close

Enter

Log in using OpenID

PRIJAVNICA NA NATJEČAJ ZA UPIS U UČENIČKI DOM

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSA
(naziv i sjedište učenićkog doma)
PODACI O RODITELJIMA
/SKRBNICIMA
PODACI O
UČENIKU
PRIJAVNICA NA NATJEČAJ ZA UPIS
U UČENIČKI DOM
Ime i prezime
Datum rođenja
Mjesto i država rođenja
Državljanstvo
Naziv,mjesto i razred
upisane škole
Nacionalnost:
Ime i djevojačko prezime
majke
Ime i prezime oca
Zanimanje
Adresa roditelja
Oca:
Majke:
Ime i prezime, zanimanje i
adresa skrbnika
Tko se brine o učeniku ako
se ne brinu roditelji ili
skrbnik
Popis priloženih isprava:
Suglasan sam da Dom može provjeriti točnost mojih podataka u Državnom tijelu nadležnom
za poslove uprave.
U ..................................... ,.............................godine
Posebni podaci ( prema zahtjevu Doma):
___________________________
( potpis roditelja/skrbnika)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
14 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content