close

Enter

Log in using OpenID

1 XXV. TABLICA PRIZNATIH I OSPORENIH TRAŽBINA U

embedDownload
OPĆINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 L 076564 10 L
Mostar, 16.11.2012. godine
XXV. TABLICA PRIZNATIH I OSPORENIH TRAŽBINA U POSTUPKU LIKVIDACIJE HERCEGOVINA OSGURANJA D.D. MOSTAR
Napomena: Sva osporavanja navedena na ovoj tablici izvršena su na ročištu 16.11.2012. od kada teče rok za pokretanje parničnog postupka za dokazivanje osporenih tražbina
Red.
broj
Datum
prijave
VJEROVNIK
1.
AUDATEX OSTERREICH
22.02.2011 GESELLSCHAFT m.b.H. WIEN
2.
11.02.2011
3.
28.01.2011
PUNOMOĆNIK
AUTO COMMERCE d.o.o. Uskoplje
AUTO NUIĆ d.o.o. Mostar
IZNOS
TRAŽBINE
UKUPNO
PRIZNATO
Isplatni red
viši III
opći IV
2.613,00
2.613,00
2.613,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6.510,53
6.510,53
6.510,53
niži V
OSPORENO
4.
BIRO ZELENE KARTE U BIH
10.02.2011. Sarajevo
17.454,53
17.454,53
4. a.
BIRO ZELENE KARTE U BIH
13.05.2011. Sarajevo
71.094,70
71.094,70
4. b.
BIRO ZELENE KARTE U BIH
11.02.2011 Sarajevo
65.047,42
62.429,71
53.429,71
5.
CENTROTRANS-TRANZIT d.o.o.
25.01.2011 Sarajevo
6.613,27
6.613,27
6.613,27
6.
17.02.2011
1.254,93
1.254,93
1.254,93
7.
31.01.2011
1.185,00
592,50
592,50
8.
11.03.2011
1.430,70
1.430,70
1.430,70
9.
08.02.2011
239,85
239,85
239,85
10.
07.02.2011
5.481,00
5.481,00
5.481,00
11.
16.02.2011
16.155,00
16.155,00
15.795,00
CITY EXPRESS d.o.o. Mostar
JU COMING d.o.o. Široki Brijeg
COMMERCE PRODEX d.o.o. Grude
CROAUTO d.o.o. Mostar
CROTEHNA d.o.o. Ljubuški
ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora
ROBERT LEKO
9.000,00
NAPOMENA
2.617,71
592,50
360,00
1
OPĆINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 L 076564 10 L
Mostar, 16.11.2012. godine
XXV. TABLICA PRIZNATIH I OSPORENIH TRAŽBINA U POSTUPKU LIKVIDACIJE HERCEGOVINA OSGURANJA D.D. MOSTAR
Napomena: Sva osporavanja navedena na ovoj tablici izvršena su na ročištu 16.11.2012. od kada teče rok za pokretanje parničnog postupka za dokazivanje osporenih tražbina
Red.
broj
Datum
prijave
VJEROVNIK
PUNOMOĆNIK
DNEVNI LIST d.o.o. Mostar
12.
26.04.2011
13.
DUJMOVIĆ COMMERCE d.o.o.
14.02.2011 Mostar
14.
09.05.2011
15.
FEDERALNI ZAVOD MIO/PIO
12.01.2011 Mostar
16.
18.02.2011
17.
21.10.2011
18.
HERCEGOVAČKA BANKA d.d.
27.04.2011 Mostar u likvidaciji
19.
HERCEGOVAČKA BANKA d.d.
27.04.2011 Mostar u likvidaciji
DUŠKO GRUBIŠIĆ iz Busovače
FRAM - ZIRAL d.o.o. Mostar
NIKO BATINIĆ
JOSIP KREŠIĆ
GRAD MOSTAR
HERZMEDIA d.o.o. Čitluk
20.
16.02.2011
21.
08.02.2011
22.
JP HRVATSKE
16.02.2011 TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar
IZNOS
TRAŽBINE
UKUPNO
PRIZNATO
Isplatni red
viši III
opći IV
17.550,00
16.193,50
16.193,50
3.039,00
3.039,00
3.039,00
niži V
3.000,00
162.829,53
138.300,96
25.852,35
25.852,35
138.300,96
24.528,57
25.852,35
9.603,83
9.603,83
3.655.664,34
3.556.284,57
99.379,77
15.000.000,00
ZOU SESAR ĆURIĆ - MILETIĆ
HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar
UKUPNO
NAPOMENA
1.356,50
3.000,00
3.655.664,34
OSPORENO
15.000.000,00
162.859,05
162.859,05
162.859,05
14.082,28
14.082,28
14.082,28
47.442,48
47.442,48
46.992,48
450,00
19.300.002,79
4.169.754,45
3.922.263,72
109.189,77
138.300,96
15.130.248,34
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content