close

Enter

Log in using OpenID

4. razred - Tehničar cestovnog prometa

embedDownload
TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA – 4. razred
Odabrani udžbenici i pripadajuća nastavna sredstva
Školska godina 2014./15.
NASTAVNI
PREDMET
Broj u
katalogu
Šifra u
popisu
NAZIV UDŽBENIKA
Hrvatski jezik
1412
1411
786
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik
za 4. razred četverogodišnjih
strukovnih škola
AUTOR
IZDAVAČ
Alfa
Snježana Zrinjan
+ radna bilježnica
Hrvatski jezik
1398
832
Engleski jezik –
1. strani jezik
5009
5010
3236
Književnost 4, čitanka za
četverogodišnje str. škole
SOLUTIONS 2nd EDITION,
UPPER-INTERMEDIATE
STUDENT'S BOOK : udžbenik
Snježana Zrinjan
Alfa
Tim Falla, Paul A.
Davies
OXFORD
Marija LützeMiculinić, Jasminka
Pernjek
ŠK
engleskog jezika B2 za 2. ili 3.
razred gimnazija, prvi strani jezik i
za 3. ili 4. razred četverogodišnjih
strukovnih škola, prvi strani jezik
+ radna bilježnica
Njemački jezik – 5551
1. strani jezik
5552
3567
Vjeronauk
Etika
Deutsch ist klasse! 4,
udžbenik + radna bilježnica
SVJETLOM VJERE : udžbenik
2890
1933
katoličkoga vjeronauka za 4.
razred srednjih škola
4358
2848
FILOZOFIJA MORALA :
udžbenik etike za četvrti razred
srednjih škola
Politika i
gospodarstvo
5359
Matematika
1598
1456
1599
1456
Fizika
4.A
3647
2383
1790
Prijevoz tereta
3431
912
Ana Thea Filipović,
autorski tim
KS
Profil
Tomislav Reškovac
POLITIKA I GOSPODARSTVO Đuro Benić, Nataša
Vulić
: udžbenik za srednje
strukovne škole
D.Golubović,P.Javor
MATEMATIKA
4,I.dio:udžbenik za 4.razred
četverogodišnjih strukovnih
škola
D.Golubović,P.Javor
MATEMATIKA
4,II.dio:udžbenik za 4.razred
četverogodišnjih strukovnih
škola
ŠK
FIZIKA 4 : udžbenik fizike za četvrti
razred četverogodišnje strukovne
škole
Profil
ORGANIZACIJA I TEHNIKA
PRIJEVOZA TERETA U
CESTOVNOM PROMETU
udžbenik za 2. i 3. razred za
zanimanja u cestovnom
prometu
Damir Pavlović,
Marin Srdelić
Branimir Golac
ŠK
ŠK
ŠCP
TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA – 4. razred
Odabrani udžbenici i pripadajuća nastavna sredstva
Školska godina 2014./15.
Poslovanje
poduzeća u
cestovnom
prometu
Prijevoz putnika
Ekonomika
prometa
1789
716
Prometna
tehnika
1794
985
Engleski jezik 2
– Strani jezik u
struci
4975
3221
4976
EKONOMIKA PROMETA :
udžbenik za 1. i 4. razred
srednje tehničke škole
prometnog smjera
PROMETNA TEHNIKA 2 :
udžbenik za 4. razred za
zanimanja u cestovnom
prometu
NEW HORIZONS 4
STUDENT'S BOOK : udžbenik
engleskog jezika za 4. razred
strukovnih škola, prvi strani jezik;
4. razred gimnazija i
četvorogodišnjih strukovnih škola,
drugi strani jezik
ŠCP
Vladimir Čavrak
Vlasta Perotić
ŠCP
OXFORD
Paul Radley, Daniela
Simons, Ronan
McGuinness
+ radna bilježnica
Njemački jezik 2
– Strani jezik u
struci
4652
4653
3020
IDEEN 2 : udžbenik njemačkog
jezika za 3. i 4. razred gimnazija i
4-godišnjih strukovnih škola, 3. i 4.
godina učenja; 1. i 2. razred
gimnazija i 4-godišnjih strukovnih
škola, 6. i 7. godina učenja
+ radna bilježnica
Inteligentni
transportni
sustavi
4.B
Wilfried Krenn,
Herbert Puchta
Hueber
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content