάζονται γιατρέ.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: Τι με θέλουνε;
ΖΕΡΒΟΣ: Ο Μακαρίτης ο Μπαλτούρος...
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: Βρε ασ' τον μακαρίτη. Ο μακαρίτης, μακαρίτης είναι. Τι να του κάνει ο γιατρός;
Ό,τι ήταν να του κάνει, του το έκανε.
ΖΕΡΒΟΣ: Όχι... θέλω να πω ότι η Κανελλιά του μακαρίτη του Θοδωρή του Μπαλτούρου, που την
πήρε από δω ο κουμπάρος, είναι στην ώρα της!
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: Α, σ' ενδιαφέρουσα δηλαδή.
ΖΕΡΒΟΣ: Τι σ' ενδιαφέρουσα ξάδερφε; Γκαστρωμένη είναι!
ΚΥΡΑ-ΜΑΜΗ: ο γιατρός σου ξεγέννησε την αγελάδα, κυρ-Δημητρό;
ΔΗΜΗΤΡΟΣ: ναι ο γιατρός...γεια στα χέρια του.
39
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΚΥΡΑ-ΜΑΜΗ: είστε και κτηνίατρος μήπως;
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: έγινα κυρία μου! Από την πρώτη στιγμή που πάτησα στη Λεστινίτσα κατάλαβα
πως χρειάζεται περισσότερο έναν κτηνίατρο παρά έναν Γιατρό.
ΚΥΡΑ-ΜΑΜΗ: να την έχουμε λοιπόν υπόψη μας την ειδικότητά σας!
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: μερσί. Στη διάθεσή σας όταν αδιαθετήσετε.
ΚΥΡΑ-ΜΑΜΗ: Σε πέντε λεπτά θα σ' έχω κάνει περδίκι κύριε Δήμαρχε.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: Εμένα να μου επιτρέπετε..
ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ: Μα γιατί φεύγετε γιατρέ;
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: Μα νομίζω κυρία μου, ότι δεν έχω καμμία δουλειά εδώ. Έγώ ήρθα γιατί μου
είπανε, ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η κυρά-μαμή από δω,
φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγεννος. Καλή λευτεριά, κύριε Δήμαρχε κι άμα
γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και μένα κανένα κουταβάκι.
Μια Ζωή την Έχουμε [1958]
40
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Είδος: Κομεντί
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Τζαβέλλας Γιώργος
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Χορν Δημήτρης , Σανσόν Υβόν , Τσαγανέας Χρήστος , Αυλωνίτης
Βασίλης , Χριστοφορίδης
Περικλής ,Διανέλλος
Λαυρέντης ,
Στολίγκας
Κούλης
, Παπαγιαννόπουλος Διονύσης , Δαμασιώτης Γιώργος , Γαρμπή Τζόλυ , Ιατρίδης Σταύρος
, Τζενεράλης Θανάσης , Αγγελίδης Ράλλης , Φέρμας Νίκος , Τσουκαλάς Νίκος , Καμίλη Χάρις ,
Σκέλας Λάκης , Γκουζγκούνης Κώστας
Διάρκεια: 111
Εισιτήρια: 98584
Α' Προβολή: 10/3/1958
Υπόθεση:
Μέσα από την φυλακή και με μοναδική του συντροφιά το συμπονετικό και πρόθυμο να τον
ακούει δεσμοφύλακα Χαράλαμπο Μπαζούκα, ο πρώην ταμίας της Εμποροπιστωτικής Τράπεζας και
νυν καταχραστής του ενός εκατομμυρίου, εκατόν μίας χιλιάδων, εκατόν μίας δραχμών και δέκα
λεπτών, Κλέων, ξετυλίγει την ιστορία που τον οδήγησε από τα ξύλινα κάγκελα του ταμείου του στα
σιδερένια κάγκελα του κελιού του.
Σχολία:
Η ακριβότερη παραγωγή της Φίνος Φιλμ (μέχρι εκείνη την εποχή). Την έμπνευση για την
ταινία αυτή, ο Γιώργος Τζαβέλλας, την άντλησε από το ομότιτλο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη
(που παίζεται για πρώτη φορά στη ταινία του Τζαβέλλα το 1953, Το Σωφεράκι).
Ο Γιώργος Τζαβέλλας ξαναγυρίζει στην Φίνος Φιλμ, ύστερα από την ταινία Το Σωφεράκι.
Είχε φανταστεί για πρωταγωνιστές του τηνΑλίκη Βουγιουκλάκη και τον Βασίλη Λογοθετίδη, όμως
η ξαφνική και σοβαρή αρρώστια του Λογοθετίδη ματαίωσε τα σχέδια του και έτσι ο Φίνος ανέλαβε
να βρει την λύση. Τον ρόλο του Κλέων, πήρε ο Δημήτρης Χορν. Στοχεύοντας στο άνοιγμα της
εταιρίας του στην διεθνή αγορά, κάλεσε την Ελληνικής καταγωγής ηθοποιό Ελένη Σαπουτζάκη
(Υβόν Σανσόν), που έκανε μεγάλη καριέρα στην Ιταλία, και της ανέθεσε τον πρωταγωνιστικό
ρόλο. Η συμμετοχή της ντίβας Υβόν Σανσόν θεωρήθηκε μεγάλο επίτευγμα για την εποχή αυτή του
ελληνικού Κινηματογράφου. Με τον Δημήτρη Χορν συνθέτουν ένα απόλυτα "αταίριαστο" δίδυμο
που εξυπηρετεί τα πλαίσια της υπόθεσης της ταινίας.
Αν αναλογιστούμε επίσης ότι και στο Αλλοίμονο στους Νέους, ο ρόλος του Ανδρέα
προοριζόταν για τον Ντίνο Ηλιόπουλο - τότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Δημήτρης Χορν
πρωταγωνίστησε από "σπόντα" σε δύο κορυφαίες Ελληνικές ταινίες!
”..αρχίζει σαν μια φανταιζίστικη κωμωδία με κάποιες αναμνήσεις από τον Τοπάζ (ο φτωχός
τίμιος ανθρωπάκος, που μια γυναίκα αναποδογυρίζει τη ζωή και το χαρακτήρα του) και
καταλήγει σ’ένα συμβατικό μελό με όλα τα επακόλουθα της πλαστικής συγκίνησης και της
εύκολης ηθικολογίας” Μάριος Πλωρίτης (δημοσιογράφος)
41
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ατάκες:
ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ (ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ): Δε μου λες, βρε παιδάκι μου, πώς μπορείς και τραγουδάς
μέσα απ' τα σίδερα;
ΚΛΕΩΝ (ΧΟΡΝ): Πώς; Όπως το καναρινάκι στο κλουβί.
ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ: Με κοροϊδεύεις, μωρέ;
ΚΛΕΩΝ: Γιατί; Ωραίο κλουβάκι μου δώσατε, με ταϊζετε, με ποτίζετε τζάμπα. Έξι μήνες τώρα
ξαναβρήκα την ησυχία μου.
ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ: Και δεν στεναχωριέσαι που βρίσκεσαι πουλάκι μου, πίσω από τα σίδερα;
ΚΛΕΩΝ: Α! Αυτό δε μου κάνει καμία εντύπωση. Γιατί εγώ και έξω που ήμουνα, πάλι πίσω από τα
σίδερα βρισκόμουνα.
ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ: Κάνε τσιγάρο..
ΚΛΕΩΝ: Α! Ευχαριστώ πολύ. δεν έρχεστε καλύτερα μέσα, να το καπνίσουμε;
ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ: Μέσα; Πού μέσα;
ΚΛΕΩΝ: Στο κελί. Να κάτσουμε. Έτσι θα μας φάει η ορθοστασία.
ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ: Δεν έχεις κι άδικο.
ΚΛΕΩΝ: Με συγχωρείτε που δεν σας ανοίγω, αλλά τα κλειδιά τα έχετε εσείς.
ΚΛΕΩΝ: Ένα εκατομμύριο, εκατόν μία χιλιάδες, εκατόν μία και δέκα. Ένα εκατομμύριο, εκατόν
μία χιλιάδες, εκατόν μία και δέκα. Ένα εκατομμύριο, εκατόν μία χιλιάδες, εκατόν μία και δέκα.
Ένα εκατομμύριο, εκατόν μία χιλιάδες, εκατόν μία και δέκα. Μου δίνετε μερικές ασπιρίνες;
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ: Πόσες θέλετε;
ΚΛΕΩΝ: Ένα εκατομμύριο, εκατόν μία χιλιάδες, εκατόν μία και δέκα.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ: Ασπιρίνες;
ΚΟΣΜΟΣ: Αστυνομία, αστυνομία!
ΚΛΕΩΝ: Αστυνομία; Καλώς ορίσατε. Καθήστε παρακαλώ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: είστε ο ταμίας της Εμποροπιστωτικής Τραπέζης;
ΚΛΕΩΝ: Είμαι και φαίνομαι. Και βούτηξα και το ταμείο. Μια ζωή την έχουμε. Αυτό με πήρε στο
λαιμό του. Ήθελα και γω να ζήσω τη ζωή μου. Να γλεντήσω. Να πετάξω και γω. Αλλά δεν τη
χάρηκα. Δεν είχα φτερά.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Πουλάκι μου! Ήθελες να πετάξεις, ε; Ωραία. Πάμε τώρα, να σε κλείσουμε στο
κλουβάκι σου.
ΜΠΙΜΠΙ (ΣΑΝΣΟΝ): Με αυτή τη σειρά (μαργαριταριών), θα καταπλήξω τα πλήθη!
Μουσίτσα [1959]
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Δαλιανίδης Γιάννης
Παραγωγή: Ρωμύλος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Βουγιουκλάκη Αλίκη, Μπάρκουλης Ανδρέας, Στολίγκας Κούλης, Γκιωνάκης
Γιάννης, Βέγγος Θανάσης, Ιατρίδης Σταύρος, Στρατηγού Αλέκα, Λαμπίρη Καίτη, Χρυσοπούλου
Ρούλα,
Χριστοφορίδης
Τάκης,
Πανταζής
Πέτρος,
Ραυτόπουλος
Κίμων.
42
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Διάρκεια: 82
Εισιτήρια: 72095
Υπόθεση:
Η Αλίκη είναι ένα ατίθασο
κορίτσι που δε στεριώνει σε καμιά
δουλειά. Τελευταία της ελπίδα, η
θέση της δακτυλογράφου στην
εφημερίδα 'Εσπερινά Νέα'. Οταν
όμως ο αρχισυντάκτης της
αναθέτει να πάρει συνέντευξη από
έναν Ελληνοαμερικανό ερευνητή,
τα πράγματα περιπλέκονται...
Σχολία:
Μία
από
τις
πιο
επιτυχημένες κινηματογραφικές συμπράξεις του Ανδρέα Μπάρκουλη και της Αλίκη
Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη, καθοδηγούμενη από την σκηνοθετική και σεναριογραφική μαεστρία του
Γιάννη Δαλιανίδη, απελευθερώνει την σκανδαλιάρικη περσόνα της. Ο Δαλιανίδης εκνευρίζεται από
το "σταριλίκι" της Βουγιουκλάκης και ξανασυνεργάζεται μαζί της άλλες δύο μόλις, φορές: Το 1963
στην Ψεύτρα και το 1973 στην Μαρία της Σιωπής της Φίνος... Την ίδια χρονιά με τη Μουσίτσα
(1959) το άστρο της Βουγιουκλάκης ανυψώνεται στα ουράνια, με την κλασσική ταινία της Φίνος
Φιλμ, Το Ξύλο Βγήκε Από Τον Παράδεισο.
Ο Ηλίας του 16ου [1959]
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία: Σακελλάριος
Αλέκος
Σενάριο: Σακελλάριος Αλέκος,
Γιαννακόπουλος Χρήστος
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Χατζηχρήστος
Κώστας , Βέγγος
Θανάσης , Παπαγιαννόπουλος
Διονύσης , Τζενεράλης
Θανάσης ,Γαβριηλίδης
Γιώργος , Κρεββατά
Μαρίκα , Ξενίδης Σταύρος ,
Θεοχάρη Καίτη , Διανέλλος
Λαυρέντης , Τζανετάκος Αλέκος ,
Παπαχρήστος Κώστας , Σερεμέτη
Δήμητρα , Λινάρδου Νίκη ,
43
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Καραβουσάνος Πάνος , Γεωργούλη Αλίκη , Φυτούση Ζωή
Διάρκεια: 88
Εισιτήρια: 77118
Α' Προβολή: 6/4/1959
Υπόθεση:
Τρεις φίλοι, ο Ηλίας, ο Θωμάς και ο Βαγγέλης συναντιούνται στο καφενείο που εργάζεται ο
τελευταίος και αποφασίζουν να κάνουν μια κλοπή για να δώσουν μια προσωρινή λύση στα
οικονομικά τους αδιέξοδα. Και ενώ η ληστεία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ηλίας που είναι ντυμένος
αστυνομικός, μπλέκεται άθελα του σε μια υπόθεση κλοπής μιας μπιζουτιέρας, στην οποία καλείται
επιτακτικά ως όργανο της τάξης να επέμβει.
Σχολία:
Κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης θεατρικής κωμωδίας των Σακελλάριου /
Γιαννακόπουλου. Στο θέατρο τον ρόλο του Ηλία, είχε παίξει ο Βασίλης Λογοθετίδης. Ο
Χατζηχρήστος σε αυτό το έργο δίνει τρία χαστούκια, από τα πιο δυνατά στην ιστορία του
Ελληνικου Κινηματογράφου, στον δύσμοιρο Θανάση Βέγγο! Δείτε την αγωνία στο πρόσωπο του
Βέγγου ζωγραφισμένη, μετά από τα χαστούκια! Αρχικώς ο ρόλος του "Ηλία" ήταν να δωθεί
στον Βασίλη Λογοθετίδη, αλλά η λύση αυτή εγκαταλείφθηκε λόγω της ασθένειας του Λογοθετίδη.
Τον ρόλο πήρε τελικά ο Κώστας Χατζηχρήστος.
Ατάκες:
ΗΛΙΑΣ (ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ): Μπράβο ρε παιδιά. Δόξα σοι ο Θεός που σας βρήκα. Γιατί παιδιά
θεός υπάρχει. Μην ακούτε αυτους που λένε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και παραϋπάρχει. Πανταχού
παρών και τα πάντα πληρών. Τώρα βέβαια, το πάντα πληρών που λένε, δεν είναι. Γιατί αν πλήρωνε
τα πάντα, θα πλήρωνε και το ξενοδοχείο μου, που είναι έτοιμοι να με πετάξουν απ' την ταράτσα!
ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΞΕΝΙΔΗΣ): Λέω και το 'να, λέω και τ' άλλο.
ΗΛΙΑΣ: Βρε άσε τ' άλλο και πες το 'να.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Δεν το λέω ρε παιδιά. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι εμείς.
ΗΛΙΑΣ: Όχι να το πεις Βαγγέλη μου. Να το πεις. Γιατί μπορεί να είμαστε και να μην το ξέρουμε.
ΗΛΙΑΣ: Αχ βρε κατακαημένε Βαγγέλη! Μα, το ζήτημα δεν είναι να μου ανοίξεις την όρεξη. Το
ζήτημα είναι να μου την κλείσεις...
ΗΛΙΑΣ: Έβγαλε ένα μάτσο χαρτονομίσματα και έδωσε στην κυρία δέκα χιλιάρικα. Και το μάτσο,
μάτσο. Ούτε που χλώμιασε καθόλου...
ΗΛΙΑΣ: (πολλές φορές) Να είμαστε λογικοί, μην είμαστε και πλεονέκτες...
ΚΡΕΒΒΑΤΑ: Τρέχτε, κύριε πόλισμαν!
ΗΛΙΑΣ: Τι, να παραβγούμε στο τρέξιμο;
ΗΛΙΑΣ: Α, μην τα θέλετε όλα δικά σας. Εγώ να τον βρω, εγώ και να τον συλλήψω! Μην είμαστε
και πλεονέκτες! Βρέστε τον πρώτα εσείς και μετά με ειδοποιάτε και έρχομαι και τον κάνω αυτόν
44
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
τον κύριο πέντε παράδες!
ΗΛΙΑΣ ( στον ΘΩΜΑ [ΒΕΓΓΟΣ] ): Δε με ξέρεις δε σε ξέρω, υποφέρεις κι υποφέρω.
(μετά τα τρία χαστούκια)
ΗΛΙΑΣ: Ξέρεις τι ξύλο θέλει αυτός κύριε αστυνόμε; Ξέρεις τι ξύλο θέλεις;
ΗΛΙΑΣ (ψιθυριστά στον ΘΩΜΑ): Τρέχα, ν' αρχίσω να τρέχω κι εγώ.
Θησαυρός του Μακαρίτη [1959]
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία: Τσιφόρος Νίκος
Σενάριο: Τσιφόρος
Νίκος,
Βασιλειάδης,
Πολύβιος
Παραγωγή: Φίνος
Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Βασιλειάδο
υ
Γεωργία , Αυλωνίτης
Βασίλης , Ρίζος
Νίκος , Καλογεροπούλου
Ξένια , Λευτεριώτης Γιώργος
,Ζήλια
Άντζελα ,
Ληναίος
Στέφανος
, Βογιατζής
Γιάννης , Φέρμας
Νίκος ,
Φέρμης Γιάννης , Λινάρδου
Νίκη , Ταϋγέτη , Αγγελίδης
Ράλλης
,
Χριστοφορίδης
Γιώργος , Κεφαλοπούλου Σοφία
, Κοντογιάννης Βελισσάριος ,
Σύλβας Γιάννης , Φυσσούν
Κώστας , Νικολαϊδου Πόπη ,
Μπράβος Νίκος , Χρέλια
Γοργώ
Διάρκεια: 89
Εισιτήρια: 54599
Α' Προβολη: 12/10/1959
Υπόθεση:
Η Θεώνη μια χήρα που ζει με την ανηψιά της Λουκία, βλέποντας να μένουν ξενοίκιαστα τα
δωμάτια του σπιτιού που κληρονόμησε απ' τον μακαρίτη τον άντρα της, καταστρώνει ένα μοναδικό
σε σύλληψη σχέδιο. Γράφει σε πέντε αντίτυπα ένα σημείωμα που εμφανίζει τον Χαράλαμπο να
τους ενημερώνει ότι υπάρχει δήθεν ένας κρυμμένος θησαυρός σε ένα σημείο του σπιτιού, που
αρχίζει από κάππα. Βάζει τα πέντε σημειώματα σε πέντε βιβλία που στη συνέχεια τα πουλάει σαν
μεταχειρισμένα στον βιβλιοπώλη της γειτονιάς Στέλιο...
45
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Σχολία:
Η Βασιλειάδου, ερμηνεύοντας το τραγούδι "Κυρ-Μέντιο" θύμιζε στο κοινό, ότι στην
προπολεμική της καριέρα, υπήρξε λυρική τραγουδίστρια.
Ατάκες:
ΘΕΩΝΗ (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ): Πολύ ωραία τραγούδησες...
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΛΗΝΑΙΟΣ): Αμ, την προίκα την έχουμε στο λαρύγγι μας κυρία Θεώνη!
(Παντρεύεται μια τραγουδίστρια.)
ΘΕΩΝΗ: Ο Θεός να σας φυλάει από φαρυγγίτιδα...
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ (ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ): Τι διάολο σ` έκανα ωραίο μωρέ και μού `φαγες τα καλύτερα
υλικά;
ΣΤΕΛΙΟΣ (ΡΙΖΟΣ): Καλώς τον κύριο Νεόκοσμο. Πως από δω;
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Ήρθα να πάρω κανένα... βιβλίο βρε παιδί μου.
ΣΤΕΛΙΟΣ: Βιβλίο εσύ; Ρε μπας και ξεκίνησες για μπακαλιάρο κι έκανες λάθος;
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: 'Οχι αδερφέ. Ένα βιβλίο έτσι... για να περνάω την ώρα μου.
ΣΤΕΛΙΟΣ: Βιβλία πασατέμπους, δεν έχουμε...
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Ένα βιβλίο τελωσπάντων, για να με ωφελήσει;
ΣΤΕΛΙΟΣ: Να σου δώσω την "Αμαρτωλών Σωτηρία";
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Όχι, ρε παιδάκι μου τόσο νηστίσιμο. Κάνω που κάνω δίαιτα, δεν έχεις κάτι πιο
ορεκτικό;
ΣΤΕΛΙΟΣ: Ορεκτικό; Ρε δε παρατάμε τα βιβλία, να παραγγείλω δυο ουζάκια;
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Κάπα... κάπα... Το βρήκα! Κοτέτσι! Πάω στο κοτέτσι.
ΘΕΩΝΗ: Πού πας;
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Στο κοτέτσι, να πάρω λίγο αέρα.
ΘΕΩΝΗ: Μα, εκεί δεν έχει αέρα.
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Έχει όμως ασβέστιο!
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: (μιλάει με τις κότες) Μήπως είδε καμμιά σας, κανέναν θησαυρό;
ΘΕΩΝΗ: Κύριε Νεόκοσμε! Βγες από το κοτέτσι. Θα ζηλέψει ο κόκκορας.
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Δεν είναι εδώ ο κόκκορας. Λείπει.
ΘΕΩΝΗ: Πού πήγε;
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Ξέρω 'γω; Μάλλον να ξουριστεί.
ΘΕΩΝΗ: Πρόσεχε, γιατί το δικό μου το κοτέτσι είναι παρθεναγωγείο.
ΘΕΩΝΗ: Βρε δε ντρέπεσαι που μου 'χεις κάνει το κρεβάτι μπαμπακολίβαδο;
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ: Μωρέ θα φάω κι ας μου ανέβει κι άλλο η πίεση.
ΣΤΕΛΙΟΣ: Που 'σαι Νεόκοσμε. Άμα φτάσει τριάντα, να πουλήσεις. Έιναι καλή τιμή.
ΘΕΩΝΗ: Κύριε ελέησον! Έβγα έξω απ' τη ντουλάπα μου!
ΣΤΕΛΙΟΣ: Τον έπιασα τον άτιμο τον σκώρο. Ξέρεις πόσες μέρες τον ψάχνω; Ώσπου μου 'ρθε η
ιδέα να μπω στη ντουλάπα, να τον παραφυλάξω. Και νάτος!
ΘΕΩΝΗ: Αρσενικός είναι ή θηλυκός; Τον έψαξες;
46
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΣΤΕΛΙΟΣ: Γιατί κυρά-Θεώνη μου;
ΘΕΩΝΗ: Γιατί αν είναι αρσενικός, να τον πας στο Άγιον Όρος να μετανοήσει
.
Το Ξύλο Βγήκε Απ' τον Παράδεισο [1959]
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Σακελλάριος Αλέκος
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν: Βουγιουκλάκη
Αλίκη, Παπαμιχαήλ
Δημήτρης, Παπαγιαννόπουλος
Διονύσης, Τσαγανέας Χρήστος, Μακρής Ορέστης, Ζαρόκωστα Μέλπω, Λινάρδου Νίκη, Γώγου
Κατερίνα, Κρεββατά Μαρίκα, Μαντζουράνη Άννα, Γαβριηλίδης Γιώργος,Μορίδης Θόδωρος,
Μεταξά Μαίρη, Χρέλια Γοργώ, Παλιεράκης Παντελής, Μπέρτος Γιάννης, Παπακωνσταντίνου
Άννα, Λάμπρου Άννα, Κοντογιάννης Βελισσάριος, Βλαχόπουλος Άρης, Φλόκας Νίκος,
Κωνσταντοπούλου Βίκυ, Σογιούλ Θάνος, Ναλσατζιάν Α., Γκρέτα Γ., Ρούλη Βαλεντίνη, Φορμόζη
Μαίρη, Καλό Γ., Παπαδοπούλου Ε., Δρογγίτου Α., Τζομπάνη Λ
Διάρκεια: 98
Εισιτήρια: 239530
Α' Προβολή: 16/11/1959
Υπόθεση:
Ο γοητευτικός καθηγητής της Φιλολογίας Πάνος Φλωράς θα προσληφθει δοκιμαστικά σε
ένα ιδιωτικό Κολλέγιο Θηλέων, με κακομαθημένες μαθήτριες της υψηλής κοινωνίας, που κάνουν
τη ζωή δύσκολη στους καθηγητές τους.
47
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Σχολία:
Άλλη μια ταινία με την υπογραφή του Αλέκου Σακελλάριου και μία από τις κλασικότερες
ταινίες του Ελληνικού Κινηματογράφου. Η ταινία που καθιέρωσε την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αλλά όχι η ταινία που τους ένωσε σα ζευγάρι (αυτό θα γίνει κατά τη
διάρκεια των γυρισμάτων της Μοντέρνα Σταχτοπούτα, έξι χρόνια αργότερα).
Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας εκτόξευσε το άστρο της Αλίκης Βουγιουκλάκης στα ύψη. Είχε
τέτοια επιτυχία, που στη καρδιά του χειμώνα, άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι για να προλάβουν
το διψασμένο για θέαμα κοινό. Ίσως είναι η περισσότερο ειδωμένη ταινία όλων των εποχών στην
Ελλάδα, μια και υπολογίζεται πως την είδαν πάνω από δέκα εκατομμύρια Έλληνες στα δέκα πρώτα
χρόνια της, καθώς και αμέτρητοι στα 30 χρόνια προβολής της από την τηλεόραση. Στην ταινία,
εγκαινιάζεται η συνεργασία Αλίκης Βουγιουκλάκης και Μάνου Χατζιδάκι. Λέγεται μάλιστα, πως
τα γυρίσματα του θρυλικού τραγουδιού "Νιάου βρε γατούλα" κράτησαν στο Σχοινιά τρεις
ολόκληρες
μέρες.
Το 1960 βραβεύεται στο πρώτο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ως μία από τις καλύτερες
ελληνικές ταινίες της περιόδου 1955 – 1959, ενώ παρουσιάζεται και στο φεστιβάλ του
Εδιμβούργου και παίζεται στο εξωτερικό με τον τίτλο: ”Maiden’s Cheek” (μάγουλα κοριτσιών).
Αξεπέραστο και το soundtrack της ταινίας από τον μεγάλο Μάνο Χατζιδάκι (οι πωλήσεις των εφτάιντσων σινγκλς, έφτασαν τις 750.000)!
Ατάκες:
ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ (ΜΑΚΡΗΣ): Ποια σφύριξε;
ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ): Εγώ κύριε.
ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Γιατί, παιδάκι μου;
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Γιατί έχω κρεατάκια στη μύτη.
ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Εσύ παιδάκι μου δεν έχεις κρεατάκια. Εσύ έχεις σφυρίχτρα στη μύτη.
ΠΑΝΟΣ ΦΛΩΡΑΣ (ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ): Μπορείς να μεταφράσεις αυτούς τους στίχους;
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Μονοκόματους;
ΦΛΩΡΑΣ: Μονοκόματους, φυσικά.
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Εμ...μονοκόματους δε θα μπορέσω.
ΦΛΩΡΑΣ: Θα σας βοηθήσω εγώ. Χαίρε, ξείνε, παρ' άμμι φιλήσεαι... Παλλάς Αθήνη.
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Μάλιστα.
ΦΛΩΡΑΣ: Τι, μάλιστα;
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Δηλαδή, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, από όλο αυτό το κατεβατό, το μόνο που
ξέρω είναι το Παλλάς. Το ξέρω δηλαδή γιατί έχω πάει.
ΦΛΩΡΑΣ: Πού έχεις πάει
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Ε, στο Παλλάς!
ΦΛΩΡΑΣ: Κατάλαβα...
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Μμμμμου.
ΦΛΩΡΑΣ: Είπες τίποτα, παιδί μου;
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Όχι, απλώς εμούγκρισα. Στα διαλείμματα μουγκρίζω. Δικαίωμα μου δεν
είναι;
ΦΛΩΡΑΣ: Βεβαίως. Και δικαίωμά σου είναι και υποχρεώση σου, να θυμάσαι που και που την
μητρική σου γλώσσα.
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ (ΤΣΑΓΑΝΕΑΣ): Αύριο θα φέρεις στον κύριο Γκίκα, αντιγραμμένους, 100
48
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
στίχους από το Ζ' της Ιλιάδος.
ΓΚΙΚΑΣ: Τι να τους κάνω τους 100 στίχους κύριε Γυμνασιάρχα. Να μου φέρει 4 πήχεις και τρία
όγδοα να κάνω ένα κοστούμι. Ακούς εκεί να μου βάλει φωτιά! Ολοκαίνουργιο κοστούμι...
Προπέρσινο κοστούμι...
(Το πρώτο χαστούκι πέφτει από τον Πάνο Φλωρά και ο κύριος Γκίκας του σφίγγει το χέρι κρυφά
από τον Γυμνασιάρχη)
ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Μπράβο παιδάκι μου. Να σε χαίρεται η μανούλα σου.
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ (ΤΣΑΓΑΝΕΑΣ): …μα που ακούστηκε…που ακούστηκε βεβαίως βεβαίως…ο
πρώτος τυχόν Φλωράς να σηκώνει το χέρι του και να χτυπά μίαν Παπασταύρου, την κόρη του
Θεμιστοκλέους Παπασταύρου…του Θεμιστοκλέους βεβαίως βεβαίως.
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Γιατί με χτυπήσατε, κύριε Φλωρά;
ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΡΕΒΒΑΤΑ): Αλήθεια, γιατί χτυπήσατε την κόρη μου, κύριε
Φλωρά; Τι σας έκανε;
ΦΛΩΡΑΣ: Ξέρει αυτή.
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα και ύστερα από
μισή ώρα, έβλεπα πεταλούδες. Πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ: Και κίτρινες; Καημενούλα μου!
49
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
2.2 Δεκαετία 1960 – 1970
Ποτέ την Κυριακή (1960)
Υπόθεση:
Το σενάριο της ταινίας φέρει την πρωταγωνίστρια Ίλια να
είναι μία πόρνη στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει όμως κάτι που την
κάνει να διαφέρει από τις άλλες πόρνες του λιμανιού. Η Ίλια όχι
μόνο διαλέγει τους πελάτες της αλλά όταν έχει παραστάσεις το
Ελληνικό Φεστιβάλ και όταν είναι Κυριακή δεν δέχεται ποτέ
πελάτες. Τον ίδιο καιρό έρχεται στον Πειραιά ο Αμερικανός
"Πρόσκοπος" Όμερ που επηρεασμένος από τις Φροϋδικές θεωρίες
και μία ιδεαλιστική εικόνα που έχει για την Ελλάδα και θέτει ως
σκοπό του να κάνει την Ίλια "καθώς πρέπει άνθρωπο". Την
προσεγγίζει και βλέπει ότι η Ίλια έχει στρεβλή εικόνα για την αρχαία
τραγωδία που όμως υπεραγαπάει. Ειδικά όταν φτάνει τον Όμερ στα
Εικ. 1: Ποτέ την Κυριακή (1960)
όριά του λέγοντας του πως η Μήδεια δεν σκοτώνει τα παιδιά της
αλλά "πάνε όλοι μαζί στην παραλία". Παίρνει λοιπόν την απόφαση ο Όμερ να την διδάξει αρχαία
Ελληνική Γραμματεία, Μουσική, Τραγούδι. Όμως ανακαλύπτει η Ίλια ότι ο αγαθών προθέσεων
Όμερ χρηματοδοτείται από το μεγάλο προστάτη του λιμανιού και ενώ διώχνει τον Όμερ από δίπλα
της και καλεί σε επανάσταση τις υπόλοιπες ιερόδουλες με σκοπό να διεκδικήσουν πιο ανθρώπινες
συνθήκες δουλειάς.
Πρωταγωνιστές: Ζυλ Ντασσέν, Γιώργος Φούντας, Τίτος Βανδής, Μήτσος Λυγίζος,
Δήμος Σταρένιος, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Αλέξης Σολωμός, Θανάσης Βέγγος, Φαίδων
Γεωργίτσης, , Νίκος Φέρμας, Πάνος Καραβουσάνος, Μελίνα Μερκούρη, Δέσπω Διαμαντίδου,
Αρτέμης Μάτσας, Κούλα Αγαγιώτου,
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Ντασέν Ζυλ
Παραγωγή: Μελίνα Φιλμ - Λαμπρινός
Βασίλης
Διάρκεια: 97’
Πώληση εισιτηρίων: 184.524
Είδος ταινίας: Αισθηματική
Πρεμιέρα στην Ελλάδα: 28-11-1960
Προϋπολογισμός ταινίας:

Ο προϋπολογισμός της ταινίας ήταν
151.000 δολάρια.
Εικ. 2: Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρης

Συνολικά απέφερε 8.000.000 δολάρια
Παπαμιχαήλ στην ταινία Ποτέ την Κυριακή του Ζυλ
Ντασσέν
παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα έκοψε 184.524 εισιτήρια.
Ήχος: Μονό
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά και Ρώσικα
50
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Φωτογραφία: Jacques Natteau
Εικονολήπτης: Gilbert Chain
Μακιγιάζ: Μαλβίνα Τσουγιοπούλου
Μοντάζ: Roger Dwyre
Βραβεία-Διακρίσεις:

Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής 1961 και
Καλύτερου Τραγουδιού, Μάνος Χατζιδάκις

Υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης
Ηθοποιού, Μελίνα Μερκούρη

Υποψηφιότητα για Όσκαρ 1961 Καλύτερου Εικ.3: Σκηνή από την ταινία
σχεδιασμού Κουστουμιών, Θεώνη Βαχλιώτη - Όλντριτζ

Υποψηφιότητα για Όσκαρ 1961 Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Ζιλ Ντασέν

Υποψηφιότητα για Όσκαρ 1961 Για αυθεντικό σενάριο, Ζιλ Ντασέν

Βραβεία BAFTA Της Βρετανικής Ακαδημίας 1961 Υποψηφιότητα Καλύτερης
ταινίας, Ζιλ Ντασέν

Βραβεία BAFTA Της Βρετανικής Ακαδημίας 1961 Καλύτερης Ξένης Ηθοποιού,
Μελίνα Μερκούρη

Βραβείο Φεστιβάλ Καννών 1960 Καλύτερης Ηθοποιού, Μελίνα Μερκούρη (από
κοινού με την Ζαν Μορώ)

ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ, Αμερική 1961, Βραβείο Samuel Goldwyn Καλύτερης Ταινίας
Κορυφαίες Ατάκες:
Ίλια: Σκλαβάκια!
Ίλια: Μη μου κάνεις ερωτήσεις αν θες να μη σου λέω ψέματα!
Σκουπίδης: Εσένα μέχρι και το πρόσωπό του θα σού 'δειχνε
Ίλια: Δε μου χρειάζεται... φτύνω και κάτω! (και φτύνει το πρόσωπό του)
Ίλια: Τάκη... τα πουλιά... τα πουλιά μπορούν να διαβάσουν μουσική;
Αξιοσημείωτα στοιχεία:
Το Ποτέ την Κυριακή ήταν η πρώτη ταινία του Ζυλ Ντασσέν, με σενάριο δικό του και
πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη. Γυρίστηκε το 1960 εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και είναι
μία από τις διασημότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου κυρίως λόγω της βραβευμένης
με Όσκαρ μουσικής που έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκις. Ο Ζυλ Ντασσέν είναι ένας σκηνοθέτης που
έχει εκδιωχθεί από τον Μακαρθισμό λόγω των αριστερών του πεποιθήσεων. Σαν μαθητής του
Χίτσκοκ δεν παραλείπει ποτέ να φτιάχνει μία
ενδιαφέρουσα με ανατροπές πλοκή αλλά και σαν
αριστερός δεν παραλείπει ποτέ να περνάει τα
πολιτικά του μηνύματα μέσα από τις ταινίες του. Η
συγκεκριμένη ταινία όσο εύπεπτη και αν φαίνεται
ουσιαστικά παρουσιάζει το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα, την οποία συμβολίζει η
χαρούμενη πόρνη Ίλια, να την θέλουν πάντα
μνηστήρες φαινομενικά αγαθοί και καλοπροαίρετοι
ώστε να την διαμορφώσουν όπως αυτοί επιθυμούν
κρύβοντας πάντα άλλα πιο "ανεξιχνίαστα" κριτήρια.
Εικ.4: Jules Dassin και Μέλινα Μερκούρη
51
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Μερικοί το προτιμούν κρύο (1962)
Είδος: Μουσική Κωμωδία
Διάρκεια:99
Χρώμα: Έγχρωμο
Γλώσσα: Ελληνικά
Κυκλοφορία: 1962
Παραγωγή: Φίνος Φιλμς
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Τραγούδι:
Φωτογραφία: Νίκος Δημοπουλος
Μοντάζ: Πέτρος Λυκας
Β. σκηνοθέτη: Γιώργος Πετρίδης, Παύλος Τάσιος
Ήχος: Μικές Δαμαλάς
Σκηνογραφία: Γιώργος Σαββουλιδης, Μικες
Δαμαλας
Χορογραφία: Μανώλης Καστρινός
Μακιγιάζ: Νίκος Ξεπαπαδακος
Φροντιστήριο: Παντελής Παλιεράκης
Δ/νση παραγωγής: Μάρκος Ζερβας
Πρωταγωνιστές: Ντίνος Ηλιόπουλος, Ζωή Λάσκαρη, Ρένα Βλαχοπούλου, Βαγγέλης
Βουλγαρίδης, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου, Τζόλυ Γαρμπή, Κώστας
Δούκας
Διακρίσεις: Ήρθε στην πρώτη θέση ανάμεσα σε 82 ταινίες τη σαιζόν 1962-1963 και έκοψε
212.247 εισιτήρια.
Υπόθεση:
Η μεγάλη αδελφή που είναι ανύπαντρη αλλά που
χωρίς να το ξέρει κανείς έχει δεσμό με κάποιον
κρυφά, ο οποίος όμως πρέπει πρώτα να παντρέψει τις
αδελφές του για να την παντρευτεί, είναι το βασικό
πρόβλημα μιας οικογένειας όπου υπάρχει ένας
αδελφός με δυο μικρότερες αδελφές, τα οποία για να
αποκατασταθούν πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί
πρώτα η μεγάλη. Ο αδελφός διατηρεί επίσης έναν
κρυφό δεσμό με μια κοπέλα, της οποίας τα αδέλφια
περιμένουν και εκείνα να αποκατασταθούν όταν
παντρευτεί εκείνη, ενώ οι δύο μικρότερες αδελφές,
σε μια επίσκεψη στη θάλασσα, βρίσκουν και αυτές από ένα ταίρι. Έτσι χωρίς να ξέρουν
ότι η μεγάλη έχει βρει το δικό της, αποφασίζουν όλοι μαζί να της βρουν κάποιον να
αποκατασταθεί για να αποκατασταθούν και οι υπόλοιποι. Και εκεί αρχίζουν και τα
μπλεξίματα.
Σχόλια:
 Πρώτο μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη
 Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε την Ρένα Βλαχοπούλου στο καστ επειδή δεν την θεωρούσε
εμπορική, το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια μεγάλη καριέρα
 Ο τίτλος της ταινίας αποτελεί παράφραση του τίτλου της αμερικάνικης ταινίας "Μερικοί το
προτιμούν καυτό"
52
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ατάκες:
Εγώ έχω αδελφή να παντρέψω!
ΡΕΝΑ (ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ): Λάκη!
ΛΑΚΗΣ (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ): Έρχομαι.
ΡΕΝΑ: Γνωστή σου; Τί έλεγες με τη δεσποινίδα;
ΛΑΚΗΣ: Όχι, όχι... Εκεί που πήγαινα... σκόνταψα στο συγνώμη και ζήτησα τα πόδια της.
ΡΕΝΑ: Γάτες μπόλικες υπάρχουν, θα πάρω τη γατούλα μου όπως κάνουν όλες οι
γεροντοκόρες και θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί της.
ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ (ΔΟΥΚΑΣ): Όσο ζώ εγώ, δεν θα παντρευτεί κανένας πριν από σένα.
ΛΑΚΗΣ: Τί σε νοιάζει εσένα ρε πατέρα; Εσύ θα ζήσεις με τις γάτες; Αυτή θα ζήσει. Ε,
άσε να παντρευτούμε πρώτα εμείς και δεν θα την αφήσουμε έτσι τη Ρένα. Όλο και θα της
βρούμε ένα καλό... γατί.
ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ: Τί είπες ρε;
ΛΑΚΗΣ: Ε, ένα καλό παιδί εννοούσα.
ΡΕΝΑ: Γιατί πρώτη φορά βλέπω υπνοβάτη να
μπαίνει σε αυτοκίνητο και να φεύγει.
ΛΑΚΗΣ: Αυτοκίνητο; Υπνοβάτης; Για δες ρε
πρόοδος. Ως και οι υπνοβάτες πήραν
αυτοκίνητο. Κι ύστερα - σου λέει - πήξαμε στα
τροχοφόρα. Εμ, βέβαια αν ο κάθε υπνοβατάκος
έχει και ένα αυτοκίνητο!
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Και δε μου λέτε κυρία Ρένα; Ε, να... εσείς... ήθελα να πω... έχετε γνωρίσει
και άλλους άντρες εκτός από μένα;
ΡΕΝΑ: Πολλούς άντρες.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Δηλαδή, τί πολλούς; Περισσότερους από τρείς;
ΡΕΝΑ: Αχαχούχα... άμα ήτανε μόνο τρείς, θα καθόμουνα τώρα εγώ να ασχοληθώ για τρία
αντράκια; τρείς άντρες, ίσον τίποτα, χρυσέ μου.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Πέντε;
ΡΕΝΑ: Βάλε.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Δέκα;
ΡΕΝΑ: Βάλε.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Πενήντα;
ΡΕΝΑ: Βάλε.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Εκατό;
ΕΝΑ:Βγάλε έναν.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Χαίρετε!
ΡΕΝΑ: Στα τσακίδια!
ΓΙΑΤΡΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ): Και τώρα κάτι αλλό, που για μας έχει πρωταρχική
σημασία. Το ζήτημα της υγείας.
ΛΑΚΗΣ: Α!!! Από υγεία, όχι να το παινευτώ, αλλά οι γιατροί θα πέθαιναν της πείνας, αν
περίμεναν από μέσα.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Μικρός δεν αρρωστήσατε ποτέ;
ΛΑΚΗΣ: Πώς, αρρώστησα. Παιδικές αρρώστιες. Νεύρα, πίεση, ζάχαρο...
53
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ο φίλος μου ο Λευτεράκης (1963)
Υπόθεση:
Ο Ντίνος Ηλιόπουλος στην ταινία
υποδύεται τον άπιστο σύντροφο Θοδωράκη που
προσπαθεί να κρύψει στη γυναίκα του την
ερωμένη του λέγοντας ότι τα ταξίδια και οι ώρες
που λείπει από το σπίτι του είναι με ένα φίλο του
που γνωρίζονται από καιρό, τον Λευτεράκη. Η
γυναίκα του βέβαια έμαθε ότι δεν υπάρχει
Λευτεράκης και έβαλε σκοπό να τρελάνει τον
άντρα της. Ο τρόπος που το έκανε αυτό ήταν να
Εικ.1: Αφίσα της ταινίας Ο φίλος μου ο Λευτεράκης (1963)
κάνει μια επίσκεψη στο σπίτι του Θοδωράκη ο
Λευτεράκης (Κώστας Βουτσάς). Αφού έφεραν τον Θοδωράκη ένα βήμα πριν την τρέλα του λένε τι
είχαν στήσει. Η γυναίκα του Θοδωράκη, η Φωφώ (Μάρω Κοντού), είχε αποφασίσει να φύγει ενώ
ήξερε ότι είναι τριών μηνών έγκυος και δεν το έλεγε στον Θοδωράκη για να μη τον κρατήσει κοντά
της από μόνο υποχρέωση, αλλά το είπε στον Θοδωράκη μια
φίλη της Φωφώς. Ο Θοδωράκης προσπαθεί να τη σταματήσει
και τα καταφέρνει αφού αποφασίζει να μην ξαναποκτήσει
ερωμένη. Η ταινία έχει κάποιες ωραίες κωμικές στιγμές
τρέλας και αστείες συζητήσεις
Πρωταγωνιστές: Ντίνος Ηλιόπουλος, Μάρω
Κοντού, Κώστας Βουτσάς, Καίτη Πάνου, Γιώργος
Κωνσταντίνου, Κατερίνα Γιουλάκη, Χρήστος Τσαγανέας,
Νικήτας Πλατής, Μαργαρίτα Αθανασίου, Τζένη Κυριακού
Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος
Εικ.2: Ντίνος Ηλιόπουλος και Κώστας Βουτσάς
Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος
στην ταινία Ο φίλος μου ο Λευτεράκης
Ατάκες:
- Οι γυναίκες Θανάση μου έτσι είναι: οι νόμιμες τρελαίνονται για την οικονομία και οι παράνομες
για τη σπατάλη.
- Και τι πα' να πει τρελός; Η τρέλα είναι η λογική των ολίγων!
- Την εγχείριση θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα!
54
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ένα έξυπνο, έξυπνο μούτρο (Ο αχτύπητος) (1964)
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο: Νίκος Τσιφώρας, Πολύβιος Βασιλειάδης
Μοντάζ: Πέτρος Λύκας
Σκηνογραφία: Μάκρος Ζέρβας
Μακιγιάζ: Αργυρώ Κουρουπού
Ήχος: Μίμης Κασιμάτης
Βοηθός σκηνοθέτη: Σταύρος Τσιώλης
Φωτογραφία: Παύλος Φιλλίπου
Διάρκεια: 90’
Είδος ταινίας: Κωμωδία
Έτος: 1965
Διεύθυνση παραγωγής: Μάρκος Ζέρβας
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Υπόθεση:
Δύο
συνέταιροι
φαρμακοβιομηχανίας,
ο
Πότης
(Βασίλης
Αυλωνίτης) και ο Ιορδάνης (Νίκος Ρίζος) είναι
λίγο ζωηροί. Ειδικά ο Πότης που ενώ είναι
αρραβωνιασμένος με την Αμαλία (Νανά Σκιαδά) Εικ.1: Ένα έξυπνο, έξυπνο μούτρο, σκηνές από την ταινία
και βασική χρηματοδότης της επιχείρησης, την
απατά με την Νανά που την συντηρεί κιόλας. Κάποια μέρα στο γραφείο μπαίνει σαν σίφουνας,
ζητώντας δουλειά, ο νεαρός Τηλέμαχος (Κώστας Βουτσάς). Ατσίδας και ζωηρός αντιλαμβάνεται
την κατάσταση και απειλώντας ότι θα τα πει όλα στην Αμαλία κατορθώνει και ριζώνει σαν
υπάλληλος στην εταιρεία. Στη συνέχεια θα καταφέρει να τους ξεμπλέξει απ’ όλα τα οικονομικά
αλλά και αισθηματικά μπλεξίματα…
Ατάκες: ΠΟΤΗΣ: Αμάν βρε Αμαλία, τί κλαις; Κάνε λίγη υπομονή. Το γάιδαρο τον
φάγαμε. Μένει μόνο η ουρά.
ΑΜΑΛΙΑ: Όλο έτσι μου λες. Πόσο μεγάλη
ουρά έχει αυτός ο γάιδαρος;
ΠΟΤΗΣ: Και τί θες να κάνω; Έτσι γεννήθηκε
το ζώο. Εγώ θα του κόψω την ουρά;
Ηθοποιοί: Βασίλης Αυλωνίτης,
Κώστας Βουτσάς, Νίκος Ρίζος, Νινή Τζάνετ,
Έλσα Ρίζου, Αλέκος Τζανετάκος, Νανά
Σκιαδά, Ελένη Κριτή
Εικ.2: Ένα έξυπνο, έξυπνο μούτρο, σκηνές από την ταινία
Εικ.3: Ένα έξυπνο, έξυπνο μούτρο
55
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Λόλα της Τρούμπας (1964)
Είδος: Αισθηματική
Διάρκεια: 93’
Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος
Σενάριο: Ηλίας Λυμπερόπουλος
Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος
Φωτογραφία: Νίκος Καβουκίδης
Μοντάζ: Πέτρος Λύκας
Βοηθός
Σκηνοθέτη: Παντελής Βούλγαρης
Μηχανικός
Ήχου: Γιάννης Φίσσερ
Σκηνογραφία: Μάρκος Ζέρβας
Μακιγιάζ: Αργυρώ Κουρουπού, Σταύρος Κελεσίδης
Τραγούδι: Βίκυ Μοσχολιού
Χορογραφία: Μανώλης Καστρινός
Φροντιστήριο: Παντελής Παλιεράκης
Φωτογράφος: Μίμης Αντωνίου
Διεύθυνση
Παραγωγής: Μάρκος Ζέρβας
Παραγωγή: Φίνος film
Εισιτήρια:
Προβολή: Α’
Υπόθεση:
Ο ΑΡΗΣ (Νίκος Κούρκουλος),
το «Πρώτο μαχαίρι της
Τρούμπας», στον Πειραιά του
1960 και κάτι, αποφυλακίζεται
έχοντας πάρει «πάνω του» όλα
τα αμαρτήματα μιας υπόθεσης
αρχαιοκαπηλίας μιας γνωστής
του συμμορίας που τον
«πούλησε» συλλήβδην. Ο ΑΡΗΣ
επιστρέφει ΔΡΙΜΥΣ και
ΑΠΟΛΥΤΟΣ στο σημείο
«μηδέν» συνάντησης με τους
παλιούς του «συνεργάτες», στο
ΚΑΜΠΑΡΕ του ΣΤΕΛΙΟΥ
(Διονύσης Παπαγιαννόπουλος),
όχι τόσο για να εκδικηθεί αλλά
για να πάρει μαζί τη μορφή που
σημάδεψε την καρδιά του, τη
μεγάλη του ΑΓΑΠΗ, τη ΛΟΛΑ
(Τζένη Καρέζη), η οποία όμως
με λυσσώδη τρόπο είναι
56
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
«δεμένη» από το μεγάλο αφεντικό. Ο ΣΤΕΛΙΟΣ, το μεγάλο αφεντικό φυσικά και δεν θα αφήσει, με
κάθε μέσο τη ΛΟΛΑ, λεύτερη, να ακολουθήσει το δρόμο της καρδιάς της και η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ με
τον ΑΡΗ θα είναι ΜΟΙΡΑΙΑ και ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ με την μεσολάβηση πολλών ΤΡΙΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης.
Ηθοποιοί:
1) ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ):
2) ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ (ΛΟΛΑ)
3) ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ-Ιδιοκτήτης του ΚΑΜΠΑΡΕ):
4) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΣ (Δεσμοφύλακας και Πατέρας της ΛΟΛΑΣ)
5) ΝΙΚΟΣ ΦΕΡΜΑΣ (Φίλος του Αρη)
6) ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ («Μαύρος»-ο μαχαιροβγάλτης)
7) ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ (Πρώτος σερβιτόρος στο ΚΑΜΠΑΡΕ του ΣΤΕΛΙΟΥ)
8) ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Δεύτερος σερβιτόρος στο ΚΑΜΠΑΡΕ του ΣΤΕΛΙΟΥ)
9) ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
10) ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
Σημειώσεις:
Οι κριτικοί ξετρελάθηκαν και το κοινό επιφύλαξε την καλύτερη υποδοχή για τη «Λόλα» του
Ντίνου Δημόπουλου.
Το 1964, το όνομα-φωτιά της Τρούμπας, το κορίτσι που είναι παγιδευμένο μέσα στο βούρκο της
αμαρτίας από τον Στέλιο γέμισε τις κινηματογραφικές αίθουσες.
Η Τζένη Καρέζη είναι στα καλύτερά της, πιο γοητευτική από ποτέ, ο Νίκος Κούρκουλος, άντρας
του υποκόσμου, μονομαχεί για τα μάτια της μόνο με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο και η Βίκυ
Μοσχολιού κάνει το ντεμπούτο της τραγουδώντας το «Του ήλιου σβήστηκε το φως» του Σταύρου
Ξαρχάκου.
Από τις καλύτερες ταινίες του Ντίνου Δημόπουλου, Η Λόλα αποτελεί μια από τις πιο
χαρακτηριστικές ταινίες του.
Στη «Λόλα» χειρίζεται ένα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα πλαισιωμένο με αρχοντιά από τα
κινηματογραφικά όρια και περιθώρια της εποχής.
Η Τρούμπα, η κακόφημη συνοικία του λιμανιού, προσέφερε ελπίδα και όνειρα σε πολλές φτωχές
γυναίκες που ήταν όμως καλόκαρδες και αξιοπρεπείς.
Η Λόλα σαγηνευτική αλλά και σκληρή πρωταγωνιστεί σε μία παρακμιακή αλλά πολύ αληθινή
ιστορία και το όνομά της άφησε εποχή.
Όπως και η τελευταία σκηνή της ταινίας που θεωρείται πλέον από τις πιο φημισμένες του
ελληνικού κινηματογράφου.
Ανάμεσα στον καπνό από τα τσιγάρα και τη διαφθορά των θαμώνων ενός κακόφημου καμπαρέ, η
τιμή, η αγάπη και η ηθική διασώζονται από ανθρώπους που είναι αυθεντικοί και αληθινοί. Το
σενάριο είναι του Ηλία Λυμπερόπουλου ενώ συμμετέχουν επίσης οι Σπύρος Καλογήρου, Παντελής
Ζερβός και Γιάννης Βογιατζής.
57
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ο Σακαφλιάς (1965)
Κινηματογραφική ταινία παραγωγής 1967 σε
σενάριο και σκηνοθεσία του Βασίλη Κονταξή με
τίτλο «Ο Σακαφλιάς» γνωστή και ως: "Στα Τρίκαλα
στα Δυο Στενά", με τον Σωτήρη Φούντα στον
ομώνυμο ρόλο.
Υπόθεση:
1935. Ο Γιώργος Σακαφλιάς έχει την φήμη
του πιο σκληρού άντρα των Τρικάλων. Αγαπάει την
όμορφη αλλά φτωχιά Λενιώ, ενώ τον ίδιο τον θέλει η
πλούσια Νόρα. Ο Νάκας που θέλει την Λενιώ για
δικιά του, θα κατηγορήσει τον Σακαφλιά για τον
φόνο της πόρνης Σμυρνιάς. Αλλά και η Νόρα όταν Εικ. 1: Ο Σακαφλιάς (1965)
δεν θα υποκύψει στις ορέξεις της, θα τον κατηγορήσει για βιασμό. Ο Σακαφλιάς θα φύγει από τα
Τρίκαλα. Η αστυνομία θα τον επικηρύξει και θα αρχίσει να τον αναζητεί.
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Ήχος: Mono
Γλώσσα: Ελληνικά
Είδος: Αστυνομική | 98'
Πρωταγωνιστές: Σωτήρης Φούντας, Δώρα Σιτζάνη,
Έφη Οικονόμου, Τηλέμαχος Εμμανουήλ, Χριστόφορος
Ζήκας, Λάμπρος Φλιούκας, Χρήστος Λιάκος, Νίκος
Σαμαράς.
Εικ. 2: Από την ταινία «Ο Σακαφλιάς» (1965)
58
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Μια τρελή τρελή οικογένεια (1965)
Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος
Σενάριο: Νίκος Τσιφώρος, Πολύβιος Βασιλειάδης
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Χορογραφία: Γιάννης Φλερύ
Χορός: Μαρία Ιωαννίδου, Ελίζαμπεθ, Θ. Καρατσικάκη, Ε,
Αρβανιτίδου, Λ. Δερλίκου, Χ. Πατρινός, Η. Μαρνέρης, Θ,
Κωστόπουλος, Μ. Αγαθοπούλου, Γ. Καρράς
Μοντάζ: Πέτρος Λύκας
Σκηνογραφία: Μάρκος Ζέρβας
Μακιγιάζ: Σταύρος Κελεσίδης, Αργυρώ Κουρουπού
Ενδυματολόγος: Α. Σταυροπούλου
Ήχος: Θανάσης Γεωργιάδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Λάκης Αντωνάκος
Φωτογραφία: Νίκος Καβουκίδης
Διάρκεια: 100’
Είδος ταινίας: Κωμωδία
Έτος: 1965
Διεύθυνση παραγωγής: Μάρκος Ζέρβας
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Διακρίσεις: Η ταινία Μια Τρελή Τρελή Οικογένεια προβλήθηκε στις αίθουσες Αθηνών Πειραιώς - προαστίων το 1965 και έκοψε 521.134 εισιτήρια.
Ήρθε στην 5η θέση σε 101 ταινίες.
Υπόθεση: Οι νιόπαντροι Ανδρέας και Μίκα επιστρέφουν
από το εξωτερικό και επισκέπτονται τους γονείς της κοπέλας. Ο
Ανδρέας αποφασίζει να βοηθήσει την κατάσταση του σπιτιού και
κυρίως τον πεθερό του, αφού διαπιστώνει ότι πρόκειται για μια
πραγματικά τρελή οικογένεια. Η μητέρα της Μίκας απομάκρυνε
τον σύζυγό της, θεωρώντας τον υπερβολικά καλό, και η μικρή
αδερφή της οικογένειας είναι ένα θεότρελο κορίτσι που φέρνει
Εικ.1: Μια τρελή τρελή οικογένεια
στο σπίτι κάθε νέο που γνωρίζει.
Ατάκες:
ΜΙΚΑ: Αλήθεια, γνωριστήκατε με το Μίκη;
ΑΝΔΡΕΑΣ: Ποίον; Αυτόν εδώ; Ναι, παντρεύεται, λέει, την Κυριακή.
ΜΙΚΑ: Α, ναι. Αυτό το είχα ξεχάσει.
ΜΙΚΗΣ: Ελπίζω ντίαρ σερ, τώρα που γνωριστήκαμε, να 'ρθετε στο γάμο μας. Με τη
γυναίκα σας, φυσικά.
ΜΙΚΑ: Μίκη, αδύνατον. Για τεχνικούς λόγους. Και πρέπει κατ' αρχήν να σας γνωρίσω,
εσάς τους δυο. Κύριοι... Από δω ο αρραβωνιαστικός μου και από δω ο άντρας μου.
Ηθοποιοί: Τζένη Καρέζη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Λίλυ
Παπαγιάννη, Αλέκος Τζανετάκος, Καίτη Γώγου, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Μαίρη Αρώνη
Τραγούδι: Γιάννης Βογιατζής, Γιώργος Ζαμπέτας
59
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Κορίτσια για φίλημα (1965)
Εικ.1: Κορίτσια για φίλημα (1965)
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Χορογραφία: Μανώλης Καστρινός
Χορός: Αντ. Ροντοπούλου, Μπετίνα Τσοπέη, Μαρία Γκέκα,
Κίτυ Ναυπλιώτου, Έλεν Ρωμανού, Μαρία Μαυριδόγλου, Αλ.
Χρηστίδη, Μάγδα Κιούρκου, Μ. Αθηναίου
Μοντάζ: Πέτρος Λύκας
Σκηνογραφία: Μάρκος Ζέρβας
Μακιγιάζ: Νίκος Ξεπαπαδάκος
Ήχος: Θανάσης Γεωργιάδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ανδρέας Ανδρεαδάκης
Φωτογραφία: Νίκος Καβουκίδης
Διάρκεια: 120’
Είδος ταινίας: Μουσική κωμωδία
Έτος: 1965
Παραγωγή: Φίνος Φίλμ
Υπόθεση: Η Ρένα, διευθύντρια ενός Ελληνικού
τουριστικού γραφείου στη Νέα Υόρκη, έρχεται στην
Ελλάδα μαζί με την ανιψιά της Τζένη. Τους ακολουθεί
και ένας πλούσιος θαυμαστής της Ρένας, ο Τζιμ Πάππας.
Στο μεταξύ στην Ελλάδα, η παρέα του Κώστα,
κατορθώνει με τη βοήθεια της Μάρθας, να προσληφθεί σ’
ένα κινηματογραφικό στούντιο για τη λήψη
δοκιμαστικών σκηνών. Μα αποτυγχάνουν και τους Εικ.2: Κορίτσια για φίλημα (1965)
πετάνε έξω με τις κλωτσιές. Ο αδερφός της Ρένας, την
υποδέχεται και της ζητά να παρουσιαστεί στον Ράμογλου, πατέρα του Αντρέα, ως απεσταλμένη
κάποιων Αμερικανών κεφαλαιούχων για τη χρηματοδότηση μιας δικής του επιχείρησης. Έτσι
φεύγουν για τη Ρόδο όπου έχουν το ραντεβού. Εκεί φτάνει και στο μεταξύ η συντροφιά του Κώστα
με το κότερο του Αντρέα...
Ατάκες: Κώστας: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα;
Ρένα: Ναι, έχει και κότερο, αλλά κατά τ' άλλα είναι πολύ καλό παιδί!
Ηθοποιοί: Ρένα Βλαχοπούλου, Ζωή Λάσκαρη,Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου,
Κώστας Βουτσάς, Ανδρέας Ντούζος, Γιάννης Βογιατζής, Αλέκος Τζανετάκος, Γιώργος
Γαβριηλίδης, Περικλής Χριστοφορίδης
Τραγούδι: Τζένη Βάνου, Ρένα Βλαχοπούλου, Τάκης Ζαχαράτος
Τραγούδια που ακούστηκαν:
Γέλα, γαλάζιος ουρανός – Ρ. Βλαχοπούλου
Ήρθες εσύ – Τ. Ζαζαράτος
Η Αθήνα την νύχτα - Ρ. Βλαχοπούλου
Κοντά σου Ελλάδα μου – Ρ.
Βλαχοπούλου
Τώρα– Τ. Βάνου
Εικ.3: Κορίτσια για φίλημα (1965)
Εικ.3: Κορίτσια για φίλημα (1965)
60
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)
Εικ.1: Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα
Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβέλλας
Σενάριο: Γιώργος Τζαβέλλας
Μουσική: Κώστας Καπνίσης
Μοντάζ: Τσαούλης Γιώργος
Σκηνογραφία: Πέτρος Καπουράλης
Μακιγιάζ: Διονυσία Ρώη, Μαρία Μαρμαρά
Ήχος: Μίμης Κιμωλιάτης
Βοηθός σκηνοθέτη: Τάκης Βουγιουκλάκης, Νέστωρ Παβέλας
Φωτογραφία:
Νικολακόπουλος Γιώργος
Διάρκεια: 101’
Είδος ταινίας: Κωμωδία / Κομεντί
Έτος: 1965
Διεύθυνση παραγωγής: Βίων Παπαμιχάλης
Παραγωγή: Δαμασκηνός – Μιχαηλίδης
Διακρίσεις:
Βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σικάγου.
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βερολίνου 1965.
Ταξίδεψε στο εξωτερικό και πήρε εξαιρετικές κριτικές.
Υπόθεση: Ο Αντώνης Κοκοβίκος ανώτερος Εικ.2: Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα
υπάλληλος υπουργείου, συζεί εδώ και 10 χρόνια σε ένα παλιό
φτωχικό σπίτι, με την κυρία Ελένη, μία απλή και υπομονετική γυναίκα που τον υπηρετεί
φροντίζοντας για όλες τις ανάγκες του σαν δούλα. Ο Αντώνης, βολεμένος σε αυτή την κατάσταση,
αρνείται πεισματικά να την παντρευτεί και όταν μετά από πίεση των φίλων του το κάνει, θα βρει
απέναντί του μια διαφορετική κυρία Ελένη!
Ατάκες:
Χαράλαμπος: Άσε, θα του το πω εγώ. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
Μικές: Με τρόπο.
Χαράλαμπος: Ξέρω. Δε μου λες, Αντώνη... έχεις καιρό να δεις τον Μιχαλάκη;
Αντωνάκης: Από προχθές.
Χαράλαμπος: Ε, άμα τον ξαναδείς, να μου γράψεις. Ο Μιχαλάκης τα τίναξε!!!
Αντωνάκης: Αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να
πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
Ταξιτζής: Αργά, κύριε. Τώρα, μπήκε η κουλούρα.
Αντωνάκης: Η κουλούρα;
Ταξιτζής: Έτσι είναι: τώρα, σταματάνε οι γλύκες κι αρχίζει η παντόφλα!
Αντωνάκης: «Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω!»
Ηθοποιοί: Γιώργος Κωνσταντίνου, Μάρω Κοντού,
Σταύρος Ξενίδης, Νάσος Κέδρακας, Δέσπω Διαμαντίδου,
Τασώ Καββαδία, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Λιλή
Παπαγιάννη, Κατερίνα Γώγου, Καίτη Λαμπροπούλου,
Γιώργος Τζίφος, Μπέτυ Μοσχονά, Κώστας Δούκας, Τζένη
Ζαχαροπούλου, Νίκος Φιλιππόπουλος, Δέσποινα
Νικολαϊδου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Μίκα Φλώρα,
Λουκιανός Ροζάν, Γιώργος Ρώης, Δημήτρης Κουκής
Τραγούδι: Μάρω Κοντού
Εικ.3: Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα
61
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Αχ! Και να 'μουν άντρας (1966)
Υπόθεση:
Η Μάρω Κοντού, άνεργη γιατί οι προϊστάμενοί της την
παρενοχλούν σεξουαλικά, βρίσκει δουλειά σε μια
εταιρία παίρνοντας την ταυτότητα του δίδυμου
αδελφού της Αλέκου, που είναι μετανάστης στην
Αυστραλία. Γρήγορα κερδίζει την εμπιστοσύνη των
προϊσταμένων της, παίρνοντας τη θέση του διευθυντή.
Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ερωτεύεται το γιο ενός
από τα αφεντικά της, τη στιγμή που αυτοί της
προξενεύουν ο καθένας την κόρη του.
Διάρκεια: 90’
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Ήχος: Μονό
Είδος: Κωμωδία
Εικ.1: Αχ! Και να 'μουν άντρας (1966)
Σκηνοθεσία: Στέφανος Φωτιάδης
Σενάριο: Στέφανος Φωτιάδης
Μουσική: Γιώργος Κατσαρός
Εταιρία παραγωγής: Α.Β. Φιλμ
Παραγωγός: Γιάννης Αντωνιάδης (II)
Πρωταγωνιστές: Μάρω Κοντού, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Γιώργος Μούτσιος, Νίκος
Ρίζος, Γιάννης Μιχαλόπουλος
Αξιοσημείωτα στοιχεία:
Η ταινία προβλήθηκε τη σαιζόν 1966-1967 και έκοψε
159.630 εισιτήρια. Ήρθε στην 35η θέση σε 117 ταινίες.
Πρόκειται για κινηματογραφική διασκευή του
θεατρικού έργου "Ο Αλέκος είναι γυναίκα" .Ο Μιχάλης
Μενιδιάτης τραγουδά το "Παραμύθι η ζωή μου".
Εικ.2: Αχ! Και να 'μουν άντρας (1966)
62
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ο Εξυπνάκιας (1966)
Εικ.1: Ο Εξυπνάκιας (1966)
Χρώμα: ασπρόμαυρο
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης
Σενάριο: Πολύβιος Βασιλειάδης, Νίκος Τσιφόρος
Φωτογραφία: Βασίλης Βασιλειάδης
Μουσική: Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Ζαμπέτας
Τραγουδούν: Πάνος Τζανετής, Βίκυ Μοσχολιού, Γιώργος
Ζαμπέτας
Βασίζεται: διασκευή του θεατρικού έργου «Ένας έξυπνος
βλάκας» των Τσιφόρου - Βασιλειάδη
Υπόθεση: Υποδυόμενος τον αφελή, ένας νεαρός άνδρας
καταφέρνει να βρει δουλειά στην εταιρία του πατέρα της
αγαπημένης του. Απώτερος
στόχος του είναι να κερδίσει
την εύνοιά του και να
καταφέρει να παντρευτεί την
κόρη του.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Νίκος
Σταυρίδης, Αλέκος Τζανετάκος, Νικήτας Πλατής, Νίκος
Φέρμας, Πέτρος Λοχαΐτης, Γιώργος Λουκάκης, Γιάννης
Κωστής, Μαριάννα Κουράκου, Δέσποινα
Στυλιανοπούλου, Τζόλυ Γαρμπή, Ντόρα
Αναγνωστοπούλου
Εικ.3: Ο Εξυπνάκιας (1966)
63
Εικ.2: Ο Εξυπνάκιας (1966)
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Οι κυρίες της αυλής (1966)
Χρώμα: ασπρόμαυρο
Είδος: Αισθηματική, κωμωδία
Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος
Σενάριο: Δημήτρης Γιαννουκάκης
Φωτογραφία: Νίκος Δημόπουλος
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Χορογραφία: Γιάννης Φλερύ
Υπόθεση: Ένας φουκαράς ζωγράφος που
είναι μονίμως άφραγκος, ο Πίπης (Ντίνος
Ηλιόπουλος), μετακομίζει αναγκαστικά σε ένα
μικρότερο δωμάτιο μιας μεγάλης αυλής, επειδή δεν
έχει να πληρώσει το ενοίκιο στην σπιτονοικοκυρά του,
Εικ.1: Σκηνή από την ταινία με τους: Ντίνο
Ηλιόπουλο, Ελένη Προκοπίου, Αντιγόνη Κουκούλη,
την κυρα-Παρασκευή. Όλοι οι συγκάτοικοι τον
Κατερίνα Γιουλάκη, Μαίρη Λαλοπούλου
βοηθάνε όσο μπορούν, γιατί είναι ο άνθρωπος που με
τα χωρατά και το κέφι του τούς διασκεδάζει. Στο διαμέρισμα του Πίπη έρχεται ο Νίκος που είναι
ερωτευμένος με μια αινιγματική γυναίκα, τη Μελίτα, η οποία περιμένει την επιστροφή του άντρα
της από το ανατολικό μπλοκ. Στο μεταξύ, η καθημερινότητα όλο και παρουσιάζει κάποιο
μικρογεγονός με ήρωα έναν από τους συγκάτοικους της αυλής. Η όμορφη κόρη του Νώντα του
οργανοπαίκτη, η Αννούλα, ερωτεύεται τον Νίκο, και μια φιλόδοξη χορεύτρια, η Νίτσα, καταφέρνει
να πείσει τον Πίπη να τη βοηθήσει στις εμφανίσεις της σε ένα νάιτ κλαμπ. Μετά από μια σειρά
κωμικών επεισοδίων, επέρχονται ανατροπές σε πολλά πεδία: ο Τάσος, που ήταν ερωτευμένος με
την Αννούλα, καταλήγει να παντρευτεί τη Νίτσα, και ο
Νίκος ξεχνά τη Μελίτα στη ζεστή αγκαλιά της Αννούλας.
Ατάκες:
ΠΙΠΗΣ: Η Άνοξη, τα πουλάκια τσίου τσίου, το
νεράκι φλα φλα φλα, τα ψαράκια... τίποτα.
ΠΙΠΗΣ: Να μπορούσα να χωθώ κάτω από τα
φουστάνια σας.
ΝΙΤΣΑ: Σα δε ντρέπεστε.
ΠΙΠΗΣ: Όχι. Όχι γι’αυτό που φαντάζεστε. Για να
μη με βλέπει η σπιτονοικοκυρά. Για το νοίκι.
Εικ.2: Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Ντίνος
ΝΙΤΣΑ: Πρωτομηνιά αύριο, έ;
Ηλιόπουλος, Μαίρη Λαλοπούλου, Κατερίνα
Γιουλάκη, Αντιγόνη Κουκούλη.
ΠΙΠΗΣ: Καταλάβατε τώρα γιατί θέλω να χωθώ
κάτω από τα φουστάνια σας;
ΝΙΤΣΑ: Ναι. Για το νοίκι.
ΠΙΠΗΣ: Όχι για το νοίκι. Γι’ αυτό που φαντάζεστε.
ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΗΣ: Εγώ μια Ελευθερία γουστάρω! Την Αμερικάνικη. Ο κέυ; Δατς ολ.
ΠΙΠΗΣ: Ξέρω, ξέρω. Να’ναι τρύπια από μέσα και μ’ ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιές
στον κόσμο.
ΠΙΠΗΣ: Εμείς εδώ είμαστε μία οικογένεια. Έρχομαι εγώ σπίτι σου και παίρνω τσιγάρο,
έρχεσαι εσύ στο δικό μου και παίρνεις... Τι παίρνεις; Πάρε ότι θέλεις. Δεν έχω και τίποτα.
ΤΑΣΟΣ : Λοιπόν εσείς κύριε Πίπη μια μέρα θα πάτε πολύ ψηλά.
64
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΠΙΠΗΣ: Ε, μη λες και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.
ΠΙΠΗΣ: Λοιπόν έχω μια ιδέα. Βάζω τα σπίρτα, βάζεις τα τσιγάρα;
ΠΙΠΗΣ: Εκεί στο Κάιρο είχα μια ωραία περιπέτεια με μία Βαρώνη. Πολύ ωραία γυναίκα
από τη Σουηδία. Της άρεσα πολύ επειδή εγώ, έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις
γυναίκες... Όχι, ειλικρινά δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ!
ΠΙΠΗΣ: Μη φοβάστε. Είναι ζώον και αβλαβές.
ΝΙΤΣΑ: Έτσι κύριε Πίπη μου. Έτσι χορεύεται το μπλουζ. Μάγουλο με μάγουλο. Δεν είναι
πολύ ωραίος χορός;
ΠΙΠΗΣ: Πολύ ωραίος. Το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί το χορεύουν όρθιοι.
Πρωταγωνιστούν:
Ντίνος Ηλιόπουλος (Πίπης Καθιστός ), Αλέκος
Αλεξανδράκης (Νίκος Αλεξίου), Διονύσης Παπαγιαννόπουλος
(Νώντας Μπόσικος), Κώστας Πρέκας (Τάσος), Τάσος
Γιαννόπουλος, Μπάμπης Ανθόπουλος, Θανάσης Παπαδόπουλος
(μέλη συγκροτήματος), Νόρα Βαλσάμη
(Άννα Μπόσικου),
Κατερίνα Γιουλάκη (Παρασκευή ), Ελένη Προκοπίου (Νίτσα),
Φλωρέτα Ζάννα (Μελίτα Κομνηνού), Μαίρη Λαλοπούλου (Ελένη
Καθιστού), Αντιγόνη Κουκούλη (Πόπη).
Σχόλια:
Εικ.3: Σκηνή από την ταινία με τις
Κατερίνα Γιουλάκη και Ελένη
"Οι κυρίες της αυλής" είναι η κινηματογραφική
Προκοπίου
μεταφορά του θεατρικού έργου "Το έκτο πάτωμα" με άλλον
τίτλο. Έγινε ταινία μετά απ' τη μεγάλη θεατρική επιτυχία του Ντίνου Ηλιόπουλου, το 1964-1965 ,
στο θέατρο "Γκλόρια"
Η ταινία γυρίστηκε το 1966 από την κινηματογραφική
εταιρία της Φίνος Φιλμ και είχε διάρκεια προβολής 104 λεπτά,
έκοψε δε 338.081 εισιτήρια.
Ο Ηλιόπουλος για τη συμμετοχή του είχε αμειφθεί με
90.000 δραχμές, καλή τιμή εκείνη την εποχή.
Μετά από αυτή την ταινία δεν ξαναέκανε άλλη με την
Φίνος Φίλμς. Τότε ήταν που του πρότειναν ένα πενταετές
συμβόλαιο από την εταιρία Καραγιάννης-Καρατζόπουλος, που
αποδέχτηκε.
Εικ.4: Μαίρη Λαλοπούλου, Κατερίνα
Γιουλάκη, Διονύσης Παπαγιανόπουλος,
Νόρα Βαλσάμη, Αντιγόνη Κουκούλη,
Ντίνος Ηλιόπουλος
Εικ.5: Διονύσης Παπαγιανόπουλος
Εικ.6: Μανώλης Χιώτης και Μαίρη Λίντα
65
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ(1966)
χρώμα :ασπρόμαυρο
Eίδος:
Κοινωνική,δραματική
Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος
Σενάριο:
Νίκος Φώσκολος
Φωτογραφία: Νίκος Καβουκίδης
Μουσική:
Γιάννης Μαρκόπουλος
Υπόθεση:
Ένας πρώην αεροπόρος, αλκοολικός και
χαρτοπαίκτης, ορίζεται από τον αδελφό του, πρόεδρος της
επιτροπής διερεύνησης ενός αεροπορικού ατυχήματος και, ενώ
στην αρχή αδιαφορεί διευκολύνοντας τη συγκάλυψη που
επιχειρείται, στη συνέχεια θα ανακαλύψει, συνομιλώντας με τη
μοναδική επιζήσασα και ερευνώντας από μόνος του, ότι η
αεροπορική εταιρεία γνώριζε ότι το αεροπλάνο ήταν σε κακή
κατάσταση.
Ατάκες: "θα πίνω και θα περιμένω να βγάλετε το πόρισμα"
Πρωταγωνιστούν:
Νίκος Κούρκουλος (Άγγελος Μουρούζης )
Ανδρέας Μπάρκουλης
(Φώτης Δημητρίου)
Ζώρας Τσαπέλης
(Σέργιος Μουρούζης)
Λιάκος Χριστογιαννόπουλος (Αλέξανδρος Μαυρογένης)
Βύρων Πάλλης
(Βασίλης Ζήσιμος )
Μαίρη Χρονοπούλου Μαυρογένη(Μουρούζη)
Φλωρέτα Ζάννα
(Δήμητρα Συρίγου )
Τασσώ Καββαδία
(Μουρούζη)
66
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Κοντσέρτο για πολυβόλα (1967)
Κοντσέρτο για πολυβόλα είναι ο τίτλος μίας ελληνικής
κινηματογραφικής πολεμικής
ταινίας, του 1967 σε
σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου, σενάριο Νίκου
Φώσκολου, και πρωταγωνιστές τους Τζένη Καρέζη, Μάνο
Κατράκη, Κώστα Καζάκο, Ανδρέα Μπάρκουλη, Ζώρα
Τσάπελη και Σπύρο Καλογήρου.
Υπόθεση της ταινίας
Η Νίκη (Τζένη Καρέζη), μια πολιτική υπάλληλος στο
Γενικό Επιτελείο Στρατού, παραμονές του πολέμου του '40,
παραδίδει στρατιωτικά έγγραφα στους Ιταλούς, οι οποίοι
την εκβιάζουν με τη ζωή του αδελφού της. Η πράξη της
αποκαλύπτεται και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο,
αλλά ένας στρατηγός με το ψευδώνυμο Δαρείος (Μάνος
Εικ.1: Κοντσέρτο για πολυβόλα, Κώστας
Κατράκης) της προτείνει να συνεχίσει να προμηθεύει τους
Καζάκος και Τζένη Καρέζη
Ιταλούς με
έγγραφα, πλαστά
όμως αυτή τη φορά. Μαζί της, όμως, μπλέκει κι ένας
νεαρός λοχαγός (Κώστας Καζάκος), που είναι
ερωτευμένος μαζί της. Όταν μια δήθεν κλοπή
αποκαλύπτεται, ο λοχαγός δικάζεται και καταδικάζεται σε
θάνατο, μόνο που η εκτέλεσή του είναι εικονική για να
πειστούν οι Ιταλοί για το γνήσιο των πληροφοριών που
προμηθεύονται, ενώ ο πόλεμος ξεσπάει.
Άλλες πληροφορίες
Στα γυρίσματα της ταινίας η Τζένη Καρέζη γνωρίστηκε με
το συμπρωταγωνιστή της, Κώστα Καζάκο, και εκεί
πλέχτηκε το ειδύλλιο που οδήγησε στο γάμο τους.
Εικ.2: Σκηνή από την ταινία: Κώστας
Η ιστορία αυτής της ταινίας χρησιμοποιήθηκε από το Νίκο
Καζάκος (Αριστερά), Σπύρος Καλογήρου
Φώσκολο έξι χρόνια αργότερα στην τηλεοπτική σειρά "Ο
(Δεξιά)
Άγνωστος Πόλεμος", που προβλήθηκε από την ΥΕΝΕΔ
και έκανε θραύση, αφού άγγιξε υπερβολικά μεγάλα
ποσοστά επιτυχίας για την εποχή εκείνη.
Εικ.3,4,5: Σκηνές από την ταινία
67
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ο Αχόρταγος (1967)
Σενάριο: Λάζαρος Μοντανάρης (βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Ψαθά)
Σκηνοθεσία: Ντίμης Δαδήρας
Υπόθεση: Οι μέρες που ζούσε άνεργος και πεινασμένος ο Χρήστος ανήκουν πια στο
παρελθόν αφού ένα τροχαίο ατύχημα γίνεται η αιτία να αλλαξει τελείως η ζωή του. Η οικογένια της
απρόσεχτης οδηγού που τον χτύπησε με το αυτοκίνητο της θα του προσφέρει οχι μόνο δουλειά
αλλα και μια ευκαιρία στον έρωτα. Ο γάμος με την κόρη του αφεντικού του θα μπορούσε να
ολοκληρώσει την ευρυχία του αλλα η απληστία του Χρήστου θα τον φέρει σε αντιπάραθεση με τον
πεθερό του.
Επιπρόσθετα: Στην ταινία Ο Αχόρταγος τραγουδούν ο Γιώργος Ζαμπέτας και η Ναυσικά.
Η ταινία Ο Αχόρταγος προβλήθηκε στις αίθουσες Αθηνών - Πειραιώς - προαστίων το 1967 και
έκοψε 280.732 εισιτήρια. Ήρθε στην 26η θέση σε 99 ταινίες.
Ο Σπαγγοραμένος (1967)
Πληροφορίες:
Είδος Ταινίας: Κωμωδία
Σκηνοθέτης: Κώστας Καραγιάννης
Σενάριο: Αλεκος Σακελλαριος, Χρηστος Γιαννακοπουλος
Ηθοποιοί: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Τζένη Ρουσέα, Κατερίνα Γιουλάκη, Ανδρέας
Μπάρκουλης, Μαρία Μπονέλου, Νάσος Κεδράκας, Ντία Αβδή, Δήμητρα Ζέζα, Γιώργος Κωβαίος,
Θ. Κεφαλόπουλος, Μαίρη Μιχελή
Διάρκεια: 1:25
Υπόθεση: Ένας συνετός νοικοκύρης ακολουθεί σφιχτή οικονομική πολιτική ώσπου μια
μέρα ο περισσότερο γλεντζές συνέταιρός του τον πείθει να το ρίξουν έξω. Τότε ο...
σπαγκοραμμένος βγάζει όλα τα απωθημένα του και, φυσικά, τα αποτελέσματα την επόμενη μέρα
θα είναι τραγικά. Ειδικά από τη στιγμή που το... χεράκι της στη "μετάλλαξη" που έχει βάλει μια
γυναίκα, κάνοντας τον να ξοδέψει μέσα σε ένα βράδυ όσα δεν έχει ξοδέψει σε όλη του τη ζωή...
Νύχτα Γάμου (1967)
Νύχτα Γάμου είναι ο τίτλος κινηματογραφικής ταινίας του 1967, σε παραγωγή της Φίνος
Φιλμς και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη. Στην ταινία εμφανίσθηκαν ως κινηματογραφικό ζευγάρι
η Μπέτυ Αρβανίτη και ο Φαίδων Γεωργίτσης, οι οποίοι ήταν στην πραγματικότητα παντρεμένοι
εκείνη την εποχή.
Πλοκή: Ο Θάνος Καμπίρης και η Πέπη διατηρούν ερωτική σχέση επι δύο έτη. Όταν
χωρίζουν επειδή εκείνος δεν θέλει να την παντρευθεί, εκείνη γνωρίζει τον Τζακ (Ιάκωβο)
Ιορδανίδη, έναν γόνο Ελλήνων από την Πόλη και αποφασίζουν να παντρευθούν. Ταυτόχρονα, ο
Θάνος γνωρίζει και παντρεύεται την Τζένη, και κατά τύχη κανονίζουν να περάσουν την πρώτη
νύχτα του γάμου τους στο ίδιο ξενοδοχείο
68
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Οι θαλασσιές οι χάντρες (1967)
Εικ.1: Το εξώφυλλο του δίσκου με
τα τραγούδια της ταινίας
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Χορογραφία: Γιάννης Φλερύ
Χορός: Μάκης Λειβαδάς, Γιώργος Κορράς, Σούλης Λιάπας,
Λάκης Μουρατίδης, Βούλα Αβραμίδου, Περδικλώνη, Μπέτυ
Αγαθοπούλου, Μαίρη Δημοπούλου, Μπαχοπούλου, Μάνθου,
Νικηφορίδου, Καλλικράτης, Καλογρεάκης, Κώστας Ντάκας,
Χατζηστεφάνου, Τζακάκης, Χριστόδουλος Χάλαρης, Φατούρος,
Θ. Καλπασίδης, Γιώργος Προβιάς, Σταύρος Αμπατζόγλου
Μοντάζ: Πέτρος Λύκας
Σκηνογραφία: Μάρκος Ζέρβας
Μακιγιάζ: Νιίκος Ξεπαπαδάκος
Ενδυματολόγος: Γιάννης Βούρας
Ήχος: Μίμης Κασιμάτης
Βοηθός σκηνοθέτη: Σταύρος Τσιώλης
Φωτογραφία: Γιώργος Αρβανίτης
Σκρίπτ: Ντίνος Μαυροειδής
Διάρκεια: 90’
Είδος ταινίας: Μουσική κομωδία / Χορευτική
Έτος: 1967
Διεύθυνση παραγωγής: Μάρκος Ζέρβας
Παραγωγή: Φίνος Φίλμ
Εικ.3: Σκηνή από την ταινία: Κώστας
Βουτσάς και Γιάννης Βογιατζής
Υπόθεση: Ο
πλανόδιος μικροπωλητής τουριστικών ειδών
Κώστας, θα συναντηθεί με τον Ελληνοαμερικάνο
επιχειρηματία Τζίμυ και θα τον βοηθήσει να
ανοίξουν μια ταβέρνα για τουρίστες στην Πλάκα. Ο
Φώτης είναι πρώτο μπουζούκι στου "Αποστόλη" και
εμφανίζεται μαζί με τον Μεμά και τις
τραγουδίστριες Σοφία και Μαρκησία, που είναι
παράφορα ερωτευμένες μαζί του. Όμως ο Φώτης θα
γνωρίσει και θα ερωτευτεί κεραυνοβόλα την Μαίρη,
μια νεαρή τραγουδίστρια που παίζει και τραγουδάει
στο κοντινό μαγαζί Crazy Girl...
Ηθοποιοί: Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα
Καραγιάννη, Φαίδων Γεωργίτσης, Νανά Σκιαδά,
Άρης Μαλιαγρός, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Γιάννης
Εικ.2: Σκηνή από την ταινία: Ζωή Λάσκαρη και
Βογιατζής, Μαίρη Χρονοπούλου, Αλέκα Μαβίλη,
Γεωργίτσης Φαίδων
Νίκος Φέρμας, Γιώργος Βρασιβανόπουλος, Μαίρη
Μεταξά, Νίκος Παπαναστασίου, Χρήστος Δοξαράς,
Γκόλφω Μπίνη, Άννα Σταυρίδου, Αλέκος Κουρής, Βύρων Σέρης, Ανδρέας Τσάκωνας, Ειρήνη
Τούσκα, Πόπη Γιαμαρέλου, Μαίρη Γιαμαρέλου, Γαλήνη Κάσσου.
Τραγούδι: Γιάννης Πουλόπουλος, Αλέκα Μαβίλη, Σάκης Παπανικολάου, Έλλη Μάνου, Δημήτρης
Χορν
69
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ατάκες: «Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να
ξυρίσεις. Να μου το θυμηθείς...αν δε σε κάνει
φλώρο, εμένα να μη με λένε Μεμά!»
ΤΖΙΜΥ: Γουότ ις δατ;
ΚΩΣΤΑΣ: Χαλβάς! Δε γκρηκ κέικ.
Χαλβάς! Κάτσε να σου βάλω λίγο.
ΤΖΙΜΥ: Όου νόου.
ΚΩΣΤΑΣ: Έλα μωρέ. Εσείς τρώτε
μαρμελάδα με ρέγγα και το χαλβαδάκι του
θεού, που
θα το φας μετά από κεφτέ σε πείραξε;
ΚΩΣΤΑΣ: Σιγά, ρε παιδιά. Σα να
σφάζονται πρόβατα ακούγεστε. Κι εσύ ρε
Τζίμυ, αδερφέ
μου.. πολύ φάλτσος!
ΖΩΤΟΣ: Δηλαδή εσύ έχεις την
εντύπωση ότι παίζεις σωστά;
ΚΩΣΤΑΣ: Δεν παίζω σωστά εγώ. Γι'
αυτό θέλω να παίζετε εσείς σωστά, για να
σκεπάζετε
εμένα.
ΖΩΤΟΣ: Κι εμείς νομίζαμε ότι ξέρεις μουσική.
ΚΩΣΤΑΣ: Ξέρω ρε! Μουσική, ξέρω. Μπουζούκι δεν ξέρω. Έγω έπαιζα άλλο όργανο.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Τι όργανο;
ΚΩΣΤΑΣ: Τι όργανο; Τρίγωνο στα κάλαντα. Άει παρατάτε με.
Τραγούδια που ακούστηκαν:
Οι θαλασσιές οι χάντρες- Δ. Χορν
Έκλαψα χθές – Γ. Πουλόπουλος
Crazy girl – Ε. Μάνου
Εικ.4,5: Σκηνές από την ταινία
70
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Πατέρα κάτσε φρόνιμα (1967)
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης
Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης, Γιώργος Κατσαμπής
Μουσική: Γιώργος Ζαμπέτας
Χορογραφία:
Χορός:
Μοντάζ: Τάκης Δαυλόπουλος
Σκηνογραφία: Πέτρος Καπουράλης
Μακιγιάζ: Μαλβίνα Τσουγιοπούλου
Ενδυματολόγος:
Εικ.1: Αφίσα για
Ήχος: Δημήτρης Γεωργίου
την ταινία.
Εικονολήπτης:
Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Καλάκος, Άρης Παπαθεοδώρου
Φωτογραφία: Βασίλης Βασιλειάδης
Διάρκεια: 95’
Είδος ταινίας: Κωμωδία
Έτος: 1967
Διεύθυνση παραγωγής: Παντελής Φιλλιπίδης
Παραγωγή: Καραγιάννης – Καρατζόπουλος Α.Ε
Υπόθεση: Ο Θωμάς, γιος ενός ευκατάστατου επαρχιώτη του Αντώνη Παπασταφίδα, εγκαθίσταται
στην Αθήνα για να σπουδάσει νομικά, αλλά το
μόνο που κάνει είναι να γλεντά και να μένει πίσω
στις σπουδές του. Ο Αντώνης θυμώνει με το
τελευταίο γράμμα του γιου του και του ζητάει για
πολλοστή φορά χρήματα για "εξέταστρα". Οι
φόβοι του θα βγουν αληθινοί καθώς μαθαίνει ότι ο
Θωμάς έχει ένα χρόνο να πατήσει στη σχολή και
περνάει τον καιρό του σε γλέντια. 'Oταν έρχεται
στην Αθήνα για να συνετίσει τον γιο του, θα πέσει
κι ο ίδιος με τα μούτρα στα γλέντια. Ο πατέρας
Εικ.2: Σκηνή της ταινίας
φλερτάρει μια φίλη του γιου του Μπέτυ και ο γιος
του αναλαμβάνει, μαζί με τη θεία του και μια συγγενή της κοπέλας, να τον επαναφέρουν στην
τάξη. Όταν όμως θα τον απομακρύνουν από τη συγκεκριμένη κοπέλα, εκείνος θα πέσει στην
αγκαλιά μιας άλλης.
Ηθοποιοί: : Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλέκος
Τζανετάκος, Μάκης Δεμίρης, Σταύρος Ξενίδης, Γιώργος
Μούτσιος, Μίρκα Καλατζοπούλου, Δέσποινα
Στυλιανοπούλου, Σάσα Καστούρα, Νάσος Κεδράκας,
Μίτση Κωνσταντάρα, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Βαγγέλης
Πλοίος, Απόστολος Σουγκλάκος, Αλέκος Ζαρταλούδης,
Αγγέλα Γιουράντη, Γιάννης Μωραΐτης
Τραγούδι: Γιώργος Ζαμπέτας, συγκρότημα «Mariners»,
Μανταλένα
Τραγούδια που ακούστηκαν:
Πατέρα κάτσε φρόνιμα – Γ. Ζαμπέτας, Μανταλένα
Εικ.3: Σκηνή της ταινίας
71
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
Εικ.4-7: Σκηνές της ταινίας
72
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι (1967)
Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος
Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος
Μουσική: Γιώργος Κατσαρός
Μοντάζ: Ανδρέας Ανδρεδάκης
Σκηνογραφία: Πέτρος Καπουράλης
Μακιγιάζ: Ηλίας Ψαραδάκης
Ήχος: Δημήτρης Γεωργίου
Βοηθός σκηνοθέτη: Κώστας Λυχναράς
Φωτογραφία: Βασίλης Βασιλειάδης
Διάρκεια: 83’
Είδος ταινίας: Κωμωδία
Έτος: 1967
Διεύθυνση παραγωγής: Παντελής Φιλλιπίδης
Παραγωγή: Καραγιάννης – Καρατζόπουλος Α.Ε
Υπόθεση: Πλοίαρχος και χήρος με τρία παιδιά, ο
Εικ.1: Αφίσα για την ταινία.
Λεωνίδας Πετρόχειλος παρόλο που επιβάλει την πειθαρχεία στη
σχολή Ναυτικών Δοκίμων που διευθύνει, δεν καταφέρνει να κάνει
το ίδιο και στο σπίτι του, απο τότε που η συνχωρεμένη γυναίκα του τον άφησε μόνο με τους τρείς
αχαϊρευτους και μαντραχαλάδες γιους του. Χάος και αταξία επικρατεί, μέχρι που μια κυρία
"ατυχήσασα", η κυρία Μαίρη, που θα έρθει στο σπίτι, σαν οικονόμος, θα αλλάξει τη ζωή τους...
Ατάκες: (Τρώνε κι ο Κωσταντάρας πνίγεται)
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ: [πνιγμένα] Λίγο νερό βρε παιδιά!
Λίγο νερό!
ΚΙΜΩΝ: Αντρέα!
ΑΝΤΡΕΑΣ: Τι είναι «Αντρέα» πάλι;
ΚΙΜΩΝ: Σάλτα γέμισ´ την κανάτα νερό.
ΑΝΤΡΕΑΣ: (Προς τον μικρό) Δεν άκουσες ρε;
ΜΠΑΜΠΗΣ: Τι ν´ «ακούσω ρε»;
ΑΝΤΡΕΑΣ: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό!
ΜΠΑΜΠΗΣ: Πάλι εγώ;
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ: Άντε βρε παιδιά. Συνεννοηθείτε Εικ.2: Σκηνή της ταινίας
προτού γκαργκανιάσουμε εδώ μέσα!
Μικρός: Μα όλα θα τα κάνω εγώ εδώ μέσα; Εγώ για το ψωμί, εγώ για το μπουρνούζι, εγώ
για το νερό, εγώ όλα;
ΑΝΤΡΕΑΣ: Και τη σαλάτα ποιος την έκοψε βρε; Ποιος έβαλε λάδι;
ΚΙΜΩΝ: Και το σαλάμι ρε ποιος το έκοψε; Κι έστρωσα ολόκληρο τραπέζι!
ΜΠΑΜΠΗΣ: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά!
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ: Άντε βρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό! Να πεθάνει κανείς από δίψα στην
καρδιά της Σαχάρας πάει κι έρχεται! Σαχάρα είν´ αυτή! Αλλά να πεθάνει κανείς από δίψα στην
καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάολο!
ΚΙΜΩΝ: Ρε τι 'σαστε 'σεις; Ο πατέρας σας ρε, ο πατέρας σας... Τι σας ζήτησε; Ένα ποτήρι
νερό σας ζήτησε...
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ: Παλιόπαιδα!
73
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΚΙΜΩΝ: Άντε βρε πατέρα να πιεις μόνος σου. Κι άμα θα ´ρθεις, φέρε μου κι εμένα ένα
ποτήρι...
Ηθοποιοί: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρω Κοντού, Παύλος Λιάρος, Θανάσης
Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Ιωαννίδης, Σταύρος Ξενίδης, Μίτση Κωνσταντάρα, Κώστας
Παπαχρήστος, Νίκος Τσουκαλάς, Γιώργος Κυριακίδης, Βασίλης Γεωργιάδης, Γιώργος Σαλάχας
Τραγούδι: Μάρω Κοντού, Λάμπρος Κωνσταντάρας
Τραγούδια που ακούστηκαν:
Το ταβερνάκι – Μ. Κοντού, Λ. Κωνσταντάρας
Εικ.3,4: Σκηνές της ταινίας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρω Κοντού
Ξεριζωμένη Γενιά (1968)
Ηθοποιοί: Νίκος Ξανθόπουλος, Άντζελα Ζήλεια, Γιώτα Σοϊμοίρη, Σπεράντζα Βρανά, Περικλής
Χριστοφορίδης, Μαρία Φωκά ,Θάνος Κανέλλης, Γιώργος Βελέντζας .Γιώργος Λουκάκης. Στάθης
Χατζηπαυλής. Αλέκα Παραμερίτου, Σπύρος Καμπάνης, Χριστόφορος Ζήκας, Φρόσω Κοκκόλα,
Αθηνόδωρος Προύσαλης, Λάμπρος Κοτσίρης, Σόνια Δήμου, Νάσος Κεδράκας, Βασίλης Καΐλας,
Νάνσυ Μάνδρου Νικήτας Πλατής, Ανέστης Βλάχος ,Μάνος Κατράκης, Λαυρέντης Διανέλλος,
Ελένη Ζαφειρίου, Παντελής Ζερβός
Σενάριο: Μιχάλης Γρηγορίου
Σκηνοθεσία: Απόστολος Τεγόπουλος
Υπόθεση: Ο Βασίλης μετά τον ξεριζωμό, θα βρεθεί μόνος στην Αθήνα και θα μεγαλώσει με τον
μπάρμπα Μάνθο που θα του μάθει μπουζούκι. Θα πιάσει δουλειά σε ταβέρνα και θα αρχίσει να
αναζητά την χαμένη του οικογένεια. Θα μάθει ότι λέγεται Καρατζόγλου και ότι γλίτωσαν μόνο η
μητέρα του και η αδελφή του. Ο πόλεμος θα τον φέρει στο μέτωπο, ενώ τα δύσκολα χρόνια της
κατοχής, θα τα περάσει στην ταβέρνα δουλεύοντας σκληρά.
Επιπρόσθετα: Στην ταινία Ξεριζωμένη Γενηά τραγουδούν ο Νίκος Ξανθόπουλος η Άντζελα Ζήλια
ο Λαυρέντης Διανέλλος και ο Απόστολος Καλδάρας.
Η Ξεριζωμένη Γενιά απότελεί το πρώτο μέρος μιας διλογίας με θέμα της περιπέτειες του
τραγουδιστή Βασίλη Καρατζόγλου. Στο πρώτο μέρος, βλέπουμε τα πρώτα βήματα του
Καρατζόγλου στο τραγούδι καθώς και την επανένωση του με την μητέρα του και την αδελφή του.
Είναι η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία του Νίκου Ξανθόπουλου. Το δεύτερο μέρος είναι η
"Οδύσσεια Ενός Ξεριζωμένου", που γυρίστηκε ένα χρόνο αργότερα. Και τα δύο έργα, είναι επικών
διαστάσεων με διάρκεια περίπου τρεις ώρες το καθένα. Η ταινία σημείωσε μεγάλη εισπρακτική
74
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
επιτυχία. Μάλιστα κατά την πρώτη προβολή της, σημείωσε 30.000 εισητήρια μέσα σε μία
εβδομάδα, από έναν μόλις κινηματογράφο.
Ο Ρωμιός Έχει Φιλότιμο (1968)
Ηθοποιοί: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μίτση Κωνσταντάρα, Σταύρος Ξενίδης, Καίτη Πάνου
Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος
Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος
Υπόθεση: Ο Τηλέμαχος, που δεν είναι πια νέος, δέχεται πιέσεις από την αγαπημένη του, να την
παντρευτεί. Όμως, για να γίνει αυτός ο γάμος, πρέπει να προηγηθεί ο γάμος της αδελφής του, που
είναι 39 ετών και που του φέρνει πολλές δυσκολίες. Ο Τηλέμαχος σκέφτεται πως μια αγγελία στην
εφημερίδα θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να βρεθεί γαμπρός για την αδελφή του, ώστε ο ίδιος να
είναι ελεύθερος να παντρευτεί την κοπέλα που αγαπά.
Επιπρόσθετα: Η ταινία Ο Ρωμιός Έχει Φιλότιμο προβλήθηκε στις αίθουσες Αθηνών - Πειραιώς προαστίων το 1968 και έκοψε 179.662 εισιτήρια. Ήρθε στην 37η θέση σε 99 ταινίες.
Αποτελεί ρημέϊκ της ταινίας του 1954, "Δεσποινίς Ετών 39" με πρωταγωνιστή τον Βασίλη
Λογοθετίδη σε σενάριο των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου
Μουσική: Γιώργος Κατσαρός
Ο Τρελός Τα Έχει 400 (1968)
Ηθοποιοί: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Σμάρω Στεφανίδου, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Καίτη
Πάνου, Αλέκος Τζανετάκος, Κατερίνα Γώγου
Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης
Υπόθεση: Ο Λάμπρος τρελαίνεται από τη χαρά του όταν κερδίζει το λαχείο. Έπειτα από ένα χρόνο
στο ψυχιατρείο, όμως ο Λάμπρος παρουσιάζει βελτίωση και επιστρέφει απροειδοποίητα στο σπίτι
του. Εκεί αντικρίζει μετά από καιρό την οικογένεια του, η οποία έχει καβαλήσει το καλάμι από τον
πλούτο και ξοδεύει αλόγιστα τη χρήματα που κέρδισε στο λαχείο.
Επιπρόσθετα: Η ταινία Ο Τρελός Τα Έχει 400 προβλήθηκε στις αίθουσες Αθηνών - Πειραιώς προαστίων το 1968 και έκοψε 408.043 εισιτήρια. Ήρθε στην 10η θέση σε 108 ταινίες.
Μουσική: Γιώργος Θεοδοσιάδης
Τραγούδι: Γιώργος Ζαμπέτας
Χορογραφίες: Φώτης Μεταξόπουλος
75
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Όλγα Αγάπη Μου (1968)
Ηθοποιοί: Ζωή Λάσκαρη, Φαίδων Γεωργίτσης, Ανδρέας Μπάρκουλης, Μέλπω Ζαρόκωστα,
Τασσώ Καββαδία, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Δημήτρης Γούσης, Γρηγόρης Μασσαλάς, Τούλα
Διακοπούλου, Δώρα Φύτιζα, Νίκος Γαλιάτσος, Γιώργος Γιώργαινας, Καίτη Παπανίκα
Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Υπόθεση: Μια πλούσια κοπέλα, η Όλγα, παντρεύεται έναν φτωχό αριστούχο του
Πολυτεχνείου και παρό όλη την αντίδραση της μητέρας της, αλλά και των δυσκολιών που
παρουσιάζει στη σχέση τους ο αλαζονικός χαρακτήρας εκείνου, στο φινάλε όλα πάνε καλά και
είναι πάλι μαζί.
Επιπρόσθετα: Η ταινία Όλγα Αγάπη Μου προβλήθηκε στις αίθουσες Αθηνών - Πειραιώς προαστίων το 1968 και έκοψε 367.559 εισιτήρια. Ήρθε στην 16η θέση σε 99 ταινίες Στην ταινία
τραγουδά η Πόλυ Πάνου σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου το Τι Σού Κανα Και Πίνεις. Το 1967
ο Γιάννης Δαλιανίδης συνέλαβε την ιδέα για ένα σενάριο, που θα μιλούσε για όλα τα παιδιά που
σπούδαζαν και σπουδάζουν, αποφοιτούν με άριστα και επαίνους, αλλά όλο αυτό φουσκώνει
συνήθως τα μυαλά τους και έτσι όταν έρχονται αντιμέτωποι με την ίδια τη ζωή, πολύ συχνά
βρίσκονται αδύναμοι. Όμως καμιά φορά η μοίρα αποφασίζει διαφορετικά από ότι οι άνθρωποι και
έτσι αυτή η θαυμάσια ταινία, στο πέρασμα του χρόνου ειδικά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια αυτό
που ξεχώρισε και πέρασε στην ιστορία είναι ένα απλό τραγούδι, ένα ωραίο ζεϊμπέκικο που
έγραψαν για τις ανάγκες της ταινίας ο Μίμης Πλέσσας με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και το
τραγούδησε η Πόλυ Πάνου, μια λαϊκή τραγουδίστρια πολύ δημοφιλής εκείνη την εποχή, σπουδαία
τραγουδίστρια αλλά όχι από τις πρώτες επιλογές της Φίνος Φιλμ τότε. Το τραγούδι είναι το
θρυλικό Τι Σού Κανα Και Πίνεις που στην εποχή του δεν είχε τόση επιτυχία, αλλά ο χρόνος το
δικαίωσε και με το παραπάνω. Το γύρισμα μάλιστα της συγκεκριμένης σκηνής έγινε όχι σε
στούντιο αλλά στην πολύ δημοφιλή μπουάτ της Πλάκας, τότε "Κατακόμβη" και για όσους θέλουν
να ξέρουν ακόμα περισσότερα να πούμε πως το γύρισμα της σκηνής αυτού του τραγουδιού
διακόπηκε απότομα, γιατί εκείνη την βραδιά έγινε το αντικίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου
ενάντια στη Χούντα, στις 13 Δεκεμβρίου του 1967.
76
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ1968
Είδος:
Κωμωδία
Κυκλοφορία:
1968
Διάρκεια:
91 λεπτά
Χρώμα:
Έγχρωμο
Γλώσσα:
Ελληνικά
Παραγωγή:
Φίνος Φιλμ
Σκηνοθεσία:
Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο:
Γιάννης Δαλιανίδης
Μουσική:
Μίμης Πλέσσας
Τραγούδι:
Γιάννης Πουλόπουλος, Μαίρη Χρονοπούλου «Του αγοριού
απέναντι»
Φωτογραφία:
Νίκος Δημόπουλος
Μοντάζ:
Βασίλης Συρόπουλος
Β. σκηνοθέτη:
Ντίνος Μαυροειδής
Ήχος:
Θανάσης Γεωργιάδης, Μικές Δαμαλάς
Σκηνογραφία:
Μάρκος Ζέρβας
Μακιγιάζ:
Αργυρώ Κουρουπού
Χορογραφία:
Γιάννης Φλερύ
Φροντιστήριο:
Παντελής Παλιεράκης, Γιώργος Παπαγεωργίου
Σκριπτ:
Χρήστος Παληγιαννόπουλος
Δ/νση παραγωγής:
Μάρκος Ζέρβας
Πρωταγωνιστές:
Φαίδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Μαίρη Χρονοπούλου,
Κώστας Βουτσάς, Ζωή Λάσκαρη, Γιάννης Βογιατζής
Υπόθεση:
α τρία αδέλφια της Αννούλας την προσέχουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εργάζονται στο
λιμάνι και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, για χάρη του οποίου εμπιστεύονται την αδελφή
τους στον στενό τους φίλο Γιώργο, ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της. Κάποια στιγμή
77
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
προτείνεται στην Αννούλα να λάβει μέρος στα καλλιστεία, αλλά στο μεταξύ έχουν μπεί
στη ζωή τους μια πλούσια κυρία που ενδιαφέρεται για τον Γιώργο και η υπηρέτριά της,
που παριστάνει την κυρία της για να γοητεύσει τον αδελφό της Αννούλας.
Σχόλια:
Η τεράστια εισπρακτική επιτυχία της ταινίας, εκτόξευσε στα ύψη το άστρο της Μαίρης
Χρονοπούλου και τα τραγούδια που ερμήνευσε έγιναν κλασικά. Η Ζωή Λάσκαρη,
εκτυφλωτικά όμορφη, έλαμπε από ευτυχία, καθώς λίγο καιρό πριν (23 Οκτωβρίου 1967),
είχε παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της, Πέτρο Κουτουμάνο.
Ατάκες:
(Στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα)
ΜΑΡΘΑ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ): Γεια σας, είμαι η κοπέλα που ήμουνα στις κερκίδες [σ.σ.
Μαζί με άλλους δέκα χιλιάδες...]
(Δίνει αυτόγραφο)
ΚΩΣΤΑΣ (ΒΟΥΤΣΑΣ): Ρε παιδιά, πώς γράφεται το "θαυμάστρια";
ΚΑΠΟΙΟΣ: Με ύψιλον!
ΜΑΡΘΑ: Εγώ το θέλω με όμικρον-γιώτα!
ΚΩΣΤΑΣ: Ε, αφού το θέλει έτσι... Πιο πολλά γράμματα, πιο χορταστικό...
Ξύπνα Βασίλη (1969)
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Υπόθεση : Ένας υπάλληλος σε
εκδοτικό οίκο χάνει τα λογικά του
όταν μαθαίνει ότι ο γαμπρός του, που
τον αντιπαθεί, κερδίζει στο λαχείο ένα
μεγάλο ποσό, κάτι που προσπαθούσε
ο ίδιος για πολύ καιρό. Όταν όμως
γίνεται και πάλι καλά, όλα στο σπίτι
του έχουν αλλάξει.
Ατάκες:
ΒΑΣΙΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ):
Ορίστε κατάντια. Νέα κορίτσια κουράζονται, λέει, στην ορθοστασία. Να πάρουμε σ' όλες τις
πωλήτριες από ένα στρώμα, να ξαπλώνουν.
ΜΑΝΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ): Ωραία ιδέα! Να μου πάρετε κι εμένα ένα, να ξαπλώνω μαζί τους.
78
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΒΑΣΙΛΗΣ: Εμένα τι δώρο θα μου κάνετε, κύριε Φανφάρα;
ΦΑΝΦΑΡΑΣ (ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ): Τα κοράκια.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Τι, έχετε κοράκια;
ΦΑΝΦΑΡΑΣ: Όχι. Έιναι ένα ποίημα που έγραψα τα μεσάνυχτα, θα είσαι ο πρώτος που θα τα
ακούσεις.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Ω! Τι τιμή για μένα!
ΦΑΝΦΑΡΑΣ: Πρόσεξε! Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια, τι πρέπει να 'ναι τα μαύρα και τα
κόκκινα κοράκια; Αααα!..
ΜΑΝΟΣ: Δεν μπορεί κύριε ο ένας να τρώει φασολάδα κι ο άλλος να τρώει αστακό.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Και μπορούμε βρε ηλίθιε, να τρώμε όλοι αστακό; Πρέπει να βρεθούνε τόσοι αστακοί,
όσος είναι ο πληθυσμός της γης. Δηλαδή, δυόμισυ δισεκατομμύρια αστακούς, στρώσε το τραπέζι κι
εγώ θα 'ρθω να φάω μαζί σας.
ΚΥΡΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ): Τι χαμηλα ταβάνια που έχουν εδώ τα σπίτια βρε παιδί μου.
ΝΤΙΝΑ (ΝΑΘΑΝΑΗΛ): Και μικρά, πολύ μικρά δωμάτια. Θα σκάσω εγ;ψ εδώ μέσα.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Ε, έτσι είναι οι πολυκατοικίες εδώ. Αφού να σκεφτείς, τα δωμάτια υπηρεσίας δεν τις
χωράνε ξαπλωτές -τις υπηρέτριες- και κοιμούνται όρθιες.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Τι είναι αυτό;
ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ): Σοκολάτα.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Καλαμπόκι έχεις;
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι να το κάνεις;
ΒΑΣΙΛΗΣ: Σε κόκορα έρχεσαι. Χάθηκε ο κόσμος να φέρεις λίγο καλαμπόκι;
ΝΤΙΝΑ: Βασιλάκη, δεν είσαι πια κόκορας.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Όχι, είμαι κανονικός άνθρωπος. Καθόλου κόκορας. Μου το είπαν και οι γιατροί. Μου
φεράν και μια κότα και δεν της έκανα τίποτα.
(ο Φανφάρας απαγγέλει το νέο του ποίημα, ο Σκοταδόψυχος)
ΦΑΝΦΑΡΑΣ: Φαρμάκι έχω στην Ψυχή Φέρνει μαυρίλα θολερή Στα στήθια μου Νύχτα αξημέρωτη
ξανά, Με το πιοτό της με κερνά, Εβίβα μου, Σκοτάδι πίνω για πιοτό, Πω πω πω πω πω πω πω πω,
Ντέφι της λύσσας μου κρατώ, πωπωπωπω, πωπωπωπω και το μυαλό μου είναι θολό, πωπωπωπω,
πωπωπωπω.
ΒΑΣΙΛΗΣ: ...και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λειψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά, γεια
σου Φανφάρα φαφλατά. Κοκορίκο!... Κοκορίκο!
Ηθοποιοί: Γιώργος Κωσταντίνου, Αλέκος Αλεξανδράκης, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Γιώργος
Τσιτσόπουλος, Χρήστος Δοξαράς ,Περικλής Χριστοφορίδης ,'Αγγελος Μαυρόπουλος, Νάσος
Κεδράκας, Σωτήρης Τζεβελέκος, Δημήτρης Κούκης, Έλενα Ναθαναήλ, Ελένη Ζαφειρίου, Τασσώ
Καββαδία, Γιούλη Σταμουλάκη, Κόκκα Στυλιανόυ, Έυα Φρυδάκη, Ανθή Γούναρη, Λόλα
Μαζαράκη.
79
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Το πιο λαμπρό αστέρι (1968)
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης
Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης
Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος /Λευτέρης Παπαδόπουλος
Χορογραφία: Φώτης Μεταξόπουλος
Χορός:Νάντια Φοντάνα, Φώτης Μεταξόπουλος και μπαλέτο
Μοντάζ: Ανδρέας Ανδρεαδάκης
Σκηνογραφία: Πέτρος Καπουράλης
Μακιγιάζ: Ηλίας Ψαραδάκης, Αθηνά Τσερεγκώφ
Ενδυματολόγος: Πέτρος Καπουράλης
Ήχος: Δημήτρης Γεωργίου
Εικονολήπτης: Βασίλης Βασιλειάδης, Μιχάλης Διαμαντόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Άρης Παπαθεοδώρου
Φωτογραφία: Κ. Κοραής
Σκρίπτ: Άγγελος Ρούσσος
Διάρκεια: 90’
Είδος ταινίας: Μουσικοχορευτική
Έτος: 1968
Διεύθυνση παραγωγής: Παντελής Φιλιππίδης
Παραγωγή: Καραγιάννης – Καρατζόπουλος Α.Ε
Υπόθεση: Η Κατερίνα, μια κοπέλα που ζει πουλώντας ψάρια,
ονειρεύεται να ανέβει στη σκηνή και να γίνει μεγάλη τραγουδίστρια. Όταν Εικ.1: Η πρωταγωνίστρια
της ταινίας, Αλίκη
ένας ο ιδιοκτήτης ενός νυχτερινού κέντρου αναγνωρίζει το ταλέντο της
Βουγιουκλάκη
και της προτείνει να τραγουδήσει, η ζωή της αλλάζει. Στον δρόμο προς
την επιτυχία, γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο του Αντρέα, του ανθρώπου που της γράφει
τραγούδια χωρίς η ίδια να το ξέρει...
Σημειώσεις: τραγουδούν: Δούκισσα («Ήλιος πάνω, ήλιος κάτω»), Αλίκη Βουγιουκλάκη
(«Ξανθομαλλού»), Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λαυρέντης Διανέλλος
Ηθοποιοί: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λαυρέντης Διανέλλος, Δέσποινα
Στυλιανοπούλου, Νικήτας Πλατής, Νίτσα Τσαγανέα, Πέτρος Λοχαΐτης, Θύμιος Καρακατσάνης,
Μαρία Ιωαννίδου, Σταύρος Ξενίδης, Τζέιμς Πάρις, Αλέκος Ζαρταλούδης, Νίκος Πασχαλίδης,
Γιώργος Κυριακίδης, Γιώργος Κωβαίος, Γιώργος Τσαούση, Ανδρέας Τσάκωνας, Παναγιώτης
Κόκκινος, Γιάννης Αλεξανδρίδης, Ρένα Πασχαλίδου, Γιάννης Μπουρνέλης, Κώστας Καφάσης,
Αθηνόδωρος Προύσαλης
Τραγούδι: Α. Βουγιουκλάκη, Δ. Παπαμιχαήλ, Δούκισσα, Λ.
Διανέλλος
Τραγούδια που ακούστηκαν:
Αγορά
Ας το πείσμα σου
Ήλιος πάνω ήλιος κάτω
Κατερίνα
Ξανθομαλλού
Παράπονα
Το αγόρι μίσεψε
Τραγούδι του πατέρα
Φωτιές
Χάραζε
Εικ.2: Σκηνή από την ταινία
Χασαποσέρβικο
80
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
81
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Για ποιον χτυπά η κουδούνα (1968)
Σκηνοθεσία: Ορέστης Λάσκος
Σενάριο: Χρήστος Κυριάκος
Μουσική: Κώστας Σεϊτανίδης
Χορογραφία:
Χορός:
Μοντάζ: Σπύρος Ανακτορίδης
Σκηνογραφία: Μάρκος Ζέρβας
Μακιγιάζ: Αργυρώ Κουρουπού
Ενδυματολόγος:
Ήχος: Γιάννης Φίσσερ
Εικονολήπτης:
Βοηθός σκηνοθέτη: Κώστας Κουτσομύτης
Φωτογραφία: Μάρκος Δεφιλλίπου
Σκρίπτ:
Διάρκεια:
Είδος ταινίας: Κωμωδία
Έτος: 1968
Διεύθυνση παραγωγής: Μάκος Ζέρβας
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Υπόθεση:
Ατάκες:
Ηθοποιοί: Κώστας Βουτσάς, Νόρα Βαλσάμη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Μπεάτα
Ασημακοπούλου, Περικλής Χριστοφορίδης, Άννα Παϊτατζή, Χρήστος Δοξαράς, Μάκης Δεμίρης,
Νάσος Κέδρακας, Σιμώνη Ξυνοπούλου, Άρης Τσιούνης, Ανθή Γούναρη, Τάσος Κονταξής,
Σταμάτης Δελαβίνιας.
Τραγούδι: Χρηστάκης, Δέσποινα Σταυρουλάκη
82
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Eπιχείρησις Απόλλων (1968)
Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκαλενάκης
Σενάριο:
Γιάννης Τζιώτης,
Volodia
Semidjiof
Μουσική:
Γιάννης
Μαρκόπουλος,
Παπαθανασίου Βαγγέλης
Στιχουργός: Γιώργος Παπαστεφάνου
Υπόθεση: Ο γερμανός πρίγκιπας Γιαν
έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές και
φιλοξενείται στη θαλαμηγό μιας διάσημης
πριμαντόνας. Ένα πρωινό, και παρά τις
σθεναρές αντιρρήσεις της ακολουθίας του,
κάνει μια βόλτα με ελικόπτερο πάνω από την
Αθήνα. Στον Λυκαβηττό, διακρίνει μια
πανέμορφη ξεναγό, την Έλενα, και
Εικ.1: Thomas Fritsch, Έλενα Ναθαναήλ
καταγοητευμένος απ’ τη λαμπερή παρουσία
της αποφασίζει να τη γνωρίσει από κοντά,
παριστάνοντας τον απλό τουρίστα. Ενώ
εκείνος χαίρεται τις ελληνικές αρχαιότητες,
σαν μέλος του γκρουπ της Έλενας, η
εξαφάνισή του έχει κινητοποιήσει τις μυστικές
υπηρεσίες και τον πρέσβη της χώρας του.
Μέχρι όμως να τον ανακαλύψουν, ο Γιαν και
η Έλενα έχουν ερωτευτεί ο ένας την άλλη κι
έχουν ζήσει υπέροχες στιγμές. Ο πρίγκιπας
δυσανασχετεί όταν τον ανακαλύπτουν και
αρνείται να επανέλθει στα καθήκοντά του, η
Έλενα όμως τον πείθει ότι είναι καλύτερα να Εικ.2: Αθηνόδωρος Προύσαλης, Thomas Fritsch
χωρίσουν οι δρόμοι τους, καθώς ανήκουν σε
δυο τελείως διαφορετικούς κι ασύμβατους κόσμους.
Ηθοποιοί: Αθηνόδωρος Προύσαλης, Χρήστος Τσαγανέας, Γιώργος Μπάρτης, Άρης Μαλιαγρός,
Γιάννης Ζαννίνο, Κώστας Παπαχρήστος, Γιώργος Μεσσάλας, Τάκης (Παναγιώτης) Γκιόκας,
Έλενα Ναθαναήλ, Ευτυχία Παρθενιάδου, Μάρθα Σκαλενάκη, Thomas Fritsch, Ulf Brunnberg,
Caroline Christensen, Ulla Bergryd.
Τραγούδια :
1.Διογένης
2.Τρομπόνια
3.Ζαβαρακατρανέμια
4.Γειτονοπούλα
5.Τα ποδήλατα
6.Τα ποδήλατα
7.Γάμος
8.Συρτός γρήγορος
9.Νοσταλγία
10.Στη Κέρκυρα
11.Φεγγάρι
83
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
12.αβαρακατρανέμια
13.Εκδρομικό τραγούδι
Summer Dream (εκδρομικό τραγούδι):
Now that you are
In this kind of dream
Sing a song of love with a breeze
No words can say
what I feel today
Sun is bright and clouds went away
Now that you are
In this kind of dream
Sing a song of love with a breeze
No words can say
what I feel today
Sun is bright and clouds went away
lala lala lalalala...
Walking on the side
Never comes a night
And no rain will enter my heart
When you smile at me
Anyone can see
Love with you and you like the stars
Now that you are
In this kind of dream
Sing a song of love with a breeze
No words can say
what I feel today
Sun is bright and clouds went away
lala lala lalalala...
Birds are flying in the sky
And my heart wants to fly
No more tears no more signs
since I found my love in your eyes.
Walking on the side
Never comes a night
And no rain will enter my heart
When you smile at me
Anyone can see
Love with you and you like the stars
Now that you are
In this kind of dream
Sing a song of love with a breeze
No words can say
what I feel today
Sun is bright and clouds went away
lala lala lalalala...
Birds are flying in the sky
And my heart wants to fly
No more tears no more signs
84
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
since I found my love in your eyes
Walking on the side
Never comes the night
And no rain will enter my heart
When you smile at me
Anyone can see
Love with you and you like the stars
Love with you and you like the stars
Love with you and you like the stars
Love with you and you like the stars
Love with you and you like the stars
Εικ.3: Σκηνή της ταινίας
85
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Μια κυρία στα μπουζούκια (1968)
Εικ.1: Αφίσα της ταινίας
Είδος: Μουσική Κωμωδία
Κυκλοφορία: 1968
Διάρκεια: 91 λεπτά
Χρώμα: Έγχρωμο
Γλώσσα: Ελληνικά
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης
Φωτογραφία: Νίκος Δημόπουλος
Μοντάζ: Βασίλης Συρόπουλος
Β. σκηνοθέτη: Ντίνος Μαυροειδής
Ήχος: Θανάσης Γεωργιάδης, Μικές Δαμαλάς
Σκηνογραφία: Μάρκος Ζέρβας
Μακιγιάζ: Αργυρώ Κουρουπού
Χορογραφία: Γιάννης Φλερύ
Φροντιστήριο: Παντελής Παλιεράκης
Σκριπτ: Χρήστος Παληγιαννόπουλος
Δ/νση παραγωγής: Μάρκος Ζέρβας
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Τραγούδι: Γιάννης Πουλόπουλος, Μαίρη Χρονοπούλου
Ηθοποιοί: Φαίδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Μαίρη
Χρονοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Ζωή Λάσκαρη, Γιάννης
Βογιατζής, Χρόνης Εξαρχάκος, Χρήστος Δοξαράς, Καίτη
Εικ.2: Ζωή Λάσκαρη, Φαίδων
Γιωργίτσης και Χρόνης Εξαρχάκος
Ιμπροχώρη, Γιώργος Μάζης, Νίκος Βερλέκης, Παντελής
Παλιεράκης, Μίλτος Κοντέας, Νίκος Πασχαλίδης, Γιώργος
Γρηγορίου, Νίκος Γαλιάτσος, Μαίρη Μεταξά, Κόκα Στυλιανού, Δώρα Φύτιζα.
Χορευτές: Νανά Μιχαλοπούλου, Νανά Οικονόμου, Ρίτα
Χανέν, Καίτη Στουραϊτου, Ντίνα Στουραϊτου, Μπέτυ
Αγαθοπούλου, Έφη Αρβανιτίδου, Πόλυ Τσιράχη, Τζένη
Χανέν, Γιώργος Ρούσσης, Μιχάλης Μεταξάς, Χρήστος
Χατζηγιάννης, Χάρης Παπουτσής, Ηλίας Μάρνερης, Σούλης
Λιάπας, Γιάννης Χάρρας, Γιώργος Νικητάκης, Βαγγέλης
Αφεντούλης, Καίτη Μωραϊτου, Νίκη Περδικλώνη, Μαίρη
Μάνθου, Χάρη Μπέττυ, Μάκης Γκουβέλης
Υπόθεση: Τα τρία αδέλφια της Αννούλας την προσέχουν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εργάζονται στο λιμάνι και ασχολούνται
με το ποδόσφαιρο, για χάρη του οποίου εμπιστεύονται την
αδελφή τους στον στενό τους φίλο Γιώργο, ο οποίος είναι
Εικ.3: Κώστας Βουτσάς, Ζωή Λάσκαρη,
ερωτευμένος μαζί της. Κάποια στιγμή προτείνεται στην
Γιάννης Βογιατζής, Χρήστος Δοξαράς
Αννούλα να λάβει μέρος στα καλλιστεία, αλλά στο μεταξύ
έχουν μπει στη ζωή τους μια πλούσια κυρία που ενδιαφέρεται
για τον Γιώργο και η υπηρέτριά της, που παριστάνει την κυρία της για να γοητεύσει τον αδελφό της
Αννούλας.
Σχόλια: Η τεράστια εισπρακτική επιτυχία της ταινίας, εκτόξευσε στα ύψη το άστρο της Μαίρης
Χρονοπούλου και τα τραγούδια που ερμήνευσε έγιναν κλασικά. Η Ζωή Λάσκαρη, εκτυφλωτικά
όμορφη, έλαμπε από ευτυχία, καθώς λίγο καιρό πριν (23 Οκτωβρίου 1967), είχε παντρευτεί τον
εκλεκτό της καρδιάς της, Πέτρο Κουτουμάνο.
Ατάκες: (Στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα)
86
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΜΑΡΘΑ: Γεια σας, είμαι η κοπέλα που ήμουνα στις κερκίδες [σ.σ. Μαζί με άλλους δέκα
χιλιάδες...] (Δίνει αυτόγραφο)
ΚΩΣΤΑΣ: Ρε παιδιά, πώς γράφεται το "θαυμάστρια";
ΚΑΠΟΙΟΣ: Με ύψιλον!
ΜΑΡΘΑ: Εγώ το θέλω με όμικρον-γιώτα!
ΚΩΣΤΑΣ: Ε, αφού το θέλει έτσι... Πιο πολλά γράμματα, πιο χορταστικό...
Τραγούδια: Tell Me (Shake), Απόψε κλαίει ο ουρανός, Είμαι γυναίκα, Μην του μιλάτε του
παιδιού, Παιραίας – ναυπηγεία, Στο γήπεδο, Στο πάρτυ, Του αγοριού απέναντι
Στίχοι τραγουδιών: Γιάννης Πουλόπουλος, Γιάννης Δαλιανίδης, Παπαδόπουλος Λευτέρης
Εικ.4: Μαίρη Χρονοπούλου
Εικ.5-7: Σκηνές της ταινίας
87
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Οικογένεια Χωραφά (1968)
Παίζουν: Μάρω Κοντού, Αλέκος Αλεξανδράκης, Διονύσης Παπαγιανοπουλος, Βαγγέλης
Καζάν, Τάκης Μηλιάδης, Βασιλάκης Καίλας, Βίλμα Κύρου
Σενάριο: Κώστας Ασημακόπουλος
Μουσική : Nίκος Μαμαγκάκης
Οι χαρές και οι λύπες μιας πολύτεκνης φτωχής οικογένειας...
Υπόθεση: Αγώνες που κι αν φτάνουν κάποτε σε δραματικό τόνο, βγάζουν μέσα από την
συγκίνηση το γέλιο κι από το γέλιο τη συγκίνηση. Πρόκειται για ένα θέμα που η αξία του δεν
οφείλεται μόνο στην εξέλιξη της πλοκής, αλλά κυρίως στις διασκεδαστικές και χαριτωμένες
καταστάσεις που εκφράζουν την ελληνική οικογένεια . Η πλοκή στρέφεται γύρω από την ανάγκη
να δοθεί το ένα από τα δεκατρία παιδιά της οικογένειας-κι αυτό γίνεται με κλήρο- για να σωθούν
από την ανέχεια όλα τα άλλα. Την κρίσιμη ώρα που παίρνεται η απόφαση αυτή, δοκιμάζεται η
συνοχή κι η αγάπη της οικογένειας κι όλα γυρίζουν…
88
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
2.3 Δεκαετία 1970-1980
ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ(1970)
ΥΠΟΘΕΣΗ
Ένας ξακουστός αρματολός, ο Γιάννος, αναγκάστηκε να βγει στο βουνό και να γίνει κλέφτης. Μετά την
απελευθέρωση επιστρέφει στ ο χωριό του όπου το όνομά του έχει γίνει θρύλος και τα κατορθώματά του
τραγούδια – ο Αστραπόγιαννος. Βλέποντας όμως ότι ο τσιφλικάς της περιοχής, ο Κωσταντής Βελούσης, έχει
πάρει τη θέση του τούρκου αγά και ότι καταπιέζει εξίσου τους συγχωριανούς του, δεν διστάζει να
συγκρουστεί μαζί του. Σε μια αναμέτρηση σκοτώνει τον γιο του τσιφλικά (Νίκο Γαλανό). Η συνάντηση του
με τον παλιό του φίλο Φώτο σηματοδοτεί τις επιδρομές κατά των κοτζαμπάσηδων. Μετά από προδοσία,
πέφτει σε παγίδα των χωροφυλάκων. Νεκρός, γίνεται αιτία προκειμένου οι κολίγοι να συνειδητοποιήσουν τη
θέση τους.
Χρονιά Παραγωγής: 1970
Σκηνοθέτης: ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
Είδος: ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ
Σενάριο: ΜΑΚΕΔΩΝ ΠΕΤΡΟΣ
Δ/ντής Φωτογραφίας: ΤΡΥΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Μοντάζ: ΚΑΒΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
Ηχολήπτης: ΚΟΝΤΟΣ ΤΑΚΗΣ, ΠΑΛΑΤΣΙΩΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Σκηνογράφος: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ενδυματολόγος: ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΡΙΝΑ, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
Μουσική Σύνθεση: ΠΛΕΣΣΑΣ ΜΙΜΗΣ
Βοηθ. Σκηνοθέτη: ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Μακιγιάζ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗΣ
Στίχοι Τραγουδιών: ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ "ΜΟΙΡΟΛΟΙ"
Τραγουδιστής: ΑΜΠΑΒΗ ΚΑΙΤΗ, ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Μηχανικός Ήχου: ΔΑΜΑΛΑΣ ΜΙΚΕΣ
Οπερατέρ: ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
Φωτογράφος-Πλατώ: ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Καλλιτεχνική Δ/νση: ΖΕΡΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
Δ/ντής Παραγωγής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Βοηθ. Δ/ντή Παραγωγής / Φροντιστής: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Παραγωγή: ΦΙΝΟΣ ΦIΛM
Παραγωγός: ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΝΙΚΗ, ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ,
ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΠΟΠΗ, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΜΠΕΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΚΕΔΙΚΟΣ ΧΑΡΗΣ, ΤΖΕΡΜΠΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΑΧΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ, ΤΣΑΓΚΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΠΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ,
ΣΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΚΙΡΗ ΡΕΝΑ
Χρώμα: ΕΓΧΡΩΜΗ
Ήχος: ΗΧΟΣ
Βραβεία-Διακρίσεις:
89
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (11ο)
ΕΛΛΑΔΑ 1970
ΑΡΤΙΟΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (11ο)
ΕΛΛΑΔΑ 1970
Α΄ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ(1970)
χρώμα: έγχρωμο
Είδος: Πολεμική(28η Οκτωβρίου–Β παγκόσμιος πόλεμος–Κατοχή–Αντίσταση)
Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος
Σενάριο:
Λάζαρος Μοντανάρης ,
Ντίνος Δημόπουλος
Φωτογραφία: Karl Heinz Hummel
Μουσική:
Κώστας Καπνίσης
Υπόθεση:Η Άννα (Τζένη Καρέζη)
χάνει την ημέρα των αρραβώνων της
τον αγαπημένο της (Κώστας Καζάκος),
όπως και τον πατέρα και αδερφό της,
αφού όλοι φεύγουν για τον πόλεμο με
τους Ιταλούς. Η επέλαση των
Γερμανών θα δώσει ένα σκληρό
χτύπημα στην οικογένειά της. Θα
συνεχίσει να αγωνίζεται, πλησιάζοντας τον Γερμανό διοικητή της περιοχής (Άγγελος
Αντωνόπουλος) και θα βοηθήσει τον αρραβωνιαστικό της, που είναι πλέον ενταγμένος στην
αντίσταση, να συλλάβει τον υψηλόβαθμο Γερμανό.
Πρωταγωνιστούν:
Κώστας Καζάκος
Άγγελος Αντωνόπουλος
Άλκης Γιαννακάς
Λυκούργος Καλλέργης
Δήμος Σταρένιος
Λαυρέντης Διανέλλος
Τζένη Καρέζη
Κάκια Παναγιώτου
Μαρία Σκουλάκη
(Δημήτρης Ζορμπάς)
(Hans Fischer)
(Γιώργος Κωλέττης)
(Κωλέττης)
(Απόστολος)
(Σταμάτης)
(Άννα Κωλέττη)
(Ειρήνη Κωλέττη)
90
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΦΛΕΓΕΤΑΙ(1970)
Είδος:
Πολεμική (28η Οκτωβρίου–Β παγκόσμιος πόλεμος-Αντίσταση)
Σκηνοθεσία: Ντίμης (Δημήτρης) Δαδήρας
Σενάριο:
Σταμάτης Φιλιππούλης
Αντώνης Δαυίδ
Φωτογραφία: Νίκος Καβουκίδης
Μουσική:
Νίκος Μαμαγκάκης
Υπόθεση: Η Γερμανία εισβάλει στην Ελλάδα και δύο
παιδικοί φίλοι, ο ένας Έλληνας αξιωματικός του
ναυτικού και ο άλλος Γερμανός είναι αναγκασμένοι
να πολεμήσουν ο ένας τον άλλον και συγκρούονται
στη μάχη, ο καθένας υπερασπιζόμενος την πατρίδα
του.
Πρωταγωνιστούν:
Κώστας Πρέκας
Κώστας Καρράς
Λυκούργος Καλλέργης
Τέλης Ζώτος Κουρτ
Δημήτρης Μπισλάνης
Γιώργος Βελέντζας
Άγγελος Μαυρόπουλος
Ελευθέριος Ελευθεριάδης
Κώστας Ρόκκος
Όλγα Πολίτου
Σοφία Ρούμπου
Μαρία Φιλιου
Κατερίνα Χέλμη
(υποπλοίαρχος- Παύλος Δελής)
(Έρικ φον Άουερ)
(Δελής)
(κυβερνήτης)
(ναύαρχος)
(ασυρματιστής)
(Μαρίνα Δελή)
(Όλγα)
Η ΘΕΙΑ Μ Η ΧΙΠΙΣΣΑ(1970)
Χρώμα: έγχρωμο
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία:
Αλέκος Σακελλάριος
Σενάριο:
Αλέκος Σακελλάριος
Φωτογραφία:
Νίκος Δημόπουλος
Μουσική:
Μίμης Πλέσσας
Τραγούδι: Γιάννης Πουλόπουλος, τραγουδούν: Ρένα Κουμιώτη, Δημήτρης Ταμπόσης, Δάκης
,στίχοι τραγουδιών: Άννυ Σακελλαρίου
Χορογραφία:
Φώτης Μεταξόπουλος
91
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Υπόθεση:Μία φτωχή
καθαρίστρια, προκειμένου
να μη στεναχωρήσει την
κόρη της, που σπουδάζει
στο εξωτερικό και δε
γνωρίζει την κατάστασή
της, αποφασίζει να
παραστήσει την πλούσια
αντί να της πει την αλήθεια,
εκμεταλλευόμενη τη
γενναιοδωρία κάποιου
πελάτη του ξενοδοχείου
όπου δουλεύει.
Πρωταγωνιστούν:
Ανδρέας Μπάρκουλης
Γιάννης Μιχαλόπουλος
Βασίλης Τσιβιλίκας
Ρένα Βλαχοπούλου
Νόρα Βαλσάμη
(Στέφανος Κριεζής)
(Πιτ)
(Τζόνι)
(Ελένη)
(Κάθριν)
Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά (1970)
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης
Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης
Μουσική: Γιώργος Κατσαρός
Υπόθεση: Όταν ένας
βιομήχανος πέφτει θύμα
αυτοκινητιστικού
δυστυχήματος και σώζεται
από τους κατοίκους
γειτονικού χωριού, τους τάζει
να χτίσει ένα σχολείο στο
χωριό. Βλέποντας όμως ότι
δεν έχει πραγματοποιήσει την
υπόσχεσή σου, ο δάσκαλος
του χωριού αποφασίζει να τον
επισκεφτεί στην Αθήνα. Εκεί
όμως, μέσω κάποιου
παιχνιδιού, γνωρίζει έναν
ελληνοαμερικάνο που αποδεικνύεται ότι έχει σχέση με το χωριό...
92
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Ηθοποιοί : Κώστας Βουτσάς, Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος,Ανδρέας Φιλιππίδης, Αθηνόδωρος
Προύσαλης, Γιώργος Μοσχίδης,Αντώνης Παπαδόπουλος,
Νίκος Παπαναστασίου, Γιάννης Αλενανδρίδης, Παναγιώτης
Τράικος, Γιώργος Γρηγορίου, Σωτήρης Τζεβελέκος, Βύρων
Σέρης, Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Γιάννης Αλεξανδράκης,
Κώστας Μπουγιουκλής, Δημήτρης Κοντογιάννης, Κώστας
Φατούρος ,Ελένη Ερήμου, Άννα Παιτατζή, Βάσια Τριφύλλη,
Κάκια Παναγιώτου ,Κική Πέρση, Μιράντα Μαντά, Ντίνα
Τζιόβα, Άννα Μεταλλίδου.
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ(1970)
Είδος:
Κωμωδία, δραματικό
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο:
Αλέκος Σακελλάριος
Φωτογραφία: Νίκος Γαρδέλης
Μουσική:
Μίμης Πλέσσας (τραγουδάει η Ρένα Κουμιώτη)
Υπόθεση: Μια σαραντάρα χήρα (Ρένα Βλαχοπούλου)
ερωτεύεται ένα μουσικό (Ανδρέας Μπάρκουλης),
αλλά τα αδέρφια της (Γιάννης Μιχαλόπουλος και
Μέλπω Ζαρόκωστα) θέλουν να παντρευτεί έναν
πλούσιο πλην όμως κουφό άντρα. Η σαραντάρα θα
προσπαθήσει να κάνει το χατίρι στα αδέλφια της αλλά
δεν θα καταφέρει να πάψει να αγαπά τον βιολιστή της.
Ατάκες:Τζένη: Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μούσα και
στο τέλος καταντάς μουσείο!
Πρωταγωνιστουν:
Ανδρέας Μπάρκουλης
Γιάννης Μιχαλόπουλος
Γιώργος Γαβριηλίδης
Ρένα Βλαχοπούλου
Μέλπω Ζαρόκωστα
Τασσώ Καββαδία
(Τάκης)
(Ορέστης Σαλβέρης)
(Τζώρτζης Χατζηθωμάς)
(Τα ζένη Σαλβέρη-Πετρομιχάλη)
(Καίτη Ιωσηφίδου)
(Αιμιλία Σαλβέρη-Καρακονταξή «Κοκκάλω»)
93
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΚΡΙΜΑ…. ΤΟ ΜΠΟΙ ΣΟΥ(1970)
Είδος:
Κωμωδία
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης
Σενάριο:
Κώστας Πρετεντέρης
Φωτογραφία: Βασίλης Βασιλειάδης
Μουσική:
Γιώργος Κατσαρός
Τραγούδι:
Μαρινέλλα (το τραγούδι «Κρίμα το μπόι σου» είναι του Γιώργου Χατζηνάσιου σε
στίχους Σέβης Τηλιακού)
Υπόθεση:Ο Μάριος Δεληπέτρου
(Λάμπρος Κωνσταντάρας) βγαίνει από τη
φυλακή, μετά από επταετή κάθειρξη για
κατάχρηση – είχε οικειοποιηθεί κάποια
χρήματα για να βοηθήσει τον φίλο του
Δημήτρη –, κι ένας άγνωστος σωφέρ τον
παραλαμβάνει και τον οδηγεί σε μια βίλα,
όπου η όμορφη χήρα του φίλου του
Δημήτρη, η Δανάη Ροδανά (Μάρω
Κοντού), τον πληροφορεί ότι ο άντρας της
έκανε μεγάλη περιουσία στο Κονγκό και,
πεθαίνοντας, τον όρισε κληρονόμο του. Ο
Μάριος ερωτεύεται τη Δανάη και, σε μια εκδρομή τους στην Ύδρα, αντικρίζει τον φίλο του να
πουλάει παγωτά. Πληροφορείται ότι η ιστορία του Κονγκό είναι παραμύθι. Με τον Δημήτρη
πηγαίνουν στη βίλα και με τη βοήθεια της κυρίας Ροδανά, που στην πραγματικότητα ονομάζεται
Τριανταφυλλίδη και εργάζεται στην Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού Νομίσματος, καταφέρνουν να
ξεδιαλύνουν το μυστήριο. Πίσω από τη σκευωρία βρισκόταν ο Αδαμόπουλος, διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας όπου εργαζόταν ο Μάριος, και ο εν λόγω ήθελε να τον ξαναπροσλάβει για
να του φορτώσει τις δικές του καταχρήσεις. Ο Αδαμόπουλος συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο, κι ο
Μάριος παίρνει τη θέση του στην εταιρεία, όπως και τη Δανάη.
Πρωταγωνιστούν:
Λάμπρος Κωνσταντάρας
(Μάριος Δεληπέτρου)
Ανδρέας Μπάρκουλης
(Δημήτρης Ροδανάς)
Δήμος Σταρένιος
(Αδαμόπουλος)
Άγγελος Μαυρόπουλος
(διευθυντής φυλακών)
Θόδωρος Κατσαδράμης
Μπάμπης Ανθόπουλος
(Αλέξανδρος/Ιάκωβος)
Γιώργος Μοσχίδης
(ψυχίατρος)
Βασίλης Καλογήρου
(μικρός) Μάριος Ροδανάς)
Μάρω Κοντού
(Δανάη Τριανταφυλλίδη (Ροδανά)
Μίτση Κωνσταντάρα Ευανθία
Άρτεμις Τσάρμη
(Έλενα Ροδανά)
94
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
Ορατότης Μηδέν (1970)
Σκηνοθεσία
Νίκος Φώσκολος
Παραγωγή
Φίνος Φιλμ
Σενάριο
Νίκος Φώσκολος
Πρωταγωνιστές
Νίκος Κούρκουλος .... Άγγελος Κρεούζης
Μαίρη Χρονοπούλου .... Χριστίνα Ρίχτερ
Μάνος Κατράκης .... Χορστ Ρίχτερ
Νίκος Γαλανός .... Κωστής Κρεούζης
Άγγελος Αντωνόπουλος .... Νικολάου
Σπύρος Καλογήρου .... Ηρόδοτος Ρίχτερ
Ζώρας Τσαπέλης .... μέλος ανακριτικής επιτροπής
Γιάννης Αργύρης .... πρόεδρος ανακριτικής επιτροπής
Βαγγέλης Καζάν .... Γεράσιμος
Άννα Βαγενά .... Νίκη
Τζένη Ζαχαροπούλου .... Μαίρη
Νάσος Κέδρακας .... ναυτιλιακός πράκτορας
Άρης Τσιούνης
Ρένα Πασχαλίδου
Νίκος Λυκομήτρος
Ερρίκος Κονταρίνης
Δημήτρης Καρυστινός .... μπράβος
Πρώτη προβολή
1970
Μουσική
Μίμης Πλέσσας
Υπόθεση
Μια
νύχτα
με
θύελλα
δέκα μποφόρ το ατμόπλοιο «Χριστίνα»
της Ναυτεμπορικής «Ρίχτερ» βυθίζεται με
εικοσιέξι νεκρούς και μοναδικό επιζώντα
τον λιπαντή Άγγελο Κρεούζη. Οι
ανακρίσεις που θα ακολουθήσουν, θα
αποδείξουν ότι το καράβι διαλύθηκε από
έκρηξη στους λέβητες λόγω κακής
συντήρησης και
ρητής εκβιαστικής
εντολής του πλοιοκτήτη, να πλεύσουν με
αυξημένη ταχύτητα για να κερδίσουν
χρόνο. Ο Κρεούζης με την κατάθεσή του,
και τις αποδείξεις που θα φέρει, θα
κερδίσει την δίκη αποκαθιστώντας την τιμή όλων των νεκρών οικογενειαρχών. Με την λήξη
των ανακρίσεων όμως το μέλλον του Κρεούζη θα καταστραφεί. Καμιά ναυτιλιακή εταιρεία δεν
95
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
θέλει πλέον να τον προσλάβει. Ο Κρεούζης αποφασίζει να αλλάξει τακτική. Προσλαμβάνεται
στην εταιρεία Ρίχτερ και γίνεται υπεύθυνος της νυκτερινής βάρδιας. Κατορθώνει να παντρευτεί
την Χριστίνα Ρίχτερ και να πάρει προαγωγή σε γενικό διευθυντή της εταιρείας των ναυπηγείων
Ρίχτερ.
Υπολοχαγος Νατάσσα (1970)
Σκηνοθεσία
Νίκος Φώσκολος
Παραγωγή
Φίνος Φιλμ
Σενάριο
Νίκος Φώσκολος
Πρωταγωνιστές
Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κώστας Καρράς, Σπύρος Καλογήρου,
Ελένη Ζαφειρίου, Κάκια Παναγιώτου, Ανδρέας Φιλιππίδης
Πρώτη προβολή
21 Δεκεμβρίου 1970
Διάρκεια
124 λεπτά
Γλώσσα
Ελληνικά
Νταχάου 1965. Η Νατάσσα Αρσένη λείπει πάνω από 20 χρόνια
από την Ελλάδα. Λίγο πριν επιστρέψει, επισκέπτεται το
πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στο τρένο της επιστροφής
στην πατρίδα αρχίζει να θυμάται τα χρόνια της κατοχής. Τότε
που ανάμεσα στους Γερμανούς αξιωματικούς ήταν και ο
συμφοιτητής της στο ωδείο, Μαξ Ρόιτερ, ο οποίος έγινε
υπολοχαγός των SS, παρ' όλο που η μητέρα του ήταν
Ελληνίδα. Ο Μαξ κυνηγούσε τον Ορέστη, έναν αντάρτη που η
Νατάσσα βοήθησε δύο φορές, μία στην Κωπαΐδα και μία
στην Αθήνα. Θυμήθηκε επίσης τις περιπέτειες που πέρασε
μέχρι να βρεθεί μαζί του, τον γάμο της που κόντεψε να διακοπεί
96
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
από τον Μαξ, το παιδί που έκαναν μαζί,
καθώς και την σύλληψη και τα
βασανιστήρια που υπέστη από τον ίδιο
τον Μαξ. Θυμήθηκε επίσης πως εκείνος
την γλίτωσε από το εκτελεστικό
απόσπασμα που την έστειλε ο Μαξ,
καθώς και τη δολοφονία του από
Έλληνες αντάρτες, που τον νόμισαν για
Γερμανό.
Υποβρύχιον: Παπανικολής (1971)
Διάρκεια:
86 λεπτά
Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβουλάκος
Σενάριο:
Δημήτρης Ζαννίδης
Μουσική:
Κώστας Καπνίσης
Φωτογραφία: Νίκος Μήλας
Μοντάζ:
Δημήτρης Ρούσσος
Τραγούδι:
Νέλλη Γκίνη
Διεύθυνση παραγωγής:
Σπύρος Ζιάγκος
Παραγωγή: Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Α.Ε.
Υπόθεση:
Το πλήρωμα του υποβρυχίου Παπανικολής, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του
Ελληνοϊταλικού πολέμου, φτάνει μέχρι τα στενά του Οτράντο, στην Αδριατική, όπου συμμετέχει
σε πολεμικές επιχειρήσεις, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, μέσα από ένα ναρκοπέδιο.
Σημειώσεις: τεχνικός σύμβουλος: υποπλοίαρχος Βασίλειος Γαβριήλ
παραγωγή: Βασίλης Μπελόκας
Ηθοποιοί
Κώστας Καζάκος
(πλωτάρχης) Μίλτος Ιατρίδης
Γιάννης Φέρτης
(υποπλοίαρχος) Βασίλης Ασλάνογλου
Παύλος Λιαρός
(ανθυποπλοίαρχος) Μπότσαρης
Βασίλης Μαλούχος (δίοπος) Κατσικογιάννης
Νίκος Βασταρδής
(αξιωματικός ΓΕΝ)
Σταύρος Ξενίδης
(υφυπουργός Ναυτικών)
Αρτέμης Μάτσας
(Ιταλός μηχανικός)
Κώστας Παληός
(αρχηγός ΓΕΝ)
Χρήστος Μάντζαρης
Νίκος Λυκομήτρος
Κώστας (Ντάνος) Λυγίζος (εκφωνητής Ρ/Σ Αθηνών)
Πάνος Σαργέντης
Ηλίας Καπετανίδης
Δημήτρης (Μίμης) Χρυσομάλλης (ναύτης)
Κίμων Περλέγκας
97
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Γιάννης Κώστογλου
Στέφανος Σκοπελίτης
Κώστας Παπαχρήστος
(λοχαγός για παραλαβή αιχμαλώτων)
Δημήτρης Βεάκης
Γιώργος Κυριακίδης
Κώστας Κοσμόπουλος
Σταύρος Φαρμάκης
Κίμων Αποστολόπουλος
Δημήτρης Μολυβιάτης
Δημ Μπλούκος
Ηλίας Βενιέρης
Αιμιλία Υψηλάντη Ιατρίδου
Άννα Βαγενά (κοπέλα Μπότσαρη)
Βάσω Νικολακοπούλου
ΕΥΔΟΚΙΑ (1971)
Είδος: Κοινωνική, Δραματική
Παραγωγή: ΕΚΚ, Katamor, Αλέξης Δαμιανός
Παραγωγός: Άρτεμις Καπασακάλη
Χρονιά Παραγωγής: 1971
Διάρκεια:
92 λεπτά
Χρώμα:
Έγχρωμο
Γλώσσα:
Ελληνικά
Σενάριο:
Αλέξης Δαμιανός
Σκηνοθεσία: Αλέξης Δαμιανός
Βοηθός Σκηνοθέτη: Λάκης Παπαστάθης, Νίκος Ζερβός
Κινηματογραφιστής:
Χρήστος Μάγκος
Μουσική:
Μάνος Λοΐζος
Δ/ση Παραγωγής: Γιώργος Σταμπουλόπουλος
Δ/ση Ήχου: Tony Anscombe, Νίκος Δεσποτίδης, Don Deacon
Κοστούμια: Τζούλια Ανδρεάδη
Μοντάζ:
Matt McCarthy
Μακιγιάζ:
Τζούλια Ανδρεάδη
Πρωταγωνιστές:
Μαρία Βασιλείου, Γιώργος Κουτουζής, Χρήστος Ζορμπάς, Κούλα
Αγαγιώτου, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Παύλος Ρούσσος, Νάσος Κατακουζηνός, Κώστας Ρίμπας,
Απόστολος Σουγκλάκος, Ελένη Ροδά (φωνή Ευδοκίας)
Διακρίσεις:
98
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Βραβείο ερμηνείας Α΄ γυναικείου ρόλου (Μαρία Βασιλείου) Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης 1971
Βραβείο των Cineclubs της Γαλλίας το 1971
«Χρυσός Απόλλωνας» των Ελλήνων Κριτικών, που το 1985 ανακηρύξαν την «Ευδοκία» ως την
«καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών».
Ψηφίστηκε από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών
Κινηματογράφου, το 2006, ως μια από τις δέκα
καλύτερες ελληνικές ταινίες (2η θέση)
Υπόθεση:
Μια νεαρή πόρνη, η Ευδοκία, που ζει σε
μια ξεχασμένη συνοικία κι ένας λοχίας που
υπηρετεί τη θητεία του στο στρατόπεδο που
υπάρχει εκεί γύρω ερωτεύονται και κάποια στιγμή
παντρεύονται. Όμως, ο έρωτας τους, η ζωή τους,
είναι ναρκοθετημένα από παντού. Το περιβάλλον
της Ευδοκίας προσπαθεί να βρει τρόπο να
επαναφέρει την τάξη, ενώ ο λοχίας βρίσκεται σε μια συνεχή εσωτερική πάλη γιατί ενώ έλκεται
απ’τη γυναίκα Ευδοκία, απωθείται απ’την πόρνη Ευδοκία. Οι δυο συγκρούσεις, της Ευδοκίας με το
περιβάλλον της και του λοχία με τον εαυτό του οδηγούνται προς την τραγική τους έκβαση όταν
φτάνουν στην κορύφωση.. H ταινία είναι γεμάτη αντιφάσεις. Ο αγνός έρωτας μιας πόρνης μ’ενα
στρατιώτη.. Η πρόταση γάμου του λοχία στην Ευδοκία ύστερα από λίγες ώρες γνωριμίας, οι
διαδοχικοί καβγάδες και οι επανασυνδέσεις του ζευγαριού.. Ακόμη και όταν ο λοχίας τη σώζει
απ’την αυτοκτονία, ακόμα και τότε που οι δυο τους κάνουν σχεδία για το μέλλον, που “τα έχουν
βρει”.. Τότε έρχεται το τραγικό τέλος..
Σχόλια:
Η Ευδοκία είναι ταινία του Αλέξη Δαμιανού που κέρδισε βραβείο α' γυναικείου ρόλου στο
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και έγινε γνωστή για το μουσικό θέμα της, ένα ζεϊμπέκικο που έγραψε ο
Μάνος Λοΐζος. Οι πρωταγωνιστές Μαρία Βασιλείου και Γιώργος Κουτουζης αν και ερασιτέχνες
είναι εκπληκτικοί. Ο Δαμιανός κατάφερε να μεταμορφώσει μια απλή ιστορία σε αρχαία τραγωδία.
Εισέβαλε στο κέντρο της νεοελληνικής περιπέτειας, ξετρύπωσε την ψυχή της, υπονόμευση τις αξίες
της(την ιδεολογία της αντιπαροχής και του ρετιρέ). Πλησίασε τον κινηματογράφο με τρόπο υλικό,
χωμάτινο. Η κινηματογράφηση του έχει την τραχύτητα του βράχου.. Το ζεϊμπέκικο θα μείνει στην
ιστορία..«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» έψελνε ψιθυριστά ο Αλέξης Δαμιανός σε πολλά πλανά
γυρισμάτων, για να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα… Κι ακριβώς αυτή η ψαλμωδία στάθηκε πηγή
έμπνευσης για τον Μανό Λοΐζο, ώστε να «ανακαλύψει» στο πιάνο - στο σπίτι του σκηνοθέτη - την
θρυλική πια μουσική! Τι κι αν δεν κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας τότε στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, λογά Χούντας;
Ο Αλέξης Δαμιανός καταγγέλθηκε ότι διέσυρε τον ελληνικό στρατό. Πέρασε έξι μήνες στις
φυλακές, ενώ ανακρινόταν συνέχεια.
99
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ
Είδος:
Ιστορικό Δράμα
Παραγωγής:
1971 - Αρτ φιλμ – Τζαίημς Πάρης
Πρεμιέρα στην Ελλάδα: 1972
Διάρκεια:
88′
Χρώμα:
Έγχρωμη
Εισητήρια:
117.124 στην 1η προβολή (40η από 90)
Σενάριο:
Μιχάλης Περάνθης (Μυθιστόρημα: Σουλιώτες)
Διασκευή Σεναρίου:
Πάνος Κοντέλλης
Σκηνοθεσία:
Δημήτρης Παπακωνσταντής
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Μάριος Ρετσίλας, Νίκος Κουτελιδάκης
Δ/ντής Παραγωγής:
Μιχάλης Λαμπρινός
Δ/ντής Φωτογραφίας:
Δημήτρης Παπακωνσταντής
Σκηνογράφος:
Διονύσης Φωτόπουλος
Φωτογράφος:
Σπύρος Νικολακόπουλος
Μοντάζ:
Τάκης Γιαννόπουλος
Μουσική Σύνθεση:
Κώστας Καπνίσης
Ηχολήπτης:
Τάσης Παλατσιώλης
Μηχανικός Ήχου:
Νίκος Δεσποτίδης
Ενδυματολόγος:
Διονύσης Φωτόπουλος
Μακιγιάζ:
Σούλης Αθανασίου
Ειδικά Εφφέ:
Μιχάλης Λαμπρινός
Πρωταγωνιστές:
Γιάννης Κατράνης, Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Πολίτης, Χρήστος
Καλαβρούζος, Αλέκα Κατσέλλη, Λαυρέντης Διανέλλος, Φερνάντο Σάντσο, Στέφανος Στρατηγός,
Μαλαίνα Ανουσάκη, Ελένη Ανουσάκη, Βασίλης Μητσάκης, Βαγγέλης Τραϊφόρος, Πέτρος
Χοϊδάς, Γιώργος Κυρίτσης, Γρηγόρης Μασσαλάς, Χάρης Κεδίκος, Δημήτρης Τσούτσης, Νίκος
Περελής.
Οι Σουλιώτες μαθαίνουν από τη θαρραλέα Βαγγελή ότι ο Αλή Πασάς σκοπεύει να τους επιτεθεί και
να τους θέσει υπό το ζυγό του. Η επίθεσή του όμως θα αποτύχει μπροστά στη γενναία άμυνα που
θα προβάλουν οι Σουλιώτες, με αρχηγό τους τον Φώτο Τζαβέλλα . Η Βαγγελή αγωνίζεται μαζί με
τους υπόλοιπους συντοπίτες της και ερωτεύεται τον καπεταν-Κόγκα Δράκο. Ωστόσο, η προδοσία
του Πήλιου Γούση θα φέρει την καταστροφή. Οι Σουλιώτες μάχονται ηρωικά, το Κούγκι
ανατινάζεται και οι γυναίκες στο Ζάλογγο, για να αποφύγουν την ατίμωση, αφού στήσουν χορό,
ρίχνονται στο βάραθρο κρατώντας τα παιδιά στην αγκαλιά τους….
100
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ (1975)
Σκηνοθεσία: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ
Ξένος τίτλος: MURDER MAKARIOS!, ORDER: KILL
MAKARIOS
Χρονιά Παραγωγής:1975
Σκηνοθέτης: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
Είδος: ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ,
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
Σενάριο: RUMBOLD JONATHAN
Δ/ντής Φωτογραφίας: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Μοντάζ: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
Ηχολήπτης: ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Μουσική Σύνθεση:ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
Σύνοψη της υπόθεσης:
Ο έλληνας δημοσιογράφος Θέμης Γιαννίδης
πληροφορείται την επικείμενη δολοφονική απόπειρα κατά
του Προέδρου της Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο
διευθυντής της εφημερίδας αρνείται να δημοσιεύσει την είδηση επειδή φοβάται, κι ο Γιαννίδης
φεύγει για την Κύπρο. Εν πλω γνωρίζει μια κύπρια φοιτήτρια, τη Μαίρη, που σπουδάζει στην
Αθήνα και της οποίας ο αδελφός Ανδρέας ανήκει στην προεδρική φρουρά. Στο μεταξύ, ο
πληροφοριοδότης του Γιαννίδη, ο Δημήτρης Καμπάνης, πέφτει στα χέρια της χούντας. Δίνεται
αμέσως εντολή να δολοφονηθεί ο δημοσιογράφος, αλλά η εναντίον του απόπειρα αποτυγχάνει. Ο
Γιαννίδης έρχεται σ’ επαφή με τον Μακάριο, ο οποίος τον διαβεβαιώνει ότι κι αυτή η απόπειρα θα
αποτύχει, όπως και οι υπόλοιπες. Κατά την προσπάθεια ανδρών της προεδρικής φρουράς να
ανακαλύψουν τους επίδοξους δολοφόνους του Γιαννίδη, ο Ανδρέας σκοτώνεται. Στη συνέχεια,
επέρχεται η μεγάλη τραγωδία της Κύπρου: το αιματηρό πραξικόπημα του Ιουλίου του 1974, και η
φυγή του Μακαρίου ο οποίος καταγγέλλει την ελληνική κυβέρνηση. Ο Γιαννίδης συλλαμβάνεται
από τους πραξικοπηματίες και φυλακίζεται, όταν όμως οι Τούρκοι εισβάλλουν στο νησί
καταφέρνει να αποδράσει. Αλλά τα σχέδια των σκοτεινών αγγλο-αμερικανικών κύκλων έχουν
πετύχει, το νησί είναι πια διαιρεμένο και βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.
Βοηθ. Σκηνοθέτη: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΟΣ
Βοηθ. Δ/ντή Φωτογραφίας: ΧΡΙΣΤΟΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Μακιγιάζ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΡΑΝΙΑ
Ειδικά Εφέ: ΣΙΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Μηχανικός Ήχου: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Φωτογράφος-Πλατώ: ΓΟΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Δ/ντής Παραγωγής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Παραγωγή: PF FILMPRODUCTIONS
Παραγωγός: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΛΑΚΗΣ, ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΖΕΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
101
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΛΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ, ΞΕΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΩΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΓΚΥ, ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΣΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΤΑΣΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ, ΣΙΑΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ιφιγένεια (1977)
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης
Σενάριο:
Μιχάλης Κακογιάννης
Μουσική:
Μίκης Θεοδωράκης
Φωτογραφία: Γιώργος Αρβανίτης
Μοντάζ:
Μιχάλης ΚακογιάννηςΤάκης Γιαννόπουλος
Φωνοληψία: Μίμης Κασιμάτης
Σκηνογραφία: Διονύσης Φωτόπουλος
Μακιγιάζ:
Φανή Αλεξάκη
Κοστούμια / ενδυματολόγος:
Διονύσης Φωτόπουλος
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Υπόθεση:
Ενώ ο στόλος των Ελλήνων περιμένει στην Αυλίδα ούριο άνεμο για να ξεκινήσει για
την Τροία, ο Κάλχας προφητεύει στον Αγαμέμνονα ότι για να εξευμενιστεί η θεά Άρτεμις πρέπει
να της προσφέρει θυσία την κόρη του Ιφιγένεια.
Σημειώσεις: βασισμένη στην
τραγωδία του Ευριπίδη
«Ιφιγένεια εν Αυλίδι»
τιμήθηκε με το βραβείο
καλύτερης ταινίας και η Ειρήνη
Παππά με το βραβείο Α'
γυναικείου ρόλου στο 18ο
φεστιβάλ κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης (1977)
Ηθοποιοί
Κώστας Καζάκος
(Αγαμέμνων), Κώστας Καρράς
(Μενέλαος), Χρήστος
Τσάγκας , Πάνος Μιχαλόπουλος
(Αχιλλέας ), Άγγελος
Γιαννούλης, Δημήτρης Αρώνης, Ειρήνη Παππά (Κλυταιμνήστρα) Τατιάνα Παπαμόσχου
(Ιφιγένεια) Ειρήνη Κουμαριανού (παραμάνα)
102
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
«Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Είδος: Μεγάλου Μήκους, Κοινωνική, Δραματική
Παραγωγή: Radiotelevisione Italiana (Rai),
ZDF/Arte, (ΕΚΚ)
Παραγωγός: Νίκος Αγγελόπουλος, Φοίβη
Οικονομοπούλου
Χρονιά Παραγωγής: 1980
Διάρκεια:
210'
Χρώμα:
Έγχρωμο
Γλώσσα:
Ελληνικά
Σενάριο:
Θόδωρος Αγγελόπουλος, Πέτρος
Μάρκαρης
Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σταύρος Καπλανίδης,
Λευτέρης Χαρωνίτης
Δ/ντής Παραγωγής: Στέφανος Βλάχος
Καλ/ικός Δ/ντής:
Μικές Καραπιπέρης
Δ/ντής Φωτ/φίας: Αρβανίτης Γιώργος
Σκηνογράφος:
Καραπιπέρης Μικές
Μοντάζ:
Γιώργος Τριανταφύλλου
Συνθέτης:
Χριστόδουλος Χάλαρης
Τραγούδι:
Χρύσανθος
Δ/ντής Ήχου: Αργύρης Λαζαρίδης, Θανάσης Γεωργιάδης
Ενδυματολόγος:
Ζιάκας Γιώργος, Costumi Sartoria Tirelli Roma, Παπαχρήστος Κώστας
Πρωταγωνιστές:
Omero Antonutti, Εύα Κοταμανίδου Μιχάλης Γιαννάτος, Γρηγόρης
Ευαγγελάτος, Χριστόφορος Νέζερ, Μιράντα Κουνελάκη, Θάνος Γραμμένος, Τούλα Σταθοπούλου,
Ηλίας Ζαφειρόπουλος, Γιώργος Κωβαίος, Francesco Carnelutti, Brizio Montinaro, Laura De
Marchi, Στράτος Παχής, Γιώργος Μπάρτης, Norman Mozzato
Βραβεία-Διακρίσεις:
 Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ), Ελλάδα 1980
Καλύτερης Ταινίας
 Δήμος Θεσσαλονίκης, 1980
Χρυσό Βραβείο
 Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (21ο), Ελλάδα 1980
Καλύτερης Ταινίας
Φωτογραφίας
Σκηνογραφίας
Ηχοληψίας
 Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, Ιταλία 1980
Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Fipresci)
Χρυσό Λιοντάρι Πειραματικού Κινηματογράφου
Υπόθεση:
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1900, δραπετεύει από τη φυλακή, καβάλα σ' ένα άλογο,
ένας επικίνδυνος ληστής: ο Μεγαλέξανδρος, όπως τον αποκαλεί ο λαός, αφού βλέπει σ' αυτόν το
μυθικό άλογο των λαϊκών εξεγέρσεων. Με τη βοήθεια των παλικαριών του, απάγει μια ομάδα
άγγλων διπλωμάτων και τους κρατάει όμηρους στο χωριό του, ζητώντας από την κυβέρνηση
103
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
αμνηστία και την επιστροφή της γης στους χωρικούς. Οι χωρικοί, που έχουν δημιουργήσει μια
κοινότητα κάτω από την καθοδήγηση ενός δασκάλου σοσιαλιστή, υποδέχονται τον Αλέξανδρο και
τους δικούς του, και τον χαιρετίζουν ως
λυτρωτή. Η αρμονία ανάμεσα στους
ληστές και τους χωρικούς δεν διαρκεί
πολύ. Ο Αλέξανδρος δε συμμετέχει στη
ζωή της κοινότητας. Μένει μόνος με τους
συντρόφους του και τις επιληπτικές του
κρίσεις. Δεν ανέχεται κανενός είδους
αντίδραση ή διαφωνία , και πολύ γρήγορα
θα εκτελέσει το δάσκαλο και τη θετή του
κόρη.
Αποδυναμωμένοι
από
τις
εσωτερικές
διαμάχες,
οι
χωρικοί
χτυπιούνται απ' το στρατό, που επιδιώκει
την απελευθέρωση των ομήρων και τη
σύλληψη του Αλέξανδρου. Αυτός ο
πληγωμένος γίνεται βορά του πλήθους,
και το σώμα του εξαφανίζεται. Ότι απέμεινε απ' τον μυθικό ήρωα, είναι ένα μαρμάρινο κεφάλι και
λίγο αίμα γύρω του. Στην έρημη πλατεία του χωριού, μετά την αντιπαράθεση με το στρατό, ο
μικρός Αλέξανδρος, καβάλα σ' ένα μουλάρι, θα απομακρυνθεί με προορισμό την πόλη.
Σχόλια:
Από αφιέρωμα της ΝΕΤ: Ο Αγγελόπουλος με έναν συνεργάτη του γυρίζουν τα χωριά της
Ηπείρου. Προσπαθεί να ανακαλύψει ένα χωριό που να ταιριάζει με το θέμα της ταινίας
Μεγαλέξανδρος. Προς το τέλος της ημέρας βρίσκονται στο Συρράκο! Τέλος καλοκαιριού, μόλις
έχει τελειώσει το πανηγύρι του αποχαιρετισμού των Βλάχων , μπαίνουν στο καφενείο του χωριού.
Δεν υπήρχε ηλεκτρικό τότε στο χωριό ( δεκαετία του 70 ), και φωτίζονταν με λάμπες πετρελαίου!
Στην άκρη του καφενείου άναβε η ξυλόσομπα!
Ρωτάει ο καφετζής:
- Πώς από εδώ;
Απαντάει ο συνεργάτης του Αγγελόπουλου:
- Να, ο κύριος Αγγελόπουλος ψάχνει για ένα χωριό για την επόμενη ταινία του.
- Ο κύριος είναι ο Αγγελόπουλος;
-Ναι!
Σκέφτεται ο σκηνοθέτης, μάλλον με μπερδεύει με τον τραγουδιστή!
- Ο Αγγελόπουλος ο σκηνοθέτης; συνεχίζει ο καφετζής.
- Έχεις δει τις ταινίες μου; ρωτά ο σκηνοθέτης.
- Ναι, βέβαια, όλες!!!
- Που ρε παιδί μου;
- Να κατεβαίνουμε όλο το χωριό στην Πρέβεζα και τις βλέπουμε.... Να ρώτα και τον μπάρμπα
Γιώργο!
Ο μπάρμπα Γιώργος ήτανε ένας γέροντας, με την παραδοσιακή στολή του καθόταν στην άκρη του
καφενείου.
Ο Αγγελόπουλος τον ρωτά: - Για πες μου μπάρμπα, σ΄ αρέσουν οι ταινίες μου;
-Άκου να σου πω παιδί μου! Πολλά από αυτά δεν τα κατάλαβα, αλλά... αυτές είναι δικό μας
πράμμα!
- Η καλύτερη κριτική που πήρα ποτέ, μονολογεί ο Αγγελόπουλος!
104
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όλοι νοσταλγούμε τον «Παλιό Καλό Ελληνικό Κινηματογράφο», τις παλιές
ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες με τις οποίες μυηθήκαμε οι περισσότεροι στον κόσμο της
έβδομης τέχνης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα αυτές που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο της
λεγόμενης «Χρυσής Εποχής του ελληνικού Κινηματογράφου».
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι στις ελληνικές ταινίες και να δούμε ένα
δείγμα από τους ανθρώπους και τις σκηνές που σημάδεψαν τον Ελληνικό Κινηματογράφο
με το ταλέντο τους.
Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου ξεκινάει το 1906 με τους αδερφούς
Γιαννάκη και Μίλτο Μανάκια που αρχίζουν να κινηματογραφούν στην ευρύτερη περιοχή
της Μακεδονίας. Μάλιστα η πρώτη τους ταινία, «Υφάντρες», γυρίστηκε στον τόπο
καταγωγής τους, στα Γρεβενά.
Το 1907 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αθήνα.
Μέσα στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, ο Φιλοποίμην Φίνος ιδρύει τη "Φίνος Φιλμ"
που έμελλε να σφραγίσει την ιστορία του Ελληνικού κινηματογράφου.
Το 1944 η μεγάλη μας τραγωδός Κατίνα Παξινού, τιμάται με το Όσκαρ Β΄
γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία "Για ποιόν χτυπάει η καμπάνα".
Από τότε και μετά ο ελληνικός κινηματογράφος χαράζει μια σταθερά ανοδική πορεία
και τραβάει το ενδιαφέρον του κοινού που γεμίζει τις κινηματογραφικές αίθουσες.
1955 η ταινία Στέλλα
…και η γνωστή σε όλους μας φράση… «Στέλλα, κρατάω μαχαίρι»
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης
Παραγωγή: Μήλας Φιλμ
Εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Μελίνα Μερκούρη, Γιώργος Φούντας, Αλέκος Αλεξανδράκης,
Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Τασσώ Καββαδία, Σοφία Βέμπο, Κώστας Κακκαβάς,
Η ταινία διακρίθηκε με το βραβείο καλύτερης ταινίας ρετροσπεκτίβας στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1960, με τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας
του 1956, καθώς και με το βραβείο ερμηνείας Isa Miranda, για τη Μελίνα Μερκούρη,
στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών του 1955. Ήταν επιπλέον η ελληνική
105
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
υποβολή για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας του 1956. Σε αυτή
πραγματοποίησαν την πρώτη κινηματογραφική εμφάνισή τους η Μελίνα Μερκούρη και
ο Κώστας Κακκαβάς.
Video Στέλλα κρατάω μαχαίρι
Τραγούδι Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι
1959 η ταινία Ο Ηλίας του 16ου
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος.
Πρωταγωνιστούν
οι:
Κώστας
Χατζηχρήστος,
Θανάσης
Βέγγος,
Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος, Μαρίκα Κρεββατά, Σταύρος Ξενίδης, Λαυρέντης Διανέλλος, Αλέκος
Τζανετάκος, Ζωή Φυτούση.
Δύο φίλοι (Κώστας Χατζηχρήστος, Θανάσης Βέγγος) αποφασίζουν να κλέψουν έναν
αδίστακτο τοκογλύφο που κρατά ως ενέχυρα χρυσαφικά σε μια αρβύλα! Ο ένας από
αυτούς ντύνεται αστυνομικός, για να κρατάει τσίλιες, ενώ ο άλλος θα έκανε την κλοπή.
Όμως αυτός που θα έκανε την κλοπή καθυστερεί κι αυτόν που είναι ντυμένος
αστυνομικός τον καλούν σε ένα άλλο, γειτονικό σπίτι, που υποψιάζονται ότι έγινε κλοπή
από την υπηρέτρια. Στο γειτονικό, βέβαια, σπίτι δεν έχει γίνει κλοπή από την υπηρέτρια,
όπως νομίζουν κάποιοι, αλλά οι ιδιοκτήτες έχουν χάσει τα χρήματα στα χαρτιά. Κάποια
στιγμή όλοι μαζί καταλήγουν στο τμήμα …..
Video δεν με ξέρεις
1960 η ταινία Ποτέ την Κυριακή
Πρωταγωνιστούν οι: Μελίνα Μερκούρη, Ζυλ Ντασσέν, Γιώργος Φούντας, Τίτος Βανδής,
Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Θανάσης Βέγγος, Φαίδων Γεωργίτσης, Νίκος Φέρμας, Αρτέμης
Μάτσας, Δέσπω Διαμαντίδου
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ζιλ Ντασσέν
Παραγωγή: Μελίνα Φιλμ - Λαμπρινός Βασίλης
Το Ποτέ την Κυριακή ήταν η πρώτη ταινία του Ζυλ Ντασσέν, με σενάριο δικό του
και πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη. Γυρίστηκε το 1960 εξ ολοκλήρου
στην Ελλάδα και είναι μία από τις διασημότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου
κυρίως λόγω της βραβευμένης με Όσκαρ μουσικής που έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκις. Η
συγκεκριμένη ταινία όσο εύπεπτη και αν φαίνεται ουσιαστικά παρουσιάζει το πρόβλημα
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, την οποία συμβολίζει η Ίλια, να την θέλουν πάντα μνηστήρες
φαινομενικά αγαθοί και καλοπροαίρετοι ώστε να την διαμορφώσουν όπως αυτοί επιθυμούν
κρύβοντας πάντα άλλα πιο "ανεξιχνίαστα" κριτήρια.
Video trailer
Τραγούδι Τα παιδιά του Πειραιά
106
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
1960 η ταινία Τα κίτρινα γάντια
Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος
Σενάριο: Χρήστος Γιαννακόπουλος, Αλέκος Σακελλάριος
Παραγωγή: Φίνος φιλμ
Εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Νίκος Σταυρίδης, Μίμης Φωτόπουλος, Παντελής Ζέρβος, Γιάννης
Γκιωνάκης, Μάρω Κοντού, Μάρθα Βούρτση και η Μπέμπη Κούλα.
Ένα ζευγάρι κίτρινα γάντια γίνονται αφορμή να σιγουρευτεί ένας ζηλιάρης σύζυγος ότι η
γυναίκα του τον απατά. Τα φαινόμενα όμως απατούν...
Video Τι θέτε;
1963 η ταινία Χτυποκάρδια στα θρανία
video Προφιτερόλ
Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Καίτη Πάνου, Γιώργος Κωνσταντίνου
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέκος Σακελλάριος
Η Λίζα Πετροβασίλη θα κάνει την άρρωστη για να μην πάει σχολείο. Έτσι θα
γνωρίσει και θα παντρευτεί τον καθηγητή, γιατρό, Δημήτρη Παπαδόπουλο,
εγκαταλείποντας το σχολείο στην τελευταία τάξη. Οι υποχρεώσεις όμως της συζυγικής
ζωής θα κάνουν τη Λίζα να νοσταλγήσει τα ανέμελα σχολικά χρόνια και θα πάρει την
απόφαση να γραφτεί στην τελευταία τάξη, κρυφά από τον άντρα της...
Θεατρικό Ναυσικά
1961 η ταινία Οι γαμπροί της Ευτυχίας
Σκηνοθεσία: Σωκράτης Καψάσκης
Σενάριο: Νίκος Τσιφόρος , Πολύβιος Βασιλειάδης
Παραγωγή: Κλέαρχος Κονιτσιώτης
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Αυλωνίτης, Γεωργία Βασιλειάδου, Νίκος Ρίζος, Έλσα Ρίζου,
Γιώργος Τσιτσόπουλος, Κατερίνα Γιουλάκη.
Ο Βαγγέλης, ένας μεσόκοπος κρεατέμπορος, προκειμένου να παντρευτεί την από
χρόνια αρραβωνιαστικιά του Λίνα, πρέπει προηγουμένως να αποκαταστήσει την
γεροντοκόρη και πολύ άσχημη αδελφή του Ευτυχία. Έχοντας εξασφαλίσει την επιθυμία
του συνεργάτη του Κλεομένη να την δει και αν του αρέσει να την παντρευτεί περιμένει με
αγωνία τη στιγμή που θα γίνει αυτή η συνάντηση.
Video Οι γαμπροί της Ευτυχίας
107
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
1961 η ταινία Σκληρός άντρας
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Πρωταγωνιστούν: Σπεράντζα Βρανά, Μάρθα Καραγιάννη, Μάρθα Βούρτση, Κώστας
Χατζηχρήστος, Κώστας Βουτσάς
Ο Ηρακλής είναι ένας υπάλληλος με μισθό πείνας ο οποίος κληρονομεί μία τριώροφη
οικοδομή μαζί με τους νοικάρηδές της. Δεν μπορεί να κάνει έξωση σε κανένα ούτε και να
ζητήσει αύξηση λόγω του ενοικιοστασίου και επιπλέον του χρωστάν και όλοι το νοίκι τους.
Ο ίδιος είναι πολύ μαλακός άνθρωπος και δεν τους πιέζει μέχρι να τον βάλει η δικηγόρος
του να κάνει τον σκληρό άντρα προκειμένου να συγκεντρώσει τα νοίκια που του
χρωστούν. Οι συνέπειες της μεταμόρφωσης είναι ξεκαρδιστικές.
θεατρικό
1964 η ταινία Η σωφερίνα
Εμφανίζονται οι ηθοποιοί:
Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Μάρω Κοντού, Γιώργος Πάντζας, Βασίλης
Αυλωνίτης, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Καίτη Λαμπροπούλου,
Άλκης Γιαννακάς, Κώστας Χατζηχρήστος, Τζόλυ Γαρμπή, Τάσος Γιαννόπουλος, Βαγγέλης
Καζάν, Γιώργος Βελέντζας, Γιώργος Ζαμπέτας.
Η ταινία μένει αξέχαστη πιο πολύ για τους δεύτερους ρόλους της και συγκεκριμένα
για τη στιγμή του δικαστηρίου, με το ξεκαρδιστικό δίδυμο Αυλωνίτη - Παπαγιαννόπουλου.
Η ταινία αυτή βγήκε στις αίθουσες την ίδια εβδομάδα με την ταινία Το Δόλωμα που είχε
τους ίδιους βασικούς συντελεστές, αλλά διαφορετική εταιρία παραγωγής.
Μοναδική κινηματογραφική συνεύρεση δύο μεγάλων σταρ της εποχής, της Αλίκης
Βουγιουκλάκης και της Μάρως Κοντού.
Video Γύλος
1963 η ταινία Της κακομοίρας
Εμφανίζονται οι: Κώστας Χατζηχρήστος (Ζήκος), Κώστας Δούκας (Παντελής
Σκουφάντελος), Νίκος Ρίζος (Κιτσάρας Μπούρμπουρης),Μαρίκα Νέζερ (Δέσποινα), Ντίνα
Τριάντη (Λίτσα), Νίκος Φέρμας (Μανώλης), Θανάσης Μυλωνάς (Αργύρης), Νέλη Παππά
(Φιφίκα), Γιώργος Βελέντζας (Μήτσος).
Η σκηνοθεσία αλλά και το σενάριο είναι του Ντίνου Κατσουρίδη. Η ταινία
συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1963.
Στην ταινία υπάρχουν χαρακτηριστικές στιγμές λογομαχιών του ανεπανάληπτου
μπακαλόγατου (υπάλληλου μπακάλικου), Ζήκου και του αφεντικού του Παντελή.
θεατρικό Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑΣ;
108
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
1964 η ταινία Λόλα
Σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος
Σενάριο Ηλίας Λυμπερόπουλος
Παραγωγή Φίνος Φιλμ
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος, Παντελής Ζερβός, Σπύρος Καλογήρου, Λαυρέντης Διανέλλος, Νίκος
Φέρμας, Γιάννης Βογιατζής, Ανέστης Βλάχος κ.α.
Μουσική
Σταύρος Ξαρχάκος
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική όσο και επίκαιρη!!! η φράση «Πολλά τα λεφτά Άρη» κατά τη
διάρκεια ομιλίας δύο ανδρών του υποκόσμου…
Video Πολλά τα λεφτά Άρη
Χορός του Σάκαινα
1966 η ταινία Διπλοπενιές
Πρωταγωνιστούν:
Δημήτρης
Παπαμιχαήλ,
Βασίλης
Αυλωνίτης,
Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος, Χρόνης Εξαρχάκος, Ντίνος Καρύδης, Νίκος Φέρμας, Σταμάτης
Κόκκοτας, Γιώργος Μεσσαλάς, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ρίκα Διαλυνά, Νίνα Βλάχου, Σάσα
Καστούρα
Σκηνοθεσία: Σκαλενάκης Γιώργος
Σενάριο: Σακελλάριος Αλέκος, Βαρδουλάκη Ειρήνη
Παραγωγή: Δαμασκηνός Θ., Μιχαηλίδης Π.
Η ταινία απέσπασε τρία (3) βραβεία από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΕΚΚΑ)
Ελλάδα 1966 και συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
ΙΣΠΑΝΙΑ το 1966 και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΚΑΝΝΩΝ ΓΑΛΛΙΑ επίσης το
1966.
Τραγουδούν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ σε στίχους του Νίκου
Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ενώ οι υπέροχες χορογραφίες ανήκουν στον
Φώτη Μεταξόπουλο.
Τραγούδι Λευτέρη
1967 η ταινία Ax αυτή η γυναίκα μου
Σκηνοθεσία:Σκαλενάκης Γιώργος
Σενάριο: Νίκος Τσιφόρος, Πολύβιος Βασιλειάδης
Πρωταγωνιστούν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Γιάννης Μιχαλόπουλος,
Σαπφώ Νοταρά, Μαρία Κωνσταντάρου, Βασίλης Μαλούχος, Δέσποινα Στυλιανοπούλου.
109
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
Η ταινία που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1967,
αποτελεί κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης θεατρικής κωμωδίας των Τσιφόρου –
Βασιλειάδη. Ξεχωρίζει βεβαίως η Σαπφώ Νοταρά με τη σουρεαλιστική ερμηνεία και τις
ατάκες της που έγιναν σλόγκαν.
Video Σόδομα και Γόμορρα - Μπουρλότο
1968 η ταινία Γοργόνες και μάγκες
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Στιχουργός: Λευτέρης Παπαδόπουλος
Συνθέτης: Μίμης Πλέσσας
Τραγουδιστές: Γιάννης Πουλόπολος, Μαρινέλλα
Στην ταινία ακούγονται μεταξύ των άλλων και τα αγαπημένα σε όλους τραγούδια:
Καμαρούλα μια σταλιά, Θα πιω απόψε το φεγγάρι, Ο άντρας που θα παντρευτώ, Άνοιξε
πέτρα
Θεατρικό Ο άντρας που θα παντρευτώ
1967 η ταινία Ο γεροντοκόρος
… ή αλλιώς… Γερομπισμπίκης…
Σκηνοθεσία: Ορέστης Λάσκος
Παραγωγή: Καραγιάννης - Καρατζόπουλος
Σενάριο: Γιώργος Κατσαμπής & Λάκης Μιχαηλίδης
Πρωταγωνιστούν: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρω Κοντού, Σταύρος Ξενίδης, Ορφέας
Ζάχος, Γιώργος Μούτσιος, Πόπη Λάζου, Κώστας Πρέκας, Δ. Στυλιανοπούλου
Video Τι έγινε γερομπισμπίκη;
1970 η ταινία Κορίτσια στον ήλιο
Η ταινία που γυρίστηκε στην Άνδρο, ήταν η επίσημη ελληνική υποβολή για
το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1970. Απέσπασε τέσσερα (4) βραβεία
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το1968 (καλύτερης καλλιτεχνικής ταινίας,
μουσικής, β' ανδρικού ρόλου στον Κώστα Μπάκα και ειδική μνεία β' ανδρικού ρόλου), ενώ
ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας το 1970.
Πρωταγωνιστούν οι: Γιάννης Βόγλης , Άνν Λόνμπεργκ , Βαγγέλης Καζάν, Κώστας Μπάκας,
Μιράντα Μυράτ.
Αξέχαστη ατάκα … «Στάσου μύγδαλα»
Video Στάσου μύγδαλα
110
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
1967 η ταινία Οι θαλασσιές οι χάντρες
Η Μαίρη (Ζωή Λάσκαρη), μια πλούσια κοπέλα προκαλεί προβλήματα σε μια
παραδοσιακή, λαϊκή γειτονιά της Αθήνας ανοίγοντας ένα μαγαζί όπου παίζει μοντέρνα
τραγούδια. Στο απέναντι μαγαζί, ο Φώτης (Φαίδων Γεωργίτσης), ο γόης της γειτονιάς που
παίζει μπουζούκι, την ερωτεύεται και κάνει θυσίες για εκείνη.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Παραγωγή: Φίνος Φιλμς
Πρωταγωνιστούν: Ζωή Λάσκαρη, Φαίδων Γεωργίτσης,
Καραγιάννη, Μαίρη Χρονοπούλου, Γιάννης Βογιατζής
Κώστας
Βουτσάς,
Μάρθα
Video Από πού έρχεται αυτή η μουσική
Χορευτικό Crazy Girl
1968 η ταινία Όλγα Αγάπη Μου
Εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Ζωή Λάσκαρη, Φαίδων Γεωργίτσης, Ανδρέας Μπάρκουλης,
Μέλπω Ζαρόκωστα, Τασσώ Καββαδία, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Καίτη Παπανίκα
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Στην ταινία ξεχωρίζει ένα απλό τραγούδι, ένα ωραίο ζεϊμπέκικο που έγραψαν για τις
ανάγκες της ταινίας ο Μίμης Πλέσσας με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και το τραγούδησε η
Πόλυ Πάνου.
Τραγούδι Τι σου ‘κανα και πίνεις
1969 η ταινία Η νεραϊδα και το παλικάρι
Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος
Σενάριο: Λάκης Μηχαηλίδης
Παραγωγή: Finos Film
Εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Σπύρος
Καλογήρου, Αλέκος Τζανετάκος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζόλη Γαρμπή, Ευαγγελία
Σαμιωτάκη, Ειρήνη Κουμαριανού
Άσβεστο μίσος, λόγω μίας βεντέτας, χωρίζει δύο μεγάλες οικογένειες στη Κρήτη,
τους Βροντάκηδες και τους Φορτουνάκηδες… μέχρι που τα παιδιά τους γνωρίζονται και
ερωτεύονται… ώσπου να γίνει όμως η συμφιλίωση, προηγούνται κάτι άκυρα!!!...
προξενιά…
Video Προξενιό
111
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών
1971 η ταινία Μια Ελληνίδα στο χαρέμι
Εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Ρένα Βλαχοπούλου, Χρόνης Εξαρχάκος, Μαρία Ιωαννίδου,
Βαγγέλης Σειληνός, Μαρία Μπονέλλου, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Δημήτρης Παπαχρήστου
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Η Ρένα εργάζεται στην επιχείρηση του Μπούμπη για να συντηρήσει και τα δύο
αδέλφια της, τον Χρόνη και τον Βαγγέλη, που είναι αρραβωνιασμένος με την Μαρία.
Άνεργοι και οι δύο, ασχολούνται με άλλα πράγματα... ο Βαγγέλης με το χορό και την τζαζ
και ο Χρόνης με τις εφευρέσεις…
Video Βαγγέλη
1971 η ταινία Ευδοκία
Παραγωγός: Άρτεμις Καπασακάλη
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Αλέξης Δαμιανός
Πρωταγωνιστούν: Μαρία Βασιλείου, Γιώργος Κουτουζής, Χρήστος Ζορμπάς, Κούλα
Αγαγιώτου, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Παύλος Ρούσσος, Νάσος Κατακουζηνός, Κώστας
Ρίμπας, Απόστολος Σουγκλάκος, Ελένη Ροδά (φωνή Ευδοκίας)
Η ταινία κέρδισε το βραβείο α' γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το
βραβείο των Cineclubs της Γαλλίας το 1971, το βραβείο «Χρυσός Απόλλωνας» των
Ελλήνων Κριτικών, που το 1985 ανακηρύξαν την «Ευδοκία» ως την «καλύτερη ελληνική
ταινία όλων των εποχών», ψηφίστηκε από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών
Κινηματογράφου, το 2006, ως μια από τις δέκα καλύτερες ελληνικές ταινίες (2η θέση) και
έγινε γνωστή για το μουσικό θέμα της, ένα ζεϊμπέκικο που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος.
Ζεϊμπέκικο Χορός
112
Χρυσές Στιγμές του Ελληνικού Κινηματογράφου 1950-1980
Βιβλιογραφία – Πηγές
http://www.gfc.gr
http://www.tainiothiki.gr
http://90lepta.com
http://www.cine.gr
http://greek-movies.eu
http://www.karagiannis-karatzopoulos.gr
http://homepage.mac.com
http://el.wikipedia.org
http://www.moviereviews.gr
113
1ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών