close

Enter

Log in using OpenID

Crna Gora OPŠTINA KOLAŠIN Predsjednik Br.02

embedDownload
Crna Gora
OPŠTINA KOLAŠIN
Predsjednik
Br.02-652/2
Kolašin,27.03.2013.god.
MINISTARSTVO EKONOMIJE
Sektor za regionalni razvoj
-nr/ Nini VujoševićPODGORICA
Predmet: Dostava Izvještaja
Veza: Vaš dopis br.11-32/27 od 12.03.2013.godine
Poštovani,
U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, član 11 stav 2, u prilogu Vam šaljemo
godišnji Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Kolašin, za
2012.godinu.
Predsjednik,
Mr Darko Brajušković
Dostaviti:
1. Ministarstvo ekonomije,
Rimski trg 46, Podgorica
2. a/a
TABELA: Izvještaj o započetim i realizovanim projektima iz Strateškog plana razvoja opštine Kolašin
PRIORITET 1. RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA
Mjera
Unapređenje
kvaliteta turističkih
usluga i razvijanje
raznovrsne turističke
ponude
Projekat
Razvoj sportskog
turizma kroz
adaptaciju i
renoviranje
postojeće sportske
infrastrukture
(sportski tereni i
skijališta)
Aktivnosti u okviru
projekta
Vremenski okvir
Formiranje
projektnog tima
2012. - 2016.
Ukupna vrijednost
projekta u EUR/
izvori sredstava
Realizovano u 2012.
4.100.000
1.200.000
Indikatori
Nosioci
iznos u EUR
Kapitalni budžet
Analiza postojećeg
stanja sportske
infrastrukture
- Renoviranja
sportska hala,
urađeno grijanje,
popravljene
instalacije.
- Direkcija javnih
radova Crne Gore
- Opština Kolašin
- Izgrađen gradski
stadion i postavljena
ograda. U ovoj godini
planirano
postavljanje
vještačke podloge.
Izrada projektne
dokumentacije za
odabrane objekte
(ograđivanje
fudbalskog stadiona,
izgradnja tribina,
uređenje parking
prostora, zelenila,
itd.)
- Izrađena projektna
dokumentacija za
rekonstrukciju
uslužno-sportskog
objekta „Dom mladih
i gorštaka“
Početak radova na
rekonstrukciji
sportskih terena
Raspisivanje tendera
i odabir izvođača
radova i nabavku
potrebne sportske
opreme
Turna ski staza
planinom
Sinjajevinom
«Sinjavinski sektor»
Formiranje tima
Raspisivanje tendera
i odabir izvođača
Obilježavanje staza
za turno skijanje
Promovisanje turnog
skijanja.
2012. -
3.000 godišnje
Opštini
donacije
budžet,
3.000
Realizovana
manifestacija u zimu
2012.godine
uz
veliko interesovanje
turista
NVO Natura
Turistička
organizacija Kolašin
Opština Kolašin
Razvoj turističke
infrastrukture u
Kolašinu
Izgradnja gradskog
šetališta
Formiranje
projektnog tima
2012-2013
650.000
250.000
IPA sredstva
Urađena projektna
dokumentacija
Tender za odabir
izvođača radova
Odabran
radova
Izgradnja
nedostajećeg
nasipa
Izgrađen
dužine 500m
dijela
Direkcija javnih
radova CG
nasip
Teren obezbijeđen
od poplava
Izgradnja pješačke i
biciklističke staze
Uređenje
površina
niskog i
rastinja)
izvođač
Opština Kolašin
zelenih
(zasadi
visokog
Postavljanje rasvjete
i mobilijara
Uređenje užeg
gradskog jezgra
-Rekonstrukcija četiri
ulice oko trga Borca
sa pejzažnim
uređenjem i
postavljanjem
reljefne prezentacije
grada i njegovih
znamenitosti.
-Izgradnja podijuma
za kulturnoumjetničke
manifestacije na
otvorenom (gradsko
KUD, muzička
manifestacija „Glas
Tare“ i zimsko/ljetnja
smotra mode).
-Izrada glavnog
projekta Kapije grada
Kolašina. Izvođenje
građevinskih radova
sa radovima rasvjete.
2012-2014
150.000
Opština Kolašin
Donacije
5.000
Postavljene
informativne table
Izvršena zasada
sadnica u užem dijelu
grada
Postavljena četiri
reklamna panoa
Opština Kolašin
TOK
PRIORITET 2.
ODRŽIVI RAZVOJ
LOKALNE PRIVREDE
Mjere za podršku
razvoju poslovne
infrastrukture
Razrada projekta
poslovne zone
«Bakovići
Donošenje Odluke o
izradi Lokalne studije
lokacije (LSL) za
poslovnu
zonu
”Bakovići”
2012-2014
30.000
15.000E
Opština Kolašin
Izgrađen nacrt DUP
„Industrijska zona“
Opština Kolašin
Sproveden postupak
strateške procjene
uticaja na životnu
sredinu
Odabir projektanta
poslovne zone
Usvojene podsticajne
mjere za privlačenje
potencijalnih
investitora
Sprovođenje
postupka procjene
uticaja na životnu
sredinu
Infrastrukturno
opremanje poslovne
zone
Donošenje/usvajanje
podsticajnih mjera za
privlačenje
potencijalnih
korisnika zone
Promocija poslovnih
zona
Osnivanje agrobiznis
centra u Kolašinu
-Transformacija
Savjetodavne službe
za poljoprivredu u
Agrobiznis centar
-Kupovina opreme i
terenskog vozila za
poslove Centra
-Zapošljenje jednog
službenika
agroekonomske
2012-2013
20.000
Opštinski budžet
donacije
3.000
Otvorena kancelarija
savjetodavne službe
za
poljoprivrednu
proizvodnu
i
agrobiznis
Ostvarena saradnja
sa
Botaničkom
baštom „Dulovine“ i
Upravom za šume
(izvršena
zasada
sjemena za cvijetni
Opština Kolašin
struke
rasad )
-Osposobljavanje
Centra potrebnom
literaturom
Pokrenut mjesečnik
„Poljoprivredni
informator“
-Vođenje evidencije
o
poljoprivrednim
proizvođačima
i
njihovim proizvodima
-Povezivanje Centra
sa drugim centrima u
zemlji i inostranstvu,
kao i sa nadležnim
institucijama
na
nacionalnom nivou.
PRIORITET 3. ZAŠTITA
I OČUVANJE ŽIVOTNE
SREDINE
Razvoj i unapređenje
komunalne
infrastrukture
Izgradnja uređaja za
prečišćavanje
otpadnih voda i
segmenata
kanalizacione mreže
u opštini Kolašin
Formirati projektni
tim
Izrada projektne
tehničke
dokumentacije
(glavni projekta
kanalizacije grada i
postrojenja za
prečišćavanje
otpadnih voda,
Revizija Glavnog
projekta, itd.)
Raspisivanje tendera
i odabir izvođača za
postavljanje sistema
za prečišćavanje
otpadnih voda i
izgradnju
kanalizacione mreže
Monitoring izvođenja
radova.
2012-2016
3.198.000
Opštna Kolašin
Vlada, IPA, E I B, KfW
banka
15.000
Izrađen nacrt LSL
„Bakovići“ za potrebe
postrojenja
Izrađen i odobren
Elaborat
procjene
uticaja na životnu
sredinu
Opština Kolašin
Direkcija javnih
radova
PRIORITET 4.
OPŠTINSKE USLUGE
GRAĐANIMA I
PRIVREDI
Unapređenje
obrazovanja,
socijalne i
zdravstvene zaštite i
veća socijalna
uključenost
Nabavka specijalnog
vozila za čišćenje
snijega i motornih
sanki
Izbor željenog vozila
(karakteristike
i
brend)
Priprema tendera ili
obezbjeđivanje
donacije
Nabavka specijalnog
vozila za čišćenje
snijega i motornih
sanki
2012
100.000
Donacije
80.000
- Shodno situaciji
tokom perioda
vanrednog stanja,
Vlade je donijela
odluku da 13
snjegočistača bude
dodijeljeno
opštinama
Andrijevica, Berane,
Bijelo Polje, Cetinje,
Kolašin, Mojkovac,
Nikšić, Plav, Pljevlja,
Plužine, Rožaje,
Šavnik i Žabljak.
- Predstavnici Turske
Agencije za razvoj
„Tika” su Opštini
Kolašin za potrebe
Doma zdravlja uručili
motorne sanke
- Gorska služba
spašavanja Crne
Gore uručila je
Gorskoj službi
spašavanja iz
Kolašina donaciju u
vidu šest alpinističkih
kompleta.
Opština Kolašin
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content