close

Enter

Log in using OpenID

DDD i ZUPP - OBRAZAC ZA REZERVACIJU SOBE

embedDownload
DDD i ZUPP ’11
22. do 25.3. 2011. godine
REZERVACIJU smještaja pismenim putem poslati najkasnije do 15.3.2011. na fax 052 214 175
Prijava je moguća i elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected]
uz napomenu da se radi o rezervaciji smještaja za „DDD i ZUPP seminar“, navodeći tražene podatke iz obrasca.
Smještaj u hotelu HISTRIA:
u jednokrevetnoj (1/1) sobi cijena po osobi i danu iznosi =520,00 kn
u dvokrevetnoj (1/2) sobi cijena po osobi i danu iznosi =410,00 kn
popust 25% na 3. pomoćni ležaj u 1/2 sobi
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi =5,50 kn po osobi i danu.
Hotelske usluge mogu se platiti predračunom, u gotovini ili kreditnim karticama na recepciji hotela.
Rezervacija smještaja u hotelu HISTRIA:
1/1 soba ____________________________________________________________________________________
(upisati ime i prezime)
1/2 soba: 1. __________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
(upisati ime i prezime osoba u 1/2 sobi)
Ime i prezime osobe koja neće biti na smještaju u hotelu HISTRIA, ali će biti sudionik svečane večere 24.3.2011.
godine (četvrtak) i plaća 230,00 kn na recepciji hotela _________________________________________________
Tvrtka / ustanova ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ OIB ___________________________________
Adresa ______________________________________________________________________________________
Telefon _____________Fax _______________GSM ________________ e-mail ___________________________
Datum dolaska ____________ Datum odlaska _____________Način plaćanja: _____________________________
Broj žiro-računa _________________________ - _____________________________
(za tvrtke / ustanove koje uslugu plaćaju predračunom)
Datum___________________
_______________________
(potpis i štambilj ovlaštene osobe)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ispunjava hotel HISTRIA
Ovim putem potvrdujemo Vašu rezervaciju smještaja!
U očekivanju Vašega dolaska i ugodnog boravka u našem objektu, s poštovanjem.
Datum _____________
______________________________
(potpis ovlaštene osobe hotela)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
22 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content