Apofasi egkrisis foit sitisi_PTDE, PTN, TEET_2014-2015-1

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κοζάνη, 24-10-2014
Α.Π.: 730
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο: 24610-56290
FAX:
24610-56271
Πληροφορίες: Βουνάτσου Βαρβάρα
Email: [email protected]
Προς:
1. κα Χριστίνα Γρηγοριάδου
2. Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Σχολής
3. Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών Παιδαγωγικής Σχολής
4. Γραμματεία Τμήματος Εικαστικών &
Εφαρμοσμένων Τεχνών Σχολής Καλών Τεχνών
Κοινοποίηση:
1. Επιτροπή Σίτισης στη Φλώρινα
2. ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε
ΘΕΜΑ: «Απόφαση Έγκρισης κατάταξης δικαιούχων για σίτιση φοιτητών
(πρωτοετών και παλιών ετών) των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής και του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, για
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015».
Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίασή της με περιφορά αριθμ. 241/24-10-2014 ενέκρινε
την εισήγηση της Επιτροπής Σίτισης, κατόπιν αξιολόγησης όλων των αιτήσεων-δικαιολογητικών
για τη σίτιση φοιτητών (πρωτοετών και παλιών ετών) των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής
και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, για το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση την ΚΥΑ Φ5/65835/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ
1965/18-6-2012 τ.Β’), όπου η ταξινόμηση έγινε κατά προτεραιότητα στους φοιτητές α) που
είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, β) τρίτεκνων οικογενειών, γ) που έχουν αδερφό ή αδερφή,
ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, δ) απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και
από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, ε) που φέρουν την
ιδιότητα του τέκνου της άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή
τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, στ) με γονείς, τέκνα, αδέρφια,
συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή
πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών
επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% και ζ) που δεν
εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
Η τελική εγκεκριμένη κατάταξη των δικαιούχων για δωρεάν σίτιση στη Φλώρινα και ως
εκ τούτου για χορήγηση κάρτας σίτισης έχει ως εξής:
Πίνακας 1: Δικαιούχοι φοιτητές με σειρά κατάταξης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΜΗΜΑ
ΕΤΟΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΚΑΔ.
ΕΤΟΣ
2014-2015
ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΡΤΑΣ
1
ΚΑΒΑΤΖΙΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2813
0303
2
ΓΕΡΜΑΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3757
0304
3
ΝΕΣΤΟΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3840
0305
4
ΝΕΣΤΟΡΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3675
0306
5
ΚΑΜΑΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3438
0307
6
ΜΟΥΤΑΦΗ
ΑΡΕΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2627
0308
7
ΣΑΡΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3678
0309
8
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
1
3060
0310
9
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3446
0311
10
ΛΕΖΓΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3809
0312
11
ΒΕΡΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3437
0313
12
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3883
0314
13
ΞΥΣΤΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΝ
1
2973
0315
14
ΖΟΡΜΠΑΣ
ΣΦΗΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
ΤΕΕΤ
2
4
3570
615
0316
15
16
ΦΙΛΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3426
0318
17
ΚΡΑΜΠΟΥΚΟΥΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2372
0319
0317
18
ΜΑΝΩΛΑ
ΧΙΟΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3259
0320
19
ΚΕΡΕΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3145
0321
20
ΜΑΚΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3374
0322
21
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
617
0323
22
ΚΟΥΛΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
4
2455
0324
23
ΚΑΣΚΙΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3709
0325
24
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΤΔΕ
2
3676
0326
25
ΤΣΙΚΕΛΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
1
857
0327
26
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕΕΤ
1
789
0328
27
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
2
2818
0329
28
ΑΝΤΙΟΧΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ-ΛΗΤΩ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕΕΤ
4
532
0330
29
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3736
0331
30
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3499
0332
31
ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΔΕ
4
3
2390
3477
0333
32
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
0334
33
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3167
0335
34
ΜΟΛΥΒΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΤΝ
3
2626
0336
ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΑΚΑ
ΚΑΡΑΒΑ
ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
3
2
1
3445
3605
3786
ΝΤΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3846
0338
0339
0340
39
ΞΑΝΘΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3444
0341
40
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3768
0342
41
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΓΙΑΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
1
3
2898
2624
0343
42
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΣΤΟΥΚΗ
43
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΤΝ
1
3045
0345
44
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3439
0346
45
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΑΡΕΤΗ
ΠΕΡΣΕΥΣ
ΑΔΑΜ
ΠΤΝ
ΠΤΔΕ
3
1
2633
3219
0347
ΠΕΡΠΕΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕΕΤ
2
758
ΙΖΔΡΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2730
0350
0351
35
36
37
38
46
47
48
49
50
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΓΛΑΤΗ
51
0337
0344
0348
0349
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
1
3
3862
3494
0352
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣΡΩΜΑΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3877
0353
52
ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΕΤ
2
680
0354
53
ΜΙΖΑΜΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΤΝ
2
2816
0355
54
ΦΑΝΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
772
0356
55
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ-ΠΑΤΡΙΚ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
2
1
3671
3798
0357
56
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣΝΕΒΑΠΟΥΡΟ
57
ΜΠΙΤΖΙΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2629
0359
58
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΤΝ
1
3007
0360
59
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΤΔΕ
2
3639
0361
60
ΜΟΣΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3823
0362
61
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΕΤ
1
799
0363
62
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2952
0364
63
ΠΑΠΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΤΝ
1
2989
0365
64
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2812
0366
65
ΑΪΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3309
0367
66
ΑΪΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3476
0368
67
ΝΕΤΖΙΜΙΔΙΝ
ΑΡΝΑΟΥΤ
ΑΧΜΕΤ
ΠΤΔΕ
3
3460
0369
68
ΤΣΩΤΣΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2439
0370
69
ΤΣΩΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2801
0371
70
ΡΑΠΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΕΕΤ
5
486
0372
71
ΜΠΛΙΩΝΑ
ΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3257
0373
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
0358
72
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2551
0374
73
ΝΙΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
4
1
1
2441
2996
2963
0375
74
75
ΦΑΚΙΤΣΑ
ΡΙΖΟΥ
ΜΠΛΑΤΣΟΥ
76
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΤΔΕ
1
3931
0378
77
ΜΑΚΑΡΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2377
0379
78
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3784
0380
79
ΜΠΙΖΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2665
0381
ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΙΡΗΝΗΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2825
81
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2770
0383
82
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3611
0384
83
ΜΑΡΜΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3376
0385
84
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΔΕ
1
1
3037
3921
0386
85
86
ΤΟΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3690
0388
87
ΨΩΜΑΔΕΛΛΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2809
0389
88
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3228
0390
89
ΜΙΝΓΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΤΝ
4
2383
0391
90
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΤΝ
3
2639
0392
91
ΗΡΕΙΩΤΗ-ΓΚΕΜΠΙΑΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΕΤ
5
426
0393
92
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3547
0394
93
ΣΙΦΩΝΙΟΣ
ΣΑΪΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
1
1
3926
3874
0395
94
95
ΠΕΠΠΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3622
0397
96
ΛΑΦΑΤΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3667
0398
97
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
788
0399
98
ΑΛΕΥΡΑ
ΧΑΡΙΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3435
0400
99
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΤΕΕΤ
5
415
0401
ΤΡΑΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
1
3012
101
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2348
0403
102
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
3
3
2594
2561
0404
103
104
ΚΑΠΕΤΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3578
0406
105
ΣΕΡΟ
ΜΟΝΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΛΜΠΕΡΤΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
4
2
2423
2760
0407
80
100
106
107
0376
0377
0382
0387
0396
0402
0405
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3608
0408
0409
108
ΔΟΥΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΤΝ
3
2721
0410
109
ΓΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2520
0411
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
110
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2824
0412
111
ΣΚΑΡΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3275
0413
112
ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
4
2438
0414
113
ΜΠΑΝΤΑΖΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΕΕΤ
4
580
0415
ΜΠΟΥΛΙΤΣΑΚΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2637
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
2
2
2821
2815
0417
116
ΚΑΣΑΠΑΚΗ
ΜΑΝΑΖΗ
117
ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
5
502
0419
118
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΤΝ
4
2489
0420
119
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3770
0421
120
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
4
2337
0422
121
ΧΑΡΙΖΑΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
1
3032
0423
122
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΚΙΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΒΙΣΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΚΙΕΤ
ΠΤΔΕ
ΠΤΝ
2
2
3657
2711
0424
114
115
123
124
0416
0418
ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3496
0425
0426
125
ΜΑΝΤΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3817
0427
126
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
1
2953
0428
127
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3910
0429
128
ΚΑΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΝ
1
2925
0430
129
ΓΚΑΡΜΙΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΝ
4
2343
0431
130
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΝ
1
3
3807
2537
0432
131
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗ
132
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΕΤ
3
688
0434
133
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2901
0435
134
ΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3841
0436
135
ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2750
0437
136
ΦΕΤΟ
ΜΑΡΙΑ
ΥΛΛΙ
ΠΤΔΕ
2
3656
0438
137
ΝΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3451
0439
138
ΔΗΜΠΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3664
0440
ΚΑΡΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2362
140
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3800
0442
141
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
1
1
3059
2999
0443
139
142
143
0433
0441
ΜΠΑΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3830
0444
0445
144
ΑΝΔΡΩΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
1
2886
0446
145
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΝ
1
1
3780
3034
0447
146
147
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3880
0448
0449
148
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΤΔΕ
1
3744
0450
149
ΣΚΟΥΜΠΡΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3211
0451
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
150
0452
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3586
ΠΑΧΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3621
152
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ-ΚΟΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΤΔΕ
2
3668
0454
153
ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΝ
3
2549
0455
154
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
2
1
3645
3839
156
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
0456
155
ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΔΕΛΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3316
0458
157
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2513
0459
158
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3662
0460
159
ΓΚΟΥΒΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3767
0461
160
ΔΗΜΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3561
0462
161
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3538
0463
162
ΚΟΖΑΛΑΝ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΤΔΕ
4
3148
0464
163
ΜΠΑΡΔΑΝΙΚΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
2
2766
0465
164
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΑΡΕΤΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΤΔΕ
3
3369
0466
165
ΤΟΚΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3895
0467
166
ΦΡΑΔΕΛΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3670
0468
167
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2651
0469
168
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3311
0470
169
ΜΠΟΥΖΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2391
0471
170
ΓΚΕΤΑ
ΛΑΒΝΤΡΙΜ
ΠΤΔΕ
3
3328
0472
ΦΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗ
ΛΑΟΥΡΕΤΑ
ΕΙΡΗΝΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
5
515
ΚΟΥΤΟΥΚΛΕΡ
ΧΙΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
2
2
2747
2806
151
171
172
173
174
ΚΟΥΡΟΥΔΗ
0453
0457
0473
0474
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3666
0475
0476
175
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3783
0477
176
ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2445
0478
177
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΤΔΕ
2
3665
0479
178
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3706
0480
179
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3610
0481
180
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3581
0482
181
ΠΟΛΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2788
0483
182
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
2
716
0484
183
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
2
2763
0485
184
ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2508
0486
185
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
713
0487
186
ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3160
0488
187
ΣΙΣΚΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3637
0489
188
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
753
0490
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
189
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
591
0491
190
ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΤΔΕ
1
3750
0492
191
ΣΑΖΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3628
0493
192
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΝ
2
2741
0494
193
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3700
0495
194
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΡΑΦΑΗΛ
ΠΤΝ
1
2943
0496
195
ΤΣΙΑΡΑ
ΑΓΛΑΪΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3652
0497
196
ΚΟΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕΕΤ
2
739
0498
197
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3894
0499
198
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
1
2969
0500
199
ΠΑΛΕΖΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
1
2976
0501
200
ΡΟΣΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΝ
2
2790
0502
201
ΚΥΠΡΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΝ
2
2751
0503
202
ΛΕΖΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3592
0504
203
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΣΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
3
2
2544
2794
0505
204
205
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
2
771
0506
0507
206
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕΕΤ
1
813
0508
207
ΠΟΛΙΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
1
845
0509
208
ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
1
829
0510
209
ΖΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕΕΤ
1
809
0511
210
ΚΑΤΣΙΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΕΕΤ
1
864
0512
ΒΡΟΪΚΟΥ
ΤΕΡΕΖΑ
ΠΤΔΕ
4
3115
ΒΡΟΪΚΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3114
ΤΖΟΥΑΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2645
0515
211
212
213
0513
0514
214
ΤΑΤΣΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3687
0516
215
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΤΝ
3
2585
0517
216
ΡΙΖΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2413
0518
217
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
2
3
3623
3398
0519
218
ΠΛΑΤΗ
ΠΛΑΤΗ
219
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3239
0521
220
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3457
0522
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
5
482
222
ΤΑΧΟΥΛΑ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2430
0524
223
ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕΕΤ
3
683
0525
224
ΜΑΛΑΜΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3375
0526
225
ΡΙΖΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3403
0527
226
ΠΑΣΠΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3863
0528
221
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
0520
0523
227
228
ΓΙΑΠΑΛΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3762
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3742
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3686
0529
0530
229
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΚΑΜΠΥΛΗ
230
ΡΟΥΝΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2998
0532
231
ΤΣΙΡΙΚΑ
ΦΕΡΕΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3226
0533
232
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3174
0534
233
ΤΟΡΕΝΤΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΤΝ
2
2799
0535
234
ΒΑΡΕΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΤΔΕ
1
3751
0536
235
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3923
0537
236
ΛΥΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3595
0538
237
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2928
0539
238
ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕΕΤ
3
679
0540
239
ΜΑΛΑΜΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3163
0541
240
ΦΑΡΕΚΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2443
0542
241
ΝΑΣΣΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΕΤ
6
361
0543
242
ΛΕΛΟΥΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
3
2642
0544
243
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΤΝ
4
2385
0545
244
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΤΝ
1
2948
0546
245
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
4
2353
0547
246
ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3564
0548
247
ΜΕΣΙΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3378
0549
248
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3405
0550
249
ΓΚΙΟΖΗ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3681
0551
250
ΚΙΡΚΜΑΛΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΤΝ
1
2932
0552
251
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
714
0553
252
ΔΟΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3456
0554
253
ΜΠΟΜΠΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΕΤ
2
749
0555
254
ΔΗΜΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2720
0556
255
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3562
0557
256
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3395
0558
257
ΣΚΡΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
4
2427
0559
258
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΤΝ
1
3036
0560
0531
259
ΣΙΔΕΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3207
0561
260
ΧΟΛΕΒΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
3
2646
0562
261
ΓΟΡΓΟΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
723
0563
262
ΜΟΥΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΕΤ
5
463
0564
263
ΧΩΜΑΤΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΤΝ
1
3063
0565
264
ΛΕΚΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΤΝ
2
2838
0566
265
ΜΕΝΤΖΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2563
0567
266
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3576
0568
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
267
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΕΤ
2
717
0569
268
ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2777
0570
269
ΝΑΒΡΑΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΤΝ
1
2966
0571
270
ΣΙΜΙΤΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕΕΤ
2
761
0572
271
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΩΜΑΣ
ΠΤΔΕ
2
3552
0573
272
ΠΑΠΠΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3685
0574
273
ΤΣΙΟΠΤΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3718
0575
274
ΓΚΟΥΤΖΗΚΑ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3120
0576
275
ΣΤΥΛΟΣ-ΔΑΝΙΟΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3413
0577
276
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΤΝ
2
2778
0578
277
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΟΡΕΣΤΗΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΤΝ
ΤΕΕΤ
2
5
2828
420
0579
278
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
279
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΤΔΕ
4
3154
0581
280
ΠΟΥΛΙΑΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕΕΤ
5
484
0582
281
ΙΤΣΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3345
0583
282
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΤΝ
4
2398
0584
283
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ
ΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3164
0585
284
ΜΑΝΔΗΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3598
0586
285
ΝΤΟΥΚΑ
ΟΡΝΕΛΑ
ΦΑΤΟΣ
ΠΤΝ
4
2396
0587
286
ΚΥΜΠΡΙΚΤΣΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3715
0588
287
ΝΟΪΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
2
2883
0589
288
ΜΗΤΣΕΛΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΝ
4
1
2382
2539
0590
ΤΣΕΛΕΠΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΤΝ
1
3021
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΤΡΥΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΝ
ΠΤΔΕ
1
4
2957
3222
289
290
291
292
293
0580
0591
0592
0593
ΚΟΛΤΣΙΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
3
667
0594
0595
294
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΤΝ
1
2903
0596
295
ΡΙΣΜΑΝΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
1
2997
0597
296
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3914
0598
297
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΔΕ
1
1
2924
3799
0599
298
ΚΑΤΡΑΚΑΡΗ
ΚΟΚΚΑΛΗ
0600
299
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΑΪΟΣ
ΠΤΝ
3
2565
0601
300
ΑΤΣΗ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2889
0602
301
ΧΑΤΖΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΤΝ
2
2832
0603
302
ΠΑΤΣΙΛΗ
ΣΑΡΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΤΝ
2
2782
0604
303
ΣΛΙΚΑ
ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3879
0605
304
ΛΕΦΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3372
0606
305
ΑΖΙΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΤΝ
2
2695
0607
306
ΠΑΣΤΕΛΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3716
0608
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
307
ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ
ΜΟΥΡΜΑΝ
ΓΚΕΝΟ
ΤΕΕΤ
4
570
0609
308
ΤΑΚΟΥ
ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
3
2644
0610
309
ΣΚΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3210
0611
310
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΤΕΕΤ
ΠΤΝ
6
3
416
2591
0612
311
ΓΚΙΤΣΑ
ΠΑΣΧΟΥ
312
ΜΑΝΘΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
7
348
0614
313
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
806
0615
314
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
808
0616
0613
315
ΠΑΛΙΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3392
0617
316
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3905
0618
317
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΑΝΝΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
4
2473
0619
318
ΠΕΣΧΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΜΗΝΑΣ
ΤΕΕΤ
4
481
0620
319
ΣΜΟΛΕΣΚΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
706
0621
320
ΝΤΟΜΠΡΟΖΙ
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΟ
ΝΡΕΤΣ
ΤΕΕΤ
1
711
0622
321
ΒΙΤΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3318
0623
322
ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΕΤ
5
439
0624
323
ΜΝΑΤΣΑΚΑΝΙΑΝ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕΕΤ
5
462
0625
324
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
5
450
0626
325
ΚΑΝΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2735
0627
326
ΣΑΝΑΪΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΕΤ
3
697
0628
327
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΜΑΡΙΓΩ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΕΤ
3
659
0629
328
ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
5
498
0630
329
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕΕΤ
5
865
0631
330
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
1
2949
0632
331
ΛΑΜΠΡΟΥ-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
824
0633
332
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
747
0634
333
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
625
0635
334
ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ-ΛΗΤΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3893
0636
335
ΓΚΕΡΠΙΝΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
4
2344
0637
336
ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕΕΤ
5
513
0638
337
ΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕΕΤ
3
674
0639
338
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΕΤ
5
461
0640
339
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
2
2722
0641
340
ΚΟΛΛΙΔΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΕΤ
3
666
0642
341
ΝΙΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
587
0643
342
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΕΤ
1
819
0644
343
ΓΚΕΛΗ
ΡΕΒΕΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΝ
2
2710
0645
344
ΠΡΟΣΜΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
605
0646
345
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΕΤ
5
495
0647
346
ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗΣ
ΘΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3859
0648
347
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
795
0649
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
348
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
2
730
0650
349
ΡΗΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
5
488
0651
350
ΦΛΩΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2619
0652
351
ΝΤΑΛΑΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΤΝ
3
2579
0653
352
ΖΟΥΡΚΟΥ
ΡΟΖΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΝ
2
2727
0654
353
ΒΕΡΙΚΟΥΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΤΝ
4
2338
0655
354
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
4
1
3221
3896
0656
355
356
ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3420
0658
357
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3468
0659
358
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
4
2400
0660
359
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
626
0661
360
ΔΑΦΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
804
0662
361
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3536
0663
362
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3866
0664
363
ΧΑΣΚΙΑ
ΜΙΚΕΛ
ΣΑΧΙΝ
ΠΤΔΕ
1
3911
0665
364
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΤΝ
2
2731
0666
365
ΑΖΩΪΔΟΥ
ΝΙΝΑ
ΑΛΒΕΡΤΟΣ
ΠΤΝ
2
2696
0667
366
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΦ
ΧΡΙΣΤΙΑΝ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕΕΤ
3
672
0668
367
ΚΟΤΣΑΠΟΪΚΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3152
0669
368
ΣΤΡΕΒΙΝΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
1
3008
0670
369
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΕΤ
3
676
0671
370
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΕΤ
3
597
0672
371
ΜΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΚΕΡΓΚΗ
ΠΤΝ
1
2954
0673
372
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
769
0674
373
ΚΑΣΤΑΝΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3580
0675
ΒΛΑΣΕΡΟΥ
ΑΒΕΣΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΩΜΑΪΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
3
1
3319
3741
374
375
376
0657
0676
ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
1
2916
0677
0678
377
ΚΟΚΙΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΛΕΚΟ
ΠΤΝ
1
2934
0679
378
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ
ΙΡΙΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΕΤ
1
833
0680
379
ΖΗΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3776
0681
380
ΤΣΙΝΙΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2616
0682
381
ΓΙΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3326
0683
382
ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΔΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2955
0684
383
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
1
2931
0685
384
ΖΙΛΙ
ΡΟΒΕΝΑ
ΛΟΥΑΝ
ΠΤΔΕ
2
3569
0686
385
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑ
ΘΩΜΑΪΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3585
0687
386
ΣΚΑΝΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3208
0688
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3415
387
ΤΖΑΓΚΑ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
0689
388
ΠΑΝΔΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2771
0690
389
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2995
0691
390
ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2534
0692
391
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3391
0693
392
ΛΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΤΝ
1
2945
0694
393
ΠΑΤΡΟΥΜΠΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΖΩΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3620
0695
394
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΒΕΤΙΚ
ΓΙΟΥΡΙΚ
ΤΕΕΤ
5
431
0696
395
LLESHI
SIDORELA
PRENG
ΠΤΝ
3
2554
0697
396
ΤΣΑΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3900
0698
397
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
1
2961
0699
398
ΝΤΑΝΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΝ
3
2580
0700
399
ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΙΔΗΣ
ΠΛΑΤΩΝ
ΟΤΑΡΙ
ΤΕΕΤ
2
750
0701
400
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3122
0702
401
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3179
0703
402
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΕΤ
2
736
0704
403
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3761
0705
404
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
1
2927
0706
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3334
406
ΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2557
0708
407
ΜΠΕΖΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3386
0709
408
ΘΕΟΛΟΓΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2912
0710
409
ΣΑΜΟΛΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2656
0711
410
ΓΙΑΤΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3733
0712
411
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
850
0713
412
ΜΠΟΥΝΤΟΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕΕΤ
1
751
0714
413
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
2
2736
0715
414
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3782
0716
415
ΜΑΓΚΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΤΝ
3
2555
0717
416
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΣ
ΠΤΝ
1
3049
0718
417
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΤΝ
3
2500
0719
418
ΣΙΑΦΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2607
0720
419
ΡΑΜΜΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΕΤ
5
485
0721
420
ΤΣΟΥΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΝΑ
ΤΕΕΤ
4
630
0722
421
ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3574
0723
422
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΛΙΑΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
4
3
3206
3454
0724
423
ΡΟΓΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
424
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2737
0726
425
ΦΙΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3427
0727
426
ΝΑΪΚΟΛΗ
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΧΑΣΑΝ
ΠΤΝ
1
2967
0728
427
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2575
0729
405
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
0707
0725
428
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3614
0730
429
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3117
0731
430
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3463
0732
431
ΓΙΑΡΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
545
0733
432
ΜΙΛΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΤΝ
1
2956
0734
433
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3545
0735
434
ΓΚΙΩΤΣΗ
ΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3735
0736
435
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΤΝ
1
2887
0737
436
ΓΙΟΚΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΤΝ
3
2517
0738
437
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3753
0739
438
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕΕΤ
4
577
0740
439
ΣΠΑΝΟΘΥΜΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3881
0741
440
ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3801
0742
441
ΖΩΓΑΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ-ΛΗΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2910
0743
442
ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3764
0744
443
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
1
2981
0745
444
ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3634
0746
445
ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕΕΤ
3
678
0747
446
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
ΠΤΔΕ
1
2
3018
3544
0748
447
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΑΤΑΛΑΣΙΔΟΥΚΑΡΑΝΤΙΝΗ
0749
448
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2621
0750
449
ΤΣΙΑΦΚΑΡΗ
ΕΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2800
0751
450
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3138
0752
451
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
1
3041
0753
452
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΞΑΝΘΟΣ
ΠΤΝ
1
3044
0754
453
ΜΑΤΖΑΡΡΙ
ΝΤΟΝΑΤΕΛΑ
ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ
ΠΤΝ
2
2757
0755
454
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
1
2940
0756
455
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΝ
3
2676
0757
456
ΣΑΜΑΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3630
0758
457
ΩΤΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3663
0759
458
ΓΙΑΓΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΣΜΑΡΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΝ
3
2650
0760
459
ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2604
0761
460
ΠΑΠΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
4
2404
0762
461
ΦΩΛΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3231
0763
462
ΚΟΤΖΑΟΓΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
225
0764
463
ΔΕΜΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3340
0765
464
ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΤΝ
3
2613
0766
465
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
5
517
0767
466
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
4
3131
0768
467
ΒΑΤΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
2
2702
0769
468
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
3
2527
0770
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
469
ΑΛΒΑΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΠΤΝ
4
2332
0771
470
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
ΤΕΕΤ
1
1
3792
853
0772
473
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΛΕΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΕΤ
ΠΤΝ
5
1
434
2930
0775
474
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
1
2902
0776
475
ΜΠΟΥΤΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3470
0777
476
ΑΦΡΑΝΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2507
0778
477
ΡΟΜΠΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΕΤ
2
760
0779
478
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
855
0780
479
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
1
844
0781
480
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΕΤ
6
333
0782
481
ΦΡΥΔΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕΕΤ
2
776
0783
471
472
0773
0774
482
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3347
0784
483
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
2
2796
0785
484
ΠΑΪΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΤΕΕΤ
2
752
0786
485
ΑΧΤΥΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3108
0787
486
ΚΑΡΟΥΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕΕΤ
3
664
0788
487
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΔΕ
ΠΤΔΕ
2
4
3653
3150
0789
488
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΚΟΛΙΑ
489
ΜΠΩΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΤΝ
1
2965
0791
490
ΓΟΥΝΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΤΝ
2
2836
0792
491
ΚΑΛΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3133
0793
492
ΓΚΛΟΥΜΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2519
0794
493
ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ
ΓΚΙΟΥΛΕΡ
ΜΕΜΕΤ
ΠΤΔΕ
1
3942
0795
494
ΖΗΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3777
0796
495
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
1
860
0797
496
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
2
718
0798
497
ΚΟΥΤΣΙΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2939
0799
498
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2376
0800
499
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3139
0801
500
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3325
0802
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
0790
Πίνακας 2: Μη δικαιούχοι φοιτητές με σειρά κατάταξης
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΜΗΜΑ
ΕΤΟΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΚΑΔ.
ΕΤΟΣ
2014-2015
ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΤΡΩΟΥ
501
ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
3
670
502
ΓΚΙΛΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3558
503
ΚΙΟΣΕ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2543
504
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3175
505
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3105
506
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΝ
3
2535
507
ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
2
2759
508
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3650
509
ΑΞΟΥΡΙΣΤΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2888
510
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3571
511
ΠΑΛΑΖΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΤΝ
1
2975
512
ΚΩΣΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3368
513
ΚΡΑΨΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
821
514
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2546
515
ΦΟΥΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2444
516
ΚΟΥΛΕΡΔΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3584
517
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3913
518
ΖΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
1
2908
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
519
ΧΑΤΖΙΚΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3250
520
ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΤΔΕ
4
3121
521
ΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3644
522
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2584
523
ΚΟΥΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
4
2386
524
ΤΟΡΟΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
3
3417
525
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3201
526
ΝΤΟΥΒΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3850
527
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
827
528
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2926
529
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
5
421
530
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
3
677
531
ΣΚΑΤΖΟΥΡΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3878
532
ΠΕΤΡΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2783
533
ΦΛΩΤΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
3
702
534
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3898
535
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΤΔΕ
2
3688
536
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΕΤ
4
140
537
ΘΑΝΑΣΑΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
2
2728
538
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΦΑΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΤΝ
2
2503
539
ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΦΑΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΔΕ
4
3219
540
ΚΑΡΑΤΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΤΝ
1
2922
541
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
2
2701
542
ΤΟΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3737
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
543
ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3781
544
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3802
545
ΤΟΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕΕΤ
4
621
546
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
3
2610
547
ΚΑΡΑΓΙΑΜΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2360
548
ΣΑΛΑΠΑΣΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2603
549
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΤΝ
4
2562
550
ΝΙΚΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΕΤ
3
586
551
ΤΣΑΛΚΟΥΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕΕΤ
4
624
552
ΤΣΟΡΜΠΑΡΗ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3908
553
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
2
2846
554
ΤΣΕΒΡΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3904
555
ΒΕΛΕΤΖΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕΕΤ
3
654
556
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΕΕΤ
5
603
557
ΖΑΡΟΤΙΑΔΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2526
558
ΜΟΥΡΤΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3603
559
ΠΑΠΑΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2775
560
ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3796
561
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΤΝ
4
2371
562
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
2
2740
563
ΜΑΚΑΡΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΧΕΡ
ΠΤΔΕ
1
3816
564
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΤΝ
1
2987
565
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3555
566
ΔΑΡΛΑ
ΘΩΜΑΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3560
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
567
ΠΑΠΑΜΗΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2985
568
ΣΑΡΡΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2419
569
ΗΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3779
570
ΚΩΤΣΑΛΗΣΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2552
571
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
2
2738
572
ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3197
573
ΡΟΔΟΠΑΙΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
4
2414
574
ΣΤΑΜΕΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3885
575
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΤΝ
1
2894
576
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ
ΣΕΖΓΙΝ
ΧΟΥΣΕΪΝ
ΠΤΔΕ
3
3253
577
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3344
578
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΝ
3
2504
579
ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3129
580
ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3416
581
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΤΝ
4
2340
582
ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
1
822
583
ΒΛΑΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
715
584
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3745
585
ΜΙΓΓΑΣ
ΦΟΙΒΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΕΕΤ
1
830
586
ΧΟΥΤΡΗ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΤΝ
2
2852
587
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3111
588
ΚΟΥΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3364
589
ΡΩΣΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΤΕΕΤ
1
847
590
ΔΑΡΑΤΖΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3123
591
ΤΣΕΜΠΕΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΤΔΕ
3
3423
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΥΡΟΣ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
592
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
ΡΟΖΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΕΕΤ
1
859
593
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
740
594
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3335
595
ΜΟΥΤΑΦΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3826
596
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΤΔΕ
1
3245
597
ΜΟΥΧΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2762
598
ΚΑΓΙΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΝ
1
2915
599
ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3933
600
ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΕΤ
4
584
601
ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΕΤ
5
465
602
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΛΗΔΑ
ΑΛΕΞΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
3
686
603
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3539
604
ΤΟΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΕΤ
5
506
605
ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
4
561
606
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕΕΤ
5
412
607
ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2617
608
ΓΟΥΓΟΥΣΗ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΤΝ
2
2835
609
ΧΑΛΑΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3658
610
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
839
611
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3861
612
ΡΕΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3401
613
ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΝ
4
2364
614
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3588
615
ΜΠΡΑΓΙΑΝΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΑΟΥΜ
ΠΤΔΕ
3
3388
616
ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΝ
5
2411
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
617
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3452
618
ΝΤΟΥΝΑ
ΜΑΡΘΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΕΕΤ
1
838
619
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΛΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3638
620
ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
2
2785
621
ΔΙΑΚΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΝ
1
2904
622
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΤΕΕΤ
3
652
623
ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3146
624
ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3838
625
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2431
626
ΤΣΑΛΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
766
627
ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3126
628
ΠΑΣΧΑΛΑ
ΜΑΝΘΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
2
2780
629
ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΤΝ
3
2606
630
ΤΣΟΥΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3425
631
ΜΑΚΡΗ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
2
745
632
ΤΖΑΦΕΡΗ
ΣΑΦΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΤΔΕ
1
3890
633
ΜΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
6
316
634
ΕΣΕΡΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2525
635
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΤΝ
1
988
636
ΦΙΛΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΤΝ
2
2802
637
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
1
2983
638
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3822
639
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3229
640
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΕΤ
5
354
641
ΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΤΝ
4
2395
642
ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3575
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
643
ΧΑΒΙΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΤΝ
1
3029
644
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3853
645
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3546
646
ΓΙΑΝΤΣΙΔΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΤΔΕ
2
3556
647
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3617
648
ΤΣΙΛΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣΟΡΦΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΕΕΤ
2
767
649
ΔΟΥΚΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3127
650
ΜΑΝΤΙΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
3
2558
651
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
3
698
652
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3554
653
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΤΝ
2
2792
654
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3927
655
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΝΑΤΑΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΕΤ
2
782
656
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΤΔΕ
2
3708
657
ΠΑΠΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
2
2860
658
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3649
659
ΜΙΧΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3173
660
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΕΤ
1
791
661
ΔΟΥΒΛΗ
ΕΛΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3771
662
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥΒΑΝΕΣΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΤΝ
3
2672
663
ΓΚΑΖΓΚΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3327
664
ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3787
665
ΚΡΟΥΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
4
2374
666
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΤΔΕ
1
3902
667
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3945
668
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3189
669
ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΒΑΪΟΣ
ΠΤΝ
2
2755
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
670
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΤΝ
2
2830
671
ΤΡΙΚΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
1
3015
672
ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΤΝ
2
2723
673
ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3196
674
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΤΝ
1
3042
675
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2717
676
ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
2
768
677
ΡΙΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
3
2600
678
ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3590
679
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3828
680
ΣΧΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕΕΤ
1
854
681
ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
3
542
682
ΑΜΠΡΑΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΤΝ
3
2502
683
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΕΤ
1
852
684
ΚΑΛΦΑ
ΕΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3785
685
ΠΑΠΑΔΩΡΟΘΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2774
686
ΜΠΕΣΙΚΙΩΤΗ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
3
2568
687
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΝ
1
2950
688
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΟΘΩΝ
ΤΕΕΤ
1
837
689
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3855
690
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
4
2403
691
ΧΑΤΖΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3430
692
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
828
693
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΤΔΕ
4
3195
694
ΚΛΟΣΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΤΝ
1
2933
695
ΚΑΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
2
2743
696
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΝ
3
2522
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
697
ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3835
698
ΜΠΑΡΑΜΠΑΝΗ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3606
699
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3821
700
ΓΚΕΡΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕΤ
1
800
701
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
1
2951
702
ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3936
703
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3829
704
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΕΛΙΝΑ
ΡΟΖΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΔΕ
ΤΕΕΤ
1
2
3803
696
705
Πίνακας 3: Απορριπτέοι
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΜΗΜΑ
ΕΤΟΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ
2014-2015
ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΤΡΩΟΥ
706
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΔΕ
2
3618
707
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
3
3367
708
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΤΔΕ
1
3897
709
ΤΣΑΚΗΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΝ
1
3017
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(45.000,00 €)
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(45.000,00 €)
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(45.000,00 €)
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(45.000,00 €)
710
ΖΙΩΓΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΝ
1
2909
711
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΤΔΕ
1
3872
712
ΣΑΤΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΤΝ
1
3000
713
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΕΤ
1
790
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(45.000,00 €)
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(45.000,00 €)
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(45.000,00 €)
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(45.000,00 €)
Οι κάρτες σίτισης θα σταλούν στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου (γραφείο πρώην
Γραμματείας Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής) και από εκεί οι
δικαιούχοι φοιτητές θα τις λαμβάνουν. Η κάρτα σίτισης φοιτητών ισχύει μόνο για το φοιτητικό
εστιατόριο στη Φλώρινα. Οι μη δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να σιτίζονται στο εστιατόριο
πληρώνοντας ένα αντίτιμο για κάθε γεύμα ή δείπνο.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση στο γραφείο της κας Γρηγοριάδου ή
να τη στείλουν απευθείας στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων για επανεξέταση των στοιχείων τους
μέσα σε δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων (2410-2014 έως και 10-11-2014), σύμφωνα με τη αριθμ. 180/10-7-2012 συνεδρίαση της Δ.Ε.
-
Εσωτερική Διανομή
Γραφείο Προέδρου
Διοικούσα Επιτροπή
Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης
Κοσμητεία Παιδαγωγικής Σχολής
Ο Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγητής Θεόδωρος Γ. Χατζηπαντελής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]