Κλικ εδώ > (Αρχείο Acrobat PDF)

CMYK
∆.Σ. Ελληνικής Εταιρείας
Ερεύνης Καρκίνου
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γ. Γραµµατέας:
Ταµίας:
Μέλος:
Χ. Ανδρεάδης
Ι. Μπουκοβίνας
Κ. Παπαζήσης
Κ. Βαχτσεβάνος
Μ. Κυνηγού
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδροι:
Χ. Ανδρεάδης, Σ. Παπαδόπουλος
Μέλη:
∆. Βαµβακόπουλος
Ε. Βασιλειάδου
Μ. Βασλαµατζής
Μ. Γενίτσαρης
Γ. Γεωργιάδης
Χ. Εµµανουηλίδης
Ζ. Μπουρίκας
Ε. Ναζάρογλου
Φ. Παπαδοπούλου
Ε. Σαραφίδου
Ι. Τόλιος
Eπιστηµονική Eπιτροπή
Πρόεδροι:
Χ. Ανδρεάδης, Σ. Παπαδόπουλος
Μελη:
Θ. Αγοραστός
Θ. Γεωργιάδης
Γ. Γρηγοριάδης
Ν. Κελέκης
Γ. Μπουρίκας
Ε. Ναζάρογλου
Χ. Σέµογλου
∆. Σωτηρόπουλος
Μ. Τριχάς
Χ. Χριστοφυλλάκης
Μήνυµα Προέδρων
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Οι ∆ραµινοί γιατροί που ασχολούµαστε µε την
ογκολογία έχουµε την τιµή να σας προσκαλέσουµε
στο 1ο Επιστηµονικό Συµπόσιο «Η ∆ράµα ενάντια
στον καρκίνο», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από
17 έως 18 Φεβρουαρίου 2012, στο ξενοδοχείο
Κούρος.
Το Συµπόσιο πραγµατοποιείται στη ∆ράµα, την
όµορφη πόλη της Aνατολικής Μακεδονίας µε τα
φυσικά κάλλη και τη ζεστασιά των ανθρώπων
όλου του νοµού, έχει δε ως σκοπό να τονίσει τους
επιστηµονικούς δεσµούς του κέντρου και της
περιφέρειας, να συµπαρασταθεί στον δύσκολο
αγώνα των καρκινοπαθών, να ενηµερώσει και να
προωθήσει τη σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού
δραµινών ιατρών.
Μήνυµα Προέδρων
∆.Σ. / Επιτροπές
Στις 19 Φεβρουαρίου 2012 θα πραγµατοποιηθεί
Κοινωνική Εκδήλωση σε Συνεργασία µε τον
Σύλλογο Καρκινοπαθών ∆ράµας, στο Αµφιθέατρο
της Νοµαρχίας της ∆ράµας.
Τα κύρια θέµατα του συνεδρίου αφορούν στην
ενηµέρωση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και
θεραπεία του καρκίνου.
Η συµµετοχή επιστηµόνων εµπλεκοµένων µε τον
καρκίνο απ’ όλη την Ελλάδα, είναι εγγύηση για την
επιτυχή έκβαση των εργασιών του Συµποσίου.
Με την πεποίθηση ότι το 1ο Επιστηµονικό Συµπόσιο
θα αποτελέσει ένα άρτια οργανωµένο επιστηµονικό
αλλά και κοινωνικό γεγονός υψηλής ποιότητας σας
προσκαλούµε να το τιµήσετε µε την παρουσία σας.
Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Οι Πρόεδροι του Συµποσίου
Χαράλαµπος
Ανδρεάδης
Σάββας
Παπαδόπουλος
1
CMYK
Οµιλητές – Συντονιστές
Οµιλητές – Συντονιστές
2
Αγοραστός Θεόδωρος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, ΑΠΘ
Αλεξόπουλος Θάνος
Παθολόγος-Ογκολόγος, Θεραπευτήριο “ΥΓΕΙΑ”
Ανδρεάδης Χαράλαµπος
Παθολόγος-Ογκολόγος, ∆ιευθυντής Γ' Τµήµατος
Κλινικής Ογκολογίας, Α.Ν. Θεσσαλονίκης “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”
Αυγουστάκης Θέµης
∆ιευθυντής, Ψυχίατρος, Γ.Ν ∆ράµας
Βαµβακόπουλος Τάκης
∆ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. ∆ράµας
Βασιλειάδου Ελπινίκη
Παθολόγος, Νοσοκοµείο Ειδ. Λοιµωδών Παθήσεων
Θεσσαλονίκης
Βασλαµατζής Μιχαήλ
Ογκολόγος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος, ∆ιευθυντής
Oγκολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Αθηνών “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
Βατσίδου Τασούλα
Γεν. Χειρουργός, ΙΚΑ ∆ράµας
Βλαχογιάννης Ανέστης
Παθολόγος, Συντονιστής-∆ιευθυντής, ∆ιαβητολόγος
Γ.Ν. ∆ράµας
Βρακάς Ξένος
Χειρουργός, ∆ιευθυντής Γ.Ν. ∆ράµας
Γενίτσαρης Μιχαήλ
Γεν. Χειρουργός, Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο
Γεωργιάδης Γεώργιος
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου ∆ράµας, Παιδίατρος
Γιβανάκης Θεόδωρος
Παθολογοανατόµος, Γ.Ν. ∆ράµας
Εµµανουηλίδης Χρήστος
Associate Professor of Medicine/ Division of
Hematology – Oncology UCLA, Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό
Κέντρο
Ευθυµιάδης Χριστόφορος
Msd, Γεν. Χειρουργός, Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο
Ζεκερίδης Θεµιστοκλής
Χειρουργός, ∆ιευθυντής Γ.Ν. Καβάλας
Ιωαννίδης Κώστας
Χειρουργός, ∆ιευθυντής Γ.Ν. ∆ράµας
Καπάνταη Μαρία
Ψυχολόγος, Γ.Ν. ∆ράµας
Κατσαΐτης Βαγγέλης
Χειρουργός, ΙΚΑ ∆ράµας
Κελέκης Νικόλαος
Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής, ∆ιευθυντής
Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν “ATTIKO”
Κορτεσίδης Ευστράτιος
∆ιευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής, Γ.Ν. ∆ράµας
Κύρτσης Πέτρος
∆ιευθυντής Ουρολογικής Κλινικής. Γ.Ν. ∆ράµας
Κωνσταντινίδης Γιάννης
Πνευµονολόγος, ΙΚΑ ∆ράµας
Λουκανίδης Τάκης
Παλαίµαχος Ποδοσφαιριστής “∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ”
Μελίδης ∆ηµήτριος
∆ιευθυντής Ακτινολογικού Τµ., Γ.Ν. ∆ράµας
Μπουρίκας Γεώργιος
Καθηγητής Αιµατολογίας, ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης
Ναζαρόγλου Βαγγέλης
Αντιπρόεδρος Επιστ. Συµβουλίου, ∆ιευθυντής
Αιµατολογικού Εργαστηρίου, Βιοπαθολόγος,
Γ.Ν. ∆ράµας
Ορφανίδης Στυλιανός
Γεν. Ιατρός, Κέντρο Υγείας Παρανεστίου
Παπαγεωργίου Μάκης
Ορθοπεδικός, ∆ιδάκτωρ ΑΠΘ, Συντονιστής- ∆ιευθυντής,
Γ.Ν. ∆ράµας
Παπαδόπουλος Σάββας
Παθολογοανατόµος, ∆ιευθυντής Παθολογοανατοµικού
Τµήµατος, Θεραπευτήριο “ΥΓΕΙΑ”
Παπαδοπούλου Φόνη
Παθολόγος, Συντονίστρια-∆ιευθύντρια, Γ.Ν. Καβάλας
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
Πλαστικός Χειρουργός
Σαραφίδου Ευγενία
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Ν. ∆ράµας
Σεµερτζίδης Χρήστος
Ειδ. Παθολόγος, Γ.Ν. ∆ράµας
Σέµογλου Χρήστος
Καθηγητής Χειρουργικής, ΑΠΘ
Σιβιτανίδης Ευάγγελος
Ειδικός Χειρουργός Καρδιάς-Θώρακος-Πνευµόνων,
∆ιευθύνων Αρχίατρος Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
του Πανεπιστηµίου του Bochum,
Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο
Σµπρίνη Βασιλική
Εκπαιδευτικός, Πληροφοριακός, σε σχολείο ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, ∆ράµα
Σωτηρόπουλος ∆άµης
Αιµατολόγος, Γ.Ν “Γ. Παπανικολάου”
Τζέγας Γεώργιος
Χειρουργός, ∆ιευθυντής Β’ Χειρουργικής Κλινικής,
Γ.Ν. ∆ράµας
Τριχάς Μιλτιάδης
Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, ΙΑΣΩ
Τσακιρίδης Κοσµάς
Καρδιοθωρακοχειρουργός, ∆ιευθυντής
Καρδιοθωρακοχειρουργικού Τµήµατος,
Κλινική “Αγ. Λουκάς”
Τσιαµπούσης Βασίλης
Συγγραφέας
Τσιµπουκέλης Ιωάννης
Πνευµονολόγος, ΙΚΑ ∆ράµας
Χαραλαµπίδου Μάρθα
Ακτινοθεραπεύτρια, Α.Ν. Θεσσαλονίκης “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”
Χουρµουζιάδης Αλέξανδρος
Ψυχίατρος, ∆ιευθυντής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Χριστοφυλλάκης Χαράλαµπος
Παθολόγος-Ογκολόγος, ∆ιευθυντής Ογκολογικού
Τµήµατος, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών
Οµιλητές – Συντονιστές
Οµιλητές – Συντονιστές
3
CMYK
Επιστηµονικό Πρόγραµµα
Επιστηµονικό Πρόγραµµα
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012
17:30-18:30
Προσέλευση – Εγγραφές
18:30-20:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ I
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Προεδρείο: Αν. Βλαχογιάννης, Κ. Ιωαννίδης, Θ. Ζεκερίδης
∆ιατροφή και καρκίνος του πεπτικού: µύθοι και πραγµατικότητα
Μ. Βασλαµατζής
Η λαπαροσκοπική εγχείρηση του εγχειρήσιµου ορθοκολικού καρκίνου.
Νέα δεδοµένα
Μ. Γενίτσαρης
Ορθοκολικός καρκίνος µε σύγχρονη παρουσία µονήρους σπλαγχνικής
µετάστασης: ποιος ο καλύτερος τρόπος της 1ης θεραπευτικής προσέγγισης;
Χηµειοθεραπεία ή χειρουργείο;
Χ. Εµµανουηλίδης
Αντιµετώπιση της χηµειοθεραπευτικής τοξικότητας σε ασθενείς µε
ορθοκολικό καρκίνο
Φ. Παπαδοπούλου
20:00-21:00
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
Προεδρείο: Χ. Ανδρεάδης, Σ. Παπαδόπουλος
Προσφωνήσεις – Χαιρετισµοί
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Τ. Λουκανίδης
∆όξα ∆ράµας, µια άλλη «ανίατη αρρώστεια»
Β. Τσιαµπούσης
21:00
4
Ξενοδοχείο Kouros
∆ΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Ξενοδοχείο Kouros
09:30-11:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙI
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ
Προεδρείο: ∆. Μελίδης, Ι. Τσιµπουκέλης, Κ. Τσακιρίδης
Νέες απεικονίσεις που συµβάλλουν στη καλύτερη σταδιοποίηση του
καρκίνου του πνεύµονος
∆. Χουρµούζη
Εγχείρηση του καρκίνου πνεύµονος: πρόοδοι και παγίδες
Ε. Σιβιτανίδης
Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύµονα
Μ. Τριχάς
Οι νέοι αλγόριθµοι στη θεραπεία του µη-µικροκυτταρικού καρκίνου πνεύµονος
Χ. Χριστοφυλλάκης
11:00-11:30
∆ιάλειµµα καφέ – Επίσκεψη στην Έκθεση
11:30-13:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΙI
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Προεδρείο: Ξ. Βρακάς, Γ. Τζέγας, Τ. Βατσίδου
Γιατί ο καρκίνος µαστού δεν θεωρείται πια ως µία νόσος;
Σ. Παπαδόπουλος
Εξελίξεις στη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου µαστού
Χ.Ρ. Σέµογλου
Ακτινοθεραπεία στο καρκίνο µαστού: βελτιώνει την επιβίωση;
Μ. Χαραλαµπίδου
Προεγχειρητική χηµειοθεραπεία σε ασθενείς µε καρκίνο µαστού: ενδείξεις
Α. Αλεξόπουλος
13:00-17:30
17:30-19:00
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙV
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Προεδρείο: Γ. Μπουρίκας, Χ. Σεµερτζίδης
Πλαστική αποκατάσταση µετά τη µαστεκτοµή
Κ. Παπαϊωάννου
Η θέση των εµβολίων στην πρόληψη λοιµώξεων σε νεοπλασµατικούς ασθενείς
Ε. Βασιλειάδου
Αυξητικοί παράγοντες λευκών και ερυθρών: χρήσεις και καταχρήσεις
∆. Σωτηρόπουλος
19:00-20:30
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνεργασία Ιατρικών φορέων Περιφέρειας και Κέντρου στη προσπάθεια
καλύτερης υποστήριξης των Ογκολογικών ασθενών.
Προεδρείο: Γ. Γεωργιάδης, Τ. Βαµβακόπουλος, Β. Ναζάρογλου
Ακτιν/θεραπ: Μ. Χαραλαµπίδου
Παθ/µος: Θ. Γιβανάκης
Ογκολόγος: Χ. Χριστοφυλλάκης Χειρουργός: B. Κατσαΐτης
Ογκολόγος: Μ. Βασλαµατζής
Παθολόγος: Α. Βλαχογιάννης
Παθ/µος: Σ. Παπαδόπουλος
Παθολόγος: Φ. Παπαδοπούλου
Αιµατολόγος: ∆. Σωτηρόπουλος Ορθοπεδικός: Μ. Παπαγεωργίου
Πνευµονολόγος: Γ. Κωνσταντινίδης
Κ.Υ Παρανεστίου: Σ. Ορφανίδης
Συζήτηση µε στόχο την αποσαφήνιση των δυσκολιών ένθεν και ένθεν στη
προσπάθεια συντονισµού διακίνησης Ογκολογικών ασθενών
20:30
ΕΠΙΣΗΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ
Επιστηµονικό Πρόγραµµα
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012
5
Επιστηµονικό Πρόγραµµα
CMYK
Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012
Αµφιθέατρο Νοµαρχίας ∆ράµας
10:45-14:00
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ
10:45-12:00
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Προεδρείο: Χ. Σέµογλου, Ε. Κορτεσίδης, Μ. Βασλαµατζής
Πρόληψη του καρκίνου µαστού
Ε. Καρυδά
Πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου
Θ. Αγοραστός
Πρόληψη καρκίνου προστάτου
Π. Κύρτσης
12:00-12:30
Συζήτηση
12:30-14:00
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
12:30-13:00
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ
Προεδρείο: Θ. Αυγουστάκης, Μ. Παπαγεωργίου, Μ. Καπάνταη
Η πλευρά του Ογκολόγου
Χ. Ανδρεάδης
Η σχέση του ασθενούς µε τον γιατρό
Ε. Σαραφίδου
13:00-13:30
Συζήτηση µε το κοινό
13:30-13:45
Προεδρείο: Σ. Παπαδόπουλος, Κ. Νεανίδης, Ε. Σαραφίδου
Η επίδραση της χρόνιας νόσου στο οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον του ασθενούς
Σµπρίνη Βασιλική
6
13:45-14:00
Συζήτηση µε το κοινό
14:00
ΛΗΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Το Συµπόσιο θα πραγµατοποιηθεί, στις 17, 18 Φεβρουαρίου 2012, στην ∆ράµα,
στο Ξενοδοχείο Kouros. Στις 19 Φεβρουαρίου 2012, θα πραγµατοποιηθεί Κοινωνική
Εκδήλωση σε συνεργασία µε το Σύλλογο Καρκινοπαθών στη Νοµαρχία ∆ράµας.
ΓΛΩΣΣΑ
Επίσηµη γλώσσα του Συµποσίου θα είναι η Ελληνική.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ωρεάν
Το δικαίωµα συµµετοχής για τους Σύνεδρους περιλαµβάνει:
Παρακολούθηση των Επιστηµονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, ∆ιάλειµµα καφέ,
∆εξίωση Υποδοχής, Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
∆ΙΑΜΟΝΗ
Για την διευκόλυνση των Συνέδρων, δωµάτια έχουν προ κρατηθεί στο Συνεδριακό
Ξενοδοχείο. Για κρατήσεις Ξενοδοχείου παρακαλούµε όπως απευθυνθείτε στη Γραµµατεία
του Συµποσίου ERA ΕΠΕ, συµπληρώνοντας το ∆ελτίο Εγγραφής. Με την επιβεβαίωση της
κράτησης από τη Γραµµατεία του Συµποσίου θα πρέπει να σταλεί προκαταβολή µιας
νύχτας και η εξόφληση να γίνει το αργότερο µέχρι τις 25/01/2012.
Γενικές Πληροφορίες
Γενικές Πληροφορίες
Ηµερήσιες Τιµές ∆ωµατίων µε πρωινό και φόρους
ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ
Kouros Hotel
Μονόκλινο
∆ίκλινο
Τρίκλινο
€ 80
€ 100
€ 130
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η αίθουσα διεξαγωγής του Συµποσίου θα είναι εξοπλισµένη µε video projector και data
video projector για παρουσιάσεις µέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται µία
τουλάχιστον ώρα πριν την συνεδρίαση στην ειδική γραµµατεία.
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ
• Για ακυρώσεις δωµατίων µέχρι τις 25/01/2012 δεν υπάρχουν ακυρωτικά τέλη.
• Για ακυρώσεις δωµατίων από τις 26/01/2012 µέχρι τις 10/02/2012 υπάρχουν ακυρωτικά
τέλη, για 1 νύχτα.
• Σε περίπτωση ακύρωσης µετά τις 10/02/2012 υπάρχουν 100% ακυρωτικά τέλη του
συνόλου των διανυκτερεύσεων.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της ∆ιαµονής µπορεί να γίνει µε:
• Τραπεζικό έµβασµα στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή: ERA ΕΠΕ,
Αρ. Λογαριασµού 101.00.2002044307
• Μέσω πιστωτικής κάρτας
Για την επιβεβαίωση του Ξενοδοχείου είναι απαραίτητη η κατάθεση προκαταβολής µίας (1)
διανυκτέρευσης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Για εγγραφές, Χορηγίες, ∆ιαµονή, ∆ιακίνηση & Κοινωνικές Εκδηλώσεις µπορείτε να
απευθυνθείτε στη γραµµατεία του Συµποσίου:
ERA E.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634944, Fax: 210 3631690, E-mail: [email protected], Web Site: www.era.gr
Η Γραµµατεία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της Ηµερίδας.
7
CMYK
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ERA Ltd • CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM
17, Asklipiou Str., 10680 Athens-Greece Tel.: +30 210 3634944, Fax: +30 210 3631690
E-mail: [email protected], Web site: www.era.gr
8
1
o
17-18 Φεβρουαρίου 2012
& 19 Φεβρουαρίου 2012
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Ξενοδοχείο Kouros
Η ∆ΡΑΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ:
Αµφιθέατρο Νοµαρχίας ∆ράµας
• ενηµέρωση • πρόληψη • έγκαιρη διάγνωση • θεραπεία
∆ΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ
Παρακαλούµε αποστείλατε το ∆ελτίο συµπληρωµένο µε κεφαλαία γράµµατα στη Γραµµατεία
του Συµποσίου: ERA ΕΠΕ, Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634 944, 3632 950,
Fax: 210 3631 690, e-mail: [email protected], Web Site: www.era.gr
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΙΤΛΟΣ:
TMHMA:
ΚΛΙΝΙΚΗ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
Τ.Κ.:
ΠΟΛΗ:
ΤΗΛ.:
FAX:
E-MAIL:
K
K
K
Ι. ΕΓΓΡΑΦΗ
Ειδικευµένοι
Ειδικευόµενοι
Νοσηλευτές & Φοιτητές
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει: Παρακολούθηση των Επιστηµονικών Συνεδριάσεων,
Συνεδριακό Υλικό, ∆ιάλειµµα καφέ, ∆εξίωση Υποδοχής, Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
ΙΙ. ∆ΙΑΜΟΝΗ
Ηµεροµηνία Άφιξης ____/____/_______
Ηµεροµηνία Αναχώρησης ____/____/_______
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
Μονόκλινο
∆ίκλινο
Τρίκλινο
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
KOUROS HOTEL
€ 80
€ 100
€ 130
ΣΥΝΟΛΟ
€ __________
ΙIΙ. ∆ΙΑΜΟΝΗ
• Για ακυρώσεις δωµατίων µέχρι τις 25/01/2012 δεν υπάρχουν ακυρωτικά τέλη.
• Για ακυρώσεις δωµατίων από τις 26/01/2012 µέχρι τις 10/02/2012 υπάρχουν ακυρωτικά τέλη,
για 1 νύχτα.
• Σε περίπτωση ακύρωσης µετά τις 10/02/2012 υπάρχουν 100% ακυρωτικά τέλη του συνόλου των
διανυκτερεύσεων.
IV. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της ∆ιαµονής µπορεί να γίνει µε:
• Τραπεζικό έµβασµα στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή: ERA ΕΠΕ - Αριθµός Λογαριασµού
101.00.2002044307, ΙΒΑΝ: GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307
• Πιστωτική κάρτα (3% προσαύξηση για πληρωµή µέσω πιστωτικής κάρτας)
• Εξουσιοδοτώ την ERA ΕΠΕ όπως χρεώσει την κάρτα µου µε το ποσό των ________________€
Αριθµός Κάρτας ______________________________ Ηµερ. Λήξης ________/_________
Κάρτα: MASTER CARD
K
VISA K
Υπογραφή _________________________
AMERICAN EXPRESS
K
Ηµεροµηνία ____/____/______
CMYK