close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015

embedDownload
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(2014-2015)
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(2014-2015)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Ευθύμιου Χατζηθεόκλητου
Προέδρου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
2014 - 2015
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πρόεδρος:
Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος
Τα Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των νέων αλλά και των παλαιοτέρων
χειρουργών ως ένα αξιόπιστο και υψηλού επιπέδου βήμα μετάδοσης γνώσης.
Αντιπρόεδρος:
Νίκος Λυρατζόπουλος
Γεν Γραμματέας:
Απόστολος Καμπαρούδης
Στόχος τους είναι αφ’ ενός μεν η ενημέρωση κυρίως των ειδικευομένων
χειρουργών στην ραγδαία εξέλιξη νέων τεχνικών, αφ’ ετέρου δε η εξοικείωση
με τα καινούρια υλικά που εμφανίζονται καθημερινά στη χειρουργική πρακτική.
Βέβαια η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων δεν μπορεί να σταματήσει
την προσπάθεια των επιστημονικών εταιρειών για συνεχή ενημέρωση και ίσως
ανοίγει νέους δρόμους δημιουργίας. Η ενημέρωση αυτή φυσικά περιλαμβάνει
και την ορθολογική χρήση των νέων υλικών και μεθόδων με όλους τους ιατρικούς
κανόνες και τις αυστηρές ενδείξεις που απαιτεί η ιατρική δεοντολογία.
Το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να έχει την ευθύνη διοργάνωσης της ΚΑ΄
Περιόδου των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων (2014-2015), αλλάζοντας αρκετά
την μορφή τους με την προσθήκη διεταιρικών ημερίδων και πρακτικών
σεμιναρίων, σε μια προσπάθεια αύξησης της χρησιμότητάς τους και μετάδοσης
εμπειρίας.
Η επιλογή των συναδέλφων Συντονιστών, Ομιλητών και Σχολιαστών βασίσθηκε
σε συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια και η θεματολογία είναι επίκαιρη και
άκρως ενδιαφέρουσα.
Ειδ. Γραμματέας: Βασίλειος Παπαζιώγας
Ταμίας:
Μιχάλης Αλατσάκης
Μέλη:
Θέμης Ζεκερίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
KA΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
To Διοικητικό Συμβούλιο
της
Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Σας προσκαλώ λοιπόν όλους να συμμετέχουμε ενεργά στις εκδηλώσεις της
ΧΕΒΕ και να παροτρύνουμε τους νέους συναδέλφους, ειδικευόμενους και
συνεργάτες, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και της φετινής χρονιάς.
Ο Πρόεδρος της ΧΕΒΕ
Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος
Χειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ
4
5
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ. Χ.Ε. Β.Ε.
ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κωνσταντίνος Κατσώχης
Ιωάννης Σάπικας
Νικόλαος Γαλάνης
Κωνσταντίνος Κατσώχης
Αναστάσιος Αηδονόπουλος
Ιωάννης Δαδούκης
Αθανάσιος Σακαντάμης
Γεώργιος Χατζηθεοχάρης
Θωμάς Γερασιμίδης
Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος
1985
1985-1988
1988-1991
1991-1993
1994-1997
1998-2001
2002-2005
2006-2009
2010-2012
2014-2015
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε.Β.Ε
Α’ Περίοδος
Β’ Περίοδος
Γ’ Περίοδος
Δ’ Περίοδος
Ε΄ Περίοδος
ΣΤ΄ Περίοδος
Ζ΄ Περίοδος
Η΄ Περίοδος
Θ΄ Περίοδος
Ι΄ Περίοδος
ΙΑ΄ Περίοδος
ΙΒ΄ Περίοδος
ΙΓ΄ Περίοδος
ΙΔ’ Περίοδος
ΙΕ΄ Περίοδος
ΙΣΤ΄Περίοδος
ΙΖ’ Περίοδος
ΙΗ΄ Περίοδος
ΙΘ΄ Περίοδος
Κ΄ Περίοδος
ΚΑ΄ Περίοδος
6
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Ορθόδοξος Παπάζογλου
Κωνσταντίνος Κατσώχης
Ιωάννης Δαδούκης
Άλκης Ζησιάδης
Νικόλαος Χατζηγεωργίου
Βασίλειος Δαλαΐνας
Θωμάς Παπαζιώγας
Νικόλαος Χαρλαύτης
Γεώργιος Χατζηθεοχάρης
Δημήτριος Μπέτσης
Χρήστος Χρηστάκης
Θωμάς Γερασιμίδης
Κωνσταντίνος Καραμόσχος
Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος
Χαράλαμπος Ν. Λαζαρίδης
Γεώργιος Μπασδάνης
Αλέκος Πολυχρονίδης
Χρήστος Παπανικολάου
Γεώργιος Ν. Μαράκης
Ιωάννης Φαρδέλλας
Δ.Σ. ΧΕΒΕ
Κατά την περίοδο 2014-2015
Θα πραγματοποιηθούν οκτώ (8) Επιστημονικές Εκδηλώσεις.
Σάββατο 4/10/2014
Ημερίδα στην Καβάλα
Παρασκευή 7/11/2014
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
(Δημοσθένους 4)
Σάββατο 6/12/2014
Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Παρασκευή 9/1/2015
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Σάββατο 7/2/2015
Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη
Αμφιθέατρο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΠΘ
Σάββατο 7/3/2015
Κυριακή 8/3/2015
Σεμινάριο πρακτικής εξάσκησης στην ανοικτή
και λαπαροσκοπική χειρουργική
Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης
Παρασκευή 24/4/2015
Σάββατο 25/4/2015
Στρογγυλό τραπέζι και Σεμινάριο
πρακτικής εξάσκησης στην τεχνητή διατροφή
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Παρασκευή 15/5/2015
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Β. Παπαζιώγας
e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.xebe.gr
7
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
1η Επιστημονική Εκδήλωση
2η Επιστημονική Εκδήλωση
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
Ημερίδα: «Πολυτραυματίας»
Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Καβάλας
Συντονιστής: Θ. Ζεκερίδης
10.00 - 12.00
Στρογγυλή Τράπεζα
Σύνολη αντιμετώπιση πολυτραυματία
Προεδρείο: Α. Χιώτης, Κ. Ιωαννίδης
Προτεραιότητες στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία στο Τ.Ε.Π.
Σ. Καλφάδης
Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού σε πολυτραυματία στο Τ.Ε.Π.
Α. Βαχλιώτη
Προτεραιότητες στην αντιμετώπιση πολυτραυματία στο
χειρουργείο. Σύγχρονη κάκωση Θώρακα, αγγείων, Ν/Χ, κοιλιά,
μακρά οστά. Ανάλυση πιθανών σεναρίων
Γ. Γεωργίου
Αντιμετώπιση δύσκολης αιμορραγίας στην κοιλιά.
Επίδειξη μικρού video
Π. Τσαβδαρίδης
Πολυτραυματίας και αντιπηκτική αγωγή
Κ. Πούγγουρας Σχολιαστές: Ν. Λυραντζόπουλος, Ι. Φαρδέλλας, Ν. Γοργίας
12.00 - 12.30
Διάλειμμα - Καφές
12.30 - 14.00
Στρογγυλή Τράπεζα
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του τραύματος
Προεδρείο: Α. Πολυχρονίδης, Θ. Ζεκερίδης
Η ιδανική προνοσοκομειακή φροντίδα
Κ. Φορτούνης
Διαλογή (Triage)
Β. Παπαδόπουλος
Συστήματα εκπαίδευσης στο τραύμα
Στ. Αποστολίδης
Σχολιαστής: Ν. Χαρλαύτης
14.00
Ελαφρύ Γεύμα
8
Αίθουσα διαλέξεων Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
19.30 - 21.00 Στρογγυλή Τράπεζα
Στρωματικοί όγκοι πεπτικού (GIST)
Προεδρείο: Ν. Κρόκος
Ακτινοδιαγνωστική προσπέλαση των στρωματικών όγκων
Κ. Αντωνόπουλος
Ιστοπαθολογική εικόνα των στρωματικών όγκων
Α. Καμάς
Χειρουργική αντιμετώπιση των στρωματικών όγκων
Ι. Σκάνδαλος
Ογκολογική αντιμετώπιση των στρωματικών όγκων
Ι. Ξανθάκης
9
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
3η Επιστημονική Εκδήλωση
4η Επιστημονική Εκδήλωση
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015
Ημερίδα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
και Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας
Αίθουσα διαλέξεων Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
Συντονιστές: Α. Καμπαρούδης, Ε. Μουλούδη
ΣΗΠΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Αίθουσα διαλέξεων Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
19.30 - 21.00
Στρογγυλή Τράπεζα
Διεγχειρητικές επιπλοκές
Πρόληψη - Αναγνώριση - Διόρθωση
Προεδρείο: Ι. Κανέλλος, Κ. Σαπαλίδης
Στη θυρεοειδεκτομή
Ι. Κεσίσογλου
09.00 - 10.30
Στρογγυλή Τράπεζα
Διαχείριση σηπτικού χειρουργικού ασθενή
Προεδρείο: Ε. Χατζηθεόκλητος, Ν. Γρίτση - Γερογιάννη
Παθοφυσιολογία σηπτικής κατάστασης - καταπληξίας
Ε. Αιμονιώτου
Διάγνωση-έλεγχος εστίας λοίμωξης
Κ. Σπανός
Στη χολοκυστεκτομή
Κ. Σαπαλίδης
Αιμοδυναμική υποστήριξη-υποστηρικτική θεραπεία
Ε. Μάσσα
Στη γαστρεκτομή
Ε. Κωτίδης
10.30 - 11.00
Διάλειμμα
11.00 - 12.30
Στρογγυλή Τράπεζα
Ειδικές Περιπτώσεις Σηπτικού Ασθενή
Προεδρείο: Κ. Ατματζίδης, Σ. Ανίσογλου
Στην κολεκτομή
Χ. Κουλούρης
Οξεία βαριά νεκρωτική παγκρεατίτιδα
Σ. Ατματζίδης, Β. Σουλούντζη
Στη χειρουργική της βουβωνοκήλης
Ι. Πλιάκος
Μετεγχειρητική περιτονίτιδα
Α. Καμπαρούδης, Κ. Αρβανίτη
Ανοικτή κοιλιά και σηπτικός ασθενής
Π. Πετράς, Σ. Παπαδόπουλος
12.30 - 13.00
Διάλειμμα
13.00 - 14.00
Στρογγυλή Τράπεζα
Αντιβιοτικά και Σηπτικός Ασθενής
Προεδρείο: Σ. Μεταλλίδης, Μ. Τσαγκούριας
Διαχείριση αντιβιοτικών στον χειρουργικό σηπτικό ασθενή
της κοινότητας
Ι. Κουτελιδάκης
Διαχείριση αντιβιοτικών στον σηπτικό ασθενή
της μονάδας εντατικής θεραπείας
Ε. Μουλούδη
10
11
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
5η Επιστημονική Εκδήλωση
6η Επιστημονική Εκδήλωση
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαρτίου 2015
Ημερίδα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
και Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΠΘ
Σεμινάριο ανοικτής & λαπαροσκοπικής χειρουργικής της κοιλίας
Κτήριο Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης
(Στ.Βουτυρά 11, Περιοχή Π.Σιδηροδρομικού Σταθμού)
Συντονιστές: Ι. Παρασκευόπουλος, Α. Καμπαρούδης
09.30 - 11.30
Στρογγυλή Τράπεζα
Τι είναι επιπλοκή, τι ιατρικό σφάλμα, τι ιατρική αμέλεια?
Προεδρείο: Ι. Παρασκευόπουλος, Ε. Χατζηθεόκλητος
Η άποψη του χειρουργού
Στ. Αποστολίδης
Η θέση της δικαιοσύνης
Δ. Παπαγεωργίου
Η νομική άποψη
E. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Η θέση του ιατροδικαστή
Π. Βούλτσος
Η άποψη του συνηγόρου του πάσχοντος
Μ. Καραγιάννη
11.30 - 12.00
Διάλειμμα
12.00 - 14.00
Στρογγυλή Τράπεζα
Διλήμματα στην αντιμετώπιση του βαρέως
πάσχοντα υπερήλικα ασθενή
Προεδρείο: Ζ. Πλαϊτάκης, Γ. Μαράκης
Τραύμα σε ηλικιωμένους
Χρ. Παπαβασιλείου
Οξεία κοιλία
Κ. Στάμου
Διαχείριση μειζόνων ογκολογικών προβλημάτων
Ν. Σικαλιάς
Βαρέως πάσχων υπερήλικας ασθενής και Μ.Ε.Θ.
Ε. Μουλούδη
Βαρέως πάσχων υπερήλικας ασθενής και αναισθησιολόγος
Ε. Γεωργοπούλου
12
Συντονιστές: Α. Πολυχρονίδης, Ν. Λυρατζόπουλος, Α. Καμπαρούδης
Σάββατο 7 Μαρτίου 2015
Σεμινάριο ανοικτής χειρουργικής της κοιλίας
08.00 - 09.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Σύντομες Διαλέξεις
Ε. Ευφραιμίδου
Α. Χιώτης
Π. Πετράς
Ν. Λυρατζόπουλος
Α. Μιχαλόπουλος
Β. Παπανικολάου
10.00 - 16.00 Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης
Χειρουργική Στομάχου
Χειρουργική Χοληφόρων
Χειρουργική Λεπτού Εντέρου
Χειρουργική Παχέος Εντέρου
Χειρουργική Ήπατος
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
4 υποδυόμενοι ασθενείς (4 γουρουνάκια). 4 εκπαιδευόμενοι ανά υποδυόμενο ασθενή
Εκτέλεση σε κάθε υποδυόμενο ασθενή
1. Χολοκυστεκτομή, 2. Θολοπλαστική, 3. Γαστρεκτομή, 4. Σπληνεκτομή,
5. Εντερεκτομή, 6. Κολεκτομή, 7. Ηπατεκτομή
1ος υποδυόμενος ασθενής:
Συντονιστές: Ι. Κεσίσογλου, Α. Πολυχρονίδης
Εκπαιδευτές: Χ. Παπαβασιλείου, Π. Πετράς
2ος υποδυόμενος ασθενής:
Συντονιστές: Α. Μιχαλόπουλος, Ν. Λυρατζόπουλος
Εκπαιδευτές:, Κ. Βασιλειάδης, Ι. Φούζας
3ος υποδυόμενος ασθενής:
Συντονιστές: Β. Παπαδόπουλος, Α. Χιώτης
Εκπαιδευτές: Ν. Αντωνιάδης, Ε. Ευφραιμίδου
4ος υποδυόμενος ασθενής:
Συντονιστές: Σ. Αποστολίδης, Α. Καμπαρούδης
Εκπαιδευτές: Δ. Παραμυθιώτης, Ι. Κουτελιδάκης
13
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
Κυριακή 8 Μαρτίου 2015
7η Επιστημονική Εκδήλωση
Σεμινάριο λαπαροσκοπικής χειρουργικής της κοιλίας
08.00 - 09.30
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Παρασκευή 24 & Σάββατο 25 Απριλίου 2015
1.Γ. Ζαχαριουδάκης Τοποθέτηση trocars. Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
2.Κ. Στάμου
Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική
3.Ν. Σικαλιάς
Λαπαροσκοπική Γαστρεκτομή
4.Κ. Σπανός
Λαπαροσκοπική Σιγμοειδεκτομή
10.00 - 16.00
Στρογγυλό τραπέζι και Σεμινάριο πρακτικής εξάσκησης
στην Τεχνητή Διατροφή
Αίθουσα διαλέξεων Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
Συντονιστής: Ν. Σικαλιάς
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
4 υποδυόμενοι ασθενείς (4 γουρουνάκια). 4 εκπαιδευόμενοι ανά υποδυόμενο
ασθενή
Εκτέλεση σε κάθε υποδυόμενο ασθενή
Τοποθέτηση trocars. Λαπαροσκοπική
Γαστρεκτομή, Σιγμοειδεκτομή
Χολοκυστεκτομή,
1ος υποδυόμενος ασθενής:
Συντονιστής: Ν. Σικαλιάς
Εκπαιδευτές: Γ. Χατζημαυρουδής, Ν. Σικαλιάς
2ος υποδυόμενος ασθενής:
Συντονιστής: Β. Παπαζιώγας
Εκπαιδευτές:, Γ. Τσουλφάς, Β. Παπαζιώγας
3ος υποδυόμενος ασθενής:
Συντονιστής: Κ. Σπανός
Εκπαιδευτές: Ι. Γαλάνης, Γ. Ζαχαριουδάκης
4ος υποδυόμενος ασθενής:
Συντονιστής: Κ. Στάμου
Εκπαιδευτές: Κ. Γιαννούλης, Κ. Στάμου
Θολοπλαστική,
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
20.00 - 21.30
Στρογγυλή Τράπεζα
Θρεπτική υποστήριξη χειρουργικού ασθενή
Προεδρείο: Ι. Παρασκευόπουλος, Ν. Λυρατζόπουλος
Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης, υπολογισμός ημερήσιων
θρεπτικών αναγκών
Φ. Αρχοντοβασίλης
Εντερική ή παρεντερική σίτιση για το χειρουργικό ασθενή
Κ. Αλεξίου
Βελτιστοποίηση της ανάνηψης: Προϋποθέσεις και περιορισμοί
Ν. Σικαλιάς
Ανοσοδιατροφή: Ενδείξεις και αποτελέσματα
Ε. Μάσσα
Μεταβολικές διεργασίες στο χειρουργικό ασθενή και μεταβολική
αντίσταση στο stress
Μ. Πασακιώτου
Κόστος συμμετοχής: 100ϐ/εκπαιδευόμενο
14
15
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
Σάββατο 25 Απριλίου 2015
11.30 - 12.00
Σύντομες Διαλέξεις
Σεμινάριο Τεχνητής Διατροφής
Θρεπτική διαχείριση βαρέως πάσχοντος ασθενούς και ασθενούς
με βαριά υποθρεψία
Χ. Κυδώνα
08.30 - 17.00
Συντονιστές: Ν. Λυρατζόπουλος, Φ. Αρχοντοβασίλης,
Ι. Παρασκευόπουλος
Εκπαιδευτές: Απ. Καμπαρούδης, Φ. Αρχοντοβασίλης,
Ν. Σικαλιάς, Κ. Αλεξίου, Χ. Κυδώνα, Τ. Γιασνέτσοβα,
Ι. Κεσίσογλου
12.00 - 14.00
Κλινικά παραδείγματα
περιεγχειρητικής διατροφικής
υποστήριξης ασθενών με
τεχνητή διατροφή
14.00 - 14.30
Ελαφρύ Γεύμα
14.30 - 15.00
Σύντομες Διαλέξεις
Θρεπτική διαχείριση ασθενούς με επεμβάσεις πεπτικού και
καρκινοπαθούς τελικού σταδίου
Β. Παπαδόπουλος
Σύνδρομο επανασίτισης
Β. Παπαζιώγας
15.00 - 17.00
Κλινικά παραδείγματα
περιεγχειρητικής διατροφικής
υποστήριξης ασθενών με
τεχνητή διατροφή
17.00 - 17.30
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ν. Λυρατζόπουλος, Απ. Καμπαρούδης
Διαδραστική εκπαίδευση στις παρακάτω θεματικές ενότητες
με μελέτη περιστατικών
08.30
Εγγραφές
08.45 - 09.15
Σύντομη Διάλεξη
Εκτίμηση και διαχείριση των αναγκών του χειρουργικού ασθενή σε υγρά και ηλεκτρολύτες
Τ. Γιασνέτσοβα
09.15 - 11.15
Κλινικά παραδείγματα
• Εκτίμησης & αξιολόγησης
θρεπτικής κατάστασης
ασθενών
• Υπολογισμού αναγκών σε
υγρά και ηλεκτρολύτες
Φ. Αρχοντοβασίλης
Κ. Αλεξίου
Ν. Σικαλιάς
Τ. Γιασνέτσοβα
• Υπολογισμού θρεπτικών
αναγκών
11.15 - 11.30
Διάλειμμα
Θρεπτική διαχείριση πολυτραυματία και ασθενούς με βαριά
παγκρεατίτιδα
Ι. Κεσίσογλου
Φ. Αρχοντοβασίλης
Κ. Αλεξίου
Ν. Σικαλιάς
Χ. Κυδώνα
Ι. Κεσίσογλου
Φ. Αρχοντοβασίλης
Κ. Αλεξίου
Ν. Σικαλιάς
Β. Παπαδόπουλος
Β. Παπαζιώγας
8
16
17
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
8η Επιστημονική Εκδήλωση
ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
Αίθουσα διαλέξεων Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
19.30 - 21.00
Στρογγυλή Τράπεζα
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή
Προεδρείο: Γ. Μπασδάνης, Κ. Καραμόσχος
Καρδιολογικά προβλήματα
Β. Βασιλικός
Ενδοκρινολογικά προβλήματα
Ε. Ευφραιμίδου
Πηκτικός μηχανισμός
Φ. Γκιρτοβίτης Αναισθησιολογική εκτίμηση
Φ. Βερονίκη
18
Αιμονιώτου Ε.
Χειρουργός Εντατικολόγος, ΓΝ Άγιος Δημήτριος
Αλεξίου Κωνσταντίνος
Επιμελητής Β’ Χειρουργικής Κλινικής,
ΓΝΑ Σισμανόγλειο
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
Ανίσογλου Γεωργία
Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Συντονίστρια
Διευθύντρια ΜΕΘ, ΑΝΘ Θεαγένειο
Αντωνιάδης Νικόλαος
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική
Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Ακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ Άγιος Παύλος
Αποστολίδης Στυλιανός
Χειρουργός, Αν. Καθηγητής Ανατομίας ΑΠΘ
Αρβανίτη Κωστούλα
Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Αρχοντοβασίλης Φώτης
Χειρουργός, Αθήνα
Ατματζίδης Κωνσταντίνος
Ομ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος
Επιμελητής Α’, Α΄ Χειρουργική Κλινική ΕΣΥ,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου»
Βασιλικός Βασίλειος
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής
Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Βαχλιώτη Αναστασία
Επιμελήτρια Α’, Αναισθησιολογικό Τμήμα,
ΓΝ Καβάλας
Βερονίκη Φωτεινή
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α’,
Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ Άγιος Δημήτριος
Βούλτσος Πολυχρόνης
Λέκτορας Ιατρικής Δεοντολογίας και Νομολογίας,
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Γαλάνης Ιωάννης
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Β’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς
Γιαννούλης Κωνσταντίνος
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Γεωργίου Γεώργιος
Χειρούργος, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής,
ΓΝ Ξάνθης
Γεωργοπούλου Ελένη
Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Γκιρτοβίτης Φώτιος Αιματολόγος, Επιμελητής ΕΣΥ,
Κέντρο Αίματος ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Γιασνέτσοβα Τατιάνα
Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ,
ΜΕΘ ΓΝΘ Ιπποκράτειο
19
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ
Γοργίας Νικόλαος
Συντονιστής Διευθυντής Αναισθησιολογικού
Τμήματος, ΓΝΘ Άγιος Δημήτριος
Γρίτση - Γερογιάννη Νικολέτα Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Μάσσα Ε.
Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β΄ΕΣΥ, ΜΕΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Μεταλλίδης Συμεών
Επ. Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας ΑΠΘ
Ευφραιμίδου Ελένη
Επ. Καθηγήτρια Χειρουργικής ΔΠΘ,
Α’ Χειρουργική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Μιχαλόπουλος Αντώνης
Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Α’ Προπ. Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Ζαχαριουδάκης Γεώργιος
Επιμελητής Α’, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ
Ιπποκράτειο
Μουλούδη Ελένη
Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Ζεκερίδης Θεμιστοκλής
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝ Καβάλας
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝ Δράμας
Μπασδάνης Γεώργιος
Καλφάδης Σταύρος
Επιμελητής Β’, B’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Καβάλας
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντής
Α΄Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ,
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Καμάς Αθανάσιος
Παθολογοανατόμος, Διευθυντής ΕΣΥ,
ΓΝ Άγιος Παύλος
Ξανθάκης Ιωάννης
Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Κλινική
Παθολογικής Ογκολογίας. ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Καμπαρούδης Απόστολος
Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Παπαβασιλείου Χρίστος
Διευθυντής ΕΣΥ Χειρουργικής,
Α΄ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης
Κανέλλος Ιωάννης
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Διευθυντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Παπαδόπουλος Βασίλης
Καραγιάννη Μαρία
Δικηγόρος
Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Α’ Προπ. Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Παπαδόπουλος Σάββας
Χειρουργός-Εντατικολόγος, ΜΕΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Καραμόσχος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Β΄Χειρουργικής Κλινικής,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Παπαζιώγας Βασίλης
Κεσίσογλου Ισαάκ
Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Γ’ Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Β’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς
Παραμυθιώτης Δανιήλ
Κουλούρης Χ.
Χειρουργός, Γ’ Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Λέκτορας Χειρουργικής ΑΠΘ
Α’ Προπ. Χειρουργική Κλινική ΑΧΕΠΑ
Κουτελιδάκης Ιωάννης
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Β’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Γ. Γεννηματάς
Παπανικολάου Βασίλης
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντής
Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Κρόκος Νικόλαος
Χειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ,
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
ΓΝΘ Άγιος Παύλος
Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Κυδώνα Χριστίνα
Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, ΜΕΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Διευθυντής ΕΣΥ Χειρουργικής,
Α΄Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ
Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Ελληνικής
Χειρουργικής Εταιρείας
Κωτίδης Ε.
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Γ’ Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Πασακιώτου Μαρίλυ
Χειρουργός, Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΜΕΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Λυρατζόπουλος Νικόλαος
Καθηγητής Χειρουργικής ΔΠΘ
Πετράς Παναγιώτης
Επιμελητής Β’ Χειρουργικής, Ε΄Χειρουργική Κλινική,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Μαράκης Γεώργιος
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντής
Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Πλαϊτάκης Ζαχαρίας
Χειρουργός, Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
Πλιάκος Ι.
Χειρουργός, Γ’ Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
20
21
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 – 2015)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πολυχρονίδης Αλέξανδρος
Καθηγητής Χειρουργικής ΔΠΘ
Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής,
ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Πούγγουρας Κωνσταντίνος
Χειρουργός, Επιμελητής Α΄,
Α΄Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Καβάλας
Σαπαλίδης Κωνσταντίνος
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Γ’ Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Σικαλιάς Νικόλαος
Χειρουργός, Ταμίας Εκπαιδ. Συμβουλίου ΕΧΕ
Σκάνδαλος Ιωάννης
Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ,
Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Άγιος Παύλος
Σουλούντζη Βασιλική
Εντατικολόγος, Επιμελητής Α’, Α’ ΜΕΘ,
ΓΝΘ Παπανικολάου
Σπανός Κωνσταντίνος
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Α’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
ΠΟΛΗ
Στάμου Κωνσταντίνος
Χειρουργός, Μέλος Εκπαιδ. Συμβουλίου ΕΧΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Συμεωνίδου-Καστανίδου
Ελισσάβετ
Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
1. Κατοικίας
Τσαβδαρίδης Παναγιώτης
Επιμελητής Β’, B’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Καβάλας
Τσαγκούριας Μ.
Τσουλφάς Γεώργιος
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Α’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Φαρδέλας Ιωάννης
Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής,
ΓΝ Νάουσας
Φορτούνης Κωνσταντίνος
Επιμελητής Β’, Α’ Χειρουργική Κλινική,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Φούζας Ιωάννης
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ
Χαρλαύτης Νικόλαος
Ομ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Διευθυντής Προγραμμάτων ATLS
Χατζηθεόκλητος Ευθύμιος
Χειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικού
Τμήματος, ΓΝΘ Άγιος Δημήτριος, Πρόεδρος ΧΕΒΕ
Χατζημαυρουδής Γρηγόριος
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
Β’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς
Χιώτης Ανέστης
Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής,
ΓΝ Ξάνθης
22
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-15
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
EIΔIKOTHTA
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τ.Κ.
2. Γραφείου ή ιατρείου
3. Νοσοκομείου 4. Κιν.
Fax
E-mail
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Βασίλειος Παπαζιώγας
Β΄ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
Εθνικής Αμύνης 41, 54635 Θεσσαλονίκη
Email: [email protected]
23
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content