close

Enter

Log in using OpenID

Branko Grisogono, redoviti profesor u trajnom zvanju na PMF

embedDownload
Branko Grisogono, redoviti profesor u trajnom zvanju na PMF-u u Zagrebu. Diplomirao je i
magistrirao na istom fakultetu 1983. i 1987. godine, doktorirao je fiziku 1992. u Desert
Research Institute, Reno, NV, SAD, izvanredni je profesor na Sveučilištu u Uppsali i onda u
Sveučilištu u Štokholmu, Švedska, od 1996. i 1997. do 2003. godine, kada se vratio u Zagreb
nakon 15 godina rada u inozemstvu. Objavio je 60-ak recenziranih znanstvenih radova
uglavnom u časopisima značajno natprosječnog faktora utjecaja u atmosferskoj fizici, odnosno
u meteorologiji, čime se i bavi. Uža područja rada su mu atmosferski valovi i turbulencija; u
primjeni struke to se uglavnom svodi na planinsku i obalnu meteorologiju. Jedan je od
najcitiranijih hrvatskih geofizičara, vodi znanstveno-istraživačke projekte, bio je ili jest u
uredničkom odboru nekoliko međunarodnih časopisa, recenzirao je preko stotinu znanstvenih
radova i projekata, sudjelovao u 30-ak doktorskih povjerenstava (kao član, voditelj
povjerenstva, ili glavni ispitivač) u 6 zemalja, predaje nekoliko sveučilišnih kurseva iz
dinamičke meteorologije, uspješno je (su)vodio 10 doktorata i 40-ak diplomskih ili
magistarskih radova, uveo je nekoliko novih znanstvenih pristupa u problematici mezo- i
mikro-skalne meteorologije, odnosno u dinamici geofizičkih fluida.
-Branko Grisogono
Dept. of Geophysics, Faculty of Science
Univ. of Zagreb
Horvatovac 95, 10000 Zagreb, Croatia
phone: +385 (0)1 46 059 27
http://www.pmf.unizg.hr/geof/en
http://www.gfz.hr/osobne_stranice/grisogono/branko_home.htm
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
102 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content