close

Enter

Log in using OpenID

1 - III. gimnazija Zagreb

embedDownload
III. gimnazija
Zagreb
Godišnjak
za školsku godinu 2010./2011.
Zagreb, prosinac 2011.
Godišnjak III. gimnazije
Kazalo
Uvodnik
3
Osnovni podaci o šk. godini 2010./2011.
4
Uspjeh na kraju školske godine
8
Državna natjecanja
10
Državna matura
12
Događajnica
18
Razredi
30
Maturanti
39
Nakladnik
III. gimnazija, Zagreb
Za nakladnika
ravnatelj Martin Oršolić, prof.
Uredništvo
Petra Plivelić, III. a, Petra Đukić, IV. f, Maja Ilić, prof.
Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Darka Sudarević, prof.
Fotografije razreda i maturanata
Denis Ivanović
Tisak
Printera, Zagreb
Cijena
30 kn
Zagreb, prosinac 2011.
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Uvodnik
Izuzetno uspješna školska godina
Školska godina 2010./2011. bila je izuzetno uspješna na više planova:
1. Svi su maturanti uspješno položili državnu maturu.
2. Na državnim smo natjecanjima sudjelovali čak iz deset predmeta.
3. Nastavljena je obnova zgrade i opremanje učionica.
4. Povećan je interes učenika i roditelja za upis u prvi razred.
5. Veliki broj učenika uključen je u programe izborne, fakultativne, dopunske i dodatne nastave te izvannastavnih
aktivnosti.
Ove je godine u III. gimnaziju upisano 735 učenika: u četiri razreda programa prirodoslovno –matematičke gimnazije
115 učenika, a u dvadeset razrednih odjela programa opće gimnazije 620 učenika.
Državna matura
Svi su maturanti položili državnu maturu, a izrazito smo zadovoljni i postignutim rezultatima. Posebno nas raduje podatak da smo i ove godine imali najboljeg učenika u državi na ispitu iz filozofije. LUKA ŠIŠKO, učenik 4. e razreda,
postigao je najbolji rezultat u državi.
Državna natjecanja – iz čak DESET predmeta
Naši učenici su, zahvaljujući svojim rezultatima na županijskim (gradskim) natjecanjima, sudjelovali na državnim natjecanjima iz čak deset predmeta: hrvatski jezik: - LIDRANO, njemački jezik, filozofija, logika, sociologija (ekologija),
povijest, kemija, informatika, vjeronauk i TZK (košarka: mladići i djevojke te atletika: mladići). Prvaci države postali
su košarkaši i košarkašice, atletičari su osvojili drugo mjesto u državi kao i učenici na natjecanju iz vjeronauka. Na
natjecanju iz informatike naši su učenici zauzeli četvrto i peto mjesto, iz kemije šesto, povijesti, logike i njemačkog jezika
osmo mjesto. Posebno su zapaženi nastup imali naši učenici na LIDRANU – dramsko-scenska skupina GTTG i novinarska skupina. Sigurno je da dio zasluga za uspjehe naših učenika pripada i našim profesorima koji su ih pripremali
za sve razine natjecanja. Mislim da je ovo do sada najveći uspjeh u povijesti naše škole.
Upisi u prve razrede
Vjerojatno i zbog odličnih rezultata na državnoj maturi i na državnim natjecanjima znatno je poraslo zanimanje roditelja i učenika osmih razreda za upis u našu školu. S jedne nas strane to raduje, a s druge žalosti jer ne možemo upisati
sve učenike koji žele pohađati našu školu, a ispunjavaju sve uvjete koji su traženi u natječaju za upis u prvi razred.
Povećan broj učenika u izbornoj, fakultativnoj, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvannastavnim aktivnostima
sI ove školske godine znatno se povećao broj učenika u programima izborne, fakultativne, dodatne i dopunske nastave.
Čak 1083 učenika uključena su u te programe (neki su učenici izabrali i više programa). To nas veseli, makar imamo
dosta problema s organizacijom svih tih aktivnosti zbog nedostatka prostora u školi. Posebno raduje i velik broj učenika
(480) uključenih u izvannastavne aktivnosti, najviše ih je u športskim aktivnostima u okviru programa „Športom
protiv nasilja i droge“.
Obnova zgrade i opremanje učionica
Nastavljena je obnova zgrade: zamjena parketa i saniranje stropova i zidova u šest učionica, sanacija dijela kotlovnice,
zamjena parketa i sanacija stropa i zidova u športskoj dvorani. Također je nastavljeno opremanje učionica didaktičkom i drugom nastavnom opremom te je uređen i opremljen novinarski klub.
Po mnogim postignućima u ovoj školskoj godini ostvarili smo najbolje rezultate u povijesti škole. Dakle, zasigurno je ovo
bila jedna od najuspješnijih godina u povijesti naše škole.
Ravnatelj:
Martin Oršolić, prof.
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Podaci o školskoj godini 2010./2011.
Ukupno
razreda
Ukupno
učenika
Na početku školske godine:
Prirodoslovnomatematička
gimnazija
Nastava je počela 6. rujna 2010. godine, a završila 15.
lipnja 2011. godine. Učenicima završnih razreda nastava je
završila 17. svibnja 2011. godine.
Prvo polugodište trajalo je od 6. rujna 2010. godine
do 23. prosinca 2010. godine.
Drugo polugodište trajalo je od 10. siječnja 2010. godine
do 15. lipnja 2011. godine, a učenicima završnih razreda do
17. svibnja 2011. godine.
Zimski odmor učenika trajao je od 24. prosinca 2010.
godine do 7. siječnja 2011. godine.
Proljetni odmor učenika počeo je 21. travnja 2011.
godine, a završio 29. travnja 2011. godine.
Ljetni odmor učenika počeo je 16. lipnja 2011. godine, osim
za učenike koji su polagali razredni ili popravni ispit.
Opća
gimnazija
Podaci o razrednim odjelima
Razred
Kalendar rada
1.
5
1
6
209
2.
5
1
6
175
3.
5
1
6
191
4.
5
1
6
160
Ukupno
20
4
24
735
Nastavni plan
Opća gimnazija
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
NASTAVNI PREDMET
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
Hrvatski jezik
4
4
4
4
4
4
4
4
I. strani jezik
3
3
3
3
3
3
3
3
II. strani jezik
2
2
2
2
2
2
2
2
Latinski jezik
2
2
-
-
2
2
-
-
Glazbena umjetnost
1
1
1
1
1
1
-
-
Likovna umjetnost
1
1
1
1
1
1
-
-
Psihologija
-
-
2
-
-
-
1
-
Logika
-
-
1
-
-
-
1
-
Filozofija
-
-
-
2
-
-
-
2
Sociologija
-
-
2
-
-
-
1
-
Povijest
2
2
2
3
2
2
2
2
Geografija
2
2
2
2
2
2
2
2
Matematika
4
4
3
3
4
4
5
5
Fizika
2
2
2
2
3
3
3
3
Kemija
2
2
2
2
2
2
2
2
Biologija
2
2
2
2
2
2
2
2
Informatika
2
-
-
-
2
2
2
2
Politika i gospodarstvo
-
-
-
1
-
-
-
1
Tjelesna i zdravstvena kultura
2
2
2
2
2
2
2
2
Izborna nastava (vjeronauk/etika)
2
2
2
2
2
2
2
2
Ukupno
33
31
33
32
34
34
34
34
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Izborna nastava
Vjeronauk
Srećko Malbašić, prof.
Stjepan Pavek, prof.
Etika
Tomislav Miketić, prof.
Petar Runje, prof.
Plivanje
Mato Banovac, prof.
Tenis
Nataša Drenčić-Jerković, prof.
Fakultativna nastava
Atletika
Mato Banovac, prof.
Debatni klub
Stjepan Dolenec, prof.
Dramsko-scensko stvaralaštvo
Maja Ilić, prof.
Hortikultura
Ljubica Kostanić, prof.
Hrvatska marijanska svetišta
Srećko Malbašić, prof.
Hrvatsko društvo
Stjepan Dolenec, prof.
Košarka
Antonio Perić, prof.
Novinarstvo
Maja Ilić, prof.
Nogomet
Antonio Perić, prof.
Odbojka
Mato Banovac, prof.
Rukomet
Vlado Pervan, prof.
Planinarstvo
Nataša Drenčić-Jerković, prof.
Badminton
Nataša Drenčić-Jerković, prof.
Web dizajn
Denid Gagić, prof.
Dopunska nastava
Dodatna
nastava
Dodatna nastava i dopunska nastava
Fizika
Vesna Prpić, prof.
Kemija
Blaženka Franjević, prof.
Matematika
Sonja Karlovčec, prof.
Talijanski jezik
Božena Fiamengo, prof.
Engleski jezik
Marija Maričić, prof.
Irena Bastić, prof.
Fizika
Anđela Gojević, prof.
Hrvatski jezik
Branka Milković, prof.
Maja Ilić, prof.
Valerija Bilić, prof.
Matematika
Sonja Karlovčec, prof.
Alma Andabaka, prof.
Psihologija
Zrinska Zrnčić-Krajnović, prof.
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Školski odbor
Članovi Školskog odbora
Članovi Školskog odbora
Joso Pilić, prof., predsjednik Školskog odbora
Josip Cvetko, predstavnik osnivača - Skupštine grada
akademik Marin Hraste, na prijedlog Središnjeg
državnog ureda za upravu
Vlado Leskovec, predstavnik osnivača - Skupštine
grada
Marijana Jergović, na prijedlog Središnjeg državnog
ureda za upravu
Marijana Ivica, prof.
Ljubica Kostanić, prof.
Zoran Galić, predstavnik roditelja
Ivana Hržica, predstavnica osnivača - Skupštine grada
Uprava škole i stručni suradnici
Administrativno i tehničko osoblje
Radno mjesto
Ime i prezime
Ime i prezime
Radno mjesto
ravnatelj
Martin Oršolić
Senija Krstanović
tajnica
voditelji smjena
Maja Špoljarić
Nadica Jankec
šefica računovodstva
Zdenko Skukan
Nadica Sosić
administrativna tajnica
psiholog-pedagog
Zrinska Zrnčić-Krajnović
Ivan Matijević
domar-ložač
stručna suradnicaknjižničarka
Natalija Živković
Petar Petković
domar-ložač
Jaroslav Marko
vratar-čistač
stručni suradnik
Paula Sapunar
Katica Čajić
spremačica
voditelj
športskih dvorana
Vladimir Pervan
Ankica Čičak
spremačica
Marija Miketić
spremačica
Hava Melkić
spremačica
Bosiljka Pejić
spremačica
Nada Matanić
spremačica
Predstavnik u Vijeću
učenika
Predstavnik u Vijeću
roditelja
3. a
Dora Babić
Sonja Holjević
Razred
Razred
Vijeće učenika i Vijeće roditelja
Predstavnik u Vijeću
učenika
Predstavnik u Vijeću
roditelja
1. a
Sara Lizatović
Ksenija Čalić
1 . b Luka Vukadinović
Andreja Kumanović
3. b Ana Votoupal
Ksenija Lucić
1.c
Štefica Škarika
Željko Burcar
3. c
Josip Kereta
1. d Kristina Sušac
Zdravko Beti
3. d Karlo Martinek
Mladen Lugarić
1. e
Mislav Penava
Neda Kovač
3. e
Filip Vrdoljak
Mira Pezelj
1. f
Toni Kristijan Miter
Vlatko Bašić Grgić
3. f
Sara Majić
Zoran Galić
2. a
Lejla Seferagić
Rudolf Milanović
4. a
Marina Gućanin
Ivka Senčar
2. b Antonia Bandić
Andrej Kovač
4. b Ivan Krešimir Lizatović Ivanka Marinac
2. c
Snježana Leko
4. c
2. d Petra Čulina
Mirjana Cimermančić
4. d Ivonna Fiket
Ljiljana Nuić
2. e
Sven Sheer
Mihić-Bašić Snježana
4. e
Martina Antolović
Zdenka Tomić
2. f
Vjekoslav Baburak
Branka Roić
4. f
Hrvoje Rihtarić
Marđi Markus
Nikolina Šimunac
Josip Anić
Sebastijan Štingl
Došen Ljubinka
Učenik Ivan Krešimir Lizatović iz 4. b razreda predstavnik je Vijeća učenika, a gospodin Zoran Galić predstavnik Vijeća
roditelja.
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Profesori
Ime i prezime
Predmet
Ime i prezime
Predmet
Alma Andabaka
matematika
Marija Josipović
povijest
Karolina Bagarić
biologija, kemija
Sonja Karlovčec
matematika
Mato Banovac
tjelesna i zdravstvena kultura
Zrinka Korbar
matematika
Iljia Barišić
hrvatski jezik, povijest
(zamjena)
Katica Kosić
hrvatski jezik
Kata Barišić
geografija
Ljubica Kostanić
biologija
Mila Bartulović
geografija
Srećko Malbašić
vjeronauk
Irena Bastić
engleski jezik
Marija Maričić
engleski jezik
Ksenija Bedeković
kemija
Tomislav Miketić
etika (zamjena)
Branka Milković
hrvatski jezik
Valerija Bilić
hrvatski jezik
Marina Ostović
engleski i talijanski jezik
Marina Bjelajac
matematika
Stjepan Pavek
vjeronauk
Maja Bubalo
latinski jezik
Antonio Perić
tjelesna i zdravstvena kultura
Ivana Cvijović
Javorina
njemački jezik
Vladimir Pervan
voditelj školskog športskog
kluba
Stjepan Dolenec
sociologija, politika i
gospodarstvo
Joso Pilić
hrvatski jezik
Nataša DrenčićJerković
tjelesna i zdravstvena kultura
Vesna Prpić
fizika
Petar Runje
filozofija, etika
Katarina Essert
likovna umjetnost
Berislava Runje
njemački jezik, latinski jezik
Denis Gagić
informatika
Jadranka Sabolek
fizika
Božena Fiamengo
talijanski jezik
Paula Sapunar
njemački jezik
Blaženka Franjević
kemija
Darka Sudarević
informatika
Anđela Gojević
fizika
Maja Špoljarić
francuski jezik
Zrinka Gracin
povijest, geografija
Milena Šujansky
matematika
Sanda Ilić
biologija
Ana Zgorelec
etika
Maja Ilić
hrvatski jezik
psihologija
Marijana Ivica
engleski jezik
Zrinska ZrnčićKrajnović
Nagrade
Nastavljajući tradiciju i ove su godine profesori koji su postigli zapažene rezultate sa svojim učenicima na natjecanjima ili
na državnoj maturi posebno nagrađeni. Prijenosna računala nabavljena su za profesore koji su bili najuspješniji u svom
radu, a profesori koji su postigli vrhunske rezultate na natjecanjima i novčano su nagrađeni.
Stručni ispiti i napredovanja
U zvanje profesora mentora promovirani su profesorice Marijana Ivica, Ljubica Kostanić i Maja Ilić, a u zvanje profesora
savjetnika profesorica Anđela Gojević. Profesoru Josi Piliću još jednom je potvrđen status profesora savjetnika.
Odlazak u mirovinu
Na kraju školske godine u zasluženu je mirovinu otišao profesor Stjepan Dolenec koji je mnogim generacijama predavao
sociologiju, logiku, etiku te politiku i gospodarstvo.
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
ukupno
m
odličan
% vrlo dobar
% dobar
%
dovoljan
%
ukupno pozitivno
ocijenjenih
%
nedovoljan
%
1. a
1. b
1. c
1. d
1. e
1. f
30
34
35
36
35
36
10
16
18
14
11
24
20
18
17
22
24
12
3
3
3
5
5
5
10
8,82
8,57
13,89
14,29
13,89
15
25
20
4
20
21
50
73,53
57,14
11,11
57,14
58,33
10
5
9
25
9
9
33,3
14,71
25,71
69,44
25,71
25,00
2
0
2
2
0
1
6,67
0
5,71
5,56
0
2,78
30
33
34
36
34
36
100
97,06
97,14
100
97,14
100
0
1
1
0
1
0
0
2,94
2,86
0
2,86
0
3,61
3,78
3,59
3,28
3,76
3,67
ž
206
93
113
24
11,65
105
50,97
67
32,52
7
3,40
203
98,54
3
1,46
3,61
2. a
2. b
2. c
2. d
2. e
2. f
3. a
3. b
3. c
3. d
3. e
3. f
30
30
29
27
28
24
13
16
13
12
11
16
17
14
16
15
17
8
2
0
4
3
3
3
6,67
0
13,79
11,11
10,71
12,50
22
19
9
12
12
10
73,33
63,33
31,03
44,44
42,86
41,67
6
11
16
12
13
11
20,0
36,67
55,17
44,44
46,43
45,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
29
27
28
24
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,70
3,54
3,56
3,59
3,53
3,70
168
81
87
15
8,93
84
50,0
69
41,07
0
0
168
100
0
0
3,60
33
35
30
29
33
30
9
15
15
13
16
22
24
20
15
16
17
8
6
7
5
2
3
1
18,18
20,00
16,67
6,90
9,09
3,33
18
15
16
15
15
21
54,55
42,86
53,33
51,72
45,45
70,00
9
13
8
8
14
4
27,27
37,14
26,67
27,59
42,42
13,33
0
0
1
3
0
3
0
0
3,33
10,34
0
10,00
33
35
30
28
32
29
100
100
100
96,55
96,97
96,67
0
0
0
1
1
1
0
0
0
3,45
3,03
3,33
3,80
3,77
3,74
3,43
3,56
3,60
190
90
100
24
12,63
100
52,63
56
29,47
7
3,68
187
98,42
3
1,58
3,66
4. a
4. b
4. c
4. d
4. e
4. f
27
26
23
29
27
25
8
13
9
9
12
20
19
13
14
20
15
5
4
8
5
5
0
2
19
16
11
14
23
14
97
70,37
61,54
47,83
48,28
85,19
56,00
61,78
4
2
6
9
4
9
34
14,81
7,69
26,09
31,03
14,81
36,00
21,66
0
0
1
1
0
0
2
0
0
4,35
3,45
0
0
1,27
27
26
23
29
27
25
157
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,88
4,09
3,80
3,74
3,73
3,56
3,80
386
53,54
226
31,35
16
2,22
715
99,17
6
0,83
3,66
157
71
86
24
14,81
30,77
21,74
17,24
0,00
8,00
15,29
ukupno:
721
335
386
87
12,07
Srednje ocjene razreda
srednja ocjena
razred
Uspjeh na kraju školske godine
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Izostanci na kraju školske godine
razred
1. a
1. b
1. c
1. d
1. e
1. f
2. a
2. b
2. c
2. d
2. e
2. f
3. a
3. b
3. c
3. d
3. e
3. f
4. a
4. b
4. c
4. d
4. e
4. f
ukupno:
ukupno učenika opravdani izostanci
30
34
35
36
35
36
206
30
30
29
27
28
24
168
33
35
30
29
33
30
190
27
26
23
29
27
25
157
721
2448
2471
2844
3137
2721
2320
15941
2228
2650
2882
2141
2814
2208
14923
3797
3766
3059
2802
2048
3151
18623
2533
2186
2001
2701
4108
3123
16652
66139
neopravdani
izostanci
ukupni
izostanci
ukupni izostanci po
učeniku
86
70
62
95
107
68
488
134
183
115
245
184
142
1003
237
132
168
327
308
195
1367
112
204
220
261
268
269
1334
4192
2534
2541
2906
3232
2828
2388
16429
2362
2833
2997
2386
2998
2350
15926
4034
3898
3227
3129
2356
3346
19990
2645
2390
2221
2962
4376
3392
17986
70331
84,47
74,74
83,03
89,78
80,80
66,33
79,75
78,73
94,43
103,34
88,37
107,07
97,92
94,80
122,24
111,37
107,57
107,90
71,39
111,53
105,21
97,96
91,92
96,57
102,14
162,07
135,68
114,56
97,5
opravdani izostanci po neopravdani izostanci po
učeniku
učeniku
81,60
72,68
81,26
87,14
77,74
64,44
77,38
74,27
88,33
99,38
79,30
100,50
92,00
88,83
115,06
107,60
101,97
96,62
62,06
105,03
98,02
93,81
84,08
87,00
93,14
152,15
124,92
106,06
91,7
2,87
2,06
1,77
2,64
3,06
1,89
2,37
4,47
6,10
3,97
9,07
6,57
5,92
5,97
7,18
3,77
5,60
11,28
9,33
6,50
7,19
4,15
7,85
9,57
9,00
9,93
10,76
8,50
5,81
Ukupni izostanci po učeniku
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Natjecanja
Školska i županijska natjecanja
Na školskoj su se razini u različitim predmetima ove godine natjecala 447 učenika, a na županijskim smo natjecanjima
imali 189 predstavnika,
Državna natjecanja
Na državnim natjecanjima sudjelovalo je 66 učenika.
Predmet
Učenik
Razred
Mjesto
Mentor
Ekologija
Domagoj Gerovac
2. c
13.
Stjepan Dolenec, prof.
Sara Lizatović
1. a
13.
Ivan Krešimir Lizatović
4. b
13.
Karlo Martinek
3. d
13.
Filozofija
Filip Han
4. b
26.
Petar Runje, prof.
Tomislav Miketić, prof.
Informatika
Dominik Plejić
4. f
4.
Darka Sudarević, prof.
Karlo Martinek
3. d
5.
Denis Gagić, prof.
Kemija
Jelena Filipović
2. f
6.
Karolina Bagarić, prof.
Logika
Dominik Plejić
4. f
8.
Petar Runje, prof.
Njemački jezik
Gabrijela Hojsak
3. a
8.
Berislava Runje, prof.
Povijest
Leopold Prlić
2. b
8.
Zdenko Skukan, prof
Vjeronauk
Luka Mlinarić
3. c
2.
Stjepan Pavek, prof.
Mario Dodić
3. c
2.
Mario Španić
3. f
2.
Toni Storić
3. e
2.
Antonio Dominik
3. e
Ana Petelinšek
3. e
Ana Rogač
1. c
Barbara Kralj
3. b
Christian Jalžečić
3. e
Filip Kolić
4. e
Iva Klasić
3. c
Marko Domitrović
4. e
Matea Martin
4. d
Nikolina Sabljak
3. e
Viktorija Radman
3. b
Domagoj Ukić
1. c
Josip Čavar
1. a
Luka Pernek
2. f
LiDraNo
Kros
10
Školska godina 2010./2011.
Maja Ilić, prof.
Mato Banovac, prof.
Godišnjak III. gimnazije
Predmet
Učenik
Razred
Mjesto
Mentor
Atletika
Filip Baburak
4. c
2.
Mato Banovac, prof.
Filip Staničić
3. e
2.
Karlo Dilić
1. b
2.
Kristijan Tomić
4. e
2.
Marko Grčić
3. b
2.
Matej Radošević
2. c
2.
Matko Bajan
3. a
2.
Pavao Begovac
2. c
2.
Šimun-Andrija Birkić
4. a
2.
Vitomir Međimurac
1. b
2.
Zvonimir Ivašković
2. b
2.
Anamarija Lešnjak
3. e
1.
Ana Marija Perić
1. c
1.
Inja Butina
1. c
1.
Iva Topić
1. c
1.
Karla Beljo
1. b
1.
Katarina Matijević
1. c
1.
Lana Pačkovski
2. a
1.
Marija Radoš
4. d
1.
Matea Pleš
1. c
1.
Ružica Džankić
2. d
1.
Sara Fumić
2. c
1.
Sara Horvat
1. e
1.
Sara Jozić
1. c
1.
Ante Franković
2. b
1.
Domagoj Barac
2. a
1.
Filip Han
4. b
1.
Filip Šimović
1. d
1.
Ivan Bikić
2. b
1.
Ivan Klasić
4. b
1.
Juraj Rončević
4. e
1.
Marko Anić
4. b
1.
Matej Buovac
3. d
1.
Matija Labaš
4. b
1.
Mislav Brzoja
3. d
1.
Sebastijan Stingl
4. c
1.
Šimun-Andrija Birkić
4. a
1.
Košarka - djevojke
Košarka - mladići
Školska godina 2010./2011.
Antonio Perić, prof
Antonio Perić, prof
11
Godišnjak III. gimnazije
Državna matura
Ljetni rok državne mature 2010./2011.
Jesenski rok državne mature 2010./2011.
Ukupno učenika u četvrtom razredu:
157
Pristupili maturi:
9
Upućeni na popravni ili predmetni ispit:
6
Uspješno položili maturu:
9
Pristupili maturi u ljetnom roku:
151
Uspješno položili maturu:
148
Hrvatski jezik
Viša razina A
Osnovna razina B
Program
razredni
odjel
% ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
% ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
Opća gimnazija
4. A
77,11
24
70,74
41,67
75,63
3
63,23
100,00
4. B
79,30
25
70,74
44,00
83,75
1
63,23
100,00
4. C
79,88
22
70,74
45,00
71,25
1
63,23
0,00
4. D
78,13
26
70,74
38,46
75,83
3
63,23
100,00
4. E
73,94
27
70,74
38,46
4. F
74,97
20
70,74
26,32
68,50
5
63,23
20,00
77,21
144
70,74
39,29
72,44
13
63,23
63,64
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
UKUPNO ZA ŠKOLU
0
Hrvatski jezik - viša razina
Hrvatski jezik - osnovna razina
12
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Matematika
Viša razina A
Osnovna razina B
Program
razredni
odjel
% ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
% ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
Opća gimnazija
4. A
70,56
3
52,52
66,67
70,73
24
54,11
50,00
4. B
56,79
13
52,52
15,38
80,77
13
54,11
91,67
4. C
52,22
6
52,52
0,00
73,08
17
54,11
71,43
4. D
65,97
12
52,52
50,00
76,76
17
54,11
76,47
4. E
50,76
10
52,52
9,09
72,83
17
54,11
60,00
4. F
60,08
21
52,52
25,00
80,63
4
54,11
75,00
58,69
65
52,52
24,62
75,38
92
54,11
67,44
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
UKUPNO ZA ŠKOLU
Matematika - viša razina
Matematika - osnovna razina
Školska godina 2010./2011.
13
Godišnjak III. gimnazije
Engleski jezik
Viša razina A
Osnovna razina B
Program
razredni
odjel
% ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
% ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
Opća gimnazija
4. A
61,97
15
72,20
13,33
65,40
6
68,00
50,00
4. B
73,74
22
72,20
38,10
64,50
4
68,00
25,00
4. C
71,39
20
72,20
21,05
46,33
3
68,00
0,00
4. D
75,41
23
72,20
31,82
60,07
6
68,00
20,00
4. E
72,62
24
72,20
39,13
65,17
3
68,00
33,33
4. F
72,08
18
72,20
41,18
73,86
7
68,00
57,14
71,70
122
72,20
31,62
65,75
29
68,00
38,46
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
UKUPNO ZA ŠKOLU
Engleski jezik - viša razina
Engleski jezik - osnovna razina
14
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Njemački jezik
Viša razina A
Osnovna razina B
Program
razredni
odjel
% ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
% ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
Opća gimnazija
4. A
74,75
4
70,38
25,00
63,33
2
63,50
0,00
Politika i gospodarstvo
UKUPNO ZA ŠKOLU
Fizika
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
58.15
72
55.67
22.22
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
61.85
37
45.17
27.03
Biologija
UKUPNO ZA ŠKOLU
UKUPNO ZA ŠKOLU
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
47.95
39
44.01
41.03
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
51.05
30
42.40
50.00
Psihologija
UKUPNO ZA ŠKOLU
Školska godina 2010./2011.
15
Godišnjak III. gimnazije
Kemija
UKUPNO ZA ŠKOLU
Informatika
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
40.41
17
39.03
17.65
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
75.06
11
61.43
72.73
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
58.85
12
49.98
33.33
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
UKUPNO ZA ŠKOLU
65.31
7
48.89
42.86
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
88.00
1
39.73
100.00
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
78.33
1
50.45
100.00
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
54,30
1
71,41
0,00
Filozofija
Geografija
UKUPNO ZA ŠKOLU
broj
učenika
Povijest
Likovna umjetnost
UKUPNO ZA ŠKOLU
UKUPNO ZA ŠKOLU
%
ostvarenih
bodova
%
ostvarenih
bodova
broj
učenika
%bodovanacionalno
% učenika u
gornjih 75%
rezultata RH
55.40
5
44.26
40.00
UKUPNO ZA ŠKOLU
Logika
UKUPNO ZA ŠKOLU
Talijanski jezik
UKUPNO ZA ŠKOLU
16
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Državna matura
Ukupni rezultati
Ove je godine druga generacija maturanata polagala državnu maturu. Po čemu se ovogodišnja matura razlikovala od
prethodne?
Prisjetimo se prošlogodišnje mature. Sve je počelo još u veljači s prvim ispitima iz izbornih predmeta. Ispiti su se nastavili
tijekom cijelog drugog polugodišta i to je, po ocjenama tadašnjih maturanata, bilo previše naporno. Naime, paralelno su
morali pratiti nastavu i pripremati se za ispite državne mature. Učeći na tom iskustvu (neki bi rekli na greškama) Nacionalni centar je ove godine promijenio kalendar polaganja
mature. Većina se ispita polagala nakon završene nastavne
godine, samo su se dijelovi hrvatskog jezika (esej) i stranih
jezika (ispit čitanja i pisanja) polagali tijekom travnja.
Došlo je i do promjene u broju izbornih predmeta koje je
učenik mogao prijaviti. Sada je broj ograničen na šest izbornih predmeta jer je primijećeno da su neki maturanti prijavljivali veliki broj izbornih predmeta koje, u konačnici, nisu
mogli dobro pripremiti pa nisu dolazili na ispite ili su dolazili potuno nepripremljeni. Ovdje je Centar odlučivao između
želje da se učenicima omogući širok izbor izbornih predmeta
(koji im trebaju za upis na visoke škole) i izbjegavanja visokih
(nepotrebnih) troškova tiskanja ispita na koje učenici neće
doći. Kako većina maturanata ima sklonosti prema nekim
predmetima, tako obično biraju falkultete koji su iz sličnih
područja, a oni imaju slične upisne uvjete, odnosno traže iste
predmete. Odlukom o ograničavanju broja izbornih ispita
na šest postignut je zadovoljavajući kompromis.
Sljedeća novost odnosila se na dodatne provjere za upis na
neke fakultete. Nakon provedenih upisa za školsku godinu
2010./2011. neki fakulteti zaključili su da razina znanja novoupisanih studenata nije na zadovoljavajućoj razini, odnosno da ta generacija studenata ima lošije rezultate studiranja
od prethodnih. Na tragu tih zaključaka Medicinski fakultet
u Zagrebu odlučio je uvesti dodatnu provjeru znanja iz fizike, kemije i biologije. Još su se neki fakulteti odlučili za
dodatne provjere, a oni koji su ih provodili i prve godine nisu
od njih odustali. Ove nove dodatne provjere proveo je Nacionalni centar u suradnji s fakultetima kako bi i taj dio ispita
bio u potpunosti transparentan.
U našoj školi bez problema
Iako je provedba ispita na nivou države imala svoje mračnije
trenutke (provala u školu u noći uoči ispita, nestanak ispitnih
materijala, pogrešno zapakirani ispiti, zbrka oko nadzora,
pokušaja prepisivanja i korištenja nedopuštenih materijala
na ispitu itd.), u našoj je školi sve prošlo bez problema.
Možda najkritičniji dio ispita jest slušanje na stranom jeziku
gdje je teško postići idealne uvjete. Akustika u svim učionicama nije ista, uređaji za reprodukciju nisu savršeni, pisalo se
uz zatvorene prozore i zatvorena vrata kako buka izvana ne
bi ometala ispit pa je u učionicama bilo prilično vruće (ipak
je već početak ljeta). Čak i sva mjesta u istoj učionici nema-
Srednja ocjena obveznih predmeta:
3,65
Srednja ocjena izbornih predmeta:
3,19
Srednja ocjena škole:
3,50
ju iste uvjete. No, kako učenici tijekom svog školovanja više
puta na nastavi stranih jezika rade u sličnim uvjetima, tako
su i ovoga puta uspješno prebrodili objektivne poteškoće.
Nakon provedenih ispita čekali su se rezultati. Ocjenjivanje
ispita provedeno je, po podacima iz Centra, u četrnaest neradnih dana i u njemu je sudjelovalo 1200 profesora iz cijele
države. Pogreške maturanata koje su se prve godine tolerirale,
kao neprepisani odgovori ili neprepisane rečenice s koncepta
u list za odgovore, ove se godine nisu priznavale.
Velika novost bili su i povećani pragovi prolaznosti pa je
kod matematike na višoj razini prag bio 28,33% (prethodne
godine 21,7%), a na nižoj razini 27,50% (prethodne godine 22,5%). Dakle, ako se sjetimo da je nužno postići ocjenu
dovoljan iz svih obveznih predmeta, zaključujemo da je ove
godine bilo teže položiti maturu u ljetnom roku.
Odlični rezultati
Na kraju nešto o rezultatima koje su postigli naši maturanti. Od 151 maturanta koji su pristupili polaganju ispita u
ljetnom roku, njih 148 uspješno je položilo maturu. Tri su
učenice dijelove ispita polagale u jesenskom roku zajedno s
učenicima koji nisu pristupili u ljetnom roku zbog popravnih
ispita. Naravno, u jesenskom roku svi su uspješno položili i
upisali se na fakultete. Kada se pogleda prosječan uspjeh na
nivou države, vidi se da je u većini predmeta viši od uspjeha
na prvoj maturi što je vjerojatno rezultat učenja na iskustvu
prethodne generacije. Naši su učenici postigli rezultate bolje
od državnih na što smo vrlo ponosni. Najveće poboljšanje
postigli su iz matematike na objema razinama.
Kako se kaže, šećer dolazi na kraju. Vrijeme je da se pohvalimo najboljjim rezultatom u državi iz filozofije. Učenik 4. e
razreda Luka Šiško ugodno nas je iznenadio svojim postignućem. Za veliki dio uspjeha zaslužan je i njegov profesor
Petar Runje koji ga je za taj predmet posebno zainteresirao i
odlično pripremio. Prisjetimo se da je profesor Runje i prošle
godine imao „prvakinju“ iz logike. Zahvaljujući tim uspjesima prepoznat je u Centru koji je objavio popis najuspješnijih
profesora, a na kojem se i on nalazi.
I sada, kada je sve iza nas, možemo reći da smo jako zadovoljni rezultatima koje su naši, sada već bivši, učenici postigli.
Znam da smo se trudili dati im što više znanja i da smo ih
ponekad gurali i tjerali na rad više nego što se to njima dopadalo. Sigurna sam da ta naša nastojanja nisu bila uzaludna
i da će svi uspješno nastaviti školovanje na fakultetima koje
su odabrali.
Darka Sudarević, prof.
Školska godina 2010./2011.
17
Godišnjak III. gimnazije
Događajnica
u najboljim bosanskim ćevapima, odličnim baklavama i drugim poslasticama.
Rujan
Promjene profesora
Početak školske godine promjena je sama po sebi jer beskonačne izlaske i zabavu treba zamijeniti ranim ustajanjem i
učenjem.
Međutim, ove se školske godine nije promijenilo samo to,
već i profesorska postava. Profesorice iz glazbene i likovne
umjetnosti, Lidija Đekić-Grbić i Sonja Bijelčić-Cvetković,
otišle su u mirovinu, a profesorica njemačkog Leona Kožuh
i profesor informatike Tomislav Cerinski na druga radna
mjesta. Novi su se profesori, Martina Krajnović, Katarina
Essert, Ivana Cvijović i Denis Gagić, vrlo brzo udomaćili, a
nama nije preostalo ništa drugo nego prilagoditi se
Osim toga, unutar većine stručnih aktiva došlo je do zamjena
profesora, što je bilo nužno kako bi i profesori radili u jednoj
smjeni i tako olakšali slaganje rasporeda, pa smo dobili nove
profesore i iz nekih «starih» predmeta.
Na putu prema Zagrebu posjetili su još dva grada, Jajce i
Travnik. Da je ovaj izlet bio pun pogodak, pokazalo se vrlo
brzo jer je i sljedeća generacija odmah odlučila krenuti njihovim stopama, a ni profesori se nisu bunili.
Radovi na školskoj zgradi
Radovi na školi nastavljeni su i ove godine. Sanacija sjevernog ulaza u školu (Kula), zamjena prozora u suterenu (od
Kule do športske dvorane), obnova fasade iznad glavnog ulaza i zamjena prozora na tom dijelu, novi parket u učionicama
26 i 28 samo su neki od projekata koje smo najavili u rujnu,
a čiju smo realizaciju kasnije i dočekali. Naravno, recesija i
kronični nedostatak novca traže od sviju nas strpljenje pa
južni dio zgrade još treba čekati novi sjaj.
Pripreme za državnu maturu
Zaista je vrijedno istaknuti da smo jedna od rijetkih škola u
kojoj se tijekom cijele godine održavaju besplatne i stručne
pripreme za državnu maturu, i to iz svih predmeta. Kako
je malen broj učenika koji ozbiljno razmišlja o maturi prije
četvrtog razreda (neki, na žalost, ni tada), gotovo svima su
potrebne redovite pripreme. Besplatne pripreme za maturu omogućene su svim učenicima već od rujna, a dopunska
se nastava održavala sve do maturalnih ispita. Rezultati na
državnoj maturi potvrdili su da su pripreme itekako imale
smisla.
Listopad
Jesenski izleti
Nismo još ni potpuno zagrijali školske klupe, a već smo 1.
listopada bili na jesenskom izletu. Odredišta su bila slična
dosadašnjima. Iako prvašići ne biraju mjesto, jer je odlazak
u Vukovar i Osijek tradicionalno odredište prvog školskog
izleta, to nimalo nije umanjilo ljepotu samog izleta. Cilj prvog
zajedničkog putovanja obilazak je važnih povijesnih mjesta i
prisjećanje na potresne događaje, ali i međusobno upoznavanje, a duga vožnja idealna je prigoda za to.
Drugi su razredi, po prvi put u našoj školi, putovali u Sarajevo i svoj dvodnevni izlet iskoristili za ludu zabavu, uživanje
18
Rijeka, Trsat i Opatija bili su odredišta nekoliko trećih razreda. Lijepo vrijeme bilo je kao stvoreno za šetnju, ispijanje
kavice na terasama, uživanje na suncu, a mnogi su se i okupali. Ipak, III. a razred radije je prolijevao svoj znoj na Sljemenu. Bez obzira na početno gunđanje, ipak su se i oni dobro
zabavili, bolje upoznali novog razrednika i donekle shvatili
logiku.
Četvrtaši su uglavnom ostali u Zagrebu jer su tek stigli s
maturalnih putovanja, ali i Zagreb nudi dovoljno sadržaja
za dobar provod i učenje. Ipak, IV. b i d razred uživali su u
Tuheljskim toplicama nastavljajući tako druženje započeto
na maturalcu.
Kao i uvijek, izlet je bio izvrsna prigoda za bolje upoznavanje
i prikupljanje energije za novu školsku godinu.
Dani kruha
Državna i svehrvatska smotra Dani kruha - dani zahvalnosti
za plodove zemlje održala se u Koprivnici 10. listopada, a
svaka se škola predstavila na svom izložbenom prostoru.
Kao i svake godine naša je škola sudjelovala na smotri zahvaljujući zalaganju profesora Srećka Malbašića i učenica Antonije Bandić, Maristelle Kovač, Mie Milas i Magdalene
Pirić. Iako su svi štandovi bili jako lijepi i nosili sa sobom
miris kraja iz kojeg dolaze (a bilo ih je iz svih hrvatskih županija, ali i iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Mađarske i
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Austrije), naš je štand bio prava atrakcija, što zbog nošnji,
što zbog profesora koji je cijelo vrijeme animirao prolaznike
plesom, pjesmom i razgovorom.
šte 3:1. Sve su igrale fantastično, a posebno se istaknula Inja
Butina koja je zabila dva gola. Profesor Antonio Perić zaista
je mogao biti ponosan i sretan. Osim toga, i prvi krug natjecanja u atletici donio je odlične rezultate jer su atletičari
bili prvi sa čak 41 bodom prednosti ispred V. gimnazije. Na
žalost atletičarke su bile pete, ali ne možemo baš u svemu biti
najbolji. I odbojkaške kvalifikacije počele su izvrsno jer su i
odbojkaši i odbojkašice započeli pobjedom, ali su, na žalost,
izgubili u posljednjem kolu kvalifikacija.
Tradicionalno jaki športovi u našoj su školi košarka i rukomet pa od svojih predstavnika uvijek tražimo najviše. Košarkašice nas nisu iznevjerile jer su turnir počele sjajno, pobjedama protiv IX. i VII. gimnazije.
Čitanje pod krošnjama
Jedna od ljepših pohvala našoj ženskoj košarci bio je članak
o Lani Pačkovski koja je u magazinu Hrvatska košarka (br.
47) prozvana nebrušenim dijamantom hrvatske košarke.
Lana je, zahvaljujući svojoj sjajnoj igri, nagrađena izborom u
najbolju petorku Europskog prvenstva.
U sklopu Mjeseca knjige održala se 22. listopada akcija „Čitajmo pod krošnjama“ u koju smo se i mi uključili. Šteta je
što se sve dogodilo u okviru novinarske i dramske skupine
i što odaziv nije bio veći, ali nadamo se da ste bar, kad već
niste s nama čitali pod jesenskim krošnjama, iskoristili naše
prijedloge i pročitali koju od preporučenih knjiga.
Novi novinarski klub
Napokon smo dobili svoju (samo našu!) učionicu (broj 50) koju
želimo pretvoriti u pravi novinarski klub. Uz prostor stiglo je
i jedno jako novo računalo (s potrebnom opremom), dva nova
prijenosna računala te četiri kante iz informatičke učionice koje
ćemo, nadamo se, postupno zamijeniti modernijom tehnikom.
Studeni
Odličan početak športske školske godine
Bolji se početak nije mogao poželjeti: naše su djevojke osvojile Metronet kup pobijedivši u završnici Zdravstveno učili-
Uz pomoć ekipe iz dramske dovukli smo dva ormara iz starog
kluba i izbacili nekoliko stolova kako bi se moglo normalno
hodati. Još samo nedostaju obnovljeni prozori i zastori, no
i to će uskoro doći. Bili smo sretni kao mala djeca i još se s
većim žarom bacili na posao.
Školska godina 2010./2011.
19
Godišnjak III. gimnazije
Iz tame u svjetlo
Nekoliko naših učenika uz profesore Maju Špoljarić i Stjepana Paveka prisustvovalo je, 17. studenoga, projektu „Iz
tame u svjetlo“ koji su organizirale Zajednica Cenacolo i
Udruga za sprječavanje, informiranje, djelovanje i resocijalizaciju ovisnika – S.I.D.R.O.
Program je prezentirao životna svjedočanstva mladih iz Zajednice Cenacolo, a pogledali smo i plesno-scenske igre „Iz
tame u tamu“, „Odbačeni“ i „Maske“. Primarni je cilj projekta
bio ukazati na rastući problem ovisnosti u današnjem društvu. Publika, koju su najvećim dijelom činili mladi od 15. do
25. godine, posebno je bila ganuta hrabrim i otvorenim svjedočenjima mladih koji su govorili o poroku kojem su i sami
bili podlegli.
Što znači razmisliti malo?
Pod ovim neobičnim naslovom 18. studenoga, povodom
Dana filozofije, održala se u našoj školi zanimljiva tribina u
organizaciji profesora Petra Runje na kojoj je kao predavač
gostovao dr. sc. Kristijan Krkač, profesor Poslovne etike u
Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment, ali i profesor asistent za epistemologiju i analitičku filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Tribina je zainteresirala
zavidan broj učenika, više nego što se organizator nadao, a za
to su zaslužni i Krešimir Lizatović (IV. b) i Filip Baburak
(IV. c) koji su priredili izvrstan, ujedno i šaljiv, plakat kojim
se učenike pozivalo na predavanje.
Tema - klasična filozofska, a, zamislite, razumljiva. Profesor
K. Krkač potrudio se da predavanje bude zanimljivo, informativno i pomalo šaljivo. Iza svake šale stajao je zapravo jedan filozofski problem o kojem je trebalo razmisliti, trebalo
je, zapravo, razmisliti o razmišljanju.
Istoga dana naši su učenici održali sat male filozofije pod na-
20
zivom „Što je istina?“ učenicima Osnovne škole Dragutina
Kušlana. Prezentacijom i različitim pitanjima predavači, Ana
Klara Komazlić, Luka Šiško, Stella Nišević i Jelena Cafuk,
potaknuli su raspravu kojom su mladim umovima pokušali
dočarati filozofiju.
Prosinac
HRT ponovno u III. gimnaziji
Ekipa HRT-a ponovno
je posjetila našu školu,
ali ovaj put ne zbog
športskih događanja
nego zbog naših biologa Jana Humskog i
Christiana Jalžečića
koji su prošle godine
osvojili visoko 2. mjesto
na državnom natjecanju iz biologije u kategoriji istraživačkih radova. Upravo su o tom radu, o određivanju mikrobiološke
čistoće radnih površina i zraka u našoj školi, razgovarali s novinarima HRT-a. Projekt je vodila profesorica Sanda Ilić.
Trijumf košarkašica III. gimnazije
U Sportskim novinama objavljen je članak o našim košarkašicama jer su naše najbolje: Radoš, Pačkovski, Butina,
Fumić, Matijević, Lešnjak, Perić i Horvat potvrdile, po tko
zna koji put, svoju iznimnu kvalitetu u utakmici protiv PŠ V.
Preloga pobijedivši rezultatom 41:26. Veseli nas što djevojke
uopće nisu bile pune sebe i nisu mislile da su mnogo bolje
od svojih protivnica iako su se u to svi mogli uvjeriti tijekom
igre. Članak u Sportskim novinama samo je potvrda onoga
čega je većina nas bila svjesna.
Muška košarkaška ekipa ipak nije bila toliko sretna jer je u
utakmici protiv PŠ Vladimira Preloga u produžecima izgubila. Bolji su uspjeh ostvarili rukometaši protiv MIOC-a
pobijedivši u fantastičnoj utakmici 22:14. Rukometašice su
pak pobijedile a da nisu ni istrčale na teren jer su njihove
protivnice iz Tituša Brezovačkog predale utakmicu. I to se
zove sreća iako nije tako slatka jer nije bilo igre. I naši su se
nogometaši u ovom dijelu natjecanja dobro držali.
Humanitarna priredba za Dječji dom u Nazorovoj
Mia Galiot, učenica III. a razreda, organizirala je 13. prosin-
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
ca u Dječjem kazalištu Dubrava humanitarnu priredbu za
Dječji dom u Nazorovoj. Program je započela Andreja Kožul, također učenica III. a, svojim literarnim radom. Dvije prvakinje iz plesnog studija „Step by step“ nastavile su program
svojim nastupom. Nakon njih dramska skupina III. gimnazije, GTTG, izvela je predstavu „Sve o ženama i muškarcima“.
tekstom, svojim su sposobnostima uspjeli zamaskirati taj nedostatak i uspješno odigrali „Veliku magiju“. Glazbeni užitak
priuštio nam je Sven Marković (IV. f ) na violini, ali nam je
najveće zadovoljstvo priuštio školski zbor koji je nakon dugo
godina oživjela profesorica Martina Krajnović. Sve izabrane
pjesme izvedene su besprijekorno, a radosnom ozračju itekako su pridonijeli i gitaristi koji su pratili zbor i flautistica A.
Votoupal.
Siječanj
Prvi iz vjeronauka
Svojim prekrasnim glasom očarala nas je Maja Sever Cuglin
otpjevavši dvije pjesme uz klavirsku pratnju Stjepana Vugdelija. Šećer na kraju bio je igrokaz „Ratkova noćna mora“
najmlađih članova 28. SDI „Dubrava“ koji je osmislila, kao i
cijelu priredbu, Mia Galiot, djevojka velika srca.
Božićna akademija
Na natjecanju iz vjeronauka zauzeli smo prvo mjesto sa 93%
riješenosti testa. Naši učenici Luka Mlinarić (3.c), Toni
Storić (3.e), Mario Španić (3.f ) i Mario Dodić (3.c), pod
vodstvom profesora Stjepana Paveka, u konkurenciji od
petnaest škola izborili su odlične rezultate i otvorili put prema međužupanijskom, ali i državnom natjecanju.
Kao i svake godine posljednji dan prvog polugodišta, 23.
prosinca, održana je božićna akademija. Dramska skupina
G.T.T.G. jedva je stala na pozornicu (25 glumaca u kratkoj
predstavi veliki je izazov) pa iako nisu baš najbolje vladali
Naši športaši opet u novinama
Mislav Brzoja, učenik III. d razreda, u Sportskim je novostima (13. siječnja 2011.) predstavljen kao jedan od najtalentiranijih mladih košarkaša u Hrvatskoj. Povod takvom
predstavljanju bio je europski naslov koji je kadetska reprezentacija Hrvatske osvojila u Crnoj Gori. Da je Mislav odličan igrač, mi smo se već i ranije mogli uvjeriti jer je jedan od
važnijih članova školske košarkaške momčadi. Ipak, sasvim
je drukčije kad se istakneš na europskoj razini što je Mislavu
uspjelo.
Iako se naši rukometaši nisu istaknuli na europskoj razini,
ipak zaslužuju pohvale za igru na domaćim terenima jer su
Školska godina 2010./2011.
21
Godišnjak III. gimnazije
u ovoj fazi natjecanja imali šest pobjeda i dva poraza. Rukometašice su, na žalost, svoju posljednju utakmicu protiv
Športske gimnazije izgubile i tako završile na šestom mjestu.
Nogometaši su protiv X. gimnazije tijekom cijele utakmice
vodili, ali su protivnici u zadnjim minutama uspjeli izjednačiti rezultat.
Preuređivanje učionica
Iako novac za nastavak preuređenja stiže na kapaljku, naš
ravnatelj ipak uspijeva uvjeriti investitore koliko je važno
dovršiti preuređenje zgrade. U učionicama matematike, 33
i 35, tako se napokon promijenio parket koji je zaista bio u
katastrofalnom stanju.
Veljača
Šport
Športskih zbivanja u školi nikad ne nedostaje. I dok se jedan dio natjecanja bližio završetku, druga su tek počinjala.
Rukometašice su izgubile posljednju utakmicu od Športske
gimnazije i zauzele šesto mjesto u konačnom poretku. Rukometaši i košarkaši odlučno su jurišali prema završnicama,
najveće zadovoljstvo pružile su nam košarkašice koje nisu izgubile nijednu utakmicu osiguravši tako prvo mjesto.
U veljači su počela natjecanja u stolnom tenisu, badmintonu i
plivanju, a mi smo svoje predstavnike, i muške i ženske ekipe,
imali u sva tri športa.
LiDraNo 2011.
I ove godine naša je škola bila domaćin smotre gradskih četvrti LiDraNo koja je napunila 20 godina. U dva dana (27.
i 28. siječnja) našom pozornicom te pozornicom u Dječjem
kazalištu Dubrava prošlo je devet dramskih skupina, 17 pojedinaca te 34 literarna rada. Otvorenje se održalo u školi
kao i okrugli stolovi za literarne radove i pojedinačne scenske
nastupe. Dramske skupine pokazale su što znaju i mogu na
daskama Dječjeg kazališta Dubrava.
Počelo je i dvoransko prvenstvo u nogometu u kojem su sudjelovale naše odlične nogometašice.
Ekološki kviz Lijepom našom
Eko-kviz, održan 11. veljače, bio je još jedna prigoda za pokazivanje znanja i umijeća naših učenika. Uz pomoć izvrsnog
mentora, profesora Stjepana Dolenca, III. gimnazija plasirala se na treće mjesto i prošla na državnu razinu natjecanja.
Četveročlana ekipa, Ivan Krešimir Lizatović, Domagoj Gerovac, Karlo Martinek i Sara Lizatović, pokazali su znanje,
ali i snalažljivost, posebno na usmenom dijelu natjecanja, a
prezentacijom o Dravi i Dunavu osvojili su članove povjerenstva. U travnju su otputovali u Primošten na državno natjecanje gdje su među tridesetak škola iz Hrvatske zauzeli
trinaesto mjesto.
Čak dva literarna rada, Zapis dežurnog učenika, Ive Pernara
te Đaku Ivice, Ane Tuković, prošla su na županijsku razinu.
Od naših pojedinaca nastup na sljedećoj razini izborili su
Christian Jalžečić, koji je zadivio povjerenstvo svojom iskrenom emocijom i dobrom pričom, te Viktorija Radman iako
je imala malih poteškoća u nastupu.
Dramska skupina G.T.T.G. izvela je dramsku igru „Koji film
sad vrtiš u glavi“ te također prošla na županijsku razinu.
LiDraNo je u ova dva dana bio mjesto sklapanja prijateljstava, mjesto smijeha, zabave i veselja, a naša je škola bila odličan domaćin za sve mlade nade literarne i dramsko-scenske
umjetnosti. Tome u prilog svakako govori i popis imena u
prosudbenim povjerenstvima jer su radove procjenjivali vrhunski umjetnici poput Julijane Matanović, Ive Gregurevića, Ankice Dobrić i Perice Martinović.
22
Promocija profesora
U petak, 11. veljače, pet je naših profesora promovirano u
mentore i savjetnike. Promocija je održana u Lisinskom gdje
je odluke o napredovanju uručio ravnatelj Agencije za odgoj
i obrazovanje, Vinko Filipović, a profesorima se obratio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Budući da više od dvije godine nije bilo promocije, skupilo se oko 900 profesora
tako da je svečanost bila izrazito duga i zamorna. Profesorica
Marijana Ivica, Ljubica Kostanić i Maja Ilić promovirane
su u mentorice, profesorica Anđela Gojević u savjetnicu, a
profesoru Josi Piliću potvrđen je još jednom status profesora
savjetnika.
Županijska smotra LiDraNo
Ovogodišnja županijska smotra LiDraNo održala se od 21.
do 23. ožujka u organizaciji Srednje škole Vladimira Preloga.
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
U Kerempuhu i Vidri zagrebački su se srednjoškolci predstavili scenskih nastupima, a okrugli stolovi za novinare i literate održani su u SŠ V. Preloga. Svoje predstavnike imali
smo unutar pet kategorija, a odlazak na državno osigurala je
dramska skupina GTTG svojom predstavom „Koji film sad
vrtiš u glavi“.
Na državnu razinu predložen je i literarni rad Ive Pernara,
novinarski radovi Antonija Dominika i Petre Plivelić te
školski list Mi mladi. Predloženi radovi prolaze još jednu
razinu na kojoj državna povjerenstva odlučuju koga će u konačnici pozvati na završnu smotru.
Međužupanijsko natjecanje iz vjeronauka
Vrijedna ekipa, koju su činili Luka Mlinarić, Toni Storić,
Mario Španić, Mario Dodić i profesor Stjepan Pavek, izborila je prvo mjesto, sa 100 bodova više od drugoplasiranih,
na međužupanijskom natjecanju (škole iz središnje Hrvatske) iz vjeronauka. Ovom uvjerljivom pobjedom osigurali su
odlazak na državno natjecanje na Hvaru.
Ožujak
Maskenbal
Ovogodišnji školski maskenbal izazvao je veliko razočarenje,
ne zbog organizacije već zbog broja prijavljenih učenika. Žalosno je da su se profesori, članovi žirija, bolje zamaskirali od
samih učenika. Unatoč tome jednoglasno su odabrane prve
tri nagrade. Prvu su dobile dvije djevojke glumeći Bonnie i
Clyde, drugu jedan momak zamaskiran u Indianu Jonesa, a
treću dvije djevojke zamaskirane u klaune.
Program su popravile djevojke koje idu na županijsko natjecanje iz koreografija izvodeći svoju plesnu točku. Mnogo je
bolja situacija bila na sam fašnik kada su školski hodnici bili
prepuni maštovitih i zanimljivih likova. Zato vas pozivamo
da se sljedeće školske godine odazovete pozivu na natjecanje
za najbolju masku.
Športske završnice u Zagrebu
Ožujak je u športskom smislu bio izrazito napet mjesec,
igrale su se odlučujuće utakmice, održano je završno kolo u
atletici, natjecanja u plivanju, badmintonu i koreografijama.
Krajem mjeseca mogli smo zadovoljno odahnuti jer su rezultati bili fantastični, nekoliko je ekipa izborilo odlazak na
državna natjecanja.
Županijsko natjecanje iz njemačkog
Na županijskom natjecanju iz njemačkog jezika naši su učenici postigli zapažene rezultate. Ivan Krešimir Lizatović
(IV. b) zauzeo je četvrto mjesto, a u kategoriji povratnika
Gabrijela Hojsak (III. b), sa 91% riješenosti testa, našla se
na drugom mjestu i time izborila odlazak na državno natjecanje.
Nogometašice su 5. ožujka odigrale zanimljivu utakmicu
protiv I. ekonomske u kojoj su pobijedile i time se plasirale u
završnicu koja je odigrana isti dan. Utakmica protiv Športske
gimnazije bila je izuzetno napeta i završila neriješeno. Ipak,
u igri na penale naše su nogometašice iznova dokazale svoju
srčanost i umijeće te zasluženo postale prvakinje Zagreba.
Na žalost, ne postoji državno natjecanje u ovoj kategoriji pa
Školska godina 2010./2011.
23
Godišnjak III. gimnazije
djevojke nisu mogle nastaviti s pobjedama.
U Športskoj dvorani Dubrava, 23. ožujka, održane su završne utakmice ekipa srednjih škola Grada Zagreba, a našu su
školu predstavljale čak tri ekipe: muška rukometna te muška
i ženska košarkaška ekipa.
Rukometaši su probili led igrajući protiv XV. gimnazije. U
početku su poveli, ali ubrzo je došlo do izjednačenja i gubitka prednosti. Iako su pred kraj utakmice naši stisnuli, nisu
uspjeli. Izgubili su 14:13 i tako im je zaista za dlaku izmaklo
državno natjecanje.
Plivačice III. gimnazije bile su treće u ukupnom poretku,
a plivači su 12. ožujka izborili drugo mjesto, zaostajući za
Športskom gimnazijom 7 bodova.
Natjecanje u badmintonu održalo se 9. ožujka. Momci su u
osmini finala pobijedili Upravnu i birotehničku školu 3:0, a u
četvrtfinalu izgubili od V. gimnazije 3:0. Djevojke su također
izgubile u četvrtfinalu od XV. gimnazije 3:0, dok su u osmini
finala pobijedile Školu za medicinske sestre Mlinarska 3:0.
Naše su plesačice 10. ožujka u športskoj dvorani Prirodoslovne škole Vladimira Preloga imale odličan street dance
nastup.
Košarkašice su igrale protiv VII. gimnazije i već krajem prve
četvrtine vodile 13:5. U drugoj su četvrtini povećale prednost
na 26:16, a u trećoj na 36:18. Pobijedile su s razlikom od
12 bodova, tj. rezultatom 40:28 i još jednom dokazale svoju
nadmoć.
I košarkaši su protiv V. gimnazije pokazali odličnu igru: u
prvoj četvrtini poveli su rezultatom 16:10, a krajem treće četvrtine bili u prednosti čak 20 bodova (47:27). Utakmica je
završila rezultatom 59:45 pa su i dečki postali prvaci grada.
Na atletskom natjecanju na Mladosti naši su se atletičari dokazali u svim disciplinama te ostvarili vrlo dobre pojedinačne
rezultate koji su doveli do odličnog zajedničkog rezultata - sa
osvojenih 825 bodova postali su prvaci Zagreba i plasirali se
na državno natjecanje.
Atletičarke naše škole osvojile su treće mjesto. Kako su jesenas postigle nešto slabije rezultate, bile su pete, u ukupnom
su poretku završile na četvrtom mjestu pa na žalost ne idu
dalje. Ipak, pokazale su da na njih možemo računati 17. travnja kada se održava natjecanje u krosu.
24
Državno natjecanje iz filozofije
Još jedno u nizu državnih natjecanja je i državno natjecanje
iz filozofije na koje se svojim znanjem plasirao učenik 4. b razreda, Filip Han. Mentor zaslužan za njegov uspjeh profesor
je Petar Runje čiji učenici postižu rezultate o kojima se piše
i u medijima.
Natjecanje u pružanju prve pomoći
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Natjecanje u pružanju prve pomoći održano je 12. ožujka u
OŠ Antuna Gustava Matoša za srednje škole na području
Maksimira. Na natjecanju je svoje znanje pokazalo sedmero učenika drugih razreda (Petra Markovinović, Leandra
Krizanić, Valentina Bukal, Lucija Vuglek, Ana Birtić, Tea
Ostojić i Luka Davidović), a njihova je voditeljica bila profesorica Ksenija Bedeković. Ekipa se natjecala pod lozinkom
„Sreća 352“ i dokazala da naša škola može ostvariti dobre
rezultate i na tom području zauzevši drugo mjesto.
Još jedan rad ide na državno!
Napokon smo u ožujku saznali tko još ide na državnu smotru LiDraNo. Od predloženih novinarskih radova pozvan je
Antonio Dominik sa svojim intervjuom s dr. sc. Danijelom
Labašem („Face(book) to Face(book)“). Nismo ni sumnjali
da njegov rad neće proći dalje nakon svih pozitivnih kritika
koje je dobio od stručnog povjerenstva na županijskom natjecanju. Bili su toliko oduševljeni njegovim radom da su mu
predložili objavljivanje članka u Vjesniku.
nastave TZK-a na državno su prošli košarkaši, košarkašice,
atletičari i ekipa iz krosa za što su, naravno, zaslužni i njihovi
voditelji – profesori Antonio Perić i Mato Banovac.
Svoje predstavnike na državnim natjecanjima imali smo i iz
povijesti, filozofije, logike, njemačkog, kemije, informatike,
vjeronauka i ekologije. Jelena Filipović na državnom natjecanju iz kemije zauzela je odlično šesto mjesto, a pripremala ju
je profesorica Karolina Bagarić. Gabrijela Hojsak
predstavljala nas je na državnom natjecanju iz njemačkog jezika i u kategoriji
povratnika zauzela 8. mjesto
sa 83 boda. Za natjecanje ju
je pripremala profesorica
Berislava Runje. Luka Mlinarić, Toni Storić, Mario
Dodić i Mario Španić na
državnom natjecanju iz vjeronauka na Hvaru osvojili su
drugo mjesto. Profesor Stjepan Pavek odlično je pripremio
dečke koji su osvojili 139 bodova, tek šest manje od prvoplasirane Srednje škole Hvar. Na državno natjecanje iz informatike plasirala su se čak dva učenika: Dominik Plejić u kategoriji matematičkog smjera (mentorica je bila profesorica
Darka Sudarević), a Karlo Martinek u kategoriji općeg
smjera (mentor profesor Denis Gagić). Na državnom natjecanju iz filozofije u Zadru 26. mjesto osvojio je Filip Han, a
pripremali su ga profesori Petar Runje i Tomislav Miketić.
Travanj
Na državno čak iz 10 predmeta
Učenici i profesori ove su godine, koliko znamo i pratimo,
ostvarili najbolje rezultate na natjecanjima. Na LiDraNu su
se naši predstavnici plasirali na državnu smotru u dvjema
kategorijama (dramska skupina i novinarski rad) uz podršku profesorice Maje Ilić, a iz športskih aktivnosti u sklopu
Osim izvrsnog plasmana na natjecanju iz informatike, Dominik Plejić osvojio je osmo mjesto i na državnom natjecanju iz logike, a svesrdnu pomoć i znanje pružio mu je profesor
Petar Runje. Ivan Krešimir Lizatović, Domagoj Gerovac,
Karlo Martinek i Sara Lizatović uz profesora Stjepana Doleneca osvojili su trinaesto mjesto na natjecanju iz ekologije,
a svoje znanje iz povijesti na državnom natjecanju pokazao je
Leopold Prlić čiji je mentor bio profesor Zdenko Skukan.
Školska godina 2010./2011.
25
Godišnjak III. gimnazije
Proljetni izleti
Sredina travnja (15. i 16.) odabrana je za realizaciju proljetnih izleta. Putovalo se na dvodnevne izlete izvan Hrvatske,
na jednodnevne u Hrvatskoj, a neki su razredi ostali u Zagrebu. Prvašići su za svoje odredište odabrali Italiju (Verona i Gardaland) i Austriju. Drugi su razredi dijelom ostali
u Hrvatskoj, a nekoliko je razreda posjetilo Beč i Bratislavu.
Trećaši su se zadovoljili zagrebačkim atrakcijama, a četvrti
razredi ostali su na nastavi. No, bez obzira na to koje su mjesto odabrali, svi su se odlično zabavili i uživali u druženju.
Uređenje učionica
Travanj ćemo pamtiti i po novom ruhu učionica 59 i 61. U
tim učionicama izvršena je sanacija stropova i zidova te zamjena dotrajalih parketa.
Svibanj
26
Zamjena uloga
Dojdi osmaš jer Treća je sreća
Nakon uspješne prošlogodišnje provedbe projekta Profesor
na jedan dan, 12. travnja održala se zamjena uloga profesora i učenika koju je i ove godine organizirao profesor Tomislav Miketić. Većina se profesora rado priključila projektu,
a učenici su se morali itekako potruditi i biti brzi kako ne bi
ostali bez željene uloge. Projekt je učenicima približio svijet
njihovih profesora, upoznali su ih u nešto ležernijem izdanju
u zbornici, ali i shvatili koliko je naporan i težak posao motivirati tridesetak mladih na aktivan rad. Naravno, i profesori
su osvijestili koliko je naporno sjediti za školskom klupom i
s jednakim zanimanjem pratiti nastavu sedam sati dnevno.
Projekt je u potpunosti ispunio svoju zadaću i svi su složni da
u njemu trebaju sudjelovati i buduće generacije.
U četvrtak 5. svibnja održalo se predstavljanje srednjih škola
na Trgu na kojem smo i mi imali svoj štand. Uz profesore i
učenike na štandu, koji su spremno odgovarali na sva pitanja osmaša i njihovih roditelja, školu su odlično predstavile i naše plesačice na pozornici kao i školski bend izvodeći
poznate hitove. Posebnu pozornost privukli su pehari koje
smo izložili na štandu, a naša se brošura pokazala najkvalitetnijom, nijednu nismo pronašli odbačenu na podu. Koliko
je ovaj nastup bio uspješan, shvatili smo još bolje u vrijeme
Otvorenih dana i na samim upisima jer je interes bio prilično
velik, a rezultati upisa u prve razrede nikad bolji.
Prvaci Hrvatske u košarci
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Košarkaši i košarkašice izborili su prva mjesta na državnom
natjecanju srednjih škola što je fantastičan uspjeh.
od maturanata ni na pamet nije padalo otići na Bundek jer je
školsko dvorište mnogo sigurnije i ljepše mjesto za proslavu.
Državna matura
Iako je 17. svibnja bio Dan maturanata, pravo olakšanje maturanti nisu doživjeli jer su počeli državni ispiti. Naporne
dane pune straha i stresnih situacija ipak su izdržali gotovo
svi maturanti, a rezultati ispita pokazali su da se većina dosta
dobro pripremila za ovu veliku završnicu.
Dan škole
Njihov trener, profesor Antonio Perić, još jednom je dokazao svoje znanje i umijeće jer su naši košarkaši već godinama
na samom vrhu srednjoškolske košarke. Prvo mjesto na državnom natjecanju za dlaku je izmaklo atletičarima, ali i mi i
profesor Mato Banovac, njihov trener, zadovoljni smo izvrsnim drugim mjestom. Tako su i ove godine tri nova pehara
krasila našu školu. Uspjeh košarkaša nastavio se i u Zagrebu
jer su ponovno (drugi put zaredom) osvojili Memorijalni
turnir Krešimira Ćosića. U polufinalu su očekivano pobijedili IX. gimnaziju rezultatom 37:33, a u finalu V. gimnaziju
rezultatom 67:41. Prijelazni pehar osvojen ove godine lako
bi mogao postati naš ako ovakav uspjeh postignu i sljedeće
godine, što je cilj koji si je zadao profesor Antonio Perić i
njegova uspješna ekipa.
U utorak, 31. svibnja, naša škola proslavila je svoj 89. rođendan. U sat raznolikog programa uveo nas je zbor otpjevavši
Dan maturanata
dvoglasno hrvatsku himnu u obradi Jakova Gotovca, a zatim
izveo još tri skladbe (Hevenu shalom alejchem - Nek vlada
mir u svijetu, Now let us sing i Ljubav se ne trži) uz pratnju
Odlazak iz srednjoškolskih klupa tradicionalno je proslavljen na školskom igralištu 17. svibnja. Profesorica Nataša
Drenčić-Jerković organizirala je program proslave i ukrasila
prostor, a dečki iz četvrtih razreda pobrinuli su se za razglas
i glazbu tako da je osiguran odličan provod. Već oko 11 sati
počeli su se skupljati maturanti, a službeni početak završne
ceremonije krenuo je u 13 sati predajom simboličnih predmeta predstavnicima trećih razreda. Odigrane su, kao i uvijek,
utakmice između učenika i profesora, a zatim se pjevalo, plesalo, roštiljalo i zabavljalo sve do deset sati navečer. Nikome
Luke Mlinarića, Jana Jakovljeva i Brune Vugera na gitarama,
Ive Jukića na violini te profesorice Krajnović na klaviru. Uži-
Školska godina 2010./2011.
27
Godišnjak III. gimnazije
vali smo i u virtuoznim glazbenim izvedbama Ive Jukića na
violini, Ane Votoupal na flauti i Dore Remenar na klaviru.
Lipanj
Maturalna večer
Naša dramska skupina GTTG opet je sve očarala uspješnom
dramatizacijom romana Sanje Bilić Koji film sad vrtiš u glavi,
a Karla Ledić i Antea Poljak izvele su glumačko–glazbenu
poslasticu, Rossinijev „Duet mačaka“, uz glasovirsku pratnju
Dore Remenar.
Njihove zavidne glasovne sposobnosti ostavile su nas bez
daha. Za kraj je predsjednik Vijeća učenika, Krešimir Lizatović, održao kratak govor. Nakon akademije u zbornici
je održana svečana sjednica na kojoj je ravnatelj, uz pomoć
Krešimira Lizatovića i nekih profesora, podijelio nagrade i
pohvalnice uspješnim učenicima i profesorima koji su nas
predstavljali na županijskim i državnim natjecanjima. Istog
su dana, u prijepodnevnim satima, odigrane i dvije utakmice. U završnoj nogometnoj utakmici prvenstva III. gimnazije
između III. b i III. f razreda bolja je bila ekipa III. f razreda i
tako postala prvak škole.
Revijalna košarkaška utakmica između prvakinja države,
naše ženske školske košarkaške ekipe, i mladića koji pohađaju
fakultativnu nastavu košarke pokazala je da imamo odlične
košarkaše, ali djevojke su ipak odnijele zasluženu pobjedu.
28
Posljednji pozdrav profesorima i III. gimnaziji maturanti su
uputili 6. lipnja u Sheratonu na maturalnoj večeri. U pratnji
svojih roditelja, braće i sestara otplesali su prvi ples, poslušali
govor ravnatelja i popili piće, a zatim je slijedila zabava samo
za maturante i njihove profesore. U pet ujutro završio je službeni dio večeri (noći), ali se velik dio maturanata uputio u
školu, popili su jutarnju kavu u Klinčeku, a zatim su obišli
sve razrede jutarnje smjene.
Profesorski izlet
Uspješan završetak nastavne godine profesori su obilježili
trodnevnim izletom u Bosnu i Hercegovinu. Kako su se sve
zabavljali, nisu nam željeli otkriti, ali smo sigurni da im je
bilo odlično. Posjetili su Sarajevo, Međugorje i Mostar, a na
kraju uživali u Dalmatinskoj zagori.
Školska godina 2010./2011.
Prenosimo iz novina
Godišnjak III. gimnazije
Školska godina 2010./2011.
29
Godišnjak III. gimnazije
1. a razred
Razrednica Maja Bubalo, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
Paula Božek
Tea Bubenik
Josip Čavar
Matko Čulić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dovoljan
5.
6.
7.
8.
IME I PREZIME
Ivana Ćurković
Andrea Dominković
Valerija Fabijanić
Lucija Gegić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
IME I PREZIME
Magdalena Gender
Antonio Ivin
Marija Jozić
Alena Kananović
Dominik Königshofer
Milica Korica
Sara Lizatović
Domagoj Macan
Magdalena Margić
Marta Markotić
Emma Perković-Hadl
Lucija Peršun
Josipa Pezić
Mark Emanuel Polić
Milena Pupovac
Luka Ramljak
Josip Režek
Lucija Starjački
Luka Storić
Katarina Suša
Petra Šilić
Denis Topić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dovoljan
Odličan
Dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
1. b razred
Razrednica Karolina Bagarić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Karla Beljo
Mirela Bilić
Tonči Bistričić
Ivana Blagušević
Dora Blažun
Stela Brkić
30
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IME I PREZIME
Ivanka Brzović
Katja Cigula
Josip Cvrtila
Ena Čok
Karlo Dilić
Jelena Geštakovski
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Školska godina 2010./2011.
IME I PREZIME
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Vlatka Ivančić
Mislav Ivanović
Krešimir Ivkanec
Ivana Kumanović
Katarina Kuzmec
Martin Labaš
Domagoj Margarin
Katarina Marijan
Laura Matić
Vitomir Međimurec
Matija Petković
Helena Radović
Ante Raspudić
Mateja Špendić
Zdravko Turčin
Filip Valentić
Laura Vazdar
Dino Volarić
Jakob Votoupal
Tea Vrban
Luka Vukadinović
Bartol Vukelić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Nedovoljan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Godišnjak III. gimnazije
1. c razred
Razrednica Sanda Ilić, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IME I PREZIME
USPJEH
Ivan Andrašić
Dea Burcar
Lea Burcar
Inja Butina
Sara Ćenan
Mate Džaja
Nikolina Đuranec
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dovoljan
Vrlo dobar
8.
9.
10.
11.
12.
13.
IME I PREZIME
14. Dino Lihić
15. Andrej Marković
16. Katarina Matijević
17. Lovro Mikulčić
18. Valerija Mišković
19. Matej Mlakić
20. Sven Papišta
21. Ana Marija Perić
22. Mark Petrić
23. Matea Pleš
24. Martina Pustahija
25. Nikola Putnik
26. Ana Rogač
27. Domagoj Sondi
28. Štefica Škarika
IME I PREZIME
USPJEH 29. Hana Štrbenac
Ivan Erić
Dovoljan 30. Sandro Tokić
Sara Jozić
Vrlo dobar 31. Ana Tomljanović
Ivo Jukić
Vrlo dobar 32. Iva Topić
Domagoj Juričev-Sudac Vrlo dobar 33. Domagoj Ukić
Velimir Lahovsky
Dobar 34. Nika Vinkešević
Domagoj Leko
Vrlo dobar 35. Ivan Vujić
Tijekom godine ispisali su se Tihana Jeletić i Josip Mužić.
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Nedovoljan
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
1. d razred
Razrednica Marina Ostović, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IME I PREZIME
USPJEH
Tomislav Alagušić
Dobar
Ana Bandov
Dobar
Patrik Beti
Dovoljan
Marija Brkić
Vrlo dobar
Antonija Bukvić - Letica Vrlo dobar
Dora Domitrović
Dovoljan
Anton Drmić
Vrlo dobar
IME I PREZIME
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lara Fucak
Marijan Gorički
Luca Hrkać
Gabriela Hrvačić
Marija Jažo
Magdalena Ječmenjak
Nikola Jović
USPJEH
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Školska godina 2010./2011.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
IME I PREZIME
Marko Jukić
Adriana Jurašić
Klara Karadakić
Nikolina Maslać
Iva Mihaljević
Marko Pejić
Ana Pešava
Viktor Raguž
Ivan Slunjski
Karla Spudić
Vlatka Stanić
Kristina Sušac
Filip Šimović
Petar Šimunić
Ana Šokec
Patrik Šušak
Tihomila Tomas
Gabriela Trempetić
Luka Vidaković
Anđela Vujević
Petra Vuletić
Luka Zeljko
USPJEH
Odličan
Dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Dobar
Odličan
31
Godišnjak III. gimnazije
1. e razred
Razrednica Marijana Ivica, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Luka Ivan Anić
Marko Anić
Maja Brkić
Lana Đurđek
Ivor Đurđev
Nika Fabijanović
Katarina Franjković
USPJEH
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
IME I PREZIME
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Martina Galović
Petra Habdelić
Kira Hajčić
Sara Horvat
Bruno Imbrišak
Lara Ivančić
Lea Jakominić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
IME I PREZIME
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Jan Jakovljev
Nikola Ježić
Lucija Kovač
Antonio Kratofil
Filip Kratofil
Iva Kratofil
Petra Latin
Petra Lekić
Lucija Lončarić
Marko Lukač
Ana Veronika Magaš
Ana Maslać
Petra Merkaš
Josipa Milardović
Iva Paun
Mislav Penava
Barbara Perković
Leonarda Rajković
Maja Sokač
Stela Supančić
Karlo Šerić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Nedovoljan
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Tijekom godine ispisao se Luka Rožman.
1. f razred
Razrednica Milena Šujansky, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dominik Anđelić
Marina Aust
Maja Babić
Blaž Bagić
Ivan Bašić-Grgić
Almos Boroš
Darko Ćosić
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
32
IME I PREZIME
USPJEH
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Daniel Dujmović
Petra Godec
Robert Horvatović
Lea Huić
Alan Jakopec
Katarina Juko
Lovro Kolarić
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Školska godina 2010./2011.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
IME I PREZIME
Grgur Kovač
Tina Kranjčec
Matija Krivošić
Katarina Kvaternjak
Ivana Martinec
Josipa Matić
Toni Kristijan Miter
Vedran Planinec
Dominik Pribanić
Fran Prpić
Branimir Rudec
Krešimir Rudec
Lovro Samodol
Dorotea Sertić
Filip Sivrić
Fran Slivar
Matija Stamičar
Eva Sušanj
Luka Valenta
Filip Vidović
Bruno Vuger
Domagoj Živanović
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Dovoljan
Vrlo dobar
Godišnjak III. gimnazije
2. a razred
Razrednica Berislava Runje, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IME I PREZIME
USPJEH
Valentina Baotić
Domagoj Barac
Amadea Bilanović
Martina Brtan
Anton Ćosić
Luka Davidović
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
IME I PREZIME
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Dora Domaćinović
Latica Ilić
Marko Komušar
Leandra Križanić
Fran Maček Pandak
Petra Markovinović
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Anna-Maria Martinović
Matija Mihaljević
Filip Mikić
Domagoj Milanović
Ema Novak Stanko
Karlo Novaković
Iva Ostojić
Lana Pačkovski
Franka Pavičić
Ivo Pernar-Škarica
Mateo Poplašen
Dora Remenar
Lejla Seferagić
Ivan Supina
Josipa Todorić
Ljubica Tunjić
Antun Vidaković
Ana Zupčić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Tijekom godine ispisao se Hrvoje Švab.
2. b razred
Razrednik Srećko Malbašić, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
Antonia Bandić
Ivan Bikić
Valentina Bukal
Ana Burić
Ivan Coc
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
IME I PREZIME
6.
7.
8.
9.
10.
Emilija Fištrović
Ante Franković
Marija Gunjača
Tibor Halilović
Vito Horvatić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Školska godina 2010./2011.
IME I PREZIME
USPJEH
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Zvonimir Ivašković
Jelena Jarić
Maristella Kovač
Biserka Kuliš
Božo Levaković
Marko Mihaljević
Mia Milas
Karlo Muić
Anel Mujić
Domagoj Novak
Magdalena Pirić
Ante Plazanić
Leopold Prlić
Mateo Seferi
Antonia Uzelac
Kristian Volar
Simona Vuger
Lucija Vuglek
Karlo Vugrinec
Gabriella Žalac
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
33
Godišnjak III. gimnazije
2. c razred
Razrednica Katica Kosić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
Pavao Begovac
Ana Birtić
Leon Bojanić
Petra Bošnjak
Dominik Brkić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Nedovoljan
Dobar
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
Luka Brkljačić
Tea Bručić
Filip Crnogorac
Dora Cvitkušić
Ana Čengija
USPJEH
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
USPJEH
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Matea Čigir
Dominik Čulo
Mirta Domitrović
Sara Fumić
Domagoj Gerovac
Josip Grgić
Anja Josipović
Martin Katičić
Marko Knezović
Josip Leko
Ana Matasović
Juraj Nemanić
Kristian Nikolić
Petra Oković
Ines Pavić
Matej Radošević
Ivana Seder
Tina Stuhne
Nikolina Šimunac
Karla Špehar
Tea Žižak
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Tijekom godine ispisali su se Petra Bošnjak, Iva Duplić, Maja Radoš i Marko Knezović.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Monika Babić
Matea Bučanac
Filip Cimermančić
Petra Čulina
Ante Ćalić
Lea Dujmić
Ružica Džankić
Ena Ivčević
Marija Jularić
Nikolina Kalčec
Leo Klindić
Petra Maloča
Stipe Mašić
Rebeka Matoković
Ivan Mihaliček
Filip Milak
Alan Pavlović
Kristina Petrikić
Ivan Pilko
Katarina Poljak
Mario Rajić
Luka Ružić
Dorian Sušanj
Jelena Svržnjak
Iva Vukoja
Lea Zidar
Franko Zrilić
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
34
2. d razred
Razrednik Joso Pilić, prof.
Tijekom godine ispisala se Marija Jakelić.
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
2. e razred
Razrednica Vesna Prpić, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
Ariana Andreić
Iva Barbarić
Ivana Baričević
Katarina Baršun
Fran Bašić
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Vjekoslav Baburak
Vrlo dobar
Daniel Branjug
Dobar
Luka Bregni
Vrlo dobar
Ana Bušić
Odličan
Andrei Zvonimir Crnković Dobar
Goran Čorak
Dobar
Marko Erceg
Dobar
Filip Ferenčak
Vrlo dobar
Jelena Filipović
Odličan
Antonio Fran
Dobar
Luka Kukura
Vrlo dobar
Petra Matić
Dobar
Nikolina Mišeta
Vrlo dobar
Josip Juraj Nevistić
Vrlo dobar
Iva Novosel
Dobar
Eugen Oreč
Vrlo dobar
Tea Ostojić
Vrlo dobar
Marina Panić
Vrlo dobar
Luka Pernek
Vrlo dobar
Dario Polić
Dobar
Filip Prgomet
Dobar
Katarina Prnjak
Odličan
Petar Radović
Dobar
Nikola Roić
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
USPJEH
Maja Blagojević
Luka Božić
Karla Bukovec
Antonia Cerovec
Tomislav Dogan
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Tea Filipčić
Daniel Gunjača
Jure Jerković
Tena Keser
Mladen Kuliš
Mirna Kuntić
Ivan Lovretić
Matija Markas
Ivona Medved
Petra Novosel
Antea Poljak
Monika Rohlik
Sven Scherr
Tena Srbić
Petra Šarenić
Andrej Šporčić
Filip Terzin
Matea Zelić
USPJEH
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
2. f razred
USPJEH
Razrednica Zrinka Korbar, prof.
Tijekom godine ispisali su se Dominik Čustović, Sven Jukić i Teo Kandučar.
Školska godina 2010./2011.
35
Godišnjak III. gimnazije
3. a razred
Razrednik Petar Runje, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Branimir Arar
Dora Babić
Matko Bajan
Matej Baneković
Petra Brlečić
Sylvia Delić
USPJEH
Dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
USPJEH
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Marin Dolenec
Dobar
Adrijan Đaković Alavanja Vrlo dobar
Mia Galiot
Odličan
Domagoj Glad
Vrlo dobar
David Glavota
Dobar
Gabrijela Hojsak
Dobar
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
IME I PREZIME
Paula Holjević
Nikolina Huđin
Martina Jurišić
Domagoj Knežević
Andreja Kožul
Marija Krasić
Iva Križić
Valentina Kunić
Vesna Kuštrak
Mia Malić
Mateja Marić
Karla Miljković
Matija Obrst
Iva Perić
Iva Petričić
Drago Pezić
Mateja Piljić
Petra Plivelić
Julijana Sabljak
Anton Šagolj
Maja Šuman
Nina Vukušić
Katarina Zlatić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
3. b razred
Razrednica Jadranka Sabolek, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Marino Ačkar
Monika Babić
Luka Bogadi
Andrea Bubalović
Fran Butina
Karlo Čečura
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
36
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IME I PREZIME
Mateja Čengić
Mario Dedić
Marina Dubravac
Ana Frangeš
Zvonimir Gračak
Marko Grčić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Školska godina 2010./2011.
IME I PREZIME
USPJEH
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Marina Hrlić
Petra Jagarčec
Josipa Kovačević
Barbara Kralj
Matea Kraljević
Tihana Lucić
Rebeka Magaš
Danijel Martinko
Mario Merdžan
Mateja Miklenić
Mario Morić
Tena Murtić
Josip Nakić
Petar Pašalić
Antun Poredski
Viktorija Radman
Anja Rožić
Andrija Šutalo
Isabella Tomas
Ana Votoupal
Ivan Vrbanić
Ana Vujić
Enea Zvonc
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Godišnjak III. gimnazije
3. c razred
Razrednica Irena Bastić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
Josip Anić
Silvija Augusta
Luka Bandov
Ana Brkić
Marija Carić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
Ivan Dodić
Mario Dodić
Lucija Drmić
Adrian Gerl
Valentina Gučec
USPJEH
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
USPJEH
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Mihaela Horvat
Ivan Kereta
Iva Klasić
Ozana Kobić
Antonio Kolar
Ilija Kotarac
Karla Ledić
Luka Luburić
Mia Majić
Mare Martinac
Ana Matić
Mario Mihetec
Ivan Miletić
Ivana Mišić
Domagoj Mlinarić
Luka Mlinarić
Tomislav Solina
Niko Suman
Kristina Škalec
Nikolina Vukojević
Dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dovoljan
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
3. d razred
Razrednik Stjepan Pavek, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
Mislav Brzoja
Ante Buljan
Matej Buovac
Andrea Cedilak
Ante Čeh
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Dobar
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
Ružica Dabić
Dora Dumančić
Marin Glasnović
Ana Glavaš
Ana Hleb
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Školska godina 2010./2011.
IME I PREZIME
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Mia Hučić
Anja Ilić
Ivana Jovanovac
Ljubica Jurić
Mario Kučina
Nikolina Lugarić
Karlo Martinek
Lovro Međugorac
Hrvoje Mifka
Marta Milas
Anita Nikolić
Hrvoje Pajtak
Dominik Pažitka
Marko Prpić
Josipa Rašić
Dorian Ruljančić
Mirna Šalinović
Dora Šelaj
Anamarija Župetić
USPJEH
Nedovoljan
Dobar
Vrlo dobar
Dovoljan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dovoljan
Dovoljan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
37
Godišnjak III. gimnazije
3. e razred
Razrednica Maja Ilić, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ajla Bilalović
Grgur Bulović
Marina Ćorić
Alan Devčić
Antonio Dominik
Matija Dorić
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IME I PREZIME
USPJEH
Karmen Đurić
Vrlo dobar
Darija Govedarica
Odličan
Nera Gržin
Vrlo dobar
Jan Humski
Dobar
Christian Jean-Michel Jalžečić Dobar
Matija Kolak
Dobar
IME I PREZIME
USPJEH
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Andrea Koren
Dobar
Krešimir Kvesić
Dobar
Anamaria Lešnjak
Dobar
Lucija Milanović-Litre Vrlo dobar
Karlo Nikolovski
Odličan
Dominik Perić
Nedovoljan
Petra Peša
Dobar
Ana Petelinšek
Vrlo dobar
Nika Podunajec Atanasov Vrlo dobar
Victoria Princich
Dobar
Vittorio Vito Ruljančić
Dobar
Nikolina Sabljak
Dobar
Karla Sekula-Pezelj
Odličan
Marta Sršan
Vrlo dobar
Filip Staničić
Vrlo dobar
Luka Starčević
Dobar
Toni Storić
Vrlo dobar
Juraj Leonard Vertlberg Vrlo dobar
Filip Vrdoljak
Vrlo dobar
Matea Vuljar
Dobar
Mihaela Župan
Vrlo dobar
3. f razred
Razrednik Antonio Perić, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonimir Anđelić
Josipa Banovac
Martina Benc
Mirna Cvitković
Josipa Dika
Vrlo dobar
Dovoljan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
38
IME I PREZIME
USPJEH
6.
7.
8.
9.
10.
Petar Leonard Dobrinić
Dobar
Luka Galić
Vrlo dobar
Igor Gembarovski
Vrlo dobar
Mia Golub
Dovoljan
Filip Grkinić
Vrlo dobar
Školska godina 2010./2011.
IME I PREZIME
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Martina Grubišić
Dominik Hukman
Mario Jamić
Filip Janeš
Borna Juraj Jelić
Karlo Kolar
Pavao Križić
Sara Majić
Luka Maslać
Dominik-Marko Miklec
Tomislav Miklec
Lucia Mišić
Mateo Nardin
Mirko Petričanec
Kristian Primorac
Luka Radić
Filip Šotola
Mario Španić
Antonio Tomić
Antonio Zujić
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Nedovoljan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dovoljan
Godišnjak III. gimnazije
Dan maturanata
Školska godina 2010./2011.
39
Godišnjak III. gimnazije
Znali smo se opustiti, ali i zapeti kad
treba
Kada sam prvi put kročila u klupe Treće, nisam ni slutila što me sve čeka. Bilo je tu ljudi iz svih krajeva Lijepe
Naše, iz Dalmacije, Like, Prigorja, rođenih Zagrepčana... Ali svi smo mi imali zajednički cilj: što prije završiti
ovo naše opće srednjoškolsko obrazovanje. I svi smo željeli isto - dokazati da mi to možemo i znamo. Kasnije
smo shvatili da ima više stvari koje ne znamo od onih
koje znamo. Zato trebamo zahvaliti mnogim profesorima: profesorici Branki Milković što je bila uporna u
tome da počnemo čitati lektire, imamo pravilan akcenat
i što je sto puta ispravljala naše iste pogreške, profesorici
Mariji Maričić što je od njemačkog razreda uspjela stvoriti engleski (i to dobre Engleze po rezultatima mature).
Zahvalni smo i svima koji su nam predavali glazbenu i
likovnu umjetnost i uspjeli nas uvjeriti da i to nešto znači, a i mnogo vrijedi. Profesor Petar Runje ne samo da je
bio car među profesorima i često nad našim neznanjem
bio prisiljen zazvati majku Zeusovu, već nas je i mnogo
toga naučio o životu i kako se s njim nositi. Profesorica
Zrinka Gracin. Što reći o njoj? Ona nje bila jedna od
rijetkih koja je znala kako s nama doći na kraj. Kad smo
trebali osmijeh, smijala se. Kad smo bili tužni, bodrila nas je. I, ono najbitnije, nikad nam nije dopustila da
odustanemo. Profesorica Anđela Gojević ulijevala nam
je strah u kosti, kolčila nas, ali i znala dobro nasmijati. Zahvaljujemo i profesorici Nataši Drenčić-Jerković
koja nas je učila kako se nositi sa svim nedaćama života,
profesorici Maji Bubalo čijih dobro poznatih sto izreka
izgovaramo još i danas. I svima ostalima koje sam zaboravila osobno spomenuti hvala što su nas trpjeli i što
su od nas stvorili dobre, odrasle ljude pune poštovanja i
zahvalnosti prema drugima.
Sad kada su gotove (službene) zahvale, trebala bih nešto
reći i o svojoj generaciji. Ali, prvo o IV. a kakav se više
nikada neće ponoviti. Bili smo nesložan razred, pun neopravdanih zbog kašnjenja, jedinica zbog nemara. Ipak,
svi kažu da sm bili dobri. Zašto? Zato što smo imali
ono nešto. Znali smo kada treba zapeti, a kada se opustiti, bili smo vezani nevidljivim nitima prijateljstva koje
se rodilo unatar zidova učionice 52. Uvijek bismo pomogali i rješavali tuđe testove (kao da je bilo jučer, sjećam se kako me prof. Bjelajac zbog toga zamalo rušila).
I nećemo si lagati, nismo puno učili, ali smo bili uporni.
A za cijelu generaciju mogu reći da smo tvrdoglavi ljudi
koji dobro znaju što žele i potrudit će se da to i dobiju.
Generacija smo koju će Treća pamtiti osim po dobrim
uspjesima i po nekažnjenim rezbarenjima imena na klupe ili tragu nekog markera u svlačionici.
Ana Tuković, IV. a
40
Zbogom, fujkaći!
Red, rad i disciplina nisu riječi kojima bi se mogao naš
razred opisati. Istina, vjerujem da se svi sjećamo prvih
zadataka iz fizike, sve same četvorke i petice. Ali sljedeći zadaci pokazali su ono što se provlačilo kroz sve četiri
godine – opći potop. Dobro, možda u ovome tekstu ne bi
trebao govoriti o negativnim stranama našeg razreda, već
samo o onima koje su lijepe i pozitivne, a to je većinom
bilo izvan klupa.
Prvi izlet na koji se išlo bio je posjet Vukovaru i Osijeku.
Ne mora se govoriti da je atmosfera bila odlična, uz puno
zabave i pjesme. Činilo da su se dvije osobe našetale, jer
je autobus otišao pa su dio puta pješačile. Kiša u Osijeku
spriječila je detaljan obilazak grada, ali je provod na prvom zajedničkom izletu bio izvrstan!
U drugom razredu na izlet smo išli u Zadar i Nin, s jednim trećim razredom. Ono što nam se urezalo u pamćenje nije sam obilazak, već atmosfera u autobusu. Ne
zaboravljamo ni kupanje nekih ljudi u listopadu.
U trećem razredu smo počeli s tradicijom fujkaća – roštiljada na Jarunu. Vrhunska zabava, uz obilje pića i hrane,
čak je i raska pekla famozne hrenovke u lisnatom, trajala
je do kasnih noćnih sati. Kako će nam sve to nedostajati!
A tek maturalno putovanje u Grčku! E, to je bio doživljaj!
Fujkaći su po prvi put pokazali zajedništvo u sobi 305.
Podmetali smo spačke profesoricama koje su bile s nama
i na taj se način sprijateljili s njima, kao što smo se sprijateljili i s ostalim razredima koji su bili s nama u Grčkoj.
Iako smo bili na maturalcu u razdoblju štrajkova, za nas
to nije bila nikakva prepreka za dobar provod tako da se
svatko tko je odlučio ne ići na maturalac, može pokajati.
U četvrtom razredu uglavnom je bila strka oko mature,
ali Jarun nismo propustili. Iako se raspravljalo o promjeni
mjesta izleta, zajedništvo i zabava na Jarunu te raskine
hrenovke u lisnatom ipak su prevagnule. Osim toga, u
četvrtom razredu su neki od nas naučili da mobing nije
kada te neko tuče mobitelom, već nešto sasvim drugo.
Što još reći o našem razredu? Evo čega se ja sjećam. Sjećam se Sokinog bicikla, sjećam se Rasta koji je visio na
vješalici, sjećam se vikanja profesorice Gojević: „FUUJKAAĆII!“, sjećam se una, sjećam se bisera što učenika,
što profesora, ali tome baš ovdje i nije mjesto.
Naravno, htio bih se zahvaliti svim profesorima koji su
nas trpjeli, a posebno onima koji su nam držali pripreme
kako bismo upisali fakultete po izboru.
Sada se čini da četiri godine jako kratko traju, samo trenutak.
Pričali su mi kako su prijatelji iz srednje škole ono što
se pamti. Počinjem u to vjerovati. Znam zasigurno jednu
stvar: Treća neće nikada imati fujkaće kakvi smo mi bili.
Zbogom, fujkaći!
Andrej Ignjatić, IV. f
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Dani za pamćenje
Kako je bilo u IV. c razredu? U svakom slučaju nezaboravno, jer četiri godine koje smo proveli skupa ne mogu se samo
tako zaboraviti.
Kao i u svakom drugom razredu bilo je boljih dana (to su obično bili oni na početku školske godine, kada nije bilo usmenih i testova), a bilo je i onih manje dobrih (kada nas je bilo manje u razredu jer je bilo ljepše biti doma nego na testu).
No neki su nam se dani, događaji i rečenice urezali u pamćenje više od ostalih. Jedan od takvih dana bio je i, kako ga ja
volim zvati, „dan ajvara“. Hrvoje Mifka (evo, Mifkač, da se i tebe sjetimo) donio je u školu puno ajvara, a dječaci su kupili
kruh pa smo svi (čak i ja koja ga inače ne volim) uživali u blagodatima ajvara. Ostalo je zapamćeno i lice profesorice Bartulović u trenutku ulaska u razred koji je mirisao po ajvaru. Profesorica je naprosto bila oduševljena. Jedan od veselijih
dana bio je i Sarmin sedamnaesti dođendan (za one koji ne znaju, pod tim nazivom krije se Igor Vajagić). Puhali smo
svjećice i jeli tortu, a morate priznati da to nije nešto što se često događa u vašem razredu. I evo, profesorice Milković,
Igor je zamolio da spomenem da je uvijek dobivao jedinice iz školskih zadaća, a na maturi iz hrvatskog imao je 73.5%. I
kad smo već kod mature, mi nismo bili razred koji je bio poznat po dobrim ocjenama, tj. uvijek smo bili ti koji su slušali
kako su drugi bolji, a ipak smo maturu iz hrvatskog napisali bolje od svih ostalih razreda. Vratimo se sada malo u drugi
razred, na sat latinskog kod profesorice Berislave Runje. Burnać stoji ispred ploče i pjeva Gaudeamus igitur. Mislim
da je i on sam bio svjestan da to neće baš najlješpe zvučati, ali za višu ocjenu ljudi svašta rade. Tako je npr. Victoria
bosa trčala 1500 metara. Ispala joj je jedna starka pa je ona, onako usput, izula i drugu. Sve za pozitivu kod profesora
Banovca. Sjetimo se i profesorice Zrinke. Moramo priznati da su njeni sati uvijek (dobro, skoro uvijek) bili zabavni. Pa
ako gradivo i nije bilo osobito zanimljivo, onda nas je profesorica uveseljavala svojom veselom naravi. Ali, bio je jedan
sat povijesti nakon kojeg se nitko nije dobro osjećao. Naime, bili smo preglasni, nedisciplinirani i to u tolikoj mjeri da je
profesorica zašutjela i tako sjedila do kraja sata. I, vjerujte mi, nakon tog smo sata bili zbedirani. Zato smo se idući sat
ispričali profesorici i bili mirni, koliko smo mogli biti. A što se tiče naše razrednice, profesorice Bedeković, mislim da su
mnogi zapamtili njezinu izjavu da je Playboy koristan časopis jer ima mnogo zanimljivih članaka.
Što više pišem, više mi toga pada na pamet. Ali mislim da
je vrijeme da ovu priču privedem kraju pa ću vam kratko
reći gdje su cekavci danas. Dječak koji je izjavio da su petoprosinačke žrtve bile 28.10. danas studira ekonomiju, i ne,
Svatko je od nas bio jedna kap, jedinstvena i neponovnije on jedini koji je upisao ekonomiju. Ima onih koji uče
ljiva, sa svojim ciljevima, problemima i putovima, ali
francuski, švedski, engleski. Djevojka koja je rekla da pijezajedno smo bili ocean koji je pomicao granice. Usprtao ima tri papka studira predškolski odgoj. Neki studiraju
kos razlikama unutar razreda koje su dovodile do trsociologiju, neki pedagogiju. Momak kojemu je profesorica
zavica, uvijek smo uspjeli složno funkcionirati prema
Gojević rekla da bi bio korisniji da je paprika, danas je stuvan. Želim svima najiskrenije zahvaliti na četiri godine
dent Pravnog fakulteta. A ima nas i na strojarstvu, znanosti
suradnje i od srca želim svima uspjeh u svemu što su si
o okolišu, arhitekturi, ZŠEM-u, geologiji i matematici.
postavili za cilj.
Jelena Cafuk, IV. c
Ivan Krešimir Lizatović, IV. b
Ocean čine kapi
Školska godina 2010./2011.
41
Godišnjak III. gimnazije
4. a razred
Razrednica Marija Maričić prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bernarda Bekić
Nikolina Bilonić
Šimun-Andrija Birkić
Valentina Borić
Antonio Črešnar
Renata Dojčinović
Jovan Dukić
Ivana Dunđer
Petra Furdić
Bernarda Bekić
42
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
USPJEH
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Marina Gučanin
Tihana Harapin
Amalija Huzanić
Mislav Larva
Nikola Mihaljević
Boris Močilac
Stella Nišević
Martina Olić
Tin Petrović
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Nikolina Bilonić
IME I PREZIME
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Tamara Pranjić
Petra Projić
Martina Protulipac
Danijela Radić
Nina Radočaj
Ana Senčar
Ivan Tirić
Ana Tuković
Kristina Vdović
Šimun-Andrija Birkić
Školska godina 2010./2011.
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Valentina Borić
Godišnjak III. gimnazije
Antonio Črešnar
Renata Dojčinović
Jovan Dukić
Ivana Dunđer
Petra Furdić
Marina Gučanin
Tihana Harapin
Amalija Huzanić
Mislav Larva
Nikola Mihaljević
Boris Močilac
Stella Nišević
Martina Olić
Tin Petrović
Tamara Pranjić
Petra Projić
Školska godina 2010./2011.
43
Godišnjak III. gimnazije
44
Martina Protulipac
Danijela Radić
Ana Tuković
Kristina Vdović
Nina Radočaj
Školska godina 2010./2011.
Ivan Tirić
Godišnjak III. gimnazije
4. b razred
Razrednica Ljubica Kostanić, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
IME I PREZIME
Marko Anić
Amar Balić
Tena Blažević
Ana Cokol
Valentina Falat
Vedran Gojević
Filip Han
Dora Ilijaš
Ivana Jurić
Ivan Klasić
Matea Kolar
Ana Klara Komazlić
Matija Labaš
Ivan Krešimir Lizatović
Pavla Mačkić
Bruno Marinac
Jelena Opačak
Tomislav Pavlović
Krešimir Ramljak
Trpimir Štojs
Salko Šumar
Maja Tralić
USPJEH
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
23.
24.
25.
26.
Kristina Tripalo
Ivan Vojnović
Marta Žulj
Petra Župan
USPJEH
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Tijekom školske godine ispisao se učenik Robert Dubravac.
Marko Anić
Školska godina 2010./2011.
Amar Balić
45
Godišnjak III. gimnazije
46
Tena Blažević
Ana Cokol
Valentina Falat
Vedran Gojević
Filip Han
Dora Ilijaš
Ivana Jurić
Ivan Klasić
Matea Kolar
Ana Klara
Komazlić
Matija Labaš
Ivan Krešimir
Lizatović
Pavla Mačkić
Bruno Marinac
Jelena Opačak
Tomislav Pavlović
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Krešimir Ramljak
Trpimir Štojs
Salko Šumar
Maja Tralić
Kristina Tripalo
Ivan Vojnović
Marta Žulj
Petra Župan
Školska godina 2010./2011.
47
Godišnjak III. gimnazije
4. c razred
Razrednica Ksenija Bedeković, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Edvin Avdić
Filip Baburak
Kristina Blagušević
Krešimir Burnać
Jelena Cafuk
Iris Došen
Ana Fuček
Tea Gudeljević
Victoria Hučić
Leon Hudorović
Aida Ibraimi
Petra Ljutić
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dovoljan
Dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Roberta Ljutić
Igor Matovina
Zorana Mihovilović
Marija Panijan
Petar Rabi
Monika Relković
Luka Sabljić
Sebastijan Stingl
Maja Šprajc
Igor Vajagić
Maja Zeljak
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Tijekom školske godine ispisao se učenik Matija Domislović.
48
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Edvin Avdić
Filip Baburak
Kristina Blagušević
Krešimir Burnać
Jelena Cafuk
Iris Došen
Ana Fuček
Tea Gudeljević
Victoria Hučić
Leon Hudorović
Aida Ibraimi
Petra Ljutić
Roberta Ljutić
Igor Matovina
Zorana Mihovilović
Marija Panijan
Školska godina 2010./2011.
49
Godišnjak III. gimnazije
50
Petar Rabi
Monika Relković
Luka Sabljić
Maja Šprajc
Igor Vajagić
Maja Zeljak
Školska godina 2010./2011.
Sebastijan Stingl
Godišnjak III. gimnazije
4. d razred
Razrednica Anđela Gojević, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
IME I PREZIME
Jelena Baček
Danijela Barbarić
Domagoj Barišić
Ivana Bilić
Kristina Bralo
Ante Ćurić
Franka Dodig
Filip Dujmović
Ivonna Fiket
Hrvoje Flass
Natalija Golubić
Filip Grljević
Ante Jakelić
Lorena Kranjčec
Ela Lovrić
Matea Lukačević
Barbara Marković
Kasandra Maršić
Matea Martin
Dominik Nujić
Ana Pavičić
Kristijan Prežec
Marija Radoš
Ana Slišković
Ivan Zvonimir Sopta
Petra Škoda-Štrok
Tea Tkalčević
Antonija Turda
Tena Žarković
USPJEH
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dovoljan
Dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Ivana Bilić
Jelena Baček
Danijela Barbarić
Domagoj Barišić
Kristina Bralo
Školska godina 2010./2011.
51
Godišnjak III. gimnazije
52
Ante Ćurić
Franka Dodig
Filip Dujmović
Ivonna Fiket
Hrvoje Flass
Natalija Golubić
Filip Grljević
Ante Jakelić
Lorena Kranjčec
Ela Lovrić
Matea Lukačević
Barbara Marković
Kasandra Maršić
Matea Martin
Dominik Nujić
Ana Pavičić
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Kristijan Prežec
Marija Radoš
Ana Slišković
Ivan Zvonimir
Sopta
Petra Škoda-Štrok
Tea Tkalčević
Antonija Turda
Tena Žarković
Školska godina 2010./2011.
53
Godišnjak III. gimnazije
4. e razred
Razrednica Mila Bartulović, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Martina Antolović
Fran Barac
Stella Cetina
Petra Čačija
Tajana Čop
Karlo Dolenčić
Marko Domitrović
Josipa Filipović
Darija Ilić
Bernarda Jukić
Filip Kolić
Ana Kovačević
Mate Kovačić
Marija Kozjak
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
54
IME I PREZIME
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Andrej Marić
Luka Metikoš
Ana Navračić
Marta Nimac
Janko Ostrunić
Antonia Perković
Juraj Petrošanec
Juraj Rončević
Ena Softić
Christine Supina
Luka Šiško
Mateja Šiško
Kristijan Tomić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Martina Antolović
Fran Barac
Stella Cetina
Tajana Čop
Karlo Dolenčić
Marko Domitrović
Josipa Filipović
Darija Ilić
Filip Kolić
Ana Kovačević
Mate Kovačić
Marija Kozjak
Andrej Marić
Luka Metikoš
Ana Navračić
Marta Nimac
Školska godina 2010./2011.
55
Godišnjak III. gimnazije
56
Juraj Petrošanec
Juraj Rončević
Ena Softić
Luka Šiško
Mateja Šiško
Kristijan Tomić
Školska godina 2010./2011.
Christine Supina
Godišnjak III. gimnazije
4. f razred
Razrednica Alma Andabaka, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
IME I PREZIME
USPJEH
Magdalena Andrijanić NenadićDobar
Ivan Cesar
Vrlo dobar
Petra Đukić
Dobar
Fran Fiolić
Vrlo dobar
Marko Fučkan
Dobar
Nikola Grden
Vrlo dobar
Ivan Grginov
Vrlo dobar
Andrej Ignjatić
Vrlo dobar
Lucija Ivanković
Vrlo dobar
Tin Jelić
Odličan
Sven Marković
Vrlo dobar
Jakov Markus
Dobar
Kristijan Markušić-Novosel Dobar
IME I PREZIME
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Mirel Mešić
Dominik Plejić
Romano Rast
Hrvoje Rihtarić
Nikola Soko
Filip Strikinac
Ivana Šilić
Ana Marija Šuvak
Robert Tomičić
Matija Trebež
Juraj Vukovojac-Dugan
Josip Zlatec
USPJEH
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Školska godina 2010./2011.
Magdalena
Andrijanić Nenadić
57
Godišnjak III. gimnazije
58
Ivan Cesar
Petra Đukić
Fran Fiolić
Marko Fučkan
Nikola Grden
Ivan Grginov
Andrej Ignjatić
Lucija Ivanković
Tin Jelić
Sven Marković
Jakov Markus
Kristijan MarkušićNovosel
Mirel Mešić
Dominik Plejić
Romano Rast
Hrvoje Rihtarić
Školska godina 2010./2011.
Godišnjak III. gimnazije
Nikola Soko
Filip Strikinac
Ivana Šilić
Ana Marija Šuvak
Robert Tomičić
Matija Trebež
Juraj VukovojacDugan
Josip Zlatec
Školska godina 2010./2011.
59
Godišnjak III. gimnazije
Maturalna večer
60
Školska godina 2010./2011.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
87
File Size
6 873 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content