Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Οδοντιατρικών

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης
Dental Care
Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων
Κόστος συμμετοχής
Ασφαλισμένου
(Ποσό σε €)
1. ΓΕΝΙΚΑ
Οδοντιατρική εξέταση
6
Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές τον χρόνο
10
Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα - φωτογραφίες
4
Έλεγχος και αφαίρεση πλάκας - φθορίωση
8
Ακτινογραφία ενδοστοματική - οπισθοφατνιακή
3
Ακτινογραφία μυλικής σύγκλισης
3
Ακτινογραφία δήξεως
3
Αντιμετώπιση ξηρού φατνίου
8
Αφαίρεση καλύπτρας
4
Διάνοιξη αποστήματος (έκτακτο περιστατικό) 1 ραντεβού
10
Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
4
Μελέτη περιστατικού - Σχέδιο θεραπείας
8
Πρόληψη αφαίρεση πλακών-οδηγίες στοματικής υγιεινής (μέχρι 12 ετών)
1/έτος
10
Τοπική εφαρμογή φθορίου
10
Ακτινογραφία πανοραμική
7,2
Ακτινογραφία κεφαλομετρική
12
Επανασυγκόλληση γέφυρας ανά στήριγμα χωρίς αφαίρεση παλαιάς
4
Επανασυγκόλληση γέφυρας ανά στήριγμα με αφαίρεση παλαιάς
8
2. ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ
Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι (sealants)
8
Έμφραξη νεογιλού με αμάλγαμα
10
Έμφραξη νεογιλού με ρητίνη
12
Έμγραξη νεογιλού με υαλοϊονομερή κονία
12
Συμβόλαιο Dental Care
Σελ. 1
Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού μονόριζου
24
Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού πολύριζου
24
Πολφοτομή νεογιλού
16
Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού
10
Ανοξείδωτη στεφάνη νεογιλού
20
Εξαγωγή νεογιλού
8
3. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
Εκμαγεία - Μελέτη - Ανάλυση ορθοδοντικού περιστατικού
40
Κινητό μηχάνημα διατήρησης χώρου
72
Ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου τύπου distal shoe
72
Ετερόπλευρο μηχάνημα διατήρησης χώρου
72
Αμφοτερόπλευρο ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου
120
Μηχάνημα διακοπής στοματικών έξεων
72
Μηχάνημα ανάκτησης χώρου
100
Αντιμετώπιση τραύματος - Ακινητοποίηση
36
Ορθοδοντική μετακίνηση εμβυθισμένου δοντιού
100
Ορθοδοντική Ι, II, III τάξης με επάρκεια χώρου ( Σιδεράκια )
700
Ορθοδοντική Ι, II, III τάξης με έλλειψη χώρου ( Σιδεράκια )
840
Με Κεραμικά Brackets (Λευκά) επιπλέον ανά περιστατικό
120
Με Σύρμα Teflon (Λευκά) επιπλέον ανά περιστατικό
60
Τοποθέτηση Retainer
40
Εκλεκτικός τροχισμός, διδασκαλία ασκήσεων
60
Θεραπεία σταυροειδούς σύγκλεισης
140
Βελτίωση υπερσύγκλεισης ή μείωση χασμοδοντίας
140
4. ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Έμφραξη με αμάλγαμα και στίλβωση
10
Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη (προσθίων)
10
Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη (οπισθίων)
10
Ανασύσταση μύλης χωρίς επακόλουθη προσθετική
12
Ανασύσταση μύλης με επακόλουθη προσθετική
24
Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι
6
Συμβόλαιο Dental Care
Σελ. 2
Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης (Άμεση)
20
Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης (Προκατασκευασμένες)
30
Ανασύσταση με προκατασκευασμένο ενδοριζικό άξονα parapost ή
υαλονημάτων
Ανασύσταση με προκατασκευασμένο ενδοριζικό άξονα (εκτός από
parapost ή υαλονημάτων)
30
16
Ανασύσταση κοπτικής γωνίας με σύνθετη ρητίνη
12
Απευαισθητοποίηση αυχενικών διαβρώσεων (ανά δόντι)
4
Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού
24
Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού Perydrol
6
Λεύκανση με νάρθηκα και αναλώσιμα ( Γραφείου-Σπιτιού ) χωρίς υλικά
36
Λεύκανση (μία συνεδρία στο οδοντιατρείο) (Επιπλέον συνεδρίες δεν
χρεώνονται)
100
Λεύκανση Οδοντιατρείου-σπιτιού + Νάρθηκες Λεύκανσης με αναλώσιμα
150
5. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ με Προσθετολόγο
Στεφάνη μεταλλοακρυλική
28
Στεφάνη ακρυλική (Μεταβατική)
16
Στεφάνη μεταλλοκεραμική eps
80
Στεφάνη μεταλλοκεραμική
50
Αυχενική πορσελάνη
24
Στεφάνη ολοκεραμική (Πρεσαριστού πυρήνα)
100
Στεφάνη επί εμφυτεύματος
100
Χειρ. νάρθηκας τοποθέτησης εμφυτευμάτων ανά φραγμό
80
Εκμαγεία μελέτης, προσθετικός σχεδιασμός, dentscan
70
Διαγνωστικό κέρωμα ανά δόντι
4
Τοποθέτηση επιεμφυτευματικού στηρίγματος (abutment)
70
Τοποθέτηση κεκλιμένου επιεμφυτευματικού στηρίγματος
90
Τοποθέτηση εξατομικευμένου επιεμφυτευματικού στηρίγματος
130
Ένθετο ή Επένθετο από σύνθετη ρητίνη
40
Ένθετο ή Επένθετο από πορσελάνη
50
Maryland ανά δόντι
50
Αισθητικές όψεις ολοκεραμικές
70
Αισθητικές όψεις ολοκεραμικές empress
90
Χυτή ανασύσταση μύλης με άξονα
32
Συμβόλαιο Dental Care
Σελ. 3
Χυτή καλύπτρα για υποδοχή τηλεσκοπικής στεφάνης
40
Τηλεσκοπική στεφάνη
40
Κατασκευή δοκού ανά στήριγμα
60
Omnivac
6
Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, μαλακός (αθλητών)
30
Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, σκληρός
(σταθεροποίησης, 3 συνεδρίες)
60
6. ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με ακρυλική βάση απλή
160
Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με ακρυλική βάση
πρεσσαριστή
180
Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μεταλλική βάση
200
Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μετ. σκελετό
200
Άμεση οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου χωρίς εξαγωγές
160
Άμεση οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με εξαγωγές
200
Επένθετη ολική οδοντοστοιχία
240
Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας
24
Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας με επανέλεγχο
40
Προσθήκη για ένα δόντι
20
Αναπροσαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση) στο εργαστήριο
50
Αναπροσαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση) στο ιατρείο
30
Ανακατασκευή βάσης οδοντοστοιχίας στο εργαστήριο
50
Ανακατασκευή βάσης οδοντοστοιχίας στο ιατρείο
30
Χυτό άγκιστρο
30
Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) - εξατομικευμένος
50
Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) - προκατασκευασμένος
50
7. ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Πολφοτομή
24
Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού
10
Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου
32
Ενδοδοντική θεραπεία δύριζου
32
Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου
40
Ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με αδιάπλαστη ρίζα
40
Συμβόλαιο Dental Care
Σελ. 4
Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας
40
8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Εξαγωγή ρίζας ή δοντιού χωρίς υλικό αποκατάστασης
12
Εξαγωγή ρίζας ή δοντιού με υλικό αποκατάστασης
16
Χειρουργική εξαγωγή ρίζας ή δοντιού με κρημνό και συρραφή
40
Εξαγωγή ενσφηνωμένου δοντιού (εγκλείστου ή ημιεγκλείστου)
40
Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή
24
Τοποθέτηση εμφυτεύματος διπλής φάσης
320
Ακρορριζεκτομή με ανάστροφη έμφραξη
60
Ακρωτηριασμός δοντιού (εκτομή ρίζας ή διχοτόμηση)
52
9. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Θερ. περιοδοντίτιδας ανά τεταρτημόριο 1/4
30
Θερ. περιοδοντίτιδας χειρ. ανά τεταρτημόριο 1/4
50
Χειρουργική επιμήκυνση μύλης
80
Τοποθέτηση Μοσχεύματος (χωρίς μόσχευμα)
80
Εκτομή χαλινού
70
Ουλοπλαστική ανά φραγμό
100
Χειρουργική ουλοπλαστική ανά φραγμό
180
Τοπική χρήση αντιβιοτικού
12
Συμβόλαιο Dental Care
Σελ. 5