ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λήψη Αρχείου

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επικεφαλής: Επίκουρος Καθηγητής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΚΑΛΗΣ
Το Οδοντιατρικό Τμήμα στεγάζεται στον 3ο όροφο του Υγειονομικού Συγκροτήματος στην οδό Ερμού 28, στην πλατεία Αριστοτέλους. Περιλαμβάνει τρία (3)
ιατρεία πλήρως εξοπλισμένα και είναι στελεχωμένο με έντεκα (11) οδοντιάτρους, όλων των ειδικοτήτων και τρεις (3) βοηθούς οδοντιάτρου.
Παρέχει:
- αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών,
- έλεγχο οδοντιατρικών εργασιών (προέγκριση-τελική έγκριση) και
- όλο το φάσμα των παρεχόμενων και προβλεπόμενων από τον τιμοκατάλογο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οδοντοθεραπευτικών και οδοντοπροσθετικών εργασιών.
Το ωράριο λειτουργίας είναι από 08:00 έως 20:00 ως εξής:
ΙΑΤΡΕΙΟ 1
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ● ΕΛΕΓΧΟΣ ● ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΩΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 - 12:00
ΤΣΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΙΟΥΨΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΟΥΨΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΚΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΤΣΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
12:00 - 16:00
ΚΕΚΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΤΣΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΕΚΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΓΙΟΥΨΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΚΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
16:00 - 20:00
ΓΙΟΥΨΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΚΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΤΣΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΙΟΥΨΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ • ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
08:00 - 12:00
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
12:00 - 16:00
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
16:00 - 20:00
ΙΑΤΡΕΙΟ 3
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ • ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ • ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ
08:00 - 12:00
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12:00 - 16:00
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16:00 - 20:00
ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ