close

Enter

Log in using OpenID

VII. SABOR HDFT, P o r e č, 3. – 4. travnja 2014.

embedDownload
HRVATSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
VII. SABOR HDFT,
P o r e č, 3. – 4. travnja 2014.
PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE I SMJEŠTAJ
Ime i prezime …............................................. .................... Zvanje .......................................................
Osobna iskaznica br. ............................................ Izdana PU .................................................................
Datum roĎenja ................................................ Mjesto roĎenja .................................................................
Kućna adresa ............................................................. ............ Mobitel ....................................................
Naziv i adresa ustanove ...................................... ..................................................................................
OIB ustanove .........................................Telefon: ...................................... Fax: ....................................
E – mail
.......................................................................................................................................
KOTIZACIJA
Član HDFT-a DA
 broj članske iskaznice ……………..…
Sudjelujem na saboru HDFT prvi puta DA 
NE
drugi i više puta DA


HOTELSKI SMJEŠTAJ
Hotel “PARENTIUM“ Poreč
- vrsta sobe dvokrevetna 
jednokrevetna 
(dvokrevetnu sobu ţelim dijeliti sa ..........................................................................................…………)
- datum dolaska ..…… travanj 2014.g.
__. datum odlaska …….... travanj 2014.g.
Za sudionike koji ne koriste smještaj molimo da zaokruţe usluge koje će korisititi u hotelu:
Ručak
160 kn
04.04. DA 
NE 
05.04. DA 
NE 
Večera
160 kn
03.04. DA 
NE 
04.04. DA 
NE 
260 kn
05.04. DA 
NE 
PRIJEVOZ
označiti -X- mjesto ulaska u autobus
DA  :
ZAGREB 
KARLOVAC
SPLIT

ŠIBENIK
OSIJEK 
ĐAKOVO
NE
 RIJEKA 
VARAŢDIN 
 ZADAR 
 SLAVONSKI BROD  KUTINA 

IZLET
Izleti su predviĎeni za dan 5.04.2014. godine u poslijepodnevnim satima, molimo označiti – X –
DA
NE
Poreč – 60 kn po osobi


Motovun – 60 kn po osobi (minimum 45 osoba)


Spilja Baredine & Muzej traktora – 75 kn po osobi (minimum 45 osoba)


NAČIN PLAĆANJA:




virmanski, po računu koji treba biti ispostavljen na gore navedenu ustanovu (pravne osobe)
obrascem HUB 3 na ţiro-račun agencije TIP TOURS (fizičke osobe)
gotovinom u poslovnici agencije TIP TOURS
kreditnom karticom (AX, VI i MC) u poslovnici agencije TIP TOURS
(uvećanje za 4% kartičarske provizije)
Datum: ...............................
Molimo poslati najkasnije do 26. veljače 2014. na adresu:
TIP TOURS d.o.o.
GĎa. Sanja Ferenčak
Vončinina 2/1, 10000 Zagreb
tel. +385 (1) 466 37 52; fax +385 (1) 466 37 54
e-mail: [email protected]; [email protected]
Potpis: .................................................
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content