Πεπραγμένα 2013

δράσεις 2013
παρεμβάσεις
σχέσεις με τα μέλη
εκπαίδευση και επιμόρφωση
κοινωνική δράση κ.α.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
δράσεις 2013
Λάρισα
Μάρτιος 2014
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αδαμόπουλος Αντώνης
Μπακογιάννης Νίκος
Αλιάγας Αθανάσιος
Μπαρμπούτης Βασίλης
Αναστασιάδης Μιχάλης
Μπίζιος Νίκος
Αποστολάκης Δημήτρης
Μπονώτης Απόστολος
Βελλής Θεμιστοκλής
Ντανίκας Κώστας
Βρυσσάς Κωνσταντίνος
Ντισλής Γιώργος
Γεννιτσεφτσής Χρήστος
Ντριγκόγιας Αχιλλέας
Γιαννακός Γιώργος
Ξηρομερίτης Ευάγγελος
Γουργιώτης Κώστας
Ξουργιάς Ιωάννης
Πρόεδρος:
Δημοβέλης Γιάννης
Παπαθανασίου Τριαντάφυλλος
Απόστολος Δοντάς
Καζάνας Βασίλης
Ποδαράς Νίκος
Αντιπρόεδροι:
Καντώνιας Γιάννης
Πούλιος Αθανάσιος
Μιχάλης Ανατολίτης
Καραμπινάς Δημήτρης
Πρασσάς Αναστάσιος
Ευάγγελος Κούρτης
Καράτζης Λευτέρης
Ριζόπουλος Γιώργος
Βάιος Μπρέτας
Κασίδης Αθανάσιος
Ρώμνιου Βάσω
Κατσίφα Νικολέτα
Σακελλαρίου Νίκος
Κερμελιώτης Γιώργος
Σαμαράς Κώστας
Κίκιζας Γιώργος
Σδράλης Αντώνης
Κοκότης Αθανάσιος
Σούρλας Αθανάσιος
Κωσταράς Αναστάσιος
Ταχούλας Γιώργος
Λαβδάκης Μανώλης
Τζίκας Γιώργος
Οικον. Επόπτης:
Λαμπρούλης Κωνσταντίνος
Τουρσουνίδης Κωνσταντίνος
Δημήτρης Γουγουλιάς
Λάππας Αναστάσιος
Τσαγκούλης Στέργιος
Σύμβουλοι:
Μακρής Μάριος
Τσαρουχάς Ευάγγελος
Ηλίας Βαλαβάνης
Μανδηλάς Βασίλης
Τσιμόπουλος Γιώργος
Χρήστος Γιακουβής
Μαπίτσιος Δημήτρης
Τσίνας Βασίλειος
Γιώργος Καρκανιάς
Μάρκου Βασίλης
Τσιτσιφλή Σταυρούλα
Αχιλλέας Νταβέλης
Μαρούδας Σιδέρης
Φαλτάκας Αθανάσιος
Μαυρογιάννης Αθανάσιος
Χατζής Χρήστος
Μελίδης Αναστάσιος
Χατζησαλάτα Νίκη
2013-2016
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2013-2016
Ειρήνη Παπαϊωάννου
Γιώργος Ρουπακιάς
Νίκος Τζαφέττας
Γεν. Γραμματέας:
Αντώνης Ζάβαλος
Νίκος Νταναβάρας
Αναστάσιος Παπαγιάννης
Μιχάλης Παπαϊωάννου
Αγησίλαος Ραψανιώτης
Ιωάννης Σίνης
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Νίκος Χατζής
Νίκος Ρώμνιος
Ηλίας Βαλαβάνης
Ευριπίδης Χαρμάνης
Στέφανος Καζαντζής
Γιώργος Φωτιάδης
Άγγελος Παππάς
Κώστας Χύτας
Φώτιος Παππάς
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το επιχειρηματικό περιβάλλον ..................................... 4
Παρεμβάσεις ............................................................... 8
Σχέσεις με τα μέλη ........................................................ 11
Δημοσιοποίηση έργου και θέσεων ............................... 14
Εκπαίδευση και επιμόρφωση ........................................ 16
Κοινωνική δράση .......................................................... 19
Οικονομική διαχείριση.. ...............................................
20
Εκπρόσωποι .................................................................
20
Το επιχειρηματικό περιβάλλον
Η
ανάγκη αντιμετώπισης της
πρωτοφανούς οικονομικής
κρίσης της χώρας, αλλά και η
ανάγκη διασφάλισης μιας πορείας
διατηρήσιμης ανάπτυξης για το μέλλον
επιβάλλουν τη ριζική αναδιάταξη του
κράτους: αναδιάταξη λειτουργική,
οργανωτική και θεσμική. Οι καιροί απαιτούν
επίσης από τις ηγετικές δυνάμεις του
πολιτικού και διοικητικού συστήματος να
στρατευθούν στον στόχο της πραγματικής
μεταρρύθμισης με συνέπεια, συνέχεια και
σχέδιο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ένα
ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος με
ρόλο αποκλειστικά επιτελικό, ρυθμιστικό και
ελεγκτικό. Σημαίνει επίσης ένα κράτος με
ορθολογική παραγωγή ρυθμίσεων και
λήψη αποφάσεων, με μοναδικό κριτήριο το
δημόσιο συμφέρον, και αγνοώντας το
«πολιτικό» όφελος ή κόστος. Ένα κράτος,
εν τέλει, που δεν θα προβάλλει εμπόδια
στην επιχειρηματικότητα, αλλά αντίθετα θα
την διευκολύνει.
04
Για την
ανάπτυξη της ιδιωτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας,
στην
οποία κατ' ανάγκη βασίζεται σήμερα η
έξοδος από την κρίση -και αύριο η
διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και η
κοινωνική ευημερία της χώραςπροϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ αποτελεί η
δραστική απλούστευση του ρυθμιστικού
περιβάλλοντος, δηλαδή του θεσμικού
πλαισίου και των διατάξεων στις οποίες
υπόκεινται οι επιχειρήσεις και του τρόπου
εφαρμογής τους από το κράτος.
Απαιτούνται δραστικές διαρθρωτικές
αλλαγές που θα αναστρέψουν την
δραματική κατά την τελευταία δεκαετία
πτωτική πορεία –ουσιαστικά κατάρρευση σε όλους σχεδόν τους
διεθνείς δείκτες επιχειρηματικότητας– της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της χώρας. Επίσης, η βελτίωση αυτή του
ρυθμιστικού περιβάλλοντος θα διασφαλίσει τον υγιή, δηλαδή
χωρίς στρεβλώσεις και εμπόδια, αλλά και υπεύθυνο, δηλαδή
έναντι του δημοσίου συμφέροντος, ανταγωνισμό.
Η βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος θα ενισχύσει τις
κύριες προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής
ανάπτυξης. Σε αυτή την μεταρρύθμιση θα πρέπει να
διασφαλίζονται από το κράτος:
- Ταχύς εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας,
και εφαρμογή των κανόνων καλής νομοθέτησης για την
παραγωγή αποτελεσματικών ρυθμίσεων.
- Εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, είτε πρόκειται για
τις ανάγκες του κράτους και τις κοινωνικές υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για την ασφάλεια των
παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την προστασία του
καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, της δημόσιας υγείας, την υγιεινή και
ασφάλεια
στους χώρους εργασίας, κλπ,
χωρίς να
παρεμποδίζεται η αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
- Αποτελεσματικοί θεσμοί και πρακτικές προαγωγής υγιών
συναλλακτικών ηθών, διαφάνειας, ισότιμης μεταχείρισης και
καλής πίστης στις σχέσεις κράτους-επιχείρησης.
- Εύλογο ρυθμιστικό βάρος, ανάλογο προς το δημόσιο
συμφέρον του κόστους συμμόρφωσης.
- Εύλογη ταχύτητα ανταπόκρισης του κράτους στις συναλλαγές
του με τις επιχειρήσεις.
- Διαχρονική σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερα
στους τομείς της φορολογίας, της ασφάλισης, των κινήτρων,
της προστασίας του περιβάλλοντος.
- Θεσμικά μέτρα υπέρ των μικρών και των πολύ μικρών
επιχειρήσεων για την άμβλυνση του ρυθμιστικού βάρους που τις
επιβαρύνει δυσανάλογα προς τις μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις.
- Αποτελεσματικοί, ανεξάρτητοι μηχανισμοί ρύθμισης εκείνων
των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών δημοσίου ενδιαφέροντος
που αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα.
- Αποτελεσματικοί μηχανισμοί εκτίμησης των ρυθμιστικών
επιπτώσεων και δημόσιας διαβούλευσης με την επιχειρηματική
κοινότητα, για τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά παραθέτονται χαρακτηριστικά παραδείγματα
παθογενειών:
- Τεράστιες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των συναλλαγών
κράτους - επιχειρήσεων με πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις
και αδικαιολόγητα υψηλό ρυθμιστικό βάρος για τις επιχειρήσεις
αλλά και για το κράτος, με χαρακτηριστικά παραδείγματα:
- για την «Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων»: πολύ
σημαντικό κόστος ευκαιρίας,
- για την «Ταχύτητα Απονομής Δικαιοσύνης»: 393.000
εκκρεμείς υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια,
- για τις «Δημόσιες Συμβάσεις»: χρόνος 230 ημερών κατά
μέσο όρο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας δημόσια
σύμβασης – ο 2ος μεγαλύτερος χρόνος στην ΕΕ των 27- χωρίς
θεσμικού πλαισίου με χαρακτηριστικό
παράδειγμα για τον «Έλεγχο και Εποπτεία»
την έλλειψη στρατηγικής και μεθοδολογίας
για την αντικειμενική, αξιόπιστη
και
αποτελεσματική διεξαγωγή των ελέγχων.
Απουσία σταθερού θεσμικού
περιβάλλοντος,
με χαρακτηριστικά
παραδείγματα τις περιοχές «Φορολογία,
Εισφορές και Λοιπές Επιβαρύνσεις» και
«Αναπτυξιακά Κίνητρα».
- Απουσία μέτρων υπέρ των μικρών και των
πολύ μικρών επιχειρήσεων για την
άμβλυνση του ρυθμιστικού βάρους που τις
επιβαρύνει δυσανάλογα προς τις μεσαίες
και μεγάλες επιχειρήσεις με
χαρακτηριστικά παραδείγματα τις περιοχές
«Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες /
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση» και
να υπολογίζεται ο χρόνος προκήρυξης και προετοιμασίας του
«Εργασιακό Περιβάλλον/Εργασιακές
διαγωνισμού,
- για τις «Εξαγωγές – Εισαγωγές, Τελωνειακές διαδικασίες»:
καθυστερήσεις 1 – 1,5 έτους στις διαδικασίες εκκαθάρισης στις
περιπτώσεις εισαγωγών αγαθών, που προορίζονται για
εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.
- Σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, περίπλοκες και
Σχέσεις, Ασφαλιστικές Εισφορές».
- Σύνδρομο κρατισμού, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα
τις «Προδιαγραφές και
Πιστοποιήσεις» όπου η στρατηγική
τυποποίησης σχεδιάζεται αποκλειστικά από
το κράτος, χωρίς τη συμμετοχή
χρονοβόρες διαδικασίες που δεν εξυπηρετούν το δημόσια
επιχειρήσεων και όπου οι πιστοποιήσεις
συμφέρον αλλά επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις (και το κράτος) με
των επαγγελμάτων γίνονται μόνο από το
αδικαιολόγητο ρυθμιστικό βάρος και συνεπάγονται τις μεγάλες
Δημόσιο.
καθυστερήσεις που διαπιστώνονται, σε συνδυασμό με την
απουσία
κωδικοποίησης του θεσμικού πλαισίου, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περιοχή «Εταιρικό Δίκαιο»,
τις διαδικασίες σύστασης, λειτουργίας και λύσης μιας
εταιρείας.
- «Εμπροσθοβαρή» και αναποτελεσματικά συστήματα ελέγχων,
που επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις, δημιουργούν
περιθώρια για συναλλαγή, και δεν εξυπηρετούν το δημόσιο
συμφέρον.
- Ανεπαρκής αξιοποίηση των
σημαντικών δυνατοτήτων
απλούστευσης διαδικασιών και βελτίωσης της πληροφόρησης
που παρέχουν οι ΤΠΕ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα για την
περιοχή «Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» την
Τα τελευταία 3 χρόνια η Δημόσια Διοίκηση
έχει προωθήσει πολλαπλές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις σε πλήθος πεδίων που
αφορούν τη δημιουργία, τη λειτουργία και
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Εντούτοις,
ο αποσπασματικός χαρακτήρας των
παρεμβάσεων και η έλλειψη
ολοκληρωμένου σχεδιασμού συντείνουν
στη χαμηλή αποτελεσματικότητά τους και
στην διατήρηση της πραγματικής ανάγκης
για επίλυση των προβλημάτων των
επιχειρήσεων.
υποχρέωση πολλαπλών υποβολών (μέχρι και 72 διαφορετικών
Για το λόγο αυτό προτείνεται μια νέα
δελτίων
στοιχείων για τις επιχειρήσεις του κλάδου της
Μεταρρυθμιστική Στρατηγική για τη
μεταποίησης), με επικαλυπτόμενο περιεχόμενο σε διαφορετικές
βελτίωση του Επιχειρηματικού
δημόσιες υπηρεσίες.
- Απουσία συγκροτημένης στρατηγικής και συνεργασίας με την
Περιβάλλοντος, με την εκπόνηση
Επιχειρησιακού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων
επιχειρηματική κοινότητα στην επεξεργασία πολιτικών
για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον για την
και
05
περίοδο 2014-2020, σε συνεργασία με την επιχειρηματική
κοινότητα. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιλαμβάνει τους
στόχους, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι
σημαντικότεροι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι οργανισμοί της
δημόσιας διοίκησης (περιλαμβανομένης της τοπικής
αυτοδιοίκησης) για τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, τους υλικούς και άυλους πόρους και το Σχέδιο
Εφαρμογής.
06
Κύριες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Μεταρρυθμίσεων είναι:
1. Επικέντρωση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης (κοινοτικών
και εθνικών) στη ριζική μεταρρύθμιση 5 επιλεγμένων
λειτουργικών τομέων υποστήριξης και εξυπηρέτησης των
επιχειρήσεων: Αδειοδότηση, Χωροταξία, Φορολογία, Ταχύτητα
Απονομής Δικαιοσύνης, Συστήματα Κρατικού Ελέγχου &
Εποπτείας.
2. Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός (όπου απαιτείται) των
αρμοδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιπέδων
διακυβέρνησης για τους παραπάνω τομείς, με βάση την αρχή
της επικουρικότητας και βελτίωση της διαλειτουργικότητας των
συστημάτων τους.
3. Ριζική αναδιοργάνωση του μοντέλου παροχής δημόσιων
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης της
εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) για την παροχή υπηρεσιών
και προμηθειών στο δημόσιο τομέα, με σύγχρονο θεσμικό
πλαίσιο σύναψης συμβάσεων και δεσμευτικά πρωτόκολλα
παροχής των υπηρεσιών και διασφάλισης του περιεχομένου της
συνεργασίας.
4. Αναδιοργάνωση του συστήματος Δημόσιων Διαβουλεύσεων
μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας.
Προσαρμογή της διαβούλευσης ανάλογα με το αντικείμενο της
νομοθέτησης, τις απαιτήσεις σε γνώση και εξειδίκευση, το
μέγεθος των επιπτώσεων, κ.λπ. και ανάδειξη της στοχευμένης
διαβούλευσης σε βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της
νομοθέτησης.
5. Εγκαθίδρυση νέου συστήματος και διαδικασιών για την
έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων (impact assessment) στην
ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό των βασικών μέτρων
που λαμβάνονται με νομοθετήματα ή διοικητικές πράξεις (ex
ante & ex post).
6. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης
με έμφαση στην ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών με εξειδίκευση
σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, διεθνών
αγορών, επενδύσεων, καινοτομίας καθώς και σε θέματα που
άπτονται βασικών παραγωγικών τομέων της οικονομίας όπως η
ενέργεια, τα τρόφιμα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, κλπ, σε συνεργασία με την επιχειρηματική
κοινότητα.
Κρίσιμα μέσα για την επιτυχία του
Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι:
7. Δημιουργία αυτοτελούς επιτελικού
μηχανισμού για την τεχνοκρατική
υποστήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Μεταρρύθμισης, με τη συμμετοχή της
επιχειρηματικής κοινότητας, ο οποίος θα
έχει σημαντικές δικαιοδοτικές αρμοδιότητες
για την τεχνική υποστήριξη των
μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθηση
της υλοποίησης του ανωτέρω Σχεδίου
Εφαρμογής. Επιλογή Συμβούλων
Αξιολόγησης στους παραπάνω τομείς, από
χώρες με σύγχρονα συστήματα διοίκησης,
με αναφορά στον Πρωθυπουργό.
8. Ευρύ επικοινωνιακό πρόγραμμα για την
προστιθέμενη αξία της διασφάλισης
φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στη χώρα μας στη βάση διεθνών
benchmarking.
Η προτεινόμενη Μεταρρυθμιστική
Στρατηγική για το Επιχειρηματικό
Περιβάλλον μπορεί να πάρει τη μορφή
έργων (projects), που θα ενταχθούν στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης
και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας 2014–2020, εξασφαλίζοντας
τη λειτουργική ένταξή τους στις ομοειδείς
«κατηγορίες
δράσεων»
των
Προγραμμάτων και διασφαλίζοντας τον
οριζόντιο συντονισμό τους, στο πλαίσιο του
ανωτέρω Σχεδίου Εφαρμογής των
Μεταρρυθμίσεων.
Αυτό θα βοηθήσει στις αναγκαίες
συνέργειες, αλλά και στην προώθηση των
δράσεων
υποστήριξης
της
επιχειρηματικότητας ως mainstream
πολιτικής στη νέα προγραμματική περίοδο.
Βασική προϋπόθεση για την μεταρρύθμιση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους
άξονες που προαναφέρθηκαν αποτελεί η
ουσιαστική συμμετοχή της επιχειρηματικής
κοινότητας η οποία υφίσταται τις επιπτώσεις
των εμποδίων, που γνωρίζει και μπορεί να
αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους,
ενδιαφέρεται δε για την προστασία του
δημοσίου συμφέροντος, εξ ίσου με το
κράτος, ιδίως σε ότι αφορά ρυθμίσεις που δημιουργούν
στρεβλώσεις στην αγορά και διευκολύνουν τον αθέμιτο
ανταγωνισμό.
ΠΗΓΗ: www.observatory.org.gr
07
το πάνελ της κλειστής ετήσιας συνέλευσης των μελών
του ΣΘΕΒ 2013
εκδήλωση με θέμα την καινοτομία και
την επιχειρηματικότητα στη διατροφή και το περιβάλλον
κοινωνική δράση σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΜΗΤΙΣ
κοπή πίτας 2012
εκδήλωση με θέμα: «How to do business in USA»
Παρεμβάσεις
Η
πρωτοφανής και παρατεταμένη
οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει
σχεδόν όλους τους τομείς της
οικονομίας της χώρας μας,
δημιουργώντας αυξημένες ευθύνες σε
φορείς – μόνιμους συνομιλητές της
Πολιτείας όπως ο ΣΘΕΒ, ο οποίος έχοντας
πλήρη γνώση του γενικότερου οικονομικού
περιβάλλοντος, προώθησε προς κάθε
αρμόδιο τις θέσεις και τις προτάσεις του με
αποφασιστικότητα, γνώση και μοναδικό
σκοπό την άμεση στήριξη της
επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης
καθώς και τη βελτίωση των δομικών
αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας.
Υπόμνημα για το Α1 Στάδιο Μελέτης
«Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Προς την Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας κα Ρένα
Καραλαριώτου
08
Επισημάνθηκε ότι το πλαίσιο της Μελέτης
είναι ένα πολύ καλά δομημένο σχέδιο σε
βαθμό ανάπτυξης και λεπτομερειακής
ανάλυσης, ενώ η πρόταση για την εκπόνηση
ενιαίου τμήματος «Αναπτυξιακών
Θεμάτων» θεωρείται πως βρίσκεται προς
τη σωστή κατεύθυνση, γεγονός που θα
αποτελέσει αφετηρία γόνιμου
προβληματισμού και σκέψης για το μεγάλο
ζητούμενο της χώρας, την ίδια την
ανάπτυξη.
Επί του πλαισίου επισημάνθηκαν θέματα
όπως:
η παραμονή της πρότασης για
δημιουργία «Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας», το οποίο
χωροταξικά μπορεί να τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή του
Βελεστίνου Βόλου, με σιδηροδρομική σύνδεση με τις ΒΙ.ΠΕ
Λάρισας και Βόλου καθώς και με το λιμάνι του Βόλου, την
δημιουργία εμπορευματικών κόμβων εξυπηρέτησης των
Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων
- η πρόταση περί αποτροπής της διάσπαρτης χωροθέτησης των
μονάδων του τομέα κρίθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο
για τις υφιστάμενες μονάδες η διαδικασία αδειοδότησης,
επέκτασης και μετεγκατάστασης θα πρέπει να γίνει με ομαλή
μετάβαση στα νέα δεδομένα και αφού προβλεφθούν και
εξυγιανθούν οι «άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις». Στην
περιφερειακή ενότητα Λάρισας σημαντικό ενδιαφέρον τέτοιων
άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων παρουσιάζουν περιοχές
όπως: η Π.Ε.Ο. Λαρίσας – Αθηνών, η περιοχή στον επαρχιακό
δρόμο Λάρισας – Συκουρίου, η περιοχή του τριγώνου Γιάννουλη
– Αμπελώνας – Τύρναβος καθώς και η περιοχή Ομορφοχωρίου
- η πιθανή διερεύνηση – αξιοποίηση των κοιτασμάτων λιγνίτη
στην περιοχή Ελασσόνας μας βρίσκει αντίθετους, καθώς η εν
λόγω περιοχή αποτελεί σημαντικό πόλο οργανωμένων
επιχειρήσεων πρωτογενούς παραγωγής οι οποίες θα έχουν
άμεσα αρνητικά αποτελέσματα ως προς την ποιότητα των
προϊόντων τους
- η δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων
της Θεσσαλίας, - με την εφαρμογή ενός προγράμματος
διαχείρισης των νερών στο επίπεδο του υδατικού διαμερίσματος
Θεσσαλίας με τη δημιουργία φορέα – μηχανισμού που θα
αναλάβει το πρόγραμμα αυτό. Επισημαίνεται ότι χωρίς την
ύπαρξη ενός τέτοιου φορέα - μηχανισμού που θα είναι
αυτοδιοικούμενος κατά τα πρότυπα των άλλων κοινοτικών
χωρών, δεν είναι δυνατόν να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση είτε
των υπαρχόντων υδατικών πόρων είτε πολύ περισσότερο των
αναμενόμενων υδατικών πόρων, όταν θα ολοκληρωθούν τα
έργα εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου
Επίσης προτάθηκαν συμπληρωματικά ως αναγκαίες οι
παρακάτω θέσεις:
Σύσταση Εθνικού Δημοπρατηρίου Τιμών Αγροτικών
Προϊόντων στη Θεσσαλία
- Σύσταση τοπικού Κέντρου ΑΠΕ Θεσσαλίας, στα πρότυπα του
εθνικού ΚΑΠΕ
- Δράσεις για τη δημιουργία κοινοπραξιών (Μίνι ΣΔΙΤ) μεταξύ
ΟΤΑ και τοπικών επιχειρήσεων με αντικείμενο της ΑΠΕ π.χ.
Πρόγραμμα για την ενεργειακή αυτονομία όλων των δημόσιων
κτιρίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη συμμετοχή ιδιωτικών
κεφαλαίων, τα οποία θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των
έργων και θα ωφεληθούν από τις μελλοντικές υπεραξίες που θα
δημιουργήσουν οι εν λόγω επενδύσεις
- Δημιουργία Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου στην πόλη
της Λάρισας
Για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε
Μεταποίηση – Εμπόριο – Υπηρεσίες – Τουρισμό
Προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων κ. Γεώργιο Γιαννούση
Επισημάνθηκε ότι στο ανακοινωθέν πρόγραμμα με τίτλο
«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της
Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών» στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι δραστηριότητες μεταποίησης
προϊόντων καφέ και μπαχαρικών (ΚΑΔ 10.83, 10.84) δεν
εμφανίζονταν στη λίστα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
Το παράδοξο είναι ότι στη σχετική λίστα εμφανίζονταν, για τη
μεταποίηση, δραστηριότητες με υψηλή συνάφεια, όπως η
«Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών» (ΚΑΔ: 10.82),
ενώ στον κλάδο του Εμπορίου μία από τις επιλέξιμες
δραστηριότητες είναι το «Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού,
κακάου και μπαχαρικών» (ΚΑΔ: 46.37).
Τονίστηκε ότι η επιλεκτική αυτή αντιμετώπιση ομοειδών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στερεί τη δυνατότητα από
πολλές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), του ιδιαιτέρως
δυναμικού κλάδου της μεταποίησης καφέ και μπαχαρικών, να
προβούν άμεσα σε επενδύσεις με ότι αυτό συνεπάγεται για την
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στο
συγκεκριμένο χώρο, αλλά και στο σύνολο της τοπικής μας
οικονομίας.
Εκφράζοντας την αντίθεσή του στην εξαίρεση των εν λόγω
δραστηριοτήτων η Διοίκηση του ΣΘΕΒ ζήτησε αρχικά να
γνωστοποιηθούν οι λόγοι μη επιλεξιμότητας και στη συνέχεια τη
σχετική ένταξή τους στο πρόγραμμα.
Για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας»
Προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων κ.
Γεώργιο Γιαννούση
Επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με την απόφαση
5794/1403Α2/23.08.2013 περί Ένταξης και
έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο
Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση
για την στήριξη της Γυναικείας
Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας», αρκετές από τις
προτάσεις επιχειρήσεων που είχαν διακόψει
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα
εκτός τριετίας (2010,2011,2012), κρίθηκαν
απορριπτέες στο στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών και δεν προχώρησαν σε
περαιτέρω αξιολόγηση.
Τονίστηκε ότι το γεγονός αυτό εγείρει
ερωτήματα καθώς στην ερώτηση 6 των
συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων που
αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΕΣΠΑ από 07/03/2013, είναι ξεκάθαρο ότι
επιχειρηματίας που έκλεισε την επιχείρηση
πριν από 5 χρόνια μπορεί να υποβάλει
πρόταση εφόσον τεκμηριωμένα πληροί μία
από τις άλλες ιδιότητες (ανεργία,
εισοδηματικό κριτήριο κτλ).
Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που
γενικευτεί η ερώτηση 31 των συχνών
ερωτήσεων – απαντήσεων, η οποία
αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν επανέναρξη με τον ίδιο
ΚΑΔ δεν είναι επιλέξιμες αν η διακοπή
λειτουργίας τους έγινε πριν την 1/9/2012,
για όλες τις επανενάρξεις ανεξαρτήτως
ΚΑΔ, θα έπρεπε να είχε διαγραφεί η
ερώτηση – απάντηση 6, ώστε να είναι
εμφανής προς κάθε ενδιαφερόμενο η μη
επιλεξιμότητα της πρότασής του.
Προτάθηκε η ορθή επαναξιολόγηση αυτών
των επενδυτικών προτάσεων σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία του
Προγράμματος καθώς και την ανακοίνωση
των Δελτίων Αξιολόγησης όλων των
προτάσεων για την αποφυγή περαιτέρω
ενστάσεων και καθυστερήσεων στην
υλοποίησή του.
09
Για τις αλλαγές τάσης του ηλεκτρικού
ρεύματος στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
οποίες αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραγωγική τους
διαδικασία.
Προς τον Διευθυντή ΔΕΗ Λάρισας κ.
Σωτήρη Αλευρά
Επισημάνθηκε ότι, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές που διανύει η
ελληνική οικονομία, τέτοιου είδους απώλειες σε πόρους, πολύ
περισσότερο δε σε πελάτες, δεν μπορεί πλέον να γίνεται
αποδεκτή από κανένα και είναι νομοτελειακά σίγουρο ότι οι
επιχειρήσεις θα προβούν σε όποιες ενέργειες προκειμένου να
προστατεύσουν τη λειτουργία τους.
Εκφράστηκε η έντονη αγανάκτηση και
διαμαρτυρία πολλών επιχειρήσεων μελών
του Συνδέσμου, εγκατεστημένων στη ΒΙ.ΠΕ.
Λάρισας, σχετικά με την παρεχόμενη τάση,
του ολοένα και ακριβότερου, ηλεκτρικού
ρεύματος από τη ΔΕΗ.
Τονίστηκε ότι πέραν από την κατά καιρούς
αυξομείωση της τάσης, φαινόμενο το οποίο
έχει οικονομικό κόστος, καθώς
καταστρέφονται προϊόντα και μηχανήματα,
κόστος σε χρόνο καθώς χάνονται
εργατοώρες και καθυστερεί η παραγωγή
στο σύνολο της με αποτέλεσμα να χάνονται
παραγγελίες και πελάτες, πολύ
περισσότερο δε, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των εργαζομένων, τη
Δευτέρα 14.10.2013 παρατηρήθηκε
απότομη αύξηση της τάσης (ξεπερνώντας
σε ορισμένες περιπτώσεις τα 410 V),
δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε
αρκετές επιχειρήσεις πολλές από τις
10
Για τη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης ειδικοτήτων
κλωστοϋφαντουργίας
Προς την Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης ΟΑΕΔ κα Νάσια Θεοδωρίδου
Επισημάνθηκε ότι ο κλάδος των επιχειρήσεων
κλωστοϋφαντουργίας είναι από τους πλέον δυναμικούς σε
τοπικό επίπεδο οικονομίας με έντονο εξαγωγικό
προσανατολισμό, αντιμετωπίζει, όμως, σημαντικά προβλήματα,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εφαρμογή νέων
τεχνολογιών που αυξάνει τον ανταγωνισμό και η γήρανση των
τεχνιτών (γαζώτριες, κοπτοράπτριες κλπ), ζητήματα που
καθιστούν αδήριτη ανάγκη την επιμέρους κατάρτιση των
απασχολουμένων στον τομέα αυτό.
Προτάθηκε η δημιουργία προγράμματος κατάρτισης
ειδικοτήτων όπως αυτών της γαζώτριας και της κοπτοράπτριας
τόσο για τους υπάρχοντες εργαζόμενους στο χώρο αυτό,
περισσότερο δε, για τους νεοεισαχθέντες. Το πρόγραμμα θα
πρέπει να απευθύνεται σε άτομα της Θεσσαλίας, με απώτερο
στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένου υπαλληλικού προσωπικού
στον τομέα της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας ενώ μπορεί
να υλοποιηθεί στα κατά τόπους ΚΕΚ του ΟΑΕΔ με τη συνδρομή
των τοπικών επιχειρήσεων στο κομμάτι που αφορά στην πρακτική
άσκηση των ωφελουμένων από το πρόγραμμα.
Για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)
Προς τον Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο
Με αφορμή τη διευκρινιστική εγκύκλιο (Αρ. 63/24-10-2013) του
ΙΚΑ ΕΤΑΜ σχετικά με την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς
για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
εκφράστηκε η αντίθεση του ΣΘΕΒ ως προς το χρόνο καταβολής
της εν λόγω εισφοράς.
Επισημάνθηκε ότι η εισφορά είχε θεσμοθετηθεί από το 2011, ενώ
όλο αυτό το διάστημα ήταν σε εξέλιξη η έκδοση διευκρινιστικής
εγκυκλίου για την εφαρμογή της. Με δεδομένη την οικονομική
κρίση που βιώνει ο επιχειρηματικός κόσμος στο σύνολό του,
ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, αλλά και την χρονικά αυξημένη
επιβάρυνση στις επιχειρήσεις λόγω του
δώρου Χριστουγέννων και των εισφορών
αυτού, η Διοίκηση του Συνδέσμου θεώρησε
τουλάχιστον ατυχή τη χρονική επιλογή
έκδοσης της εφαρμοστικής εγκυκλίου.
Τονίστηκε ότι ο Σύνδεσμος δεν είναι
αντίθετος, επί της αρχής, στην εφαρμογή
της εν λόγω εισφοράς.
Είναι όμως
επιβεβλημένο, για την εφαρμογή της να
συνυπολογιστεί το ιδιαίτερα αυξημένο μη
μισθολογικό κόστος που καλούνται να
επωμιστούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι
στη χώρα.
Προτάθηκε η μετάθεση καταβολής της εν
λόγω εργοδοτικής εισφοράς στο πρώτο
τετράμηνο του 2014, ώστε αφενός να μην
χαθεί η κατασκηνωτική χρονιά και αφετέρου
οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να κάνουν
τον προγραμματισμό τους από την αρχή του
έτους.
Σχέσεις με τα μέλη
Με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τις
εργασιακών θεμάτων, θεμάτων
θεσσαλικές επιχειρήσεις, Διοίκηση και Υπηρεσία του Συνδέσμου
φορολογίας, ενεργειακών θεμάτων,
στόχευσαν το 2013, μέσω μιας αμφίδρομης και εποικοδομητικής
θεμάτων για τις χερσαίες μεταφορές,
σχέσης με τα μέλη, στη συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού
θεμάτων για την επιβολή διαφόρων τελών
τους περιβάλλοντος.
και φόρων, θεμάτων για την αντιμετώπιση
Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων και γενικότερων προβλημάτων
Ο ΣΘΕΒ με καθημερινή παρουσία των στελεχών του στο φυσικό
της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα,
θεμάτων που σχετίζονται με την
αναμόρφωση των Γενικών Πολεοδομικών
χώρο των επιχειρήσεων, ανταποκρίθηκε και τη χρονιά που
Σχεδίων των κατά τόπους δήμων και
πέρασε με επιτυχία στην αντιμετώπιση πολλών ειδικών θεμάτων
θεμάτων για την προώθηση της εξαγωγικής
των μελών του. Τα θέματα που έθεσαν οι επιχειρήσεις στην
τους δραστηριότητας.
Υπηρεσία του Συνδέσμου αφορούσαν κυρίως την υποστήριξη
αιτημάτων τους στις επιτροπές των διαφόρων επενδυτικών
Export – Winners
προγραμμάτων, την υποστήριξη θεμάτων τους στις συναλλαγές
Και τη χρονιά που πέρασε ο ΣΘΕΒ παρείχε
τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την παροχή συμβουλών
την υπηρεσία στήριξης των επιχειρήσεων
για την αντιμετώπιση της κρίσης, την παροχή συμβουλών επί
μελών που ασχολούνται με τις εξαγωγές,
11
συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στην διεθνή ανάπτυξή
τους. Η συνεργασία του ΣΘΕΒ με τις Πρεσβείες και τα Γραφεία
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε όλο τον κόσμο ήταν
για ακόμη μία χρονιά ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Ειδικότερα οι Υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΘΕΒ μέσα από το Export
Winners είναι:
- Επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες κλάδους υπηρεσίες
προϊόντα
- Διοργάνωση και υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή
τους σε επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις, κλαδικές
συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
- Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Δημοπρασίες έργων
- Στατιστικές αναλύσεις για την πορεία των ελληνικών
εξαγωγικών προϊόντων ανά κλάδο για κάθε πιθανή χώρα και
προορισμό
- Υπόδειξη δυνητικών συνεργατών (εισαγωγέων –
χονδρεμπόρων, αλυσίδων σούπερ - μάρκετ κλπ) με αναλυτικά
προφίλ στο εξωτερικό καθώς και ζητήσεις προϊόντων.
Και το 2013 ο ΣΘΕΒ συνέχισε να συνεργάζεται με Εξωτερικούς
Συμβούλους Εξαγωγών με στόχο την υποβοήθηση των
επιχειρήσεων μελών που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να
αναπτύξουν περαιτέρω την εξαγωγική τους δράση.
Μέσω της Υπηρεσίας αυτής παρέχονται δωρεάν η σύνταξη
ερωτηματολογίου εξαγωγικής ετοιμότητας, πληροφορίες για τη
μεθοδολογία ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας,
ενημέρωση για μελέτες, έρευνες αγοράς, δράσεις
εξωστρέφειας, επιδοτούμενα προγράμματα εξαγωγικής
δράσης κλαδικές εκθέσεις, ενημέρωση για επιμόρφωση και
κατάρτιση στελεχών σε θέματα εξαγωγών, απάντηση σε
οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητα.
Διασύνδεση Εργασίας ΣΘΕΒ
12
Ο ΣΘΕΒ έχει αναπτύξει και συντηρεί βάση δεδομένων η οποία
και επιτρέπει την επεξεργασία στοιχείων που έχουν καταγραφεί
από την οικειοθελή προσφορά βιογραφικών σημειωμάτων
ανθρώπων που αναζητούν εργασία. Η βάση αυτή, που
εμπλουτίζεται καθημερινά, αποτελεί μια σημαντική πηγή
πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ, που έχουν
τη δυνατότητα να αναζητούν στελέχη με βάση το επίπεδο
σπουδών τους, τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη γνώση ξένων
γλωσσών, την εξειδικευμένη εμπειρία κ.α. Στη διάθεση των
επιχειρήσεων υπάρχουν απόφοιτοι σχολών και τμημάτων
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Μηχανολόγων
Μηχανικών, Πληροφορικής, Λογιστικής, Γραφιστικής,
Πωλήσεων, Μarketing, Γραμματειακής Υποστήριξης κ.α.
Ημερίδες και Εκδηλώσεις
Το 2013 ο ΣΘΕΒ διοργάνωσε ή συμμετείχε
στη διοργάνωση των παρακάτω
ενημερωτικών εκδηλώσεων :
«Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην
διατροφή και το περιβάλλον (7 Μαρτίου)
«Ολοκληρωμένη παρουσίαση για την
αποτελεσματική διαχείριση της παρούσας
οικονομικής κρίσης και πώς να
προετοιμαστείτε σωστά για την επόμενη
μέρα» (19 Μαρτίου)
«Προτάσεις λειτουργίας νέων ειδικοτήτων
για το Σχολικό έτος 2013 -2014 που
αφορούν την ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
(16 Απριλίου)
«Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα
ΤΟΠΕΚΟ (18 Απριλίου)
«Εκδήλωση για τις καλές πρακτικές
εξαγωγών (23 Απριλίου)
«Ημέρα Πληροφόρησης σε συνεργασία με
το ΥΠΕΞ, Εξαγωγικές Ευκαιρίες σε ξένες
αγορές με την συμμετοχή ΟΕΥ από
Αλβανία, Γερμανία, Κίνα, Σαουδική Αραβία
(Αραβικές Χώρες) (23 Μαΐου)
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Μμε στο
Νομό Λάρισας» (20 Ιουνίου)
«Οικογενειακές Επιχειρήσεις – Το θέμα της
διαδοχής» παρουσίαση βιβλίου (16
Οκτωβρίου)
«Παρουσίαση προγράμματος ΤΟΠΣΑ (22
Οκτωβρίου)
«How to do business in USA” (26
Νοεμβρίου)
Τακτικές και έκτακτες εγκύκλιοι
Η αποστολή ενημερωτικών εγκυκλίων
τακτικών αλλά και έκτακτων αποτέλεσε το
2013 ένα ακόμη μέσα ενημέρωσης και
επικοινωνίας της Υπηρεσίας του ΣΘΕΒ με τα
μέλη του. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται
για τα τρέχοντα θέματα οικονομικής φύσης.
Την προηγούμενη χρονιά στάλθηκαν 20
εγκύκλιοι που αφορούσαν τους πιο κάτω
τομείς:
- Νομοθετικές ρυθμίσεις – Αποφάσεις
- Οικονομικές εκθέσεις
κατ› ιδίαν συναντήσεις με εμπορικούς ακόλουθους
εκδήλωση με θέμα καλές πρακτικές εξαγωγών
συνέντευξη τύπου με κύριο θέμα την ενέργεια
- Στοιχεία από Πρεσβείες και Γραφεία ΟΕΥ από όλο τον κόσμο
- Ενημέρωση για εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
- Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, συνεδρίων,
εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
- Κλαδικές μελέτες
- Μηνύματα συνεργασίας
- Δελτία ζητήσεων και προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών
- Διαγωνισμούς- Προμήθειες
- Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Νέα μέλη
Στις 31/12/2013 στο μητρώο μελών του ΣΘΕΒ συμμετείχαν 280
επιχειρήσεις. Τα νέα μέλη που ενεγράφησαν στο μητρώο μελών
του ΣΘΕΒ, παρ' όλο που ο επιχειρηματικός κόσμος της
Θεσσαλίας δύσκολα αντεπεξέρχεται στις οικονομικές
αντιξοότητες της εποχής, προκειμένου να γίνουν αρωγοί στην
δράση του Συνδέσμου είναι τα ακόλουθα:
ΚΕΚ ΔΙΑΣ / Ιδρύθηκε το 2009 και έχει έδρα την Καρδίτσα
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΘΕΣ.ΓΑΛΑ» / Συνεταιρισμός – Αγελαδινό
γάλα / Ιδρύθηκε το 2011 και έδρα τη Λάρισα
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣ.ΤΟ /
Συνεταιρισμός ντοματοπαραγωγών /
Εδρεύει στη Λάρισα και ιδρύθηκε το 2012
ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / Λογιστικές
υπηρεσίες – σύμβουλος / Ιδρύθηκε το 2012
και έχει έδρα τη Λάρισα
ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ / Τεχνική εταιρία / Ιδρύθηκε το
1999 με έδρα τη Λάρισα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΟΧΟΣ / Εδρεύει στην
Καρίτσα Λάρισας και ιδρύθηκε το 2001
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Γενική κλινική – Ιδιωτικό
μαιευτήριο / Ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει
στη Λάρισα
ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ / Τεχνική εταιρία / Εδρεύει στη
Λάρισα και ιδρύθηκε το 1996
ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΠΥΡΟSOS /
Πυρανίχνευση – αναγόμωση καθώς και
μέσα ατομικής προστασίας / Εδρεύει στη
Λάρισα και ιδρύθηκε το 1989
Δημοσιοποίηση έργου και θέσεων
Μέσα δικτύωσης των θέσεων και προβολής των δραστηριοτήτων
του ΣΘΕΒ το 2013 αποτέλεσαν:
Οι συνεντεύξεις τύπου της Διοίκησης
Στις 3 Οκτωβρίου 2013, ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ έδωσε
συνέντευξη τύπου με θέμα το υψηλό κόστος ενέργειας ως
ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη.
Οι ομιλίες και παρεμβάσεις του Προέδρου και άλλων
εκπροσώπων της Διοίκησης και της Υπηρεσίας
Λάρισα 7 Μαρτίου
«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Διατροφή και το
Περιβάλλον»
Διοργανωτές: ΣΘΕΒ – Τμήμα Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – ΕΣΥΝΕ – Επιμελητήριο Λάρισας –
ΤΕΕ - ΕΕΔΕΚΕ
Λάρισα 29 Μαρτίου
«Επιβίωση στην κρίση»
Διοργανωτές: Alfa Seeds ABEE
14
Λάρισα 19 Μαρτίου
«Το μέλλον του βαμβακιού στην Ελλάδα»
Διοργανωτές: Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ ,
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας,
Πανελλήνια Ένωση Εκκοκιστών και τον Γεωπονικό Σύλλογο υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Λάρισα 21 Μαρτίου
«Αντιμετώπιση της κρίσης»
Διοργάνωση: ΣΘΕΒ
Λάρισα 16 Απριλίου
«Προτάσεις λειτουργίας νέων ειδικοτήτων από τον ΣΘΕΒ για το
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ»
Διοργανωτές:ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΣΘΕΒ
Λάρισα 20 Απριλίου
« Καλές πρακτικές εξαγωγών – Το μέλλον των εξαγωγών για την
Θεσσαλία»
Διοργανωτές: ΣΘΕΒ
Λάρισα 23 Μαΐου
« Η ανάγκη εξωστρέφειας των Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων και Εξαγωγικές ευκαιρίες»
Διοργάνωση: ΣΘΕΒ – Υπουργείο
Εξωτερικών
Λάρισα 20 Ιουνίου
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»
Διοργάνωση:Συνεταιριστική Τράπεζα
Θεσσαλίας – ΣΘΕΒ – Επιμελητήριο
Λάρισας – Δήμος Λαρισαίων υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Λάρισα 16 Οκτωβρίου
«Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές
επιχειρήσεις»
Διοργάνωση:Συνεταιριστική Τράπεζα
Θεσσαλίας – ΣΘΕΒ – Επιμελητήριο
Λάρισας – Δήμος Λαρισαίων υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Λάρισα 22 Οκτωβρίου
«Δράσεις επιχειρηματικής καινοτομίας και
απασχόλησης»
Διοργάνωση: Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Συνεργασία και Επιχειρηματικότητα
Λάρισα 2 Νοεμβρίου
«Εργαλεία προώθησης καινοτομίας και
μεταφοράς γνώσης για την αγροτική
ανάπτυξη μετά το 2013»
Διοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και
Περιφερειακή Συμβούλιο Καινοτομίας
Θεσσαλίας
Θεσσαλονίκη 5 Νοεμβρίου
«Γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων –
Νομοθετική υποχρέωση ή επιλογή
ανταγωνιστικότητας ;»
Διοργάνωση: Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών
Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) του
Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ
Λάρισα 26 Νοεμβρίου
- «Πώς οι θεσσαλικές επιχειρήσεις θα
ανοίξουν την αγορά της Αμερικής»
Διοργάνωση: Ελληνοαμερικανικό
Επιμελητήριο – ΣΘΕΒ – Επιμελητήριο
Λάρισας – ΕΣΥΝΕ – ΕΕΔΕΚΕ
Τα δελτία τύπου και οι ανακοινώσεις
Εκδόθηκαν 45 ανακοινώσεις και
τύπου με βάση τα οποία τα
ενημέρωσης τόσο τα έντυπα αλλά
ηλεκτρονικά αναφέρθηκαν
δραστηριότητες του ΣΘΕΒ.
δελτία
μέσα
και τα
στις
ρευστότητα των επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων, το νέο φορολογικό πλαίσιο, τον νέο επενδυτικό,
τις αλλαγές στα εργασιακά θέματα, θέματα μεταφορών και
τελωνειακών διαδικασιών, ενεργειακά αλλά και ευρωπαϊκά.
Η συμμετοχή σε εκθέσεις
Στην 9η Πανελλήνια Γεωργική Κτηνοτροφική – Περιβαλλοντική
Έκθεση Λάρισας που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων από την
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου ως την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 στο
σκεπαστό εκθεσιακό χώρο της Νεάπολης συμμετείχε ο ΣΘΕΒ με
δικό του περίπτερο (αρ. περιπτέρου 15). Κατά την διάρκεια της
έκθεσης εκπρόσωποι του ΣΘΕΒ είχαν την δυνατότητα για
επιχειρηματικές επαφές με επιχειρήσεις του
γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου.
Οι επαφές, συναντήσεις εργασίας και συσκέψεις
Η ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ (www.sthev.gr)
εμπλουτίζεται καθημερινά με πληροφορίες
που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο, οι
επισκέπτες της αυξάνονται και αποτελεί το
κύριο μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης
για τα μέλη του Συνδέσμου.
Τη χρονιά που πέρασε η Διοίκηση του ΣΘΕΒ είχε επαφές και
συναντήσεις εργασίας με:
- Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό
- Τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καθηγητή Δ. Κουρέτα
- Τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας κ. Παναγιώτη Γούλα
- Τον Επικεφαλή της Διεύθυνσης Εξωτερικού της Ελληνικής
Τράπεζας
- Τον Πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Αναστάσιο
Λάππα
- Τον Διευθυντή Πωλήσεων της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Ανδρέα Καρακάση
- Τον Γενικό Διευθυντή του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Σωκράτη Μητσιάδη
- Τον Εμπορικό Διευθυντής της ΕΠΑ Θεσσαλίας κ. Λεωνίδα
Μπακούρα
- Την Περιφερειακή Διευθύντρια του ΟΑΕΔ κα Όλγα Τσιούρβα
- Τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνο - Αμερικανικού
Επιμελητηρίου Ηλία Σπιρτούνια
- Tην Προϊσταμένη της Διαχειριστικής της Περιφέρειας
Θεσσαλίας κα Μελίνα Σεραφείδου
Οι συνεντεύξεις και δηλώσεις στα ΜΜΕ
Η Ετήσια Συνέλευση των μελών του ΣΘΕΒ
Την χρονιά που πέρασε οι θέσεις του ΣΘΕΒ,
με ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομική
κρίση και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
παρουσιάστηκαν μέσα από συνεντεύξεις
και δηλώσεις των μελών της Διοίκησης,
στον ημερήσιο τοπικό και όχι μόνο τύπο
αλλά και σε ηλεκτρονικά μέσα και
αφορούσαν μεταξύ άλλων την ενίσχυση
της εξωστρέφειας του ΣΘΕΒ, τη
Αποτελεί βήμα γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού και
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο2 Φεβρουαρίου 2013, με
ομιλητές τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό
και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Απόστολο Δοντά, στη
διάρκεια της οποίας εκλέχτηκε και το νέο Δ.Σ. και Γ.Σ. για την
τριετία 2013-2016.
Το δελτίο του ΣΘΕΒ
Συνεχίστηκε η έκδοσή του και το 2013 σε
ηλεκτρονική πλέον μορφή με 4 τεύχη με ένα
ευρύτατο κύκλο αποδεκτών Πανελλαδικά,
με τις θέσεις και τις δράσεις του καθώς και
την επιχειρηματική δραστηριότητα των
μελών του, στους οποίους αποστέλλεται
ηλεκτρονικά.
Η ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ
15
Εκπαίδευση και επιμόρφωση
Ο παγκοσμιοποιημένος πλέον ανταγωνισμός σε συνδυασμό με
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΣΘΕΒ για
την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των τεχνολογιών της
το έτος 2013 συνοψίζεται στην υλοποίηση 15
πληροφορικής και των επικοινωνιών έχει κατάληξη τη μετεξέλιξη
επιμορφωτικών προγραμμάτων
των προϋποθέσεων της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας.
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των
Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών, η οργάνωση, η
λειτουργία αλλά και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στηρίζεται
όλο και περισσότερο στην αξιοποίηση της γνώσης και της
εκπαίδευση συνολικά 360 στελεχών
επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.
καινοτομίας. Αυτό σημαίνει οι παραδοσιακές ικανότητες και
Διεπιχειρησιακά προγράμματα
δεξιότητες των εργαζομένων πρέπει να προσαρμοσθούν στα
επιμόρφωσης μέσω της εργοδοτικής
νέα αυτά δεδομένα της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
εισφοράς (ΛΑΕΚ) 0,45%
Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης είναι άρρηκτα
1. «Όλες οι αλλαγές στη φορολογία
συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση από την ηγεσία της του
εισοδήματος φυσικών και νομικών
«ανθρώπινου δυναμικού», ως στρατηγικό κομμάτι της
προσώπων με τον Νόμο 4110/13»
επιχείρησης, ως μέσο που βελτιώνει την παραγωγικότητά της και
(5 Απριλίου 2013)
όχι ως αναγκαία οικονομική επιβάρυνση.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ
Η σύγχρονη επιχείρηση για να μπορέσει να επιβιώσει και να είναι
2. « Σ χ ε δ ί α σ η μ ε τ η χ ρ ή σ η τ ο υ
ανταγωνιστική πρέπει να εντάξει στη στρατηγική της πρακτικές
προγράμματος AutoCAD 2D»
για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
(13 Μαΐου έως και 11 Ιουνίου 2013)
που απασχολεί και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.
O ΣΘΕΒ αποτελεί τον σύμμαχο των επιχειρήσεων στην
προσπάθεια που καταβάλλουν για τον εκσυγχρονισμό της
16
επιχειρήσεων - μελών του, με την
παραγωγικής τους διαδικασίας, τη βελτίωση της
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη σχολή
πληροφορικής LEARN - IT
3. «Οι εργασιακές αλλαγές»
(15 Ιουλίου 2013)
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους και την ανάπτυξη των
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ
δεξιοτήτων του προσωπικού τους, παρέχοντας εκπαίδευση
4. « Ο Ν έ ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Φ ο ρ ο λ ο γ ί α ς
στους εργαζομένους των επιχειρήσεων.
Εισοδήματος»
Για τους λόγους αυτούς ο ΣΘΕΒ συνεχίζει την εκπαιδευτική
δραστηριότητά του, επιμορφώνοντας εκατοντάδες
επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους των
(9 Οκτωβρίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Metropol
Θεσσαλικών επιχειρήσεων με κύριο μέλημά του την ανάπτυξη
5. «Τεχνικές Είσπραξης Οφειλών - Έλεγχος
των επιχειρήσεων μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση
πιστώσεων»
των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
(30 και 31 Οκτωβρίου 2013)
Υλοποιούμενα προγράμματα έτους 2013
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ
Διεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης (ΛΑΕΚ) για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25
εργαζομένους
1. «Bασικές αρχές Marketing και Επικοινωνίας»
(28 Νοεμβρίου έως και 9 Δεκεμβρίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ, στα Τρίκαλα
2. «Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών»
(5 έως και 18 Νοεμβρίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΙΑΣ, στα Φάρσαλα
3. «Ποιοτική εξυπηρέτηση Πελατών»»
(8 έως και 29 Νοεμβρίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, στη Λάρισα
17
παρουσίαση βιβλίου με θέμα τη διαδικασία διαδοχής
στις οικογενειακές επιχειρήσεις
παρουσίαση προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ
κεντρική ημερίδα παρουσίασης προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ
ημερίδα για την κρίση
επίσκεψη του ανεξάρτητου
ευρωβουλευτή κ. Σκυλλακάκη
εκδήλωση με τον ΟΑΕΔ για τις σχολές μαθητείας
συμβούλιο προέδρων ΣΘΕΒ
4. «Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και σύγχρονο μίγμα
Marketing»
(7 έως και 20 Νοεμβρίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΚ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ, στην Καρδίτσα
1. «Διεθνές εμπόριο και εξαγωγές στην
πράξη»
(5 έως και 21 Νοεμβρίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο ΚΕΚ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
2. «Διεθνές εμπόριο και εξαγωγές στην
«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών»
(14 Φεβρουαρίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ
Προγράμματα – επιμορφωτικές ημερίδες χαμηλούς κόστους
και μικρής διάρκειας
1. «Ολοκληρωμένη παρουσίαση για την αποτελεσματική
διαχείριση της παρούσας οικονομικής κρίσης και πώς να
προετοιμαστείτε σωστά για την επόμενη μέρα»
(19 Μαρτίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ
πράξη»
(26 Νοεμβρίου έως και 12 Δεκεμβρίου
2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο ΚΕΚ
ΑΙΓΕΑΣ
3. «Διεθνές εμπόριο και εξαγωγές στην
πράξη»
(3 έως και 19 Δεκεμβρίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο ΚΕΚ
ΑΙΓΕΑΣ
2. «Το έξυπνο Marketing εργαλείο στην
περίοδο της κρίσης»
(18 Ιουλίου 2013)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον
ΣΘΕΒ
Προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και την
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
18
έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των
δεξιοτήτων στελεχών επιχειρήσεων
μελών του, στα πλαίσια του
Προγράμματος Ενίσχυσης του
Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε
θέματα Εξωστρέφειας, την υλοποίηση
του οποίου έχουν αναλάβει η Ελληνική
Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), διοργάνωσε 3
προγράμματα κατάρτισης σε ειδικά
θέματα εξωστρέφειας.
Ιανο
υάρι
ος- Δ
εκέμ
βριο
ς 201
3
δελτίο
Κοινωνική δράση
Διανομή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες
Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της
επιχειρηματικής κοινότητας, εξαιτίας των
προβλημάτων που δημιουργεί η βαθιά
οικονομική κρίση, ο Σύνδεσμος
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών, σε συνεργασία με την ΜΚΟ
«ΜΗΤΙΣ» ΚΕΕΑ συγκέντρωσε τρόφιμα και
άλλα είδη τα οποία διέθεσε σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες, σε χώρο που διέθεσε ο
Δήμος Λαρισαίων.
Η δράση αυτή του ΣΘΕΒ πραγματοποιήθηκε
την Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου παρουσία του
Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Απόστολου Δοντά,
του Αντιπροέδρου κ. Αντώνη Ζάβαλου,
στελεχών της Υπηρεσίας του ΣΘΕΒ και
εκπροσώπων της ΜΚΟ «ΜΗΤΙΣ» του
Προέδρου κ. Αποστολόπουλου Φοίβου και
της Γ. Γραμματέας κας Κατσαούνη Ελένης.
Οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα αυτό του ΣΘΕΒ ήταν οι: Αlfa seeds
ABEE, Bretas ΕΠΕ, Intercomm Foods AE,
Βαλαβάνης Ηλίας ΑΕ, Βελλής ΑBEΕ,
Γαλακτοβιομηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΑΕ,
Γκορίλας Μιλτιάδης και ΣΙΑ ΟΕ, Ζάβαλος
Α. Cartontec AE, Επίλεκτος ΑΕΒΕ, Μέλισσα
Κίκιζας ΑΒΕΕΤ, Παπαγιάννη Αφοι ΑΕ, τους
οποίους η Διοίκηση του ΣΘΕΒ ευχαριστεί
θερμά.
Συνεργασία ΣΘΕΒ – ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Συνεχίστηκε, και την χρονιά που πέρασε, η
συνεργασία μεταξύ του ΣΘΕΒ και του ΙΑΣΩ
Θεσσαλίας η οποία περιλαμβάνει την
παροχή ιατρικής βοήθειας και
νοσοκομειακής περίθαλψης με σημαντικές
εκπτώσεις και αφορά τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις
μέλη του Συνδέσμου και τις οικογένειές τους. Η συνεργασία αυτή
«έχει στόχο να στηρίξει ανθρώπινες ανάγκες» αφού παρέχει
στους δικαιούχους πλήρη σειρά πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε προνομιακό κόστος.
Τράπεζα Αίματος
Ο ΣΘΕΒ από το 2008 διατηρεί Τράπεζα Αίματος για τις
επιχειρήσεις μέλη του και για τους εργαζόμενους σ' αυτές. Η
Τράπεζα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Τμήμα Αιμοδοσίας και
ανταποκρίνεται άμεσα. Ο ΣΘΕΒ επισημαίνει ότι όποιος επιθυμεί
να γίνει εθελοντής αιμοδότης αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να
συμμετέχει στην οργανωμένη αιμοδοσία μπορεί διαθέτοντας
πέντε λεπτά από το χρόνο του να επισκεφθεί οποιοδήποτε
Κρατικό Νοσοκομείο και να προσφέρει αίμα για την ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΘΕΒ.
Ενίσχυση του έργου της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δράσεων
Δήμου Λαρισαίων
Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Δράσεων
του Δήμου Λαρισαίων κάλεσε τις επιχειρήσεις μέλη του
Συνδέσμου να ενισχύσουν το έργο της προσφέροντας τρόφιμα,
ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια. Η Διεύθυνση αυτή, στηρίζει
ευπαθείς ομάδες, προσφέρει κοινωνική φροντίδα,
συμβουλευτική, ιατρική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και κατ'
οίκον φροντίδα. Υποστηρίζει οικογένειες που αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
του Συσσιτίου και της Τράπεζας Ένδυσης και Υπόδησης του
Δήμου.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Υπηρεσία του ΣΘΕΒ ανακυκλώνει όλο τον όγκο των
χρησιμοποιημένων χαρτιών και εφημερίδων της που ξεπερνά τα
200 κιλά μηνιαίως. Επίσης επιστρέφει όλα τα άδεια τόνερ, τα
μελανάκια των εκτυπωτικών μηχανών και τις παλιές συσκευές και
μπαταρίες σε
εταιρίες που φροντίζουν για ασφαλή
καταστροφή ή ανακύκλωση.
19
Οικονομική διαχείριση
Ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2013 έκλεισε με θετικό υπόλοιπο 3.213,41€ κυρίως χάρις στον αυστηρό
έλεγχο των δαπανών, στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, στην εγγραφή νέων μελών καθώς και στις
καθοριστικές παρεμβάσεις του Συνδέσμου για την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων στην καθημερινή
τους λειτουργία.
Ο προϋπολογισμός του 2014 προβλέπεται με έσοδα 254.819,51 και έξοδα 254.153,92.
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΣΘΕΒ πραγματοποιήθηκε από τους ελεγκτές κ.κ. Κώστα Ντανίκα και
Μανώλη Λαβδάκη.
Εκπρόσωποι
Ο ΣΘΕΒ, ως καταξιωμένος κοινωνικός εταίρος, καλείται και συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια, επιτροπές ή
άλλης μορφής συλλογικά όργανα, που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ή και εφαρμογή μέτρων πολιτικής που
επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως:
20
1.Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου Λάρισας
2.Διοικητικό Συμβούλιο ιδρύματος «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΙΑΖΙΑΣ»
3.Διοικητικό Συμβούλιο Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας (ΤΕΠΑΘ) Α.Ε.
4.Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΒΙΠΕΛ
5.Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) στο πλαίσιο προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
6.Επιτροπές διευθέτησης χρόνου εργασίας νομών Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων
7.Επιτροπή (ΠΑΣΕ) Αχελώου
8.Επιτροπή Άδειας εργασίας αλλοδαπών Ν. 3202/2003
9.Επιτροπή ελέγχου ανεξαρτησίας φορέα πιστοποίησης Q-check
10.Επιτροπή ελέγχου χορήγησης αδειών ιδιωτικών ΙΕΚ
11.Επιτροπή Παρακολούθησης Υπουργείου Εργασίας (Ν. 2639/98)
12.Επιτροπή Σύνδεσης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με την Απασχόληση
13.Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (Ν. 1568/85)
14.Επιτροπή Υπουργείου Εργασίας (Ν. 1648/86)
15.Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) Ελλάδας
16.Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Ν.3299/2004
17.Περιφερειακή Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης (Προσόντων) Θεσσαλίας
18.Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ε.Ε.Κ.Α.)
19.Περιφερειακή Επιτροπή Εργατικής Εστίας Λάρισας
20.Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων (Ν.3199/2003)
21.Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ν. 2643/98 για την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ Θεσσαλίας
22.Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο ΔΔΔ
23.Συμβουλευτικές επιτροπές γραφείων απασχόλησης ΟΑΕΔ Υ.Ν. Λάρισας και Τ.Υ. Ελασσόνας
24.Συμβουλευτική Επιτροπή Υπηρεσίας ΟΑΕΔ
25.Τοπική Διοικητική Επιτροπή ΙΚΑ Λάρισας
26.Επιτροπή Διαβούλευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2012-2014
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή του Συνδέσμου προβλέπεται ήδη από το νόμο ενώ σε άλλες περιπτώσεις
καλείται επειδή θεωρείται ότι εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα και μεταφέρει έγκυρα και αποτελεσματικά
τις ανάγκες του κόσμου των επιχειρήσεων και της αγοράς.
Ο ΣΘΕΒ συμμετέχει, επίσης, στις θεματικές ομάδες εργασίας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας
Θεσσαλίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
21
φωτογραφικά στιγμιότυπα από
τη δραστηριότητα του ΣΘΕΒ
www.sthev.gr
[email protected]