Κατεβάστε το αρχείο .pdf

Τα νέα μας
Alu - news
1ο 2012
σελ. 1
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΑ (2012-2014)
Κατά την 26η Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που έγινε στις 22 Φεβρουαρίου, ένα από τα
θέματα ήταν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2012-2014.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου αποτελείται από τους κ.κ.:
Ε. Ταφρόγλου
Πρόεδρος
ΕΤΕΜ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Κ. Κατσαρός
Α’ Αντιπροέδρος, εκπρόσωπος έλασης
ΕΛΒΑΛ
Γ. Δουκίδης
Β’ Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος διέλασης
ΑΛΟΥΜΥΛ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
A. Τσιάρας
Γεν. Γραμματέας
ΕΞΑΛΚΟ
Σ. Μανιάς
Ταμίας
ΕΠΑΛΜΕ
Δ. Τζίκας
Έφορος
ELVIAL
Α. Παπαγεωργίου
Σύμβουλος, εκπρόσωπος Α’ ύλης
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Χ. Αντωνογιαννάκης
Σύμβουλος, εκπρόσωπος κατασκευαστών
ΠΟΒΑΣ
Σ. Συναδινός
Σύμβουλος, εκπρόσωπος βαφέων
ΑΝΑLKO ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Ν. Βλαχάκης
Σύμβουλος, εκπρόσωπος παρ. πούδρας Η/Β
ΝΕΟΚΕΜ
Γ. Τζιρακιάν
Σύμβουλος
ΕUROPA PROFIL ALOYMINIO
Γ. Μυλωνάς
Σύμβουλος
ΑLUMIL
Γ. Mεντζελόπουλος
Σύμβουλος
ΕΤΕΜ
Γ. Καρούμπας
Σύμβουλος
SANLEV
Θ. Καντώνιας
Σύμβουλος
COSMOS PROFIL
Τη θέση των αναπληρωματικών κατέλαβαν o κ. Α. Καρράς από την εταιρεία ΑLUMINCO και ο κ. Π. Καραμπαστέλας από
την εταιρεία ALUSET.
Αλλαγές στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
Στις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον» προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
 Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους με ατομικό εισόδημα που δεν
ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή οικογενειακό τις 20.000 ευρώ, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού
 Αύξηση της προκαταβολής από το 30% στο 40% του προϋπολογισμού
 Αύξηση των ετών αποπληρωμής του δανείου σε 5 ή 6 χρόνια αντί 4
 Άρση των περιορισμών σχετικά με α) κτίρια πριν από το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία
αίτηση ανά πολίτη, καθώς και η δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες, αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία
κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
 Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 ευρώ
(χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία.
Μιχαλακοπούλου 41-43, 115 28 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.210-7256130-2, Fax:210-7256133 - E-mail: [email protected]
Τα νέα μας
Alu - news
1ο 2012
σελ. 2
Στατιστικά στοιχεία κλάδου αλουμινίου 2011
Α. Πρώτες ύλες. Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2011 έφθασαν τους 192.000 τόνους σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 16% περίπου. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, που απορρόφησαν το 40% των συνολικών
πωλήσεων, μειώθηκαν κατά 10% περίπου ενώ οι εξαγωγές που απορρόφησαν το υπόλοιπο 60% σημείωσαν αύξηση κατά
44% περίπου, πάντα σε ετήσια βάση.
Β.Πρώτη Μεταποίηση. Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης αλουμινίου το 2011 πλησίασαν τους 376.000 τόνους
παραμένοντας στα επίπεδα του 2010. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 23% των πωλήσεων σημειώνοντας
ετήσια μείωση κατά 19% περίπου, ενώ οι εξαγωγές που απορρόφησαν το 77% των πωλήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 8% περίπου.
Έλαση: Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης το 2011 πλησίασαν τους 256.000 τόνους σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά
6% περίπου. Η εγχώρια αγορά που απορρόφησε μόλις το 13% των πωλήσεων σημείωσε ετήσια μείωση κατά 6% περίπου, ενώ οι εξαγωγές με το 87% των πωλήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 8% περίπου.
Διέλαση:Οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2011 πλησίασαν τους 111.000 τόνους σημειώνοντας ετήσια πτώση κατά
8% περίπου. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 46% των πωλήσεων σημειώνοντας ετήσια μείωση κατά 18,5% περίπου, ενώ οι εξαγωγές με το 54% των πωλήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 4% περίπου.
Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται, συγκριτικά οι χρήσεις προϊόντων έλασης και διέλασης στην εγχώρια αγορά
και στις εξαγωγές για το 2011.
ΕΛΑΣΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ 2011
ΕΓΧ. ΑΓΟΡΑ 13%
(32.400 τ.)
100%
ΔΙΕΛΑΣΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ 2011
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 87%
(223.300 τ.)
1%
ΕΓΧ. ΑΓΟΡΑ 46% ΕΞΑΓΩΓΕΣ 54%
(51.300 τ.)
(59.500 τ.)
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
90%
90%
80%
57%
70%
69%
60%
50%
2%
2%
0%
17%
7%
20%
10%
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ &
FOIL
26%
18%
2%
2%
3%
60%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
50%
40%
ΕΞΟΠΛ.
ΓΡΑΦΕΙΩΝ &
ΕΣ.ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15%
ΜΗΧ.& ΗΛ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
24%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΒΙΟΜ.ΠΡΟΦΙΛ
80%
ΕΞΟΠΛ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ
& ΕΣ.ΧΩΡΩΝ
30%
20%
10%
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
11%
80%
ΜΗΧ.& ΗΛ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
13%
13%
70%
1%
40%
30%
100%
36%
ΟΙΚΟΔΟΜΗΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
0%
Ο κλάδος αλουμινίου κατά το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ,

ήταν ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας, με 1,243 δισ.€ ή 5,5% των εξαγωγών,

είχε το 2ο καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο με 514 εκ.€
Μιχαλακοπούλου 41-43, 115 28 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.210-7256130-2, Fax:210-7256133 - E-mail: [email protected]
Τα νέα μας
Alu - news
1ο 2012
σελ. 3
Εταιρείες με πιστοποιητικά QUALICOAT - QUALANOD για τo 2012
Οι εταιρείες που έχει πιστοποιήσει η ΕΕΑ ως Φορέας Πιστοποίησης και έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα σήματα
ποιότητας QUALICOAT και QUALANOD για το 2012 είναι οι:
QUALICOAT (ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Αρ. Πιστοποιητικού
QUALANOD (ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Αρ. Πιστοποιητικού
ETEM
No 103
EXALCO
No 1503
ANALKO
No 104
ΑLUMIL
No 1505
EUROPA
No 105
EXALCO
No 106
ΑLUMIL
No 108
ALCO
No 109
ALUMINCO
No 110
ALUSET
No 113
SANLEV
No 115
VEMAL
No 117
ELVIAL
No 118
BLK
No 121
TEXNH-ΠΑΝΤΕΛΟΣ
No 122
BMC
No 123
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Κ.& Δ.
No 124
ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ.
No 125
CHROMAL
No 126
ΑLUXAL-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
No 127
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
MUSKITA (ΚΥΠΡΟΣ)
No 300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
MUSKITA (ΚΥΠΡΟΣ)
No 1300
ΕΤΕΜ ΒULGARIA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
No 4101
ALUMIL ROM INDUSTRY (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
No 3701
ALUMIL YU INDUSTRY (ΣΕΡΒΙΑ)
No 4500
ALUMIL ALBANIA (ΑΛΒΑΝΙΑ)
No 4900
Τα πιστοποιητικά έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του 2012 και ανανεώνονται με συνεχείς επιθεωρήσεις και εργαστηριακές
δοκιμές.
Μιχαλακοπούλου 41-43, 115 28 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.210-7256130-2, Fax:210-7256133 - E-mail: [email protected]
Τα νέα μας
Alu - news
1ο 2012
σελ. 4
Ανάκληση πιστοποιητικών QUALICOAT - QUALANOD το 2011
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ως Φορέας Πιστοποίησης κατά το 2011 ανακάλεσε τα πιστοποιητικά ποιότητας από τις
παρακάτω εταιρείες:
QUALICOAT (ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Αρ. Πιστοποιητικού
ALMACO
No 102
DORAL
No 107
ALCHROM
No 112
ALUNEF
No 119
METALOUMIN
No 120
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ALUMIL BG (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
No 4101
QUALANOD (ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Αρ. Πιστοποιητικού
ALMACO
No 1502
DORAL
No 1504
Oι παραπάνω εταιρείες δεν διαθέτουν πιστοποιητικά σε ισχύ για το 2012.
Μιχαλακοπούλου 41-43, 115 28 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.210-7256130-2, Fax:210-7256133 - E-mail: [email protected]