close

Enter

Log in using OpenID

CJENOVNIK - Telemach

embedDownload
CJENOVNIK
20. 10. 2013.
MIX PAKETI
SUPER MIX PAKETI
SUPER MIX paketi podrazumijavaju razne kombinacije više osnovnih usluga Telemach Televizije, Interneta i Telefona.
Priključna taksa za sve SUPER MIX pakete uz upotrebu D3 v2.0 digitalnog prijemnika iznosi 0 KM.
U cijenu priključne takse za SUPER MIX pakete nije uračunata priključna taksa za KKS.
SUPER MIX PAKET
TELEVIZIJA
INTERNET Mb/s
SUPER MIX S Start
D3 Start + Sport Klub HD
10/1
SUPER MIX S
D3 Osnovni + Sport Klub HD
10/1
SUPER MIX S +
D3 Prošireni + Sport Klub HD
10/1
SUPER MIX M +
D3 Prošireni + Sport Klub HD
18/1,2
SUPER MIX L +
D3 Prošireni + HBO Premium + HD
24/1,7
SUPER MIX XL +
D3 Prošireni + HBO Premium + HD
36/2
TELEFON
Besplatni razgovori
unutar Telemach
mreže i
100 minuta
razgovora ka
fiksnim brojevima
međunarodnom
saobraćaju
TELEVIZIJA
INTERNET Mb/s
SUPER MIX S Start
D3
10/1
TELEFON
ANALOGNA TELEVIZIJA
MIX DUO i TRIO paketi podrazumijevaju razne kombinacije više osnovnih usluga Telemach Televizije, Interneta i Telefona.
U našoj izuzetno bogatoj ponudi analogne kablovske televizije nalazi se 67 televizijskih kanala. Na raspolaganju su vam najpopularniji domaći,
regionalni i strani televizijski kanali - sportski, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, dječiji i zabavni programi.
MJESEČNA CIJENA U KM
PONUDA
OPIS PONUDE
UKUPAN BROJ KANALA
za održavanje KKS i praćenje
DUO I TRIO PAKETI USLUGA
MJESEČNA CIJENA
U KM
DUO
TV+TEL
TELEVIZIJA
31
35
DUO
TV+NET
45
65
75
MJESEČNA CIJENA
U KM
TRIO
TV+NET+TEL
MJESEČNA CIJENA
U KM
INTERNET Mb/s
TELEFON
----
Pozivi za 0 KM/min
ka svim fiksnim mrežama
u BiH
FLAT BH
Svi kanali iz osnovne
analogne ponude
28
Za Pretplatnike koji su stupili u pretplatnički odnos za SUPER MIX pakete do 04.04.2012. važe sljedeći paketi do isteka minimalnog perioda
korištenja usluge predviđenog ugovorom:
SUPER MIX PAKET
MIX DUO I TRIO PAKETI
Svi kanali iz osnovne
analogne ponude u digitalnom
formatu + bonus kanali
(D3 start paket) + D3 GO
Svi kanali iz osnovne
analogne ponude u digitalnom
formatu + bonus kanali
(D3 start paket) + D3 GO
15/1,2
----
SUPER MIX S
D3 Osnovni
10/1
D3 Prošireni
10/1
SUPER MIX M Start
D3 Start
15/1
SUPER MIX M
D3 Osnovni
15/1
SUPER MIX M +
D3 Prošireni
18/1
SUPER MIX L
D3 Osnovni + HD(HD)
20/1,5
SUPER MIX L +
D3 Prošireni + HBO Premium + HD (HD)
24/1,7
70
SUPER MIX XL +
D3 Prošireni + HBO Premium + HD (DVR)
36/2
80
Besplatni razgovori
unutar Telemach
mreže i
100 minuta
razgovora ka
fiksnim brojevima
međunarodnom
saobraćaju
31
35
37
41
45
60
Mjesečna cijena ne uključuje Mjesečnu naknadu za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske TV u iznosu od 15 KM.
SUPER MIX paketi podrazumijevaju korištenje usluge telefonije, interneta i digitalne televizije istovremeno u kontinuiranom periodu od najmanje 24
mjeseca.
Prilikom zaključenja ugovora za SUPER MIX paket, odabirete paket koji želite koristiti sve vrijeme trajanja ugovora ili se u toku trajanja ugovora možete
opredijeliti za paket veće vrijednosti, od vrijednosti inicijalno izabranog paketa.
Prilikom zamjene digitalnog prijemnika za D3 v2.0 prijemnik, postojeći SUPER MIX Pretplatnik ne plaća priključnu taksu, ali je potrebno da potpiše
ugovor za SUPER MIX paket na novi period o minimalnom korištenju usluge od 24 mjeseca.
U sklopu Super mix paketa od 01. 06. 2012 Pretplatnici mogu besplatno koristiti D3 GO uslugu.
Svaki novi Pretplatnik SUPER MIX paketa dobiva promotivno inicijalno izabrani paket besplatno, u toku prvog obračunskog perioda (osim telefonskog
saobraćaja ostvarenog van besplatnih minuta u okviru pretplate).
15/1,2
Pozivi za 0 KM/min
ka svim fiksnim mrežama
u BiH
FLAT BH
34,90
Mjesečna cijena ne uključuje Mjesečnu naknadu za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske TV u iznosu od 15 KM.
Pretplatnik se može opredijeliti na minimalni period korištenja ove usluge u trajanju od 12 (dvanaest) ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.
Napomena: U Mjesečnu naknadu za uslugu telefonije po priključku je uključeno 100 minuta razgovora ka fiksnim brojevima u
međunarodnom saobraćaju ka sljedećim zemljama:
Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska,
Island, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Malezija, Meksiko, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Peru, Poljska,
Portugal, Rumunija, Rusija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tajvan, Turska, Velika Britanija, Hong Kong,
Kina, SAD, Singapur, Tajland.
15
LOKACIJA
PRIKLJUČNA TAKSA
TAKSA
JEDNOKRATNA CIJENA U KM
STANOVI
80
KUĆE
180
Priključenje nakon isključena
Preseljenje priključka u stan
Preseljenje priključka u kuću
20
20
80
DIGITALNA TELEVIZIJA - D3
D3 – digitalna televizija je potpuno novo iskustvo koje vam omogućava gledanje najboljih TV kanala u najboljoj kvaliteti slike i zvuka.
Da bi ste koristili digitalnu televiziju potreban vam je digitalni prijemnik. Telemach digitalna televizija na raspolaganju ima različite pakete kanala,
te prema vašem izboru možete pratiti sljedeće koji su u ponudi:
UKUPAN BROJ MJESEČNA
KANALA
CIJENA U KM
D3 PAKET
OPIS PONUDE
Start paket
Svi kanali iz analogne ponude u digitalnom formatu + bonus kanali
67+bonus kanali
3
Osnovni paket
Svi kanali iz analogne ponude u digitalnom formatu
+ 23 dodatna digitalna kanala
102
5
Opcije na osnovne DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIO pakete:
TELEVIZIJA
Osnovni paket analogne
televizije 67 kanala i
digitalni paket iz
DUO TV+NET i TRIO paketa,
mogu se nadograditi dodatnim
paketima iz D3 ponude
prikazanim u cjenovniku, za čiji
iznos se uvećava cijena
osnovnog DUO TV+NET
odnosno TRIO paketa
INTERNET Mb/s
Internet brzine u osnovnom DUO NET i TRIO paketu
mogu se povećati internet paketima većih brzina
za čiji iznos cijene se uvećava cijena osnovnog
DUO NET odnosno TRIO paketa
Brži 30/1,5 Mb/s - 20 KM
Brži 60/3 Mb/s - 50 KM
Brži 100/4 Mb/s - 90 KM
TELEFON
Prošireni paket
Osnovni digitalni paket + 22 dodatna digitalna kanala
124
10
Za mjesečnu doplatu,
Pretplatnik dobiva mogućnost
poziva prema fiksnim mrežama
u Hrvatskoj i Sloveniji
za 0 KM/minuti
Cinemax paket
Cinemax 1, Cinemax 2
2
4
HBO
HBO, HBO+1, HBO Comedy, HBO Comedy+1
4
8
HBO Premium
HBO paket, HBO HD, HBO GO, Cinemax1, Cinemax2, HBO Comedy HD,
Cinemax HD, Cinemax 2 HD
10 + GO
12
FLAT HR & SLO - 10 KM
SK HD
SK 1 HD, SK 2 HD, SK 3 HD, SK HD, SK Golf HD
5
4
HD
SK 1 HD, SK 2 HD, SK 3 HD, SK HD, SK Golf HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD ,
Discovery HD, National Geographic HD, Fashion TV HD, History HD,
Animal Planet HD, Discovery Science HD, MTV Live HD, Travel Channel HD, Hustler HD, Food Network HD, Face TV, Nickelodeon HD, Viasat Nature/History HD,
FOX Life HD, FOX Crime HD, FOX HD, FOX Movies HD, 24 Kitchen HD
25
8
Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BH, FLAT HR&SLO, uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM.
FLAT paketi su podložni fair use politici usluge telefonije Telemacha, definisanim Uslovima poslovanja.
U cijenu DUO TV+NET i TRIO paketa koji sadrže usluge interneta, uključen je osnovni web hosting paket (1200 MB prostora) i mail account (500 MB
veličine mailboxa).
Priključna taksa za sve DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIO pakete iznosi 0 KM.
U cijenu priključne takse za pakete nije uračunata priključna taksa za KKS.
Prilikom zaključenja ugovora za DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIO pakete, odabirate paket koji želite koristiti sve vrijeme trajanja ugovora ili se u toku
trajanja ugovora možete opredijeliti za dodatne opcije veće vrijednosti od vrijednosti inicijalno izabranog paketa.
Na mjesečnu cijenu izabranog paketa dodatno se obračunava naknada za ostvareni telefonski saobraćaj, koji nije u okviru FLAT BH opcije, te naknadno
ostvareni telefonski saobraćaj koji nije u okviru odabrane opcije FLAT HR & SLO.
Pretplata na opcije naplaćuje se mjesečno na postojeću mjesečnu pretplatu.
Minimalno trajanje pretplate na Opcije osnovnih DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIO paketa je 180 dana.
Na mjesečnu cijenu izabranog paketa dodatno se obračunava naknada za ostvareni telefonski saobraćaj koji nije u okviru besplatnih minuta.
67
Ukoliko se Vaš stan ili kuća nalazi u dijelu mreže u kojoj već postoje Pretplatnici naših usluga, odobrava se popust na priključnu taksu u iznosu od 50%.
Raspitajte se o trenutnim akcijama za priključenje Telemach analogne kablovske televizije u našim korisničkim centrima i na broj Kontakt centra 1360.
28
SUPER MIX S +
Detaljni opis ponude kanala
dostupan na www.telemach.ba
10,90
24,90
analogne kablovske TV
ANALOGNA TELEVIZIJA
Svaki novi Pretplatnik DUO TV + NET i TRIO (uz ugovorno vezivanje na 12 ili na 24 mjeseca), dobiva promotivno sve D3 pakete iz ponude u trajanju od
30 dana, bez plaćanje mjesečne naknade.
Detaljan opis ponude i svih paketa pogledajte na www.telemach.ba ili pozovite naš Kontak centar 1360 i raspitajte se o uslovima.
Sve navedene cijene su u KM sa uračunatim PDV-om.
Ovaj Cjenovnik stupa na snagu 20.10.2013. godine.
Napomena: Na cijenu digitalnog paketa naplaćuje se Mjesečna naknada za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske TV.
HBO PREMIUM paket se sastoji od HBO paketa (HBO, HBO+ 1, HBO Comedy, HBO Comedy +1 kanala), HBO HD kanala, Cinemax 1 i Cinemax
2 kanala, HBO Comedy HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD i HBO GO usluge (praćenje sadržaja „na zahtjev“ putem interneta za Pretplatnike
Telemach internet paketa koji su stupili u pretplatnički odnos od 01. 10. 2010).
Svaki novi Pretplatnik D3 v2.0 digitalnog prijemnika dobiva promotivno Prošireni, HBO Premium i HD paket besplatno u toku prvog obračunskog
perioda, u toku kojeg se Pretplatnici mogu pretplatiti na neke od navedenih paketa, ukoliko ih žele pratiti i nakon isteka promotivnog perioda.
Digitalne prijemnike dobivate na korištenje uz mjesečnu rentu kao što je prikazano u tabeli:
PRIKLJUČNA TAKSA
DIGITALNI PRIJEMNICI
MJESEČNA RENTA U KM
Ugovor 12 mjeseci
Standard
0
50
0
50
50
0
50
100
10
D3 v2.0
Zamjena SD i HD prijemnika
za D3 v2.0 prijemnik
D3 HD DVR
(High definition – Digital Video Recorder)
Napomena: Digitalni prijemnik daje se Pretplatniku na korištenje a predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a, te se Pretplatnik obavezuje da isti vrati po prestanku
pretplatničkog ugovora u ispravnom stanju ili ukoliko to nije moguće, da nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu sa iznosima datim u sljedećoj tabeli:
DIGITALNI PRIJEMNICI
JEDNOKRATNA CIJENA U KM
D3 SD (Standard Definition)
80
D3 HD (High Definition)
240
D3 HD DVR (High Definition – Digital Video Recorder)
500
D3 v2.0
270
Naknada za korištenje privremenog isključenja dva ili više puta u toku kalendarske godine, za svaki naredni put:
NAKNADA
CIJENA U KM
KKS
Sve ostale usluge
20,00
5,00 (po usluzi)
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge sa TeleKabelom do 30.09.2012, pored Telemach-ove internet ponude
ostavljena je i mogućnost da nastave sa korištenjem starih internet paketa TeleKabela i to:
PAKET
Naknada za ponovno uključenje nakon isključenja, zbog neplaćanja:
NAKNADA U KM
5,00 (osim KKS)
USLUGA SNIMANJA 320 GB
Usluga snimanja 320 GB je dodatna funkcionalnost, koja svakom Pretplatniku D3 digitalne televizije, koji se opredijeli za navedenu uslugu omogućava
snimanje programskog sadržaja i naknadno gledanje istog, uz korištenje D3 v2.0 prijemnika, te snimanje preko 160 filmova standardne digitalne rezolucije.
Za Uslugu snimanja 320 GB potrebno je povezati eksterni hard disk na USB port, na način koji je opisan u korisničkom uputstvu, koji je dostupan na web
stranici Telemacha, a bit će uručen Pretplatniku koji se opredijeli za ovu uslugu.
USLUGA
MJESEČNA CIJENA U KM
SNIMANJE 320 GB
4,5
Minimalni period korištenja ove usluge je 24 mjeseca.
UGOVORNA KAZNA - 30 KM
Ugovorna kazna se odnosi na raskid ugovora Usluge snimanja 320 GB prije isteka trajanja istog.
DIGITALNI PRIJEMNICI
Zamjena za D3 v2.0 prijemnik
PRIKLJUČNA TAKSA
Ugovor 12 mjeseci
50
MJESEČNA CIJENA U KM
Standard
50
0
Pretplatniku D3 digitalne televizije, koji se opredijeli za Uslugu snimanja 320 GB, neće se naplatiti priključna taksa za zamjenu digitalnog prijemnika.
Hard disk se daje Pretplatniku na korištenje a predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a, te se Pretplatnik obavezuje da isti vrati po prestanku pretplatničkog
ugovora u ispravnom stanju ili ukoliko to nije moguće, da nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu sa iznosom datim u sljedećoj tabeli:
HARD DISK
JEDNOKRATNA CIJENA U KM
HD 320 GB
HD 500 GB
180
190
D3 GO usluga podrazumijeva praćenje programskog sadržaja preko interneta, putem različitih uređaja kao što su PC, Smartphone i Tablet.
Ovu uslugu mogu koristiti postojeći Telemach Pretplatnici D3 usluge i usluge interneta na najviše 3 adekvatna uređaja.
D3 GO
MIX PAKETI
D3 + INTERNET
KKS + INTERNET
Licenca za korištenje dodatnog D3 uređaja
Windows, Linux, iOS i Android (mjesečno u KM)
besplatno
2
4
INTERNET
Obezbjeđujemo kablovski internet koji podrazumijeva 24h neprekidnog pristupa bez ograničenja potrošnje i obračunavanja potrošenih megabajta, a
omogućava brzu i pouzdanu vezu. Uz vrhunski kvalitet i zahvaljujući naprednoj DOCSIS 3.0 tehnologiji, možete se opredijeliti za brzine od 8 do čak 100
Mb/s, uz besplatno korištenje modema.
Internet flat pakete možete koristiti u opciji Standard, bez ugovornog obavezivanja, ili uz pristajanje na korištenje usluge u kontinuiranom periodu od
najmanje 12 mjeseci – cijena je ista u obje opcije, ali je različita propusna moć paketa.
S
M
L
XL
PRISTUPNA BRZINA Mb/s
Internet 12 mjeseci
10/1
18/1,2
24/1,7
36/2
Internet standard
8/0,7
15/1
20/1,5
30/2
BRZINA Mb/s
PROMET
MJESEČNA CIJENA U KM
ArtSTART
ArtFAMILY
ArtSMART
ArtSURF
ArtFAST
ArtPHONE
2/0,5
4/0,2
8/0,5
4/0,2
16/0,7
2/0,2
10 GB
Neograničen
Neograničen
20 GB
50 GB
Neograničen
15
25
35
20
55
15
PAKET (Art-Net WIRELESS Internet)
BRZINA Mb/s
PROMET
MJESEČNA CIJENA U KM
A2
A3
1/0,5
2/1
Neograničen
Neograničen
25
35
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge sa Art-Net-om do 01.04.2013., na cijenu paketa kojeg su do tog perioda
izabrali, naplaćuje se Mjesečna naknada za najam modema prema sljedećoj tabeli:
MODEMI
CISCO EPC 2100
CISCO EPC 2203
CISCO EPC 2325
CISCO EPC 2425
Izlazi
WiFi router
Tel. izl. VoIP
Bežični AP
Cijena najma
USB i LAN
Ne
Ne
Ne
4 KM
USB i LAN
Ne
2 R11
Ne
6 KM
4 LAN
Da
Ne
Da
7 KM
4 LAN
Da
2 R11
Da
10 KM
VRSTA OPREME
JEDNOKRATNA CIJENA U KM
SA EPC 2100
EPC 3212 modem
EPC 2200 2.0
Voice modem EPC2203
Home Gateway EPC3925
Modem 722009 MTA
TP- Link TL-WR740N WiFi
60
160
100
100
160
100
50
Napomena: U Mjesečnu naknadu za uslugu telefonije po priključku je uključeno 100 minuta razgovora prema fiksnim brojevima u međunarodnom saobraćaju prema
sljedećim zemljama:
Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Island, Italija, Izrael, Japan,
Kanada, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Malezija, Meksiko, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Peru, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tajvan, Turska, Velika Britanija, Hong Kong, Kina, SAD, Singapur, Tajland. Švedska, Tajvan, Turska, Velika Britanija, Hong Kong, Kina,
SAD, Singapur, Tajland.
Prezentacija broja pozivatelja (CLIP)
Poziv na čekanju (CAW)
Slanje listinga na e-mail
Govorna pošta
Brzo biranje
Preusmjeravanje poziva na drugi broj (CF)
Preusmjeravanje poziva na više brojeva
Zabrana pozivanja određenih odredišta (CAB)
PRISTUPNA BRZINA Mb/s
MJESEČNA CIJENA U KM
TELEFONIJA
TURBO XL
TURBO XXL
50/2
90/3
80
140
PRIKLJUČNA TAKSA U KM
PRESELJENJE MODEMA U KM
Internet 12 mjeseci
Internet standard
Internet 12 mjeseci
Internet standard
0
25
20
50
0
15
10
30
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge sa KT Global Netom do 01.10.2010. na raspolaganju je sljedeća ponuda:
PAKET
PRISTUPNA BRZINA Mb/s
MJESEČNA CIJENA U KM
ŠKOLSKI
MINI
MIDI
MAXI
1/0,3
0,5/0,3
3/1
5/2
16,55
27
34
57,40
Priključenje prvog broja
Priključenje drugog broja na istom ugovoru
STANDARD
STANDARD
MIX PAKETI
Korisnici Telemachovog KKS-a
Ostali korisnici
korisnici Telemachovog KKS-a
20
10
100
10
0
0
Ostali korisnici su korisnici licenciranog operatera sa kojim Telemach ima potpisan ugovor ili ima dogovor.
Preseljenje priključka u okviru KKS Telemach-a: 10 KM.
Prenos telefonskog broja sa jednog mrežnog operatera na drugog: 0 KM.
Naknada na ime troškova za radnje koje je Pretplatnik uzrokovao odustajanjem od zahtjeva za prenos broja: 20 KM.
Usluga prenosivosti broja omogućava Pretplatniku da promijeni postojećeg operatera, davaoca usluge fiksne telefonije i postane Pretplatnik usluge
drugog mrežnog operatera, a pritom zadrži svoj postojeći telefonski broj na određenoj geografskoj lokaciji.
Usluga prenosa telefonskog broja je besplatna.
MJESEČNA PRETPLATA
I ODRŽAVANJE SISTEMA
OPIS PONUDE
Telefonija
Besplatni razgovori unutar Telemach mreže i
100 minuta razgovora kafiksnim brojevima
međunarodnom saobraćaju
MJESEČNA CIJENA U KM
OPCIJA U MIX PAKETIMA
besplatno
besplatno
0,4
besplatno
1,4
besplatno
besplatno
1,9
besplatno
besplatno
Naknade za ostvareni telefonski saobraćaj
Pozivi se obračunavaju po sekundi razgovora, a prikazane cijene su u KM po minuti s uračunatim PDV-om.
Cijena poziva prema Pretplatnicima United grupe
Cijena poziva prema broju 125 - Tačno vrijeme
Cijena razgovora sa službama za telefonske informacije 1182, 1185
Cijena razgovora s hitnim službama 122, 123, 124
0
0,117
0,0515
besplatno
S Telemach Pretplatnicima, bez obzira na mrežnu grupu
S Pretplatnicima fiksne mreže BH Telekoma, Telekoma Srpske i HT Mostar u istoj mrežnoj grupi
Sa Pretplatnicima fiksnih mreža “Ostalih operatora” u istoj mrežnoj grupi
S Pretplatnicima u drugim mrežnim grupama
S mobilnim telefonima svih nacionalnih mobilnih operatera
0,0117
0,0351
0,0527
0,0819
0,22
“Ostali operatori”: T3, Aneks, M&H, AirABA, Logosoft
Ukoliko Pretplatnik izgubi ili fizički ošteti WiFi ruter, za vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora, na korištenje može dobiti novi, po cijeni navedenoj u gornjoj
tabeli.
Stacionarna IP adresa - 10 KM mjesečno sa uračunatim PDV-om.
PRIKLJUČENJE
MJESEČNA CIJENA U KM
OPCIJA STANDARD
DODATNE OPCIJE
Nacionalni pozivi
Usluga telefonije omogućava pozivanje fiksnih i mobilnih brojeva u zemlji i svijetu i prijem poziva iz svih mreža.
Ukoliko je Vaš objekat priključen na KKS Telemach-a, uslugu telefonije možete koristiti kao samostalnu opciju ili uz ostale usluge koje Telemach pruža.
Ukoliko Vaš objekat nije priključen na KKS Telemach-a, uslugu telefonije možete koristiti ukoliko imate broadband internet konekciju licenciranog
operatera i ukoliko s tim operaterom Telemach ima potpisan ugovor ili ima dogovor, detaljnije opisano u Uslovima poslovanja. Korisnici koji su na KKS
usluzi Telemach-a imaju mogućnost pretplate na uslugu kao dodatnu uslugu na KKS ili kroz Super mix pakete.
22
35
45
55
PAKET
S, M, L i XL
TURBO XL I XXL
PAKET (Art-Net kablovski Internet)
MJESEČNA CIJENA U KM
Internet paketi Turbo XL i Turbo XXL omogućavaju znatno veće pristupne brzine. Ovi paketi se mogu koristitiu u opciji uz ugovorno obavezivanje na period
od 12 mjeseci ili u opciji Standard.
PAKET
MJESEČNA CIJENA U KM
Napomena: Oprema koja se daje Pretplatniku na korištenje (modem i WiFi router) predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a, te se Pretplatnik obavezuje da iste vrati
po prestanku pretplatničkog ugovora u ispravnom stanju ili ukoliko to nije moguće, da nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu sa iznosima datim u sljedećoj
tabeli:
D3 GO
PAKET
BRZINA Mb/s
Tink mini
1/0,2
19,95
Tink
6/1
29,95
Tink plus
10/1
39,90
Tink max
20/1
49,80
Tink business
6/1
34,98
Tink extra
50/2
99,95
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge sa Art-Net-om do 01.04.2013., pored Telemach-ove internet ponude
ostavljena je i mogućnost da nastave sa korištenjem starih internet paketa Art-Net-a i to:
FLAT opcija telefonije na sve paketa usluga Telemach-a koji uključuju uslugu Telefonije
FLAT BH - 10 KM - Podrazumijeva pozive za 0 KM/minuti ka svim fiksnim mrežama u BiH uz mjesečnu doplatu od 10 KM.
Opcija FLAT BiH uključena je u mjesečnu pretplatu DUO TV + TEL i TRIO paketa.
FLAT HR&SLO - 10 KM - Podrazumijeva pozive za 0 KM/minuti ka svim fiksnim mrežama u Hrvatskoj i Sloveniji uz mjesečnu doplatu od 10 KM.
Opcije se naplaćuju na postojeću telefonsku pretplatu ostalih paketa.
Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BH, FLAT HR & SLO, uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM. FLAT paketi su podložni fair use politici usluge
telefonije Telemacha, definisanim Uslovima poslovanja. Kod odabira standardne usluge telefonije u kombinaciji sa opcijom FLAT HR & SLO, u 100 minuta
razgovora ka fiksnim brojevima u međunarodnom saobraćaju nije uključeno pozivanje prema fiksnim mrežama Hrvatske i Slovenije već samo ostale
međunarodne destinacije definisane napomenom niže.
Pozivi prema fiksnim mrežama odnose se na geografske brojeve svih operatera u navedenim zemljama.
Održavanje sistema: Pretplatnici koji su nisu priključeni na KKS Telemacha i koriste samo uslugu telefonije plaćaju i održavanje sistema u iznosu od 14,50
KM mjesečno.
MJESEČNA CIJENA
za Standard uslugu telefonije po priključku
8
Međunarodni pozivi
Pozivi se tarifiraju po sekundi razgovora, a prikazane cijene su u KM po minuti s uračunatim PDV-om. Za svaku zemlju se razlikuju tarife poziva prema
fiksnim i mobilnim mrežama.
ZEMLJE REGIONA
FIKSNI
MOBILNI
Crna Gora, Makedonija
Hrvatska, Slovenija
Srbija
0,2574
0,1989
0,1989
0,5148
0,4095
0,5148
MOBILNI
EVROPA
FIKSNI
Austrija, Belgija, Češka, Francuska,Holandija, Italija / Vatikan, Mađarska, Norveška, Švicarska, Švedska , Turska
Albanija, Andora, Bugarska, Danska, Estonija, Grčka, Island, Kipar, Luksemburg, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, San Marino,
Slovačka, Španija, Velika Britanija
Bjelorusija, Farska ostrva, Finska, Gibraltar, Irska, Letonija (Latvija), Lihtenštajn, Litvanija, Malta, Moldavija, Monako, Ukrajina
0,2574
0,7137
0,2574
0,8073
0,6435
0,8073
KANADA I SAD
FIKSNI
MOBILNI
Kanada, SAD
0,2574
0,2574
OSTALE ZEMLJE
FIKSNI
MOBILNI
Kina
Australija, Hong Kong, Izrael, Japan, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Tajland, Tajvan
Antigva, Aruba, Bahami, Barbados, Belize (Britanski Honduras), Bermudi, Bolivija, Britanska Djevičanska ostrva, Djevičanska ostrva (SAD)
(Šarlota), Dominikana, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Filipini, Foklandska ostrva, Francuska Gijana, Grenada, Grenland,
Gvajana, Gvatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kajmanska ostrva, Kolumbija, Kostarika, Martinik, Montserat (Posed V. Britanije), Nikaragva,
Panama, Paragvaj, Portoriko (San Huan), Surinam, Trinidad i Tobago, Turkes i Kejkes (Grand Turk), Urugvaj, Venecuela
Afganistan, Alžir, Angola, Azerbejdžan, Bahrein, Bangladeš, Benin, Bocvana, Brunej, Burkina Faso (Gornja Volta), Burundi, Butan, Centralno
Afrička Republika, Čad, Džibuti, Egipat, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Gruzija,
Guam, Gvineja, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Jemen, Jermenija (Armenija), Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kamerun, Kampucija
- Kambodža, Katar, Kazahstan, Kenija, Kirgistan, Kongo (Zair), Kongo Demokratska Republika, Kuvajt, Laos, Liban, Liberija, Libija, Madagaskar,
Makao, Malavi, Maldivi, Mali, Maroko, Maršalska ostrva, Mauricijus, Mauritanija, Mianmar (Burma), Mongolija, Mozambik, Namibija, Nepal,
Niger, Nigerija, Nova Kaledonija, Obala Slonovače, Oman, Pakistan, Reunion, Ruanda, Saudijska Arabija,
Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Sirija, Sjeverna Koreja, Somalija, Sudan, Svazilend, Šri Lanka (Cejlon), Tadžikistan, Tanzanija, Togo, Tunis,
Turkmenija, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija, Zapadna Samoa, Zimbabve
0,2574
0,2574
0,2574
0,8541
0,7137
0,7137
0,8541
0,8541
0,8541
0,8541
2,9250
2,9250
Američka Samoa, Dijego Garsija, Gvineja Bisao, Kiribati, Kuba, Kukova ostrva, Lesoto, Mikronezija, Nauru, Niue ostrvo, Papua Nova Gvineja,
Sao Tome i Principe, Solomoni, Sveti Vinsent i Grenadini (Kingstaun), Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu (Vanatu), Volis i Futuna (Wallis i Fortuna)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content