Φιλοσοφίας

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΕΣ: ΡΟΥΣΩ ΓΡΑΚΧΟΙ
ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΣΑΒΟΝΑΡΟΛΑ ΚΡΟΜΒΕΛ
1
ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ
ΝΤΙΝΤΕΡΟ
MARISA PALTRINIERI,
EMILIOBARBAGLIA,
MARISTELLA BONDINO,
CESARE CHIERICATI
Β.ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ
ΠΟΤ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ
ΆΡΗΣ ΔΙΚΤΑΙΟΣ
ΦΟΙΒ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Χ.ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ
ΑΘΗΝΑ
ΠΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣ. ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ
ΑΡ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Κ.ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
2 H ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΓΓΕΛ ΛΟΓΙΚΗ
3
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Γ. ΛΟΥΛΗΣ
Χ. ΜΑΡΚΟΥΖΕ
ΕΚΔΟΤΗΣ
IMAGO
ΦΩΝΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΜΗΤΣΟΥ-ΠΑΠΠΑ
5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΙΤ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Ι.Δ.ΑΡΣΕΝΙΔ
ΗΣ
ΕΤΟΣ
1990
1985
1954
ΜΟΡΦ.ΙΔΡΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑ ΕΘΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΟΡΦ.ΙΔΡΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑ ΕΘΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
1979
1978
6 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
ΑΠΟΣΤ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
Χ.ΠΕΡΓΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
ΛΗΣ
1961
7 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
ΑΠΟΣΤ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ
Χ.ΠΕΡΓΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
ΛΗΣ
1961
ΊΚΑΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1956
ΊΚΑΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1954
ΊΚΑΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1958
ΕΚΑΤΗ
ΑΘΗΝΑ
1997
ΑΘΗΝΑ
1999
ΚΑΖΑ
ΑΘΗΝΑ
2000
ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΕΣΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ
1970
8
9
10
11
12
13
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ
Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΣ ΘΕΟΣ;
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
14
ΕΛΛΗΝΩΝ
15 ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΔΙΟΝ.ΜΕΝΤΖΕΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡ. ΔΑΛΔΑΚΗΣ
ΑΝΔΡ. ΔΑΛΔΑΚΗΣ
ΙΩ. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΝ
ΑΘΗΝΑ
1956
16 Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Κ. Ι. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΤΥΠ.ΣΑΚΕΛΛ
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΟΥ
1913
17 ΗΘΙΚΗ
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΊΚΑΡΟΣ
1949
18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Α. ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΗΣ
ΑΜΔΕ ΣΑΝΚΕΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ
1931
ΤΟΜΟΙ
10
19 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
20 ΗΘΙΚΗ
21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κ. Μ. ΚΟΥΜΑΣ
ΘΕΟΦ.ΒΟΡΕΑΣ
ΘΕΟΦ.ΒΟΡΕΑΣ
ΟΕΔΒ
ΑΘΗΝΑ
1957
ΟΕΔΒ
ΑΘΗΝΑ
1935
22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΚΔ.ΤΟΥΚΗΠ
ΑΘΗΝΑ
ΟΥ
1955
23 ΤΟ 'ΥΠΕΡΕΜΠΕΙΡΙΚΟΝ' ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1956
24 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΙΔΕΩΝ
GAETAN PICON
Β.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΗΝΑ
1958
25 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ
26 ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΚΕΨΗ
Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΧΡ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΊΚΑΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1962
ΕΣΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ
1979
27 Η ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
1962
28 ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ
Ι.Ν.ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1953
29 Ο ΦΑΟΥΣΤ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ
Ι.Ν.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1956
30 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟΣ
31 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
ΠΕΤΡ.ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
32 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
33 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΒΙΕΝΝΗ
Κ.Π.ΚΑΛΛΙΓΑ
ΑΚΑΔΗΜ.ΑΘ
ΑΘΗΝΑ
ΗΝΩΝ
Μ.ΤΡΙΑΝΤΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΦΥΛΛΟΥ
1989-90
1958
ΑΘΗΝΑ
1975
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1972
ΜΟΡΦ.ΙΔΡΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑ ΕΘΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Μ.ΣΑΛΙΒΕΡΟ
Σ
34 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
A.A LONG
ΣΤΥΛ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
35 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗ
HENRI BERGSON
ΚΩΝ.ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
36 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΣΟΓΙΑΣ
ΑΝΔΡ.ΔΑΛΔΑΚΗΣ
ΚΑΖΑ
37 ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
J.W SULLIVAN
ΤΥΠ.ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΙΔΗ
1947
38 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ν.ΚΟΤΖΙΑΣ
ΤΥΠ.ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΔΔΟΝΤΟΣ
1876
39 ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ
40 ΈΡΩΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
41 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΙΠΑΣ
ΔΗΜ.ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΣ
Ι.Π.ΠΥΡΛΑΣ
Π.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΕΣΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ
1987
2000
1848
2
2
42 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ
43 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΧΡ.ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
ΡΟΖΕΝΤΑΜ ΓΙΟΥΝΤΙΝ
44 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
ΙΩΝΑ ΚΟΝ
45 ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ
PENNINGTON HAILE
46 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
W.WINDELBAND
HEIMSOETH
ΑΘΗΝΑ
Γ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
H
Ν.ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
47 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΚΥΡ. ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ
48 ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΥΤ.ΦΙΚΙΩΡΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1970
ΑΘΗΝΑ
1975
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ
1970
ΊΚΑΡΟΣ
1953
ΊΔΡΥΜΑ
ΕΘΝΙΚ.ΤΡΑΠ ΑΘΗΝΑ
ΕΖΑΣ
ΊΔΡΥΜΑ
ΕΘΝΙΚ.ΤΡΑΠ ΑΘΗΝΑ
ΕΖΑΣ
ΠΑΠΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1980
3
1987
2
1955
6
49 ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΑΦΟΙ ΡΟΔΗ ΑΘΗΝΑ
50 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1965
51 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΙΩ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΟΙ ΡΟΔΗ ΑΘΗΝΑ
1974
52 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ
53
ΑΛΗΘΕΙΑΝ
Ε. ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1958
54 Η ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
Ε.Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
55 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΣΙΑΣΜΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
56
ΔΡΑΣΗΣ
57 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
ΤΖ.ΚΟΥΠΕΡ ΠΑΟΥΖ
58 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
J. KRISHNAMURTI
ΕΚΔ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
1965-72
1926
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΝΕΑ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΓΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1972
ΕΚΑΤΗ
ΑΘΗΝΑ
1998
Ι. ΔΕΚΙΓΑΛΛΑΣ
ΡΕΝΙΕΡΗΣΠΡΙΝΤΖΗΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛ
Η
1879
59 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Γ.ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
ΝΕΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ
60 Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΚΩΝ.ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ
61 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Κ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
62
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΥΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΖΑΚΑ
ΚΩΝ.ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ
ΙΩΝΑΣ ΚΟΝ
Κ.Β.ΧΩΡΕΜΗΣ
Γ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΙΓΛΗ
ΡΑΛΛΗ
1962
ΑΘΗΝΑ
1939
ΑΘΗΝΑ
1960-66
ΑΘΗΝΑ
1957
4
4
63
64
65
66
67
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
L'HOMME ET LA PHILOSOPHIE
FRAGMENTA
Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΓΙΑΦΑΣ
AN. ZOYMPOS
AN.Z OYMPOS
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
1955
ΑΘΗΝΑ
1932
ΑΘΗΝΑ
1956
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΟΤΙΚΗ
ΗΧΩ
68 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ
ΑΘΗΝΑ
1923-24
ΑΘΗΝΑ
1964
69 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
70 ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΝ
71 ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
Κ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΠ.Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Γ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1938
ΔΩΔΩΝΗ
ΑΘΗΝΑ
2001
72 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ
Γ.Χ. ΣΤΕΙΡΗΣ
Α.ΚΑΡΔΑΜΙΤ
ΑΘΗΝΑ
ΣΑΣ
2004
73 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1977
74 Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Β.Ν.ΤΑΤΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1970
ΑΣΤΗΡ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ
ΑΘΗΝΑ
Α
ΜΟΡΦ.ΙΔΡΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑ ΕΘΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
75 ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ALEJANDRE KOURE
ΛΕΝΑ ΚΑΣΙΜΗ
76 Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
W.K.C. CUTHRIE
ΤΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
77 ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Ι.Ν.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
78 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
ΑΡΙΣΤ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ
79 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ι.Ν.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1979
Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1979
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΖΩΗ
81 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ Ε΄ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ Δ' Π.Χ. ΑΙ.
80
Β.ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ
82 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
KYRTHYBNER -STANLEY
83 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Π.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
1990
1990
1972
1963
ΕΡΜΗΣ
ΕΛΛ.ΑΝΘΡΩ
ΑΘΗΝΑ
ΠΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Π.ΞΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
1938
1974
1936
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΟΧΗ
ΕΚΔΟΤ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
84 ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ- ΛΕΝΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ
1960
ΑΘΗΝΑ
1898
85 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
86 Η ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ
Γ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
Ο ΤΥΠΟΣ
87 Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ
Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ ΑΘΗΝΑ
1980
ΦΕΞΗΣ
1910
88 Ο ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡ.ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
89 ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Β.Γ.ΤΕΝΕΜΑΝΝΟΣ
Κ.Μ.ΚΟΥΜΑΣ
90 ΤΡΕΙΣ ΦΥΛΕΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σ.ΦΡΟΥΔ
Α.ΞΗΒΕΡΙΟΣ
91 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
H.DE BALZAK
Ν.Γ Κ
92 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
93 ΑΙ ΑΧΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ι.Ν.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩ.ΤΕΣΕΒΕΚΙ
ΒΙΕΝΝΗ
ΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΑΚΗΣ
ΙΩ.ΚΟΥΒΕΛΟ
ΑΘΗΝΑ
Σ
ΚΟΡΑΗΣ
1818
1876
ΑΘΗΝΑ
1955
ΑΘΗΝΑ
1928
94 Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
95 ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ
ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ
96
ΦΥΣΙΚΟΙ
97 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ
98
'ΦΥΣΙΟΣ' ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
99 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ
100
ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κ.Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ.Θ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
1964
ΑΘΗΝΑ
1950
Γ. ΜΠΑΣΟΥΚΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ
1936
101 Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΛΥΡΙΣΜΟΥ
JON P ANTON,PH>D
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
103 ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΙ
102
104 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ
1955
ΑΝ. ΖΟΥΜΠΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1950
ΑΝ.ΖΟΥΜΠΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1950
Μ.ΓΚΑΪΓΚΕΡ
Κ.Ζ.ΖΗΣΗΣ
Κ.ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΑΙΣ
ΚΩΝ.ΝΙΑΡΧΟΣ
ΛΕΥΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΑΚΗΣ
NEW
MEXIKO
1954
Δ.ΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1946
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1980
ΠΑΝ.
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
1997
105 ΨΑΞΕ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
106 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΌΛΟΥ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
107 ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
108 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΜΑΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΙΟ ΤΗΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
109
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑ
ΚΗΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑ
ΚΗΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑ
ΚΗΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑ
ΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
2003
ΑΘΗΝΑ
2000
ΑΘΗΝΑ
2003
ΑΘΗΝΑ
2001
Β.ΣΕΧΙΩΤΗΣΤΡΙΠΟΛΗ
Α.ΠΕΤΟΥΝΗΣ
ΑΓΓ.ΚΑΠΠΩΤΟΣ
110 ΤΟ ΦΩΣ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ
A.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
111 Ο ΔΑΡΟΥΪΝΙΣΜΟΣΚΑΙ ΤΟ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ
ΣΠ.ΣΟΥΓΚΑΣ
112 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ν.Ι.ΛΟΥΒΑΡΗΣ
113 ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
M.SCHOFIELD G.S.KIRKSE.RAVEN-
114 Ό,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
115 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
W. H. WALSH
ΦΑΝ. ΒΩΡΟΣ
116
117
118
119
FRANK TANNENBAUN
ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ
FR. NIETZSCHE
ΚΑΡΛ ΓΙΑΣΠΕΡΣ
Π. ΚΡΕΣΠΗΣ
ΑΦΟΙ
ΒΑΡΒΑΡΡΗΓ
ΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΩΝ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩ
Ν
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΔΑΚΗΣ
ΜΟΡΦ.ΙΔΡΥ
ΜΑ ΕΘΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑ
ΚΗΣ
ΜΟΡΦ.ΙΔΡΥ
ΜΑ ΕΘΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΊΚΑΡΟΣ
Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΥΡΟΣ
ΧΡ. ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΔΩΔΩΝΗ
120 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΙΤΣΕΡ
ΔΗΜ. ΜΑΛΕΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔ
ΑΘΗΝΑ
ΗΣ
121 Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΦΡ. ΝΙΤΣΕ
ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ
ΜΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΜΑΡΗΣ
ΑΘΗΝΑ
Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Κ. ΜΕΡΑΝΑΙΟΥ
ΜΑΡΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΔΗΜ.ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ
ΑΙΜ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ
1885
ΑΘΗΝΑ
1883
ΑΘΗΝΑ
1876
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
1988
ΑΘΗΝΑ
2002
ΑΘΗΝΑ
1982
ΑΘΗΝΑ
1955
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
1975
ΑΘΗΝΑ
1973
123 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΥ
JEAN WAHL
ΧΡ. ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΔΩΔΩΝΗ
ΑΘΗΝΑ
124 ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
ΦΡ. ΝΙΤΣΕ
Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Κ. ΜΕΡΑΝΑΙΟΥ
ΜΑΡΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1953
125 ΣΚΕΨΕΙΣ Η ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ
ΛΑΡΟΥΣ ΦΟΥΚΩ
ΧΡ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1952
126 ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ
127
ΨΥΧΗ
ΑΛΒΙΝ ΤΟΦΛΕΡ
OLIVIER REVAULT D'
ALLONNES
ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΤΣΟΥΜΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
ΑΘΗΝΑ
Σ
128 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΕΡΡΙΩ
Χ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
129 ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΑΡΘ. ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ
ΜΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΜΑΡΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΟ
ΙΝΣΤ.
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΚΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
2005
ΑΘΗΝΑ
1964
ΑΘΗΝΑ
1923
130 ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ MAX NORDAU
Κ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
131 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΦΡ. ΈΝΓΚΕΛΣ
ΘΕΟΔ. ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ
1958
132 ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ
133 Ο ΑΘΕΪΣΜΟΣ
134 Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ
ΦΡ. ΝΙΤΣΕ
FELIX LE DANTEC
ΝΙΚ. ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ
ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ
ΦΕΞΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1910
ΑΡ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ
ΦΕΞΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1910
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΨΑΣ
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠ
ΑΘΗΝΑ
ΟΥΛΟΣ
135 Η ΑΤΕΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΙΛΟΒΑΝ ΤΖΙΛΑΣ
136 Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΧΑΝΣ ΓΚΕΟΡΓΚ ΓΚΑΝΤΑΜΕΡ ΓΙΩΡΓ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
137 ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Γ. ΠΛΕΧΑΝΩΦ
138 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ
Λ. ΜΙΧΑΗΛ
Ι. Π. ΜΥΛΛΕΡ
ΠΑΤΑΚΗΣ
1969
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔ
ΑΘΗΝΑ
ΗΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗ
ΑΘΗΝΑ
ΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΝΗ
139 Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ
ΑΡΘ. ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ
140 Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
REDDIE MALLETT
141 ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Μ. Μ. ΡΟΖΕΝΤΑΛ
ΒΑΣ. ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ
ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ
ΑΘΗΝΑ
1962
142 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΣΜΟΥ
WILHELM REICH
ΔΙΟΝ. ΛΙΑΡΟΣ
ΆΝΘΡΩΠΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΤΡΟ
1974
143 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΟΥΣΤΑΟΣ ΛΕ ΜΠΟΝ
ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
ΜΑΡΗΣ
Ι. ΖΕΡΒΟΥ
144 ΧΕΡΟΓΡΑΦΑ ΟΡΓΟΝΗΣ ( ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ORANUR)
145
ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΪΝΣΤΑΙΝ ( ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΪΧ
ΑΪΝΣΤΑΙΝ )
ΒΙΛΧΕΜ ΡΑΪΧ
ΜΑΓΔΑ ΧΑΛΙΚΙΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
1977
WILHELM REICH
ΑΛΕΞΗΣ Τ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
4979
146 Η ΕΜΦΑΣΗ ΤΗΣ ΗΒΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΓΕΩΡΓ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
147 ΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
148 Η ΜΕΤΑ ΚΑΝΤΙΟΥ ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
149 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
150 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ
Κ. Ι. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Κ. Ι. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΒΑΣ. ΦΡΑΓΚΟΣ
151
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
152 ΑΠΟ ΚΑΝΤ ΕΙΣ FICHTE
153 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΟΡΝΗΛ.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΘΗΝΑ
ΙΔΗΣ
4937
1938
ΟΕΔΒ
ΑΘΗΝΑ
1958
ΟΕΔΒ
ΑΘΗΝΑ
1955
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
1948
ΓΕΩΡΓ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1956
ΧΑΡ. ΓΙΕΡΟΥ Δ.Φ.
ΓΕΩΡΓ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
1948