close

Enter

Log in using OpenID

Kopija Zahtj_izjave_izmjene (2) - Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

embedDownload
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB
Telefon: +385 1 6163 665, Fax: +385 1 6163 549
Žiro račun: 2360000 - 1400480380; OIB: 85584865987-003
ZAHTJEV ZA IZVEDBU KANALSKOG PRIKLJUČKA
Priključak:
1. novi
2. rekonstrukcija
(zaokružiti)
Mjesto
Općina
Objekt koji Gradska četvrt
se
priključuje Ulica - trg - cesta
Kućni broj
Broj kat. čestice
k.o.
Ime i prezime ili naslov
Vlasnik(ci),
naručitelj(i)
objekata
koji se
priključuju
Adresa, Poštanski broj
JMBG ili MB poduzeća
Telefon
OIB
Fax
Osobna iskaznica - broj
Izdala PP
Žiro račun poduzeća
e-mail
skica izvedenog kanalskog priključka
Zahtjevu potrebno priložiti:
1. Položajni nacrt katastarske čestice ili objekta u mjerilu 1 : 1000, ne stariji od 6 mjeseci.
2. Pravomoćnu građevinsku dozvolu ili potvrdu Zavoda za katastar i geodetske poslove, da je objekt izgrađen prije
15.02.1968.
3. Ukoliko podnosioc zahtjeva nije i investitor iz građevinske dozvole - dokumentaciju kojom se dokazuje neprekinuti
gruntovni slijed vlasništva ( gruntovni izvadak, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju,
sudska odluka o priznanju vanknjižnog vlasništva ).
2
4. Izjavu o površini ( BRP u m ) i namjeni objekta.
5. Konačnu suglasnost na glavni projekt interne odvodnje, ako je ista izdana .
Zagreb, dne.
( Potpis vlasnika - naručitelja )
OPPU 2-1/2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content