close

Enter

Log in using OpenID

48 simpozij

embedDownload
HRVATSKA ZAJEDNICA RA»UNOVO–A I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
10001 ZAGREB, Poπtanski pretinac 732
Jakova Gotovca 1/II, telefon (01) 46 86 500, fax: 46 86 496
Hrvatska zajednica računovođa i
financijskih djelatnika
10 000 Zagreb, Jakova Gotovca 1
PRIJAVA SMJEŠTAJA
telefoni: 01/4686-500, 01/4686-505,
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
fax.: 01/4686-496;
e-mail: [email protected]
.......................................................................................
pravna odnosno fizička osoba
Prijave za smještaj i prijevoza se zaprimaju u agenciji DUBROVNIK SUN d.o.o., Dubrovnik, putem on line prijavnice na internetskoj adresi www.rif.hr i putem faksa: 020/436 336 i na upit
(INFO telefon 020/436 337 ili e-mail: [email protected]).
.......................................................................................
Adresa (mjesto, ulica i br.)
HOTEL
SOBA
POLUPANSION
PUNI PANSION
.......................................................................................
telefon:
fax:
IVAN****
(kongresni hotel)
1/1
1/2
660,00 kn
490,00 kn
710,00 kn
540,00 kn
.......................................................................................
OIB:
e-mail:
JURE***
1/1
1/2
520,00 kn
370,00 kn
570,00 kn
420,00 kn
PRIJAVNICA
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 kuna po
osobi dnevno.
za sudjelovanje na 48. simpoziju
RAČUNOVODSTVO, POREZI I PLAĆE U HRVATSKOJ
PRED ULAZAK U EU
09. 05. - 11. 05. 2013. u Šibeniku neopozivo prijavljujemo:
Ime i prezime
.......................................................................................... .
.........................................................................................
..........................................................................................
.
.........................................................................................
Kotizacija:
1.500,00 kuna po sudioniku, a svaki sljedeći sudionik iz iste firme
1.300,00 kuna. Kotizacija uključuje: Zbornik, izlet u NP Krka i PDV-e.
Poπtarina
plaÊena
HP-u d.d. u
poštanskom
uredu
Uplate:
žiroračun 2360000-1101241118, Hrvatska zajednica računovođa i
financijskih djelatnika, Zagreb, OIB: 75508100288.
Datum ...........................................
Pečat i potpis ovlaštene osobe:
.............................................................
www.rif.hr
48. simpozij
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
„RAČUNOVODSTVO, POREZI I PLAĆE U HRVATSKOJ PRED ULAZAK U EU”
Hotel Ivan, Solaris - Šibenik 09. - 11. svibnja 2013.
ČETVRTAK 09. 05.
09,00 sati
Otvaranje simpozija - mr. sc. Bogomil Cota, predsjednik HZRIF
PLENARNI DIO: Gospodarska i porezna politika u RH
Moderator: prof. dr. sc. Danimir Gulin
1.Mjere vlade za izlazak iz recesije, Ministarstvo financija
2. Nove investicije i otvaranje radnih mjesta u RH, Vlada RH
3. Faktori razvoja manje razvijenih zemalja, prof. dr. sc. Ljubo Jurčić - Ekonomski fakultet Zagreb
4. Konkurentost hrvatskog gospodarstva, prof. dr. sc. Boris Cota - Ekonomski fakultet Zagreb
Stanka: od 11,00 do 11,30 sati
11,30 - 13,30 sati
PLENARNI DIO: Mjere financijskog menadžmenta u rješavanju financijske krize
Moderator: prof. dr. sc. Silvije Orsag
1. Uloga strukture kapitala u restrukturiranju tvrtke, mr. sc. Hrvoje Serdarušić - Zagrebačka banka d.d. Zagreb
2. Mjere financijskog menadžmenta gospodarskih subjekata u hotelijerstvu, Željko Deković, mag. oec. - Veleučilište u Šibeniku
3. Instrumenti i mjere financijskog restrukturiranja u zdravstvu, mr. sc. Ljubica Đukanović - pomoćnica ministra zdravlja
4. Upravljanje likvidnošću i troškovima u znanosti, obrazovanju i sportu, prof. dr. sc. Vesna Vašiček - Ekonomski fakultet
Zagreb
5. Stanje i perspektive postupaka predstačjne nagodbe u Hrvatskoj, mr. sc. Anđelka Buneta predsjednica uprave FINA-e
6. Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća, prof. dr. sc. Katarina Žager
- Ekonomski fakultet Zagreb i prof. dr. sc. Branka Ramljak - Ekonomski fakultet Split
Stanka od 10,30 do 11,00 sati
11,00 sati
PLENARNI DIO: Porezi i plaće u Hrvatskoj i EU
Moderatorica: mr. sc. Miljenka Cutvarić
1.PDV u EU, Renata Kalčić - načelnica odjela za PDV, Porezna uprava
2.PDV u Hrvatskoj ulaskom u EU, mr. sc. Miljenka Cutvarić - HZRIF
3. Trošak plaća u Hrvatskoj pred ulazak u EU, dr. sc. Marija Zuber - HZRIF
4. Iskustva u proceduri reinvestiranja dobiti, mr. sc. Zvonimir Pavić - Porezna uprava Osijek
15,00 sati IZLET- NP Krka
20,00 sati SVEČANA VEČERA
15,30 sati - OKRUGLI STOL: Rasprava o prijedlogu Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji
SUBOTA
PETAK
1.
2.
3.
10. 05.
08,30 sati
PLENARNI DIO: Računovodstvo i revizija ulaskom u EU
Moderator: prof. dr. sc. Lajoš Žager
Financijsko izvještavanje i perspektive korištenja MSFI u EU, prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević - HZRIF i
doc. dr. sc. Hrvoje Perčević - Ekonomski fakultet Zagreb
Budućnost revizijske profesiije u Hrvatskoj ulaskom u EU, Zdenko Balen - predsjednik Hrvatske revizorske komore
Interna revizija ulaskom u EU, prof. dr. sc. Boris Tušek - Ekonomski fakultet Zagreb i doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ Ekonomski fakultet Zagreb
4. Što su to računovodstvene isprave prema zakonskim propisima u Hrvatskoj, mr. sc. Dalibor Briški - revizor i
Ivica Milčić - HZRIF
11. 05.
09,00 sati
PLENARNI DIO: Porezne aktualnosti u Hrvatskoj i regiji
Moderatorica: dr. sc. Marija Zuber
1. Iskustva u primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Nada Čavlović Smiljanac pomoćnica ministra financija i ravnateljica Porezne uprave
2. Osvrt na prijedlog uvođenja poreza na nekretnine, Marijana Vuraić Kudeljan - pomoćnica
ravnateljice Porezne uprave
3. Dohodak od kapitala u Hrvatskoj i EU, mr. sc. Kornelija Sirovica - HZRIF
4.Porez na dobit i transferne cijene ulaskom u EU, dr. sc. Ivan Čevizović - HZRIF
NAPOMENA: HZRIF zadržava pravo izmjene programa
www.rif.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
511 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content