close

Enter

Log in using OpenID

5. razred - Osnovna škola Garešnica

embedDownload
Autor(i)
Vrsta izdanja
Osnovna škola - prilagođeni program - 5. razred osnovne škole
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
1902 HRVATSKA KRIJESNICA 5 : radna
Vesna Dunatov,
radna bilježnica
bilježnica za dopunski i
Anita Petrić
individualizirani rad iz hrvatskog
jezika za 5. razred osnovne škole
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
214
MATEMATIČKI SVIJET : udžbenik s
Romana Nakić
udžbenik s radnom
radnom bilježnicom za matematiku za
bilježnicom
5. razred
GLAZBENA KULTURA
4542 SVIJET GLAZBE 5 : udžbenik za
Ante Gašpardi,
udžbenik
glazbenu kulturu u petom razredu
Tonka Lazarić,
osnovne škole (s CD-om)
Nevenka Raguž,
Zoran Štefanac
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4863 JA SAM PUT : udžbenik za katolički
Ružica Razum i
udžbenik
vjeronauk petoga razreda osnovne
autorski tim
škole
4864 JA SAM PUT : radna bilježnica za
Ružica Razum,
radna bilježnica
katolički vjeronauk petoga razreda
Martina Rašpolić,
osnovne škole
Verica Razum
Hrmo
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
2904 HRVATSKA ČITANKA : za 5. razred
Ante Bežen, Olga udžbenik
osnovne škole
Jambrec
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
155
HRVATSKA KRIJESNICA 5 : udžbenik
Ante Bežen,
udžbenik
hrvatskog jezika za 5. razred osnovne Mirjana Jukić,
škole
Slavica Kovač
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
5581 DIP IN 5 : udžbenik engleskog jezika s Suzana Ban
udžbenik s
višemedijskim nastavnim
višemedijskim
materijalima u petom razredu
nastavnim
osnovne škole - 5. godina učenja
materijalima
5582 DIP IN 5 : radna bilježnica za engleski
Suzana Ban
radna bilježnica
jezik u petom razredu osnovne škole 5. godina učenja
NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK –IZBORNI PREDMET
4847 WIR+ 2 : udžbenik njemačkog jezika
Giorgio Motta,
udžbenik s CD-om
za 5. razred osnovne škole 2. godina
Mirjana Klobučar
učenja s pripadajućim audio CD-om
4848 WIR+ 2 : radna bilježnica njemačkog
Giorgio Motta,
radna bilježnica
jezika za 5. razred osnovne škole, 2.
Mirjana Klobučar
godina učenja
PRIRODA
5735 PRIRODA 5 : udžbenik prirode s
Damir Bendelja,
udžbenik s
višemedijskim nastavnim
Marijana Gudić,
višemedijskim
materijalima u petom razredu
Lydia Lugar,
nastavnim
osnovne škole
Edina Operta
materijalima
5736 PRIRODA 5 : radna bilježnica za
Damir Bendelja,
radna bilježnica
prirodu u petom razredu osnovne
Marijana Gudić,
škole
Edina Operta
Novo
Naziv udžbenika
Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno
Nakladnik
Kat. Br.
školska godina 2014./2015.
Cijena
OSNOVNA ŠKOLA GAREŠNICA
67.00
LJEVAK
80.00
ALKA
69.00
ALFA
Novo
40.00
KS
Novo
34.00
KS
Novo
75.00
LJEVAK
60.00
LJEVAK
67.00
ŠK
Novo
59.00
ŠK
Novo
72.00
KLETT
Novo
47.00
KLETT
Novo
63.00
ŠK
Novo
49.00
ŠK
Novo
GEOGRAFIJA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
2898 PRIČA O ZEMLJI : udžbenik s radnom
Lidija Borko,
udžbenik s radnom
bilježnicom i CD-om iz geografije za
Tomislav Štancl
bilježnicom i CDučenike s posebnim obrazovnim
om
potrebama za 5. razred osnovne škole
POVIJEST - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
4729 PUT U PROŠLOST 5 : udžbenik s
Nera Kovačićudžbenik
radnom bilježnicom za učenike sa
Malbaša, Danijela
smetnjama u razvoju
Jugo-Superina
LIKOVNA KULTURA
5678 MOJE BOJE 5 : udžbenik likovne
Miroslav Huzjak,
udžbenik s
kulture s višemedijskim nastavnim
Ivana Rupić
višemedijskim
materijalima u petom razredu
nastavnim
osnovne škole
materijalima
TEHNIČKA KULTURA
5301 TEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik
Marijan Vinković,
udžbenik
tehničke kulture za peti razred
Dragutin Labaš,
osnovne škole
Stjepan Androlić,
Željko Medved
5302 TEHNIČKA KULTURA 5 : radni
Ružica Gulam,
radni materijal
materijal za izvođenje vježbi i
Tamara Valčić, Ivo
praktičnog rada iz tehničke kulture Tkalec, Mato
za peti razred osnovne škole
Šimunović,
Dragutin Labaš,
Stjepan Androlić,
Željko Medved
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET
4575 LIKE IT 5 : udžbenik informatike za
Dragica Rade,
udžbenik
5. razred osnovne škole s CD-om
Blaženka Šantalab,
Luka Novaković
4576 LIKE IT 5 : radna bilježnica
Dragica Rade,
radna bilježnica
informatike za 5. razred osnovne
Blaženka Šantalab,
škole
Luka Novaković
GEOGRAFSKI ATLASI
1878 GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU I Hrvatska školska
geografski atlas
SREDNJE ŠKOLE : za 5.-8. razred
kartografija
osnovne škole i 1.-4. razred
gimnazija i strukovnih škola
POVIJESNI ATLASI
5277 POVIJESNI ATLAS 5.-8. : povijesni
skupina autora
povijesni atlas
atlas od petoga do osmoga razreda
osnovne škole
121.00
MERIDIJANI
125.00
ALKA
Novo
35.00
ŠK
Novo
35.00
PROFIL
Novo
98.00
PROFIL
Novo
56.00
ALFA
Novo
38.00
ALFA
Novo
156.00
HŠK, ŠK
119.00
PROFIL
Novo
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
391 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content