μαρτιος 2015 - Aradippou Municipality

ΔΗΜΟΣΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ARADIPPOUMUNICIPALITY
ΜΑΡΤΙΟΣ2015
ΔΡΩΜΕΝΑ
MARCH2015
EVENTS
ΔΙΑΛΕΞΗΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΥΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΤΕΛΕΤΗΛΗΞΗΣΚΑΙΑΠΟΝΟΜΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
3ουΕΤΟΥΣΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Τρίτη,3Μαρτίου2015-ώρα19.30
ΑΙΘΟΥΣΑΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΔΗΜΟΥΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
-
«ΚυπριακήΣεισάχθεια:
Πούσταματούντασυνθήματακαιπού
ξεκινάηπολιτικήγιααναδιάρθρωσηχρεών;»
-
Εισηγητής:ΚαθηγητηςΣταυροςΖενιος
ΚαθηγητηςΧρηματοοικονομικωνΠανεπιστημιοΚυπρου
ΠροεδροςτωνΠρυτανεωντωνΠανεπιστημιων
τωνΕυρωπαϊκωνΠρωτευουσων
-
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΕπιτροπηΠολιτισμουΔημουΑραδιππου
&΄ΙδρυμαΔημητρακηΚουμανταρη
OPENUNIVERSITYLECTUREOF
ARADIPPOUMUNICIPALITY
ANDCEREMONYAWARDINGCERTIFICATES
OF3RDYEARATTENDANCE
Tuesday3rdMarch2015–19:30
AradippouMunicipalityEventHallSpeaker:StavrosZenios,
ProfessorofFinanceatUniversityofCyprusand
PresidentoftheUniversitiesoftheEuropeanCapitals(UNICA)Organisedby:AradippouMunicipalityCulturalCommittee
andDimitrakiKoumandaresFoundation
ΔΙΑΛΕΞΗ
Δευτέρα,9Μαρτίου2015,ώρα18.30
ΑΙΘΟΥΣΑΓ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥΑΡΑΔΙΠΠΟΥ«Γονείςοιαρχιτέκτονεςτουπαιδιούμας»Εισηγήτρια:ΔρΑθανασιαΔημητριου
Ψυχολογος,ΔιδακτωρΙατρικης-
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΣυνδεσμοςΓονεωνκαιΚηδεμονων
Γ΄ΔημοτικουΣχολειουΑραδιππου
καιΣυνδεσμοςΚαταπολεμησηςΝαρκωτικωνΛαρνακας
LECTURE
Monday9thMarch2015–18:30
CAradippouPrimarySchoolEventHall'Parents:Thearchitectsofourchildren'Speaker:Dr.AthanasiaDemetriou,Psychologist
Organisedby:ParentsAssociationof
CAradippouPrimarySchool
andAnti-drugAssociationofLarnaca
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Πέμπτη12Μαρτίου2015,ώρα18.00–20.00
ΟΙΚΗΜΑΟΜΟΝΟΙΑΣΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Αιμοδοσιαστημνημητουαειμνηστου
ΥπουργούΆμυναςΤάσουΜητσόπουλουΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΟικημαΟΜΟΝΟΙΑΑραδιππου
καιΓυναικειοΤμημαΟΜΟΝΟΙΑΣΑραδιππουΤηνεκδηλωσηθατιμησειμετηνπαρουσιατου
οΚοινοβουλευτικοςΕκπροσωποςτουΔΗΣΥ
κ.ΝίκοςΤορναρίτης
BLOODDONATION
Thursday12thMarch2015–18:00-20.00
OmonoiaAradippouEventHallBloodDonationinmemoryofthelate
MinisterofDefense,TasosMitsopoulosOrganisedby:OmonoiaAradippouCulturalGroup
andWomen'sSection
ΔΙΑΛΕΞΗ
Τετάρτη18Μαρτίου2015,ώρα18.30
ΟΙΚΗΜΑΟΜΟΝΟΙΑΣΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
«Διατροφήκαιυγιεινήστόματος»ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΑκαδημιεςΠοδοσφαιρου
ΣωματειουΟμονοιαςΑραδιππου
LECTURE
Wednesday18thMarch2015-18:30
OmonoiaAradippouEventHall'Dietandoralhealth'Organisedby:
OmonoiaAradippouFootballAcademies
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Παρασκευή,20Μαρτίου2015–ώρα19.30
ΑΙΘΟΥΣΑΔΕΞΙΩΣΕΩΝΑΣΤΕΡΙΑΦιλολογικόΜνημόσυνοτουαείμνηστου
Υπουργού΄ΑμυναςΤάσουΜητσόπουλουΟμιλητής:ΚωστηςΧατζηδακης
ΠρωηνΥπουργοςΑναπτυξης
καιΑνταγωνιστικοτηταςΕλλαδας
καιΜελοςτουΕθνικουΚοινοβουλιου-
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΔημοςΑραδιππου
LITERARYMEMORIAL
Friday,20thMarch2015at19.30
VENUE:RECEPTIONHALL'ASTERIA'Literarymemorialofthelate
lamentedandmemorableDefenseMinister
TasosMitsopoulosSpeaker:KostisHatzidakisFormerMinisteroftheHellenicMinistry
ofDevelopmentandCompetitiveness
andMemberoftheNationalParliamentOrganization:AradippouMunicipality
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΛΕΞΗ
Κυριακή,22Μαρτίου2015–ώρα17.00μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑΔΕΞΙΩΣΕΩΝΑΣΤΕΡΙΑ«Δίαιτακαιυγιεινήδιατροφή»Εισηγητές:ΧριστιαναΦιλιππου,
ΚλινικηΔιαιτολογος,Διατροφολογος
ΑλεξανδροςΑλεξανδρου,Ψυχολογος-
ΗεκδήλωσητελείυπότηναιγίδατουΔημάρχουΑραδίππου,
κ.ΕυάγγελουΕυαγγελίδη-
Είσοδος€5-Γιαεισιτήριααποτείνεσθεστατηλέφωνα
99937119,99172609,99544637
Χορηγός:ΕστιατοριαMCDONALDS
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΣυνδεσμοςΨυχικηςΣτηριξηςΑραδιππου
LECTURE
Sunday22ndMarch2015-17:00
AsteriaVenue'DietandNutrition'Speakers:ChristianaPhilippou(ClinicalDietician,Nutritionist)
AlexandrosAlexandrou(Psychologist)UndertheauspicesoftheMayorofAradippou,
Mr.EvangelosEvangelidesEntrance:€5
Fortickets,pleasecontact99937119,99172609,99544637Sponsor:McDonaldsRestaurants-
Organised:AssosiationofPhychologicalSupportofAradippou
ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ
Τετάρτη25Μαρτίου2015
ΠαγκοινοτικοιΕορτασμοιμετηνευκαιριατηςΕθνικης
Επετειουτης25ηςΜαρτιου1821-
Συμμετέχουν:ΕκπαιδευτηριακαιοργανωμενασυνολατουΔημου-
Διοργάνωση:ΕπιτροπηΕορτασμωντωνΕθνικωνΕπετειων-
CELEBRATION
Wednesday25thMarch2015
25thMarch1821NationalCelebration-
Participants:SchoolsandMunicipalOrganisations-
Organisedby:NationalCelebrationsCommittee
ΤΕΛΕΤΗΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
Δευτέρα30Μαρτίου2015–ώρα19.00
ΤελετηΜετονομασιαςΛυκειουΑραδιππουσε
ΛύκειοΑραδίππου«ΤάσοςΜητσόπουλος»
Τηντελετήθατιμήσειμετηνπαρουσίατου
οεξοχότατοςΠρόεδροςτηςΚυπριακήςΔημοκρατίας
κ.ΝίκοςΑναστασιάδηςΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΔημοςΑραδιππου,ΣχολικηΕφορειαΑραδιππου
καιΛυκειοΑραδιππου
RENAMINGCEREMONY
Monday,30thMarch2015at19.00
RenamingCeremonyofAradippouLyceumto
AradippouLyceum“TasosMitsopoulos”Speaker:NicosAnastasiades
PresidentoftherepublicofCyprus-
Organization:AradippouMunicipality,AradippouSchoolBoard
andAradippouLyceum
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΟΡΤΗΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣΜΑΝΑΣ
ΟΔημοςΑραδιππουσυνεχιζειτονθεσμοπουξεκινησενατιματην
ΠολυτεκνηΜανα.Φετοςθατιμηθουνοιενζωηπολυτεκνεςμανεςπου
εχουνγεννησεικαιαναθρεψειπεντεπαιδιακαιηηλικιατουςειναι50-55
ετων.
ΗΕπιτροπηΠολιτισμουτουΔημουΑραδιππουεξασφαλισεσχετικο
καταλογοαποτηνΕπιτροπηΠολυτεκνωντωνμητερωνοιοποιεςκαιθα
τιμηθουν.
Επειδηομωςοκαταλογοςδιαφοροποιειταισυνεχως,παρακαλουνται
ολεςοιενδιαφερομενεςμητερεςηστενασυγγενικατουςπροσωπαοπως
επικοινωνησουνμετηλειτουργοτουΔημουκαΜαριαΚιτσηστο
τηλεφωνο24811017γιαναβεβαιωθουνοτιταονοματατουςειναι
καταχωρημεναστονκαταλογο.Παρακαλουνταιεπισηςολεςοι
ενδιαφερομενεςοπωςσυνεργαστουνμετηνκαΚιτσηγιατονελεγχοτων
βιογραφικωντουςστοιχειωνκαιγιατηνπαραχωρησηφωτογραφικου
υλικουτοοποιοκαιθαπροβληθεικατατηνδιαρκειατηςτιμητικης
εκδηλωσης.
Γιακαλυτεροπρογραμματισμοθαπρεπειεπισηςναεπικοινωνησουνμε
ταγραφειατουΔημουτοαργοτερομεχριτις31/3/2015.
ANNOUNCEMENT
ThisyeartheAradippouMunicipalitywillhonourmothers
whohavegivenbirthtoandraised5children
andarebetweentheagesof50-55yearsold.ForfurtherinformationpleasecontactMariaKitsi(24811017)
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: