Επαναλήπτες και Αναμεταδότες Φωνής (επικρατείας)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ - ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ ΦΩΝΗΣ
(συνηµµένο στο οικ 16599/622/06-04-2010 έγγραφο του ΥΜΥ∆)
Α/Α ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
1
SV1A
2
SV1A
3
SV1A
4
SV1A
5
SV1B
6
SV1C
7
SV1C
8
SV1D
9
SV1E
10
SV1F
11
SV1H
12
SV1I
13
SV1M
14
SV1O
15
SV1P
16
SV1Q
17
SV1R
18
SV1T
19
SV1U
20
SV1V
21
SV1W
22
SV1X
23
SV1Y
24
SV1Z
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑNAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
ΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
ΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ
145,6250
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΥΛΟΠΟ ΥΠΟΤΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
ΛΗΨΗΣ
ΙΗΣΗ
12,5
88,5
ΠΑΡΝΗΘΑ
145,0250
ΝΟΜΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,8500
430,8500
12,5
71,9
ΘΕΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
430,8000
430,8000
25
88,5
ΓΟΡΑΝΟΙ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,8000
430,8000
12,5
ΧΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΧΙΟΥ
145,7750
145,1750
12,5
88,5
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
434,6250
433,0250
25
88,5
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
144,4750
144,4750
25
88,5
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
434,7250
433,1250
25
88,5
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
ΣΚΙΝΑΚΑ
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,6500
145,0500
25
88,5
∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
145,7500
145,1500
25
88,5
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
434,6500
432,6500
12,5
77
ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
439,3250
431,7250
12,5
77
ΠΕΝΤΕΛΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
439,1750
431,5750
12,5
77
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
145,7625
145,1625
12,5
-
ΓΕΡΑΝΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
439,4251298,0251240,625
145,7125
431,8251270,0251240,625
145,1125
12,5
-
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΑΛΙΒΕΡΙ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝΝ. ΕΥΒΟΙΑΣ
1240,7250
1240,7250
25
-
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
439,0500
431,4500
25
94,8
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
439,0000
431,4000
25
94,8
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
438,9000
431,3000
25
94,8
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
1298,0500
1270,0500
25
94,8
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,7875
145,1875
12,5
94,8
ΧΛΩΜΟ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
438,4250
430,8250
12,5
-
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
439,1500
431,5500
25
ΘΕΡΜΟ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
12,5
94,8
1 από 6
25
SV2A
26
SV2A
27
SV2A
28
SV2A
29
SV2A
30
SV2A
31
SV2D
32
SV2F
33
SV2G
34
SV2I
35
SV2J
36
SV2J
37
SV2L
38
SV2M
39
SV2N
40
SV2O
41
SV2P
42
SV3A
43
SV3B
44
SV3C
45
SV3C
46
SV3D
47
SV3D
48
SV3D
49
SV3E
50
SV3F
51
SV3F
52
SV3G
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
145,7500
145,1500
12,5
88,5
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,1500
145,7500
12,5
88,5
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,9750
430,9750
25
88,5
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,1500
145,7500
12,5
88,5
ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,9500
430,9500
25
88,5
ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,9750
430,9750
12,5
88,5
ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
145,6750
145,0750
25
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
439,4250
431,8250
12.5
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
434,7500
433,1500
25
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
145,6875
145,0875
12,5
ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΣΥ.ΡΑ.Π)
145,7000
145,1000
12,5
ΒΟΡΑΣ ΟΡΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ
430,7000
430,7000
12,5
Ε∆ΕΣΣΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ
439,0000
431,4000
25
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΑ∆Α ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
439,3250
431,7250
12,5
ΣΦΗΝΙΤΣΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
145,6125
145,0125
12,5
ΣΦΗΝΙΤΣΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
145,6000
145,0000
12,5
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
439,2750
431,6750
12,5
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑ∆ΑΣ
145,6000
145,0000
12,5
88,5
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,6500
145,0500
12,5
88,5
ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ ∆ΟΛΙΑΝΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
439,0000
431,4000
25
ΠΑΤΡΑ
ΑΧΑΪΑΣ
431,4000
439,0000
25
∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
145,7875
145,1875
12,5
∆Ι∆ΥΜΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆ΥΤ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΕΡ∆Π)
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆ΥΤ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΕΡ∆Π)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
430,4000
430,4000
12,5
ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
438,6500
438,6500
12,5
ΜΑΛΑΞΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
439,3500
431,7500
12,5
ΨΙΛΗ ΡΑΧΗ - ΣΤΕΦΑΝΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
145,7375
145,1375
12,5
88,5
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΑΕΤΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
438,9500
438,9500
12,5
88,5
ΓΕΡΑΝΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
439,4000
431,8000
12.5
-
ΤΡΙΠΟΛΗ ∆ΟΛΙΑΝΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
-
94,8
2 από 6
53
SV3H
54
SV4A
55
SV4A
56
SV4A
57
SV4A
58
SV4A
59
SV4B
60
SV4C
61
SV4C
62
SV4C
63
SV4D
64
SV4E
65
SV4F
66
SV4F
67
SV4H
68
SV4I
69
SV4J
70
SV5A
71
SV5A
72
SV5A
73
SV5A
74
SV5B
75
SV5C
76
SV5D
77
SV5E
78
SV6B
79
SV6C
80
SV6D
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ - ΟΡΟΣ
ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ
ΠΗΛΙΟ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΛΛΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ
∆Ω∆ΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Ε.Ρ.Ι.)
88,5
ΠΕΝΤΕΛΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
88,5
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΩ ΑΡΓΙΘΕΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
71,9
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12,5
71,9
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
430,4500
12,5
71,9
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
434,7000
433,1000
25
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
∆ΟΡΒΟΥΤΣΙ
ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ
ΑΝΩ ΑΡΓΙΘΕΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
145,6500
145,0500
25
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΛΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
439,4000
431,8000
25
ΠΗΛΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1298,0000
1298,0000
25
ΠΗΛΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
145,6375
145,0375
12,5
ΠΗΛΙΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
1240,7250
1240,7250
25
-
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
438,4250
430,8250
12,5
-
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
145,6500
145,0500
25
ΑΓΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
'Λ.Υ.Σ.Ε.'
ΑΓΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
'Λ.Υ.Σ.Ε.'
ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΡ∆)
430,6500
430,6500
25
ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ-ΡΟ∆ΟΣ ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΡ∆)
430,4500
430,4500
25
ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΣΠΟΑ
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΡ∆)
430,5000
430,5000
25
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΡ∆)
145,6000
145,0000
25
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ-ΒΙΓΛΑ∆.ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΡΟ∆ΟΣ
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΡ∆)
145,7750
145,1750
25
ΚΩΣ
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΩ (ΕΡΚ)
434,6250
433,0250
25
ΡΟ∆ΟΣ-ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΡ∆)
145,7625
145,1625
12,5
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΦΤΕΡΑ
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΡ∆)
145,7500
145,1500
12,5
88,5
ΕΓΝΑΝΤΙΑ - ∆ΡΙΣΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Ε.Ρ.Ι.)
145,7750
145,1750
12,5
88,5
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Ε.Ρ.Ι.)
438,7750
431,1750
12,5
88,5
ΕΓΝΑΝΤΙΑ - ∆ΡΙΣΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Ε.Ρ.Ι.)
145,7250
145,1250
12,5
94,8
145,7250
145,1250
12,5
88,5
430,5000
430,5000
12,5
430,7250
430,7250
25
430,9000
430,9000
25
430,9000
430,9000
12,5
145,7000
145,1000
25
145,6750
145,0750
12,5
430,6500
430,6500
430,4500
94,8
3 από 6
81
SV6E
82
SV7A
83
SV7B
84
SV7C
85
SV7C
86
SV7D
87
SV7E
88
SV7E
89
SV7E
90
SV7E
91
SV7F
92
SV7F
93
SV7G
94
SV7H
95
SV7J
96
SV8A
97
SV8A
98
SV8A
99
SV8B
100
SV8C
101
SV8C
102
SV8C
103
SV8D
104
SV8E
105
SV8E
106
SV8E
107
SV8F
108
SV8G
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΜΑ∆Α Ρ. Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
25
ΨΗΛΟ ΒΟΥΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
433,0500
25
ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
145,6250
145,0250
12,5
82,5
ΛΑΪΛΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
430,6250
430,6250
12,5
82,5
ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
145,6500
145,0500
25
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΗΛΕΘΡΑ)
145,6250
145,0250
25
ΤΥΧΕΡΟ
ΕΒΡΟΥ
430,5500
430,5500
25
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΒΡΟΥ
430,5250
430,5250
25
ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ
ΕΒΡΟΥ
430,5750
430,5750
25
ΤΡΙΓΩΝΟ
ΕΒΡΟΥ
145,7875
145,1875
12,5
88,5
ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΛ. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΡ/ΧΝΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ "Ο ∆ΙΓΕΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ"
ΣΥΛ. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΡ/ΧΝΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ "Ο ∆ΙΓΕΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ"
ΣΥΛ. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΡ/ΧΝΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ "Ο ∆ΙΓΕΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ"
ΣΥΛ. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΡ/ΧΝΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ "Ο ∆ΙΓΕΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ"
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
438,8250
438,8250
12,5
88,5
ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
439,1000
431,5000
12,5
77
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
145,7125
145,1125
12,5
ΞΑΝΘΗΣ
145,7375
145,1375
12,5
94,8
ΑΧΛΑ∆ΟΒΟΥΝΟ/
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΥΨΑΡΙΟΝ ΘΑΣΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ Ν.
ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,7000
145,1000
12,5
88,5
ΑΙΝΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,9500
430,9500
25
88,5
ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,9500
430,9500
25
88,5
ΓΕΡΑΝΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,7000
145,1000
12,5
107,2
ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,7500
145,1500
12,5
Μ. ΥΨΗΛΟΥ- ΑΝΤΙΣΣΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
430,6500
430,6500
25
ΑΛΙΦΑΝΤΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
430,6000
430,6000
25
ΠΛΩΜΑΡΙ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
433,0250
431,4250
25
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
145,7000
145,1000
12,5
ΤΗΝΟΣ - 'ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙ' ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
438,0500
438,0500
12,5
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
438,8000
438,8000
12,5
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
145,7500
145,1500
12,5
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
145,6250
145,0250
12,5
ΝΑΞΟΣ - ΦΙΛΟΤΙ
'ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΕΙΟ'
ΛΕΥΚΑ∆Α - ∆ΗΜΟΣ
ΚΑΡΥΑΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
145,6000
145,0000
25
145,7750
145,1750
434,6500
4 από 6
109
SV8H
110
SV8H
111
SV8H
112
SV8I
113
SV8K
114
SV8L
115
SV8M
116
SV8M
117
SV8M
118
SV8M
119
SV8N
120
SV8O
121
SV8P
122
SV8Q
123
SV8R
124
SV8R
125
SV8S
126
SV8T
127
SV8U
128
SV8U
129
SV8V
130
SV8W
131
SV8X
132
SV8Y
133
SV8Y
134
SV8Z
135
SV9A
136
SV9A
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
145,6000
145,0000
ΣΥΡΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
430,5750
430,5750
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
430,8250
430,8250
12,5
ΙΚΑΡΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
439,0250
431,4250
25
88,5
ΝΑΞΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
434,6500
433,0500
25
88,5
ΣΑΜΟΣ
ΣΑΜΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,6875
145,0875
12,5
107,2
ΙΚΑΡΙΑ-ΑΘΕΡΑΣ
ΙΚΑΡΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,7125
145,1125
12,5
107,2
ΝΑΞΟΣ-ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
438,9250
438,9250
12,5
107,2
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
438,8500
438,8500
25
88,5
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
438,8250
438,8250
12,5
107,2
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
ΣΚΙΝΑΚΑ
ΙΚΑΡΙΑ - ΑΘΕΡΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,6000
145,0000
25
ΧΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΧΙΟΥ
439,2750
431,6750
12,5
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
439,3750
431,7750
12,5
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ F1D (GMSK)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
145,6875
145,0875
12,5
ΑΙΝΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
145,6750
145,0750
12,5
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,6750
430,6750
25
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Ε.Ρ.Ι.)
439,4250
431,8250
12,5
ΣΚΟΠΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
434,6750
433,0750
25
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΛΕΥΚA∆ΑΣ (ΕΡΛ)
145,7375
145,1375
12,5
ΣΥΡΟΣ - ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΕΡΚΥΚΛ)
438,7500
438,7500
25
ΙΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΕΡΚΥΚΛ)
145,6375
145,0375
12,5
ΣΑΜΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
ΣΑΜΟΥ
434,8000
433,2000
12,5
ΑΛΙΒΕΡΙ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΕΡΚΑ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
145,7875
145,1875
12,5
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΑΞΟΥ
439,4250
431,8250
25
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1298,0000
1298,0000
25
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
145,6125
145,0125
12,5
94,8
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,6750
145,0750
12,5
88,5
ΝΑΞΟΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΥΜΑΛΙΑΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΑΙΝΟΣ
ΟΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
430,9250
430,9250
25
88,5
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
12,5
88,5
-
5 από 6
137
SV9A
138
SV9B
139
SV9B
140
SV9B
141
SV9B
142
SV9B
143
SV9C
144
SV9D
145
SV9D
146
SV9D
147
SV9E
148
SV9F
149
SV9H
150
SV9I
151
SW8A
152
SW8B
153
SW8C
ANAMETA∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣΦΩΝΗ
145,0750
145,6750
25
88,5
ΡΟ∆ΩΠΌΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,7250
145,1250
12,5
74,4
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
430,5750
430,5750
12,5
74,4
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
430,8750
430,8750
12,5
74,4
ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΟΥ-ΠΛΑΤΗΑΦΕΝΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΧΕΝΤΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΘΡΥΠΤΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
430,4750
430,4750
12,5
74,4
ΜΑΛΑΞΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
430,6000
430,6000
25
ΡΟ∆ΟΣ-ΚΑΜΕΙΡΟΣ
∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΡ∆)
145,6000
145,0000
12,5
74,4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΓΙΟΥΧΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
145,7500
145,1500
12,5
74,4
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
430,8500
430,8500
12,5
74,4
ΧΑΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
439,8000
439,8000
12,5
74,4
ΒΡΥΣΙΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
438,7250
431,1250
12,5
74,4
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
145,7000
145,1000
12,5
74,4
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
438,7000
431,1000
12,5
74,4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΟΡΟΣ
ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ
ΒΡΥΣΙΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
438,7500
431,1500
12,5
74,4
ΜΑΛΑΞΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΚ)
145,6625
145,0625
12,5
94,8
ΙΚΑΡΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,6125
145,0125
12.5
94,8
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ-ΜΗΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
145,7375
145,1375
12,5
94,8
ΜΗΛΟΣ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
Αθήνα 06-04-2010
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΑ
6 από 6