close

Enter

Log in using OpenID

Aluminijski program za namještaj

embedDownload
Aluminijski program za namještaj
Aluminijski okviri
Br. artikla
Opis artikla
2510101 ALU profil 20 x 19 mm, l = 3900 mm - aluminij eloksirani
2510102 ALU profil 20 x 19 mm, l = 3900 mm - aluminij obrada inox
JM
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
23,37
29,21
46,26
57,83
Staklo (-27 mm)
Br. artikla
Opis artikla
JM
2510104 ALU profil 20.5 x 45 mm, l = 3900 mm - aluminij eloksirani
m
2510105 ALU profil 20.5 x 45 mm, l = 3900 mm - aluminij obrada inox
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
45,34
56,68
75,80
94,75
Staklo (-5 mm)
Br. artikla
Opis artikla
JM
2510107
ALU profil 20 x 50 mm, l = 3900 mm,
za ljepljenje - aluminij eloksirani
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
56,74
70,93
Staklo (-4 mm)
Br. artikla
Opis artikla
JM
2510108
ALU profil 18 x 50 mm, l = 5300 mm
- aluminij eloksirani (108)
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
48,71
60,89
*Montaža ručice bez bušenja stakla
Staklo (-87 mm)
Br. artikla
Opis artikla
JM
2510146
2510126
Brtva za 108 ALU profil
Brtva za ALU okvire
m
192
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
3,84
4,80
2,55
3,19
07. Aluminijski program za namještaj
Kutnici za alu okvire
Br. artikla
Opis artikla
2510121
Kutnik za ALU profil - uski
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
3,62
4,53
JM
Kutnici za alu okvire
Br. artikla
Opis artikla
2510122
2510125
2510141
Kutnik za ALU profil - široki
Vijak za kutnik alu profila
Kutnik za ALU profil 108 *za 2510108
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
3,62
4,53
0,20
0,25
kom
4,36
5,45
JM
Oprema za ugradnju ruckice
Br. artikla
Opis artikla
JM
2510127
Čahura Ø7/5.2 mm - za rupu Ø8 mm
Podloška PA za staklo, Øv = 7.5 mm,
Øu = 4.5 mm, d = 0.8 mm
kom
2510128
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
2,99
3,74
0,04
0,05
* Pri narudžbi obrade profila (rezanje na mjeru i sastavljanje okvirnice) na obračunsku jedinicu se dodaje 10 %
Usluge
Br. artikla
Opis artikla
2510130
2510136
2510131
2510132
2510133
2510134
Usluga obrade profila (rezanje, bušenje) /kom
Usluga izrade rupe za spojnicu /kom
Usluga ugradnje stakla /kom
Usluga ugradnje stakla ljepljenjem /kom
Usluga brušenja stakla /mt
Usluga bušenja rupe u staklu /kom
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
38,00
47,50
6,40
8,00
32,00
40,00
usluga
40,00
50,00
11,34
14,18
10,39
12,99
JM
Spojnice za uske alu okvire
Br. artikla
Opis artikla
1010070
1010071
1010072
1010220
1039501
1039601
1039701
1036100
FGV - “Click Optima” - ravna
FGV - “Click Optima” - polukriva
FGV - “Click Optima” - kriva
FGV - “Click Optima” - podložna pločica
Spojnica clip 0 za uski ALU
Spojnica clip 9 za uski ALU
Spojnica clip 18 za uski ALU
Pločica obična
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
5,27
6,59
5,36
6,70
5,46
6,83
2,36
2,95
kom
15,89
19,86
16,83
21,04
16,83
21,10
1,10
1,38
JM
Okov za klizne okvirnice
Br. artikla
Opis artikla
2210033 Garnitura okova za 1 krilo do 30 kg, art.368 - široki alu okvir
Garnitura okova za 1 krilo do 10 kg,
2210029
art.476/382/478 - uski alu okvir
JM
grt
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
61,89
77,36
59,96
74,95
* Ispune - stakla 4 mm nalaze se na stranici 183 i 184
193
Sokl maske - ALUMINIJ,
L = 4000 mm, D = 13 mm
Br. artikla
Opis artikla
1610001
1610002
1610003
1610004
Sitno rebrasta, h = 100 mm - aluminij eloksirani
Sitno rebrasta, h = 150 mm - aluminij eloksirani
Glatka, h = 100 mm - aluminij eloksirani
Glatka, h = 150 mm - aluminij eloksirani
JM
m
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
50,75
63,44
62,97
78,71
54,68
68,35
67,33
84,16
Sokl maske - PVC sa alu folijom, bijelim i crnim sjajem
L = 4000 mm, D = 13 mm
Br. artikla
Opis artikla
1610005
1610006
1610010
1610011
h = 100 mm - obrada aluminij eloksirani
h = 150 mm - obrada aluminij eloksirani
h = 100 mm - obrada inox
h = 150 mm - obrada inox
JM
m
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
23,11
28,89
31,94
39,93
22,02
27,53
29,00
36,25
Sokl maske - PVC sa alu folijom, bijelim i crnim sjajem
L = 4000 mm, D = 13 mm
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610201
1610202
Sokl maska PVC, obrada bijeli sjaj, 4000/100 mm
Sokl maska PVC, obrada bijeli sjaj, 4000/150 mm
m
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610203
1610204
Sokl maska PVC, obrada crni sjaj, 4000/100 mm
Sokl maska PVC, obrada crni sjaj, 4000/150 mm
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
28,89
23,11
32,59
40,74
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
23,11
28,89
32,59
40,74
Kutnici - FIKSNI
Br. artikla
Opis artikla
1610015
1610017
1610022
1610020
90°, h = 100 mm - AL FIKSNI
90°, h = 100 mm - RF FIKSNI
90°, h = 150 mm - RF FIKSNI
90°, h = 150 mm - AL FIKSNI
194
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
4,54
5,68
4,54
5,68
kom
5,78
7,23
5,80
7,25
JM
07. Aluminijski program za namještaj
Br. artikla
Opis artikla
1610205
1610206
Kutnik za sokl masku, h=100 mm, bijeli sjaj
Kutnik za sokl masku, h=150 mm, bijeli sjaj
Br. artikla
Opis artikla
1610207
1610208
Kutnik za sokl masku, h=100 mm, crni sjaj
Kutnik za sokl masku, h=150 mm, crni sjaj
JM
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
6,13
4,90
5,83
7,29
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
4,90
6,13
5,83
7,29
Kutnici - FLEKSIBILNI
Br. artikla
Opis artikla
1610016
1610021
h = 100 mm - aluminij eloksirani
h = 150 mm - aluminij eloksirani
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
6,72
8,40
kom
9,28
11,60
JM
Završetak sokla
Br. artikla
Opis artikla
1610023
završetak sokla 150mm AL
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
5,78
7,23
JM
195
Završetak sokla 100mm
Br. artikla
Opis artikla
1610018
Završetak sokla 100mm AL
Br. artikla
Opis artikla
1610221
1610223
1610222
1610224
Završetak sokla h=100 mm, bijeli sjaj
Završetak sokla h=100 mm, crni sjaj
Završetak sokla h=150 mm, bijeli sjaj
Završetak sokla h=150 mm, crni sjaj
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
4,60
5,75
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
4,90
6,13
4,90
6,13
kom
5,83
7,29
5,83
7,29
JM
Prihvatnik za PVC i ALU sokl
Br. artikla
Opis artikla
1620005
Prihvatnik za PVC i ALU sokl
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
0,47
0,59
JM
Aluminijske kutne letve,
4200/12/25 mm
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610040
1610041
Glatka - aluminij eloksirani
Glatka - aluminij obrada inox
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
24,96
31,20
31,27
39,09
* Prodaja 4200 mm
196
07. Aluminijski program za namještaj
Br. artikla
Opis artikla
1610045
Kutnici za kutnu letvu 12/25 mm
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
set
4,58
5,73
JM
Aluminijske kutne letve,
4000/28/28 mm
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610030
Rebrasta - aluminij eloksirani
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
26,28
32,85
* Prodaja 4000 mm
Aluminijske kutne letve,
4000/28/28 mm
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610031
1610032
Alu folija glatka - obrada aluminij eloksirani
Alu folija glatka - obrada inox
m
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610211
1610212
Kutna letva 4000/29/29 mm, bijeli sjaj, PVC
Kutna letva 4000/29/29 mm, crni sjaj, PVC
m
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610035
Kutnici - obrada aluminij
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
21,37
26,71
20,36
25,45
*Prodaja 4000 mm
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
22,12
27,65
22,12
27,65
*Prodaja 4000 mm
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
set
4,58
5,73
197
Br. artikla
Opis artikla
1610213
Kutnici za kutnu letvu, bijeli sjaj
Br. artikla
Opis artikla
1610214
Kutnici za kutnu letvu, crni sjaj
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
4,58
5,73
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
4,58
5,73
JM
Aluminijske kutne letve,
5000/25/32 mm
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610038
Glatka - aluminij sjaj
m
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610039
Kutnici za kutnu letvu sjaj
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
28,45
35,56
* Prodaja 5000 mm
198
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
set
4,58
5,73
07. Aluminijski program za namještaj
Aluminijski profili za radnu ploču,
l = 4200 mm
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610060
1610065
h = 40 mm - alu eloksirani
h = 60 mm - alu eloksirani
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
36,97
46,21
81,81
102,26
* Prodaja 4200 mm
Završne letve
Br. artikla
Opis artikla
1610061
1610066
620 x 52 mm - aluminij eloksirani
620 x 72 mm - aluminij eloksirani
Br. artikla
Opis artikla
1610070
Montažna pločica za letvu visine 60 mm
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
219,04
273,80
par
242,56
303,20
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
3,23
4,04
JM
199
Završni kutnici
Br. artikla
Opis artikla
1610062
1610067
Vanjski kutnik 90°, h = 40 mm - aluminij eloksirani
Vanjski kutnik 90°, h = 60 mm - aluminij eloksirani
Br. artikla
Opis artikla
1610063
1610068
Unutarnji kutnik 90°, h = 40 mm - aluminij eloksirani
Unutarnji kutnik 90°, h = 60 mm - aluminij eloksirani
Br. artikla
Opis artikla
1610069
Unutarnji kutnik 135°, h = 60 mm - aluminij eloksirani
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
111,78
139,73
kom
106,41
133,01
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
106,24
132,80
kom
106,24
132,80
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom 105,56
131,95
JM
Aluminijski profili za EGGER
radne ploče, d = 38 mm
Br. artikla
Opis artikla
JM
Bočni završni, 600/40 mm,
za radnu ploču 38 mm - aluminij eloksirani
Spojni kutni 90°, 600/39 mm, za radnu ploču 38 mm
kom
080001
- aluminij eloksirani
090010 Središnji produžni, za radnu ploču 38 mm - aluminij eloksirani
090101
200
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
26,00
32,50
31,00
38,75
27,00
33,75
07. Aluminijski program za namještaj
Aluminijski profili
za obrubljivanje fronti
Br. artikla
Opis artikla
JM
2510110
2510111
l = 3900 mm - aluminij eloksirani
l = 3900 mm - inox
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
19,91
24,89
40,82
51,03
* Prodaj ko 3.900 mm
Aluminijski profili
za elemente ispod sudopera
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610050
18 x18 mm, l = 4600 mm - aluminij eloksirani
m
Br. artikla
Opis artikla
1610051
Završeci za profil, 18 x 18 mm
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
21,28
26,60
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
1,31
1,64
JM
Gola profil
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610101
Profil Gola L, horizontalni, 4200 mm
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
44,05
55,06
201
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
set
12,26
15,33
Br. artikla
Opis artikla
1610102
Završetak za Gola L profil, otvoreni, pvc
Br. artikla
Opis artikla
1610103
Završetak za Gola L profil, zatvoreni
Br. artikla
Opis artikla
1610104
Unutarnji kutnik za Gola L profil, met
Br. artikla
Opis artikla
1610105
Vanjski kutnik za Gola L profil, met
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610106
Profil Gola C, horizontalni, 4200 mm
m
202
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom
10,26
12,82
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom 135,49
169,36
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
kom 125,27
156,59
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
57,60
72,00
07. Aluminijski program za namještaj
Br. artikla
Opis artikla
1610107
Završetak za Gola C profil, otvoreni, pvc
Br. artikla
Opis artikla
1610108
Završetak za Gola C profil, zatvoreni, pvc
Br. artikla
Opis artikla
1610110
Pričvrsni pribor za Gola horizontalni profil
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
set
12,26
15,33
JM
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
10,26
12,83
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
set
14,95
18,69
JM
Prikaz montaže Gola profila
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610119
Profil Gola za gornje elementa, horizontalni, 4200 mm
m
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610115
Profil Gola, vertikalni dupli, 4700 mm
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
60,99
76,24
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
80,19
100,24
203
Br. artikla
Opis artikla
JM
1610116
Profil Gola, vertikalni jednostruki, 4700 mm
m
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
65,50
81,88
Prikaz montaže vertikalnog profila
Odzračnici - aluminijski
Br. artikla
Opis artikla
2530050
2530052
2530054
2530055
Ventilacijska rešetka, 250x60 mm, aluminij
Ventilacijska rešetka, 400x60 mm, aluminij
Ventilacijska rešetka, 800x60 mm, aluminij
Ventilacijska rešetka, 1000x60 mm, aliminij
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
30,73
38,41
36,55
45,69
kom
62,65
78,31
66,08
82,60
JM
Odzračnici - PVC
Br. artikla
Opis artikla
2530100
2530101
170 x 40 mm - bijeli
170 x 40 mm - smeđi
Br. artikla
Opis artikla
2530110
2530111
2530112
Ø35 mm - bijeli
Ø35 mm - sivi
Ø35 mm - smeđi
204
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
3,80
4,75
kom
3,80
4,75
JM
Cijena bez Cijena sa
PDV-a PDV-om
1,16
1,45
1,16
1,43
kom
1,16
1,42
JM
07. Aluminijski program za namještaj
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content