close

Enter

Log in using OpenID

Raspored dostave u manja mjesta Raspored

embedDownload
DPD Croatia d.o.o.
Franje Luĉića 23 – 10090 Zagreb - Hrvatska
Raspored dostave na otoke
OTOK / DAN
Korĉula
Pelješac
Hvar
Braĉ
Vis
Šolta
Rab
Cres-Lošinj
Ugljan-Pašman
Dugi Otok
Krk
Pag
Murter
PON
UTO
SRI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ČET
PET
X
X
X
X
X
SUB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x – dan u kojem se dostavlja na vrijeme preuzeti paket
Napomena: Nalog za prikup paketa za dostavu na otoke koji nisu mostom
povezani s kopnom potrebno je izvršiti dva dana ranije.
Raspored dostave u manja mjesta
MJESTO
SKRADIN
DRNIŠ
UNEŠIĆ
POLIĈNIK
POSEDARJE
STARIGRAD PAKLENICA
GRAĈAC
SRB
OBROVAC
KARIN
GEROVO
ĈABAR
PREZDIR
VRBOVSKO
STARIGRAD (KOD SENJA)
JABLANAC
KARLOBAG
LUKOVO ŠUGARJE
POŠTANSKI BROJ
22222
22320
22323
23241
23242
23244
23440
23445
23450
23452
51304
51306
51307
51326
53286
53287
53288
53289
PON
X
X
X
UTO
SRI
X
X
X
ČET
X
X
X
PET
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dostava subotom moguća je u sljedećim gradovima: Zagreb, Split, Omiš,Šibenik, Vodice, Zadar,
Biograd na moru, Osijek, Đakovo, Vukovar, Vinkovci, Ţupanja, Poţega, Slavonski Brod, Nova
gradiška, Ĉakovec, Varaţdin, Sisak, Sisak-Caprag, Petrinja, Glina, Karlovac, Rijeka, Pazin, Pula,
Rovinj, Faţana, Vodnjan, Labin, Ţminj, Ogulin.
DPD Croatia d.o.o. zadrţava pravo promjene "Rasporeda dostave na otoke i manja mjesta" bez
prethodne najave u sluĉaju više sile.
Svoje naloge za prijevoz pošaljite na e-mail adresu [email protected] do 12:00
sati. U sluĉaju da niste u mogućnosti poslati mail javite nam se na
+385(0)1 3430 600.
DPD CROATIA d.o.o.
Direktna Paketna Distribucija
MB: 1772040
OIB: 87109117191
Trgovaĉki sud u ZagrebuMBS: 080473892
Splitska banka d.d.
Ţiro r. 2330003-1100317064
IBAN:HR38 2330 0031 1003 1706 4
SWIFT: SOGEHR22
Direktor: Igor Jakovljević
DPD CROATIA d.o.o.
Franje Luĉića 23, 10090
Zagreb, Hrvatska
Tel:+385 13430 600
Fax:+385 1 3430 670
www.dpd.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content