Elematic

Elematic
Η Ευρωπαϊκή
Επιλογή σας.
Ο όμιλος εταιρειών ITW, με έδρα το
lllinois των Ηνωμένων Πολιτειών
απολαμβάνει σήμερα μία παγκόσμια
παρουσία και αναγνώριση μέσα από
τις 875 εμπορικές και βιομηχανικές
εταιρείες του σε 54 χώρες, με ετήσιο
κύκλο εργασιών 14.000.000.000 δολάρια
και με σταθερά ανοδική πορεία τα
τελευταία δέκα χρόνια.
Ο όμιλος
εξελίσσει και παράγει υλικά υψηλής
ποιότητας για πολλούς και
διαφορετικούς τομείς όπως η
αυτοκινητοβιομηχανία, η οικοδομή, η
ναυτιλία, η συσκευασία, η άμυνα, τα
τρόφιμα κλπ. ___________________
Από τα βασικά χαρακτηριστικά του
ομίλου είναι ο υψηλός βαθμός
αποκέντρωσης ο οποίος επιτρέπει μέσω
της ισχυρής αυτονομίας των εταιρειών
την καλύτερη δυνατή αντίληψη και
εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς.
Η γεωγραφική θέση της Elematic, η πρωτοπορία
στην ανάπτυξη υλικών, η ανταγωνιστικότητα,
καθώς και η δυνατότητά της να "αφουγκράζεται" τις
ανάγκες της αγοράς, την έχουν τοποθετήσει
ανάμεσα στις πρώτες θέσεις του κλάδου της σε
παγκόσμια κλίμακα, με την υψηλή ποιότητα των
υλικών της να καταδεικνύει εσάς, τους συνεργάτες
της, σαν ειδικούς στα θέματα καλωδίωσης και
στερέωσης.
Η Elematic έθεσε για πρώτη φορά τις υπηρεσίες της
και την τεχνογνωσία της στη διάθεση των
πολυάριθμων πελατών της σε όλο τον κόσμο στις
αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν ξεκίνησε η
παραγωγή των πρώτων δεματικών και υλικών
καλωδίωσης.
Η ποιότητα των παραγομένων υλικών, η συνεχής
καινοτόμος ανάπτυξη νέων ιδεών, κι η σταθερή
άνοδος της δυνατότητας παραγωγής επέτρεψαν
στην Elematic να γνωρίσει στα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια έναν από τους μεγαλύτερους βαθμούς
ανάπτυξης μεταξύ των εταιρειών του κλάδου της σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Την δεκαετία του ’90 η εταιρεία αποφασίζει να
χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της στον τομέα
των πλαστικών για να αναπτύξει μία ολόκληρη
σειρά υλικών αφιερωμένων στην στήριξη σε σχέση
με την οικοδομή και την βιομηχανία.
Από
τον
Ιούλιο
του
1999
η
εταιρεία
συμπεριλαμβάνεται στο δυναμικό του ομίλου ITW
απολαμβάνοντας την διεθνή δυναμική του, πάντα
έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μίας
διαρκώς και γρήγορα αναπτυσσόμενης αγοράς.
Στα τέλη του 2005 η εταιρεία αποφάσισε μία
αμεσότερη παρουσία στις Ευρωπαϊκές χώρες μέσα
από αποκλειστικές συνεργασίες με στόχο την
περαιτέρω ανάπτυξη των αγορών και την
πληρέστερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της
που για χρόνια εμπιστεύονταν τα προϊόντα της. Με
αυτήν την προοπτική ιδρύθηκε τον Απρίλιο του
2006 η εταιρεία Cablematic με μοναδικό σκοπό την
αποκλειστική
εισαγωγή
και
διανομή
των
προϊόντων της Elematic Cabling Systems για την
Ελλάδα.
Συμπληρώνοντας 7 χρόνια δυναμικής παρουσίας
στη Ελληνική αγορά, σας παρουσιάζουμε την
πέμπτη έκδοση του επίσημου καταλόγου της
εταιρείας προσπαθώντας να σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες μας, βοηθώντας την ανάπτυξη της
συνεργασίας
μας
στην
διανομή
υλικών
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στους τομείς:
• Στήριξης καλωδίων και σωλήνων.
• Σύνδεσης και καλωδίωσης.
• Προστασίας καλωδίων.
• Εργαλείων ηλεκτρολόγου.
-3-
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ISO 9001 : 2008
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένα βάση του διεθνούς πρότυπου ISO
9001:2008 έχουν αναπτυχθεί σε κάθε μονάδα, εγγυώμενα ότι όλα τα βήματα
σχεδιασμού, παραγωγής και οργάνωσης ελέγχονται συνεχώς, βάση αυστηρών και
λεπτομερών διαδικασιών.
ISO 14001 : 2004
Η βιομηχανικές μας μονάδες, καθώς και όλες οι σχετικές διαδικασίες παραγωγής και
εμπορίας δεματικών και συστημάτων στήριξης λειτουργούν στο πλαίσιο αυστηρών
περιβαλλοντικών κανόνων, έχοντας λάβει Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001:2004
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
UL - File E86244
Τα δεματικά της Εlematic πιστοποιούνται από την Underwriters Laboratories Inc. ως
σύμφωνα με το πρότυπο UL 1565 “Wire Positionning Devices” για συνεχόμενη
χρήση σε μέγιστη θερμοκρασία +85˚C.
R.I.Na Πιστοποιητικό no. ELE158207CS
Η πιστοποίηση του ιταλικού νηογνώμονα είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC EN
60092-01 “Electrical Installations in Ship” διασφαλίζοντας ότι το προϊόν δεν συμβάλει
στην εξάπλωση φωτιάς κατά την χρήση του στον ναυτιλιακό τομέα.
GL Germanisches Lloyd certificate no. 99 332 - 97 HH
Πιστοποίηση του Γερμανικού Lloyd σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες και την
αντίδραση των δεματικών ELEMATIC σε φωτιά.
DNV file E6996
Η πιστοποίηση DNV διασφαλίζει ότι τα δεματικά Elematic είναι σύμφωνα με τα
πρότυπα "Der Norske Veritas" για την χρήση τους στην κατασκευή πλοίων, στις
πλωτές εξέδρες άντλησης πετρελαίου, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς
χώρους.
LLOYD'S REGISTER - Type approval certificate N.09/00025
Πιστοποιεί τις μηχανικές ιδιότητες και την αντοχή τους σε φωτιά για εφαρμογές στην
ναυπηγική και σε πλωτές εξέδρες άντλησης πετρελαίου.
BUREAU VERITAS- Certificate no. 13190/B1 BV
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με IEC 60092-EN 50146, που πιστοποιεί ότι τα δεματικά
Elematic κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές "Bureau Veritas" για τις
εγκαταστάσεις καλωδίων στην ναυπηγική.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
CE
Το σήμα CE πιστοποιεί την δήλωση συμμόρφωσης των προϊόντων προς την
Ευρωπαϊκή οδηγία 73/23/CEE και την τροποποίηση της 93/68 CEE.
REACH (2006/1907/CE)
Στα προϊόντα μας δεν υπάρχουν ουσίες που αναφέρονται στην "Candidate list of
authorization" του Οκτωβρίου 2008 με τελευταία ενημέρωση στίς 13 Ιαν. 2010.
CEI EN 50146 - CEI - IEC 62275
Η Elematic κατά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ποιότητας ακολουθεί το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ”Cable Ties for Electrical Installation” EN 50146.
RoHS, ELV, WEEE
Όλες οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες για την παραγωγή των δεματικών Elematic
είναι συμμορφωμένες προς τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες: 2000/53/ΕC (ELV),
2002/95/EC (RoHS), 2002/96/EC (WEEE) και 2003/11/EC.
Για πληροφορίες σχετικά με την συμμόρφωση των προϊόντων μας σε άλλες οδηγίες ή
κανονισμούς είμαστε στην διάθεσή σας.
-4-
Η ποιότητα
Elematic
Η έδρα της Elematic
Cadoneghe (PD) Italia
Μονάδα παραγωγής δεματικών
Cadoneghe (PD) Italia
Μονάδα παραγωγής συστημάτων
στήριξης ελαφρού τύπου
Lagnaro Italia
Η Εlematic εγγυάται στους πελάτες της ένα σταθερό επίπεδο
υψηλής ποιότητας για όλη την σειρά των προϊόντων της. Οι
χρησιμοποιούμενες
πρώτες
ύλες
είναι
πολυμερή
πιστοποιημένα πρώτης ποιότητας από αναγνωρισμένους και
πιστοποιημένους προμηθευτές, και κάθε στάδιο επεξεργασίας
στις μονάδες παραγωγής της ακολουθεί αυστηρούς κανόνες
ποιότητας και πιστοποιημένες διαδικασίες. Τα προϊόντα
Elematic
κατασκευάζονται
κάνοντας
χρήση
τεχνικών,
διαδικασιών,
εξαρτημάτων
και
καλουπιών
τα
οποία
μελετήθηκαν, σχεδιάσθηκαν και εκτελέσθηκαν από το εσωτερικό
τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρείας.
Η πιστοποίηση ISO 9001 εφαρμόζεται και εκφράζεται σε όλα τα
επίπεδα σχεδιασμού και παραγωγής με στόχο την πλήρη
ικανοποίηση των πελατών μας.
Η παραγωγή είναι αυτοματοποιημένη σε διαρκή κύκλο 24
ωρών, 7 ημέρες την εβδομάδα και οι συνεχείς έλεγχοι μας
δίνουν την δυνατότητα να εγγυηθούμε τόσο την ποιότητα των
τελικών προϊόντων μας όσο και των χρησιμοποιούμενων
πρώτων υλών.
Τόσο η ομάδα του εμπορικού τμήματος της Elematic όσο και οι
κατά χώρες συνεργάτες είναι καθημερινά έτοιμοι, με υψηλή
επαγγελματική επάρκεια,
να σας προσφέρουν κάθε
πληροφορία που σας είναι απαραίτητη, να σας μεταφέρουν την
εμπειρία τους και να γίνουν ευγενικοί αποδέκτες των
παρατηρήσεών σας.
Μονάδα παραγωγής δεματικών
Buje Croatia
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Είσαστε ο πολυτιμότερος συνεργάτης μας.
Κέντρο logistics
Cazzago di Pianiga
(VE) Italia
Μονάδα R&D και παραγωγής
σειράς "προστασία καλωδίων"
Inowroclaw Poland
Μονάδα συσκευασίας
Cadoneghe (PD) Italia
Κέντρο logistics
Cadoneghe (PD) Italia
Κεντρική παραγωγή
Cadoneghe (PD) Italia
Κέντρο logistics
Inowroclaw Poland
Κέντρο έρευνας & ανάπτυξης (R&D).
Μονάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης,
παραγωγής και συντήρησης
καλουπιών.
Veggiano (PD) Italia
Παραγωγή σωλήνα pvc
Inowroclaw Poland
-5-
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΛΑΣΗ UL
ΕΥΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΩΜΑ
Polyamide 6.6
-40°C ÷ 85°C
φυσικό / μαύρο
UL 94-V2
2,7%
8,5%
PA-6.6 injection moulding grade.
Καλή αντοχή σε βάσεις, έλαια, καύσιμα &
παράγωγα πετρελαίου.
Polyamide 6.6
-40°C ÷ 125°C
φυσικό / μαύρο
UL 94-V2
2,7%
8,5%
Polyamide 6.6 heat-stabilized.
Ιδιαίτερη αντοχή σε υψηλές
Θερμοκρασίες.
-40°C ÷ 105°C
μαύρο
UL 94-V2
2,7%
8,5%
Polyamide 6.6 UV.
Ιδιαίτερη αντοχή σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες.
-40°C ÷ 85°C
φυσικό
UL 94-V0
2,7%
8,5%
Αυτοσβενόμενο polyamide.
(Ελεύθερο αλογόνων & φωσφόρου)
Belturing Plus
-45°C ÷ 85°C
μαύρο
UL 94-HB
0,6%
1,2%
Eιδικό για εξωτερική χρήση.
Καλή αντοχή σε ακτίνες UV και σε
καιρικά φαινόμενα. Αυξημένη αντοχή σε
κραδασμούς. Μειωμένη απορρόφηση
υγρασίας.
Polyethylene HD
-40°C ÷ 100°C
λευκό
UL 94-HB
-
-
ΥΛΙΚΟ
Heat stabilized
Polyamide 6.6
UV stabilized
Polyamide 6.6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
23°C+50%RH ΔΙΑΠΟΤΙΣΗ
Self-extinguishing
Polyethylene υψηλής πυκνότητας.
Καλή αντοχή σε κραδασμούς.
Polyethylene LD
-50°C ÷ 90°C
φυσικό/μαύρο
UL 94-HB
λευκό
UL 94-V2
-
-
Polyethylene χαμηλής πυκνότητας.
Καλή αντοχή σε κραδασμούς.
Polyamide 6
-10°C ÷ 65°C
μαύρo
UL 94-HB
3,0%
9,5%
Polypropylene
-10°C ÷ 105°C
φυσικό
UL 94-HB
-
-
ABS
-10°C ÷ 60°C
φυσικό / μαύρο
UL 94-HB
0,3 %
PVC
-10°C ÷ 70°C
φυσικό
UL 94-V0
-
-
Σκληρό PVC.
Αντοχή σε οργανικές ενώσεις και
διαλύτες. Καλή αντοχή στην γήρανση.
Μηδενική απορρόφηση υγρασίας.
Polycarbonate
-5°C ÷ 85°C
διαφανές
ULV 94-V0
-
-
Χαμηλή αντοχή σε χημικές ουσίες, και
διαλύτες. Καλή αντοχή σε ακτίνες UV.
-6-
Polyamide 6 for moulding injection.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, με
καθόλου απορρόφηση υγρασίας. Καλή
αντοχή σε βάσεις και ασθενή οξέα.
ABS injection moulding grade.
Καλή αντοχή σε κραδασμούς, σε
ανόργανα άλατα, βάσεις, αλκοόλες και
υδρογονάνθρακες. Καλή αντοχή σε
θερμότητα. Μειωμένη απορρόφηση
υγρασίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ TOY POLYAMIDE 6.6
ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Χημική Ουσία
Acetaldheyde -aqueous solution
Acetamide -aqueous solution
Acetic acid -aqueous solution
Acetic acid -concentrated
Acetic anhydride -concentrated
Acetone
Acrylonitrile
Aluminium chloride -aqueous solution
Aluminium sulphate -aqueous solution
Ammonia
Ammonia -gaseous
Ammonium chloride -aqueous solution
Amyl acetate
Amyl alcohol
Aniline
Barium chloride -aqueous solution
Benzaldehyde
Benzoic acid -aqueous solution
Benzol
Benzyl alcohol
Bitumen
Boric acid -aqueous solution
Butane
Butyl acetate
Butyl alcohol
Butyric acid
Calcium chloride -aqueous solution
Calcium chloride -aqueous solution
Camphor
Chlorine -gaseous
Chlorine water
Chlorobenzene
Chlorobromomethane
Chloroform
Chromic acid -aqueous solution
Chromic acid -aqueous solution
Citric acid -aqueous solution
Cyclohexane
Cyclohexanol
Decaline
Diacetone alcohol
Ethyl acetate
Ethyl alcohol
Ethyl chloride
Butyl phthalate
Carbon sulphide
Carbon tetrachloride
Caustic potash -aqueous solution
Caustic potash -aqueous solution
Caustic potash -aqueous solution
Caustic soda -aqueous solution
Caustic soda -aqueous solution
Caustic soda -aqueous solution
Copper salts -aqueous solution
Copper sulphate -aqueous solution
Dichlorofluoroethylene
Diethanolamine
Dimethylformamide
Ethyl ether
Ethyl glycol
Formaldehyde -aqueous solution
Formamide
Heptane
Hexane
Hydrogen sulphyde -aqueous solution
Isooctane
Συγκέντρωση %
40
50
10
100
100
10
10
10
10
100
100
100
10
100
κεκορεσμένο
100
100
10
100
100
100
20
10
100
100
100
10
1
10
100
100
100
96
100
100
5
50
10
5
50
10
10
10
100
100
30
κεκορεσμένο
Αντοχή
D
G
P
P
S
G
G
G
G
G
L
G
G
G
D
G
L
D
G
L
D
D
G
G
D
D
S
G
G
P
D
G
D
P
P
D
L
G
G
G
G
G
D
D
G
G
G
G
D
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
D
P
G
Χημική Ουσία
Lead stearate
Magnesium hydroxide
Magnesium salts -aqueous solution
Mercury
Methylethylketon
Ferric Chloride -aqueous solution
Formic acid -aqueous solution
Formic acid -aqueous solution
Glycol butylene
Hydrochloric acid -aqueous solution
Hydrochloric acid -aqueous solution
Hydrochloric acid -aqueous solution
Hydrogen peroxide -aqueous solution
Hydrogen peroxide -aqueous solution
Hydrogen peroxide -aqueous solution
Hydrogen peroxide -aqueous solution
Isopropyl alcohol
Lactic Acid -aqueous solution
Lactic Acid -aqueous solution
Lead acetate -aqueous solution
Magnesium chloride -aqueous solution
Mercuric chloride -aqueous solution
Methyl acetate
Methyl alcohol
Methyl chloride
Nitric acid
Oleic acid
Oxalic acid -aqueous solution
Petrol
Phosphoric acid -aqueous solution
Phthalic acid -aqueous solution
Potassium bichromate -aqueous solution
Potassium bromide -aqueous solution
Potassium carbonate
Propyl alcohol
Salicylic acid
Sodium bromide -aqueous solution
Sodium carbonate -aqueous solution
Sodium chloride -aqueous solution
Sodium disulphate -aqueous solution
Sulphuric acid -concentrated
Sulphuric acid -aqueous solution
Sulphuric acid -aqueous solution
Tartaric acid
Tartaric acid -aqueous solution
Thionyl chloride
Vinyl chloride
Water (sea, river, potable, distilled)
Zinc chloride
Methyl-isobutylketon
Mineral oil
Naphtha solvent
Nitrobenzol
Nitromethane
Octyl phthalate
Ozone
Perchloroethylene
Phenol -aqueous solution
Potassium nitrate -aqueous solution
Sodium hypochlorite -aqueous solution
Sodium nitrate -aqueous solution
Sodium nitrate -aqueous solution
Sodium phosphate -aqueous solution
Sodium sulphate -aqueous solution
Trichloroethylene
GZinc oxide
Συγκέντρωση %
100
10
10
10
85
10
100
36
10
2
30
3
1
0,5
90
10
10
10
6
100
100
100
100
10
10
κεκορεσμένο
5
10
100
100
10
10
10
10
98
10
2
10
100
10
100
100
10
5
10
10
10
G= Καλή αντοχή, χωρίς εμφανείς μεταβολές σε βάρος και / ή όγκο.
L= Περιορισμένη αντοχή : Δυνατή η χρήση σε περιπτώσεις βραχείας έκθεσης.
D= Μερική αντοχή με σημαντικές μεταβολές σε βάρος και / ή όγκο σε
P= Κακή αντοχή-Το υλικό υπόκειται σε γενική & έντονη αλλοίωση-Ακατάλληλο
περιπτώσεις παρατεταμένης έκθεσης.
S= Διαλυτό : Ουδεμία αντοχή.
-7-
Αντοχή
G
G
G
G
G
G
S
P
D
S
P
L
P
P
P
L
D
P
D
D
G
P
G
D
L
P
G
D
G
P
D
D
D
G
D
G
D
G
G
G
S
P
L
D
G
P
G
G
D
G
G
G
D
D
G
P
P
S
G
G
P
G
G
G
D
G
ΕΚΘΕΤΕΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ - (σταθεροί γάντζοι)
Κωδικός : 8312500
Υψος : 76 cm - Φάρδος : 26 cm - Βάθος : 26 cm
Αυτός ο εκθέτης μπορεί να φιλοξενήσει 7 διαφορετικές διαστάσεις δεματικών από
5 συσκευασίες σε κάθε τύπο (απο τον κωδικό 5x01/CE έως τον κωδικό 5x27E)
(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ -( κινητοί γάντζοι ) σελ.73
Κωδικός : 8222200
Υψος : 202 cm - Φάρδος : 54 cm - Βάθος : 36 cm
Αυτός ο επιδαπέδιος εκθέτης με κινητούς γάντζους μπορεί να φιλοξενήσει 30
διαφορετικες διαστάσεις δεματικών και έως 7 συσκευασίες από τον κάθε τύπο.
Προτεινόμενο πακέτο δεματικών για τον εκθέτη 8222200.
5203/CE
7 σακ. 100 pcs.
98x2,5 mm
λευκό
5205/CE
7 σακ. 100 pcs.
135x2,6 mm
λευκό
5207/CE
7 σακ. 100 pcs.
200x2,6 mm
λευκό
5208E
7 σακ. 100 pcs.
370x3,6 mm
λευκό
5209/CE
7 σακ. 100 pcs.
140x3,6 mm
λευκό
5210/CE
7 σακ. 100 pcs.
290x3,6 mm
λευκό
5214/CE
7 σακ. 100 pcs.
200x3,6 mm
λευκό
5216/CE
7 σακ. 100 pcs.
250x4,8 mm
λευκό
5219E
7 σακ. 100 pcs.
390x4,8 mm
λευκό
5225E
7 σακ. 100 pcs.
240x7,8 mm
λευκό
5303/CE
7 σακ. 100 pcs.
98x2,5 mm
μαύρο
5305/CE
7 σακ. 100 pcs.
135x2,6 mm
μαύρο
5307/CE
7 σακ. 100 pcs.
200x2,6 mm
μαύρο
5308E
7 σακ. 100 pcs.
370x3,6 mm
μαύρο
5309/CE
7 σακ. 100 pcs.
140x3,6 mm
μαύρο
5310/CE
7 σακ. 100 pcs.
290x3,6 mm
μαύρο
5314/CE
7 σακ. 100 pcs.
200x3,6 mm
μαύρο
5316/CE
7 σακ. 100 pcs.
250x4,8 mm
μαύρο
5319E
7 σακ. 100 pcs.
390x4,8 mm
μαύρο
5325E
7 σακ. 100 pcs.
240x7,8 mm
μαύρο
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κωδικός : 8221701
Υψος : 225 cm - Φάρδος : 103 cm - Βάθος : 56 cm
Επιδαπέδιος εκθέτης με γάντζους και ράφια.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)
-8-
www.elematiccablingsystems.com
01 / 2014
v5.1
www.cablematic.gr
-9-
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Νέο
COLSTEEL
ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ SS304
17
5xxx/xTE
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ "Τ")
18
53xx/xUV
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV (ΟΜΑΔΑ "UV")
18
ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΒΑΣΕΙΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ή ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
20-21
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ
12 ΝΕΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
3 ΝΕΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ
28-29
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Β/Τ (ΚΩΣ)
4 ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ Β/Τ
ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΑΚΙΔΑ
30
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
3 ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ 1,5 - 2,5 - 6,0
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ
36
PVC-70
13 ΝΕΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PVC-70
44
ELEGEL
GEL ΠΑΚΤΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΣΗΣ IP68
ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
45
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3,2 - 4,8 - 6,4 - 9,5 mm
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
47
APR/V 6x60
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 6x60 ΣΤΑ
ΒΥΣΜΑΤΑ APR/V
56
T88
ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΚΡΥ ΒΥΣΜΑ Τ88
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Β/Τ
57
UCX VM
ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ UCX
ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ Μ6
58
ETPV
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΚΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
59
ETAF/V
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
59
Τ51
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΥΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ Μ6 & Μ8
64
ENP/OA
64
ΒΥΣΜΑ Β/Τ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ
Ε/Ζ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΠΡΕΣΑ ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ
68-69
5407
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΤΣΑΛΙΝΩΝ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
71
707070
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΒΥΣΜΑΤΩΝ ETPV
71
- 10 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΕΡΕΩΣH ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Σελ.
15
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΛΑ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ "COLSPEED" & "COLSTEEL"
16 - 17
ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - UV
18 - 19
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
20 - 21
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΝ
23 - 24
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ-FERRULES
28 - 29
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΚΩΣ
30 - 31
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΕΛ.ΤΥΠΟΥ-FASTON
33 - 38
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ (Polyethylene)
42
ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΕΚΤΗ (Polyamide 6.6)
43
ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (pvc)
44
GEL ΠΑΚΤΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΣΗΣ ELEGEL
45
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ
47
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
55
ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
56 - 57
ΜΑΚΡΙΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
58
ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΑ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΗΣ
59 - 60
ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ & ΕΛ.ΥΛΙΚΩΝ
61 -63
ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
64 - 65
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
68 - 69
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
70 - 71
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ
71
- 11 -
ΔΕΜΑΤΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Χαρακτηριστικά πρώτης ύλης
Polyamide 6.6
Εφαρμογές
Απορρόφηση υγρασίας
:
2,7 %
(50 % σχετική υγρασία)
• Θερμοκρασία λειτουργίας
• Θερμοκρασία τοποθέτησης
• Μέγιστη επιτρεπτή σημείου
• Σημείο τήξης
:
:
:
:
-40˚ C +85˚ C
-10˚ C +60˚ C
+110˚ C
+256˚ C
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
• Βιομηχανικές καλωδιώσεις.
• Αυτοκινητοβιομηχανία.
• Πίνακες διανομής.
• Ναυτιλία
• Ειδικές εφαρμογές.
Limit Oxygen Index (LOI)
Κατάταξη ευφλεξιμότητας
Διηλεκτρική αντοχή
:
:
:
27%
UL 94 class V2
50.000 V
Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα
• Τα δεματικά μας παράγονται
αποκλειστικά από καθαρό, υψηλής
ποιότητας polyamide 6.6, έτσι δεν
παρουσιάζουν κατά την ανακύκλωση
προβλήματα διαχωρισμού υλικών, ή
προβλήματα παρεμβολών σε ηλεκτρονικές συσκευές.
• Η προσθήκη carbon black κατά την
διαδικασία κατασκευής προσφέρει
αντίσταση στις ακτίνες UV σύμφωνα
με το ISO 4892 (QUV-B 150h), το
οποίο αντιστοιχεί σε 3 έτη έκθεσης
στο ηλιακό φώς σε εξωτερικό χώρο.
• Διασφαλίζουν μόνιμη εγκατάσταση.
• Τα στρογγυλεμένα άκρα και το υπό
γωνία ακραίο τμήμα εξασφαλίζουν
ευκολία και ασφάλεια σε εφαρμογή
και χρήση.
Σύμφωνα με EN 50146
• Υψηλή αντοχή σε βάσεις, έλαια, παράγωγα πετρελαίου.
• Περιορισμένη αντοχή σε οξέα.
• Μή ανθεκτικό σε φαινόλες.
• Ελεύθερο αλογόνων.
• Αντίσταση σε ακτίνες UV (μαύρο χρώμα - κωδικοί : 53xx)
Οδηγίες EC
Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι
σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες EC.
2000/53/EC (ELV)
2002/95/EC (RoHS)
2002/96/EC (WEEE)
2003/11/EC
13190/B1 BV
E86244
09/00025
99 332-97 HH
ELE158207CS
Τα δεματικά μας ελέγχονται διαρκώς στά
εργαστήριά μας, ακολουθώντας τα υψηλότερα διεθνή
πρότυπα. Συγκεκριμένες ακραίες χρήσεις, καιρικές
συνθήκες, ή ακόμα και ακατάλληλες εφαρμογές
ενδέχεται να τροποποιήσουν κάποια από τα στοιχεία
που δηλώνουμε.
- 14 -
E6996
Εργαλεία δεματικών : σελίδα 70
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ PA-6.6 ΑΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Polyamide 6.6)
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Polyamide 6.6) ΑΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
Kg
x
x
x
x
x
2,2
2,5
2,5
2,6
2,6
0,75
--
15
6,12
1
--
21
8,16
1
--
32
1
--
40
1
--
140
200
290
370
x
x
x
x
3,6
3,6
3,6
3,6
2
2
2
--
80
13,26 /
130
2
--
103
13,26 /
130
5315/C
5316/C
5317
5319
5318
5320
200
250
290
360
390
430
x
x
x
x
x
x
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
3
--
50
22,44 /
220
3
--
68
22,44 /
220
3,5
--
78
22,44 /
220
3,5
--
103
22,44 /
220
3,5
--
106
22,44 /
220
3,5
--
115
22,44 /
220
5225
5226
5227
5325
5326
5327
240
300
365
x
x
x
7,8
7,8
7,5
3,5
--
63
55,08 /
540
4
--
80
55,08 /
540
8
--
100
55,08 /
5229
5329
450
x
7,5
35
--
130
5231
5233
5331
5333
540
750
x
x
7,5
7,8
35
--
158
35
--
5234
5334
780
x
9,0
32
5239
5243
-5343
720
1000
x
x
12,5
12,5
ΛΕΥΚΟ
ΜΑΥΡΟ
5201/C
5203/C
5205/C
5206/C
5207/C
5301/C
5303/C
5305/C
5306/C
5307/C
75
98
135
160
200
5209/C
5214/C
5210/C
5208
5309/C
5314/C
5310/C
5308
5215/C
5216/C
5217
5219
5218
5220
A (χιλ.)
◄►
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
/
60
/
80
8,16
/
80
8,16
/
80
52
8,16
/
80
100
100
100
100
100
2.500
15.000
12.000
10.000
8.000
0,0085
0,0040
0,0082
0,0097
0,0124
--
35
13,26 /
130
--
50
13,26 /
130
100
100
100
100
7.000
7.000
4.500
4.000
0,0112
0,0175
0,0246
0,0412
100
100
100
100
100
100
4.000
4.500
3.500
3.000
5.000
5.000
0,0212
0,0298
0,0313
0,0406
0,0463
0,0610
540
100
100
100
2.000
1.500
1.500
0,0619
0,0680
0,0765
55,08 /
540
100
2.500
0,1230
55,08 /
540
220
55,08 /
540
100
100
2.000
1.200
0,1318
0,2014
--
233
71,40 /
700
100
1.000
0,2840
30
--
213
110
/
1080
40
--
302
110
/
1080
500
0,3000
0,5183
50
50
( ◄► : ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ )
ΕΓΧΡΩΜΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Polyamide 6.6) ΑΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
ΜΠΛ, ΚΟΚ, ΠΡΑ, ΚΙΤΡ
5203/C- B,
5209/C- B,
5214/C- B,
5215/C- B,
5217
B,
R,
R,
R,
R,
R,
V,
V,
V,
V,
V,
G
G
G
G
G
A (χιλ.)
98
140
200
200
290
x
x
x
x
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
2,5
3,6
3,6
4,8
4,8
1
--
21
8,16
2
--
35
2
--
50
13,26 /
130
3
--
50
22,44 /
220
3,5
--
78
22,44 /
220
B : ΜΠΛΕ
- 15 -
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
/
80
13,26 /
130
100
100
100
100
100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,0060
0,0146
0,0227
0,0263
0,0380
Kg
R : ΚΟΚΚΙΝΟ
V : ΠΡΑΣΙΝΟ
G : ΚΙΤΡΙΝΟ
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ PA-6.6 ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
COLSPEED ΔΕΜΑΤΙΚΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Polyamide 6.6) ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Χαρακτηριστικά πρώτης ύλης παραγωγής
δεματικών COLSPEED (Polyamide 6.6)
Εφαρμογές
Απορρόφηση υγρασίας
:
2,7 %
(50 % σχετική υγρασία)
• Θερμοκρασία λειτουργίας
• Θερμοκρασία τοποθέτησης
• Μέγιστη επιτρεπτή σημείου
• Σημείο τήξης
:
:
:
:
-40˚ C +85˚ C
-10˚ C +60˚ C
+110˚ C
+256˚ C
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
• Βιομηχανικές καλωδιώσεις.
• Αυτοκινητοβιομηχανία.
• Πίνακες διανομής.
• Ναυτιλία
• Ειδικές εφαρμογές.
• Εφαρμογές εξωτερικού χώρου.
Limit Oxygen Index (LOI)
Κατάταξη ευφλεξιμότητας
Διηλεκτρική αντοχή
:
:
:
27%
UL 94 class V2
50.000 V
Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα
• Η επίπεδη κεφαλή και το σύστημα
ασφάλισης αυτών των δεματικών
τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για
εναέριες εγκαταστάσεις χωρίς τον
κίνδυνο τραυματισμού της μόνωσης.
• Η προσθήκη carbon black κατά την
διαδικασία κατασκευής προσφέρει
αντίσταση στις ακτίνες UV σύμφωνα
με το ISO 4892 (QUV-B 150h), το
οποίο αντιστοιχεί σε 3 έτη έκθεσης
στο ηλιακό φώς σε εξωτερικό χώρο.
• Διασφαλίζουν μόνιμη εγκατάσταση.
• Στρογγυλεμένα άκρα & υπό γωνία
οδόντωση για ασφαλή, εύκολη και
σίγουρη εφαρμογή.
• Δυνατότητα χρήσης της κεφαλής για
προσωρινή συγκράτηση.
Σύμφωνα με EN 50146 και EDF HN 33 S 62 (ΔΕΗ Γαλλίας)
• Υψηλή αντοχή σε βάσεις, έλαια, παράγωγα πετρελαίου.
• Περιορισμένη αντοχή σε οξέα.
• Μή ανθεκτικό σε φαινόλες.
• Ελεύθερο αλογόνων.
• Αντίσταση σε ακτίνες UV
Οδηγίες EC
Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι
σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες EC.
2000/53/EC (ELV)
2002/95/EC (RoHS)
2002/96/EC (WEEE)
2003/11/EC
Εργαλείο τοποθέτησης : σελίδα 70
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΟ
6501
6502
6503
ΤΥΠΟΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΟΝΗ
ΔΙΠΛΗ
ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
A (χιλ.)
200
290
380
x
x
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
8,8
8,8
8,8
15
--
25
--
70
55,08 /
540
25
--
100
55,08 /
540
40
- 16 -
Kg
36,72 /
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
360
100
100
100
1.000
1.000
1.000
0,0880
0,1234
0,1543
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΑΤΣΑΛΙΝΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ COLSTEEL
Νέο
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ (SS-304) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ (BLS)
Χαρακτηριστικά πρώτων υλών παραγωγής
δεματικών COLSTEEL (Stainless Steel 304)
Θερμοκρασία λειτουργίας
:
Εφαρμογές
-80˚ C +535˚ C
Για χρήση σε εφαρμογές βαριάς
καταπόνησης και όπου είναι
απαραίτητη η εξαιρετική αντοχή σε
οξείδωση, υψηλές θερμοκρασίες,
φωτιά, χημικά και γενικά οξειδωτικές
συνθήκες περιβάλλοντος. Τα δεματικά
colsteel βρίσκουν εξαιρετική εφαρμογή
στην ναυπηγική, σε ο
• Εξαιρετική αντοχή σε οξέα, βάσεις, έλαια, χημικά, διαλύτες.
• Υψηλή αντοχή στο θαλασσινό νερό και σε οξειδωτική ατμόσφαιρα,
• Εξαιρετική αντίσταση σε ακτίνες UV
• Μη αναφλέξμο.
• Διαθέσιμο και σε SS-316 κατόπιν παραγγελίας.
• Το σύστημα ασφάλισης (BLS) απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια, και επιτρέπει
την συνεχώς ελεγχόμενη σύσφιξη, κάνοντας δυνατή την τοποθέτηση ακόμα
και με το χέρι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του εγκαταστάτη, καθώς
τα δεματικά colsteel δεν έχουν ελαττώματα κοπής και είναι κατασκευασμένα
Εργαλείο
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού της μόνωσης των καλωδίων.
τοποθέτησης
σελ. 71
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ
x ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ
(χιλ.)
6701
6703
6706
6708
6710
6712
6719
6720
6722
6724
6726
6728
127
201
266
362
521
838
201
266
362
521
838
1067
(χιλ.)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(χιλ.)
(χιλ.)
Kg
0,25
25
46
/
450
0,25
50
46
/
450
0,25
67
46
/
450
0,25
102
46
/
450
0,25
152
46
/
450
0,25
254
46
/
450
0,25
50
114
/
1118
0,25
67
114
/
1118
0,25
102
114
/
1118
0,25
152
114
/
1118
0,25
254
114
/
1118
0,25
305
114
/
1118
- 17 -
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
100
100
100
100
50
50
100
100
100
50
50
50
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,2850
0,3227
0,3816
0,3926
0,4872
0,7516
0,4208
0,4858
0,5075
0,6558
1,0184
1,3024
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Νέο
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
(Polyamide 6.6)
Κατασκευασμένα από polyamide 6.6 μέ ειδικά
πρόσθετα, τα δεματικά αυτά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες λειτουργίας έως
125˚C, (145˚C για περιορισμένο χρονικό διάστημα)
-40˚C +125˚C
UL 94 class V2
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (-40˚C +125˚C)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟ
A (χιλ.)
5303/C T
5309/C T
98
140
x
x
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
2,5
3,6
1
--
21
8,16
2
--
35
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Νέο
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧ.
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
/
80
13,26 /
130
100
100
5.000
2.000
0,0064
0,0158
Kg
Κατασκευασμένα από ειδικό μίγμα που διασφαλίζει
αντίσταση στις ακτίνες UV σύμφωνα με το ISO 4892
(QUV-B 600h), που αντιστοιχεί σε 10 έτη έκθεση σε
εξωτερικό χώρο υπό ηλιακή και UV ακτινοβολία.
-40˚C +105˚C
UL 94 class V2
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ UV & ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - (εξωτερική χρήση 10 ετών)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟ
A (χιλ.)
98
140
200
200
290
365
5303/C UV
5309/C UV
5314/C UV
5315/C UV
5317 UV
5327 UV
x
x
x
x
x
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
2,5
3,6
3,6
4,8
4,8
7,8
1
--
21
2
--
35
2
--
3
--
3,5
8
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
36,72 /
360
55,08 /
540
50
36,72 /
360
50
55,08 /
540
--
78
36,72 /
360
--
100
55,08 /
540
100
100
100
100
100
100
5.000
2.000
2.000
1.500
1.500
500
0,0102
0,0171
0,0243
0,0353
0,0523
0,1296
Kg
Κατασκευασμένα από polyamide 6.6, με ειδική
κεφαλή που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη
απελευθέρωση του δεματικού. Ιδανικά για προσωρινές
εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις όπου είναι
απαραίτητη η δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης ή
αφαίρεσης καλωδίων.
Θερμοκρασία λειτουργίας : -40˚C +85˚C
/ Κατάταξη ευφλεξιμότητας : UL 94 class V2
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
ΜΑΥΡΟ
5250
5252
5254
5350
5352
5354
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
A (χιλ.)
200
250
350
x
x
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
7,5
7,5
7,5
6
--
50
6
--
65
6
--
100
- 18 -
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
36,72 /
360
55,08 /
540
36,72 /
360
100
100
100
1.000
1.000
1.000
0,0768
0,0878
0,1227
Kg
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
Κατασκευασμένα από polyamid 6.6 με ετικέτα επί του
σώματος του δεματικού ή επί της κεφαλής,
προσφέρουν έναν εύκολο, οικονομικό και σίγουρο
τρόπο αναγνώρισης των καλωδιώσεων στις
εγκαταστάσεις.
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
52100-M
52200-M
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
(χιλ.)
A (χιλ.)
8 x 25,4
100
200
8 x 25,4
x
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
Kg
2,5
2,5
6
--
20
8,16
5
--
50
8,16
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
/
80
/
80
100
100
500
500
0,0245
0,0916
500
500
0,0285
0,0757
Νέο
52110-M
52210-M
9,1 x 20,4
9,1 x 20,4
110
210
x
x
2,5
2,5
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
1
--
20
8,16
/
80
1
--
52
8,16
/
80
100
100
Δεματικά από polyamid 6,6 με ειδικά σχεδιασμένη
κεφαλή για συγκράτηση σε οπή Ø 3,6 χιλιοστών
επιφανείας μέγιστου πάχους 3 χιλιοστών.
Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή
πινάκων διανομής και στην αυτοκινητοβιομηχανία.
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΠΟΥ "Α" ΟΠΗΣ ΠΑΝΕΛ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
52203-A
52204-A
52205-A
ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(X)
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
Ø ΟΠΗΣ (χιλ.)
A (χιλ.)
3,6 x 6,3
100
150
200
3,6 x 6,3
3,6 x 6,3
x
x
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
4,5
4,5
4,5
2
--
50
2
--
50
2
--
50
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
22,44 /
220
22,44 /
220
22,44 /
220
100
100
100
500
500
500
0,0416
0,0576
0,0735
Kg
Δεματικά από polyamid 6,6 με ειδικά σχεδιασμένη
κεφαλή για συγκράτηση με βίδα σε οποιαδήποτε
επιφάνεια. Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην
κατασκευή πινάκων διανομής και στην
αυτοκινητοβιομηχανία.
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΔΑΣ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
52150-I
52200-S
ΟΠΗ ΒΙΔΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ø
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
(χιλ.)
A (χιλ.)
4,5
150
250
5,2
x
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
3,6
4,8
1,5
--
32
3,5
--
50
- 19 -
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
N
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13,26 /
130
22,44 /
220
100
100
500
500
0,0393
0,0749
Kg
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
Κατασκευασμένα από polyamide 6.6 αυτά τα βύσματαβάσεις δεματικών είναι ιδανικά για εύκολη, γρήγορη
και ασφαλή στήριξη καλωδίων και σωλήνων σε πέτρα,
συμπαγές τούβλο, οπλισμένο ή μη σκυρόδεμα και
κυψελομπετόν.
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
Θερμοκρασία εγκαταστασης : >-5˚C
ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ-ΒΑΣΗ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ (Polyamide 6.6) - Χρήση με δεματικά πλάτους έως 9 χιλιοστά ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
ΜΑΥΡΟ
5458 W
5458
Ø ΟΠΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
B
C
A
(χιλ.)
Ø8
D
(χιλ.)
10
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
37
6,5
9,7
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
500
0,0568
Βάση-πλαίσιο στήριξης σωλήνων και καλωδίων με
χρήση βίδας ή με πριτσίνι σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Κατασκευασμένο από polyamide 6.6. Χρησιμοποιείται
ιδιαίτερα στην κατασκευή πινάκων διανομής.
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΙΔΑ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
ΜΑΥΡΟ
-5496
5499
5497
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ
ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ
(χιλ.)
5
9
A
B
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
C
F
H
(χιλ.)
9,5
5
3,5
5
7
14,6
22,5
5
9,3
11
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
500
500
0,0682
0,0571
Αγκιστρο δεματικού με οπή στήριξης για χρήση με
βίδα ή με πριτσίνι. Κατασκευασμένο απο polyamide
6.6. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην κατασκευή
πινάκων διανομής.
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΟΠΗ ΒΙΔΑΣ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΟ
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ
ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ
(χιλ.)
5461
4,8
A
B
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
C
F
H
(χιλ.)
10
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
19
4,1
5
6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
500
0,0275
Βάση δεματικού με κεφαλή τύπου "βέλος" για στήριξη
σε οπή διαμέτρου 6,5 χιλιοστών επί επιφανειών
πάχους έως 3 χιλιοστά. Κατασκευασμένο από
polyamide 6.6. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην
κατασκευή πινάκων διανομής.
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
ΚΕΦΑΛΗ-ΒΑΣΗ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΥΣ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ
ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ
(χιλ.)
104300
7,8
B
C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
D
E
F
(χιλ.)
10,6
8,1
3
- 20 -
8
7,1
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
300
0,1040
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
Εξάρτημα κατασκευασμένο από polyamide 6.6 για
συνδυασμό δύο δεματικών σε στήριξη τύπου "8".
Χρησιμοποιούνται σε αναρτώμενες εγκαταστάσεις, και
όπου υπάρχει ανάγκη ασφάλισης καλωδίων ή
σωληνώσεων σε σωλήνες ή κολόνες.
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ
ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ
(χιλ.)
1041302
9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α
C
Β
(χιλ.)
9,3
21,3
9,5
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
300
0,0427
Ετικέτες ταυτοποίησης καλωδίων με χρήση δεματικών
πλάτους έως 4,8 χιλιοστών. Κατασκευασμένα απο
polyamid 6.6,
-40˚C +85˚C
UL 94 class V2
Θερμοκρασία λειτουργίας :
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ
ΛΕΥΚΟ
Α
Β
(χιλ.)
104293
104291
104292
104294
Α
Β
C
D
Θερμοκρασία αντοχής :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
60,5
25,2
26,4
16,2
40,3
20,5
59,9
49,9
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
100
300
300
300
300
0,1480
0,0691
0,0921
0,2862
Tετράγωνες βάσεις στήριξης δεματικών, μίας
διέλευσης (1x) ή δύο διελεύσεων (2x) χαμηλού προφίλ
κατασκευασμένες από ABS με αφρώδες αυτοκόλλητο
βάσης καουτσούκ (polyethylene). Κατάλληλες για
άμεση χρήση. Δεν συνιστώνται για εφαρμογές που
απαιτούν αντοχή στι
-10˚C +60˚C
UL 94 class HB
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ (ABS)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
C
ΛΕΥΚΟ
ΜΑΥΡΟ
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ
ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ
(χιλ.)
5426 RB
5427 RB
---
1 x 3,6
1 x 4,8
19
19
4,2
4
5
27
27
4,2
6
7,4
5467 RB
5473 RB
5469 RB
5475 RB
2 x 3,6
2 x 4,8
19
19
4,1
4
5
27
27
4,8
6
6,5
A
B
F
H
(χιλ.)
- 21 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
500
500
0,0535
0,0869
100
100
500
500
0,0554
0,0657
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ELEFIX : ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Χαρακτηριστικά πρώτης ύλης
Polyamide 6.6
Εφαρμογές
Απορρόφηση υγρασίας
:
2,7 %
(50 % σχετική υγρασία)
• Θερμοκρασία λειτουργίας
• Θερμοκρασία τοποθέτησης
• Μέγιστη επιτρεπτή σημείου
• Σημείο τήξης
:
:
:
:
-40˚ C +85˚ C
-15˚ C +60˚ C
+110˚ C
+256˚ C
Limit Oxygen Index (LOI)
Κατάταξη ευφλεξιμότητας
Διηλεκτρική αντοχή
:
:
:
27%
UL 94 class V2
50.000 V
• To ELEFIX είναι η πρακτική και
γρήγορη μέθοδος για στήριξη
καλωδίων και σωλήνων.
• Διαθέσιμο σε 3 τύπους :
Γκρι : Για εσωτερική χρήση.
Μαύρο : Για εξωτερική χρήση με
αντοχή στις ακτίνες UV και στους
ατμοσφαιρικούς ρύπους, και
Λευκό : Για εφαρμογές όπου
υπάρχει ανάγκη για προδιαγραφή
αντοχής σε πυρακτωμένο σύρμα
960˚C, ( όπως δημόσια κτήρια,
κινηματογράφοι, θέατρα κ.λ.π.)
Σπείρωμα οπής στήριξης
Διαθέσιμες διαστάσεις
Πλάτος δεματικού
Μέγιστη αντοχή
:
:
:
:
M6/7 - 1,5 mm
Ø 16-32 mm, Ø 40-63 mm
7,5 mm
360 Ν - 36,72 kgr
Χαρακτηριστικά
• Οι δύο τύποι 16-32mm και 40-63mm
επιτρέπουν την στήριξη όλων των
σωλήνων με διάμετρο έως 63 mm.
• ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΝΤΟΥ.
Το στήριγμα ELEFIX με την χρήση
ειδικών βυσμάτων της Elematic,
στηρίζετε σε πέτρα, γυψοσανίδα
τούβλα συμπαγή και μη, τσιμέντο,
οπλισμένο σκυρόδεμα, μπλοκ
κυψελοειδούς μπετόν π.χ. Ytong κ.α.
• ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
Η συσκευασία των στηριγμάτων
ELEFIX είναι πρακτική και προσφέρει
στον εγκαταστάτη την μέγιστη
ευκολία την στιγμή που την
χρειάζεται.
Στον χωριστό κενό χώρο του κουτιού
τοποθετούνται τα κατάλληλα βύσματα
για την εκάστοτε εγκατάσταση,
προσφέροντας μία εύκολη και απλή
λύση που βοηθάει και βελτιώνει την
οργάνωση και αποδοτικότητα της
εργασίας.
- 22 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το εξάρτημα στήριξης σωλήνων και καλωδίων ELEFIX
κατασκευασμένο από polyamide 6.6 προσφέρει
γρήγορη και ασφαλή στήριξη για υλικά διαμέτρου από
Ø16 έως Ø63 χιλ. Η βάση του, με οπή στήριξης Μ6/7,
δίνει την δυνατότητα στήριξής του σε οποιοδήποτε
επιφάνεια κα
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ " ELEFIX "
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΚΡΙ
ΚΕΦΑΛΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
565958 & 566246
565961 & 566251
M6/7
M6/7
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
A
ΑΠΟ (min) ΕΩΣ (max)
B
C
D
Ø 16
-
Ø 32
17,6 24,5 180 5,9
Ø 40
-
Ø 63
17,6 40,5 280 5,9
Μ6/7
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
600
300
0,1300
0,2700
DRIVA-P M6/7
UCX VM6
Κάθε συσκευασία περιέχει εργαλείο τοποθέτησης του
βύσματος για ευκολία στήν εγκατάσταση.
Ειδικά βύσματα κεφαλής Μ6/7 για στήριξη
εξαρτημάτων με οπή Μ6 και Μ7.
ΕΙΔΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ Μ6
ΤΥΠΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ6/7
566112
DRIVA-P 566191 ◄►
UCX VM6 8710014
ΚΕΦΑΛΗ
ΜΗΚΟΣ
ΟΠΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΒΑΘΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(χιλ.)
Ø (χιλ.)
ΟΠΗΣ (χιλ.)
(ΤΜΧ)
37
8
41
100
37
6/8*
-
8
45
Μ6/7
Μ6/7
Μ6
35
( ◄► : ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ )
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
200
0,0861
0,1599
0,1005
100
100
200
*ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ DRIVA-P Ø8 ΣΕ ΓΥΨΟΜΠΛΟΚ - Ø6 ΣΕ ΚΥΨΕΛΟΜΠΕΤΟΝ
Μεταλλική διάτρητη ταινία για στήριξη σωλήνων PVC,
διελεύσεων καλωδίων και αναρτώμενων
εγκαταστάσεων. Χρήση με οποιοδήποτε εξάρτημα
σπειρώματος Μ4, Μ6, Μ8, καθώς και με όλα τα
βύσματα στερέωσης και μπετόκαρφα.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΣΕΡΚΙ) ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ
ΟΠΗ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(χιλ.)
Ø (χιλ.)
(χιλ.)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12 x 0,8
4,95
16
1
10
6,00
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
8412001
ΜΗΚΟΣ
10m
- 23 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κατασκευασμένα από polyamide 6.6, τα
επαναχρησιμοποιούμενα αυτά εξαρτήματα μας
προσφέρουν έναν απλό και εύκολο τρόπο
ομαδοποίησης και συγκράτησης καλωδίων.
-10˚C +85˚C
UL 94 class V2
ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΘΗΛΙΕΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Ø ΘΗΛΙΑΣ
ΥΨΟΣ
ΛΕΥΚΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
22,9
5,1
-
7,6
26,2
7,6
-
10,2
30,5
10,2
-
12,7
34,5
13,3
-
16,0
39,4
17,8
-
20,3
5430 RB
Κατάταξη ευφλεξιμότητας :
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,0464
0,0454
0,0620
0,0513
0,0662
1000
1000
1000
1000
1000
Κατασκευασμένες από polyamide 6.6, οι βάσεις αυτές
μας προσφέρουν χάρη στην βασισμένη στο
καουτσούκ αυτοκόλλητη επιφάνειά τους, εύκολη,
ασφαλή και άμεση στήριξη ενός καλωδίου κυκλικής
διατομής χωρίς την ανάγκη χρήσης βίδας.
5432 RB
Θερμοκρασία λειτουργίας :
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
(ΤΜΧ)
-Β- (χιλ.)
-Α- (χιλ.)
1043105
1043108
1043111
1043113
1043115
ΜΕΓΙΣΤΟ
-40˚C +105˚C
UL 94 class V2
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
5430 RB
5432 RB
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
C
D=E
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
A
B
(χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10,0
5
4,9
19
12,3
12
12
26
100
100
500
500
0,0751
0,1404
Κατασκευασμένη από PVC, η βάση αυτή μας
προσφέρει χάρη στην βασισμένη στο καουτσούκ
αυτοκόλλητη επιφάνειά της, εύκολη, ασφαλή και
άμεση στήριξη ενός επίπεδου καλωδίου χωρίς την
ανάγκη χρήσης βίδας.
Θερμοκρασία λειτουργίας : -10˚C +70˚C
Κατάταξη ευφλεξιμότητας : UL 94 class V0
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (PVC)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
AFC-20
A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
B
C
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
20
26
9,6
100
500
0,0646
- 24 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ "ELEFIX"
φυσική
πέτρα
συμπαγές
τούβλο
μπετόν
κοινό
τούβλο
τσιμεντόλιθοι
γυψοσανίδα
γυψομπλόκ
κυψελομπετόν
π.χ.YTONG
ξύλο
Μ6/7
(85)
(30)
UCX VM6
(200)
T6/VA6-8
(350)¤
(230)¤
(100)¤
MINI DRIVA
Ø5
(30)
(30)
(90)
(90)
Ø5
(30)
Ø5
(30)
T-CLICK
(90)
DRIVA
Ø8
(60)
(60)
(60)
(40)
(40)
(40)
Ø8
(60)
DRIVA NYLON
Ø6
Ø6
(40)
DRIVA-P
Ø8
(60)
(60)
(60)
Ø8
(60)
( xx ) : ενδεικνυόμενα αξονικά φορτία σε Newton (N) [10 Ν ~ 1Kgr]
¤ Τιμή για τύπο Τ6/VA-8
Øx : γιά τα αυτοδιατρητικά βύσματα T-Click, Driva, Mini Driva, Driva Nylon, Driva-P και όπου απαιτείται προδιάτρηση συγκεκριμένου Ø
M6/7
UCX VM6
T6/VA6-8
T-CLICK
DRIVA
MINI DRIVA
- 25 -
DRIVA-NYLON
DRIVA-P
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά Ακροχιτωνίων
Υλικό συνδέσμου
: ηλεκτρολυτικός επικασσιτερωμένος
χαλκός καθαρότητας 99.9%
Μόνωση
: polypropylene
Προδιαγραφές
: DIN 46228/4 - DIN 47002 γιά την
μόνωση και το χρώμα (D)
Απορρόφηση υγρασίας
: μηδενική
• Θερμοκρασία λειτουργίας
: -10˚ C +105˚ C
• Θερμοκρασία τοποθέτησης
: 0˚ C +60˚ C
• Μέγιστη επιτρεπτή σημείου
: +120˚ C για μικρό διάστημα
• Σημείο τήξης
: +165˚ C
• Limit Oxygen Index (LOI)
: 17%
• Καλή αντοχή σε βάσεις και ασθενή οξέα.
• Περιορισμένη αντοχή σε ισχυρά οξέα, έλαια και μέταλλα.
• Μη ανθεκτικό σε χλωρικούς διαλυτές.
• Ελεύθερο αλογόνων.
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
• Βιομηχανικές καλωδιώσεις.
• Αυτοκινητοβιομηχανία.
• Πίνακες διανομής.
• Ναυτιλία
• Ειδικές εφαρμογές.
• Υψηλή αγωγιμότητα
• Ιδανική βάση επαφής για χρήση σε
μπλόκ διανομής.
• Εύκολη εγκατάσταση με χρήση του
κατάλληλου εργαλείου.
• Διαθέσιμα σε χρώμα ¨ Τ ¨.
• Διαθέσιμα σε χρώμα ¨ W ¨ και ¨D¨.
κατόπιν παραγγελίας.
Εργαλείο τοποθέτησης σελ. 68-69
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ MONA (1x) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
AWG
(χιλ.)²
E036
Ε020
Ε02 C
E03
Ε05 C
Ε06
Ε09 C
Ε10
Ε11
Ε13 C
Ε14
Ε16 C
Ε17
Ε18
Ε19 C
Ε20
Ε22
Ε23
Ε24
Ε25
Ε26
Ε27
Ε28
Ε29
Ε30
Ε31
Ε32
ΧΡΩΜΑ
(χιλ.)
"T"
L1 -
L2 - D1 - S
- D2 - S2
0,34 /Ν ◄►
22
ΡΟΖ
10,0
6,0
0,8
0,15
2,6
0,25
0,50 /N ◄►
20
ΠΟΡΤΟΚ.
14,0
8,0
1,0
0,15
2,6
0,25
0,50 /N
20
ΑΣΠΡΟ
14,0
8,0
1,0
0,15
2,6
0,25
0,50 /HL
20
ΑΣΠΡΟ
16,0
10,0
1,0
0,15
2,6
0,25
0,75 /N
18
ΓΑΛΑΖ.
14,0
8,0
1,2
0,15
2,8
0,25
0,75 /HL
18
ΓΑΛΑΖ.
16,0
10,0
1,2
0,15
2,8
0,25
1,00 /N
18
ΚΟΚΚΙΝΟ
14,0
8,0
1,4
0,15
3,0
0,25
1,00 /HL
18
ΚΟΚΚΙΝΟ
16,0
10,0
1,4
0,15
3,0
0,25
1,00 /L
18
ΚΟΚΚΙΝΟ
18,0
12,0
1,4
0,15
3,0
0,25
1,50 /N
16
ΜΑΥΡΟ
14,0
8,0
1,7
0,15
3,5
0,25
1,50 /HL
16
ΜΑΥΡΟ
16,0
10,0
1,7
0,15
3,5
0,25
2,50 /N
14
ΓΚΡΙ
14,0
8,0
2,2
0,15
4,2
0,25
2,50 /HL
14
ΓΚΡΙ
18,0
12,0
2,2
0,15
4,2
0,25
2,50 /L
14
ΓΚΡΙ
24,0
18,0
2,2
0,15
4,2
0,25
4,00 /N
12
ΠΟΡΤΟΚ.
16,5
10,0
2,8
0,20
4,8
0,30
4,00 /HL
12
ΠΟΡΤΟΚ.
19,5
12,0
2,8
0,20
4,8
0,30
6,00 /N
10
ΠΡΑΣΙΝΟ
20,0
12,0
3,5
0,20
6,3
0,30
6,00 /L
10
ΠΡΑΣΙΝΟ
26,0
18,0
3,5
0,20
6,3
0,30
10,00 /N
8
ΚΑΦΕ
22,0
12,0
4,5
0,20
7,6
0,40
10,00 /L
8
ΚΑΦΕ
28,0
18,0
4,5
0,20
7,6
0,40
16,00 /N
6
ΙΒΟΥΑΡ
24,0
12,0
5,8
0,20
8,8
0,40
16,00 /L
6
ΙΒΟΥΑΡ
28,0
18,0
5,8
0,20
8,8
0,40
25,00 /N
4
ΜΑΥΡΟ
30,0
16,0
7,3
0,20
11,2
0,40
0,40
25,00 /L
4
ΜΑΥΡΟ
36,0
22,0
7,3
0,20
11,2
35,00 /N
2
ΚΟΚΚΙΝΟ
30,0
16,0
8,3
0,20
12,7
0,40
35,00 /L
2
ΚΟΚΚΙΝΟ
39,0
25,0
8,3
0,20
12,7
0,40
ΜΠΛΕ
36,0 20,0 10,3 0,30 15,0
50,00 /N
1
( ◄► : ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ )
0,50
- 28 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
300
300
300
300
300
300
150
150
150
150
150
0,0133
0,0133
0,0133
0,0209
0,0133
0,0209
0,0133
0,0186
0,0245
0,0133
0,0186
0,0156
0,0232
0,0397
0,0247
0,0337
0,0359
0,0543
0,0440
0,0655
0,0557
0,0911
0,1324
0,1653
0,1460
0,1899
0,2639
500
500
100
500
100
500
100
500
500
100
500
100
500
500
100
500
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ
Κατασκευασμένα από επικασσιτερωμένο
ηλεκτρολυτικό χαλκό καθαρότητας 99,9% με μόνωση
πολυπροπυλενίου, αποτελούν την άριστη επιλογή για
καλωδίωση πινάκων διανομής, κι όπου υπάρχει
ανάγκη για ασφαλή και υψηλής αγωγιμότητας
σύνδεση καλωδίων.
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία τοποθέτησης:
: -10˚C +105˚C
0˚C + 60˚C
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΠΛΑ (2x) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
AWG
ΧΡΩΜΑ
(χιλ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
"T"
D1 - D2 - D3 - L1 - L2 - S1 - S2
ΑΣΠΡΟ
(χιλ.)²
11031002
2x0,50 /N
20
11031005 T
2x0,75/N
20
ΓΑΛΑΖ.
11031009
2x1,00/N
20
ΚΟΚΚΙΝΟ
11031013
2x1,50/N
20
ΜΑΥΡΟ
11031016 T
2x2,50/N
20
ΓΚΡΙ
11031019 T
2x4,00/N
20
11031022 T
2x6,00/N
20
11031024 T
2x10,00/N
11031026 T
2x16,00/N
1,4 2,5
4,7 15,0
8,0 0,15 0,25
1,7 2,8
5,0 15,0
8,0 0,15 0,25
1,95 3,4
5,4 15,0
8,0 0,15 0,30
2,2 3,6
6,6 16,0
8,0 0,15 0,30
2,8 4,2
7,8 18,5 10,0 0,20 0,30
ΠΟΡΤΟΚ.
3,7 4,9
8,8 23,0 12,0 0,20 0,40
ΠΡΑΣΙΝΟ
4,8 6,9 10,0 26,0 14,0 0,20 0,40
20
ΚΑΦΕ
6,4 7,2 13,0 26,0 14,0 0,20 0,40
20
ΙΒΟΥΑΡ
8,2 9,6 18,4 30,0 14,0 0,20 0,40
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
500
500
500
500
250
100
100
100
50
1.000
1.000
1.000
1.000
500
300
300
300
200
0,0319
0,0319
0,0319
0,0319
0,0378
0,0967
0,1136
0,1650
0,1973
Γυμνά ακροχιτώνια καλωδίων κατασκευασμένα από
επικασσιτερωμένο ηλεκτρολυτικό χαλκό καθαρότητας
99,9%, αποτελούν την άριστη επιλογή για καλωδίωση
πινάκων διανομής, κι όπου υπάρχει ανάγκη για
ασφαλή και υψηλής αγωγιμότητας σύνδεση καλωδίων.
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
AWG
(χιλ.)²
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
(χιλ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
L1
L2
D1
D2
S
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
500
500
500
500
500
500
500
500
100
100
100
100
50
50
50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
300
300
300
300
200
200
200
0,0100
0,0112
0,0112
0,0112
0,0112
0,0115
0,0142
0,0175
0,0303
0,0350
0,0366
0,0437
0,0652
0,0889
0,2101
11001011
0,50
20
6
5,3
1,0
2,1
0,15
11001012
0,50
20
10
9,3
1,0
2,1
0,15
11001022
0,75
18
10
9,3
1,2
2,3
0,15
11001031
1,00
17
6
5,3
1,4
2,5
0,15
11001032
1,00
17
10
9,3
1,4
2,0
0,15
11001042
1,50
16
10
9,0
1,7
2,8
0,15
11001052
2,50
14
10
9,0
2,0
3,4
0,15
11001062
4,00
12
12
11,0
2,8
4,0
0,20
11001072
6,00
10
15
14,0
3,0
4,7
0,20
11001081
10,00
7
12
10,8
4,5
5,8
0,20
11001082
10,00
7
15
13,8
4,5
5,8
0,20
11001092
16,00
6
15
13,5
5,8
7,5
0,20
11001102
25,00
3
18
16,0
7,3
9,5
0,20
11001111
35,00
2
18
16,0
8,3
11,0
0,20
11001122
50,00
1
25
22,0
10,3
13,0
0,30
- 29 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά Ακροδεκτών Βαρέως Τύπου
Υλικό συνδέσμου
: ηλεκτρολυτικός επικασσιτερωμένος
χαλκός καθαρότητας 99.9%
Προδιαγραφές
: IEC 1238-1:1993
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
• Βιομηχανικές καλωδιώσεις.
• Αυτοκινητοβιομηχανία.
• Πίνακες διανομής.
• Ναυτιλία
• Ειδικές εφαρμογές.
Θερμικά επεξεργασμένο προϊόν
• Υψηλή αγωγιμότητα
• Θερμική επεξεργασία κατά την
κατασκευή του συνδέσμου
εξασφαλίζει τον υψηλότερο
δυνατό βαθμό ελατότητας για
σωστό και εύκολο πρεσάρισμα.
• Ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένος
ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη
προστασία από οξείδωση.
Φέρει οπή ελέγχου του αγωγού.
Με εσωτερικό αυλάκι στο χείλος
εισόδου για ευκολότερη και ασφαλέστερη
τοποθέτηση του καλωδίου.
Νέο
Εργαλείο τοποθέτησης σελ.68-69
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
(χιλ.)²
11307006
11307010
11307016
11307025
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
(χιλ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
L2
L1
D2
D1
D3
6
10
15,8
3,6
3,6
5,6
10
13,2
24,1
4,8
4,3
6,8
16
18,2
34,3
6,0
5,3
8,0
25
18,5
38,0
7,0
7,0
9,0
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
100
0,2155
0,3580
0,5110
0,6880
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
L
(χιλ.)²
11308003
11308004
11308005
11308007
11308008
11308009
11308010
11308011
11308012
11308013
11308014
11308015
11308016
D1
D2
(ΤΜΧ)
(χιλ.)
4/6
25,5
3,5
5,2
10
30,5
4,5
6,5
16
32,5
5,5
7,5
25
35,5
7,0
9,5
35
40,5
8,5
11,0
50
40,5
10,0
13,0
70
45,5
11,5
15,0
95
50,5
13,5
18,0
120
65,5
15,0
19,5
150
70,5
16,5
22,0
185
75,5
19,0
25,0
240
80,5
21,0
27,5
300
90,5
23,5
30,5
- 30 -
(ΤΜΧ)
100
100
100
50
50
20
20
20
10
10
10
5
5
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,1360
0,2385
0,3170
0,4585
0,6940
0,8430
1,5374
2,0980
2,7920
4,1660
4,6830
7,5235
9,5750
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
IEC 1238-1:1993
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ( ΚΩΣ )
ΚΩΔΙΚΟΣ
11301016
11301018
11301019
11301022
11301023
11301024
11301025
11301028
11301029
11301030
11301031
11301032
11301036
11301037
11301038
11301039
11301041
11301042
11301043
11301044
11301051
11301052
11301053
11301054
11301055
11301056
11301064
11301065
11301066
11301067
11301068
11301075
11301076
11301077
11301078
11301079
11301086
11301087
11301088
11301089
11301090
ΔΙΑΤΟΜΗ
Ø
(χιλ.)²
ΟΠΗΣ
6
10
16
25
35
50
70
95
120
D1
D2
Ø5
5,5
3,8
Ø6
5,5
3,8
Ø8
5,5
3,8
Ø5
6,9
Ø6
6,9
Ø8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
(χιλ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
D3
D4
L1
10,3
5,3
13,0 13,0 26,0
10,3
6,4
13,0 13,0 26,0
13,9
8,3
16,6 13,0 29,0
4,7
11,9
5,3
12,5 12,0 27,5
4,7
11,9
6,4
12,5 12,0 27,5
6,9
4,7
13,5
8,3
15,5 12,0 30,5
Ø 10
6,9
4,7
15,0 10,5
15,5 13,0 30,5
Ø5
7,8
5,6
11,9
5,3
12,0 12,5 27,5
Ø6
7,8
5,6
11,9
6,4
12,0 12,5 27,5
Ø8
7,8
5,6
13,5
8,3
15,5 13,5 31,0
Ø 10
7,8
5,6
16,0 10,5
16,0 14,0 31,5
Ø 12
7,8
5,6
17,0 13,0
22,0 14,0 37,5
Ø6
9,5
7,1
13,5
6,4
16,0 14,5 34,0
Ø8
9,5
7,1
13,5
8,3
16,0 14,5 34,0
Ø 10
9,5
7,1
16,0 10,5
19,0 15,0 37,0
Ø 12
9,5
7,1
18,0 13,0
22,0 15,0 40,0
Ø6
11,0 8,2
15,7
6,4
18,0 14,0 39,0
Ø8
11,0 8,2
15,7
8,3
18,0 16,0 39,0
Ø 10
11,0 8,2
15,7 10,5
20,0 16,0 43,0
Ø 12
11,0 8,2
18,0 13,0
20,0 17,5 43,0
Ø6
12,5 9,5
17,9
6,4
18,0 18,0 45,0
Ø8
12,5 9,5
17,9
8,4
18,0 18,0 45,0
Ø 10
12,5 9,5
17,9 10,5
22,0 18,0 49,0
Ø 12
12,5 9,5
17,9 13,0
22,0 18,0 49,0
Ø 14
12,5 9,5
22,0 14,5
27,0 18,0 54,0
Ø 16
12,5 9,5
26,4 16,5
32,0 18,0 54,0
Ø8
15,0 11,5 21,5
8,3
18,0 22,0 47,6
Ø 10
15,0 11,5 21,5 10,5
22,0 22,0 51,6
Ø 12
15,0 11,5 21,5 13,0
22,0 22,0 51,6
Ø 14
15,0 11,5 21,5 14,5
30,0 22,0 60,0
Ø 16
15,0 11,5 21,5 16,5
30,0 22,0 60,0
Ø8
17,0 13,5 24,7
8,3
22,0 26,0 55,8
Ø 10
17,0 13,5 24,7 10,5
22,0 26,0 55,8
Ø 12
17,0 13,5 24,7 13,0
22,0 26,0 55,8
Ø 14
17,0 13,5 24,7 14,5
33,0 26,0 66,8
Ø 16
17,0 13,5 24,7 16,5
33,0 26,0 66,8
Ø8
20,0 15,6 28,9
8,3
33,0 26,0 72,5
Ø 10
20,0 15,6 28,9 10,5
33,0 26,0 72,5
Ø 12
20,0 15,6 28,9 13,0
33,0 26,0 72,5
Ø 14
20,0 15,6 28,9 14,5
33,0 26,0 72,5
Ø 16
20,0 15,6 28,9 16,5
33,0 26,0 72,5
- 31 -
H
L
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
0,1245
100
0,2110
100
0,2370
50
0,3920
50
0,6240
20
0,9170
1,557
1,2677
20
1,4654
1,7765
20
2,1095
10
3,0775
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ( ΚΩΣ )
ΚΩΔΙΚΟΣ
11301097
11301098
11301099
11301100
11301107
11301108
11301109
11301110
11301116
11301117
11301118
11301119
11301123
ΔΙΑΤΟΜΗ
Ø
(χιλ.)²
ΟΠΗΣ
150
185
240
300
D1
D2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
(χιλ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
D3
D4
L1
H
L
Ø 10
21,0 16,5 30,4 10,5
33,0 32,0 79,0
Ø 12
21,0 16,5 30,4 13,0
33,0 32,0 79,0
Ø 14
21,0 16,5 30,4 14,5
33,0 32,0 79,0
Ø 16
21,0 16,5 30,4 16,5
33,0 32,0 79,0
Ø 12
23,6 18,4 34,0 13,0
34,0 34,0 85,0
Ø 14
23,6 18,4 34,0 14,5
34,0 34,0 85,0
Ø 16
23,6 18,4 34,0 16,5
34,0 34,0 85,0
Ø 20
23,6 18,4 34,0 21,0
34,0 34,0 85,0
Ø 12
26,4 21,2 38,4 13,0
38,4 36,0 91,0
Ø 14
26,4 21,2 38,4 14,5
38,4 36,0 91,0
Ø 16
26,4 21,2 38,4 16,5
38,4 36,0 91,0
Ø 20
26,4 21,2 38,4 21,0
38,4 36,0 91,0
Ø 16
28,6 23,4 41,7 16,5
41,7 38,0 97,0
- 32 -
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
10
3,6490
10
5,2900
5
6,4530
5
7,3950
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
Χαρακτηριστικά Ακροδεκτών Ελαφρού Τύπου
Υλικό συνδέσμου
Το σώμα των ακροδεκτών λαμβάνεται από πλάκες ηλεκτρολυτικού
χαλκού καθαρότητας 99,9%, κατάλληλου πάχους ώστε να επιτυγχάνεται
υψηλή αγωγιμότητα και χαμηλή αντίσταση.
Μόνωση.
PVC ή Nylon (PA-6.6) (ανάλογα τον ακροδέκτη)
Εφαρμογές - Χαρακτηριστικά
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
• Βιομηχανικές καλωδιώσεις.
• Αυτοκινητοβιομηχανία.
• Πίνακες διανομής.
• Ναυτιλία
• Ειδικές εφαρμογές.
Μεταλλικό σώμα
Θερμική επεξεργασία
Όλοι οι ακροδέκτες περνούν από θερμική επεξεργασία επιτυγχάνοντας
έτσι την μέγιστη δυνατή ελατότητα για εύκολο και ασφαλές πρεσάρισμα.
Διαδικασία ηλεκτρολυτικής επικασσιτέρωσης
Οι ακροδέκτες υποβάλλονται σε διαδικασία ηλεκτρολυτικής
επικασσιτέρωσης. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει τον μέγιστο βαθμό
αφομοίωσης του κασσιτέρου από την επιφάνεια του ακροδέκτη
προκειμένου να μειωθεί η ηλεκτρική αντίσταση και να επιτευχθεί η μέγιστη
αντιοξειδωτική προστασία του.
Σύστημα Easy Entry
Το εσωτερικό κυρτό χείλος της μόνωσης (easy-entry) βοηθάει την
εύκολη και ασφαλή είσοδο του καλωδίου παρέχοντας επίσης πολύ
καλή αντίσταση σε μηχανικές καταπονήσεις προστατεύοντας την
μόνωση του καλωδίου από σκισίματα, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες
κραδασμών.
• Ηλεκτρολυτικός χαλκός 99,9%
• Επικασσιτέρωση
• Υψηλή αγωγιμότητα
• Χαμηλή αντίσταση
• Υψηλός βαθμός ελατότητας
Μόνωση
• Αυτοσβενόμενο υλικό UL94 V2
• Ελεύθερο Αλογόνων
• Ακροδέκτες οπής, δίχαλου, ακίδας
με μόνωση Nylon για θερμοκρασία
λειτουργίας έως +105˚C
• Σωληνάκια σύνδεσης με μόνωση
PVC για θερμοκρασία λειτουργίας
έως +75˚C
• Ελεύθερο Αλογόνων
• Easy Entry είσοδος καλωδίου.
Προδιαγραφές
DIN 46237 (οπής & δίχαλου)
DIN 46231 (ακίδας)
UL
Εργαλείο τοποθέτησης σελ. 68-69
- 33 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΟΠΗΣ (nylon)
11201134
11201135
11201143
11201150
11201161
11201180
11201236
11201239
11201250
11201261
11201280
11201440
11201450
11201460
11201480
11201491
11201495
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΡΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
(χιλ.)²
AWG
D1
D2
D3
L
a1
a2
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
3,2
6
16
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
3,7
6
16
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
4,3
8
17
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
5,3
10
18
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
6,5
11
20
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
8,4
14
22
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
3,7
6
17
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
4,3
8
18
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
5,3
10
20
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
6,5
11
22
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
8,4
14
23
5
11
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4
4,3
8
20
6
12
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4
5,3
10
21
6
12
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4
6,5
11
22
6
12
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4
8,4
14
25
6
12
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4 10,5
18
27
6
12
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4 13,0
19
32
6
12
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
0,0525
0,0520
0,0655
0,0701
0,0767
0,1029
0,0597
0,0667
0,0774
0,0790
0,1134
0,1094
0,1215
0,1292
0,1564
0,2038
0,2343
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΔΙΧΑΛΟ (nylon)
11202132
11202135
11202140
11202150
11202160
11202240
11202242
11202250
11202261
11202440
11202450
11202460
11202480
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΡΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
(χιλ.)²
AWG
D1
D2
D3
L
a1
a2
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
3,2
6
16
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
3,7
6
16
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
4,3
6,8
17
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
5,3
10
18
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
6,5
11
20
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
3,7
6,8
18
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
4,3
6,8
18
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
5,3
10
20
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,1
6,5
11
22
5
11
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4
4,3
8
20
6
12
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4
5,3
10
21
6
12
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4
6,5
11
22
6
12
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,4
8,4
14
25
6
12
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
0,0509
0,0503
0,0541
0,0693
0,0807
0,0622
0,0618
0,0786
0,0871
0,1073
0,1137
0,1455
0,1585
ΔΙΑΤΟΜΗ
- 34 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΑΚΙΔΑΣ (nylon)
11210112
11210115
11210212
11210215
11210412
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΡΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
(χιλ.)²
AWG
D1
D2
D3
L
a1
a2
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
1,9
10
22
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
1,9
12
27
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,0
1,9
11
22
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,0
1,9
12
27
5
11
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,0
2,9
14
28
6
12
100
100
100
100
100
400
400
400
400
400
0,0547
0,0585
0,0659
0,0705
0,1299
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
11210509
11210609
11210710
ΧΡΩΜΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΛΑΜΑΣ (nylon)
(χιλ.)²
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,5
2,8
9
19
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
5,0
2,8
9
19
5
11
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,0
2,8
10
24
6
12
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
AWG
D1
D2
D3
L
a1
a2
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
400
Κ/Π
Κ/Π
0,0655
0,0702
0,1036
ΚΩΔΙΚΟΣ
11220140
11220250
11220465
ΧΡΩΜΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΕΝΩΣΗΣ (PVC)
(χιλ.)²
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
15
4
26
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
15
4,6
26
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
15
6,4
27
ΔΙΑΤΟΜΗ
AWG
F
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
D
L
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
400
400
400
0,0365
0,0419
0,0583
Εργαλείο τοποθέτησης
σελ.: 68-69
- 35 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
Νέο
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ( ΜΕ ΚΟΛΛΑ )
Σωληνάκια σύνδεσης με εξωτερικό θερμοσυρρικνούμενο μανδύα με ειδική συγκολλητική ουσία στο εσωτερικό του
έτσι ώστε μετά την συρρίκνωση να επιτυγχάνεται τέλεια σφράγιση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φυσικές Ιδιότητες
Θερμοκρασία συρρίκνωσης
Θερμοκρασία λειτουργίας
Αντοχή εφελκυσμού
Επιμήκυνση
Μεταβολή μήκους συρρικνούμενου
Μέθοδος δοκιμής
Αποτέλεσμα δοκιμής
ASTM D 2671
ASTM D 2671
ASTM D 2671
100˚C
από -55 έως +125˚C
27 MPa
450%
≤ 10%
ASTM D 2671
ASTM D 2671
Χωρίς ραγίσματα ή σημεία τήξης
Χωρίς σημεία θραύσης
ASTM D 2671
30 kv/mm²
ASTM D 2671
Καλή
Θερμικές Ιδιότητες
Θερμική καταπόνηση 4 ώρες σε +175˚C
Ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες -55˚C
Ηλεκτρικές Ιδιότητες
Ηλεκτρική αντοχή
Χημικές Ιδιότητες
ΚΩΔΙΚΟΣ
11221140
11221250
11221465
ΧΡΩΜΑ
Αντίσταση σε υγρά (24 ώρες σε 23˚C)
ΔΙΑΤΟΜΗ
KOK
0,5 ÷ 1,5
36
15
5,4
0,47
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
36
15
5,8
0,56
ΚΙΤΡ
4÷6
41
15,2
6,Ο
0,57
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(χιλ.)²
L
L1
D1
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
S
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
400
400
400
0,4457
0,5177
0,6890
ΚΩΔΙΚΟΣ
ESCR
ESCB
ESCG
ΧΡΩΜΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΤΑΧΥ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (nylon)
(χιλ.)²
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
7,7
11,7
19,7
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
7,7
11,7
19,7
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
9,8
13,9
21,2
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
AWG
A
B
C
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
400
400
400
0,0864
0,0722
0,1041
- 36 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
πάχος=Th
ΚΩΔΙΚΟΣ
11230128
11230153
11230163
11230253
11230263
11230463
ΧΡΩΜΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ (PVC)
(χιλ.)²
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
3,8
2,8
0,5
6,6
17,0
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,3
4,8
0,8
7,0
19,0
5
10
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
AWG
D
A
Th
B
L
a1 a2
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
3,8
6,3
0,8
8,0
21,0
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,3
4,8
0,8
7,0
19,5
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,3
6,3
0,8
8,0
21,0
5
10
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,5
6,3
0,8
8,0
25,0
6
14
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
100
100
100
400
400
400
400
400
400
0,0524
0,0611
0,0455
0,0590
0,0472
0,0674
πάχος=Th
ΚΩΔΙΚΟΣ
11231128
11231129
11231149
11231163
11231249
11231263
11231463
ΧΡΩΜΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ (PVC)
(χιλ.)²
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
3,8
3,2
0,5
6,4
18,5
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
3,8
3,2
0,8
6,4
18,5
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
3,8
5,0
0,8
6,0
19,0
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
3,8
6,6
0,8
7,9
20,8
5
10
10
ΔΙΑΤΟΜΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
AWG
D
A
Th
B
L
a1 a2
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,3
5,0
0,8
6,0
19,0
5
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,3
6,6
0,8
7,9
20,8
5
10
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,5
6,6
0,8
7,9
24,8
6
14
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
100
100
100
100
400
400
400
400
400
400
400
0,0472
0,5100
0,0479
0,0483
0,0495
0,0493
0,0657
πάχος=Th
ΚΩΔΙΚΟΣ
11232153
11232263
11232463
ΧΡΩΜΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ+ΘΗΛΥΚΟ (PVC)
(χιλ.)²
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
ΔΙΑΤΟΜΗ
AWG
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
D
A
Th
B
E
F
L
a1 a2
4,5 6,6
0,8
7,9
6,3
8 20,8 5 10
5
6,6
0,8
7,9
6,3
8 20,8 5 10
6
6,6
0,8
7,9
6,3
8 24,8 5 10
- 37 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
400
400
400
0,0611
0,0650
0,0840
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
εκτός κωδικού 11235163
ΚΩΔΙΚΟΣ
11235125
11235128
11235153
11235163
11235253
11235263
11235463
ΧΡΩΜΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ (PVC)
(χιλ.)²
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4
3,2
0,5
6,4
20,0
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4
3,2
0,8
6,4
20,0
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4
5,0
0,8
6,4
21,5
5
10
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4
6,6
0,8
7,9
23,5
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,5
5,0
0,8
6,4
21,5
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,5
6,6
0,8
7,9
23,5
5
11
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
5,7
6,6
0,8
7,9
24,0
6
12
ΔΙΑΤΟΜΗ
AWG
D
A
Th
B
L
a1 a2
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
100
100
100
100
400
400
400
400
400
400
400
0,0611
0,0518
0,0549
0,0577
0,0558
0,0591
0,0770
ΚΩΔΙΚΟΣ
11236163
11236263
11236463
ΧΡΩΜΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ (PVC)
(χιλ.)²
AWG
D
A
Th
B
L
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
3,9
6,3
0,8
8,0
23,4
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,4
6,3
0,8
8,0
23,4
5
11
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
6,6
6,3
0,8
8,0
26,5
6
12
ΔΙΑΤΟΜΗ
a1 a2
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
400
400
400
0,1503
0,1504
0,1504
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ (BULLET) (PVC)
ΚΩΔΙΚΟΣ
11240148
11240248
11240448
ΘΗΛΥΚΟΙ
11241148
11241248
11241448
ΧΡΩΜΑ
ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ
(χιλ.)²
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
3,8
4
8,5
20,5
5
10
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,3
4
8,5
20,5
5
10
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
5,7
5
8,5
24,5
6
14
ΔΙΑΤΟΜΗ
AWG
D
Α
Β
L
a1
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
a2
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
400
400
400
0,0520
0,0530
0,0704
100
100
100
400
400
400
0,0561
0,0638
0,0811
KOK
0,25 ÷ 1,5
22 ÷ 16
4,0
4
8.5
24,5
5
11
ΜΠΛ
1,5 ÷ 2,5
16 ÷ 14
4,5
4
8.5
25,0
5
11
ΚΙΤΡ
4÷6
12 ÷ 10
5,7
5
8,5
25,5
6
14
- 38 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (FASTON)
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΟΝΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Β/Τ (ΚΩΣ)
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΠΛΑ
- 39 -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΣΠΙΡΑΛ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ
ΣΠΙΡΑΛ
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ
(polyethylene)
Εφαρμογές - Ιδιότητες
Χαρακτηριστικά Σπιράλ Περιέλιξης Καλωδίων
Πρώτη ύλη
Διαθέσιμα χρώματα
Χρώματα κατά παραγγελία
Διαθέσιμες διάμετροι
Απορρόφηση υγρασίας
: Polyethylene (χαμηλής πυκνότητας)
: φυσικό
: μαύρο, λευκό (μόνο αυτοσβενόμενο),
κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, ροζ, γκρί,
μοβ, βιολετί, πράσινο, μπεζ, καφέ.
: από 2,3 έως 22,2 χιλιοστά.
: μηδενική
• Θερμοκρασία λειτουργίας
• Θερμοκρασία τοποθέτησης
• Μέγιστη επιτρεπτή σημείου
• Σημείο τήξης
• Πυκνότητα
:
:
:
:
:
Κατάταξη ευφλεξιμότητας
: UL 94 class HB (φυσικό, μαύρο, χρωματιστό)
UL 94 class V2 και V0 ( λευκό)
-50˚ C +90˚ C
-20˚ C +60˚ C
+100˚ C για μικρό διάστημα
+113˚ C
0,922 g/cm³
• Γενικής χρήσης για προστασία και
ομαδοποίηση καλωδίων.
• Κατάλληλο για εφαρμογές στον κλάδο
αυτοκίνητων.
• Κατάλληλο για κατασκευή πινάκων
ελέγχου, πεδίων και γενικά ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές.
• Το σπιράλ επιτρέπει την διακλάδωση
των καλωδίων σε οποιοδήποτε
σημείο και προς κάθε κατεύθυνση.
• Ελεύθερο αλογόνων.
• Εξυπηρετεί διαμέτρους ομαδοποίησης από Ø 2 χιλ. έως Ø 120 χιλ.
• Κατόπιν παραγγελίας (για ελάχιστη
ποσότητα) διαθέσιμο και σε V2 & V0
καθώς επίσης και σε διαφορετικά
χρώματα και διαμέτρους.
• Καλή αντοχή σε βάσεις, ασθενή οξέα, οργανικούς διαλύτες.
• Περιορισμένη αντοχή σε χλωρικούς διαλύτες.
• Αντίσταση σε ακτίνες UV (μόνο το μαύρο)
• Ανακυκλώσιμο, μη βιοδιασπόμενο.
• Ελεύθερο αλογόνων.
ΣΠΙΡΑΛ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (polyethylene)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Φυσικό-Διαφανές
SP 2
SP 4
SP 6
SP 9
SP 12
SP 15
SP 20
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ
Ø χιλ.
Ø χιλ.
πάχος
d
D
W
2
15
0,60
2,3
3,5
5
4
20
0,65
3,7
5,0
7
7
40
0,75
6,5
8,0
10
12
50
0,90
8,2
10,0
12
13
70
1,00
10,0
12,0
14
15
80
1,00
12,0
14,0
16
20
120
1,20
17,6
20,0
22
- 42 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΜΤΡ)
(ΜΤΡ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
50
25
25
25
25
20
25
150
100
100
100
75
60
25
0,2323
0,1434
0,2376
0,4521
0,3787
0,5508
0,9468
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΠΛΕΚΤΗ ΣΩΛΗΝΑ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΕΚΤΗ
(polyαmide 6.6)
Εφαρμογές - Ιδιότητες
Χαρακτηριστικά Πλεκτής Σωλήνας
• Πρώτη ύλη
• Διάμετρος Ίνας
• Θερμοκρασία λειτουργίας
• Μέγιστη επιτρεπτή σημείου
• Κατάταξη ευλεξιμότητας
• Σημείο τήξης
• Απορρόφηση υγρασίας
:
:
:
:
:
:
:
• Μέγιστη ιδανική επιμήκυνση
• Πυκνότητα
• Μέγιστη επιτρεπτή σημείου
• Προδιαγραφές
:
:
:
:
Polyamide 6.6
0,25 χιλ.
-55˚ C +125˚ C
+200˚ C
UL 94 class V2
+260˚ C
2,5 %
(50 % σχετική υγρασία)
20,5 %
1,14 g/cm³
+100˚ C για μικρό διάστημα
DIN 5510 part 2 class S4/SR2/ST2
• Κατά την εγκατάσταση συνίσταται η χρήση "ζεστού μαχαιριού" προς
αποφυγή αποϋφανσης του κομμένου άκρου.
• Χρησιμοποιείται όπου είναι απαραίτητη
καλή αλλά ιδιαίτερα εύκαμπτη μηχανική
προστασία. Η γενική πυκνότητα της
ύφανσης και το πάχος της ίνας μας
επιτρέπουν χρήση σε σκληρές
συνθήκες μηχανικής καταπόνησης.
• Χρήση σε ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές και τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.
• Συσκευασμένο σε χάρτινα στροφεία με
προστασία εξωτερικής μεμβράνης.
• Ελεύθερο αλογόνων.
• Εξυπηρετεί διαμέτρους ομαδοποίησης από Ø 3 χιλ. έως Ø 59 χιλ.
• Κατόπιν παραγγελίας (για ελάχιστη
ποσότητα) διαθέσιμο σε polyester, σε
PBT V0, σε γκρι χρώμα & σε Ø 50.
ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (polyamid 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Μαύρο με
γκρί ρίγα.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ
Ø χιλ.
Ø χιλ.
15520004
15520008
15520012
15520016
15520020
15520030
15520040
4
7
8
13
12
18
16
21
20
25
30
37
40
48
- 43 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΜΤΡ)
(ΜΤΡ)
100
100
50
50
50
50
50
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,3555
0,6701
0,8953
1,4102
1,8177
2,6541
4,0462
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ PVC
ΣΩΛΗΝΑ
ΠΡΩΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ (PVC)
(μακαρόνι)
Εφαρμογές - Ιδιότητες
Χαρακτηριστικά Σωλήνας PVC 70
• Πρώτη ύλη
• Διαθέσιμα χρώματα
• Χρώματα κατά παραγγελία
• Θερμοκρασία λειτουργίας
• Μέγιστη επιτρεπτή σημείου
• Ανοχή τοιχώματος
• Πάχος τοιχώματος
• Αντοχή εφελκυσμού
• Επιμήκυνση έως θραύση
• Ειδικό βάρος
• Σκλήρυνση Α
• Διηλεκτρική αντοχή σε 25°C
• Απορρόφηση υγρασίας
• Κατάταξη ευφλεξιμότητας
: PVC 70°C
: μαύρο
: λευκό, κόκκινο, μπλέ, κίτρινο, γκρί,
καφέ, βιολετί, πορτοκαλί
: -30˚ C +70˚ C (κατόπιν παραγγ.105°C)
: +150˚ C για μικρό διάστημα
: ± 0,1 χιλ.
: 0,3 - 1,3 χιλ.αναλόγως την διάμετρο
: 14,5 MPa
: 195 %
: 1,36 γρ/χιλ³
: 70 ÷ 78°C
: 26 kV/mm
: 0,2%
: UL 94 class V0 ( αυτοσβενόμενο)
Προστασία καλωδίων σε :
• Κατασκευή πινάκων διανομής
• Βιομηχανική καλωδίωση
• Αυτοκινητοβιομηχανία
• Κατόπιν παραγγελίας (για ελάχιστη
ποσότητα) διαθέσιμο και σε διάμετρο
έως Ø 50 και σε PVC 105°C.
• Για διάμετρο έως Ø 20 προμορφοποιημένη κυκλική διατομή για
ευκολότερη εισαγωγή των καλωδίων.
• Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CEI (20-34/1-3/3-2/1-1) (20-37) (20-11)
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PVC 70)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΟ
12370100
12370300
12370400
12370500
12370600
12370800
12370900
12370101
12370111
12370121
12370141
12370161
12370181
12370202
12370222
12370242
12370262
12370303
ΠΑΧΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
Ø χιλ.
Ø χιλ.
(χιλ.)
1,0
1,6
0,3
3,0
3,6
0,3
4,0
4,6
0,3
5,0
5,8
0,4
6,0
6,8
0,4
8,0
8,8
0,4
9,0
10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
9,8
11,0
12,0
13,0
15,2
17,2
19,4
21,6
23,8
0,4
0,5
0,5
0,5
0.6
0,6
0,7
0,8
0,9
24,0
25,8
0,9
26,0
27,8
0,9
30,0
32,0
1,0
- 44 -
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
500
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,0418
0,0578
0,0750
0,0938
0,1394
0,1823
0,2031
0,2465
0,2608
0,3323
0,4610
0,5253
0,6808
0,7745
1,0235
1,1685
1,2597
1,5277
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΜΟΝΩΤΙΚΟ GEL
ELEGEL
Νέο
Μονωτικό Gel
δύο συστατικών
Εφαρμογές - Ιδιότητες
Χαρακτηριστικά Elegel
Το ELEGEL είναι ένα διαφανές και εύκαμπτο μονωτικό υλικό
τύπου ζελέ δύο συστατικών με άριστες διηλεκτρικές και
σφραγιστικές ιδιότητες ιδανικό για μόνωση και αδιαβροχοποίηση ηλεκτρικών συνδέσεων χαμηλής τάσης.
Το χαμηλό του ιξώδες προσφέρει εξαιρετική πλήρωση με την
πρώτη γέμιση περιβάλλοντας πλήρως κάθε ηλεκτρική σύνδεση.
Μετά την σκλήρυνση του μίγματος, αυτό διατηρεί χαμηλές
μηχανικές αντοχές που επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση στην
σύνδεση απλά αφαιρώντας το τζέλ χωρίς ειδικά εργαλεία.
Το ELEGEL είναι εύκολο στη χρήση, μη τοξικό, χημικά αδρανές
και χωρίς ημερομηνία λήξης.
Μετά την ανάμιξη ίσων μερών (1:1) των δύο συστατικών, το
ELEGEL μπορεί π.χ. να χυθεί μέσα σε ένα κουτί ηλεκτρικής
σύνδεσης την οποία και θα καλύψει πλήρως χρησιμοποιώντας
το περιβάλλον κουτί σαν καλούπι.
Μετά από μια σύντομη περίοδο σκλήρυνση (10 έως 20 λεπτά
ανάλογα με την θερμοκρασία) το προϊόν σταθεροποιείτε
καθιστώντας την σύνδεση απόλυτα μονωμένη και τέλεια
προστατευμένη από σκόνη, υγρασία και νερό, με βαθμό
προστασίας IP68.
Σφράγιση και μόνωση ηλεκτρικών
συνδέσεων σε εναέριες, υπόγειες
και εμβαπτισμένες εγκαταστάσεις.
Θερμοκρασία λειτουργίας
-20°C +90°C
Διηλεκτρική αντοχή
>23 kV/mm
Αντίσταση
16
>10 Ω x cm
Βαθμός προστασίας
IP68
• Μή τοξικό
• Χημικά αδρανές
• Χωρίς έκλυση θερμότητας ή
τοξικές εκπομπές κατά την
περίοδο σκλήρυνσης
• Σύντομη περίοδος σκλήρυνσης
• Εύκολη πρόσβαση της
προστατευόμενης σύνδεσης.
• Χωρίς ημερομηνία λήξης
Διατίθεται σε δύο συσκευασίες των 400 ml και των 1.000 ml
ELEGEL ΜΟΝΩΤΙΚΟ GEL ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ECS-261372
ECS-261373
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
1
1
400 ml
1.000 ml
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ELEGEL
- 45 -
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
32,10
59,60
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
ΕΤ100
Χαρακτηριστικά Θερμοσυστελλόμενου ΕΤ100
• Πρώτη ύλη
• Λόγος συρρίκνωσης
• Διάμετροι
• Διαθέσιμα χρώματα
:
:
:
:
• Χρώματα κατά παραγγελία
:
• Θερμοκρασία λειτουργίας
• Θερμοκρασία συρρίκνωσης
• Κατάταξη ευλεξιμότητας
:
:
:
• Συσκευασία
:
• Προδιαγραφές
:
Polyolefin
2:1
από 1,2 χιλ. έως 50,8 χιλ.
μαύρο-λευκό-κόκκινο-κίτρινο/πράσινο
-μπλέ-διαφανές
κίτρινο-καφέ-γκρί-πορτοκαλί-πράσινο-ρόζ-βιολετί ( ελάχιστες ποσότητες)
-55˚ C +135˚ C
>90°C
αυτοσβενόμενα κατά UL224, 125°C*
ελεύθερα καδμίου*
κουτί με τεμάχια 1 μέτρου, στροφείο,
μίνι στροφείο-κουτί.
SAE-AMS-DTL-23053/5 (Ø ≤ 50,8)
class 1 (χρώμα), class 2 (διαφανές)
UL224 125°C - UL E228117*
CSA C22.22 N.198.1-28 OFT *
* εκτός του διαφανούς
Εφαρμογές - Ιδιότητες
• Ο τύπος ΕΤ 100 είναι ένας σωλήνας
θερμοσυστελλόμενος από polyolefin,
αυτοσβενόμενος, εύκαμπτος και
ανθεκτικός, κατάλληλος για γενικές
εφαρμογές.
Παρέχει μέγιστη χημική αντοχή και
ασφάλεια στις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις.
• Σε απόθεμα μόνον σε συσκευασία
του 1 μέτρου σε διαστάσεις :
Ø 3,2 έως 25,4 χιλ. σε μαύρο, μπλέ,
κόκκινο, κίτρινο/πράσινο
Ø 3,2 έως 9,5 χιλ. σε λευκό, διαφανές
( χρήση και με επιδαπέδιο εκθέτη)
• Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμες για
τα βασικά χρώματα και οι υπόλοιπες
διαστάσεις και συσκευασίες γιά όσα
παράγονται. (σελ.48)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φυσικές Ιδιότητες
Μέθοδος δοκιμής
Αποτέλεσμα δοκιμής
Αντοχή εφελκυσμού
Επιμήκυνση
Μεταβολή μήκους συρρικνούμενου
Απορρόφηση υγρασίας
Ειδικό βάρος
ASTM D 638
ASTM D 638
ASTM D 2671
ASTM D 570
ASTM D 792
13 N/mm²
350%
± 5% max
0,15% max
ASTM D 2671
ASTM D 2671 C
ASTM D 638
UL 224
Χωρίς ραγίσματα ή σημεία τήξης
Χωρίς σημεία θραύσης
250%
μόνον χρωματιστά
ASTM D 2671
ASTM D 257
> 2o kV/mm
1014 ohm/cm
AMS-DTL-7444
AMS-DDL-23053/5
ASTM D 2671 B
Μηδενική ανάπτυξη
Καλή
Καλή
Χαμηλή
1,47 gr/cm³
Θερμικές Ιδιότητες
Θερμική καταπόνηση 4 ώρες σε +250˚C
Ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες -40˚C
Επιμήκυνση έως θραύση (168h σε +175°C)
Ευφλεξιμότητα
Ηλεκτρικές Ιδιότητες
Διηλεκτρική αντοχή
Ηλεκτρική αντίσταση
Χημικές Ιδιότητες
Αντίσταση σε μύκητες
Αντίσταση σε χημικούς παράγοντες
Οξείδωση χαλκού
Αντίσταση σε βενζίνες και ντίζελ.
- 46 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤ100
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΜΑΥΡΟ
12273032
12273048
12273064
12273095
12273127
12273190
12273254
ΜΠΛΕ
12273032
12273048
12273064
12273095
12273127
12273190
12273254
3/8"
1/2"
3/4"
1"
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
ΚΟΚΚΙΝΟ
12273032
12273048
12273064
12273095
12273127
12273190
12273254
R
R
R
R
R
R
R
ΛΕΥΚΟ
12273032
12273048
12273064
12273095
BI
BI
BI
BI
ΔΙΑΦΑΝΕΣ
TR
TR
TR
TR
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
1,6
2,4
3,2
4,7
6,4
9,5
12,7
0,51
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
1,6
2,4
3,2
4,7
6,4
9,5
12,7
0,51
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
1,6
2,4
3,2
4,7
6,4
9,5
12,7
0,51
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
1,6
2,4
3,2
4,7
6,4
9,5
12,7
0,51
3,2
4,8
6,4
9,5
1,6
2,4
3,2
4,7
0,51
3,2
4,8
6,4
9,5
1,6
2,4
3,2
4,7
0,51
1/8"
1/8"
3/16"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/8"
3/16"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/8"
3/16"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/8"
3/16"
1/4"
3/8"
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
χιλ.
χιλ.
1/4"
Σε συστολή 1:2
χιλ.
ίντσες
3/16"
ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ
12273032 G/V
12273048 G/V
12273064 G/V
12273095 G/V
12273127 G/V
12273190 G/V
12273254 G/V
12273032
12273048
12273064
12273095
ΠΑΧΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ø ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
0,51
0,64
0,64
0,64
0,77
0,89
0,51
0,64
0,64
0,64
0,77
0,89
0,51
0,64
0,64
0,64
0,77
0,89
0,51
0,64
0,64
0,64
0,77
0,89
0,51
0,64
0,64
(ΤΜΧ-1M)
(ΤΜΧ-1M)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
30
24
24
20
16
10
6
0,5619
0,8442
1,0045
1,1048
1,4524
2,4309
3,7565
30
24
24
20
16
10
6
0,6843
0,8442
1,0045
1,1048
1,4524
2,4309
3,7565
30
24
24
20
16
10
6
0,7712
0,9118
1,2179
1,1600
1,5395
2,6255
5,4452
30
24
24
20
16
10
6
0,7423
0,8442
1,0045
1,1048
1,4524
2,4309
3,7565
30
24
24
20
0,7423
0,8442
1,0045
1,1048
30
24
24
20
0,6904
0,7599
0,9039
1,0275
Νέο
1/8"
3/16"
1/4"
3/8"
0,51
0,64
0,64
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΤΙΟΥ 80x65x103, ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 ΜΕΤΡΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΕΚΘΕΤΗ -σελ.73)
- 47 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
ΕΤ100
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΣΤΡΟΦΕΙΟ
MINI ΣΤΡΟΦΕΙΟ-ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 ΜΕΤΡΟΥ
1,2 ÷ 0,6
1,6 ÷ 0,8
2,4 ÷ 1,2
3,2 ÷ 1,6
4,8 ÷ 2,4
6,4 ÷ 3,2
9,5 ÷ 4,7
12,7 ÷ 6,4
19,1 ÷ 9,5
25,4 ÷ 12,7
38,1 ÷ 19,1
50,8 ÷ 25,4
12273012
12273016
12273024
12273032
12273048
12273064
12273095
12273127
12273190
12273254
12273381
12273508
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR GV
-BL R BI TR
-BL R BI TR
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
30 m
30 m
30 m
30 m
24 m
24 m
20 m
16 m
10 m
6m
4m*
3m*
12253012
12253016
12253024
12253032
12253048
12253064
12253095
12253127
12253190
12253254
15 m
15 m
15 m
15 m
12 m
12 m
10 m
8m
5m
3m
12203012
12203016
12203024
12203032
12203048
12203064
12203095
12203127
12203190
12203254
12203381
12203508
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
150 m
150 m
100 m
50 m
50 m
25 m
25 m
* : σε πλαστική συσκευασία
-BL: ΜΠΛΕ
-R : ΚΟΚΚΙΝΟ
Κωδικοί σε ΜΑΥΡΟ χρώμα με διαθέσιμο απόθεμα
Κωδικοί σε ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας.
-BI : ΛΕΥΚΟ
-TR: ΔΙΑΦΑΝΕΣ
GV: ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ
Εκθέτης θερμοσυστελλόμενων συσκευασίας 1 μέτρου σελ.:73
- 48 -
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΤ100
1,5˚
2,5˚
4˚
6˚μ
6˚π
16˚
25˚
35˚
50˚
70˚
95˚
-
-
-
4
4,3
4,8
5,5
5,5
6,9
6,9
7,8
9,5
11
12,5
15
17
20
21
23,6
26,4
-
-
-
-
-
-
5,6
5,6
6,8
6,8
8
9
10,2
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,2
5,2
6,5
6,5
7,5
9,5
11
13
15
18
19,5
22
25
27,5
30,5
1,5˚
2,5˚
4˚
6˚μ
6˚π
16˚
25˚
35˚
50˚
70˚
95˚
120˚ 150˚ 185˚ 240˚ 300˚
Π/ΚΛ.
HO7V-R
25˚
35˚ 50˚
70˚
95˚
14,6
17,1
ΚΑΡΕ 0,50˚ 0,75˚ 1,0˚
ΚΩΣ
ΑΚΡ.ΜΥΤΗΣ
ΣΩΛΗΝΑΚΙ
Ø
Ø
Ø
ΚΑΡΕ 0,50˚ 0,75˚ 1,0˚
10˚μ 10˚π
10˚μ 10˚π
120˚ 150˚ 185˚ 240˚ 300˚
28,6
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ
NYAF 1x
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
38,1
50,8
Ø=
HO5V-K
0,50 0,75
1
2,5
Ο -
-
2,7
2,8
1,5
2,5
4
3,4
4,1
4,8
- Ο - - - Ο - - - - - - - - - ΟC - - ΟC - - - - - C - - ΟC - - ΟC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
38,1
50,8
Ø=
-
M/KΛ.
5V-U
HO7V-U
1,0˚ 1,5˚ 2,5˚
4˚
2,7
Ο -
-
3,2
3,9
4,4
- - - ΟC - - ΟC - C - - ΟC - - ΟC
- - - - - - - - - - - - -
-
HO7V-K
6
10
16
5,3
6,8
8,1
-
ΟCP T
ΟCP T ΟCP T
ΟCP
NYA
Π/ΚΛ. Μ/ΚΛ.
-R
-U
6˚μ 6˚π 10˚μ 10˚π
5
5,2
6,4
16˚
7,8
9,7
10,9
12,8
- ΟCP T ΟCP T
ΟCP T ΟCP T ΟCP T
ΟCP ΟCP T ΟCP T
Ο CP T Ο C
-
Ø=
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
38,1
50,8
Ø=
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
38,1
50,8
16˚
25˚
35˚
50˚
10
11,5
12,5
14,5
- T
-
NYY / J1VV-R 1x
70˚
95˚ 120˚ 150˚ 185˚ 240˚ 300˚
16
18,5
20
- T ΟC
-
25˚
ΧΑΛΚΟΣ Cu
35˚ 50˚ 70˚
95˚
120˚
5,1
6,42
7,56
10,7
12,6
14,21
8,9
Ο
CP T Ο
Ο
CP
CP T CP T Ο
Ο CP T C - T Ο C Ο C - T C - T
-
NSLF 1x (ελάχιστη διάμετρος)
35˚ 50˚ 70˚
95˚ 120˚
25˚
10,1
11,4
13,2
15,3
17,1
ΟCP T ΟCP T
Ο CP T Ο C - T Ο C
Ο ΟC
-
19,2
- T ΟC
-
- T
-
NSLF 1x (μέγιστη διάμετρος)
35˚ 50˚ 70˚
95˚ 120˚
25˚
12,7
14,2
16,5
19,2
21,4
CP T CP T
Ο
Ο
Ο CP T C - T C
Ο
Ο ΟC
-
24
- T C
Ο
-
- T
-
Η ιδανική σύσφιξη του θερμοσυστελλόμενου επιτυγχάνεται όταν ο σωλήνας συρρικνούται από
20% έως 80% της συνολικής δυνατότητάς του. Αυτός είναι και ο βασικός κανόνας επιλογής του.
"O" :
"C" :
"P" :
"T" :
ιδανική επιλογή για καλώδιο
π.χ. για το θερμοσυστελλόμενο με διάμετρο 6,4 και λόγο συρρίκνωσης 1÷2 η μέγιστη δυνατότητα
ιδανική επιλογή για κώς
συρρίκνωσης του είναι κατά 3,2 χιλιοστά. Το 20% του 3,2 είναι 0,64 χιλιοστά, και το 80% είναι 2,56 mm.
ιδανική επιλογή για ακροδ.μύτης
Η συνολική διάμετρος ιδανικής συρρίκνωσης είναι μεταξύ των 3,84 (3,2+0,64) και 5,76 (3,2+2,56) mm.
ιδανική επιλογή για σωληνάκι
Η διάμετρος του προστατευόμενου καλωδίου θα πρέπει ιδανικά να είναι μέσα σε αυτό το εύρος.
- 49 -
22
- T ΟC
-
16˚
Ø=
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
38,1
50,8
- T ΟC
ΟC
-
CP T
ΟCP
CP T CP T
Ο
Ο
Ο CP T Ο C - T C
Ο ΟC
-
Ø=
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
38,1
50,8
Επιλογή θερμοσυστελλόμενου :
6,7
25
- T
ΟC
-
28
- T ΟC
-
30
- T ΟC
-
- T
- T
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ (Kgr)
Οι τιμές των ενδεικνυομένων αξονικών φορτίων είναι σε κιλά και
ισχύουν για χρήση βίδας ξύλου, στις διαστάσεις των
προτεινόμενων ή για χρήση των παρεχομένων. Με χρήση
διαφορετικού τύπου βίδας οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να
μειωθούν κατά 50%. Τα ενδεικνυόμενα αξονικά φορτία
υπολογίζονται με βάση το μέγιστο όριο αντοχής διαιρούμενο με
τον συντελεστή ασφαλείας "γ"=5.
ΤΥΠΟΣ
ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
:
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
:
Για τα αυτοδιατρητικά βύσματα (ομάδα DRIVA), όπου το υλικό
βάσης απαιτεί να προϋπάρχει οπή εγκατάστασης αυτό
Ø8
ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
αναφέρεται με το απαιτούμενο Ø.
ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
T6
32
45
70
120
150
210
20
26
35
60
80
90
17
20
23
25
30
36
23
30
43
46
52
56
17
19
23
25
30
36
12
17
25
32
38
47
28
32
55
68
17
22
29
50
14
17
19
21
19
25
36
38
14
16
19
21
10
14
21
27
11
20
20
28
42
11
20
20
28
42
11
16
16
21
22
3
3
3
7
7
APR/V 6x60
APR/V 8x160
45
80
32
72
APS/V 8x80
APS/V 8x100
APS/V 8x120
80
80
80
74
74
74
T88/TE 8x80/10
T88/TE 8x120/50
130
130
126
126
18
18
20
32
20
18
18
20
32
20
T6 5
T6 6
T6 8
T6 10
T6 12
T6 14
:
v4
v5
v6
v8
v10
v12
T6/VA 5
T6/VA 6
T6/VA 8
T6/VA 10
TPF/V
TPF/V 5x30
TPF/V 6x37
TPF/V 6x50
TPF/V 8x51
TPF/V10x60
ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Τ6
55
TPF/V
55
ΜΑΚΡΙΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
APR/V
56
APS/V
56
T88/TE
57
ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
35
68
72
38
38
40
40
22
22
UCX
58
UCX VM
58
ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΗΣ
ΚΑΡΦΩΤΑ
UCX 5x36V
UCX 5x45V
UCX 6x35V
UCX 8x45V
UCX 6x35 VM6
ΚΕΝΩΝ
30
30
ETPV 7/32
ETPV 7/45
18
18
10
10
ETAF/V 4/14
40
ETNF 10-40 v4,5
ETNF 10-47 v4,5
6
6
DRIVA
T-CLICK TP10/25
DRIVA TP12
DRIVA TF 5
MINI DRIVA
DRIVA NYLON
DRIVA-P
15
6
6
3
4,5
6,5
9
6
6
3
4,5
6,5
9,5
6
6
3
4,5
6,5
ΕΙΔΙΚΑ
T51 8
T51 10
ETPV
59
ETAF/V
59
ETNF
60
ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
T-CLICK
61
DRIVA
62
MINI DRIVA
62
DRIVA NYLON
63
DRIVA-P
63
ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ENP/OA 8
ENP/OA 9
ENP/OA 12
8
8
12
8
8
12
M6/7
8,5
8,5
8,5
5458 E
5458 WE
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
T 51
64
ENP/OA
64
3
M6/7
65
3
3
5458
65
- 52 -
ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
φυσική
πέτρα
Ø5
οπλισμένο
μπετόν
C20/25
μπετόν
C20/25
Ø5
συμπαγές
τούβλο
Ø5
τούβλο
ελαφρού
τύπου-2UNI
Ø5
τσιμεντόλιθος
κοινό τούβλο γυψομπλόκ
Ø5
- 53 -
Ø5
Ø5
γυψοσανίδα
κυψελομπετον
(π.χ.YTONG)
ξύλο
Ø8
Ø8
Ø8
Ø8
Ø5
Ø5
Ø6
Ø6
Ø8
Ø8
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
T6
ΤΟ ΜΟΝΟ ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΜΕ 6 ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ
Εφαρμογές - Χαρακτηριστικά
• Η δυνατότητα χρησιμοποίησης του
Τ6 σε διάφορα υλικά και για ποικιλία
εφαρμογών, το καθιστά την πλέον
σωστή επιλογή προσφέροντας την
σωστή λύση σε κάθε περίπτωση.
• Ο επαναστατικός σχεδιασμός του
Τ6 προσφέρει αύξηση της δυνατότητας εφαρμοσμένων φορτίων κατά
20% σε σχέση με το επόμενο
καλύτερο βύσμα της αγοράς.
• Η πρωτοποριακή δυνατότητα του
Τ6 να επεκτείνεται εκτονούμενο
προς έξι διαφορετικές διευθύνσεις
με μεγαλύτερο όγκο, καθώς επίσης
και η δυνατότητα εκτόνωσης των
ανεξάρτητων τμημάτων του σε
διαφορετικούς βαθμούς, προσφέρουν
ασφαλή στήριξη ακόμα και σε
δύσκολες περιπτώσεις.
Το Τ6 προσαρμόζει δυναμικά το
προφίλ του ανάλογα με το υλικό στο
οποίο εγκαθίσταται.
• Ο ¨δυναμικά¨ προσαρμοζόμενος
δακτύλιος στο χείλος του βύσματος
επιτρέπει την τοποθέτηση είτε
απευθείας στην επιφάνεια του τοίχου,
είτε δια μέσου του υλικού που θα
στερεώσουμε.
• Το Τ6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με διάφορες βίδες με την καλύτερη
επιλογή να είναι οι ξυλόβιδες και οι
βίδες για μοριακές επιφάνειες στις
διαστάσεις Ø που προτείνουμε.
• Το Τ6/VA προσφέρεται έτοιμο με
βίδα υψηλής ποιότητας προεπιλογής
του εργοστασίου με γνώμονα την
μεγαλύτερη ευκολία εγκατάστασης σε
σχέση με τα μέσα φορτία στήριξης του
ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη.
• Το Τ6 επιτυγχάνει την βέλτιστη
απόδοσή του σε υλικά με κοιλότητες.
- 54 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
T6
T6/VA
Με λευκή επιψευδαργυρωμένη βίδα κεφαλής pozidrive
Θερμοκρασία λειτουργίας βυσμάτων Τ6 : -20°C +60°C
Χρώμα : Γκρί RAL 7035
Τ6 ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ6 ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ (Polyamide 6.6)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
x
do (χιλ)
565385
565386
565387
565388
565281
565282
T6 5
T6 6
T6 8
T6 10
T6 12
T6 14
Τ6/VA
5
6
8
10
12
14
x
x
x
x
x
x
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΙΔΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΘΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ-ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
hef=l(χιλ)
ho (χιλ)
25
35
3,0
30
40
4,0
40
50
4,5
50
65
6,0
60
75
8,0
70
90
10,0
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
x
T6/VA 5
T6/VA 6
T6/VA 8
T6/VA 10
5
6
8
10
ΜΗΚΟΣ
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
50
25
20
500
1.000
400
200
100
60
0,0359
0,0399
0,0657
0,1153
0,2178
0,2847
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΒΑΘΟΣ
ΠΑΧΟΣ
ΒΙΔΑΣ (χιλ)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
hef=l(χιλ) ho (χιλ) Tfix (χιλ)
do (χιλ)
565389
565390
565391
565392
-
(ΤΜΧ)
ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ6 ME ΒΙΔΑ (Polyamide 6.6)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
(χιλ)
x
x
x
x
dv x lv
25
35
2
4,0 x 30
30
40
5
4,5 x 40
40
50
5
5,0 x 50
50
65
5
6,0 x 60
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
50
25
500
1.000
300
100
0,0624
0,0786
0,1579
0,3633
TPF/V
ΤPF/V
ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TPF ME ΒΙΔΑ (Polyethylene HD)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
x
do (χιλ)
8705004
8705001
8705005
8705002
8705003
TPF/V 5x30
◄►
5
TPF/V 6x37
◄►
6
TPF/V 6x50
TPF/V 8x51
◄►
◄►
6
8
TPF/V10x60
◄►
10
ΜΗΚΟΣ
l (χιλ)
x
x
x
x
x
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΒΑΘΟΣ
ΠΑΧΟΣ
ΒΙΔΑΣ (χιλ)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ho (χιλ) Tfix (χιλ)
dv x lv
30
45
5
3,0 x 40
37
55
5
4,0 x 50
50
50
65
65
5
5
4,0 x 60
5,0 x 60
60
75
5
6,0 x 70
( ◄► : ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ )
- 55 -
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
100
100
50
50
25
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,0662
0,0453
0,0663
0,0808
0,1545
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΑΚΡΙΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
APR/V
APR/V ΜΑΚΡΥ ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΑ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
T88/TE
Νέο
8722001
8722003
8722014
ΜΗΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΟΛΙΚΟ
ΒΑΘΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
ΤΟΜΕΑ
ΣΤΗΡ.
ΜΗΚΟΣ
ΟΠΗΣ
dv x lv
do (χιλ)
hef (χιλ)
tfix (χιλ)
l (χιλ)
ho (χιλ)
(χιλ)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
25
200
200
50
0,0677
0,1108
0,3662
ΒΙΔΑ
APR/V 6x35
6
x
( 30
+
=
35
50
4,0x40
APR/V 6x60
6
8
x
x
( 30
( 50
+ 30 ) =
+ 110 ) =
60
160
70
170
4,0x65
5,5x165
APR/V 8x160
5)
ΕΛΑΧ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
APS/V
APS/V ΜΑΚΡΥ ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ KOIΛΑ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΑ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
8722555
8722556
8722562
ΤΥΠΟΣ
T88/TE
ΜΗΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΟΛΙΚΟ
ΒΑΘΟΣ
ΕΛΑΧ.
Ø ΟΠΗΣ
ΤΟΜΕΑ
ΣΤΗΡ.
ΜΗΚΟΣ
ΟΠΗΣ
dv x lv
do (χιλ)
hef (χιλ)
tfix (χιλ)
l (χιλ)
ho (χιλ)
(χιλ)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
50
25
25
100
50
50
0,1774
0,2528
0,3774
ΒΙΔΑ
APS/V 8x80
8
x
( 70
+
10 )
=
80
90
5,5x8,5
APS/V 8x100
8
x
( 70
+
30 )
=
100
110
5,5x105
APS/V 8x120
8
x
( 70
+
50 )
=
120
130
5,5x125
- 56 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΑΚΡΙΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
T88
Νέο
Βίδα κατασκευασμένη ειδικά για
υψηλά φορτία & με υψηλό όριο
κάμψης.
Αυλοί συγκράτησης στο εσωτερικό
του μη εκτονούμενου σώματος για
συγκράτηση της βίδας και μη
πρόωρη εκτόνωση του βύσματος
σε καρφωτή εγκατάσταση
Ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια που
αποτρέπουν την περιστροφή του
βύσματος ¨δένοντάς¨ το με το
στηριζόμενο υλικό.
Μακρύ σώμα εκτόνωσης με φαρδιά
και οδοντωτή επιφάνεια επαφής για
υψηλότερα φορτία τόσο σε
συμπαγή υλικά όσο και σε υλικά με
κοιλότητες.
Άκρο με 4 ενισχυμένα ακτινωτά
εκτονούμενα μέρη για αγκύρωση
του βύσματος σε σκληρό βαθύ
υπόστρωμα. Βέλτιστη απόδοση σε
συμπαγή υλικά βάσης.
Τ88/TE ΜΑΚΡΥ ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΑ (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
566733
566735
ΤΥΠΟΣ
T88/TE
8x80/10
8x120/50
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΜΗΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΟΛΙΚΟ
Ø ΟΠΗΣ
ΤΟΜΕΑ
ΣΤΗΡ.
ΜΗΚΟΣ
ΟΠΗΣ
ΒΑΣΗΣ
do (χιλ)
hef (χιλ)
tfix (χιλ)
l (χιλ)
ho (χιλ)
(χιλ)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
50
50
100
100
0,3571
0,4853
ΒΑΘΟΣ ΠΑΧΟΣ
8
x
( 70
+
10 )
=
80
85
140
8
x
( 70
+
50 )
=
120
85
140
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
▪ Υλικό βύσματος
Polyamide
▪ Χρώμα
Γκρι RAL 7035
▪ Θερμοκρασία εγκατάστασης
-5°C / +40°C
▪ Θερμοκρασία λειτουργίας
-40°C / +80°C
▪ Προδιαγραφές
ELV 2000/53/EC
RoHS 2002/95/EC
2003/11/EC
▪ Ελεύθερο Αλογόνων
- 57 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
UCX
UCX ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ (Polyamide 6.6)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
x
do (χιλ)
8710002
8710003
8710004
8710008
UCX 5x36V
5
UCX 5x45V
5
UCX 6x35V
6
UCX 8x45V
8
ΜΗΚΟΣ
l (χιλ)
x
x
x
x
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓΙΣΤΟ
Ø (χιλ)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΒΑΘΟΣ
ΠΑΧΟΣ
ΒΙΔΑΣ ΧΕΙΛΟYΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ho (χιλ) Tfix (χιλ)
dv
dc
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
100
100
300
300
500
300
0,0482
0,0536
0,0518
0,0867
36
45
5
3,6
9
45
55
15
3,6
9
35
45
5
4,0
10
45
55
5
5,0
11
UCX VM
Νέο
UCX VM6 ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Μ6 (Polyamide 6.6)
ΚΩΔΙΚΟΣ
8710014
ΤΥΠΟΣ
UCX 6x35 VM6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧ.
x
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΘΟΣ
do (χιλ)
l (χιλ)
ho (χιλ)
6
35
45
Ø ΟΠΗΣ
Ø
ΤΥΠΟΣ
ΒΙΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ
dv
Μ6
- 58 -
4,0
ΒΗΜΑ
ΑΞΟΝΑ
1,0
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
200
0,1005
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΗΣ
ETPV
Νέο
Τοποθέτηση με εργαλείο 707070 σελ.71
ETPV ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΗΣ (ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ≥ 5μm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
x
do (χιλ)
707003
707005
ETPV 7/32
7
ETPV 7/45
7
ΜΗΚΟΣ
ΠΑΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΛΑΧ.
Ø
Tfix (χιλ)
lv (χιλ)
x
x
ΒΙΔΑ
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΜΗΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
dv x
lv
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
200
200
0,1608
0,1788
32
3
-
13
M4
x
38
45
3
-
13
M4
x
52
ETAF/V
Νέο
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
ETAF/V ΒΥΣΜΑ-ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΘΙΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ & ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
8706002
ΤΥΠΟΣ
ETAF/V 4/14
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΔΙΑΣΤ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
Ø ΟΠΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ
ΣΥΝΟΛ. ΠΑΧΟΣ
ΒΙΔΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
do (χιλ)
y (χιλ)
Tfix (χιλ)
dv x lv
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
14
32
40
M4 x 75
50
100
0,4127
- 59 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΗΣ
ETNF
ETNF ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΗΣ (Polyamid 6.6)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
x
do (χιλ)
8711000
8711001
ΜΗΚΟΣ
ΠΑΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓΙΣΤΟ
Tfix (χιλ)
lv (χιλ)
ΒΙΔΑ
Ø
dv
ΜΗΚΟΣ
x lv
ETNF 10-40
10
x
28
4
-
12
4,0-4,5 x 35
ETNF 10-47
10
x
35
15
-
19
4,0-4,5 x 40
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
100
200
200
0,1403
0,1847
ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΦΡΕΖΑΤΟ ΧΕΙΛΟΣ
ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ
ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ
"ΚΑΘΑΡΗ" ΔΙΑΤΡΗΣΗ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ
ΚΕΦΑΛΗ Η ΟΠΟΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΡΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΔΑ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΟΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ
ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ.
50% ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΒΥΣΜΑ ΜΟΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΒΙΔΑ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΡΟΔΕΛΑ
ΒΑΘΜΙΔΩΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΒΙΔΑΣ
- 60 -
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
T-CLICK
Εγκατάσταση σε γυψοσανίδα ≤15χιλ.
(Δεν απαιτείται οπή)
Υλικό βύσματος :
Polyamid FG
Halogen free
Χρώμα :
Γκρί RAL 7035
a
Θερμοκρ. λειτουργίας :
-10°C +80°C
Προδιαγραφές υλικού
ELV 2000/53/EC
RoHS 2002/95/EC
2003/11/EC
b
Εγκατάσταση σε υλικό βάσης πάχους
> 15 χιλ. (Απαιτείται οπή Ø 8 χιλ.)
c
d
T-Click ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ (polyamide FG) ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ & ΕΛΑΦΡΑ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ
Ø ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
≤15 χιλ
>15 χιλ
do (χιλ)
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΔΙΑΣΤ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΠΑΧΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ.
ΒΙΔΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
Tfix (χιλ)
d x lv
566261
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
T-CLICK TP10/25
Ø8
10
4,5 x 45
25
200
0,1776
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΕΩΣ 15 χιλ. - ΣΕ ΟΠΗ Ø 8 ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ : ΓΥΨΟΜΠΛΟΚ, ΚΥΨΕΛΟΜΠΕΤΟΝ
- 61 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
DRIVA
DRIVA ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΖΑΜΑΚ) ΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ & ΕΛΑΦΡΑ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ
Ø ΟΠΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
8704226 DRIVA TP12
8704227 DRIVA TF 5
ΒΙΔΑ
ΒΥΣΜΑ
ΓΥΨ./ΣΤΕΡ.
ΔΙΑΣΤΑΣ.
Ø ΚΕΦ. ΜΗΚ.
do (χιλ)
dv x lv
d1 (χιλ) l
-/Ø8
4,5x35
9,2
(χιλ)
37
ΚΕΦ.
ΠΑΧΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΣΤΗΡΙΞ.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
d (χιλ) Tfix (χιλ)
13
12
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
300
0,2169
0,2068
4,5x25
8,2
37
13
5
100
300
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ - ΣΕ ΟΠΗ Ø 8 ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ : ΓΥΨΟΜΠΛΟΚ, ΚΥΨΕΛΟΜΠΕΤΟΝ
-/Ø8
MINI DRIVA
MINI DRIVA ΜΙΝΙ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ & ΕΛΑΦΡΑ ΥΛΙΚΑ
Ø ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΓΥΨΟΣΑΝ.
ΣΤΕΡΕΟ
do (χιλ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
Ø
ΜΗΚΟΣ
dv (χιλ)
l (χιλ)
Ø
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
d1 (χιλ)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
565398
MINI DRIVA
Ø5
6,5
26,5
7,5
200
0,1588
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ - ΣΕ ΟΠΗ Ø 5 ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ : ΓΥΨΟΜΠΛΟΚ, ΚΥΨΕΛΟΜΠΕΤΟΝ, ΠΕΤΡΑ
- 62 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
DRIVA NYLON
DRIVA NYLON ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ (PA-6.6 / FG) ΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ & ΕΛΑΦΡΑ ΥΛΙΚΑ
Ø ΟΠΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΒΙΔΑ
ΒΥΣΜΑ
ΓΥΨ./ΣΤΕΡ.
ΔΙΑΣΤΑΣ.
Ø ΚΕΦ. ΜΗΚ.
do (χιλ)
dv x lv
d1 (χιλ) l
(χιλ)
ΚΕΦ.
ΠΑΧΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΣΤΗΡΙΞ.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
d (χιλ) Tfix (χιλ)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
-/Ø5
8704216 DRIVA NYLON
30
9,5
12
200
600
3,0x25
8,6
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ - ΣΕ ΟΠΗ Ø 5 ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ : ΓΥΨΟΜΠΛΟΚ, ΚΥΨΕΛΟΜΠΕΤΟΝ
0,1297
DRIVA-P
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DRIVA-P ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ (polyamid FG) ΒΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ Μ6 ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ & ΕΛΑΦΡΑ ΥΛΙΚΑ
Ø ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΓΥΨΟΣΑΝ.
ΣΤΕΡΕΟ
do (χιλ)
566191
DRIVA-P ◄►
Ø6
( ◄► : ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ )
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
Ø
ΜΗΚΟΣ
(χιλ)
L (χιλ)
ΤΥΠΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
dV
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
0,1599
11
37
Μ6/7
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ - ΟΠΗ Ø 6 ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ
- 63 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Τ51
Τ51
Νέο
ΒΥΣΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ8 & Μ10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
x
do (χιλ)
8727004
8727005
Τ51 8
Τ51 10
10
12
x
x
ΕΛΑΧ.
ΒΑΘΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΘΟΣ
ΒΙΔΑΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
l (χιλ)
ho (χιλ)
lv (χιλ)
dv (χιλ)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
29
35
31
Μ8
32
37
34
Μ10
200
100
400
200
0,4540
0,6588
ENP/OA
ENP/OA
Νέο
ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΕΝΑ & ΣΥΜΠΑΓΗ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
do (χιλ)
8700055
8700009
8700028
x
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΘΟΣ
ΒΙΔΑΣ
ΠΑΧΟΣ
l (χιλ)
ho (χιλ)
dv (χιλ)
Tfix (χιλ)
ENP/OA8
◄►
8
40
50
M4
9
ENP/OA9
◄►
9
40
50
M4
9
12
45
55
M5
9
ENP/OA12 ◄►
( ◄► : ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ )
- 64 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
100
100
50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,2897
0,2278
0,3271
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
M6/7
Μ6/7
ΤΥΠΟΣ
Μ6/7
ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΚΤΟ ΒΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ Μ6 - Μ7 ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
566112
ΚΕΦΑΛΗ
Μ6/7
ΜΗΚΟΣ
ΟΠΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΒΑΘΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
l (χιλ)
do (χιλ.)
ho (χιλ.)
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
37
8
41
100
200
0,0861
5458
5458
ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΚΤΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ-ΒΑΣΗ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ 9mm ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΟ
ΜΑΥΡΟ
5458 W
5458
ΟΠΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
do x ho
Ø8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
B
C
A
l
10
D
(χιλ)
37
6,5
Νέο
- 65 -
9,7
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
500
0,0568
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ
EZ CRIMP (ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
EZ CRIMP
Νέο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΕΣΑ
ELEMATIC EZ CRIMP
• Ιδιαίτερα ανθεκτικό και αξιόπιστο
εργαλείο σύσφιξης, καινοτόμου και
διεθνώς κατοχυρωμένου σχεδιασμού.
• Κατασκευασμένο από χάλυβα C45 με
ματ φινίρισμα σώματος και εργονομικές
λαβές αντιολισθητικού πλαστικού, είναι
το ιδανικό εργαλείο για ένα πλήθος
διαφορετικών συνδέσεων και
εφαρμογών.
• Το σύστημα ταχείας απελευθέρωσης,
ασφάλισης και εύκολης αλλαγής των
μητρών (κεφαλών) πρεσαρίσματος,
χωρίς βίδες, πεταλούδες ή εργαλεία,
η μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών μητρών
μαζί με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά
του, καθιστούν το EZ CRIMP μοναδικό
και εξαιρετικά λειτουργικό σε κάθε
εφαρμογή.
• Τα ζεύγη των μητρών κατασκευάζονται
ακολουθώντας μία ειδική διαδικασία
μικροχύτευσης που εγγυάται ακρίβεια
στην επαφή και την σύνδεση καθώς
επίσης και μεγάλη αντοχή στην φθορά
και στην θραύση.
Κωδικός 9401
περιλαμβάνει :
1 εργαλείο EZ-CRIMP 9400 U
1 μήτρα 9400 M-TB16
1 μήτρα 9400 M-TB35
1 μήτρα 9400 M-CP6
1 βαλιτσάκι μεταφοράς
με 5 θήκες για μήτρες και
3 για συνδέσμους
EZ CRIMP
ΤΥΠΟΣ
EZ CRIMP-3
ΚΩΔΙΚΟΣ
9401
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Βαλιτσάκι /
κεφαλές
συσκ/σίας
ΜΗΚΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(χιλ)
(χιλ.)
(γρμ.)
ναί / 3
250
80
580
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1
297,00
Βασικές μήτρες (κεφαλές) για πρεσάρισμα ακροχιτωνίων και ακροδεκτών
Κωδικός
9400 Μ-ΤΒ6
Κωδικός
Ακροχιτώνια 0,5-6,0
9400 Μ-CP6 (στο σέτ)
Ακροδέκτες με μόνωση 0,5-6,0
Κ/Π
Κ/Π
Κωδικός
9400 Μ-ΤΒ16 (στο σέτ)
Κωδικός
Ακροχιτώνια 0,5-16
9400 Μ-CN10
Κώς 0,5 - 10
Κ/Π
Κωδικός
€ 38,05
9400 Μ-ΤΒ35 (στο σέτ)
Κωδικός 9400 Μ-CΟ2,5
Ακροχιτώνια 16-35
Γυμνοί Ακροδέκτες 0,5-2,5
Κ/Π
Κωδικός
Κ/Π
9400 Μ-ΤΒ50
Κωδικός
Ακροχιτώνια 25-50
9400 Μ-CΤ6
Θερμοσυστ.Σωληνάκια 0,5-6,0
€ 53,35
Κ/Π
- 68 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ
EZ CRIMP (ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ )
Για όλα τα είδη συνδετικών COAX και RG καλώδια
(BNC/ TNC/ THINNET/ MINI-UHF/ N/ SMA/ SMB/ F)
Κωδικός
Για την εγκατάσταση θωρακισμένων και μη
θωρακισμένων τηλεπικοινωνιακών βυσμάτων.
Κ/Π
9400 M-CC1
Σύνδεσμοι coax, BNC/TNC
Καλώδια
RG58, RG59, RG62, RG71
Κωδικός
9400 M-CC2
Μήτρες για σύνδεση μή-θωρακισμένων WE φις.
Κωδικός
9400 M-WES1
Κ/Π
Κ/Π
Σύνδεσμοι coax, Thinnet, Mini UHF, BNC/TNC
Καλώδια
RG58, RG174
Κωδικός
9400 M-CC3
Σύνδεσμοι RJ45-8P8C, Stewart connectors
Κ/Π
Σύνδεσμοι coax, BNC/TNC
Καλώδια
solid & flexible, flat & round, 22-24 AWG
Κωδικός
9400 M-WES2
Κ/Π
Σύνδεσμοι RJ11 & RJ12-6P6C, Stewart conn.
Καλώδια
RG174, RG179, small coax connector
Καλώδια
solid & flexible, flat & round, 22-24 AWG
Κωδικός
9400 M-CC4
Κ/Π
Κωδικός
9400 M-WES3
Σύνδεσμοι coax, "Ν" type
Καλώδια
RG8, RG11, RG213, RG216
Κωδικός
9400 M-CC5
Κ/Π
Σύνδεσμοι coax, CATV "F" type, BNC/TNC
Καλώδια
RG6, RG6 Quad
Κωδικός
9400 M-CC6
RG58, Mini-59, RG174
Κωδικός
9400 M-CC7
Κ/Π
Κ/Π
RG8, RG11
Κ/Π
9400 M-CF8
9400 M-WES4
Κ/Π
Καλώδια
solid & flexible, flat & round, 22-24 AWG
Κωδικός
9400 M-WES5
Κ/Π
Καλώδια
solid & flexible, flat & round, 22-24 AWG
Κωδικός
9400 M-WES6
Κ/Π
Καλώδια
SMA
Κωδικός
9400 M-CF9
Καλώδια
solid & flexible, flat & round, 22-24 AWG
Κωδικός
9400 M-WES7
Κ/Π
Σύνδεσμοι RJ50-10P10C, AMP
Σύνδεσμοι optic fibres
Καλώδια
solid & flexible, flat & round, 22-24 AWG
Μήτρες για σύνδεση θωρακισμένων WE φις.
Κ/Π
Σύνδεσμοι optic fibres
Καλώδια
Κωδικός
Σύνδεσμοι RJ11 DEC MMJ - 6P6C, AMP
Μήτρες για συνδέσμους οπτικων ινών.
Κωδικός
solid & flexible, flat & round, 22-24 AWG
Σύνδεσμοι RJ11 - RJ12-6P6C, AMP
Σύνδεσμοι "N" type
Καλώδια
Καλώδια
Σύνδεσμοι RJ45-8P8C, AMP
Σύνδεσμοι SMA, SMB, Mini-59, Mini-UHF, B/TNC
Καλώδια
Κ/Π
Σύνδεσμοι τηλεφωνικό 4P4C, AMP ή Stewart
Κωδικός
SMA, SMB, SFR, ST, SC
Κ/Π
9400 M-WEC1
Σύνδεσμοι RJ45-8P8C short, Stewart conn.
Καλώδια
solid/flexible, STP 22-24 AWG
Κωδικός
9400 M-WEC2
Μήτρες για σύνδεση ατσαλίνας 3mm
Κωδικός
Κ/Π
9400 M-SP3
Σύνδεσμοι πρεσαριστές ενώσεις
Καλώδια
γιά ατσαλίνα fiberglass Ø3 mm
9400 M-MC3
2
4 - 6 mm
Κωδικός
9400 M-MC4
Κωδικός
9400 M-WEC3
Κ/Π
Καλώδια
solid/flexible, STP 22-24 AWG
Κωδικός
9400 M-WEC4
Κ/Π
Σύνδεσμοι RJ45-8P10C, AMP, Molex Ø 5 mm
Καλώδια
solid/flexible, STP 22-24 AWG
Κωδικός
9400 M-WEC5
€ 86,30
Σύνδεσμοι Multi Contact MC4
Καλώδια
solid/flexible, STP 22-24 AWG
Κ/Π
Σύνδεσμοι Multi Contact MC3
Καλώδια
Καλώδια
Σύνδεσμοι RJ45-8P10C short, Hirose
Μήτρες γιά συνδέσμους ηλιακών πάνελ.
Κωδικός
Κ/Π
Σύνδεσμοι RJ45-8P10C long, Hirose
4 - 6 mm 2
€ 66,15
Σύνδεσμοι RJ45-8P10C, AMP, Molex Ø 6 mm
Καλώδια
- 69 -
solid/flexible, STP 22-24 AWG
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
9011 B
9011 Β ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ PA-6.6 ΦΑΡΔΟΥΣ ΑΠΟ 2,2 ΕΩΣ 7,8 χιλ. ΜΕ ΚΟΦΤΗ
σελ.15
ΚΩΔΙΚΟΣ
9011 Β
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ
ΦΑΡΔΟΥΣ
(χιλ)
(γρμ)
(χιλ)
165
200
2,2-7,8
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
19,90
1
5400 C
5400 C ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ PA-6.6 ΦΑΡΔΟΥΣ ΑΠΟ 3,6 ΕΩΣ 9,0 χιλ. ΜΕ ΚΟΦΤΗ
σελ.15, 16
ΚΩΔΙΚΟΣ
5400 C
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ
ΦΑΡΔΟΥΣ
(χιλ)
(γρμ)
(χιλ)
190
290
3,6-9,0
- 70 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
1
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
27,25
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ
5407
5407 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΤΣΑΛΙΝΩΝ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΔΟΥΣ ΕΩΣ 7,9 χιλ.
σελ.17
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ
ΦΑΡΔΟΥΣ
(χιλ)
(γρμ)
(χιλ)
178
560
έως 7,9
5407
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
1
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
107,00
Νέο
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
707070
707070
ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ETPV
σελ.59
ΚΩΔΙΚΟΣ
707070
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΡΟΣ
(χιλ)
(γρμ)
212
264
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
(ΤΜΧ)
ETPV
Νέο
- 71 -
(ΤΜΧ)
1
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
6,70
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2012 ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Polyamide 6.6) ΑΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ σελ.15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΟ
A (χιλ.)
5239
◄►
720
x
Ø ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓ.
Β (χιλ.)
(χιλ.)
(χιλ.)
12,5
30
--
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
Kg
213
N
(ΤΜΧ)
110 / 1080
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
50
0,2813
ΕΙΔΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ Μ6 σελ.23, 65
ΤΥΠΟΣ
DRIVA-P
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΕΦΑΛΗ
566191 ◄►
Μ6/7
ΜΗΚΟΣ
ΟΠΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΒΑΘΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
(χιλ.)
Ø (χιλ.)
ΟΠΗΣ (χιλ.)
37
6/8*
-
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
100
0,1599
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ MONA (1x) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ σελ.28
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ
AWG
ΧΡΩΜΑ
(χιλ.)²
E036
Ε020
ΤPF/V
22
ΡΟΖ
10,0
6,0
0,8
0,15
2,6
0,25
20
ΠΟΡΤΟΚ.
14,0
8,0
1,0
0,15
2,6
0,25
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
x
TPF/V 5x30
◄►
5
TPF/V 6x37
◄►
6
TPF/V 6x50
TPF/V 8x51
◄►
◄►
6
8
TPF/V10x60
◄►
10
ΜΗΚΟΣ
l (χιλ)
x
x
x
x
x
(ΤΜΧ)
500
500
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,0133
0,0133
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΒΑΘΟΣ
ΠΑΧΟΣ
ΒΙΔΑΣ (χιλ)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ho (χιλ) Tfix (χιλ)
dv x lv
30
45
5
3,0 x 40
37
55
5
4,0 x 50
50
50
65
65
5
5
4,0 x 60
5,0 x 60
60
75
5
6,0 x 70
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,0662
0,0453
0,0663
0,0808
0,1545
100
100
50
50
25
ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΕΝΑ & ΣΥΜΠΑΓΗ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ σελ.64
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Ø ΟΠΗΣ
do (χιλ)
8700055
8700009
8700028
(ΤΜΧ)
ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TPF ME ΒΙΔΑ (Polyethylene HD) σελ.55
ENP/OA
ΚΩΔΙΚΟΣ
- D2 - S2
0,50 /N ◄►
do (χιλ)
8705004
8705001
8705005
8705002
8705003
L2 - D1 - S
0,34 /Ν ◄►
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
(χιλ.)
L1 -
x
ΕΛΑΧ.
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΒΑΘΟΣ
ΒΙΔΑΣ
ΠΑΧΟΣ
l (χιλ)
ho (χιλ)
dv (χιλ)
Tfix (χιλ)
ENP/OA8
◄►
8
40
50
M4
9
ENP/OA9
◄►
9
40
50
M4
9
12
45
55
M5
9
ENP/OA12 ◄►
- 72 -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
(ΤΜΧ)
(ΤΜΧ)
100
100
50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ /ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
0,2897
0,2278
0,3271
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενας δωρεάν πωλητής στην επιχειρησή σας.
Εκθέτης δεματικών επιδαπέδιος με
κινητούς γάντζους που μπορεί να δεχθεί
έως 30 διαφορετικούς κωδικούς
δεματικών και έως 7 συσκευασίες ανά
γάντζο.
Υψος : 202 cm
Φάρδος : 54 cm
Βάθος : 36 cm
κωδ. 8222200
Αξίας 150 €.
Δωρεάν με παραγγελία δεματικών αξίας
τιμολόγησης 600 ευρώ και άνω.
κωδ. 8221705
Εκθέτης θερμοσυστελλόμενων με
υποδοχές για τοποθέτηση 20 κουτιών
με θερμοσυστελλόμενα του 1 μέτρου,
με εμφανή κωδικό και γωνιακό άνω
άνοιγμα για εύκολη επιλογή από τον
πελάτη.
Υψος : 168 cm
Φάρδος : 42 cm
Βάθος : 34 cm
Αξίας 55 €.
Δωρεάν με παραγγελία 15
συσκευασιών θερμοσυστελλόμενων
της επιλογής σας.
- 73 -
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- 74 -
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ 2014
ΚΩΔΙΚΟΣ
1041302
104291
104292
104293
104294
104300
1043105
1043108
1043111
1043113
1043115
11001011
11001012
11001022
11001031
11001032
11001042
11001052
11001062
11001072
11001081
11001082
11001092
11001102
11001111
11001122
11031002
11031005 T
11031009
11031013
11031016 T
11031019 T
11031022 T
11031024 T
11031026 T
11201134
11201135
11201143
11201150
11201161
11201180
11201236
11201239
11201250
11201261
11201280
11201440
11201450
11201460
11201480
11201491
11201495
11202132
11202135
11202140
11202150
11202160
11202240
11202242
ΣΕΛ.
21
21
21
21
21
20
24
24
24
24
24
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
ΤΙΜΗ
0,0427
0,0691
0,0921
0,1480
0,2862
0,1040
0,0464
0,0454
0,0620
0,0513
0,0662
0,0100
0,0112
0,0112
0,0112
0,0112
0,0115
0,0142
0,0175
0,0303
0,0350
0,0366
0,0437
0,0652
0,0889
0,2101
0,0319
0,0319
0,0319
0,0319
0,0378
0,0967
0,1136
0,1650
0,1973
0,0525
0,0520
0,0655
0,0701
0,0767
0,1029
0,0597
0,0667
0,0774
0,0790
0,1134
0,1094
0,1215
0,1292
0,1564
0,2038
0,2343
0,0509
0,0503
0,0541
0,0693
0,0807
0,0622
0,0618
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΛ.
11202250
11202261
11202440
11202450
11202460
11202480
11210112
11210115
11210212
11210215
11210412
11210509
11220140
11220250
11220465
11221140
11221250
11221465
11230128
11230153
11230163
11230253
11230263
11230463
11231128
11231129
11231149
11231163
11231249
11231263
11231463
11232153
11232263
11232463
11235125
11235128
11235153
11235163
11235253
11235263
11235463
11236163
11236263
11236463
11240148
11240248
11240448
11241148
11241248
11241448
11301016
11301018
11301019
11301022
11301023
11301024
11301025
11301028
11301029
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
31
31
31
31
31
31
31
31
31
- 75 -
ΤΙΜΗ
0,0786
0,0871
0,1073
0,1137
0,1455
0,1585
0,0547
0,0585
0,0659
0,0705
0,1299
0,0655
0,0365
0,0419
0,0583
0,4457
0,5177
0,6890
0,0524
0,0611
0,0455
0,0590
0,0472
0,0674
0,0472
0,0510
0,0479
0,0483
0,0496
0,0493
0,0657
0,0611
0,0650
0,0840
0,0611
0,0518
0,0549
0,0577
0,0558
0,0591
0,0770
0,1503
0,1504
0,1504
0,0520
0,0530
0,0740
0,0561
0,0638
0,0811
0,1245
0,1245
0,1245
0,2110
0,2110
0,2110
0,2110
0,2370
0,2370
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΛ.
11301030
11301031
11301032
11301036
11301037
11301038
11301039
11301041
11301042
11301043
11301044
11301051
11301052
11301053
11301054
11301055
11301056
11301064
11301065
11301066
11301067
11301068
11301075
11301076
11301077
11301078
11301079
11301086
11301087
11301088
11301089
11301090
11301097
11301098
11301099
11301100
11301107
11301108
11301109
11301110
11301116
11301117
11301118
11301119
11301110
11307006
11307010
11307016
11307025
11308003
11308004
11308005
11308007
11308008
11308009
11308010
11308011
11308012
11308013
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
ΤΙΜΗ
0,2370
0,2370
0,2370
0,3820
0,3820
0,3820
0,3820
0,6240
0,6240
0,6240
0,6240
0,9170
0,9170
0,9170
0,9170
0,9170
1,5570
1,2677
1,2677
1,2677
1,4654
1,4654
1,7765
1,7765
1,7765
2,1095
2,1095
3,0775
3,0775
3,0775
3,0775
3,0775
3,6492
3,6492
3,6492
3,6492
5,2900
5,2900
5,2900
5,2900
6,4530
6,4530
6,4530
6,4530
7,3950
0,2155
0,3580
0,5110
0,6880
0,1360
0,2385
0,3170
0,0459
0,6940
0,8430
1,5374
2,0980
2,7920
4,1660
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΛ.
11308014
11308015
11308016
12273032
12273032
12273032
12273032
12273032
12273032
12273048
12273048
12273048
12273048
12273048
12273048
12273064
12273064
12273064
12273064
12273064
12273064
12273095
12273095
12273095
12273095
12273095
12273095
12273127
12273127
12273127
12273127
12273190
12273190
12273190
12273190
12273254
12273254
12273254
12273254
12370100
12370101
12370111
12370121
12370141
12370161
12370181
12370202
12370222
12370242
12370262
12370300
12370303
12370400
12370500
12370600
12370800
12370900
15520004
15520008
30
30
30
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
BI
BL
G/V
R
TR
BI
BL
G/V
R
TR
BI
BL
G/V
R
TR
BI
BL
G/V
R
TR
BL
G/V
R
BL
G/V
R
BL
G/V
R
ΤΙΜΗ
4,6830
7,5235
9,5750
0,5619
0,7423
0,6843
0,7712
0,7423
0,6904
0,8442
0,8442
0,8442
0,9118
0,8442
0,7599
1,0045
1,0045
1,0045
1,2179
1,0045
0,9039
1,1048
1,1048
1,1048
1,1600
1,1048
1,0275
1,4524
1,4524
1,5395
1,4524
2,4309
2,4309
2,6255
2,4309
3,7565
3,7565
5,4452
3,7565
0,0418
0,2465
0,2608
0,3323
0,4610
0,5253
0,6808
0,7745
1,0235
1,1685
1,2597
0,0578
1,5277
0,0750
0,0938
0,1394
0,1823
0,2031
0,3555
0,6701
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ 2014
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΛ.
ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΛ.
15520012
15520016
15520020
15520030
15520040
261372
261373
5201/C
5203/C
5203/C B
5203/C G
5203/C R
5203/C V
5205/C
5206/C
5207/C
5208
5209/C
5209/C B
5209/C G
5209/C R
5209/C V
5210/C
52100-M
52110-M
5214/C
5214/C B
5214/C G
5214/C R
5214/C V
5215/C
5215/C B
5215/C G
5215/C R
5215/C V
52150-I
5216/C
5217 B
5217 G
5217 R
5217 V
5217
5218
5219
5220
52200-M
52200-S
52203-A
52204-A
52205-A
52210-M
5225
5226
5227
5229
5231
5233
5234
5239
5243
5250
5252
5254
5301/C
5303/C
5303/C T
5303/C UV
5305/C
5306/C
5307/C
5308
5309/C
5309/C T
5309/C UV
5310/C
5314/C
5314/C UV
5315/C
5315/C UV
5316/C
5317 UV
5317
5318
5319
5320
5325
5326
5327 UV
5327
5329
5331
5333
5334
5343
5350
5352
5354
5400 C
5407
5426 RB
5427 RB
5430 RB
5432 RB
5458 W
5458 W
5458
5458
5461
5467 RB
5469 RB
5473 RB
5475 RB
5496
5497
5499
565281
565282
565385
15
18
18
18
15
15
18
18
15
15
15
15
15
18
18
15
15
18
15
18
15
18
15
15
15
15
15
15
18
15
15
15
15
15
15
18
18
18
70
71
21
21
24
24
20
65
20
65
20
21
21
21
21
20
20
20
55
55
55
43
43
43
43
43
45
45
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
19
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
15
15
15
15
15
15
15
15
- 76 -
0,8953
1,4102
1,8177
2,6541
4,0462
32,10
59,60
0,0085
0,0040
0,0060
0,0060
0,0060
0,0060
0,0082
0,0097
0,0124
0,0412
0,0112
0,0146
0,0146
0,0146
0,0146
0,0246
0,0245
0,0285
0,0175
0,0227
0,0227
0,0227
0,0227
0,0212
0,0263
0,0263
0,0263
0,0263
0,0393
0,0298
0,0380
0,0380
0,0380
0,0380
0,0313
0,0463
0,0406
0,0610
0,0916
0,0749
0,0416
0,0576
0,0735
0,0757
0,0619
0,0680
0,0765
0,1230
0,1318
0,2014
0,2840
0,3001
ΤΙΜΗ
0,5183
0,0768
0,0878
0,1227
0,0085
0,0040
0,0064
0,0102
0,0082
0,0097
0,0124
0,0412
0,0112
0,0158
0,0171
0,0246
0,0175
0,0243
0,0212
0,0353
0,0298
0,0523
0,0313
0,0463
0,0406
0,0610
0,0619
0,0680
0,1296
0,0765
0,1230
0,1318
0,2014
0,2840
0,5183
0,0767
0,0876
0,1224
27,25
107,00
0,0535
0,0869
0,0751
0,1404
0,0568
0,0568
0,0568
0,0568
0,0275
0,0554
0,0554
0,0657
0,0657
0,0571
0,0571
0,0682
0,2178
0,2847
0,0359
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ 2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
565386
565387
565388
565389
565390
565391
565392
565398
566112
566112
566191
566191
565958
565961
566246
566251
566261
566733
566735
6501
6502
6503
6701
6703
6706
6708
6710
6712
6719
6720
6722
6724
6726
6728
707003
707005
707070
8221705
8222200
8412001
8700009
8700028
8700055
8704216
8704226
8704227
8705001
8705002
8705003
8705004
8705005
8706002
8710002
8710003
8710004
8710008
8710014
8710014
8711000
ΣΕΛ.
55
55
55
55
55
55
55
62
23
65
23
63
23
23
23
23
61
57
57
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
59
59
71
73
73
23
64
64
64
63
62
62
55
55
55
55
55
59
58
58
58
58
58
23
60
ΤΙΜΗ
0,0399
0,0657
0,1153
0,0624
0,0786
0,1579
0,3633
0,1588
0,0861
0,0861
0,1599
0,1599
0,1300
0,2700
0,1300
0,2700
0,1776
0,3571
0,4853
0,0880
0,1234
0,1543
0,2850
0,3227
0,3816
0,3926
0,4872
0,7516
0,4208
0,4858
0,5075
0,6558
1,0184
1,3024
0,1608
0,1788
6,7000
55,0000
150,0000
6,0000
0,2278
0,3271
0,2897
0,1297
0,2169
0,2068
0,0453
0,0808
0,1545
0,0662
0,0663
0,4127
0,0482
0,0536
0,0518
0,0867
0,1005
0,1005
0,1403
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΛ.
ΤΙΜΗ
8711001
8722001
8722003
8722014
8722555
8722556
8722562
8727004
8727005
9011 Β
9400 M-MC4
9400 Μ-CN10
9401
60
56
56
56
56
56
56
64
64
70
69
68
68
0,1847
0,0677
0,1108
0,3662
0,1774
0,2528
0,3774
0,4540
0,6588
19,9000
86,3000
38,0500
297,0000
AFC-20
APR/V 6x35
APR/V 6x60
APR/V 8x160
APS/V 8x80
APS/V 8x100
APS/V 8x120
DRIVA NYLON
DRIVA TF 5
DRIVA TP12
DRIVA-P
DRIVA-P
DRIVA T-CLICK
E02
E020
E03
E036
E05
E06
E09
E10
E11
E13
E14
E16
E17
E18
E19
24
56
56
56
56
56
56
63
62
62
23
63
61
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
0,0646
0,0677
0,1108
0,3662
0,1774
0,2528
0,3774
0,1297
0,2068
0,2169
0,1599
0,1599
0,1776
0,0133
0,1330
0,0209
0,0133
0,0133
0,0209
0,0133
0,0186
0,0245
0,0133
0,0186
0,0156
0,0232
0,0397
0,0247
- 77 -
ΚΩΔΙΚΟΣ
E20
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
ENP/OA8
ENP/OA9
ENP/OA12
ESCB
ESCG
ESCR
ETAF/V 4/14
ETNF 10-40
ETNF 10-47
ETPV 7/32
ETPV 7/45
EZ CRIMP-3
M6/7
M6/7
MINI DRIVA
SP 2
SP 4
SP 6
SP 9
SP 12
SP 15
SP 20
T51 8
T51 10
T6 5
T6 6
T6 8
T6 10
T6 12
T6 14
T6/VA 5
T6/VA 6
T6/VA 8
T6/VA 10
T88-8x80/10
T88-8x120/50
TPF/V 5x30
TPF/V 6x37
TPF/V 6x50
TPF/V 8x51
TPF/V10x60
UCX 5x36V
UCX 5x45V
UCX 6x35V
UCX 8x45V
UCX 6x35 VM6
UCX 6x35 VM6
ΣΕΛ.
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
64
64
64
36
36
36
59
60
60
59
59
68
23
65
62
42
42
42
42
42
42
42
64
64
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
57
57
55
55
55
55
55
58
58
58
58
23
58
ΤΙΜΗ
0,0337
0,0359
0,0543
0,4400
0,6550
0,0557
0,0911
0,1324
0,1653
0,1460
0,1899
0,2639
0,2897
0,2278
0,3271
0,0722
0,1041
0,0864
0,4127
0,1403
0,1847
0,1608
0,1788
297,0000
0,0861
0,0861
0,1588
0,2323
0,1434
0,2376
0,4521
0,3787
0,5508
0,9468
0,4540
0,6588
0,0359
0,0399
0,0657
0,1153
0,2178
0,2847
0,0624
0,0786
0,1579
0,3633
0,3571
0,4853
0,0662
0,0453
0,0663
0,0808
0,1545
0,0482
0,0536
0,0518
0,0867
0,1005
0,1005
CABLEMATIC-Ι.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- 78 -