close

Enter

Log in using OpenID

1 PRIMJER PRIJEDLOGA ZA UPIS VLASNIŠTVA OPĆINSKOM

embedDownload
PRIMJER PRIJEDLOGA ZA UPIS VLASNIŠTVA
OPĆINSKOM SUDU U_________
ZEMLJIŠNO KNJIŽNOM ODJELU
_____________________________
_____________________________
ZEMLJIŠNO KNJIŽNA STVAR:
Predlagatelj: ___________ iz __________ OIB: _________
Protustranka: ___________iz __________ OIB: _________
RADI
:upisa prava vlasništva
Na temelju isprava kako slijedi;
____________________________________
________________________________________
_________________________________________
(popiši isprave koje se prilažu )
predlagatelj predlaže da naslovljeni sud odredi i provede uknjižbu prava
vlasništva na nekretnini zk.č._____površine _____m2 k.o.__________ ZKUL:
____na ime i u korist predlagatelja.
Predlagatelj:
Privitak:
Izvornici Isprava kao u tekstu popisani.
Potvrda o uplati pristojbe .
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content