close

Enter

Log in using OpenID

Bodovna lista 2014-15

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
Povjerenstvo za stipendiranje
i odobravanje drugih oblika
potpore učenicima i studentima
Temeljem članka 16. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore
učenicima i studentima ( Službeni glasnik Zadarske županije, broj: 16/09), Povjerenstvo je na
sjednici, održanoj 15. prosinca 2014. godine, u t v r d i l o
BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U
AKADEMSKOJ 2014./2015. GODINI
A. BODOVNA LISTA STUDENATA PRVE GODINE
Red.
broj
IME I
PREZIME
Frane
Adžić
Petar
Zuanović
1.
2.
OCJENA
BODOVI
4,62
50
3,93
-
NAT.
ŽUP.
NAT.
DRŽ.
NAT.
MEĐ.
SOC.MAT.
STANJE
UK.PO
OSNOVU
SOC.MAT.
STANJA
SVEUK.
BODOVA
50
-
Pravo na stipendiranje ostvario je student prve godine pod rednim brojem 1.
B. BODOVNA LISTA STUDENATA STARIJIH GODIŠTA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IME I
PREZIME
Petra
Sjauš
Josip
Dokoza
Marina
Mršić
Luka
Jukić
Nikola
Bucić
Antonia
Bucić
Filip
Šikić
Iva
Milovac
NATJ.
DRŽAV.
NATJ.
MEĐUN.
SOC.MAT.
STANJE
UKUPNO
PO OSNOVU
SOC.MAT.
STANJA
SVEUKUPNO
BODOVA
OCJENA
BODOVI
4,16
50
50
3,78
40
40
3,70
40
40
3,60
40
40
3,11
30
30
3,10
30
30
3,0
30
30
2,70
-
-
Pravo na stipendiranje ostvarili su studenti starijih godišta od rednog broja 1. do zaključno 7 .
Kandidati nezadovoljni rezultatima natječaja imaju pravo uvida u dokumentaciju drugih
kandidata i pravo prigovora Načelniku Općine Starigrad u roku od 8 (osam) dana od dana
objave liste na oglasnoj ploči.
1. Sa studentima koji su ostvarili pravo na Stipendiju Općine Starigrad u 2014./2015.
godini zaključit će se ugovor o stipendiranju (obavijest – naknadno).
2. Kandidatima koji nisu ostvarili pravo na stipendiju dokumentacija će biti vraćena
poštom.
U Starigrad Paklenici, 15. prosinca 2014 . godine
ČLANOVI POVJERENSTVA:
1. Marin Čavić, v.r.
2. Krste Ramić, v.r.
3. Dragan Bucić, v.r.
Klasa: 604-02/14-01/01
Ur.br.: 2198/09-2-14-13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
34 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content