Προγράμματα Ημερίδων Πρακτικής Άσκησης ΤΕΘ 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΕΘ
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ 2010-2011
10 Οκτωβρίου 2011
ΑΙΘΟΥΣΑ Α’
Α/Α
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/-ΟΥΣΑ
ΩΡΑ
1
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΦΙΛΙΤΣΑ
«Μελέτη βιολογικών δειγμάτων μακροπανίδας από τον Όρμο Ελούντας
(Κρήτη)» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Αναπλ. Καθηγητής
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
10:00-10:10
2
ΝΑΣΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
«Διερεύνηση της βιοποικιλότητας των βενθικών βιοκοινωνιών λειμώνων
αγγειοσπέρμων του κόλπου Καλλονής Λέσβου» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αναπλ. Καθηγητής
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
10:10-10:20
3
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
«Η Επίδραση των θρεπτικών αλάτων και του φωτός στην αύξηση και τις
παραμέτρους φωτοσύνθεσης του χλωροφύκους Ulva sp.» - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΡΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Αναπλ. Καθηγητής
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
10:20-10:30
4
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ
«Μελέτη ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή του Βορειανατολικού Αιγαίου την
καλοκαιρινή περίοδο του 2006» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επίκ. Καθηγητής
Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ
10:30-10:40
5
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
«Οι δραστηριότητες εποπτείας αλίευσης μεγάλων πελαγικών στη Λέσβο» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Επίκ. Καθηγητής
Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ
10:40-10:50
6-7
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
«Απομάκρυνση αζώτου & φωσφόρου κατά την επεξεργασία αστικών
λυμάτων» - ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΜΕΥΛ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)
Επίκ. Καθηγήτρια
Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ
10:50-11:05
8
ΚΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
«Διαπίστευση εργαστηριακών αναλύσεων κατά ISO/IEK 17025» - ΓΕΝΙΚΟ
ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Επίκ. Καθηγήτρια
Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ
11:05-11:15
9
ΔΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
«Νομοθεσία υδατοκαλλιεργειών και υδατοκαλλιέργειες στο νησί της
Λέσβου» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Λέκτορας 407/80
Ι. ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ
11:15-11:25
10
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
«Ερευνητική εργασία για τη διαφοροποίηση της παραγωγής
υδατοκαλλιέργειας με την εισαγωγή νέων ειδών» - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.
ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
Λέκτορας 407/80
Ι. ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ
11:25-11:35
11
ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
«Ανάλυση στομαχικού περιεχομένου χονδριχθύων, συστηματική και
μορφομετρία» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Λέκτορας 407/80
Ι. ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ
11:35-11:45
12
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΕΛΛΑ
«Aνάλυση δειγμάτων χονδριχθύων και διατροφή ιχθύων βαθιών νερών
(ανάλυση στομαχικού και εντερικού περιεχομένου), στα πλαίσια του
προγράμματος Coral Fish» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
Λέκτορας 407/80
Ι. ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ
11:45-11:55
13
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
«Παράμετροι ανακυκλούμενου συστήματος υδατοκαλλιέργειας» - ΣΕΛΟΝΤΑ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ
Λέκτορας 407/80
Ι. ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ
11:55-12:05
14
ΔΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
«Ανάπτυξη και καλλιέργεια του είδους Artemia sp. (υπό φυσικές συνθήκες
φωτισμού) στο ενυδρείο Κρήτης» - ΕΛΚΕΘΕ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
Επίκ. Καθηγητής
Γ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ
12:05-12:15
& Επίκ. Καθηγήτρια
Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ Ε’
Α/Α
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/-ΟΥΣΑ
ΩΡΑ
15
ΚΑΡΑΒΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ
«Απολογισμός θερινής πρακτικής άσκησης στην Υδρογραφική Υπηρεσία του
Πολεμικού Ναυτικού» - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Επίκ. Καθηγητής
Θ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ &
10:00-10:10
Αναπλ. Καθηγητής
Β. ΖΕΡΒΑΚΗΣ
16
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
«Αναλυτικές τεχνικές επεξεργασίας θαλάσσιων ιζημάτων» - ΕΛΚΕΘΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Επίκ. Καθηγητής
Θ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ
10:10-10:20
17
ΣΙΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
«Εργασία Πρακτικής Άσκησης» - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Επίκ. Καθηγήτρια
Ε. ΤΡΑΓΟΥ
10:20-10:30
18
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
«Κύκλος Ζωής της μέδουσας Aurelia aurita στο Cretaquarium» - ΕΛΚΕΘΕ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
Καθηγητής
Μ. ΚΑΡΥΔΗΣ
10:30-10:40
19
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
«Παρακολούθηση ανάπτυξης φυτοπλαγκτού (Chlorella sp.), υπό φυσικές
συνθήκες φωτισμού» - ΕΛΚΕΘΕ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
Καθηγητής
Μ. ΚΑΡΥΔΗΣ
10:40-10:50
20
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΔΙΑ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ
«Καλλιέργεια του δινομαστιγωτού Alexandrium minutum και μελέτη
δειγμάτων φυτοπλαγκτού» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Καθηγητής
Μ. ΚΑΡΥΔΗΣ
10:50-11:00
21
ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
«Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Βιολογικού Σταθμού Σητείας» - ΔΕΥΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ - ΜΕΥΛ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
11:00-11:10
22
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
«Εργασία Πρακτικής Άσκησης» - AP MARINE ENVIRONMENTAL
CONSULTANCY LTD, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
11:10-11:20
23
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
«Συγκέντρωση και διερεύνηση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις ξένες
προσμίξεις στο θαλάσσιο περιβάλλον στα ζώντα δίθυρα μαλάκια» - ΕΦΕΤ
ΛΕΣΒΟΥ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
11:20-11:30
24
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
«Η Kαλλιέργεια της Τσιπούρας (Sparus aurata) κατά το στάδιο προπάχυνσης
στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας Interfish στον κόλπο της Γέρας Λέσβου» ΣΕΛΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
11:30-11:40
25
ΖΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
«Νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία, μεταποίηση, αποθήκευση,
διακίνηση και έκθεση προς πώληση (νωπών, κατεψυγμένων ψαριών,
υδατοκαλλιέργειας) μέχρι και το στάδιο διάθεσης στον τελικό καταναλωτή»
- ΕΦΕΤ ΛΕΣΒΟΥ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
11:40-11:50
26
ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
«Περίθαλψη θαλάσσιων χελώνων στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων
Χελώνων» - ΑΡΧΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
11:50-12:00
27
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
«Υδατοκαλλιέρργειες από την θεωρία στην πράξη» - ΝΗΡΕΑΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
12:00-12:10
28
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
«Σκελετικές δυσμορφίες στην τσιπούρα στις μονάδες της Interfish» ΣΕΛΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
12:10-12:20
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ 2011-2012
14 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ A’ (Αναπλ. Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
"Η επίδραση των κλιματικών αλλαγών στις βενθικές κοινότητες με Cystoseira spp. της
Μεσογείου"
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
"Ανάγνωση ηλικίας ψαριών από ωτόλιθους με την χρήση συστήματος ανάλυσης ψηφιακών
εικόνων"
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
"Συμμετοχή στις επιστημονικές δράσεις και υποστήριξη στην λειτουργία του γραφείου του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου, Βόρειων Σποράδων
(Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.)"
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
"Διερεύνηση Καταδυτικών Δραστηριοτήτων στο νησί της Λέσβου "
LESVOS SCUBA OCEANIC CENTRE
ΔΟΥΜΑΝΑ ΕΛΕΝΗ & ΑΡΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
"Αλιεύματα από επαγγελματικά σκάφη μέσης αλιείας "
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
" Διερεύνηση Καταδυτικών Δραστηριοτήτων στην Πάρο"
EURODIVERS
ΚΑΡΑΜΙΤΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
"«Σπογγαλιεία», ιστορική εξέλιξη και επιδράσεις στο θαλάσσιο χώρο"
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
"Επεξεργασία και ανάλυση γεωφυσικών δεδομένων"
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
"Συλλογή δεδομένων για την καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής στο νησιωτικό
σύμπλεγμα των Φούρνων Κορσεών "
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
"Οι παραγωγικές διαδικασίες στην εκτροφή της τσιπούρας και του λαβρακιού από την
παραλαβή του γόνου έως και την συσκευασία"
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε.
ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
"Λιμνοθάλασσες της Κέρκυρας : προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης"
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΟΡΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
"Εκτίμηση της αλιευτικής παραγωγής των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου και Θήρας "
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
"Περιβαλλοντική παρακολούθηση και Διαχειριστικές Δράσεις στα Υγροτοπικά Παράκτια
Οικοσυστήματα του Κόλπου Θεσσαλονίκης"
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
ΣΠΙΝΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
"Περιβαλλοντική ενημέρωση και δημιουργία βάσης περιβαλλοντικών δεδομένων στη
Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ."
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
"Εκτροφή Ιχθύων: Προπάχυνση"
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε.
ΤΑΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
" Περιγραφή των σταδίων παραγωγής και υπολογισμός μέσου βάρους και ποσοστού
αύξησης ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακιού στο στάδιο της προπάχυνσης στον
Ιχθυογεννητικό σταθμό Δ.Δ. Καστέλλας "
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΠΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
"Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος: ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ"
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/-ΟΥΣΑ
ΩΡΑ
Αναπλ. Καθηγητής Γ. ΤΣΙΡΤΣΉΣ
10:00-10:05
Αναπλ. Καθηγ. Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ
10:05-10:10
Αναπλ. Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
10:10-10:15
Αναπλ. Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
10:15-10:20
Επίκ. Καθηγητής Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
10:20-10:30
Αναπλ. Καθηγ. Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Αναπλ. Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
10:30-10:35
10:35-10:40
Επίκ. Καθηγητής Θ. ΧΑΣΙΏΤΗΣ
10:40-10:45
Αναπλ. Καθηγητής Γ. ΤΣΙΡΤΣΗΣ
10:45-10:50
Επίκ. Καθηγητής Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
10:50-10:55
Αναπλ. Καθηγ. Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ
10:55-11:00
Αναπλ. Καθηγ. Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ
11:00-11:05
Αναπλ. Καθηγητής Γ. ΤΣΙΡΤΣΗΣ
11:05-11:10
Επίκ. Καθηγητής Θ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ
11:10-11:15
Επίκ. Καθηγητής Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
11:15-11:20
Επίκ. Καθηγητής Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
11:20-11:25
Επίκ. Καθηγητής Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
11:25-11:35
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
18
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
"Επεξεργασία δειγμάτων Κεφαλοπόδων: παρατήρηση
μορφομετρικών δεδομένων, στατολίθων και ραμφών με τη χρήση του συστήματος ανάλυσης
ψηφιακών εικόνων"
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Αναπλ. Καθηγ. Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ
11:35-11:40
ΑΙΘΟΥΣΑ Β’ (Αναπλ. Καθηγητής Β. ΖΕΡΒΑΚΗΣ)
Α/Α
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΤΖΙΟΥΡΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
"Βιβλιογραφική επισκόπηση και συμμετοχή σε δειγματοληψίες πεδίου Ωκεανογραφικών
Παραμέτρων των περιοχών Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμόχωστου Κύπρου"
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
"Ποιότητα Υδάτων Κολύμβησης σε Παραλίες του Προγράμματος ‘ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ’ στην
Κύπρο"
CYPRUS MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION
ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
"Μικροβιολογικός έλεγχος ποιότητας νερών"
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
"Τρισδιάστατη απεικόνιση του κόλπου του Στρυμονικού κόλπου με τη χρήση ArcMap (ArcGIS
10.1)"
MARATHON DATA SYSTEMS
ΚΟΒΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
"Διερεύνηση των πληθυσμών των ενδιαιτημάτων της Μεσογειακής φώκιας Monachus
monachus στην περιοχή της Ζακύνθου"
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΟΛΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΓΑΝΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
"Λήψη και επεξεργασία δειγμάτων αστικών λυμάτων στο Σταθμό Βιολογικού Καθαρισμού
Μυτιλήνης "
ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΣΜΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
"Χημικός έλεγχος ποιότητας νερών "
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΥΡΛΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
"Ανθρωπογενείς πιέσεις στην λεκάνη απορροής της λίμνης Κορώνειας "
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ
ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
" Εκτίμηση Ποικιλότητας σε Παράκτια Οικοσυστήματα"
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΠΑΛΚΟΝΗ ΑΡΕΤΗ
"Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού"
ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
"Δειγματοληψία και Ανάλυση Υπόγειων και Επιφανειακών Πόσιμων Νερών "
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΤΑΜΚΑΡΕΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
"Γεωχημική ανάλυση ιζημάτων"
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΠΕΛΙΑ
" Περιβαλλοντική παρακολούθηση και Διαχειριστικές Δράσεις στα Χερσαία Οικοσυστήματα
της Πάρνηθας "
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
" Περιβαλλοντική ενημέρωση και διερεύνηση μετακινήσεων Θαλάσσιων Χελωνών με
δορυφορικά Συστήματα στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ."
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
"Σύγκριση ανέμου – επιφανειακών θαλάσσιων ρευμάτων και πιθανή συσχέτιση αυτών με
την κυκλοφορία Ekman στη Β.Δ. Ζάκυνθο"
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΧΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
"Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού για προσδιορισμό θρεπτικών αλάτων και
συσχετίσεις των κατανομών τους με άλλα ωκεανογραφικά δεδομένα, στον εσωτερικό κόλπο
του Σαρωνικού υπό την επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας "
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΟΒΑΛΕΝΚΟ ΜΑΚΡΙΝΑ
"Εκθαλασσώσεις Θαλάσσιων Χελωνών στην Ελληνική Επικράτεια"
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/-ΟΥΣΑ
ΩΡΑ
Καθηγητής Α. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
10:00-10:05
Επίκ. Καθηγήτρια Α. ΕΥΣΤΡΑΤΊΟΥ
10:05-10:10
Επίκ. Καθηγήτρια Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
10:10-10:15
Επίκ. Καθηγήτρια Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ
10:15-10:20
Επίκ. Καθηγήτρια Ε. ΤΡΑΓΟΥ
10:20-10:25
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ
10:25-10:35
Καθηγητής Μ. ΚΑΡΥΔΗΣ
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ
10:35-10:45
Επίκ. Καθηγήτρια Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ
10:45-10:50
Καθηγητής Μ. ΚΑΡΥΔΗΣ
10:50-10:55
Επίκ. Καθηγήτρια Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
10:55-11:00
Επίκ. Καθηγήτρια Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-11:05
Επίκ. Καθηγήτρια Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΈΛΛΗ
11:05-11:10
Επίκ. Καθηγήτρια Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ
11:10-11:15
Επίκ. Καθηγήτρια Δ. ΚΊΤΣΙΟΥ
11:15-11:20
Καθηγητής Α. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
11:25-11:30
Επίκ. Καθηγήτρια Ε. ΤΡΆΓΟΥ
11:30-11:35
Επίκ. Καθηγητής Γ. ΚΌΚΚΟΡΗΣ
11:35-11:40
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’
36
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
"Προβλήματα από μικροοργανισμούς σε λίμνες που έχουν ανασυσταθεί - Η περίπτωση της
λίμνης Κάρλας "
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ A.E.
Επίκ. Καθηγητής Γ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ
10:40-10:45
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ 2012-2013
27 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Α’
Α/Α
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/-ΟΥΣΑ
ΩΡΑ
1
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
''Διαχείριση γεννητόρων σε καλλιεργούμενα είδη ψαριών'' - ΕΛΚΕΘΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5:00 - 5:07
2
ΣΤΕΦΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΔΗΜΗΤΡΑ
''Ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων οπτικού
υλικού των ταχυτήτων του γαστερόποδου Charonia tritonis variegata, υπό
συνθήκες αιχμαλωσίας'' - ΕΛΚΕΘΕ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5:07 - 5:14
3
ΚΟΥΤΣΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
''Εργασίες περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών στο ''ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ «ΑΡΧΕΛΩΝ»'''' - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΧΕΛΩΝΩΝ «ΑΡΧΕΛΩΝ»
Αναπλ. Καθηγητής
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
4
ΜΑΡΚΟΖΑΝΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
''Μελέτη βενθικών βιοκοινοτήτων στις ακτές της Κρήτης'' - ΕΛΚΕΘΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Αναπλ. Καθηγητής
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
5:21 - 5:28
5
ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ
''Απολύμανση τροχοζώων (rotifers) με ριγανέλαια'' - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5:28 - 5:35
6
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
''Ανάλυση στις διατροφικές συνήθειες του είδους Sepia officinalis'' - ΕΛΚΕΘΕ
- ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επίκ. Καθηγητής
Β. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5:35 - 5:42
7
ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ
''Ποιοτική και ποσοτική σύσταση των θαλάσσιων ανθρωπογενών
απορριμμάτων στο Ιόνιο Πέλαγος'' - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛ. ΒΙΟΛ.
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΥΔΑΤΩΝ
Αναπλ. Καθηγητής Γ.
ΤΣΙΡΤΣΗΣ
5:42 - 5:49
8
ΝΤΟΥΡΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
''Δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιεργειών στη Εύβοια'' - ΤΜΗΜΑ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Αναπλ. Καθηγητής
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
5:49 - 5:56
9
ΤΣΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
''Ανάλυση δειγμάτων ζωοβένθους από τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου'' ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αναπλ. Καθηγητής
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
5:56 - 6:03
10
ΦΑΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
''Έρευνα αλιευτικών και οικολογικών δεδομένων στους Λειψούς'' ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής Γ.
ΤΣΙΡΤΣΗΣ
6:03 - 6:10
11
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
''Κοκκομετρικές αναλύσεις παράκτιων ιζημάτων ως παράμετρων ερμηνείας
του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών στο Καμάρι της ανατολικής
Σαντορίνης'' - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Επίκ. Καθηγητής
Θ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ
6:10 - 6:17
5:14 - 5:21
ΑΙΘΟΥΣΑ Ε’
Α/Α
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/-ΟΥΣΑ
ΩΡΑ
1
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΕΙΡΗΝΙΟΣ
''Διερεύνηση Ωκεανογραφικών και Βιολογικών Παραμέτρων στη Κύπρο στα
πλαίσια των Προγραμμάτων "ΤROPICAL SIGNALS" και "JELLYWATCH"'' ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Αναπλ. Καθηγητής
Β. ΖΕΡΒΑΚΗΣ
5:00 - 5:07
2
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
''Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων'' - ΦΙΝΦΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ
Καθηγητής
Μ. ΚΑΡΥΔΗΣ
5:07 - 5:14
3
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
''Καταγραφή της παράκτιας κυκλοφορίας στις νότιες παρυφές του
Πατραϊκού Κόλπου από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού
Ναυτικού'' - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Αναπλ. Καθηγητής
Β. ΖΕΡΒΑΚΗΣ
5:14 - 5:21
4
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
''Εκτίμηση ποιότητας υδάτων κολύμβησης σε παραλίες της Κύπρου με
Γαλάζια Σημαία'' - CYMEPA
Καθηγητής
Μ. ΚΑΡΥΔΗΣ
5:21 - 5:28
5
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΟΥΜΠΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
''Χημικός έλεγχος λυμάτων της πόλης της Μυτιλήνης'' - ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Επίκ. Καθηγήτρια
Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ
5:28 - 5:35
6
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΖΩΗ
''Έρευνα και παραγωγή βιοντήζελ από φύκη'' - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5:35 - 5:42
7
ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
''Μελέτη για τη διερεύνηση και εφαρμογή της οικοσυστηματικής
προσέγγισης της αλιείας στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου'' - ΕΛΚΕΘΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛ. ΒΙΟΛ. ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΥΔΑΤΩΝ
Επίκ. Καθηγήτρια Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ
5:42 - 5:49
8
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
& ΨΑΘΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
''Εργασίες διασφάλισης ποιότητας αποτελεσμάτων παραμέτρων ποιότητας
πόσιμου νερού'' - ΤΕΔΚ ΛΕΣΒΟΥ - ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5:49 - 5:56
9
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
''Επεξεργασία λυμάτων στο Βιολογικός Καθαρισμό του οικισμού Λιναριάς
του Δήμου Σκύρου'' - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5:56 - 6:03
10
ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
''Μικροβιολογικός έλεγχος ποιότητας υδάτων'' - ΤΕΔΚ ΛΕΣΒΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
6:03 - 6:10
11
ΤΙΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
''Μικροβιολογικός έλεγχος ποιότητας υδάτων'' - ΤΕΔΚ ΛΕΣΒΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Επίκ. Καθηγήτρια
Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
6:10 - 6:17
12
ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
''Ανάλυση σεισμολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης'' - ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Επίκ. Καθηγήτρια Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ
6:17 - 6:24