Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓ ΙΟ Σ ΔΗ ΜΗ Τ ΡΙΟ Σ»
Θεσσαλονίκη : 17-5-2013
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
----------Tμήμα Οικονομικό-Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Κώδικας : 546 34
Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Ζωγράφου 2
Πληροφορίες : Τσιλιάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο
: 2313 322-350
FAX
: 2313 322-356
e-mail
: [email protected]
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΣΧΕΤ. :
α) Τις διατάξεις του Ν. 3867/3-8-2010, άρθρο 27, παρ. 11.
β) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 περί υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων
των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο
«πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
γ) Την αριθ. 8η/θέμα 9o/16-5-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» περί έγκρισης προμήθειας των ειδών.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας παρακαλούμε να αποστείλετε ως και την Τρίτη 21-52013 ώρα 14.00, την οικονομική προσφορά σας μέσω fax ή e-mail, για αγορά επί πιστώσει, των
ειδών και των αιτούμενων παροχών υπηρεσιών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναγράφεται ο Α/Α του είδους, η περιγραφή του, εάν είναι
ετοιμοπαράδοτο, καθώς και η τιμή του προϊόντος από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ.
Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείται ένα προϊόν από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, αυτό
θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά σας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ
2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
από την αριθ. 8η/θέμα 9o/16-5-2013 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ.
A/A
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ PONSKI
-20Fr ME ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΛΕΠΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
3.
Νο 6,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 600
Νο 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 600
Νο 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 800
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΙΝΙΑ 6Χ6
4.
ΤΕΜΑΧΙΑ 2000
ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ 5ΕΚ.
5.
ΤΕΜΑΧΙΑ 300
ΑΛΟΙΦΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 250 ML
6.
TEMAXIA 150
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ.
ΤΕΜΑΧΙΟ 1
Νο 6,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 600
Νο 7
ΤΕΜΑΧΙΑ 600
Νο 8
ΤΕΜΑΧΙΑ 800
ΤΕΜΑΧΙΑ 2000
7.
ΤΕΜΑΧΙΑ 10.000
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΚ
ΤΕΜΑΧΙΑ 300
TEMAXIA 150
ΤΕΜΑΧΙΑ 10.000
Νο 6,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 400
Νο 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 2000
Νο 6,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 400
Νο 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 2000
Νο 7,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1600
Νο 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 1600
Νο 8,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 800
Νο 7,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1600
Νο 8
ΤΕΜΑΧΙΑ 1600
Νο 8,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 800
8.
9.
ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 50
ΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ 4
ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.
ΠΑΚΕΤΑ 10
ΠΑΚΕΤΑ 10
GEL ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ 10
ΤΕΜΑΧΙΑ 10
ΑΙΜΟΣΤΑΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΜΗ
1,25Χ5 (SURGICEL)
TEMAXIA 36
TEMAXIA 36
BOYΡTΣAKIA KYΠEΛOEIΔH ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΥΡ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ (ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ)
ΤΕΜΑΧΙΑ 180
10.
11.
ΤΕΜΑΧΙΑ 4
ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (LABARAK)
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 3
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2ML
ΨΕΚΑΣΜΕΝΑ ΜΕ EDTA ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΠΥΘΜΈΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ 20.000
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ IV PUMP SET 00E796
ΤΕΜΑΧΙΑ 180
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 3
ΤΕΜΑΧΙΑ 20.000
3
TEMAXIA 600
12.
TEMAXIA 600
ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ Νo 14 CH
13.
TEMAXIA 360
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,90Χ1,90
14.
ΤΕΜΑΧΙΑ 200
ΞΥΛΟΛΗ ΑΠΛΗ
TEMAXIA 360
ΤΕΜΑΧΙΑ 200
20 ΛΙΤΡΑ
15.
20 ΛΙΤΡΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
MAC KOKNEY AGAR
KOYTIA 4
MUELLER HINTON AGAR
KOYTIA 4
16.
17.
SALMONELLA SHINGELLA AGAR
KOYTI 1
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
MHXANHMA PANASONIC DP 8045
TEMAXIA 4
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
MHXANHMA ΧΕΡΟΧ 275
(2UP C165/175)
18.
2 KOYTIA TΩN 2 TEMAXIΩΝ
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ 182/183/320/321
19.
ΤΕΜΑΧΙΑ 15
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΓΙΑ EKTYΠΩTH TYΠOY ΙΒΜ 1512
20.
ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
KOYTIA 4
KOYTIA 4
KOYTIA 1
TEMAXIA 4
2 KOYTIA TΩN 2 TEMAXIΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ 15
ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ 2400
21.
ΤΕΜΑΧΙΑ 2400
ΧΡΗΜΑΤΟΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ 11Χ9,5
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ 2500
22.
23.
24.
ΤΕΜΑΧΙΑ 2500
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ 10.000
ΤΕΜΑΧΙΑ 10.000
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΚΟΡΔΕΛΑ) ΦΑΡΔΟΥΣ 1ΕΚ.
ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 300
ΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BIC
TEMAXIA 600
25.
TEMAXIA 600
ΑΜΜΟΣ ΧΟΝΤΡΗ
ΜΙΣΟ ΚΥΒΙΚΟ
ΜΙΣΟ ΚΥΒΙΚΟ
ΓΑΡΜΠΙΛΗ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ 10
ΤΕΜΑΧΙΑ 10
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΚΡΙ ΣΕ ΣΑΚΙΑ ΤΩΝ 50 ΚΙΛΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΙΑ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1
4
ΤΕΜΑΧΙΑ 1
26.
AYTOMATΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΙΑΤΡΟΥ 5 ΣΕΙΡΩΝ
27.
ΤΕΜΑΧΙΑ 3
AYTOMATΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ 3
ΤΕΜΑΧΙΑ 1
28.
ΤΕΜΑΧΙΑ 1
ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΠΩΛ ΤΩΝ
240 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜΑΧΙΑ 4.200
29.
ΤΕΜΑΧΙΑ 4.200
Α) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 18.000 BTU/h
TEMAXIA 2
TEMAXIA 4
Β) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INVERTER
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΨΥΞΗΣ 9.000 BTU/h
ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΤΟ (Α) ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡ. 6η/14ο/28-32013 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ
ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Τεχνικές προδιαγραφές Κλιματιστικών
Το κλιματιστικό θα πρέπει να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης. Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να
ακολουθήσουν στις προσφορές τους τον πίνακα αυτό.
Περιγραφή
Τεχνικές Απαιτήσεις
Εσωτερική μονάδα οροφής παροχής ψυχρού και θερμού αέρα.
Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης
Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια – σωλήνες, μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής
κυψέλης ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική
ταινία). Σημειώνεται ότι τα καλώδια και οι σωλήνες που θα συνοδεύουν
τις συσκευές θα είναι τουλάχιστον 5 μέτρα.
Η συσκευή πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, στιβαρής κατασκευής.
Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με
αντισκωρική προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Δυνατότητα αφύγρανσης.
Σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να εκκινεί μόνο
εφ’ όσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια
ορισμένη θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών
ρευμάτων στη λειτουργία της θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά από
κύκλο απόψυξης.
Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της
θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze up protection).
Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου.
Σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος.
Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Κατάλληλο φίλτρο.
Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου. (επιθυμητό)
Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι 1oC ή καλύτερη.
Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
Να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά το μέγιστο συνολικό μήκος μεταξύ της
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας όπου η ψυκτική απόδοση του
μηχανήματος δεν εμφανίζει μείωση και το οποίο δεν πρέπει να είναι
μικρότερο από 5 μέτρα. Επίσης να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά το
μέγιστο συνολικό μήκος της απόστασης μεταξύ της εσωτερικής και της
εξωτερικής μονάδας όπου το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει,
αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.
Να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ της
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας όπου η ψυκτική απόδοση του
μηχανήματος δεν εμφανίζει μείωση και η οποία δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από 5 μέτρα. Επίσης να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά η
μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής
μονάδας όπου το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την
υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Ακριβής απόδοση συσκευής για ψύξη και για θέρμανση. Η αναφερόμενη στην
προσφορά ψυκτική απόδοση της συσκευής (που θα τεκμηριώνεται από
τα τεχνικά prospectus του οίκου κατασκευής) θα είναι και η Συμβατική
υποχρέωση του προμηθευτή όσον αφορά την ψυκτική απόδοση.
Να αναφερθούν οι ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν
τα μηχανήματα (αντλίες θερμότητας), ήτοι η ελάχιστη και η μέγιστη
θερμοκρασία περιβάλλοντος όπου λειτουργούν ως συσκευές ψύξης και
η ελάχιστη και η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος όπου
λειτουργούν ως συσκευές θέρμανσης.
Η ενεργειακή κλάση λειτουργίας του μηχανήματος να είναι Α.
Να αναφερθεί η Στάθμη θορύβου dB(Α) της εσωτερικής μονάδας (εάν είναι δυνατόν
για όλες τις ταχύτητες του ανεμιστήρα, υποχρεωτικά όμως για την
υψηλή –Hi- ταχύτητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη στάθμη θορύβου
της εσωτερικής μονάδας.
Να αναφερθεί η στάθμη θορύβου σε dB(A) της εξωτερικής μονάδας.
Να αναφερθεί η παροχή αέρα σε Μ3/Η της εσωτερικής μονάδας για την υψηλή –Hiταχύτητα του ανεμιστήρα.
Να αναφερθεί η Ισχύς συμπίεσης σε W και η τάση λειτουργίας.
Να αναφερθούν οι Εξωτερικές διαστάσεις και βάρος (εσωτερικής/ εξωτερικής
μονάδας).
Ειδικοί Όροι
Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών συσκευών θα τοποθετηθεί εξωτερικά του
κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωρική βαφή, και θα
στηρίζεται στον τοίχο με διαμπερείς ντίζες ή ούπατ, ανάλογα με την
περίπτωση.
Πιστοποιήσεις μηχανήματος-Εργοστασίου κατασκευής
Το μηχάνημα να πληροί υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής
απόδοσης της Ε.Ε σύμφωνα με το πρότυπο ISO-5151/1995 και θα
φέρουν τη σήμανση CE. Να αναφερθούν και τυχόν άλλες
πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα
προσφερόμενα μηχανήματα.
Η πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων κλιματιστικών
μηχανημάτων κατά ISO-9002 είναι υποχρεωτική. Η πιστοποίηση αυτή
θα αποδεικνύεται με το ανάλογο πιστοποιητικό ή ακριβές αντίγραφο
αυτού που θα υπάρχει στην τεχνική προσφορά.
Εγγύηση καλής λειτουργίας- Τεχνική υποστήριξη- Ανταλλακτικά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τον συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον
πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα
τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους.
Ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένο SERVICE για την συντήρηση και
αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα
(10) χρόνια τουλάχιστον.
ΝΑΙ