ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΚΟΝ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΚΟΝ ΕΤΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
A/A
1.
2.
3.
4.
A.Μ.
2790
4013
4162
4612
ONOMΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΑΝΙΔΑΣ ΠΑΡΙΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Λογική Σχεδίαση Ι
Χ. Βέργος
Χειμερινό
2011 – 2012
Φεβρουαρίου 2012
Βαθμός
2,5
7,0
3,5
2,5
Oλογράφως
Δύο & μισό
Επτά
Τρία & μισό
Δύο & μισό
Πάτρα, 23/02/2012
Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Χ. Βέργος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α
1
2
3
Α.Μ. Φοιτητή
235106
235203
235249
4
5
6
7
8
235250
235251
235252
235253
235254
Ονοματεπώνυμο
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΠΟ
ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΡ
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥ∆ΙΑ ΝΙΚ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑ
9
10
11
235255
235256
235257
12
13
14
15
16
235258
235259
235260
235261
235263
17
18
19
20
21
22
23
Εξαμ.
φοιτ.
1
1
1
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
4
ΕΝ
ΕΝ
Ολογράφως
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗ
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
3
2
4
Τρία
∆ύο
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
235264
235265
235266
235267
235268
235269
235270
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑ
ΑΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙ
ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝ
ΒΑΤΟΥΣΙΑ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕΤ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑ
1
1
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
3
0
Τρία
Μηδέν
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆ύο
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
24
25
235271
235272
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΠΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗ
1
1
ΕΝ
ΕΝ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
235273
235274
235275
235276
235277
235278
235280
235281
235282
235283
235284
235285
235286
235287
235288
235289
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΓΓ
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΟ
ΓΚΟΥΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑ
ΓΚΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩ
ΓΟΥΡ∆ΟΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑ
ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑ
∆ΑΚΟΥΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΓ
∆ΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ
∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ
∆ΙΑΚΟ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
42
43
44
45
46
235290
235291
235292
235293
235294
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜ
ΖΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜ
ΖΑΧΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
O εξεταστής
Ημερομηνία
2,5
7
9
8,5
2
1
7
0
2
3
2,5
3,5
1
6,5
8,5
2,5
5,5
8
0
3
2
4,5
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆ύο και μισό
Επτά
Εννέα
∆εν προσήλθε
Οκτώ και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Ενα
Επτά
∆εν προσήλθε
Μηδέν
∆ύο
Τρία
∆ύο και μισό
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα
Εξι και μισό
Οκτώ και μισό
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
Οκτώ
∆εν προσήλθε
Μηδέν
∆εν προσήλθε
Τρία
∆ύο
Τέσσερα και μισό
1/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Α.Μ. Φοιτητή
235295
235296
235297
235298
235299
235300
235301
235302
235303
235304
235305
235306
235307
235308
235309
235310
235311
235312
235313
235314
235315
235316
235317
235318
235319
235320
235321
235322
235323
235324
235325
235326
235327
235328
235329
235330
235331
235332
235333
235334
235335
235336
235337
235338
235339
235340
235341
235342
235343
235344
235345
235346
235347
O εξεταστής
Ονοματεπώνυμο
ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓ
ΖΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡ
ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ
ΚΑΙΣΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΗΛΙ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚ
ΚΑΜΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚ
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑ
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜ
ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ
ΚΑΡΑΝ∆ΕΙΝΟΣ ΕΚΤΩΡ ΧΑΡ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ
ΚΑΡ∆ΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΜ
ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΑ
ΚΑΣΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΕ
ΚΑΤΣΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ
ΚΑΥΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΩΝ
ΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩ
ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜ
ΚΟΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘ
ΚΟΡ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤ
ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ ΝΙΚ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥ
ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ
ΚΡΕΤΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΥΑ
ΚΡΟΜΜΥ∆Α ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΕΩ
ΚΥΡΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ
ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΟ∆
ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑ
ΛΕΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΓΙΩ
ΛΕΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝ∆
ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡ
ΛΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝ
ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ
ΜΑ∆ΙΑ ΝΤΡΙΛΟΝΑ ΣΕΦ
ΜΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗ
ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡ
ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΡ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩ
ΜΑΝΤΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΙΚ
ΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΡΗ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥ
Εξαμ.
φοιτ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ημερομηνία
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
9
ΕΝ
8
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
2,5
ΕΝ
1
ΕΝ
3
ΕΝ
2,5
ΕΝ
ΕΝ
1
ΕΝ
4
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
4,5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7
ΕΝ
5,5
ΕΝ
2,5
ΕΝ
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
6
ΕΝ
ΕΝ
4
ΕΝ
4
ΕΝ
7
ΕΝ
6
ΕΝ
4,5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7
ΕΝ
7,5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7,5
ΕΝ
2,5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
8
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7,5
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εννέα
Οκτώ
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆ύο και μισό
Ενα
Τρία
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά
Πέντε και μισό
∆ύο και μισό
Ενα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
Τέσσερα
Επτά
Εξι
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Οκτώ
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
2/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Α.Μ. Φοιτητή
235348
235349
235350
235351
235352
235353
235354
235355
235356
235357
235358
235359
235360
235361
235362
235363
235364
235365
235366
235367
235368
235369
235370
235371
235372
235373
235374
235375
235376
Ονοματεπώνυμο
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑ
ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑ
ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ
ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝ ΑΓΓ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ
ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ
ΜΙΛΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΚΡΙ
ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥ
ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΗΜ
ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗ
ΜΠΑΙΡΑΜ ΤΑΛΑΚ ΧΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ
ΜΠΑΡ∆ΟΥΤΣΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΙΩΑ
ΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ
ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ
ΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑ
ΜΠΙΡΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ
ΜΠΟΣΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ
ΜΠΟΥΡ∆ΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝ
ΝΑΤΣΒΛΙΣΒΙΛΙ ΑΝΝΑ ΖΟΥ
ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑ
Εξαμ.
φοιτ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
3,5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7,5
ΕΝ
ΕΝ
1
ΕΝ
8,5
ΕΝ
7,5
ΕΝ
2,5
ΕΝ
1
ΕΝ
ΕΝ
9,5
ΕΝ
4,5
ΕΝ
0
ΕΝ
4,5
ΕΝ
3
ΕΝ
7
ΕΝ
4
ΕΝ
3,5
ΕΝ
ΕΝ
3,5
ΕΝ
8
ΕΝ
ΕΝ
5
ΕΝ
4,5
ΕΝ
ΕΝ
4
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα
Οκτώ και μισό
Επτά και μισό
∆ύο και μισό
Ενα
∆εν προσήλθε
Εννέα και μισό
Τέσσερα και μισό
Μηδέν
Τέσσερα και μισό
Τρία
Επτά
Τέσσερα
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
Οκτώ
∆εν προσήλθε
Πέντε
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
1
1
ΕΝ
ΕΝ
235379
235380
235381
235382
235383
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚ
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ
ΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗ
ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ
ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕ
ΝΤΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
136 235384
137 235385
138 235386
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ
ΠΑΛΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕ
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
0
Μηδέν
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΓΓ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΣΩΤ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
2
0
∆ύο
Μηδέν
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
Επτά
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
129 235377
130 235378
131
132
133
134
135
235387
235388
235389
235390
235391
235392
235393
235394
235395
235396
O εξεταστής
Ημερομηνία
4,5
2
3,5
6,5
7
4,5
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆ύο
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
3/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
154 235402
155 235403
Εξαμ.
Ονοματεπώνυμο
φοιτ.
ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ
1
ΠΑΡΘΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ
1
ΠΑΤΡΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝ
1
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΑΣ
1
ΠΕΡΙΣΑΝΙ∆ΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΧΑΡ
1
ΠΙΘΑΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑ
1
ΠΛΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑ
1
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
235404
235405
235406
235407
235408
235409
235410
235411
235412
235413
235414
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ
ΠΟΝΤΖΟΛΚΟΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΓΚ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΕΩ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΕΡΜΑΝΟΣ ∆ΙΟ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ
ΡΟΥΜΠΕΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝ
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ
ΣΑΚΑΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΡΗ
ΣΑΛΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
235415
235416
235417
235418
235419
235420
235421
235422
235423
235424
235425
235426
235427
235428
235429
235430
235431
235432
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜ
ΣΑΝ∆ΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜ
ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΘΕΟ
ΣΕΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑ
ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑ
ΣΙΜΟΥ ΝΙΚΩΝ ΧΡΗ
ΣΚΑΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ
ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ
ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΠΡΟ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ∆
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ
ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ∆
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙ ΙΩΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜ
ΣΥΝΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ
ΤΑΟΥΣΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΙΚ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ
ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜ
ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗ
ΤΖΙΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝ
ΤΖΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜ
ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜ
ΤΣΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Α/Α
149
150
151
152
153
Α.Μ. Φοιτητή
235397
235398
235399
235400
235401
185 235433
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
235434
235435
235436
235437
235438
235439
235440
235441
235442
235443
235444
O εξεταστής
Ημερομηνία
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
ΕΝ
1,5
ΕΝ
7,5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
6
6,5
5,5
2,5
3
6
4,5
4
6
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
Ενα και μισό
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
∆ύο και μισό
Τρία
Εξι
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
Τέσσερα
Εξι
6
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία
Εξι
Οκτώ
∆εν προσήλθε
∆ύο
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆ύο
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι
ΕΝ
9
Εννέα
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
3
Τρία
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
Εξι
∆εν προσήλθε
∆ύο
∆εν προσήλθε
Επτά
6,5
3
6
8
2
7,5
2
7,5
6
2
7
4/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Εξαμ.
φοιτ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
1
ΕΝ
3
ΕΝ
3,5
ΕΝ
0
ΕΝ
7,5
ΕΝ
6
ΕΝ
5,5
ΕΝ
1
ΕΝ
1
ΕΝ
9,5
ΕΝ
7,5
ΕΝ
9
ΕΝ
7,5
Α/Α
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
Α.Μ. Φοιτητή
235445
235446
235447
235448
235449
235450
235451
235452
235453
235454
235455
235456
235457
235458
235459
Ονοματεπώνυμο
ΤΣΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜ
ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ
ΤΣΙΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΡΗ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ
ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΘ
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑ
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩ
ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ ∆ΙΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝ
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜ
ΧΟΧΤΟΥΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ∆ΗΜ
ΧΡΗΣΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΕΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
235460
235461
235462
235463
235464
235465
235466
235467
235468
235469
235470
235471
23235465
234807
234903
234943
234944
234946
234948
234952
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
3
3
ΕΝ
ΕΝ
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
3
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
234
235
236
237
234957
234958
234959
234961
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜ
ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΓ
ΜΠΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑ
ΕΥΖΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝ∆
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΙ
ΚΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡ
ΧΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΑΒ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΕΩ
ΜΠΑΛΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΩΝ
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΙ
ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ
Α∆ΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ
Α∆ΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΙΚ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩ
ΑΡΝΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ
ΒΑΙΝΤΑ ΟΛΕΓ ΒΟΛ
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑ
238
239
240
241
242
243
244
245
234962
234963
234964
234966
234967
234971
234974
234980
ΒΕΡ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙ
ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ
ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑ
ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΝ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝ∆
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡ
232 234955
233 234956
O εξεταστής
Ημερομηνία
2
3
1
6
4,5
9
3
8,5
8
7
6,5
6,5
3
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Ενα
Τρία
Τρία και μισό
Μηδέν
Επτά και μισό
Εξι
Πέντε και μισό
Ενα
Ενα
Εννέα και μισό
Επτά και μισό
Εννέα
Επτά και μισό
∆ύο
Τρία
Ενα
Εξι
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
Εννέα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία
Οκτώ και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Οκτώ
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά
Εξι και μισό
Εξι και μισό
Τρία
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
7,5
7
1,5
6
0
5
6,5
Επτά και μισό
Επτά
∆εν προσήλθε
Ενα και μισό
Εξι
∆εν προσήλθε
Μηδέν
Πέντε
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
5/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α
246
247
248
249
250
251
Α.Μ. Φοιτητή
234981
234986
234987
234988
234990
234991
252 234992
Εξαμ.
Ονοματεπώνυμο
φοιτ.
ΖΑΓΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ
3
ΖΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ
3
ΖΩΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ
3
ΘΑΝΟΣ Α∆ΑΜ ΓΕΩ
3
ΙΣΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ
3
ΚΑΖΟΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑ
3
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑ
3
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
5,5
ΕΝ
9
ΕΝ
5,5
ΕΝ
9
ΕΝ
ΕΝ
Ολογράφως
Πέντε και μισό
Εννέα
Πέντε και μισό
Εννέα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
ΕΝ
5,5
Πέντε και μισό
3
ΕΝ
7
Επτά
3
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
6
Εξι
∆εν προσήλθε
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
Επτά
Επτά
Τρία και μισό
Επτά
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
287 235055
288 235056
ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕ
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ
ΛΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤ
ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕ
ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝ
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑ
ΜΟΡ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ
ΜΠΑΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙ
ΜΠΑΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ
ΜΠΟΥΓΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ
ΝΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ
ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓ
3
3
289
290
291
292
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ
ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ
ΠΟΥΛΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚ
ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ
3
3
3
3
253 234994
254
255
256
257
258
259
260
261
234996
234997
234998
234999
235001
235002
235004
235005
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
235008
235010
235012
235015
235016
235017
235018
235019
235020
235022
235024
235025
235026
235029
235031
235036
235037
235038
235039
235040
235044
235046
235048
235052
235054
235057
235058
235062
235065
O εξεταστής
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝ
ΖΑΡΝΟΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝ
ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ
ΚΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚ
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ∆
ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝ
Ημερομηνία
2,5
7
7
3,5
7
10
3,5
∆έκα
∆εν προσήλθε
Τρία
Επτά
Επτά
Οκτώ
Τέσσερα
Τέσσερα
Εξι
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
Επτά
Τέσσερα και μισό
Εξι και μισό
Ενα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
ΕΝ
ΕΝ
9
9
Εννέα
Εννέα
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
3
5
∆εν προσήλθε
Τρία
Πέντε
∆εν προσήλθε
3
7
7
8
4
4
6
2,5
4,5
7
4,5
7
4,5
6,5
1
6/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Εξαμ.
φοιτ.
3
3
3
3
3
3
3
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
ΕΝ
6,5
ΕΝ
2,5
ΕΝ
7
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
6
Α/Α
293
294
295
296
297
298
299
Α.Μ. Φοιτητή
235066
235071
235072
235073
235074
235075
235076
Ονοματεπώνυμο
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ∆
ΣΙΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ
ΣΚΑΝ∆ΑΜΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΕΥΘ
ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣ
ΣΤΑΤΗΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΥΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚ
300
301
302
303
304
305
235077
235078
235079
235080
235085
235086
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΚΑΛΑΚΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΗΛΙ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕ
ΤΑΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΚΥΡ
ΤΖΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ
ΤΖΕΝΕΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑ
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7
5,5
6,5
8
4
1
Επτά
Πέντε και μισό
Εξι και μισό
Οκτώ
Τέσσερα
Ενα
306
307
308
309
310
311
312
235087
235088
235089
235092
235093
235094
235095
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7,5
8
6
7,5
4
6,5
4
Επτά και μισό
Οκτώ
Εξι
Επτά και μισό
Τέσσερα
Εξι και μισό
Τέσσερα
313
314
315
316
317
318
319
235097
235099
235101
235104
235108
235109
235113
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
4
2,5
7,5
6,5
4,5
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆ύο και μισό
Επτά και μισό
Εξι και μισό
Τέσσερα και μισό
320
321
322
323
324
325
326
235118
235121
235122
235124
235129
235132
235136
ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑ
ΤΟΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΩ
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ
ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑ
ΤΣΙΡΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ΒΛΑ
ΦΑΛΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ
ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ
ΧΡΑ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΛ
ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ
ΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗ
ΤΟΥΡΓΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗ
BAGHERI MEHDI EBR
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΙΝ∆ΥΝΗ ΣΟΦ
ΚΥΡΚΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
235137
235138
235139
235140
235141
235142
235143
235144
235147
235149
235150
235151
235152
235153
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΗΜ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑ
ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΡΗ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΠΥ
ΚΟΡ∆ΟΠΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗ
ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΑΣ
ΤΣΩΝΗ ΣΟΦΙΑ ∆ΗΜ
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ
ΚΑΝ∆ΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜ
ΡΗΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑ
ΛΙΣΣΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ
ΠΕΤΡΑΪ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΝΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
O εξεταστής
Ημερομηνία
7
8
7,5
3
3,5
6,5
5,5
3,5
4,5
1
6
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆ύο και μισό
Επτά
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι
∆εν προσήλθε
Επτά
Οκτώ
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
Τρία
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
Τρία και μισό
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα
∆εν προσήλθε
Εξι
7/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Α.Μ. Φοιτητή
235154
235156
235157
235158
235159
235160
235161
235162
235164
350
351
352
353
354
235165
235169
235170
235171
235173
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
235174
235175
235176
235178
235179
235180
235181
235182
235183
235184
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
235185
235186
235187
235188
235189
235191
235194
235195
235196
235197
Ονοματεπώνυμο
ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΗ
ΒΑΛΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΩΝ
ΚΑΡΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΓΕΩ
ΦΕΦΕΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΜ
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩ
ΝΤΖΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΡΜ
ΑΒΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΚΑΡΝΤΟ
ΧΡΗ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΕΥΑ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΩΝ-ΑΙΓΕΑΣ ΧΑΡ
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΩΤ
∆ΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜ
ΞΑΦΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜ
∆ΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΣΤ
ΜΑΥΡΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧ
ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝ
ΒΛΟΓΙΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟ
ΚΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΗΜ
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗ
ΚΑΣΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧ
ΣΑΡΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ
ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ
ΧΡΗΣΤΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ∆
375
376
377
378
379
380
381
235198
235199
235200
235201
235204
235205
235206
382 235207
383 235208
384
385
386
387
235211
235212
235213
235214
O εξεταστής
Εξαμ.
φοιτ.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
6,5
ΕΝ
0
ΕΝ
1
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
0
ΕΝ
ΕΝ
0
ΕΝ
8
Ολογράφως
Εξι και μισό
Μηδέν
Ενα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Μηδέν
∆εν προσήλθε
Μηδέν
Οκτώ
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
8
2,5
3
4
Οκτώ
∆ύο και μισό
Τρία
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7,5
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
Τέσσερα και μισό
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΗΜ
ΓΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑ
ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ
ΘΑΝΑΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΘΗΝΑ ΕΥΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗ
ΑΛΑΦΟ∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗ
3
3
3
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΙ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ∆
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ
ΝΤΟΥΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘ
3
3
ΕΝ
ΕΝ
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Πέντε
∆εν προσήλθε
Ημερομηνία
7,5
6,5
4,5
2,5
1
2,5
5
4,5
4
6,5
0
5,5
5
∆εν προσήλθε
Ενα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆ύο και μισό
Πέντε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
Τέσσερα
Εξι και μισό
Μηδέν
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
8/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Εξαμ.
φοιτ.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
ΕΝ
7
ΕΝ
ΕΝ
5,5
ΕΝ
ΕΝ
7
ΕΝ
ΕΝ
0
ΕΝ
1,5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7,5
Α/Α
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
Α.Μ. Φοιτητή
235215
235217
235218
235220
235222
235223
235225
235226
235227
235228
235230
235232
Ονοματεπώνυμο
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ
ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜ
ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤ
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧ
ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΛ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ
ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙ
ΣΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΡΥ
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ
ΦΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩ
400
401
402
403
235234
235237
235239
235240
3
3
3
3
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
404
405
406
407
408
409
235241
235243
235246
235247
234674
234679
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΙΟ
ΑΥΓΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗ
ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΛΕΩ
ΠΕΛΕΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗ
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩ
ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑ
ΑΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΘΕΟ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ
3
3
3
3
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
234680
234682
234684
234685
234686
234687
234689
234692
234694
234695
234696
234698
234699
234702
234703
234704
234709
234710
234711
234712
234713
234714
234715
234716
234719
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑ
ΒΑΡΣΑΜΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΘΑ
ΒΕΝ∆ΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ
ΒΟΡΡΙΑΣ Α∆ΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ
ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ
ΓΙΑΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ ΓΕΩ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΕΠΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝ
∆ΗΜΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ
∆ΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕ ΙΩΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΘΕΟ
ΖΕΡΒΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚ
ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
5
5
ΕΝ
ΕΝ
435 234724
436 234727
O εξεταστής
Ημερομηνία
4
4
6
5,5
6
6
8,5
7,5
8
4
7,5
5,5
5
8,5
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
Επτά
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
∆εν προσήλθε
Επτά
∆εν προσήλθε
Μηδέν
Ενα και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι
Πέντε και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι
∆εν προσήλθε
Εξι
Οκτώ και μισό
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
Οκτώ
Τέσσερα
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
∆εν προσήλθε
Πέντε
∆εν προσήλθε
Οκτώ και μισό
∆εν προσήλθε
9/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α Α.Μ. Φοιτητή
437 234728
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
234729
234734
234735
234738
234740
234742
234747
234749
234750
234753
234754
234755
234756
234758
234761
234762
234764
234767
456
457
458
459
460
461
234769
234772
234777
234779
234780
234782
462 234788
463 234789
464 234792
465 234795
466 234796
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
234798
234801
234804
234806
234812
234813
234817
234818
234819
234823
234824
234825
234827
234829
234831
234833
483 234834
O εξεταστής
Ονοματεπώνυμο
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΗΓΑΣ
∆ΗΜ
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝ
ΚΑΤΣΙΝΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤ
ΚΟΖΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩ
ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ
ΚΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝ
ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΙΑΚ
ΚΥΡΤΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΤ
ΚΩΣΤΑ ΑΝ∆ΡΕΑ ∆ΗΜ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑ
ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚ
ΜΑΚΡΥ∆ΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ
ΜΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧ
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣ
ΜΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ
Εξαμ.
φοιτ.
5
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΝΙΚ
ΜΠΑΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ
ΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑ
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩ
ΞΥΘΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΙ
5
5
5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
6,5
6
6,5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
2,5
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ∆ΗΜ
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΙΩΑ
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΧΡΗ
ΠΕΤΡΟΥ-∆ΕΛΒΙΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟ
ΠΟΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΡ ΘΕΟ
ΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΘΕΟ
ΣΑΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ
ΤΖΙΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ
ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ
ΤΟΥΣΙΟΥ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡ
ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣ
ΤΣΙΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝ
ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ
5
5
ΕΝ
ΕΝ
1
Ενα
∆εν προσήλθε
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
4
6,5
Τέσσερα
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
Τρία
Πέντε
Εννέα
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩ
5
ΕΝ
Ημερομηνία
4
5
3
6,5
Ολογράφως
Πέντε
8
8
10
6,5
5
3
6,5
7
3
5
9
5,5
4,5
6,5
Τέσσερα
Πέντε
Τρία
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Οκτώ
∆εν προσήλθε
Οκτώ
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆έκα
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
Πέντε
Τρία
Εξι και μισό
Εξι και μισό
Εξι
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά
∆εν προσήλθε
10/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α Α.Μ. Φοιτητή
484 234839
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
234840
234849
234850
234857
234868
234870
234872
234875
234879
234880
234883
234885
Ονοματεπώνυμο
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΤΑΛΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΡΗ
ΛΟΊΖΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΑΡΗΣ ΦΕΙ
ΜΠΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΙΣΑ ΝΑΝ
ΚΟΤΡΟΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣ
ΤΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑ
ΓΚΕΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑ
497
498
499
500
501
502
234886
234887
234889
234890
234892
234896
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
234897
234899
234900
234904
234906
234908
234909
234910
234911
234912
234914
234915
234916
234918
234920
234922
234923
234925
234926
234927
234928
234929
234933
234934
527
528
529
530
531
234940
234941
235125
235235
235244
O εξεταστής
Εξαμ.
φοιτ.
5
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
2,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ ΙΩΑ
ΖΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛ
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ
ΚΟΥΤΣΟΘΟ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒ
ΠΑΠΠΑ - ΠΕΤΡΙ∆Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝ
5
5
5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ∆
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ
ΨΥΧΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑ
ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧ
ΓΚΑΡ∆ΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ
ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ
ΖΙΖΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ
ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕ
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝ
ΚΟΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑ
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ∆ΗΜ
ΜΗΛΑΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣ
ΜΠΑΪΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΪΑ
ΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤ
ΜΠΙΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆ΙΟ
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝ∆
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣ
∆ΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟ
ΚΟΥΤΟΥΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ
ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ ΕΓΚΛΑΝΤ ΛΟΥ
ΓΙΑΒΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
5
5
5
5
5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
Ημερομηνία
7,5
1
4
2,5
3,5
7,5
6,5
7,5
5,5
0
5,5
3,5
8
3,5
2,5
8
1,5
3
4,5
2
4
2,5
7
8
Ολογράφως
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Ενα
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
Επτά και μισό
Πέντε και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Μηδέν
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
Τρία και μισό
Οκτώ
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
Οκτώ
Ενα και μισό
Τρία
Τέσσερα και μισό
∆ύο
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆ύο και μισό
Επτά
Οκτώ
11/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Εξαμ.
φοιτ.
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
Α/Α Α.Μ. Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο
532 234630
533 234405
ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝ
6
7
ΕΝ
ΕΝ
534
535
536
537
538
234407
234409
234413
234419
234423
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝ
ΒΕΣΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩ
ΒΟΥΤΑΣ-ΧΑΤΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ
7
7
7
7
7
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
234424
234428
234432
234438
234440
234441
234450
234454
234466
234467
234469
234475
234478
234480
234488
234491
234493
234501
234504
234506
234508
234509
234510
234516
234519
234520
234524
234528
234531
234536
234540
234541
234546
234547
234553
234554
234556
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
576
577
578
579
580
234557
234558
234594
234595
234597
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ
∆ΑΓΡΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΝ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑ
∆ΙΣΝΙΤΣΑ ΙΟΛΗ ΛΕΩ
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟ
ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆ΗΜ
ΚΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑ
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΝ
ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ
ΛΑΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ
ΜΠΛΟΧΕΡ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΖΙΓ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ
ΝΤΑΛΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΡΗ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΑΒ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ
ΠΑΣΧΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΑ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΓΑ ΜΙΧ
ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ
ΣΟΜΠΤΣΥΚ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΟΙ
ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΘΕΟ
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑ
ΤΣΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ-ΓΚΑΝΑΣ ΙΑΣΩΝ
ΑΣΤ
ΧΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ
ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚ
7
7
7
7
7
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
O εξεταστής
Ημερομηνία
7,5
7
2,5
1
4
4,5
7
6,5
5,5
1
3,5
3
3
7,5
4
6,5
3,5
6,5
4,5
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
Επτά
∆ύο και μισό
Ενα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
Επτά
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
Πέντε και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
Τρία
∆εν προσήλθε
Τρία
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Επτά και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
Εξι και μισό
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
12/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α
581
582
583
584
585
586
587
588
Α.Μ. Φοιτητή
234598
234599
234601
234602
234603
234604
234606
234607
617 234658
618 234663
Ονοματεπώνυμο
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ
ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΘ
ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ
ΒΑΡΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΩ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ∆ΗΝ
ΣΩΡΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑ
ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΩΝ
ΜΠΟΥΧΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ
ΖΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡ
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑ
ΒΡΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑ
ΓΚΟΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΣΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥ
ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ
ΜΙΝΤΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚ
ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ
ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΕΩ
ΜΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ
∆ΟΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜ
ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛ
ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣ
ΤΣΑΛΟΥΦΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΡΗ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤ
ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΡΗΣ ΓΕΡ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚ
ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩ
ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤ
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΩΤ
ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡ
ΣΤΑΜΠΟΛΑ ΟΛΓΑ ΓΕΩ
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ
ΠΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑ
ΣΚΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΗ
589 234608
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
234610
234613
234615
234617
234618
234623
234625
234627
234629
234632
234633
234634
234635
234636
234638
234639
234641
234642
234643
234645
234648
234650
234651
234653
614 234654
615 234655
616 234656
234664
234665
234666
234668
234669
234672
234675
234676
234937
235236
O εξεταστής
Εξαμ.
φοιτ.
7
7
7
7
7
7
7
7
Ημερομηνία
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
3
ΕΝ
6,5
ΕΝ
ΕΝ
6,5
ΕΝ
ΕΝ
5,5
ΕΝ
1,5
ΕΝ
7
ΕΝ
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7
7
7
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
7
7
ΕΝ
ΕΝ
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
3,5
2
5
3
6,5
3
4
5,5
2,5
5,5
6
1
Ολογράφως
Τρία
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
Ενα και μισό
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
∆ύο
∆εν προσήλθε
Πέντε
Τρία
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Πέντε και μισό
∆εν προσήλθε
Εξι
Ενα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
7
6
6,5
5
6
Επτά
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
Πέντε
∆εν προσήλθε
Εξι
13/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α
629
630
631
632
633
634
Α.Μ. Φοιτητή
235238
234147
234149
234157
234161
234164
635 234175
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
234176
234178
234179
234180
234186
234187
234190
234191
234197
234222
234224
234225
234227
234234
234237
234251
234257
234269
234274
234280
234288
234290
234316
234318
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
234323
234324
234325
234329
234332
234335
234340
234341
234347
234349
234351
234354
234359
234366
234368
234369
234374
677 234376
O εξεταστής
Ονοματεπώνυμο
ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ
ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΑΡ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝ∆
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡ
Εξαμ.
φοιτ.
7
9
9
9
9
9
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΡΗ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ
ΖΑΡΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥ
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ
ΜΠΑΚΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΠΑΝ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝ
ΞΥ∆ΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝ ΟΛΕ
ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪ∆Ω ΚΩΝ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ ΦΩΤ
ΦΕΡΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΙΟ
ΖΑΡΝΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝ
SOTIRI JANI KRI
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚ
ΚΟΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛ
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜ
ΝΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣ
ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ∆ΗΜ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩ
ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤ
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΘΑ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡ
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩ
Ημερομηνία
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
ΕΝ
6,5
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
1
9
ΕΝ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
9
ΕΝ
3
4
1
5,5
0
4
3
3,5
3
6
2,5
4,5
1,5
7,5
7
1,5
6
3,5
4,5
4
3
4
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Ενα
Τρία
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
Ενα
Πέντε και μισό
Μηδέν
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
Τρία
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία
∆εν προσήλθε
Εξι
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα και μισό
Επτά και μισό
Επτά
Ενα και μισό
Εξι
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
Τρία
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
14/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α Α.Μ. Φοιτητή
678 234378
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
234379
234380
234381
234382
234385
234386
234391
234392
234394
234395
234399
233819
233898
233902
233905
233910
Ονοματεπώνυμο
ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ
ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚ
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ
∆ΟΥΚΑΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΘΕΟ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩ
ΣΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ
ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΩ SPI
ΧΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆ΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚ
∆ΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΥΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧ
ΓΙΑΝΝΟΣΠΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΑΒ
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
233942
233943
233968
234003
234022
234059
234079
234093
234096
234099
234100
234103
234104
234108
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
234114
234118
234120
234126
234128
234130
234131
234136
233636
233646
233668
233734
233758
233765
233774
233776
233786
233813
233818
O εξεταστής
Εξαμ.
φοιτ.
9
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΝ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΝ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ∆ΙΟ
ΚΛΗΣΙΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΙΚ
ΠΛΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥ
ΤΟΥΡΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ∆ΙΟ
ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚ
ΑΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΛ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆
ΜΑΡΙΝΗ ΛΥ∆ΙΑ ΒΑΣ
ΤΖΙΒΙΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΕ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΥΜ
ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ∆ΗΜ
ΤΣΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ
ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥ
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩ
ΤΣΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ
ΓΚΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο∆Υ
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΕΩ
ΑΣΗΜΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝ∆
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΙΚ
ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΕΩ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚ
ΤΣΙΩΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΗΡΑ
ΛΟΓ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤ
ΚΟΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ
ΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
Ημερομηνία
5
1,5
8
6,5
4,5
9
4
2,5
0
6,5
6,5
7
6,5
1,5
1
4,5
1
4,5
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
Πέντε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Ενα και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Οκτώ
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
Εννέα
Τέσσερα
∆εν προσήλθε
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
Μηδέν
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
Επτά
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Ενα
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
15/16
Ακαδ. Ετος: 2011-2012 - Τμήμα: - Περίοδος: 2012021 ΦΕΒ 2012 - Μάθημα:
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Ι(23Υ163) - Εξάμηνο μαθήματος: 1 ∆ιδάσκοντες: Χ. ΒΕΡΓΟΣ
Α/Α
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
Α.Μ. Φοιτητή
233821
233829
233838
233839
233840
233857
233863
233882
233883
235127
233342
233370
233427
233478
233503
233542
233578
233582
746
747
748
749
750
751
752
233590
233596
233247
233289
202320022887
202320023022
202320023042
O εξεταστής
Ονοματεπώνυμο
BIRBO RANDO SPA
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡ
ΤΕΡΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜ
∆ΡΟΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑ
ΦΛΕΣΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤ
ΡΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝ
ΧΑΣΜΑΝ ΜΑΡΙΑ ΑΜΠ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗ
∆ΡΟΥΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ∆ΗΜ
ΛΥΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ
ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ
ΑΛΑΒΕΡΝΤΙΑΝ ΣΕΡΓΙΟΣ ∆ΑΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ
ΒΕΡΤΖΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ
ΜΑΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΩΥ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ-ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙ
ΘΕΟ∆ΩΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΩ
ΜΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΟ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΝΙΚ
Εξαμ.
φοιτ.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
Ημερομηνία
15
15
17
17
19
19
19
Καταστ. Βαθμός
Φοιτ.
(1 ∆εκ.)
ΕΠ
ΕΠ
6,5
ΕΠ
3
ΕΠ
4,5
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
4
ΕΠ
2,5
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
3,5
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
4,5
1
Ολογράφως
∆εν προσήλθε
Εξι και μισό
Τρία
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα
∆ύο και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τρία και μισό
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
Τέσσερα και μισό
∆εν προσήλθε
Ενα
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
∆εν προσήλθε
16/16