εξεταστική Φεβρουαρίόυ 2015 (ενημέρωση 27.1.15)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
ημέρα
27/01/2015 Τρίτη
μάθημα
08ΤΗ11 Επιλογές: Μεταβυζαντινή και Παραδοσιακή
(2Θ1 11) Αρχιτεκτονική στον Ιστορικό Ελληνικό Χώρο (16ος -19ος
Αιώνας) (Διαχρονική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική
του ελληνικού χώρου: Τυπολογία - συγκριτική
μορφολογία)
02ΡΡ10 Αγγλική γλώσσα ΙΙ
(2Μ402)
04ΡΡ20 Γερμανική γλώσσα ΙV
(2Μ424)
02ΡΡ20 Γερμανική γλώσσα ΙΙ
(2Μ422)
04ΡΡ10 Αγγλική γλώσσα ΙV
(2Μ404)
08ΤΤ10 Επιλογές: Μαθηματικά (Μαθηματικά)
(2Μ212)
08ΤΗ10 Ερευνητικά θέματα (Ερευνητικά Θέματα)
(2Θ7 11)
1
διδάσκων
Αρακαδάκη
αίθουσες
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
ώρα έναρξης
9.00
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
Ποπότη
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
Ποπότη
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
Φωτιάδου
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
Παπαλάμπρου
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
Βαβύλη
οι αίθουσες θα
Τεντοκάλη Τσινίκας ανακοινωθούν
11.00
Φωτιάδου
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
ημέρα
28/01/2015 Τετάρτη
μάθημα
06ΤΗ20 Θεωρία χωρικού σχεδιασμού {Θεωρίες χωροταξικού
{(2Σ612) σχεδιασμού) & (Θεωρίες χωροταξικού σχεδιασμού,
&
θεωρία)}
(2Σ611)}
06ΕΕ10 Στρατηγικός Χωροταξικός Σχεδιασμός Μητροπολητική
{(2Σ601) Περιοχή Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο χωροταξικού
&
σχεδιασμού: Μητροπολιτική περιοχή θεσσαλονίκης)
(2Σ602)}
04ΤΗ10 Θεωρία Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομικού
(2Θ2 05) Σχεδιασμού {(Θεωρίες πολεοδομικού σχεδιασμού) &
&
(Θεωρίες της αστικότητας)}
(2Θ204)
08ΤΒ11 Επιλογές: Ζητήματα ειδικών φορέων (Ζητήματα ειδικών
(2Τ3 11) φορέων)
08ΕΧ12 Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνσεις, Πειραματιμοί: Χωρικές
(2Σ1 62) Διερευνήσεις (ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ: Τα όρια του
σχεδιασμού)
08ΤΒ10 Επιλογές: Ο ήχος στην αρχιτεκτονική (Ο ήχος στην
(2Θ3 14) αρχιτεκτονική)
04TH20 Θεωρίες Αρχιτεκτονικής 1 {(Θεωρία και πρακτική της
{(2Θ1 06) αρχιτεκτονικής σύνθεσης) & (Αρχιτεκτονικές θεωρίες
&
την περίοδο της νεωτερικότητας και
(2Θ105)} μετανεωτερικότητας)}
2
διδάσκων
Ανδρικοπούλου,
Καυκαλάς
αίθουσες
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
ώρα έναρξης
15.00
Ανδρικοπούλου,
Καυκαλάς
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
15.00
Ανδρικοπούλου,
Καυκαλάς
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
17.00
Ευθυμίου,
Μπίσμπος
Τέλλιος
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
11.00
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
Conenna, Τσουκαλά οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
17.00
Τσινίκας
15.00
19.00
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
ημέρα
29/01/2015 Πέμπτη
08ΕΧ15
(2Σ2 10)
ώρα έναρξης
9.00
06ΤΗ10 Ιστορία Τέχνης 2: Η Τέχνη στη Δύση 9ος - 19ος αιώνας Γυιόκα, Σκαλτσά
(2Θ6 03) (Ευρωπαϊκή τέχνη της δύσης από τον όψιμο μεσαίωνα
ως τον νεοκλασικισμό)
08ΤΤ11 Επιλογές: Πληροφορική (Πληροφορική)
Πάγκαλος
(2Μ221)
04ΤΗ21 Θεωρίες Αρχιτεκτονικής 1: Θεωρήσεις της
Σπυριδωνίδης
(2Θ1 03) Αρχιτεκτονικής Δημιουργίας {(Υπο)θέσεις και πρακτικές
στο σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού και αστικού χώρου}
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
11.00
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
13.00
08ΤΗ13
(2Θ121)
Τεντοκάλη
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
17.00
Αρακαδάκη
οι αίθουσες θα
ανακοινωθούν
19.00
ΓΥΙΟΚΑ, ΜΠΙΚΑΣ,
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ,
ΣΚΑΛΤΣΑ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Μικρό Αμφ. Πολ. Σχ.
04ΕΕ10
(2Τ5 03)
02/02/2015 Δευτέρα
μάθημα
διδάσκων
αίθουσες
Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνεσεις, Πειραματισμοί:
Καλογήρου Λεφάκη οι αίθουσες θα
Μουσειολογικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός
Πάκα
ανακοινωθούν
Εκθέσεων (Αρχιτεκτονικός μουσειολογικός σχεδιασμός Σκαλτσά
και ανάδειξη μνημείων)
01TH10
(1Θ506)
&
(1Θ507)
Επιλογές: Μετα-Δομιστικές θεωρίες του Χώρου και του
Φύλου (Θεωρίες της αποδόμησης του χώρου και του
φύλου)
Εισαγωγή στην Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων
(Αρχιτεκτονική αποτύπωση και τεκμηρίωση ιστορικών
κτιρίων)
20ος-21ος ΑΙΩΝΑΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3
15.00
9.00
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
07TH10
(2Θ101)
μάθημα
ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΚΕΤΟΝΙΚΗΣ 2: ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
03TT10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
07TT11
ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ημέρα
διδάσκων
CONENNA,
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ,
ΤΕΛΛΙΟΣ
ΣΥΝΕΦΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
07TT12 ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
(2Μ211)
01ΤΒ10 ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
(2Τ302)
ΖΙΟΥΤΑΣ,
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ
ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ,
ΤΣΩΝΟΣ
05/02/2015 Πέμπτη
07ΤΤ15
ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
06/02/2015 Παρασκευή
02ΤΗ10
(2Θ4 08)
&
(2Θ409)
05ΤΤ11
(2Μ306)
05ΤΒ10
(2Τ301)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ- ΡΩΜΗ- ΒΥΖΑΝΤΙΟ- ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)
ΞΟΝΟΓΛΟΥ,
ΠΑΓΩΝΗ
ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ,
ΤΑΝΤΣΗΣ
03/02/2015 Τρίτη
04/02/2015 Τετάρτη
αίθουσες
ΘΕΑΤΡ, 301
ώρα έναρξης
14.00
ΘΕΑΤΡ, 103
17.00
Εργαστήριο
Πληροφορικής
Πολυτεχνικής
Σχολής
106
17.00
Μικρό Αμφ. Πολ.
Σχ., 301, 105, 106,
ΘΕΑΤΡ.
ΕΙΚ
105, 301, 106
17.00
11.00
15.00
9.00
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΦΑΚΗΣ
CAD
12.00
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
301
15.00
4
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
ημέρα
09/02/2015 Δευτέρα
01EA10
03EA10
07EA10
09EX10
10/02/2015 Τρίτη
09EX11
(2Σ152)
07ΤΗ20
(2Θ706)
μάθημα
διδάσκων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Ι (ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) ΑΝΔΡΕΑΔΟΥΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ,
ΒΑΡΩΤΣΟΣ,
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΞΟΝΟΓΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ,
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 (ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ,
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΒΥΛΗ- ΤΣΙΝΙΚΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΕΛΛΙΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΤΙΣΜΟΙ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΦΥΣΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ,
ΚΑΙ ΧΩΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΣΙΝΙΚΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
5
αίθουσες
ΒΑΛ, ΚΑΡ, ΕΙΚ
ώρα έναρξης
9.00
202, 206, CAD, 301
9.00
201, 203, 208, 209,
105
9.00
102
10.00
103, 106
11.00
ΘΕΑΤΡ, 301
9.00
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
μάθημα
ημέρα
11/02/2015 Τετάρτη
διδάσκων
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
01ΡΡ10
ΑΓΓΛΙΚΑ 1
01ΡΡ20
03ΡΡ10
07ΤΤ13
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1
ΑΓΓΛΙΚΑ 3
ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
07ΤΤ14
ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΠΟΠΟΤΗ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΩΤΣΟΣ, ΠΑΓΩΝΗ ΕΙΚ
05ΤΤ10 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
(2Μ302)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
09ΕΜ12 ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,
ΛΕΦΑΚΗ, ΠΑΚΑ,
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ,
ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ,
ΣΚΑΛΤΣΑ
09ΕΜ14 ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: FIXES, FLUSES, FUTURES
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
03ΕΑ10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ,
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
6
αίθουσες
105, 301, 206,
ΘΕΑΤΡ.,
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
106
105, 301, 206
106
102, 103
103
102
202, 206, CAD, 301
ώρα έναρξης
12.00
12.00
14.00
15.00
15.00
16.00
9.00
10.00
14.00
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
ημέρα
07ΕΑ10
12/02/2015 Πέμπτη
01ΕΑ10
μάθημα
διδάσκων
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5- ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΒΥΛΗ-ΤΣΙΝΙΚΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΕΛΛΙΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 1 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥΕΞΕΤΑΣΗΣ)
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ,
ΒΑΡΩΤΣΟΣ,
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΞΟΝΟΓΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ,
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 1: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΓΥΙΟΚΑ, ΜΠΙΚΑΣ,
(ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΡΩΜΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΙΣΛΑΜ)
ΣΚΑΛΤΣΑ, ΤΑΝΤΣΗΣ
03ΤΗ10
(2Θ602)
&
(2Θ605)
09ΕΜ10 ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ:
ΤΟΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
09ΕΜ11 ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
7
αίθουσες
201, 203, 208, 209,
105
ώρα έναρξης
14.00
ΒΑΛ, ΚΑΡ, ΕΙΚ
9.00
301, 105, 106,
ΘΕΑΤΡ
9.00
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
103
10.00
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥΚΑΥΚΑΛΑ,
ΚΑΥΚΑΛΑΣ
Γ' Τομέας
10.00
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
μάθημα
ημέρα
13/02/2015 Παρασκευή
διδάσκων
αίθουσες
ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ, ΔΟΥΣΗ, 202, 206
CONENNA, ΛΕΦΑΚΗ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
05ΕΑ10
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3
07ΤΗ11
ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΚΕΤΟΝΙΚΗΣ 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
09ΕΜ13 ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
07ΤΤ10 ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
(2Μ312)
07ΕΕ10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
(2Σ404) &
(2Σ405)
09ΕΧ12
03ΤΒ10
(2Τ141)
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ,
ΤΕΛΛΙΟΣ
ΤΕΝΤΟΚΑΛΗΣΚΟΥΡΤΗ
ΤΣΙΝΙΚΑΣ
105, 106
13.00
208
13.00
ΘΕΑΤΡ
15.00
ΚΑΛΑΡΑ,
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ,
ΤΡΑΤΣΕΛΑ
201, 202, 203, 208, 209,
Μικρό Αμφ. Πολ. Σχ.
10.00
Ε' Τομέας
10.00
301, 105, 106
14.00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΑΞΑΡΛΗ,
ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,
ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ
8
ώρα έναρξης
12.00
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
ημέρα
16/02/2015 Δευτέρα
17/02/2015 Τρίτη
18/02/2015 Τετάρτη
05ΤΗ10
(2Θ403)
μάθημα
διδάσκων
αίθουσες
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2: Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ301, 105, 106
ΔΥΣΗ, 9ος-19ος ΑΙ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ,
ΤΑΝΤΣΗΣ,
01ΕΕ10
ΜΕΣΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
05ΕΕ10
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
03ΕΕ10
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
01ΤΤ10 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
(1Μ303)
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΑΛΑΡΑ,
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ,
ΠΑΓΩΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,
ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΕΦΕΡΤΖΗ,
ΣΥΝΕΦΑΚΗΣ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΑΞΑΡΛΗ,
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΠΑΚΑ,
ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ
Α' τομέας
6ος όροφ. κτιρίου
Εδρών, Τομέας
Πολεοδομίας και
Χωροταξίας
ΒΑΛ, ΚΑΡ, 102, 103,
206, 301
ΛΑΚΑΚΗΣ,
301, 105, 106,
ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ,
ΘΕΑΤΡ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (για πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των επιμέρους τμημάτων):
Τμ. Φιλοσ.
Φ 106
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Παιδαγ.
9
ώρα έναρξης
10.00
14.00
9.00
11.00
9.00
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ενημέρωση 27.1.2015)
(Συμπεριλαμβάνονται και εαρινά μαθήματα)
ημ/νία
ημέρα
Τμ. Πολιτ.
Μηχ.
Τμ. Φιλοσ.
Παιδ.
Ν.Ο.Π.Ε.
Τμ. Φιλοσ.
Παιδ.
Τμ. Φιλοσ.
Παιδ.
Τμ. Φιλοσ.
Παιδ.
Σχολείο Νέας
Ελληνικής
Γλώσσας
ΦΤ
μάθημα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
διδάσκων
ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ
Φ101
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΥ0104
ΒΩΚΟΣ
Φ103
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ ΣΤΙΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ
Φ111
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΦΑΣ
Φ 112
ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ
01ΡΡ30
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ-ΔΟΥ
10
ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ
αίθουσες
ώρα έναρξης